FF FNMNGKpJ Management v kultuře
Název anglicky: Culture Management
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-MNGK_ Management v kultuře

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Student musí během studia absolvovat povinné předměty (68 kreditů), kredity spojené s diplomovou prací (20 kreditů), kredity za povinně volitelné předměty (nejméně 22 kreditů) a kredity za výběr z předmětů volitelných a povinně volitelných (nejméně 10 kreditů). Předměty Základy ekonomie a Ekonomie kultury je kvůli návaznosti vhodné absolvovat hned v prvním semestru studia. Odbornou praxi je možné absolvovat ve kterémkoliv semestru studia, ale pouze jedenkrát za studium.

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MVKU_01Seminář k magisterské diplomové práci I. V. Pantůčekz 0/2/010 3P
FF:MVKU_01bSeminář k magisterské diplomové práci II.. V. Pantůčekz 0/2/010 4P
FF:MVKU_02Magisterská diplomová práce V. Pantůčekz 0/0/0 individuální konzultace.- 4P
20 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90 kr.)

Student musí během studia absolvovat povinné předměty (68 kreditů), kredity spojené s diplomovou prací (20 kreditů) a kredity za povinně volitelné předměty (nejméně 22 kreditů). Předměty Základy ekonomie a předmět Ekonomie kultury je kvůli návaznosti vhodné absolvovat hned v prvním semestru studia. Odbornou praxi je možné absolvovat ve kterémkoliv semestru studia, ale pouze jedenkrát za studium.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BPE_ZEKOZáklady ekonomie M. Jandovázk 2/0/04 1P
ESF:BPH_ZMANZáklady managementu P. Pirožekzk 2/1/05 1Z
ESF:BPV_ERNOEkonomika a řízení nestátních neziskových organizací V. Hyánekzk 2/2/08 2P
ESF:BPV_MVVSMarketing, fundraising a komunikace v neziskovém sektoru S. Škarabelovázk 2/2/06 2P
ESF:BPV_ZVFSZáklady veřejných financí a veřejné správy R. Jahodazk 2/2/08 1P
ESF:MPP_OPVZŽivnostenské právo F. Hamplzk 1/1/04 2P
ESF:MPR_ORKHOchrana a regenerace kulturních hodnot v území Z. Šilhanzk 2/1/05 3P
ESF:MPV_EKKUEkonomika kultury F. Svobodazk 2/1/05 1Z
ESF:MPV_MAUDManažerské účetnictví a daně v neziskovém sektoru M. Hladkázk 1/2/05 3-
FF:MVKU_03Státní magisterská zkouška F. SvobodaSZk 0/0/0- 4-
FF:MVKU_04Umění v současné společnosti (mimořádné přednášky) F. Svobodak 2/0/04 1P
FF:MVKU_05Metody, systémy a organizace uměleckého provozu F. Svobodak 2/0/04 2P
FF:MVKU_07Příprava projektu a projektové dokumentace V. Pantůčekk 0/2/04 3P
FF:MVKU_10Odborná praxe V. Pantůčekz 0/0/0 80 hodin.6 2-
68 kreditů

Povinně volitelné předměty

Povinně volitelné předměty jsou rozděleny do čtyř tematických bloků. Předměty z jednotlivých bloků je možné libovolně kombinovat. Doporučujeme především předměty z bloku: Management v kultuře.

Management v kultuře

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MVK_06Kulturní politika P. Macekk 2/0/03 4-
FF:MVK_13Autorské právo pro management kultury V. Pantůčekz 0/1/03 2-
FF:MVK_14Marketingová komunikace I. V. Pantůčekz 0/2/03 3-
FF:MVK_15Marketingová komunikace II. V. Pantůčekk 0/2/04 2-
FF:MVK_23Sociologický výzkum v umění a kultuře M. Bekk 1/1/04 1-
FF:MVK_25Kapitoly z dějin kulturních institucí F. Svobodak 1/1/03 2-
FF:mvk_28Kulturní krajina F. Svobodak 1/1/03 3-
FF:MVK_29Zpracování dat a jejich vizualizace F. Svobodak 0/1/03 --
ESF:MPP_PRPRPracovní právo P. Dvořákovázk 2/0/04 --
FF:IM144Public Relations – teorie pro praxi M. Flašarz 1/1/04 1-
FF:IM147Digitální marketing a PR – teorie pro praxi J. Horákovázk 1/1/04 1-
FF:IM148Digitální marketing a PR – teorie pro praxi J. Horákovázk 1/1/04 1-
FF:US_183Falešné uskutečňování umění: plakát a reklamní grafika do poloviny 20. století D. Koudelkovák 2/0/03 2-
45 kreditů

Dějiny umění a kultury

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IM027Vysvobození zvuku z pout hudby J. Horákováz 2/03 --
FF:IM081Vizuální kultura J. Csereszk 1/1/04 --
FF:IM111Umělecký a filozofický odkaz M. Duchampa a J. Cage J. Csereszk 1/1/04 --
FF:IM138TIM_Mistrovské lekce V. Sellnerz 1/1/04 --
FF:IM139TIM_Mistrovské lekce J. Horákováz 1/1/04 --
FF:IM145Záznam - partitura - instrukce V. Pantůčekz 1/1/05 --
FF:IM156Počítačová hudba P. Haasz 0/2/05 --
FF:IM157Videology J. Horákováz 2/0/04 --
FF:US_60aZnamení zrodu: kapitoly o českém obrození I. D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:US_60bZnamení zrodu: kapitoly o českém obrození II. D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:US_61Kapitoly z dějin české jazzové hudby D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:US_66Romantika a její dědicové D. Koudelkovák 2/03 --
FF:US_68Co postmoderna je - a co není D. Koudelkovák 2/03 --
FF:US_98Proměny současného výtvarného umění I. D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:US_99Proměny současného výtvarného umění II. D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:VH_308Česká hudební kultura po roce 1972 V. Pantůčekk 1/13 --
FF:VH_62 -- 0/0- --
57 kreditů

Teorie a metodologie dějin umění a kultury

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IM090Kritická analýza digitálních her J. Horákovázk 0/2/04 --
FF:IM137Aplikovaná herní studia – výzkum a design J. Horákovázk 0/2/04 --
FF:IM142Metody studia audiokultur: teorie a praxe M. Flašarz 1/1/04 --
FF:IM149Prototypování digitálních her J. Horákovázk 1/1/04 --
FF:IM154Documents of Presence and Experience I: Process and Structure J. Horákováz 1/1/04 --
FF:IM155Documents of Presence and Experience: Resistant Strains J. Horákováz 1/1/04 --
FF:UEV_23Kulturní andragogika J. Špačekzk 1/1/04 --
FF:VH_702aTeorie a dějiny rockové hudby I. V. Maňask 2/0/03 --
FF:VH_702bTeorie a dějiny rockové hudby II. V. Maňask 2/0/03 --
34 kreditů

Výjezdní konference a exkurze

Pravidelně je pořádána výjezdní konference pro studenty studijního programu Management v kultuře v jarním semestru. Průběžně budou doplňovány aktuální exkurze a konference.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MVK_26Výjezdní konference - Management v kultuře V. Pantůčekz 0/0/0 konference.2 --
FF:MVK_31Literární exkurze F. Svobodaz 0/0/22 --
FF:MVK_32Exkurze Soudobé trendy v paměťových institucích F. Svobodaz 0/0/22 --
6 kreditů