Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. DANHOFER, Pavlína, Zdena BÁLINTOVÁ, Marek BALÁŽ, Robert JECH a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Brittle Biballism-Dystonia in a Pediatric Patient with GNAO1 Mutation Managed Using Pallidal Deep Brain Stimulation. Movement Disorders Clinical Practice. 2021, č. 8, s. 153-155. doi:10.1002/mdc3.13118.
 2. BÚŘIL, Jiří, Petra BÚŘILOVÁ, Andrea POKORNÁ, Ingrid KOVACOVA a Marek BALÁŽ. Representation of Parkinson's disease and atypical Parkinson's syndromes in the Czech Republic-A nationwide retrospective study. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2021, roč. 16, č. 2, s. 1-8. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0246342.
 3. DAMBORSKÁ, Alena, Martin LAMOŠ, D. BRUNET, S. VULLIEMOZ, Martina BOČKOVÁ, Barbora DEUTSCHOVÁ, Marek BALÁŽ a Ivan REKTOR. Resting-State Phase-Amplitude Coupling Between the Human Subthalamic Nucleus and Cortical Activity: A Simultaneous Intracranial and Scalp EEG Study. BRAIN TOPOGRAPHY. DORDRECHT: SPRINGER, 2021, roč. 2021, JAN, s. nestrankovano, 11 s. ISSN 0896-0267. doi:10.1007/s10548-021-00822-8.
 4. BALÁŽ, Marek, Pavel FILIP, Martina BOČKOVÁ, Věra FEITOVÁ, Ivo ŘÍHA, Dušan HRABOVSKÝ a Jan CHRASTINA. Successful asymmetrical deep brain stimulation using right subthalamic and left pallidal electrodes in a patient with Parkinson's disease. British journal of neurosurgery. London: Informa Healthcare, 2021, 5 s. ISSN 0268-8697. doi:10.1080/02688697.2021.1876210.
 5. 2020

 6. HLAVATÁ, Pavlína, Pavla LINHARTOVÁ, Rastislav ŠUMEC, Pavel FILIP, Miroslav SVĚTLÁK, Marek BALÁŽ, Tomáš KAŠPÁREK a Martin BAREŠ. Behavioral and Neuroanatomical Account of Impulsivity in Parkinson's Disease. FRONTIERS IN NEUROLOGY. LAUSANNE: FRONTIERS MEDIA SA, 2020, roč. 10, JAN 10 2020, s. 1-12. ISSN 1664-2295. doi:10.3389/fneur.2019.01338.
 7. FILIP, Pavel, Lubomír VOJTÍŠEK, Marek BALÁŽ, Silvia MANGIA, Shalom MICHAELI, Rastislav ŠUMEC a Martin BAREŠ. Differential diagnosis of tremor syndromes using MRI relaxometry. Parkinsonism and Related Disorders. Oxford: Elsevier, 2020, roč. 81, December 2020, s. 190-193. ISSN 1353-8020. doi:10.1016/j.parkreldis.2020.10.048.
 8. KAŠPÁREK, Tomáš, Petr SOJKA, Miroslav SVĚTLÁK, Marek BALÁŽ a Martin BAREŠ. Funkční dystonie - od psychiatrie přes neurologii k neurovědám. In 62. Česko-slovenská psychofarmakologická konference Lázně Jeseník. 2020. ISSN 1211-7579.
 9. SITEK, Ondřej, Miriam KALICHOVÁ, Petr HEDBÁVNÝ, Marek BALÁŽ a Tomáš BOUŠEK. Gait analysis of patients with Parkinson’s disease in relation to apposite data selection. In dr.HenrietteDancs. Recent researches in sports science. Szombathely: Savaria Press, 2020. s. 14-29. ISSN 2732-1274.
 10. BÚŘIL, Jiří, Petra BÚŘILOVÁ, Andrea POKORNÁ, I. KOVACOVA a Marek BALÁŽ. Pacient s Parkinsonovou nemocí v datových zdrojích Národního zdravotnického informačního systému. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2020, roč. 83, č. 5, s. 550-554. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2020550.
 11. BOČKOVÁ, Martina, Martin LAMOŠ, Petr KLIMES, Pavel JURAK, Josef HALAMEK, Sabina GOLDEMUNDOVÁ, Marek BALÁŽ a Ivan REKTOR. Suboptimal response to STN-DBS in Parkinson's disease can be identified via reaction times in a motor cognitive paradigm. Journal of Neural Transmission. WIEN: SPRINGER WIEN, 2020, roč. 127, č. 12, s. 1579-1588. ISSN 0300-9564. doi:10.1007/s00702-020-02254-3.
 12. BÚŘIL, Jiří, Petra BÚŘILOVÁ, Andrea POKORNÁ a Marek BALÁŽ. Use of high-density EEG in patients with Parkinson's disease treated with deep brain stimulation. Biomedical Papers. Olomouc: Palacky University, 2020, roč. 164, č. 4, s. 366-370. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2020.042.
 13. 2019

 14. BOUŠEK, Tomáš, Petr HEDBÁVNÝ, Miriam KALICHOVÁ, Ondřej SITEK a Marek BALÁŽ. Analýza chůze a stability u různě léčených pacientů s Parkinsonovou nemocí. In Neurovědní PhD konference 2019. 2019.
 15. DOLEŽALOVÁ, Irena, Jonáš KUNST, Martin KOJAN, Jan CHRASTINA, Marek BALÁŽ a Milan BRÁZDIL. Anterior thalamic deep brain stimulation in epilepsy and persistent psychiatric side effects following discontinuation. Epilepsy and Behavior Reports. Netherlands: Elsevier BV, 2019, roč. 12, č. 2019, s. 1-3. ISSN 2589-9864. doi:10.1016/j.ebr.2019.100344.
 16. CHRASTINA, Jan, Marek BALÁŽ, Zdeněk NOVÁK a David KRAHULÍK. Funkční stereotaktická neurochirurgie. Praha: Maxdorf, 2019. 165 s. Jessenius. ISBN 978-80-7345-590-3.
 17. SITEK, Ondřej, Miriam KALICHOVÁ, Petr HEDBÁVNÝ, Tomáš BOUŠEK a Marek BALÁŽ. Gait Analysis of Patients with Parkinson’s Disease in Relation to Apposite Data Selection. In 12TH INTERNATIONAL INSHS CHRISTMAS SPORT SCIENTIFIC CONFERENCE, 2019. 2019.
 18. BALÁŽ, Marek a Rastislav ŠUMEC. Parkinsonova nemoc. SANDOZ s.r.o., 2019. 9 s.
 19. SOJKA, Petr, Jan LOŠÁK, Martin LAMOŠ, Martin BAREŠ, Tomáš KAŠPÁREK, Milan BRÁZDIL, Marek BALÁŽ, Miroslav SVĚTLÁK, Jitka KOČVAROVÁ a Jana FIALOVÁ. Processing of Emotions in Functional Movement Disorder: An Exploratory fMRI Study. FRONTIERS IN NEUROLOGY. LAUSANNE: FRONTIERS MEDIA SA, 2019, roč. 10, AUG 14 2019, s. 1-10. ISSN 1664-2295. doi:10.3389/fneur.2019.00861.
 20. BÚŘIL, Jiří, Petra BÚŘILOVÁ, Andrea POKORNÁ, Ingrid KOVÁČOVÁ a Marek BALÁŽ. Výskyt Parkinsonovy nemoci v České republice – epidemiologická analýza. 2019. ISSN 1210-7859.
 21. BÁLINTOVÁ, Zdenka, Tereza FIALOVÁ, Michal FEDORA, Jan CHRASTINA a Marek BALÁŽ. Život zachraňující léčba dystonického statu – kazuistika. In 21. brněnské setkání dětských neurologů a pediatrů, Brno, 08.11.2019-08.11.2019. 2019.
 22. 2018

 23. FILIP, Pavel, Pavla LINHARTOVÁ, Pavlína HLAVATÁ, Rastislav ŠUMEC, Marek BALÁŽ, Martin BAREŠ a Tomáš KAŠPÁREK. Disruption of Multiple Distinctive Neural Networks Associated With Impulse Control Disorder in Parkinson's Disease. Frontiers in Human Neuroscience. Lausanne: Frontiers Research Foundation, 2018, roč. 12, č. 462, s. 1-13. ISSN 1662-5161. doi:10.3389/fnhum.2018.00462.
 24. HRABOVSKÝ, Dušan, Marek BALÁŽ, Martina BOČKOVÁ, Věra FEITOVÁ, Zdeněk NOVÁK a Jan CHRASTINA. Learning Curve in Anatomo-Electrophysiological Correlations in Subthalamic Nucleus Stimulation. TURKISH NEUROSURGERY. BAHCELIEVLER: TURKISH NEUROSURGICAL SOC, 2018, roč. 28, č. 2, s. 296-302. ISSN 1019-5149. doi:10.5137/1019-5149.JTN.19450-16.0.
 25. 2017

 26. USTOHAL, Libor a Marek BALÁŽ. Akutní a tardivní dystonie a dyskineze. In Léčba v psychiatrii III. 2017.
 27. HRABOVSKÝ, Dušan, Marek BALÁŽ, M. RAB, Věra FEITOVÁ, Zuzana HUMMELOVÁ, Zdeněk NOVÁK a Jan CHRASTINA. Factors responsible for early postoperative mental alterations after bilateral implantation of subthalamic electrodes. British Journal of Neurosurgery. Abingdon: Taylor & Francis LTD, 2017, roč. 31, č. 2, s. 212-216. ISSN 0268-8697. doi:10.1080/02688697.2016.1226256.
 28. BALÁŽOVÁ, Zuzana, Helena KAŠPÁRKOVÁ, Alexandra PAŘÍZKOVÁ a Marek BALÁŽ. Impact of 123 i-ioflupane spect on real-life clinical decision making - follow up of 99 patients. In XXIII. World Congress of Neurology (WCN 2017), Kyoto, Japonsko. 2017. doi:10.1016/j.jns.2017.08.621.
 29. BOČKOVÁ, Martina, Jan CHLÁDEK, Pavel JURAK, Josef HALAMEK, Steven Z. RAPCSAK, Marek BALÁŽ, Jan CHRASTINA a Ivan REKTOR. Oscillatory reactivity to effortful cognitive processing in the subthalamic nucleus and internal pallidum: a depth electrode EEG study. Journal of Neural Transmission. Vídeň: SPRINGER WIEN, 2017, roč. 124, č. 7, s. 841-852. ISSN 0300-9564. doi:10.1007/s00702-017-1719-6.
 30. BARDOŇ, Jan, Martin NEVRLÝ, Petr KAŇOVSKÝ, Pavel OTRUBA, Miloslava ČECHÁČKOVÁ, Markéta VEČERKOVÁ a Marek BALÁŽ. Primární progresivní apraxie řeči. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2017, roč. 18, č. 1, s. 64-66. ISSN 1213-1814.
 31. USTOHAL, Libor a Marek BALÁŽ. Současné možnosti léčby akutních dystonií a tardivních dyskinezí. In XV. Psychofarmakologické sympózium s medzinárodnou účasťou. 2017. ISSN 1337-446X.
 32. 2016

 33. DAMBORSKÁ, Alena, Christoph MICHEL, Marek BALÁŽ, Ivan REKTOR a Serge VULLIÉMOZ. Dynamics of Local Field Potential Power of Subthalamic Nucleus in Relation to Scalp Recorded Electrical Activity of Resting Human Brain. In ESCAN 3rd conference, Porto 2016. 2016.
 34. REKTOR, Ivan, Irena DOLEŽALOVÁ, Jan CHRASTINA, Pavel JURÁK, Josef HALÁMEK, Marek BALÁŽ a Milan BRÁZDIL. High-Frequency Oscillations in the Human Anterior Nucleus of the Thalamus. BRAIN STIMULATION. NEW YORK: ELSEVIER SCIENCE INC, 2016, roč. 9, č. 4, s. 629-631. ISSN 1935-861X. doi:10.1016/j.brs.2016.04.010.
 35. BALÁŽ, Marek. Jsou nemotorické projevy Parkinsonovy nemoci indikací k léčbě pomocí hluboké mozkové stimulace subthalamických jader? NE. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016. 1 s. ISSN 1210-7859.
 36. HVIZDOŠOVÁ, Lenka, Michaela KAISEROVÁ, Petr KAŇOVSKÝ a Marek BALÁŽ. NBIA – neurodegenerace s akumulací železa. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2016, roč. 17, č. 5, s. 328-332. ISSN 1213-1814.
 37. HUMMELOVÁ, Zuzana, Marek BALÁŽ a Eva JANOUŠOVÁ. Preoperative Visual Memory Performance as a Predictive Factor of Cognitive Changes after Deep Brain Stimulation of Subthalamic Nucleus in Parkinson's Disease. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media, 2016, roč. 79, č. 6, s. 680-686. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2016680.
 38. FILIP, Pavel, Marek BALÁŽ, Rastislav ŠUMEC a Martin BAREŠ. The clinical phenomenology and associations of trick maneuvers in cervical dystonia. Journal of Neural Transmission. Wien: Springer Wien, 2016, roč. 123, č. 3, s. 269-275. ISSN 0300-9564. doi:10.1007/s00702-015-1488-z.
 39. 2015

 40. BOČKOVÁ, Martina, Jan CHLÁDEK, Pavel JURÁK, Josef HALÁMEK, Klára ŠTILLOVÁ, Marek BALÁŽ, Jan CHRASTINA a Ivan REKTOR. Complex Motor-Cognitive Factors Processed in the Anterior Nucleus of the Thalamus: An Intracerebral Recording Study. BRAIN TOPOGRAPHY. DORDRECHT: SPRINGER, 2015, roč. 28, č. 2, s. 269-278. ISSN 0896-0267. doi:10.1007/s10548-014-0373-7.
 41. DAMBORSKÁ, Alena, Christoph MICHEL, Marek BALÁŽ, Ivan REKTOR a Serge VULLIÉMOZ. Local field potential power of subthalamic nucleus in human brain is not related to scalp EEG topography dynamics in rest. In The 15th European Congress on Clinical Neurophysiology. 2015.
 42. BAREŠ, Martin, Marek BALÁŽ a Pavel FILIP. Long-Term Treatment of Focal Dystonias (Cervical and Writer’s Cramp): Clinical and Quality of Life Impact. In Petr Kanovsky, Kailash P. Bhatia, Raymond L. Rosales. Dystonia and Dystonic Syndromes. 1. vyd. Wien: Springer, 2015. s. 151-164. ISBN 978-3-7091-1515-2. doi:10.1007/978-3-7091-1516-9_11.
 43. REKTOR, Ivan, Martina BOČKOVÁ, Jan CHRASTINA, Irena REKTOROVÁ a Marek BALÁŽ. The modulatory role of subthalamic nucleus in cognitive functions - A viewpoint. Clinical Neurophysiology. Clare (Ireland): Elsevier Ireland Ltd., 2015, roč. 126, č. 4, s. 653-658. ISSN 1388-2457. doi:10.1016/j.clinph.2014.10.156.
 44. 2014

 45. KAISEROVÁ, Michaela, J. OPAVSKÝ, J.J. MAERTIN, D.J. GAUL, Martin BAREŠ, Marek BALÁŽ, J. ROTH a P. KAŇOVSKÝ. Česká verze Autonomic Scale for Outcomes in Parkinson's Disease (CSOPA-AUT) - dotazníku k hodnocení přítomnosti a závažnosti příznaků autonomních dysfunkcí u pacientů s Parkinsonovou nemocí. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2014, roč. 77, č. 1, s. 96-99. ISSN 1210-7859.
 46. BALÁŽ, Marek, Bohuslav KIANIČKA a Martin BAREŠ. Dlouhodobá terapie intraduodenální levodopou - kazuistika tří pacientů. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2014, roč. 15, č. 3, s. 155-157. ISSN 1213-1814.
 47. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Marek BALÁŽ, Ivo ŘÍHA, Dušan HRABOVSKÝ a Milan BRÁZDIL. Méně obvyklé indikace hluboké mozkové stimulace. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. Praha: Ambit Media a.s., 2014, roč. 77, č. 3, s. 302-307. ISSN 1210-7859.
 48. AULICKÁ, Štefánia, Pavel JURÁK, Jan CHLÁDEK, Pavel DANIEL, Josef HALÁMEK, Marek BALÁŽ, Martina BOČKOVÁ, Jan CHRASTINA a Ivan REKTOR. Subthalamic nucleus involvement in executive functions with increased cognitive load: a subthalamic nucleus and anterior cingulate cortex depth recording study. Journal of Neural Transmission. Wien: SPRINGER WIEN, 2014, roč. 121, č. 10, s. 1287-1296. ISSN 0300-9564. doi:10.1007/s00702-014-1191-5.
 49. 2013

 50. BALÁŽ, Marek, Martina BOČKOVÁ a Ivan REKTOR. DBS amplitude setting can improve aspects of quality of life in patients with Parkinson's disease. Journal of Neural Transmission. Vídeň: SPRINGER WIEN, 2013, roč. 120, č. 4, s. 643-648. ISSN 0300-9564. doi:10.1007/s00702-013-0990-4.
 51. BALÁŽ, Marek. Hluboká mozková stimulace u Parkinsonovy nemoci. Neurológia pre prax. Bratislava: Solen, 2013, roč. 14, č. 5, s. 235-237. ISSN 1335-9592.
 52. REKTOROVÁ, Irena a Marek BALÁŽ. Neuropsychiatric aspects of the on/off phenomen. In Dag Aarsland, Jeffrey Cummings, Daniel Weintraub, K. Ray ChaudhuriDag Aarsland, Jeffrey Cummings, Daniel Weintraub, K. Ray Chaudhuri. Neuropsychiatric and Cognitive Changes in Parkinson's Disease and Related Movement Disorders. Cambridge: Cambridge University, 2013. s. 275-284. ISBN 978-1-107-03922-3.
 53. CHRASTINA, Jan, Marek BALÁŽ, Zdeněk NOVÁK, Ivo ŘÍHA a Ivan REKTOR. Response to: Conclusions should be supported by the data presented. BRITISH JOURNAL OF NEUROSURGERY. LONDON: INFORMA HEALTHCARE, 2013, roč. 27, č. 4, s. 547-548. ISSN 0268-8697. doi:10.3109/02688697.2013.801397.
 54. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Marek BALÁŽ, Ivo ŘÍHA a Martina BOČKOVÁ. Subthalamic electrode implantation using the MicroDrive system and the importance of microrecording data. Bratislava Medical Journal - Bratislavské lekárske listy. BRATISLAVA: Univerzita Komenského, 2013, roč. 114, č. 6, s. 311-316. ISSN 0006-9248. doi:10.4149/BLL_2013_066.
 55. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Marek BALÁŽ, Ivo ŘÍHA, Martina BOČKOVÁ a Ivan REKTOR. The role of brain shift, patient age, and Parkinson's disease duration in the difference between anatomical and electrophysiological targets for subthalamic stimulation. BRITISH JOURNAL OF NEUROSURGERY. LONDON: INFORMA HEALTHCARE, 2013, roč. 27, č. 5, s. 676-682. ISSN 0268-8697. doi:10.3109/02688697.2013.771726.
 56. 2012

 57. DROHOBECKÁ, Olesja, Marek BALÁŽ a Irena REKTOROVÁ. Akutní neuropsychiatrické symptomy Wilsonovy nemoci, léčba a problematika non-compliance: kazuistika mladého pacienta. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2012, roč. 13, č. 3, s. 135-139. ISSN 1213-1814.
 58. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Klára SÝKOROVÁ a Marek BALÁŽ. Hluboká mozková stimulace u rezistentní obsedantně kompulzivní poruchy. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2012, roč. 108, č. 4, s. 190-197. ISSN 1212-0383.
 59. TYRLÍKOVÁ, Ivana, Martin BAREŠ, Marek BALÁŽ, Milan BRÁZDIL, Jaroslav BRICHTA, Jaroslav DUFEK, Michal DUFEK, Zuzana HUMMELOVÁ, Jan CHRASTINA, Robert MIKULÍK, Eduard MINKS, Miroslava MUCHOVÁ, Zdeněk NOVÁK, Ivan REKTOR a Irena REKTOROVÁ. Neurologie pro nelékařské obory. Vyd. 2., rozš. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. 305 s. ISBN 978-80-7013-540-2.
 60. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Marek BALÁŽ, Martina BOČKOVÁ, Tomáš ŽILKA a Ivan REKTOR. Subthalamic electrode implantation using MicroDrive system and microrecording data. In 7 - th Central European Neurosurgical Society Meeting, Prague, 13.6.- 15.6.2012. 2012. ISBN 978-80-87562-03-1.
 61. 2011

 62. BALÁŽ, Marek. Balizmus. Neurologie pro praxi. 2011, roč. 12, č. 1, s. 26-27. ISSN 1213-1814.
 63. REKTOROVÁ, Irena, Zuzana HUMMELOVÁ a Marek BALÁŽ. Dementia after DBS Surgery: A Case Report and Literature Review. Parkinson's Disease. Hindawi Publishing Corporation, 2011, Neuveden, November, s. "nestrankovano", 7 s. ISSN 2042-0080. doi:10.4061/2011/679283.
 64. CHRASTINA, Jan, Marek BALÁŽ, Zdeněk NOVÁK, Ivo ŘÍHA, Martina BOČKOVÁ a Ivan REKTOR. Chirurgické komplikace systémů hluboké mozkové stimulace. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti, Frymburk, 2.11.2011 - 4.11.2011. 2011.
 65. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Ivo ŘÍHA, Marek BALÁŽ, Věra FEITOVÁ, Martina BOČKOVÁ a Ivan REKTOR. Identifikace cílových struktur pro funkční stereotaktické výkony. In 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD, Brno, 23.11 - 26.11.2011. Ces Slov Neurol Neurochir 2011; 74/107 (Suppl 1): S38. 2011. ISSN 1210-7859.
 66. BOČKOVÁ, Martina, Jan CHLÁDEK, P. JURÁK, J. HALÁMEK, Marek BALÁŽ a Ivan REKTOR. Involvement of the subthalamic nucleus and globus pallidus internus in attention. JOURNAL OF NEURAL TRANSMISSION. 2011, roč. 118, č. 8, s. 1235–1245. ISSN 0300-9564. doi:10.1007/s00702-010-0575-4.
 67. BALÁŽ, Marek, Martina BOČKOVÁ, Irena REKTOROVÁ a Ivan REKTOR. Involvement of the subthalamic nucleus in cognitive functions — A concept. Journal of the Neurological Sciences. 2011, roč. 310, 1-2, s. 96-99. ISSN 0022-510X. doi:10.1016/j.jns.2011.07.016.
 68. BALÁŽ, Marek, Martina BOČKOVÁ, Martin BAREŠ, Irena REKTOROVÁ, V. DÍREROVÁ a Ivan REKTOR. Kvalita života po hluboké mozkové stimulaci u pacientů s pokročilou Parkinsonovou nemocí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011, roč. 74, č. 5, s. 564-568. ISSN 1210-7859.
 69. BALÁŽ, Marek a Martina BOČKOVÁ. Myoklonus. Neurologie pro praxi. 2011, roč. 12, č. 1, s. 22-25. ISSN 1213-1814.
 70. BALÁŽ, Marek. Škála MDS-UPDRS u pacientů s Parkinsonovou nemocí. Neurologie pro praxi. 2011, roč. 12, Suppl. G, s. 18-27. ISSN 1213-1814.
 71. 2010

 72. REKTOR, Ivan, Marek BALÁŽ a Martina BOČKOVÁ. Cognitive event-related potentials and oscillations in the subthalamic nukleus. Neurodegenerative Diseases. 2010, roč. 7, č. 7, 160-162. ISSN 1660-2854.
 73. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Marek BALÁŽ, Ivo ŘÍHA, Marta PAŽOURKOVÁ a Petr KRUPA. Deep brain stimulation - computer planning correlated with electrophysiological monitoring. In Proceedings of the 24th International Meeting and Exhibition CARS 2010, Vol. 5, Suppl. 1. 1. vyd. Heidelberg, Germany: Springer, 2010. s. 425 - 426. ISSN 1861-6410.
 74. BALÁŽ, Marek a Ivan REKTOR. Gradual onset of dyskinesia induced by mirtazapine. Neurology India. 2010, roč. 58/2010, č. 4, 2 s. ISSN 0028-3886.
 75. TELECKÁ, Sabina, Marek BALÁŽ, Irena REKTOROVÁ, Zuzana FANFRDLOVÁ a Ivan REKTOR. Jeden rok po hluboké mozkové stimulaci u pacientů s Parkinsonovou nemocí - neuropsychologické výsledky. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. Ambit Media a.s., 2010. ISSN 1210-7859.
 76. TELECKÁ, Sabina, Marek BALÁŽ, Irena REKTOROVÁ, Zuzana FANFRDLOVÁ a Ivan REKTOR. Jeden rok po hluboké mozkové stimulaci pacientů s Parkinsonovou nemocí - neuropsychologické výsledky. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. 2010, roč. 73/106, č. 1, 5 s. ISSN 1210-7859.
 77. BALÁŽ, Marek, Martina BOČKOVÁ a Ivan REKTOR. Quality of life after DBS STN in Parkinson's disease can be related to the stimulation amplitude. In Supplement to Movement Disorders, Volume 25, Number 7, 2010. 2010. ISSN 0885-3185.
 78. BALÁŽ, Marek, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ a Ivan REKTOR. The effect of cortical repetitive transcranial magnetic stimulation on cognitive event-related potentials recorded in the subthalamic nucleus. Experimental Brain Research. Springer Verlag, 2010, roč. 203/2010, č. 2, 11 s. ISSN 0014-4819.
 79. BALÁŽ, Marek, Pavel JURÁK, Jan CHLÁDEK, Josef HALÁMEK, Martina BOČKOVÁ a Ivan REKTOR. Time-frequency and spectral analysis of auditory executive event-related potentials in subthalamic nucleus. In Abstracts of 29th International Congress of Clinical Neurophysiology, Clin Neurophysiol, Vol 121, Supplement 1, 2010. 2010. ISSN 1388-2457.
 80. 2009

 81. REKTOR, Ivan, Marek BALÁŽ a Martina BOČKOVÁ. Cognitive activities in the subthalamic nukleus. Invasive studies. Parkinsonism and Related Disorders. Oxford: Elsevier, 2009, roč. 1553, č. 1553, s. 83-86. ISSN 1353-8020.
 82. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Marek BALÁŽ, Martin BAREŠ, Ivan REKTOR a Martina BOČKOVÁ. Chirurgické aspekty hluboké mozkové stimulace. In 2. pražské neuromodulační dny. 2009.
 83. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Marek BALÁŽ, Ivan REKTOR, Eva ČEŠKOVÁ, Martin BAREŠ, Martina BOČKOVÁ, Radim JANČÁLEK, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Méně obvyklé indikace hluboké mozkové stimulace a vagové stimulace. In Pracovní dny České neurochirurgické společnosti - Čes Slov Neurol Neurochir 2009, 72/105 (Suppl. 1): 51-52. 2009. ISSN 1210-7859.
 84. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Marek BALÁŽ, Martin BAREŠ, Ivan REKTOR, Milan BRÁZDIL, Robert KUBA, Eva ČEŠKOVÁ, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Neuromodulace z pohledu neurochirurga - minulost , současnost a náhled budoucnosti. In 2.pražské neuromodulační dny. 2009.
 85. 2008

 86. REKTOROVÁ, Irena, Marek BALÁŽ, Jindra SVÁTOVÁ, Kateřina ZÁRUBOVÁ, Igor HONIG, Vladimír DOSTÁL, Silvie SEDLÁČKOVÁ, Igor NESTRAŠIL, Jiří MASTÍK, Martin BAREŠ, Jana VELÍSKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Effects of ropinirole on nonmotor symptoms of early and advanced Parkinson disease: a prospective multicentre study. Clinical Neuropharmacology. 2008, roč. 31, č. 5, s. 261-266. ISSN 0362-5664.
 87. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Ivan REKTOR a Marek BALÁŽ. Chirurgické komplikace systémů hluboké mozkové stimulace - příčiny a možnosti řešení. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2008, roč. 9, č. 4, s. 215-217. ISSN 1213-1814.
 88. BALÁŽ, Marek a Ivan REKTOR. NEUROPSYCHOLOGICKÉ A KOGNITIVNÍ VLIVY HLUBOKÉ MOZKOVÉ STIMULACE SUBTALAMICKÉHO JÁDRA U PACIENTŮ S PARKINSONOVOU NEMOCÍ. Neurologie pro praxi. Praha: Solen, 2008, roč. 2008, č. 9, 3 s. ISSN 1213-1814.
 89. BALÁŽ, Marek, Ivan REKTOR a Jiri PULKRABEK. Participation of the subthalamic nucleus in executive functions: An intracerebral recording study. Movement Disorders. 2008, roč. 23, č. 4, s. 553-7, 5 s. ISSN 0885-3185.
 90. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Ivan REKTOR a Marek BALÁŽ. Surgical complications of DBS. Journal fur Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie. Wien: Verlag fur Medizin und Wirtschaft, 2008, roč. 9, č. 1, s. 31 - 31. ISSN 1608-1587.
 91. BALÁŽ, Marek, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ a Ivan REKTOR. THE REPETITIVE TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION OF THE INFERIOR FRONTAL CORTEX MODULATES COGNITIVE ACTIVITY IN THE SUBTHALAMC NUCLEUS. Movement Disorders. 2008, roč. 23, Suppl 1, s. 234-235, 1 s. ISSN 1531-8257.
 92. BALÁŽ, Marek, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ a Ivan REKTOR. THE REPETITIVE TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION OF THE INFERIOR FRONTAL CORTEX MODULATES THE EXECUTIVE FUNCTION RELATED POTENTIAL GENERATED IN THE STN. 2008.
 93. BALÁŽ, Marek, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ a Ivan REKTOR. Vliv rTMS na kortikální spoje subtalamického jádra. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2008, roč. 104/71, Suppl 3, s. 79. ISSN 1802-4041.
 94. 2007

 95. REKTOR, Ivan, Martin BAREŠ a Marek BALÁŽ. Cognitive potentials in the basal ganglia. Parkinsonism and related disorders. 2007, roč. 13, suppl. 2, s. 58-59. ISSN 1353-8020.
 96. REKTOR, Ivan, Martin BAREŠ a Marek BALÁŽ. Cognitive potentials in the basal ganglia. Parkinsonism and related disorders. 2007, roč. 13, 2 suppl, s. 38. ISSN 1353-8020.
 97. REKTOR, Ivan, Martin BAREŠ a Marek BALÁŽ. Cognitive potentials in the basal ganglia. Parkinsonism and related disorders. 2007, roč. 2 suppl, č. 13, s. 58-59, 1 s. ISSN 1353-8020.
 98. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Marek BALÁŽ, Irena REKTOROVÁ, Ivan REKTOR a Robert KUBA. Stimulační léčba v terapii funkčních poruch CNS. In Sborník abstrakt.Pracovní dny České neurochirurgické epolečnosti. Bedřichov: Česká neurochirurgická spolepčnost, 2007. s. 57-58.
 99. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Marek BALÁŽ, Irena REKTOROVÁ a Ivan REKTOR. Surgical aspects of subthalamic nucleus stimulation. In Proceedings of the 13- th Congress of Neurosurgery , EANS , Glasgow. Glasgow: Monduzzi ed., 2007. s. 651-654. ISBN 978-88-7587-385-1.
 100. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Marek BALÁŽ, Irena REKTOROVÁ a Ivan REKTOR. Surgical aspects of subthalamic nucleus stimulation. In Acta Neurochirurgica, European Journal of Neurosurgery. Glasgow: EANS, 2007. s. 202-202. ISSN 0001-6268.
 101. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Marek BALÁŽ, Irena REKTOROVÁ, Ivan REKTOR a Ivo ŘÍHA. Surgical aspects of subthalamic stimulation. In Program Sborník súhrnov. Interim meeting Tále. Banská Bystrica: NCH Banská Bystrica, 2007. s. 28 - 28.
 102. BALÁŽ, Marek, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ a Ivan REKTOR. THE EFFECT OF REPETITIVE TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION ON INTRACRANIAL RECORDINGS OF EVENT RELATED POTENTIALS ON PATIENTS WITH PARKINSON´S DISEASE. Parkinsonism and Related Disorders. 2007, roč. 13, Suppl 2, s. 174-175. ISSN 1353-8020.
 103. BALÁŽ, Marek, Irena REKTOROVÁ a Ivan REKTOR. Unilateral haemorrhage in globus pallidus externus improving the parkinsonian symptomatology bilaterally and L- DOPA related hallucinations. European Journal of Neurology. 2007, roč. 14, suppl 1, s. 198. ISSN 1351-5101.
 104. HUSÁROVÁ, Ivica, Marek BALÁŽ a Martin BAREŠ. Využitie botulotoxínu v terapii sialorrhei u Parkinsonovej choroby. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2007, roč. 8, č. 3, s. 168-170. ISSN 1213-1814.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 9. 2021 01:41