FF FNMNGKkJ Management v kultuře
Název anglicky: Culture Management
navazující kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-MNGK_ Management v kultuře

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Student musí během studia absolvovat povinné předměty (64 kreditů), kredity spojené s diplomovou prací (20 kreditů), kredity za povinně volitelné předměty (nejméně 26 kreditů) a kredity za výběr z předmětů volitelných a povinně volitelných (nejméně 10 kreditů). Předměty Základy ekonomie a Ekonomie kultury je kvůli návaznosti vhodné absolvovat hned v prvním semestru studia. Odbornou praxi je možné absolvovat ve kterémkoliv semestru studia, ale pouze jedenkrát za studium.

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MVKU_01Seminář k magisterské diplomové práci I. V. Pantůčekz 0/2/010 3P
FF:MVKU_01bSeminář k magisterské diplomové práci II.. V. Pantůčekz 0/2/010 4P
FF:MVKU_02Magisterská diplomová práce V. Pantůčekz 0/0/0 individuální konzultace.- 4P
20 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90 kr.)

Student musí během studia absolvovat povinné předměty (64 kreditů), kredity spojené s diplomovou prací (20 kreditů) a kredity za povinně volitelné předměty (nejméně 26 kreditů). Předměty Základy ekonomie a Ekonomie kultury je kvůli návaznosti vhodné absolvovat hned v prvním semestru studia. Odbornou praxi je možné absolvovat ve kterémkoliv semestru studia, ale pouze jedenkrát za studium.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BKE_ZEKOZáklady ekonomie M. Jandovázk 26/0/0 tutorial 12 hodin.4 1P
ESF:BKH_ZMANZáklady managementu P. Pirožekzk 26/0/0 tutorial 12 hodin.6 1Z
ESF:BKV_ZVFS -- 0/0- 2P
ESF:MKR_ORKHOchrana a regenerace kulturních hodnot v území Z. Šilhanzk 26/0/0 tutoriál 12 hodin.5 3P
ESF:MKV_EKKUEkonomika kultury F. Svobodazk 26/0/0 tutoriál 12 hodin.5 1Z
ESF:MKV_MAUDManažerské účetnictví a daně v neziskovém sektoru M. Hladkázk 26/0/0 tutoriál 12 hodin.5 3-
FF:MVKU_03Státní magisterská zkouška F. SvobodaSZk 0/0/0- 4-
FF:MVKU_04Umění v současné společnosti (mimořádné přednášky) F. Svobodak 2/0/04 1P
FF:MVKU_05Metody, systémy a organizace uměleckého provozu F. Svobodak 2/0/04 2P
FF:MVKU_07Příprava projektu a projektové dokumentace V. Pantůčekk 0/2/04 3P
FF:MVKU_10Odborná praxe V. Pantůčekz 0/0/0 80 hodin.6 3-
ESF:BKV_MVVSMarketing, fundraising a komunikace v neziskovém sektoru S. Škarabelovázk blokově - 4 hodiny6 2P
ESF:BKV_ERNOEkonomika a řízení nestátních neziskových organizací V. Hyánekzk 26/0/0 tutoriál 8 hodin.8 2P
57 kreditů

Povinně volitelné předměty

Povinně volitelné předměty jsou rozděleny do čtyř tematických bloků. Předměty z jednotlivých bloků je možné libovolně kombinovat. Doporučujeme především předměty z bloku: Management v kultuře.

Management v kultuře

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MVK_06Kulturní politika P. Macekk 2/0/03 --
FF:MVK_14Marketingová komunikace I. V. Pantůčekz 0/2/03 --
FF:MVK_15Marketingová komunikace II. V. Pantůčekk 0/2/04 --
FF:MVK_23Sociologický výzkum v umění a kultuře M. Bekk 1/1/04 --
FF:MVK_25Kapitoly z dějin kulturních institucí F. Svobodak 1/1/03 --
FF:mvk_28Kulturní krajina F. Svobodak 1/1/03 --
FF:IM144Public Relations – teorie pro praxi M. Flašarz 1/1/04 --
FF:IM147Digitální marketing a PR – teorie pro praxi J. Horákovázk 1/1/04 --
FF:IM148Digitální marketing a PR – teorie pro praxi J. Horákovázk 1/1/04 --
FF:MVK_29Zpracování dat a jejich vizualizace F. Svobodak 0/1/03 --
FF:MVKK_09Autorské právo pro management kultury V. Pantůčekz 1/0/04 --
FF:US_183Falešné uskutečňování umění: plakát a reklamní grafika do poloviny 20. století D. Koudelkovák 2/0/03 --
ESF:MPP_OPVZŽivnostenské právo F. Hamplzk 1/1/04 --
ESF:MKP_PRPRPracovní právo P. Dvořákovázk 26/0/0 tutorial 13 hodin.4 --
50 kreditů

Dějiny umění a kultury

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IM027Vysvobození zvuku z pout hudby J. Horákováz 2/03 --
FF:IM081Vizuální kultura J. Csereszk 1/1/04 --
FF:IM111Umělecký a filozofický odkaz M. Duchampa a J. Cage J. Csereszk 1/1/04 --
FF:IM138TIM_Mistrovské lekce V. Sellnerz 1/1/04 --
FF:IM139TIM_Mistrovské lekce J. Horákováz 1/1/04 --
FF:IM145Záznam - partitura - instrukce V. Pantůčekz 1/1/05 --
FF:IM156Počítačová hudba P. Haasz 0/2/05 --
FF:IM157Videology J. Horákováz 2/0/04 --
FF:US_60aZnamení zrodu: kapitoly o českém obrození I. D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:US_60bZnamení zrodu: kapitoly o českém obrození II. D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:US_61Kapitoly z dějin české jazzové hudby D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:US_66Romantika a její dědicové D. Koudelkovák 2/03 --
FF:US_68Co postmoderna je - a co není D. Koudelkovák 2/03 --
FF:US_98Proměny současného výtvarného umění I. D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:US_99Proměny současného výtvarného umění II. D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:VH_308Česká hudební kultura po roce 1972 V. Pantůčekk 1/13 --
FF:VH_62 -- 0/0- --
57 kreditů

Teorie a metodologie dějin umění a kultury

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IM090Kritická analýza digitálních her J. Horákovázk 0/2/04 --
FF:IM137Aplikovaná herní studia – výzkum a design J. Horákovázk 0/2/04 --
FF:IM142Metody studia audiokultur: teorie a praxe M. Flašarz 1/1/04 --
FF:IM149Prototypování digitálních her J. Horákovázk 1/1/04 --
FF:IM154Documents of Presence and Experience I: Process and Structure J. Horákováz 1/1/04 --
FF:IM155Documents of Presence and Experience: Resistant Strains J. Horákováz 1/1/04 --
FF:UEV_23Kulturní andragogika J. Špačekzk 1/1/04 --
FF:VH_702aTeorie a dějiny rockové hudby I. V. Maňask 2/0/03 --
FF:VH_702bTeorie a dějiny rockové hudby II. V. Maňask 2/0/03 --
34 kreditů

Výjezdní konference a exkurze

Pravidelně je pořádána výjezdní konference pro studenty studijního programu Management v kultuře v jarním semestru. Průběžně budou doplňovány aktuální exkurze a konference.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MVK_26Výjezdní konference - Management v kultuře V. Pantůčekz 0/0/0 konference.2 --
2 kredity