FF FBDUpJ Dějiny umění
Název anglicky: Art History
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-DU_ Dějiny umění

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Propedeutický ročník

Všechny předměty propedeutického ročníku jsou povinné, student si tyto předměty zapisuje v prvním roce studia.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1701Periods of Art History I: from Prehistory to Trajan A. Palladinozk 2/4/010 1P
FF:DU1702Epochy dějin umění II: Středověk, migrace a zrození Evropy I. Folettizk 2/4/010 1P
FF:DU1703Epochy dějin umění III: Raně novověká Evropa a koncept umělce P. Suchánekzk 2/4/010 2P
FF:DU1704Epochy dějin umění IV: Moderní umění A. Pomajzlovázk 2/4/010 2P
FF:DU1705Uvedení do studia dějin umění I. O. Jakubeczk 2/4/06 1P
FF:DU1706Uvedení do studia dějin umění II. I. Folettik 2/4/06 1P
FF:DU1706aPostupová ročníková práce I. Folettik 0/0/0 Konzultace.- 2-
FF:DU1707Křesťanská ikonografie Z. Frantovázk 2/0/04 1P
FF:DU1708Profánní ikonografie R. Nokkala Miltovázk 2/0/04 2P
60 kreditů

Povinně volitelné předměty: Umění od Středověku po Současnost

V každém bloku si student zvolí jednu přednášku a jeden seminář. Doporučenou kombinací jsou Přednáška I - Seminář II nebo Přednáška II - Seminář I

Blok 1: Středověké umění

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1710Medieval Art: From Constantine to Giotto I I. Folettizk 2/0/05 3P
FF:DU1710bStředověké umění od Konstantina po Giotta I.b. I. Folettizk 2/0/05 3P
FF:DU1711Seminář: Středověké umění od Konstantina po Giotta I. Z. Frantovák 0/2/05 3P
FF:DU1712Středověké umění: od Konstantina po Giotta II. Z. Frantovázk 2/0/05 4P
FF:DU1713Seminar: Medieval Art From Constantine to Giotto II A. Palladinok 0/2/05 4P
FF:DU1713b -- 0/0- --
FF:DU1713cSeminář: od Konstantina po Giotta II.b. I. Folettik 0/2/05 --
30 kreditů

Blok 2: Novověké umění

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1714Raně novověké umění: od Masaccia po Canovu I. P. Suchánekzk 2/0/05 3P
FF:DU1715Seminář: Raně novověké umění od Masaccia po Canovu I. R. Nokkala Miltovák 0/2/05 3P
FF:DU1716Seminar: Early Modern Art from Masaccio to Canova II O. Jakubeczk 0/2/05 4P
FF:DU1717Raně novověké umění: od Masaccia po Canovu II R. Nokkala Miltovák 2/0/05 4P
20 kreditů

Blok 3: Současné umění

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1718Umění současného světa: od Gustava Courbeta po Billa Violu I A. Pomajzlovázk 2/0/05 3P
FF:DU1719Seminar: The Art of the Contemporary World from Gustave Courbet to Bill Viola I M. Rusinkok 0/2/05 3P
FF:DU1720Umění současného světa: od Gustava Courbeta po Billa Violu II M. Rusinkozk 2/0/05 4P
FF:DU1721Seminář: Umění současného světa od Gustava Courbeta po Billa Violu II A. Pomajzlovák 0/2/05 4P
20 kreditů

Povinné předměty

Blok 1: Architektura, Historiografie, Archiv

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1722Úvod do dějin Architektury J. Kroupazk 2/0/03 3Z
FF:DU1723Historiografie dějin umění J. Kroupazk 2/0/04 4Z
FF:DU1738Seminář: Historik umění v archivu (od 14. do 20. století) T. Valešk 0/2/03 3Z
10 kreditů

Blok 2: Jazyky

Student musí absolvovat všechny jazyky z uvedeného bloku. Výuku je možné nahradit doložením certifikátu o jazykové znalosti na úrovni B1.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1724Italština pro historiky umění I. Folettik 0/2/03 3-
FF:DU1725Francouzština pro historiky umění I. Folettik 0/2/03 3-
FF:DU1726Němčina pro historiky umění I. Folettik 0/2/03 4-
FF:DU1727Latina pro historiky umění 2 K. Dolejšík 0/2/03 4-
FF:DU1727aLatina pro historiky umění 1 K. Dolejšík 0/2/03 3-
15 kreditů

Blok 3: Komunikace

Student si vybere mezi blokem 1 a blokem 2

Blok 1 podzim
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1728Rétorika I I. Folettik 0/2/04 5P
FF:DU1730Komunikace vědy I A. Kelblovák 2/0/05 5P
FF:DU1732Kurátorství v praxi I L. Kesnerk 2/2/08 5P
17 kreditů
Blok 2 Jaro
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1729Rétorika II P. Suchánekk 0/2/04 4P
FF:DU1731Komunikace vědy II A. Kelblovák 2/0/05 4P
FF:DU1733Kurátorství v praxi II I. Folettik 2/2/08 4P
17 kreditů

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1737Seminář k bakalářské diplomové práci I. Folettik 0/2/010 6P
FF:DU1739Bakalářská diplomová práce I. Folettik 0/2/010 6P
20 kreditů

Volitelné předměty

Jako volitelné si studenti mohou zapsat také povinně-volitelné předměty, které si ještě nevybraly. Celkem si student musí zapsat předměty za nejméně 13 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1709Odborná exkurze I. Folettiz 0/0/24 --
FF:DU1735Umělecké techniky a média od středověku po současnosti I T. Valešk 0/2/04 3-
FF:DU1736Umělecké techniky a média od středověku po současnost II P. Suchánekk 0/2/04 4-
FF:DU1742Czech Modern Art & Culture M. Rusinkoz 2/0/04 5-
FF:DU1743Architektura a výtvarná kultura renesance v Záalpí O. Jakubeczk 0/0/04 5-
FF:DU1744Scholarship abroad I. Folettik 0/2/06 5-
FF:DU1745Redakční a jiná praxe I. Folettik 0/0/25 5-
FF:DU1746Work in Foreign Institution I. Folettik 0/0/25 5-
FF:DU1750Teaching in an Art Museum I. Folettik 0/0/0 Blokově.5 3-
FF:DU1752Introduction to Islamic Visual and Material Cultures A. Palladinozk 2/0/05 5-
46 kreditů