FF FNMNGKpJ Management v kultuře
Název anglicky: Culture Management
navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-MNGK_ Management v kultuře

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Student musí během studia absolvovat povinné předměty (68 kreditů), kredity spojené s diplomovou prací (20 kreditů), kredity za povinně volitelné předměty (nejméně 22 kreditů) a kredity za výběr z předmětů volitelných a povinně volitelných (nejméně 10 kreditů). Předměty Základy ekonomie a Ekonomie kultury je kvůli návaznosti vhodné absolvovat hned v prvním semestru studia. Odbornou praxi je možné absolvovat ve kterémkoliv semestru studia, ale pouze jedenkrát za studium.

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MVKU_01Seminář k magisterské diplomové práci I. V. Pantůčekz 0/2/010 3P
FF:MVKU_01bSeminář k magisterské diplomové práci II.. V. Pantůčekz 0/2/010 4P
FF:MVKU_02Magisterská diplomová práce V. Pantůčekz 0/0/0 individuální konzultace.- 4P
20 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90 kr.)

Student musí během studia absolvovat povinné předměty (68 kreditů), kredity spojené s diplomovou prací (20 kreditů) a kredity za povinně volitelné předměty (nejméně 22 kreditů). Předměty Základy ekonomie a předmět Ekonomie kultury je kvůli návaznosti vhodné absolvovat hned v prvním semestru studia. Odbornou praxi je možné absolvovat ve kterémkoliv semestru studia, ale pouze jedenkrát za studium.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BPE_ZEKOZáklady ekonomie M. Jandovázk 2/0/04 1P
ESF:BPH_ZMANZáklady managementu J. Procházkazk 2/1/05 1Z
ESF:BPV_ERNOEkonomika a řízení nestátních neziskových organizací V. Hyánekzk 2/2/08 2P
ESF:BPV_MVVSMarketing, fundraising a komunikace v neziskovém sektoru S. Škarabelovázk 2/2/06 2P
ESF:BPV_ZVFSZáklady veřejných financí a veřejné správy R. Jahodazk 2/2/08 2P
ESF:MPP_OPVZŽivnostenské právo F. Hamplzk 1/1/04 2P
ESF:MPR_ORKHOchrana a regenerace kulturních hodnot v území V. Pařilzk 2/1/05 3P
ESF:MPV_EKKUEkonomika kultury F. Svobodazk 2/1/05 1Z
ESF:MPV_MAUDManažerské účetnictví a daně v neziskovém sektoru M. Hladkázk 1/2/05 3-
FF:MVKU_03Státní magisterská zkouška F. SvobodaSZk 0/0/0- 4-
FF:MVKU_04Umění v současné společnosti (mimořádné přednášky) F. Svobodak 2/0/04 1P
FF:MVKU_05Metody, systémy a organizace uměleckého provozu F. Svobodak 2/0/04 2P
FF:MVKU_07Příprava projektu a projektové dokumentace V. Pantůčekk 0/2/04 3P
FF:MVKU_10Odborná praxe V. Pantůčekz 0/0/0 80 hodin.6 2-
68 kreditů

Povinně volitelné předměty

Povinně volitelné předměty jsou rozděleny do čtyř tematických bloků. Předměty z jednotlivých bloků je možné libovolně kombinovat. Doporučujeme především předměty z bloku: Management v kultuře.

Management v kultuře

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MVK_13Autorské právo pro management kultury V. Pantůčekz 0/1/03 --
ESF:MPV_RVVSŘízení ve veřejné správě D. Špačekzk 2/2/08 --
FF:MVK_23Sociologický výzkum v umění a kultuře M. Bekk 1/1/04 --
FF:MVK_25Kapitoly z dějin kulturních institucí F. Svobodak 1/1/03 --
FF:mvk_28Kulturní krajina F. Svobodak 1/1/03 --
ESF:MPP_PRPRPracovní právo P. Dvořákovázk 2/0/04 --
FF:MVK_30Knižní kultura a praxe F. Svobodak 1/1/03 --
FF:MVK_33Teorie a praxe organizace festivalů F. Svobodak 2/0/03 --
FF:TIM_B_041Public Relations – teorie pro praxi P. Míčováz 1/1/03 --
FF:TIM_B_042Základy online komunikace brandu na sociálních sítích J. Horákováz 1/1/03 --
FF:MVK_29Zpracování dat a jejich vizualizace F. Svobodak 0/1/03 --
40 kreditů

Dějiny umění a kultury

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUS_122Kulturní historie českých zemí v letech 1890-1938 M. Jeřábekk 2/0/04 --
FF:SUS_133Reprezentace šlechty - kultura a umění ve střední Evropě 18. století T. Jeřábekk 2/0/04 --
FF:SUS_179Mysterium opery D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:SUS_58Výtvarná kultura secese A. Filipk 2/0/03 --
FF:SUS_92Prerafaelité A. Filipk 2/0/03 --
FF:TIM_BM_003TIM_Master Class J. Horákovázk 1/1/04 --
FF:TIM_BM_004TIM_Master Class J. Horákovázk 1/1/04 --
FF:TIM_B_005Kyberkultura J. Macekzk 1/1/05 --
FF:HV_755Kapitoly z hudební estetiky L. Spurnýzk 2/0/04 --
FF:SUS_08Seminář kritiky a kulturní publicistiky J. Zahrádkak 0/2/04 --
FF:SUS_151aOsobnosti českého a světového designu I. D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:SUS_151bOsobnosti českého a světového designu II. D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:SUS_191Kapitoly z dějin uměleckého řemesla D. Koudelkovázk 2/0/04 --
FF:SUS_192Kapitoly z dějin užitého umění a designu D. Koudelkovázk 2/0/04 --
FF:SUS_210Nové vlny v kinematografiích západní Evropy D. Koudelkovák 2/0/04 --
FF:SUS_211Nové vlny v kinematografiích východní Evropy D. Koudelkovák 2/0/04 --
FF:SUS_220Hledání nových forem architektury D. Koudelkovák 0/0/04 --
FF:SUS_221Jaro století i architektury: secese a její stylové proměny D. Koudelkovák 0/0/04 --
FF:SUS_222Česká opera 19. století očima anglické a americké muzikologie M. Štědroňk 2/0/04 --
FF:SUS_223Vybrané kapitoly z dějin grafického designu D. Koudelkovák 2/0/02 --
FF:SUS_60Znamení zrodu: kapitoly o českém obrození M. Štědroňk 2/0/03 --
FF:SUS_61Kapitoly z dějin české jazzové hudby P. Macekk 2/0/03 --
FF:SUS_66Romantika a její dědicové J. Stříteckýk 2/0/04 --
FF:SUS_82Výtvarná kultura Brna I. A. Filipk 2/0/04 --
FF:SUS_94Výtvarná kultura Brna II. A. Filipk 2/0/04 --
FF:SUS_98Proměny současného výtvarného umění I. R. Horáčekk 2/0/03 --
FF:SUS_99Proměny současného výtvarného umění II. R. Horáčekk 2/0/03 --
98 kreditů

Teorie a metodologie dějin umění a kultury

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UEV_23Kulturní andragogika J. Špačekzk 1/1/04 --
FF:TIM_B_023Videology. Umění pohyblivých obrazů I P. Míčováz 1/1/03 --
FF:TIM_B_024Videology. Umění pohyblivých obrazů II P. Míčovázk 1/1/04 --
FF:HV_732Operní dramaturgie J. Zahrádkak 1/1/03 --
FF:SUS_08Seminář kritiky a kulturní publicistiky J. Zahrádkak 0/2/04 --
FF:SUS_70Sociologie umění M. Bekzk 2/0/04 --
FF:TIM_M_001Od elektronické hudby k live coding performance I M. Flašarzk 1/1/06 --
FF:TIM_M_002Od elektronické hudby k live coding performance II M. Flašarzk 1/1/06 --
FF:TIM_M_010Názorová publicistika J. Horákováz 1/1/04 --
FF:TIM_M_017Kurátorství: příběh profese M. Kupkováz 1/1/03 --
FF:TIM_M_018Kurátorství: společenské souvislosti a praktické aspekty M. Kupkováz 1/1/03 --
FF:TIM_M_020Umění na internetu J. Horákováz 2/0/03 --
FF:ZD_23Sound studies I (praktikum) F. Johánekz 0/2/03 --
FF:ZD_31Estetické teorie multimédií a synestezie I M. Flašarzk 1/1/04 --
FF:ZD_32Estetické teorie multimédií a synestezie II M. Flašarzk 1/1/04 --
58 kreditů

Výjezdní konference a exkurze

Pravidelně je pořádána výjezdní konference pro studenty studijního programu Management v kultuře v jarním semestru. Průběžně budou doplňovány aktuální exkurze a konference.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MVK_26Výjezdní konference - Management v kultuře V. Pantůčekz 0/0/0 konference.2 --
FF:MVK_32Exkurze Soudobé trendy v paměťových institucích F. Svobodaz 0/0/22 --
4 kredity