FF FNMEDpV Mediteránní studia
Název anglicky: Mediterranean Studies
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-MED_ Mediteránní studia

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty (P+PV 40 kr.)

Povinné předměty společného základu jsou povinné pro všechny studenty vedlejšího typu studia.
Studenti musí zároveň číst během studia odbornou literaturu zadanou v jednotlivých předmětech a vybraná díla krásné literatury v originálu. Znalost literárních textů a schopnost jejich interpretace se ověřuje v rámci povinných předmětů a u státní magisterské zkoušky. Před státní zkouškou předkládají studenti zkušební komisi seznam přečtené literatury (min. 20 děl, dle výběru studenta).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDMgr01Vybrané literární teorie a metody interpretace textu K. Petrovićovák 1/1/04 1Z
FF:MEDMgr04Vybrané kapitoly ze středověké a humanistické literatury P. Mutlovázk 1/1/04 2Z
FF:MEDMgr11Dějiny arabské literatury I D. Čižmíkováz 1/1/04 3P
FF:MEDMgr12Dějiny arabské literatury II D. Čižmíkovázk 1/1/04 4P
16 kreditů

Povinně volitelné předměty

Literatura a jazyk

Student vedlejšího typu studia si zvolí jeden modul, v jehož rámci absolvuje vždy čtyři semestry jazykových seminářů (s výstupní úrovni B2) a dva semestry příslušné literatury.

NOVOŘECKÝ MODUL
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDMgr05Jazykový seminář z novořečtiny I N. Votavová Sumelidisováz 0/2/04 -P
FF:MEDMgr06Jazykový seminář z novořečtiny II N. Votavová Sumelidisovázk 0/2/04 -P
FF:MEDMgr07Seminario neas ellinikis glossas III N. Votavová Sumelidisováz 0/2/04 -P
FF:MEDMgr08Seminario neas ellinikis glossas IV N. Votavová Sumelidisovázk 0/2/04 -P
FF:REBc21Logotechniko seminario I N. Votavová Sumelidisovázk 0/2/04 -P
FF:REBc22Literární seminář II P. Marazopouloszk 0/2/04 -P
24 kreditů
ROMÁNSKÝ MODUL

Student románského modulu musí z vybraného jazyka absolvovat blok čtyř semestrů jazykové výuky a dvou semestrů příslušné literatury.

Italský jazyk a literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDMgr21Jazykový seminář III V. De Tommasoz 0/2/04 -P
FF:MEDMgr22Jazykový seminář IV V. De Tommasozk 0/2/05 -P
FF:IJ1A005Jazykový seminář V E. Mocciarozk 0/2/02 -P
FF:IJ1A006Jazykový seminář VI E. Mocciarozk 0/2/03 -P
FF:IJ1A021Italská literatura I P. Diviziazk 1/1/05 -P
FF:IJ1A022Italská literatura II P. Diviziazk 2/2/05 -P
24 kreditů
Francouzský jazyk a literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDMgr19Jazykový seminář I P. Vurmz 0/3/04 -P
FF:MEDMgr20Jazykový seminář II P. Vurmk 0/4/05 -P
FF:FJ1A003Jazykový seminář III P. Dytrtz 1/2/02 -P
FF:FJ1A004Jazykový seminář IV P. Dytrtzk 0/2/03 -P
FF:FJ1A021Francouzská literatura I P. Dytrtzk 1/1/05 -P
FF:FJ1A022Francouzská literatura II P. Kyloušekzk 1/1/05 -P
24 kreditů
Španělský jazyk a literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SJ1A001Jazykový seminář I M. Maláz 2/6/24 -P
FF:SJ1A002Jazykový seminář II M. Maláz 2/6/25 -P
FF:SJ1A003Jazykový seminář III M. Maláz 0/2/12 -P
FF:SJ1A004Jazykový seminář IV M. Maláz 0/2/23 -P
FF:SJ1A021Španělská literatura I J. Bellón Aguilerazk 2/2/35 -P
FF:SJ1A022Španělská literatura II J. Bellón Aguilerazk 2/2/35 -P
24 kreditů
ARABSKÝ MODUL

Student arabského modulu absolvuje čtyři semestry jazykové výuky a jeden literární kurz z bloku "Literatura pro studenty arabského modulu".

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDMgr25Moderní spisovná arabština pro pokročilé I D. Čižmíkovázk 1/2/04 1P
FF:MEDMgr26Moderní spisovná arabština pro pokročilé II D. Čižmíkovázk 1/2/04 2P
FF:MEDMgr27Moderní spisovná arabština pro pokročilé III D. Čižmíkovázk 1/2/04 3P
FF:MEDMgr28Moderní spisovná arabština pro pokročilé IV D. Čižmíkovázk 1/2/04 4P
16 kreditů
Literatura pro studenty arabského modulu

Student arabského modulu absolvuje alespoň dva na sebe navazující semestry z dějin literatury. Vybírá z níže uvedených kurzů:

Antická řecká literatura

Student musí absolvovat z tohoto bloku alespoň dva předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KR011Antická řecká literatura: od Homéra k Eurípidovi I. Radovák 2/0/04 -P
FF:KR012Antická řecká literatura: attická próza a helénistické období I. Radovák 2/0/04 -P
FF:KRMgr03Antická řecká literatura: římské období I. Radovázk 2/0/05 -P
13 kreditů
Antická římská literatura

Student musí absolvovat z tohoto bloku alespoň dva předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ301Římská literatura republiky: od Livia Andronica k Ciceronovi K. Petrovićovák 2/0/04 -P
FF:LJ302Římská literatura: Augustovo a Neronovo období K. Petrovićovázk 2/0/04 3P
FF:LJ351Římská literatura císařství a pozdní antiky K. Petrovićovák 1/1/04 4P
12 kreditů
Italská literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ1A021Italská literatura I P. Diviziazk 1/1/05 -P
FF:IJ1A022Italská literatura II P. Diviziazk 2/2/05 -P
10 kreditů
Francouzská literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ1A021Francouzská literatura I P. Dytrtzk 1/1/05 -P
FF:FJ1A022Francouzská literatura II P. Kyloušekzk 1/1/05 -P
10 kreditů
Novořecká literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:REBc21Logotechniko seminario I N. Votavová Sumelidisovázk 0/2/04 -P
FF:REBc22Literární seminář II P. Marazopouloszk 0/2/04 -P
8 kreditů
Španělská literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SJ1A021Španělská literatura I J. Bellón Aguilerazk 2/2/35 -P
FF:SJ1A022Španělská literatura II J. Bellón Aguilerazk 2/2/35 -P
10 kreditů

Ostatní předměty

Student vedlejšího typu studia nemá kromě povinně volitelných jazyků povinnost absolvovat další povinně volitelné předměty. Níže uvedený seznam tak slouží jako příklad předmětů, které si student může zapsat v případě zájmu. Kredity takto získané však nebudou započítány do celkové kreditové hodnoty studia.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LgBB06Italické a románské jazyky V. Blažekzk 2/0/05 --
FF:FJ2B0212Přehled frankofonních literatur P. Kyloušekzk 2/0/04 --
FF:JSB065Dějiny a kultura Balkánu ve středověku V. Štěpánekz 1/1/04 --
FF:KR024Greek Philosophy of Late Antiquity and Early Christianity J. Franekz 2/0/04 --
FF:MED50Studijní soustředění K. Petrovićováz 0/26/04 --
FF:MEDMgr09Úvod do studia kultur arabsky mluvících zemí D. Čižmíkovázk 1/1/04 --
FF:MEDWikiStudenti ÚKS píší Wikipedii M. Macuraz 1/1/03 --
FF:RLBcA008Islám J. Valtrovázk 2/0/04+1 --
33 kreditů