FF FNMNGKkJ Management v kultuře
Název anglicky: Culture Management
navazující kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-MNGK_ Management v kultuře

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MVKU_01Seminář k magisterské diplomové práci I. V. Pantůčekz 0/2/010 3P
FF:MVKU_01bSeminář k magisterské diplomové práci II.. V. Pantůčekz 0/2/010 4P
FF:MVKU_02Magisterská diplomová práce V. Pantůčekz 0/0/0 individuální konzultace.- 4P
20 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BKE_ZEKOZáklady ekonomie M. Jandovázk 26/0/0 tutorial 12 hodin.4 1P
ESF:BKH_ZMANZáklady managementu P. Pirožekzk 26/0/0 tutorial 12 hodin.6 1Z
ESF:BKV_ZVFSZáklady veřejných financí a veřejné správy R. Jahodazk 0/0/0 3 bloky.8 2P
ESF:MKR_ORKHOchrana a regenerace kulturních hodnot v území Z. Šilhanzk 26/0/0 tutoriál 12 hodin.5 3P
ESF:MKV_EKKUEkonomika kultury F. Svobodazk 26/0/0 tutoriál 12 hodin.5 1Z
ESF:MKV_MAUDManažerské účetnictví a daně v neziskovém sektoru M. Hladkázk 26/0/0 tutoriál 12 hodin.5 3-
FF:MVKU_03Státní magisterská zkouška F. SvobodaSZk 0/0/0- 4-
FF:MVKU_04Umění v současné společnosti (mimořádné přednášky) F. Svobodak 2/0/04 1P
FF:MVKU_05Metody, systémy a organizace uměleckého provozu F. Svobodak 2/0/04 2P
FF:MVKU_07Příprava projektu a projektové dokumentace V. Pantůčekk 0/2/04 3P
FF:MVKU_10Odborná praxe V. Pantůčekz 0/0/0 80 hodin.6 3-
ESF:BKV_MVVSMarketing, fundraising a komunikace v neziskovém sektoru S. Škarabelovázk blokově - 4 hodiny6 2P
ESF:BKV_ERNOEkonomika a řízení nestátních neziskových organizací V. Hyánekzk 26/0/0 tutoriál 8 hodin.8 2P
65 kreditů

Povinně volitelné předměty

Management v kultuře

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MVK_06Kulturní politika P. Macekk 2/0/03 --
FF:MVK_14Marketingová komunikace I. V. Pantůčekz 0/2/03 --
FF:MVK_15Marketingová komunikace II. V. Pantůčekk 0/2/04 --
FF:MVK_23Sociologický výzkum v umění a kultuře M. Bekk 1/1/04 --
FF:MVK_25Kapitoly z dějin kulturních institucí F. Svobodak 1/1/03 --
FF:mvk_28Kulturní krajina F. Svobodak 1/1/03 --
FF:IM144Public Relations – teorie pro praxi M. Flašarz 1/1/04 --
FF:IM147Digitální marketing a PR – teorie pro praxi J. Horákovázk 1/1/04 --
FF:IM148Digitální marketing a PR – teorie pro praxi J. Horákovázk 1/1/04 --
FF:MVK_29Zpracování dat a jejich vizualizace F. Svobodak 0/1/03 --
FF:MVKK_09Autorské právo pro management kultury V. Pantůčekz 1/0/04 --
FF:US_183Falešné uskutečňování umění: plakát a reklamní grafika do poloviny 20. století D. Koudelkovák 2/0/03 --
ESF:MPP_OPVZŽivnostenské právo F. Hamplzk 1/1/04 --
ESF:MKP_PRPRPracovní právo P. Dvořákovázk 26/0/0 tutorial 13 hodin.4 --
50 kreditů

Dějiny umění a kultury

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IM027Vysvobození zvuku z pout hudby J. Horákováz 2/03 --
FF:IM081Vizuální kultura J. Csereszk 1/1/04 --
FF:IM111Umělecký a filozofický odkaz M. Duchampa a J. Cage J. Csereszk 1/1/04 --
FF:IM138TIM_Mistrovské lekce V. Sellnerz 1/1/04 --
FF:IM139TIM_Mistrovské lekce J. Horákováz 1/1/04 --
FF:IM145Záznam - partitura - instrukce V. Pantůčekz 1/1/05 --
FF:IM156Počítačová hudba P. Haasz 0/2/05 --
FF:IM157Videology J. Horákováz 2/0/04 --
FF:US_60aZnamení zrodu: kapitoly o českém obrození I. D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:US_60bZnamení zrodu: kapitoly o českém obrození II. D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:US_61Kapitoly z dějin české jazzové hudby D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:US_66Romantika a její dědicové D. Koudelkovák 2/03 --
FF:US_68Co postmoderna je - a co není D. Koudelkovák 2/03 --
FF:US_98Proměny současného výtvarného umění I. D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:US_99Proměny současného výtvarného umění II. D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:VH_308Česká hudební kultura po roce 1972 V. Pantůčekk 1/13 --
FF:VH_62 -- 0/0- --
57 kreditů

Teorie a metodologie dějin umění a kultury

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IM090Kritická analýza digitálních her J. Horákovázk 0/2/04 --
FF:IM137Aplikovaná herní studia – výzkum a design J. Horákovázk 0/2/04 --
FF:IM142Metody studia audiokultur: teorie a praxe M. Flašarz 1/1/04 --
FF:IM149Prototypování digitálních her J. Horákovázk 1/1/04 --
FF:IM154Documents of Presence and Experience I: Process and Structure J. Horákováz 1/1/04 --
FF:IM155Documents of Presence and Experience: Resistant Strains J. Horákováz 1/1/04 --
FF:UEV_23Kulturní andragogika J. Špačekzk 1/1/04 --
FF:VH_702aTeorie a dějiny rockové hudby I. V. Maňask 2/0/03 --
FF:VH_702bTeorie a dějiny rockové hudby II. V. Maňask 2/0/03 --
34 kreditů

Výjezdní konference a exkurze

Pravidelně je pořádána výjezdní konference pro studenty studijního programu Management v kultuře v jarním semestru. Průběžně budou doplňovány aktuální exkurze a konference.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MVK_26Výjezdní konference - Management v kultuře V. Pantůčekz 0/0/0 konference.2 --
2 kredity