Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. WOLFOVÁ, Kateřina, Lenka STAŇOVÁ a Zuzana SLOVÁČKOVÁ. Pracovní angažovanost, resilience, work-life balance a syndrom vyhoření u populace slovenských zdravotních sester. In Kontexty současné psychologie: Psychologické aspekty pomáhání 2021. 2021.
 2. WOLFOVÁ, Kateřina, David LACKO a Zuzana SLOVÁČKOVÁ. Vybrané psychologické aspekty pracovní angažovanosti u středoškolských učitelů. In Blatný Marek; Květon Petr; Jelínek Martin. Sociální procesy a osobnost 2020 Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 221 - 227. ISBN 978-80-210-9912-8.
 3. OČENÁŠEK, Vojtěch, Kateřina WOLFOVÁ a Zuzana SLOVÁČKOVÁ. Work engagement of primary school teachers in the context of self-determination theory. In Gómez Chova, L.; López Martínez, A.; Candel Torres I. ICERI2021 Proceedings. Seville: IATED Academy, 2021. s. 3591-3599. ISBN 978-84-09-34549-6. doi:10.21125/iceri.2021.0866.
 4. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Marie MATĚJÍČKOVÁ a Kateřina WOLFOVÁ. Změny v subjektivním vnímání vybraných psychologických aspektů práce a zdraví v důsledku pandemie COVID-19 u zaměstnanců v korporátním prostředí. In Kontexty současné psychologie: Psychologické aspekty pomáhání 2021. 2021.
 5. 2019

 6. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Karolína ŠPAČKOVÁ, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Petr KVĚTON. Selected personality characteristics and health-related behaviour in relation to postoperative adaptation of chronic cardiovascular patients. In Sparitis, o., Bondur, V. (advisory board). Conference proceedings of the 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2019. 1. vyd. Sofia, Bulgaria: SWS International Sientific Conference on Social Sciences, 2019. s. 271-278. ISBN 978-619-7408-93-5. doi:10.5593/SWS.ISCSS.2019.3/S11.035.
 7. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Kristýna BROŽKOVÁ, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Petr KVĚTON. Sense of coherence, positive mental health and selected personality characteristics in relation to postoperative adaptation of chronic cardiovascular patients. In Sparitis, o., Bondur, V. (advisory board). Conference proceedings of the 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2019. první. Sofia, Bulgaria: SWS International Sientific Conference on Social Sciences, 2019. s. 295-302. ISBN 978-619-7408-93-5. doi:10.5593/SWS.ISCSS.2019.3/S11.038.
 8. 2014

 9. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Katarína MIKITOVÁ. How differ university students and senior citizens in their health-supportive behavior and life style? In 7th European Conference on Positive Psychology, Amsterdam, Netherlands, 2014. 2014.
 10. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Pavla HORÁKOVÁ a Dušan RENDOŠ. Průvodce personální psychologií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6885-8.
 11. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Pavla HORÁKOVÁ a Dušan RENDOŠ. Průvodce personální psychologií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6885-8.
 12. 2013

 13. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Health Beliefs and Health Behaviours in Czech University Students. In 27th Conference of the European Health Psychology Society, Bordeaux, 16th -20th July 2013. 2013.
 14. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Health-supportive Behaviour, Subjective Health and Life Style of University Students. Journal of Indian Health Psychology. Global Vision Publishing House, 2013, roč. 8, č. 1, s. 115-132. ISSN 0973-5755.
 15. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Helena KLIMUSOVÁ a Jaroslava DOSEDLOVÁ. Hodnotová orientace seniorů studujících Univerzitu třetího věku. Klinická psychologie a osobnost. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 2, č. 2, s. 19-24. ISSN 1805-6393.
 16. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ, Helena KLIMUSOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ, Lubomír VAŠINA, Iva BUREŠOVÁ a Martin JELÍNEK. Chování zdraví podporující a zdraví ohrožující : determinanty, modely a konsekvence. In 2. mezinárodní konference pozitivní psychologie v ČR, Brno, 22.-24.5.2013. 2013. ISBN 978-80-210-6235-1.
 17. DOSEDLOVÁ, Jaroslava a Zuzana SLOVÁČKOVÁ. Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. In Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013. s. 1-104. ISBN 978-80-263-0386-2.
 18. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ a Zuzana SLOVÁČKOVÁ. Optimismus ve vztahu k zdraví podporujícímu a zdraví ohrožujícímu chování. In Dosedlová, Jaroslava; Slováčková, Zuzana. Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013. s. 69-82. ISBN 978-80-263-0386-2.
 19. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Helena KLIMUSOVÁ a Jaroslava DOSEDLOVÁ. Osobnost a chování související se zdravím. In Dosedlová, Jaroslava; Slováčková, Zuzana. Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013. s. 15-48. ISBN 978-80-263-0386-2.
 20. KLIMUSOVÁ, Helena, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Zuzana SLOVÁČKOVÁ. Přesvědčení vysokoškolských studentů o zdraví. In Dosedlová, Jaroslava; Slováčková, Zuzana. Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013. s. 83-101. ISBN 978-80-263-0386-2.
 21. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana. Současné modely vztahu osobnosti a zdraví. In Dosedlová, Jaroslava; Slováčková, Zuzana. Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013. s. 7-14. ISBN 978-80-263-0386-2.
 22. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Zuzana SLOVÁČKOVÁ, Šárka FOŘTOVÁ a Veronika MAXOVÁ. Vybrané konstrukty optimismu a pesimismu ve výzkumu. In Dosedlová, Jaroslava; Slováčková, Zuzana. Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013. s. 49-68. ISBN 978-80-263-0386-2.
 23. 2012

 24. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana. Asertivní řešení konfliktů v práci výchovných poradců. 2012.
 25. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Přesvědčení a chování VŠ studentů ve vztahu ke zdraví. In Mezinárodní konference "Sociálne procesy a osobnosť 2012". 2012.
 26. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Šárka FOŘTOVÁ. Současné konstrukty optimismu/pesimismu ve výzkumu. In Halama, Peter; Hanák, Róbert; Masaryk, Radomír. Sociálne procesy a osobnosť 2012. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012. s. 199-204. ISBN 978-80-88910-40-4.
 27. 2011

 28. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Vladimír KEBZA. Cognitive Styles and Health-related Behavior of Czech University Students. In 25th European Health Psychology Conference, Hersonissos, Crete, September 20 – 24, 2011. 2011.
 29. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Vladimír KEBZA. Optimism and Health-related Behavior of Czech University Students. In Second World Congress on Positive Psychology, July 23 – 26, 2011. 2011.
 30. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Vladimír KEBZA. Optimismus a chování vztahující se ke zdraví. In Bartošová, K., Čerňák, M., Humpolíček, P., Kukaňová, M., Slezáčková, A. Sborník příspěvků z konference Sociální procesy a osobnost Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty. Brno: Tribun EU, 2011. s. 65-69. ISBN 978-80-263-0029-8.
 31. 2008

 32. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana. Health behavior - chování související se zdravím. In Předpoklady zdraví a životní spokojenosti. 1. vyd. Brno: MSD, 2008. s. 55-82. svazek 1. ISBN 978-80-7392-010-4.
 33. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ, Ludmila FIALOVÁ a Vladimír KEBZA. Předpoklady zdraví a životní spokojenosti. 1. vyd. Brno: MSD, 2008. 141 s. svazek 1. ISBN 978-80-7392-010-4.
 34. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Psychologické souvislosti zdraví podporujícího chování. In Předpoklady zdraví a životní spokojenosti. 1. vyd. Brno: MSD, 2008. s. 117-142. svazek 1. ISBN 978-80-7392-010-4.
 35. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana. Zdraví - historie a současnost. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 12, č. 1, s. 85-98, 114 s. ISSN 1211-3522.
 36. 2007

 37. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Life style and Personality of Czech University Students. In Psychological Science: Research, Theory and Future Directions. Athény: ATINER, 2007. s. 233-248. ISBN 978-960-6672-26-2.
 38. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Tělesná hmotnost, míra podkožního tuku a motivace vysokoškolských studentů k fyzické aktivitě. In Sborník z konference Sociální procesy a osobnost v Telči 2007. Brno: PsÚ FF MU, 2007. s. 51-60. ISBN 978-80-969628-4-6.
 39. BEDNÁŘOVÁ, Dana a Zuzana SLOVÁČKOVÁ. Vztah osobnosti, tělesného uvědomování a zdraví u vysokoškolských studentů. In Karel Kovář, Martin Šefl. Mladí ve vědě na počátku nového tisíciletí : sborník příspěvků studentské vědecké konference. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007. s. 114-117. ISBN 80-86317-47-1.
 40. 2006

 41. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana. Tělesné uvědomování: osobnostní prediktory a souvislost se zdravím vysokoškolských studentů. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 49-58, 104 s. ISBN 80-210-4144-7.
 42. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Zdraví a fyzická aktivita vysokoškolských studentů. In Sborník příspěvků přednesených k 80. výročí založení Psychologického ústavu FF MU. Brno: Psychologický ústav FF MU, 2006. s. 93-94, 97 s. ISBN 80-86633-58-6.
 43. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Životní styl vysokoškolských studentů. In Sborník z konference "Sociálne procesy a osobnosť 2006". Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 2006. s. 124 - 131, 425 s. ISBN 978-80-969628-4-6.
 44. 2005

 45. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana. Jak úspěšně projít výběrový řízením. 1. vyd. Brno: Průvodce náhradní rodinnou péčí; Sdružení pěstounských rodin, 2005. 32 s. č. 3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 10. 8. 2022 01:49