FF FNDSpH Divadelní studia
Název anglicky: Theatre Studies
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-DS_ Divadelní studia

Diplomová práce (22 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DISM007Magisterský diplomový seminář I D. Drozdz 0/2/1110 3P
FF:DISM008Magisterský diplomový seminář II D. Drozdz 0/2/1110 4P
FF:DISM009Prezentace magisterského projektu D. Drozdz 0/0/22 4P
FF:DISM010Magisterská diplomová práce D. Drozdz 0/0/0- 4P
22 kreditů

Povinné předměty (30 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DISM001Metodologie divadelních studií D. Drozdzk 1/1/65 1Z
FF:DISM002Analýza inscenace M. Musilovázk 0/2/65 2Z
FF:DISM003Teorie dramatu a divadla I: Filozofie dramatické kultury D. Drozdzk 2/0/65 1Z
FF:DISM004Teorie dramatu a divadla II: Performativita M. Musilovázk 2/0/65 2Z
FF:DISM005Teorie dramatu a divadla III: Kognitivní teorie v teatrologii D. Drozdzk 2/0/65 3Z
FF:DISM006Teorie dramatu a divadla IV: Překlad, adaptace, dramaturgie D. Drozdzk 2/0/65 4Z
FF:DISM011Státní závěrečná zkouška magisterská D. DrozdSZk 0/0/0- 4-
30 kreditů

Povinně volitelné předměty (28 kr.)

Magisterské odborné semináře (12 kr.)

Magisterské odborné semináře: Student(ka) musí splnit alespoň dva z uvedených kurzů (celkem 12 kreditů).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DISMS01Filozofie tragédie D. Drozdzk 0/2/76 1P
FF:DISMS02Adaptace a inscenace antického dramatu E. Kubartovázk 0/2/76 2P
FF:DISMS03Kognitivní analýza operní inscenace Š. Havlíčková Kysovázk 0/2/76 3P
FF:DISMS04Překlad a adaptace Shakespearových dramat P. Drábekzk 0/2/76 4P
FF:DISMS05Čas v dramatu M. Havlíčkovázk 0/2/76 1P
FF:DISMS06Performativita baroka E. Kubartovázk 0/2/76 2P
FF:DISMS07Donjuanovský seminář M. Havlíčkovázk 0/2/76 3P
FF:DISMS08Encyklopedické heslo K. Stehlíkovázk 0/2/76 4P
FF:DISMS09Divadelní obraz roku 1953 I. Mikulovázk 0/2/76 1P
FF:DISMS10Oblastní divadla I. Mikulovázk 0/2/76 2P
FF:DISMS11Nibelungův prsten jako inscenační výzva Š. Havlíčková Kysovázk 0/2/76 3P
66 kreditů

Tematické přednášky a semináře (12 kr.)

Tematické přednášky a semináře: Student(ka) musí splnit alespoň 3 z níže uvedených kurzů dle vlastního výběru (celkem 12 kreditů).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DISQ001Divadelní myšlení PLK a jeho pokračovatelé D. Drozdzk 1/1/54 1-
FF:DISQ002Světová moderna a avantgarda M. Musilovázk 1/1/54 2-
FF:DISQ003Dialogické jednání s vnitřním partnerem (začátečníci) M. Musilovázk 1/1/54 3-
FF:DISQ004Dialogické jednání s vnitřním partnerem (pokročilí) M. Musilovázk 1/1/54 4-
FF:DISQ005Texty o herectví M. Musilovázk 1/1/54 1-
FF:DISQ006Současné skandinávské drama K. Stehlíkovázk 1/1/54 2-
FF:DISQ007Metafory, kterými hrajeme Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 3-
FF:DISQ008K. S. Stanislavskij a MCH(A)T M. Musilovázk 1/1/54 4-
FF:DISQ009B. Brecht a epické divadlo M. Musilovázk 1/1/54 1-
FF:DISQ010Komedie dell arte M. Musilovázk 1/1/54 2-
FF:DISQ011Opera: žánr v proměnách inscenační praxe Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 3-
FF:DISQ012Česká scénografie v kontextu světové tvorby Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 4-
FF:DISQ013Close-reading antické tragédie E. Kubartovázk 1/1/54 1-
FF:DISQ014Close-reading antické komedie E. Kubartovázk 1/1/54 2-
FF:DISQ015Asijské divadelní formy Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 3-
FF:DISQ016Teatralita středověku E. Kubartovázk 1/1/54 4-
FF:DISQ017Proměna českého divadla ve 2. pol. 19. stol. Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 1-
FF:DISQ018Československé divadlo v 50. letech 20. století Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 2-
72 kreditů

Kurzy zahraničních hostů a další extenze (4 kr.)

Kurzy zahraničních hostů a další extenze: Student(ka) musí splnit uvedené kurzy dle vlastního výběru v celkové hodnotě min. 4 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DISE001Guest Lecturer Course 1 (Weronika Parfianowicz-Vertun) D. Drozdz 1/1/05 1-
FF:DISE002Guest Lecturer Course 2 (Knut Ove Arntzen) D. Drozdz 1/1/02 2-
FF:DISE003Guest Lecturer Course 3 (Writing about Opera) D. Drozdz 1/1/05 3-
FF:DISE004Embodied Metaphors in Audiovisual Media (Kathrin Falenbrach) D. Drozdz 1/1/04 4-
FF:DISE005Guest Lecturer Course 5 (Maria Sibinska) D. Drozdz 1/1/02 1-
FF:DISE006Guest Lecturer Course 6 D. Drozdz 1/1/02 2-
FF:DISE007Guest Lecturer Course 7 (Yana Meerzon - Performing Nationalism) D. Drozdz 1/1/04 3-
FF:DISE008Guest Lecturer Course 8 D. Drozdz 1/1/02 4-
26 kreditů