FF FNMEDpV Mediteránní studia
Název anglicky: Mediterranean Studies
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-MED_ Mediteránní studia

Povinné předměty (P+PV 40 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDMgr01Vybrané literární teorie a metody interpretace textu K. Petrovićovák 1/1/04 1Z
FF:MEDMgr04Vybrané kapitoly ze středověké a humanistické literatury K. Petrovićovázk 1/1/04 2Z
FF:MEDMgr11Dějiny arabské literatury I D. Čižmíkováz 1/1/04 3P
FF:MEDMgr12Dějiny arabské literatury II D. Čižmíkovázk 1/1/04 4P
16 kreditů

Povinně volitelné předměty

Literatura a jazyk

Student vedlejšího typu studia si zvolí jeden modul, v jehož rámci absolvuje vždy čtyři semestry jazykových seminářů (s výstupní úrovni B2) a dva semestry příslušné literatury.

NOVOŘECKÝ MODUL
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDMgr05Jazykový seminář z novořečtiny I M. Kulhánkováz 0/2/04 -P
FF:MEDMgr06Jazykový seminář z novořečtiny II M. Kulhánkovázk 0/2/04 -P
FF:MEDMgr07Seminario neas ellinikis glossas III M. Kulhánkováz 0/2/04 -P
FF:MEDMgr08Seminario neas ellinikis glossas IV M. Kulhánkovázk 0/2/04 -P
FF:REBc21Literární seminář I N. Votavová Sumelidisovázk 0/2/04 -P
FF:REBc22Literární seminář II N. Votavová Sumelidisovázk 0/2/04 -P
24 kreditů
ROMÁNSKÝ MODUL

Student románského modulu musí z vybraného jazyka absolvovat blok čtyř semestrů jazykové výuky a dvou semestrů příslušné literatury.

Italský jazyk a literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDMgr21Jazykový seminář III E. Mocciaroz 0/2/04 -P
FF:MEDMgr22Jazykový seminář IV E. Mocciarozk 0/2/05 -P
FF:IJ1A005Jazykový seminář V E. Mocciarozk 0/2/02 -P
FF:IJ1A006Jazykový seminář VI E. Mocciarozk 0/2/03 -P
FF:IJ1A021Italská literatura I P. Diviziazk 2/2/05 -P
FF:IJ1A022Italská literatura II P. Diviziazk 2/2/05 -P
24 kreditů
Francouzský jazyk a literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDMgr19Jazykový seminář I P. Vurmz 0/3/04 -P
FF:MEDMgr20Jazykový seminář II P. Vurmk 0/4/05 -P
FF:FJ1A003Jazykový seminář III P. Vurmz 1/2/02 -P
FF:FJ1A004Jazykový seminář IV J. Seidlzk 0/2/03 -P
FF:FJ1A021Francouzská literatura I P. Dytrtzk 1/1/05 -P
FF:FJ1A022Francouzská literatura II P. Kyloušekzk 1/1/05 -P
24 kreditů
Španělský jazyk a literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDMgr23Jazykový seminář I M. Maláz 2/6/04 -P
FF:MEDMgr24Jazykový seminář II M. Malák 2/6/05 -P
FF:SJ1A003Jazykový seminář III M. Maláz 0/2/12 -P
FF:SJ1A004Jazykový seminář IV M. Maláz 0/2/23 -P
FF:SJ1A021Španělská literatura I J. Bellón Aguilerazk 2/2/35 -P
FF:SJ1A022Španělská literatura II J. Bellón Aguilerazk 2/2/35 -P
24 kreditů
ARABSKÝ MODUL

Student arabského modulu absolvuje čtyři semestry jazykové výuky a jeden literární kurz z bloku "Literatura pro studenty arabského modulu".

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PAPVA_08Moderní spisovná arabština pro pokročilé I D. Čižmíkovázk 1/2/04 1P
FF:PAPVA_09Moderní spisovná arabština pro pokročilé II D. Čižmíkovázk 1/2/04 2P
FF:PAPVA_29Moderní spisovná arabština pro pokročilé III D. Čižmíkovázk 1/2/04 3P
FF:PAPVA_30Moderní spisovná arabština pro pokročilé IV D. Čižmíkovázk 1/2/04 4P
16 kreditů
Literatura pro studenty arabského modulu

Student arabského modulu absolvuje alespoň dva na sebe navazující semestry z dějin literatury. Vybírá z níže uvedených kurzů:

Antická řecká literatura

Student musí absolvovat z tohoto bloku alespoň dva předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KR011Antická řecká literatura: od Homéra k Eurípidovi I. Radovák 2/0/04 -P
FF:KR012Antická řecká literatura: attická próza a helénistické období I. Radovák 2/0/04 -P
FF:KRMgr03Antická řecká literatura: římské období I. Radovázk 2/0/05 -P
13 kreditů
Antická římská literatura

Student musí absolvovat z tohoto bloku alespoň dva předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ301Římská literatura republiky: od Livia Andronica k Ciceronovi K. Petrovićovák 2/0/04 -P
FF:LJ302Římská literatura: Augustovo a Neronovo období K. Petrovićovázk 2/0/04 3P
FF:LJ351Římská literatura císařství a pozdní antiky K. Petrovićovák 1/1/04 4P
12 kreditů
Italská literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ1A021Italská literatura I P. Diviziazk 2/2/05 -P
FF:IJ1A022Italská literatura II P. Diviziazk 2/2/05 -P
10 kreditů
Francouzská literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ1A021Francouzská literatura I P. Dytrtzk 1/1/05 -P
FF:FJ1A022Francouzská literatura II P. Kyloušekzk 1/1/05 -P
10 kreditů
Novořecká literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:REBc21Literární seminář I N. Votavová Sumelidisovázk 0/2/04 -P
FF:REBc22Literární seminář II N. Votavová Sumelidisovázk 0/2/04 -P
8 kreditů
Španělská literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SJ1A021Španělská literatura I J. Bellón Aguilerazk 2/2/35 -P
FF:SJ1A022Španělská literatura II J. Bellón Aguilerazk 2/2/35 -P
10 kreditů

Ostatní předměty

Student vedlejšího typu studia nemá kromě povinně volitelných jazyků povinnost absolvovat další povinně volitelné předměty. Níže uvedený seznam tak slouží jako příklad předmětů, které si student může zapsat v případě zájmu. Kredity takto získané však nebudou započítány do celkové kreditové hodnoty studia.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LgBB06Italické a románské jazyky V. Blažekzk 2/0/05 --
FF:FJ2B0212Přehled frankofonních literatur P. Kyloušekzk 2/0/04 --
FF:JSB065Dějiny a kultura Balkánu ve středověku V. Štěpánekz 1/1/04 --
FF:KR024Greek Philosophy of Late Antiquity and Early Christianity J. Franekz 2/0/04 --
FF:MED50Studijní soustředění K. Petrovićováz 0/26/04 --
FF:MEDMgr09Úvod do studia kultur arabsky mluvících zemí D. Čižmíkovázk 1/1/04 --
FF:MEDWikiStudenti ÚKS píší Wikipedii M. Macuraz 1/1/03 --
FF:RLBcA008Islám J. Valtrovázk 2/0/04+1 --
33 kreditů