Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FF F24801 Dějiny umění
Název anglicky: Art History
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-DU_ Dějiny umění

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Krobzk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 2/0/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II L. Václavíkzk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II M. Ševečkovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Propedeutický ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1701Periods of Art History I: from Prehistory to Trajan D. Ivanovicizk 2/4/010 1P
FF:DU1702Epochy dějin umění II: Středověk, migrace a zrození Evropy I. Folettizk 2/4/010 1P
FF:DU1703Epochy dějin umění III: Novověká Evropa a koncept umělce P. Suchánekzk 2/4/010 2P
FF:DU1704Epochy dějin umění IV: Současný svět, Romantismus, Performance a Globalizace A. Pomajzlovázk 2/4/010 2P
FF:DU1705Uvedení do studia dějin umění I. O. Jakubeczk 2/4/06 1P
FF:DU1706Uvedení do studia dějin umění II. I. Folettik 2/4/06 2P
FF:DU1707Křesťanská ikonografie Z. Frantovázk 2/0/04 1P
FF:DU1708Profánní ikonografie R. Nokkala Miltovázk 2/0/04 2P
60 kreditů

Povinně volitelné předměty: Umění od Středověku po Současnost

Blok 1: Středověké umění

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1710Medieval Art: From Constantine to Giotto I I. Folettizk 2/05 3P
FF:DU1711Seminář: Středověké umění od Konstantina po Giotta I. I. Folettik 0/2/05 3P
FF:DU1712Středověké umění: od Konstantina po Giotta II. I. Folettizk 2/0/05 4P
FF:DU1713Seminar: Medieval Art From Constantine to Giotto II A. Taddeik 0/2/05 4P
20 kreditů

Blok 2: Novověké umění

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1714Novověké umění: od Masaccia po Canovu I P. Suchánekzk 2/0/05 3P
FF:DU1715Seminář: Novověké umění od Masaccia po Canovu I R. Nokkala Miltovák 0/2/05 3P
FF:DU1716Seminar: Modern Art from Masaccio to Canova II O. Jakubeczk 0/2/05 4P
FF:DU1717Novověké umění: od Masaccia po Canovu II R. Nokkala Miltovák 2/05 4P
20 kreditů

Blok 3: Současné umění

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1718Umění současného světa: od Gustava Courbeta po Billa Violu I A. Pomajzlovázk 2/0/05 3P
FF:DU1719Seminar: The Art of the Contemporary World from Gustave Courbet to Bill Viola I L. Kesnerk 0/25 3P
FF:DU1720Umění současného světa: od Gustava Courbeta po Billa Violu II M. Rusinkozk 2/0/05 4P
FF:DU1721Seminář: Umění současného světa od Gustava Courbeta po Billa Violu II A. Pomajzlovák 0/2/05 4P
20 kreditů

Povinné předměty

Blok 1: Architektura, Historiografie, Archiv

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1722Úvod do dějin Architektury J. Kroupazk 2/0/03 3Z
FF:DU1723Historiografie dějin umění J. Kroupazk 2/0/04 4Z
FF:DU1738Seminář: Historik umění v Archivu od XIV. Do XX. století T. Valešk 0/2/03 3Z
10 kreditů

Blok 2: Jazyky

Student musí absolvovat všechny jazyky z uvedeného bloku. Výuku je možné nahradit doložením certifikátu o jazykové znalosti na úrovni B1.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1724Italština pro historiky umění I. Folettik 0/2/03 3-
FF:DU1725Francouzština pro historiky umění I. Folettik 0/2/03 3-
FF:DU1726Němčina pro historiky umění I. Folettik 0/2/03 4-
FF:DU1727Latina pro historiky umění 2 K. Dolejšík 0/2/03 4-
FF:DU1727aLatina pro historiky umění 1 K. Dolejšík 0/2/03 3-
15 kreditů

Blok 3: Komunikace

Student si vybere mezi blokem 1 a blokem 2

Blok 1 podzim
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1728Rétorika I I. Folettik 0/2/04 5P
FF:DU1730Komunikace vědy I P. Sudickýk 2/0/05 5P
FF:DU1732Kurátorství v praxi I L. Kesnerk 2/2/08 5P
17 kreditů
Blok 2 Jaro
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1729Rétorika II I. Folettik 0/2/04 4P
FF:DU1731Komunikace vědy II P. Sudickýk 2/0/05 4P
FF:DU1733Kurátorství v praxi II I. Folettik 2/2/08 4P
17 kreditů

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1737Seminář k bakalářské diplomové práci I. Folettik 0/2/010 6P
FF:DU1739Bakalářská diplomová práce I. Folettik 0/2/010 6P
FF:DU1740Státní závěrečná bakalářská zkouška I. Folettizk 0/0/0- 6-
20 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1709Odborná exkurze I. Folettiz 0/0/24 --
FF:DU1735Umělecké techniky a média od středověku po současnosti I T. Valešk 0/2/04 3-
FF:DU1736Umělecké techniky a média od středověku po současnosti II P. Suchánekk 0/2/04 4-
FF:DU1741The Art of Ancient Rome D. Ivanoviciz 2/0/04 5-
FF:DU1742Czech Modern Art & Culture M. Rusinkoz 2/0/04 5-
FF:DU1743Architektura a výtvarná kultura renesance v Záalpí O. Jakubeczk 0/0/04 5-
FF:DU1744Scholarship abroad I. Folettik 0/2/06 5-
FF:DU1745Redakční práxe I. Folettik 0/0/25 5-
FF:DU1746Work in Foreign Institution I. Folettik 0/0/25 5-
40 kreditů

Další aplikace