FF FNMNGKkJ Management v kultuře
Název anglicky: Culture Management
navazující kombinovaný jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-MNGK_ Management v kultuře

Úvodní informace / Pokyny

Student musí během studia absolvovat povinné předměty (64 kreditů), kredity spojené s diplomovou prací (20 kreditů), kredity za povinně volitelné předměty (nejméně 26 kreditů) a kredity za výběr z předmětů volitelných a povinně volitelných (nejméně 10 kreditů). Předměty Základy ekonomie a Ekonomie kultury je kvůli návaznosti vhodné absolvovat hned v prvním semestru studia. Odbornou praxi je možné absolvovat ve kterémkoliv semestru studia, ale pouze jedenkrát za studium. Doporučený průchod studiem: V prvním semestru je doporučeno zapsat si tyto povinné předměty: BKE_ZEKO Základy ekonomie , BKH_ZMAN Základy managementu , MKV_EKKU Ekonomika kultury , MVKU_04 Umění v současné společnosti (mimořádné přednášky). Ve druhém semestru je doporučeno zapsat si tyto povinné předměty: BKV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací , BKV_MVVS Marketing, fundraising a komunikace v neziskovém sektoru , MVKU_05 Metody, systémy a organizace uměleckého provozu, a BKV_ZVFS Základy veřejných financí a veřejné správy. Ve třetím semestru je doporučeno zapsat si tyto povinné předměty: MKR_ORKH Ochrana a regenerace kulturních hodnot v území , MKV_MAUD Manažerské účetnictví a daně v neziskovém sektoru , MVKU_07 Příprava projektu a projektové dokumentace , MVKU_01 Seminář k magisterské diplomové práci I. Ve čtvrtém semestru je doporučeno zapsat si tyto povinné předměty: MVKU_01b Seminář k magisterské diplomové práci II. , MVKU_02 Magisterská diplomová práce , MVKU_03 Státní závěrečná zkouška magisterská

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MVKU_01Seminář k magisterské diplomové práci I. V. Pantůčekz 0/2/010 3P
FF:MVKU_01bSeminář k magisterské diplomové práci II.. V. Pantůčekz 0/2/010 4P
FF:MVKU_02Magisterská diplomová práce V. Pantůčekz 0/0/0 individuální konzultace.- 4P
20 kreditů

Povinné předměty

Student musí během studia absolvovat povinné předměty (64 kreditů), kredity spojené s diplomovou prací (20 kreditů) a kredity za povinně volitelné předměty (nejméně 26 kreditů). Předměty Základy ekonomie a Ekonomie kultury je kvůli návaznosti vhodné absolvovat hned v prvním semestru studia. Odbornou praxi je možné absolvovat ve kterémkoliv semestru studia, ale pouze jedenkrát za studium.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BKE_ZEKOZáklady ekonomie M. Jandovázk 26/0/0 tutorial 12 hodin.4 1P
ESF:BKH_ZMANZáklady managementu J. Procházkazk 26/0/0 tutorial 12 hodin.6 1Z
ESF:BKV_ZVFSZáklady veřejných financí a veřejné správy R. Jahodazk 0/0/0 3 bloky + 1 blok online.8 2P
ESF:MKR_ORKHOchrana a regenerace kulturních hodnot v území V. Pařilzk 26/0/0 tutoriál 12 hodin.5 3P
ESF:MKV_EKKUEkonomika kultury F. Svobodazk 26/0/0 tutoriál 12 hodin.5 1Z
ESF:MKV_MAUDManažerské účetnictví a daně v neziskovém sektoru M. Hladkázk 26/0/0 tutoriál 12 hodin.5 3-
FF:MVKU_03Státní magisterská zkouška F. SvobodaSZk 0/0/0- 4-
FF:MVKU_04Umění v současné společnosti (mimořádné přednášky) F. Svobodak 2/0/04 1P
FF:MVKU_05Metody, systémy a organizace uměleckého provozu F. Svobodak 2/0/04 2P
FF:MVKU_07Příprava projektu a projektové dokumentace V. Pantůčekk 0/2/04 3P
FF:MVKU_10Odborná praxe V. Pantůčekz 0/0/0 80 hodin.6 3-
ESF:BKV_MVVSMarketing, fundraising a komunikace v neziskovém sektoru S. Škarabelovázk blokově - 4 hodiny6 2P
ESF:BKV_ERNOEkonomika a řízení nestátních neziskových organizací V. Hyánekzk 26/0/0 tutoriál 8 hodin.8 2P
65 kreditů

Povinně volitelné předměty

Povinně volitelné předměty jsou rozděleny do čtyř tematických bloků. Předměty z jednotlivých bloků je možné libovolně kombinovat. Doporučujeme především předměty z bloku: Management v kultuře.

Management v kultuře

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MVK_23Sociologický výzkum v umění a kultuře M. Bekk 1/1/04 --
FF:MVK_25Kapitoly z dějin kulturních institucí F. Svobodak 1/1/03 --
FF:mvk_28Kulturní krajina F. Svobodak 1/1/03 --
ESF:MKV_RVVSŘízení ve veřejné správě D. Špačekzk 26/0/0 tutoriál 16 hodin.8 --
ESF:MPP_OPVZŽivnostenské právo F. Hamplzk 1/1/04 --
ESF:MKP_PRPR -- 0/0- --
FF:MVK_30Knižní kultura a praxe F. Svobodak 1/1/03 --
FF:MVK_33Teorie a praxe organizace festivalů F. Svobodak 2/0/03 --
FF:TIM_B_041Public Relations – teorie pro praxi P. Míčováz 1/1/03 --
FF:TIM_B_042Základy online komunikace brandu na sociálních sítích J. Horákováz 1/1/03 --
FF:MVK_13Autorské právo pro management kultury V. Pantůčekz 0/1/03 --
FF:MVK_29Zpracování dat a jejich vizualizace F. Svobodak 0/1/03 --
40 kreditů

Dějiny umění a kultury

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUS_122Kulturní historie českých zemí v letech 1890-1938 M. Jeřábekk 2/0/04 --
FF:SUS_133Reprezentace šlechty - kultura a umění ve střední Evropě 18. století T. Jeřábekk 2/0/04 --
FF:SUS_179Mysterium opery D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:SUS_58Výtvarná kultura secese A. Filipk 2/0/03 --
FF:SUS_92Prerafaelité A. Filipk 2/0/03 --
FF:TIM_BM_003TIM_Master Class J. Horákovázk 1/1/04 --
FF:TIM_BM_004TIM_Master Class J. Horákovázk 1/1/04 --
FF:SUSK_28Sociologie umění M. Bekzk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 --
FF:SUSK_38Kapitoly z dějin uměleckého řemesla a designu D. Koudelkovázk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 --
FF:TIM_BK_005Kyberkultura J. Macekzk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 --
FF:HV_755Kapitoly z hudební estetiky L. Spurnýzk 2/0/04 --
FF:SUS_08Seminář kritiky a kulturní publicistiky J. Zahrádkak 0/2/04 --
FF:SUS_151aOsobnosti českého a světového designu I. D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:SUS_151bOsobnosti českého a světového designu II. D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:SUS_210Nové vlny v kinematografiích západní Evropy D. Koudelkovák 2/0/04 --
FF:SUS_211Nové vlny v kinematografiích východní Evropy D. Koudelkovák 2/0/04 --
FF:SUS_220Hledání nových forem architektury D. Koudelkovák 0/0/04 --
FF:SUS_221Jaro století i architektury: secese a její stylové proměny D. Koudelkovák 0/0/04 --
FF:SUS_222Česká opera 19. století očima anglické a americké muzikologie M. Štědroňk 2/0/04 --
FF:SUS_223Vybrané kapitoly z dějin grafického designu D. Koudelkovák 2/0/02 --
FF:SUS_60Znamení zrodu: kapitoly o českém obrození M. Štědroňk 2/0/03 --
FF:SUS_61Kapitoly z dějin české jazzové hudby P. Macekk 2/0/03 --
FF:SUS_66Romantika a její dědicové J. Stříteckýk 2/0/04 --
FF:SUS_82Výtvarná kultura Brna I. A. Filipk 2/0/04 --
FF:SUS_94Výtvarná kultura Brna II. A. Filipk 2/0/04 --
FF:SUS_98Proměny současného výtvarného umění I. R. Horáčekk 2/0/03 --
FF:SUS_99Proměny současného výtvarného umění II. R. Horáčekk 2/0/03 --
FF:SUSK_30Vybrané kapitoly ze současného českého umění V. Pantůčekzk 1/1/0 8 hodin výuky, 8 hodin konzultace.6 --
108 kreditů

Teorie a metodologie dějin umění a kultury

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UEV_23Kulturní andragogika J. Špačekzk 1/1/04 --
FF:SUSK_28Sociologie umění M. Bekzk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 --
FF:TIM_B_023Videology. Umění pohyblivých obrazů I P. Míčováz 1/1/03 --
FF:TIM_B_024Videology. Umění pohyblivých obrazů II P. Míčovázk 1/1/04 --
FF:HV_732Operní dramaturgie J. Zahrádkak 1/13 --
FF:SUS_08Seminář kritiky a kulturní publicistiky J. Zahrádkak 0/2/04 --
FF:SUS_70Sociologie umění M. Bekzk 2/0/04 --
FF:TIM_MK_001Od elektronické hudby k live coding performance I M. Flašarzk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.6 --
FF:TIM_MK_002Od elektronické hudby k live coding performance II M. Flašarzk 1/1/0 80 hodin výuky/ semestr.6 --
FF:TIM_MK_017Kapitoly z kurátorství umění nových médií M. Kupkovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.6 --
FF:TIM_M_010Názorová publicistika J. Horákováz 1/1/04 --
FF:TIM_M_017Kurátorství: příběh profese M. Kupkováz 1/1/03 --
FF:TIM_M_018Kurátorství: společenské souvislosti a praktické aspekty M. Kupkováz 1/1/03 --
FF:TIM_M_020Umění na internetu M. Szűcsováz 2/0/03 --
FF:ZDK_31Estetické teorie multimédií a synestezie I M. Flašarzk 1/1/04 --
FF:ZDK_32Estetické teorie multimédií a synestezie II M. Flašarzk 1/1/04 --
FF:ZD_23Sound studies I (praktikum) F. Johánekz 0/2/03 --
70 kreditů

Výjezdní konference a exkurze

Pravidelně je pořádána výjezdní konference pro studenty studijního programu Management v kultuře v jarním semestru. Průběžně budou doplňovány aktuální exkurze a konference.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MVK_26Výjezdní konference - Management v kultuře V. Pantůčekz 0/0/0 konference.2 --
FF:MVK_32Exkurze Soudobé trendy v paměťových institucích F. Svobodaz 0/0/22 --
4 kredity