Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. PANDOŠČÁKOVÁ, Veronika, Petr VESELÝ, Pavel BENEŠ a Hana DOŠKOVÁ. Comparison of biometric measurement on devices based on the principle of swept source OCT. In Konference EAOO 2024 Helsinky - poster prezentace. 2024.
  2. ŠALKOVÁ KRÁĽOVÁ, Jana, Petr KOLÁŘ, Zlata KAPOUNOVÁ, Petr VESELÝ a Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ. Lifestyle factors associated with age-related macular degeneration: Case-control study. EUROPEAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY. London: SAGE PUBLICATIONS LTD, 2024, s. 18-22. ISSN 1120-6721. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/11206721241229310.
  3. VESELÝ, Petr, Pavel BENEŠ, Hana DOŠKOVÁ, Petra ZÁDĚROVÁ a Jana SOKOLOVÁ ŠIDLOVÁ. Oční specialisté učili děti o zraku. Svatoanenské listy. Brno: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 2024. ISSN 1805-7950.
  4. PANDOŠČÁKOVÁ, Veronika, Petr VESELÝ, Pavel BENEŠ a Hana DOŠKOVÁ. Porovnání biometrů založených na principu swept source OCT. Česká oční optika. Brno: EXPO DATA s.r.o., 2024. ISSN 1211-233X.
  5. HALÍČKOVÁ, Adriana a Petr VESELÝ. Refrakční vady a jejich korekce. In Okresní kolo Středoškolské odborné činnosti v oboru Zdravotnictví. 2024.
  6. HALÍČKOVÁ, Adriana a Petr VESELÝ. Refrakční vady a jejich korekce ve vztahu k heteroforii a pupilární vzdálenosti. Trendy v oční optice, ISBN 9788087862216. Praha: S-press Publishing, 2024.
  7. BENEŠ, Pavel, Petr VESELÝ, Jana SOKOLOVÁ ŠIDLOVÁ a Petra ZÁDĚROVÁ. Rok 2023 na katedře optometrie a ortoptiky v Brně. Česká oční optika. Brno: EXPO DATA spol. s.r.o., 2024. ISSN 1211-233X.
  8. VESELÝ, Petr, Pavel BENEŠ, Markéta ZEMANOVÁ a Hana DOŠKOVÁ. Silvestrovské "střípky" z očních pohotovostí u nás i ve světě. Česká oční optika. Brno: EXPO DATA spol. s.r.o., 2024. ISSN 1211-233X.
  9. BENEŠ, Pavel, Jana SOKOLOVÁ ŠIDLOVÁ, Petr VESELÝ, Petr DANĚK, Zuzana WITOSZOVÁ, Klára PLÍHALOVÁ, Kamila URBÁNKOVÁ, Adéla ERNESTOVÁ, Nikola MUSILOVÁ a Eva KAŠINGOVÁ. Tajemství oka. 2024.
  10. BENEŠ, Pavel, Petr VESELÝ a Jana SOKOLOVÁ ŠIDLOVÁ. Tajemství oka podruhé na MjUNI. Česká oční optika. Brno: EXPO DATA s.r.o., 2024. ISSN 1211-233X.
  11. VESELÝ, Petr, Pavel BENEŠ, Petra ZÁDĚROVÁ, Jana SOKOLOVÁ ŠIDLOVÁ a Hana DOŠKOVÁ. The effect of heterophoria on the size of fusion vergences in far and near. In Konference EAOO 2024 Helsinky - poster prezentace. 2024.
  12. VESELÝ, Petr, Pavel BENEŠ, Jana SOKOLOVÁ ŠIDLOVÁ, Petra ZÁDĚROVÁ a Hana DOŠKOVÁ. Vliv heteroforie na velikost fúzních rezerv do dálky a do blízka. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2024, roč. 80, č. 1, s. 18-23. ISSN 1211-9059. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.31348/2024/5.
  13. GAJDOŠOVÁ, Klára a Petr VESELÝ. Změny v zorném poli u pacientů s keratokonem. In OPTA FORUM v rámci mezinárodního veletrhu OPTA 2024. 2024.

  2023

  1. VESELÝ, Petr, Pavel BENEŠ, Svatopluk SYNEK a Hana DOŠKOVÁ. A new therapy for dry eye syndrome using the Jett Plasma Lift Medical device. 2023.
  2. BEZÁKOVÁ, Katarína a Petr VESELÝ. Axial and systemic cause of refractive error. In 5th Optometry Conference, Split. 2023. ISBN 978-953-7716-97-4.
  3. BEZÁKOVÁ, Katarína. Axiálna a systémová príčina refrakčnej vady. Trendy v oční optice 2023. 2023.
  4. VESELÝ, Petr a Pavel BENEŠ. Basic analysis of the binocular vision disorders. 2023.
  5. BENEŠ, Pavel, Petr VESELÝ a Petra ZÁDĚROVÁ. Case studies - Prosthetic contact lenses. In 5th OCCSEE, Split, Chorvatsko. 2023.
  6. VESELÝ, Petr, Pavel BENEŠ, Tomáš MŇUK a Hana DOŠKOVÁ. Celostátní studentská konference optometrie a ortoptiky se posunula na světovou úroveň. Svatoanenské listy. Brno: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 2023. ISSN 1805-7950.
  7. VESELÝ, Petr, Pavel BENEŠ, Markéta ZEMANOVÁ a Hana DOŠKOVÁ. Co je to anti-VEGF lék a jak se používá. Česká oční optika. Brno: Expo DATA, 2023. ISSN 1211-233X.
  8. ŠALKOVÁ KRÁĽOVÁ, Jana, Petr KOLÁŘ, Zlata KAPOUNOVÁ, Petr VESELÝ a Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ. Dietary habits and dietary nutrient intake in patients with age-related macular degeneration: A case-control study. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. CZECH REPUBLIC: NATL INST PUBLIC HEALTH, 2023, roč. 31, č. 2, s. 140-143. ISSN 1210-7778. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21101/cejph.a7617.
  9. VESELÝ, Petr, Pavel BENEŠ, Jana SOKOLOVÁ ŠIDLOVÁ, Petra ZÁDĚROVÁ a Hana DOŠKOVÁ. Evaluation of the endothelial layer of the cornea in contact lens wearers using an endothelial microscope. In Evaluation of the endothelial layer of the cornea in contact lens wearers using an endothelial microscope. 2023.
  10. DOHNALOVÁ, Štěpánka a Petr VESELÝ. Fusion vergence training in patients with horizontal heterophoria. In 5th Optometry conference, Split. 2023. ISBN 978-953-7716-97-4.
  11. DOHNALOVÁ, Štěpánka. Fúzní rezervy a heteroforie. Trendy v oční optice. 2023.
  12. DOŠKOVÁ, Hana, Miroslav FEDOR a Petr VESELÝ. Glukomový den odhalil vysoký tlak u desetiny příchozích. Svatoanenské listy. Brno: Fakultní nemocnice u sv. Anny, 2023. ISSN 1805-7950.
  13. KONCOVÁ, Zuzana, Petr VESELÝ, Markéta ZEMANOVÁ a Hana DOŠKOVÁ. Naměřené rozdíly v hodnotách pachymetrie. Česká oční optika. Brno: EXPO DATA s.r.o., 2023. ISSN 1211-233X.
  14. VESELÝ, Petr, Pavel BENEŠ, Markéta ZEMANOVÁ a Hana DOŠKOVÁ. Nežádoucí účinky psychotropních léků v optometrii. Česká oční optika. Brno: EXPO DATA, spol. s r.o., 2023, roč. 2023, č. 2023, s. 1-5. ISSN 1211-233X.
  15. VESELÝ, Petr a Pavel BENEŠ. Oční odborníci z Brna se zúčastnili mezinárodní konference v Poznani. Svatoanenské listy. Brno: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 2023. ISSN 1805-7950.
  16. DOŠKOVÁ, Hana, Petr VESELÝ, Pavel BENEŠ a Tomáš MŇUK. Oftalmologický seminář představil nejen novinky v oboru. Svatoanenské listy. Brno: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 2023. ISSN 1805-7950.
  17. VESELÝ, Petr, Pavel BENEŠ, Hana DOŠKOVÁ a Svatopluk SYNEK. Optometristé a oční lékaři se zúčastnili konference ve Splitu. Svatoanenské listy. Brno: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 2023. ISSN 1805-7950.
  18. BENEŠ, Pavel, Petr VESELÝ, Magdaléna HÁJKOVÁ, Eva MANGEROVÁ a Barbora PILNÁ. Sborník přednášek XIV. celostátní konference optometrie a ortoptiky s mezinárodní účastí. 2023. ISBN 978-80-7013-621-8.
  19. VESELÝ, Petr, Pavel BENEŠ a Hana DOŠKOVÁ. Souvislost mezi subjektivním a objektivním hodnocením syndromu suchého oka. Trendy v oční optice, ISBN 9788087862216. Praha: S-press Publishing, 2023.
  20. VESELÝ, Petr a Pavel BENEŠ. Sportovní optometrie a zrakový trénink. In Opening Eye v rámci Speciální Olympiády v Jihlavě. 2023.
  21. KOŇAŘÍKOVÁ, Veronika, Klaudia KALINAYOVÁ, Petr VESELÝ, Pavel BENEŠ a Hana DOŠKOVÁ. Studenti zorganizovali konferenci s mezinárodní účastí. Svatoanenské listy. Brno: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 2023. ISSN 1805-7950.
  22. VESELÝ, Petr, Pavel BENEŠ, Petra ZÁDĚROVÁ a Jana SOKOLOVÁ ŠIDLOVÁ. Události na katedře Optometrie a ortoptiky LF MU v roce 2022. Česká oční optika. Brno: Expo Data s.r.o., 2023. ISSN 1211-233X.
  23. VESELÝ, Petr, Pavel BENEŠ, Markéta ZEMANOVÁ a Hana DOŠKOVÁ. Úrazy oka a jejich výskyt v populaci dospělých a dětí. Česká oční optika. Brno: EXPO DATA spol. s r.o., 2023, roč. 2023, č. 2023, s. 1-5. ISSN 1211-233X.
  24. KONCOVÁ, Kristýna a Petr VESELÝ. Use of the Jett Plasma Lift Medical device in ophthalmology. In 14th National Student Conference of Optometry and Orthoptics. 2023.
  25. KONCOVÁ, Kristýna a Petr VESELÝ. Use of the Jett Plasma Lift Medical device in ophthalmology. In 5th Optometry conference, Split. 2023. ISBN 978-953-7716-97-4.
  26. KONCOVÁ, Kristýna a Petr VESELÝ. Využití přístroje Jett Plasma Lift Medical v oftalmologii. Online. In Sborník přednášek XIV. Celostátní studentská konference optometrie a ortoptiky s mezinárodní účastí. 2023. ISBN 978-80-7013-621-8.
  27. KONCOVÁ, Kristýna a Petr VESELÝ. Využití přístroje Jett Plasma Lift Medical v oftalmologii. In XIV. Celostátní studentská konference optometrie a ortoptiky s mezinárodní účastí. 2023.
  28. KONCOVÁ, Kristýna a Petr VESELÝ. Využití přístroje Jett Plasma Lift Medical v oftalmologii. In OPTA FORUM 2023. 2023.
  29. KONCOVÁ, Kristýna a Petr VESELÝ. Využití přístroje Jett Plasma Lift Medical v oftalmologii. Trendy v oční optice 2023. 2023.
  30. BENEŠ, Pavel, Petr VESELÝ, Magdaléna HÁJKOVÁ, Eva MANGEROVÁ a Barbora PILNÁ. X IV . CELOSTÁTNÍ STUDENTSKÁ KONFERENCE OPTOMETRIE A ORTOPTIKY S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ. In X IV . CELOSTÁTNÍ STUDENTSKÁ KONFERENCE OPTOMETRIE A ORTOPTIKY S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ. 2023. ISBN 978-80-7013-621-8.
  31. VESELÝ, Petr a Pavel BENEŠ. Záchyt keratokonu a možnosti jeho konzervativního řešení. In Pracovní seminář ONOO FNUSA a KOOO LF MU. 2023.

  2022

  1. KALINAYOVÁ, Klaudia a Petr VESELÝ. Denzita očnej šošovky u pacientov s ochorením diabetes mellitus 1. typu. In VIII. ročník Studentské vědecké konference ZSF JU. 2022. ISBN 978-80-7394-974-7.
  2. KALINAYOVÁ, Klaudia a Petr VESELÝ. Diabetes mellitus 1. typu a denzita očnej šošovky. In 66. Studentská vědecká konference LF MU. 2022. ISBN 978-80-280-0163-6.
  3. BOČKOVÁ, Magdaléna, Petr VESELÝ a Pavel BENEŠ. Digitální verze Amslerova testu nejen pro vyšetření pacientů s VPMD. Trendy v oční optice. 2022.
  4. KALINAYOVÁ, Klaudia, Veronika KOŇAŘÍKOVÁ, Petr VESELÝ a Pavel BENEŠ. Evropská konference optometrie a optiky v Dublinu měla i české zastoupení. Svatoanenské listy. Brno: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 2022. ISSN 1805-7950.
  5. KALINAYOVÁ, Klaudia a Petr VESELÝ. Glykovaný hemoglobín a denzita očnej šošovky. Česká Oční Optika. Praha: EXPO DATA spol. s.r.o., 2022, roč. 63, č. 3, s. 34-36, 64 s. ISSN 1211-233X.
  6. VESELÝ, Petr, Pavel BENEŠ, Jana SOKOLOVÁ ŠIDLOVÁ, Petra ZÁDĚROVÁ a Hana DOŠKOVÁ. Hodnocení endotelové vrstvy rohovky u nositelů kontaktních čoček pomocí endoteliálního mikroskopu. Česká a Slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2022, roč. 78, č. 6, s. 306-311. ISSN 1211-9059. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.31348/2022/30.
  7. KALINAYOVÁ, Klaudia a Petr VESELÝ. Hodnoty denzity očnej šošovky u pacientov s diabetom 1. typu a u nediabetických pacientov. Trendy v oční optice. Praha: S-press Publishing, 2022.
  8. VESELÝ, Petr a Pavel BENEŠ. Konference EAOO a ECCO v Dublinu 2022. Česká oční optika. Brno: Expo DATA, 2022. ISSN 1211-233X.
  9. VESELÝ, Petr. Multifokální brýle, jejich klady a zápory. In Oftalmologia od A do Z. 2022.
  10. VIKTORINOVÁ, Karin, Jana KRÁĽOVÁ a Petr VESELÝ. Nemoci oka související s věkem: může výživa ovlivnit jejich vznik a progresi? Česká oční optika. Expo Data s.r.o., 2022. ISSN 1211-233X.
  11. DOŠKOVÁ, Hana, Tomáš MŇUK, Tamara HUDCOVÁ, Oliver ĎUROVEC a Petr VESELÝ. Nová terapie nabízí bezbolestné ulevení od syndromu suchého oka. Svatoanenské listy. Brno: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 2022. ISSN 1805-7950.
  12. KALINAYOVÁ, Klaudia a Petr VESELÝ. Ocular lens density in patients with type one diabetes mellitus. In 1. studentska konferencija optometrije “dr. Božo Vojniković”. 2022.
  13. BENEŠ, Pavel, Petr VESELÝ, Klaudia KALINAYOVÁ a Veronika KOŇAŘÍKOVÁ. Sborník přednášek XIII. celostátní konference optometrie a ortoptiky s mezinárodní účastí. Národní centrum ošetřovatelství a nelekářských zdravotnických oborů, 2022. ISBN 978-80-7013-615-7.
  14. BENEŠ, Pavel, Petr VESELÝ, Klaudia KALINAYOVÁ a Veronika KOŇAŘÍKOVÁ. Sborník přednášek XIII. celostátní konference optometrie a ortoptiky s mezinárodní účastí. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2022, 256 s. ISBN 978-80-7013-615-7.
  15. MACHYNKOVÁ, Eliška a Petr VESELÝ. Solving Problems Caused by Aniseikonia. In Konference EAOO Dublin 2022. 2022.
  16. BENEŠ, Pavel a Petr VESELÝ. Speciální olympiáda 2021. Česká oční optika. Expo Data s.r.o., 2022. ISSN 1211-233X.
  17. VESELÝ, Petr. Spectacle technique and technology. 2022. vyd. Brno: LF Portál MU Brno, 2022. ISSN 1801-6103.
  18. VESELÝ, Petr, Pavel BENEŠ, Hana DOŠKOVÁ, Petra ZÁDĚROVÁ a Jana SOKOLOVÁ ŠIDLOVÁ. Tear osmolarity, its measurement and correlation with other tests for dry eye examination. In konference EAOO Dublin 2022. 2022.
  19. KALINAYOVÁ, Klaudia a Petr VESELÝ. The Impact of Type 1 Diabetes Mellitus on Ocular Lens Density. In EAOO / ECOO Dublin. 2022.
  20. VESELÝ, Petr, Pavel BENEŠ, Petra ZÁDĚROVÁ a Jana SOKOLOVÁ ŠIDLOVÁ. Události na katedře optometrie a ortoptiky v roce 2021. Česká oční optika. Brno: Expo Data, 2022. ISSN 1211-233X.
  21. KRÁĽOVÁ, Jana a Petr VESELÝ. Vliv kouření, alkoholu, spánku a pohybové aktivity na VPMD. Česká oční optika. Brno: EXPO DATA spol. s r.o., 2022. ISSN 1211-233X.
  22. KALINAYOVÁ, Klaudia a Petr VESELÝ. Vplyv diabetu 1. typu na denzitu očnej šošovky. In XIII. Celostátní konference optometrie a ortoptiky s mezinárodní účastí. 2022.
  23. KALINAYOVÁ, Klaudia a Petr VESELÝ. Vplyv diabetu 1. typu na denzitu očnej šošovky. In EAOO / ECOO Dublin 2022. 2022.
  24. KALINAYOVÁ, Klaudia a Petr VESELÝ. Vplyv diabetu 1. typu na denzitu očnej šošovky. In OPTA - Mezinárodní veletrh oftalmologie, optometrie a oční optiky. 2022.
  25. OLŠAROVÁ, Sabina a Petr VESELÝ. Vývoj v kontaktologii po roce 2000, komparace přínosu nových materiálů. In XIII. Celostátní studentská konference Optometrie a Ortoptiky s mezinárodní účastí. 2022. ISBN 978-80-7013-615-7.
  26. KOŇAŘÍKOVÁ, Veronika, Klaudia KALINAYOVÁ, Petr VESELÝ a Pavel BENEŠ. XIII. celostátní studentská konference očima studentů. ČESKÁ OČNÍ OPTIKA - ONLINE. 2022.

  2021

  1. VÍTKOVÁ, Eliška a Petr VESELÝ. Aniseikonia Inspector při řešení problémů s aniseikonií. In VII. ročník Studentské vědecké konference ZSF JU. 2021. ISBN 978-80-7394-860-3.
  2. VESELÝ, Petr, Pavel BENEŠ, Sylvie PETROVÁ a Magdaléna BOČKOVÁ. Digital amsler grid and its usage in practice of optometrist. In Digital amsler grid and its usage in practice of optometrist. 2021.
  3. VESELÝ, Petr, Pavel BENEŠ a Hana DOŠKOVÁ. EAOO Helsinky 2021 - Mezinárodní online konference optometrie a ortoptiky. Svatoanenské listy. Brno: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 2021. ISSN 1805-7950.
  4. VESELÝ, Petr, Libuše NOVÁKOVÁ KNOLLOVÁ, Petra ZÁDĚROVÁ, Jana SOKOLOVÁ ŠIDLOVÁ a Pavel BENEŠ. Interiérové brýlové čočky - modus operandi. Česká oční optika. Expo Data s.r.o., 2021. ISSN 1211-233X.
  5. BENEŠ, Pavel a Petr VESELÝ. Katedra optometrie a ortoptiky LF MU v Brně v roce 2020. Česká oční optika. Expo Data s.r.o., 2021. ISSN 1211-233X.
  6. VESELÝ, Petr, Pavel BENEŠ, Petra ZÁDĚROVÁ a Jana SOKOLOVÁ ŠIDLOVÁ. Osmolarita slz, její měření a korelace s dalšími testy pro vyšetření suchého oka. In Oftalmologický tematický kurz. 2021.
  7. VESELÝ, Petr, Pavel BENEŠ, Jana SOKOLOVÁ ŠIDLOVÁ a Petra ZÁDĚROVÁ. Osmolarita slz, její měření a korelace s dalšími testy pro vyšetření suchého oka. Jemná mechanika a optika. Praha: Nakladatelství Fyzikálního ústavu AV ČR, 2021, roč. 66, č. 10, s. 245-248. ISSN 0447-6441.
  8. MACHYNKOVÁ, Eliška a Petr VESELÝ. Řešení potíží spojených s aniseikonií. In XII. Celostátní studentská konference optometrie a ortoptiky s mezinárodní účastí. 2021. ISBN 978-80-7013-609-6.
  9. BENEŠ, Pavel, Petr VESELÝ, Anna GREGAROVÁ a Eliška VÍTKOVÁ. Sborník přednášek XII. celostátní konference optometrie a ortoptiky s mezinárodní účastí. 2021. ISBN 978-80-7013-609-6.
  10. BENEŠ, Pavel, Petr VESELÝ, Anna GREGAROVÁ a Eliška VÍTKOVÁ. Sborník přednášek XII. celostátní konference optometrie a ortoptiky s mezinárodní účastí - 2. rozšířené vydání. 2021. ISBN 978-80-7013-611-9.
  11. VESELÝ, Petr, Oliver ĎUROVEC, Jana SOKOLOVÁ ŠIDLOVÁ, Petra ZÁDĚROVÁ a Pavel BENEŠ. Současné možnosti v konzervativní léčbě suchého oka očními kapkami. Česká oční optika. Brno: Expo Data s.r.o., 2021. ISSN 1211-233X.
  12. VESELÝ, Petr. Spectacle technique and technology. In Spectacle technique and technology. 2021. ISSN 1802-128X.
  13. VESELÝ, Petr. Spectacle technique and technology. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. Elportál. ISSN 1802-128X.
  14. VESELÝ, Petr. Spectacle technique I. Masaryk university, 2021. ISBN 978-80-210-9851-0.
  15. VESELÝ, Petr. Spectacle technique II. Brno: Masaryk university, 2021. ISBN 978-80-210-9852-7.
  16. VESELÝ, Petr. Spectacle technology I. Brno: Masaryk university, 2021. ISBN 978-80-210-9853-4.
  17. VESELÝ, Petr. Spectacle technology II. Brno: Masaryk university, 2021. ISBN 978-80-210-9850-3.
  18. KRÁĽOVÁ, Jana, Zlata KAPOUNOVÁ a Petr VESELÝ. Správnou výživou k prevenci a zpomalení progrese VPMD. Česká oční optika. Brno: Expo Data s.r.o., 2021. ISSN 1211-233X.
  19. MACHYNKOVÁ, Eliška a Petr VESELÝ. Vliv korekce anisometropie na velikost aniseikonie. 2021. ISBN 978-80-210-6313-6.
  20. VÍTKOVÁ, Eliška, Petr VESELÝ a Pavel BENEŠ. Vliv korekce anizometropie na velikost aniseikonie. Česká oční optika. Expo Data s.r.o., 2021. ISSN 1211-233X.
  21. VESELÝ, Petr, Pavel BENEŠ a Aleš SIRNÝ. Všichni se stali školními youtubery. Česká oční optika. Praha: Česká společnost očních optiků a optomet, 2021. ISSN 1211-233X.
  22. VESELÝ, Petr, Pavel BENEŠ, Jana SOKOLOVÁ ŠIDLOVÁ a Petra ZÁDĚROVÁ. Vyšetření pomocí přístroje Tearlab v rámci diagnostiky nemoci suchého oka. Česká oční optika. Expo Data s.r.o., 2021. ISSN 1211-233X.

  2020

  1. GALUŠKOVÁ, Kamila a Petr VESELÝ. Astigmatizmus a refrakční metody využívající Jacksonovy cylindry a stenopeickou štěrbinu. Česká oční optika. Praha: Společenstvo českých optiků a optometristů, 2020. ISSN 1211-233X.
  2. HAASOVÁ, Ilona a Petr VESELÝ. Jak korekce heteroforií ovlivní velikost fúzních rezerv. Trendy v oční optice. Praha: S-Press Publishing, 2020, s. 21-23.
  3. PATOČKOVÁ, Lucie a Petr VESELÝ. Jak mohou žlutě zbarvené čočky příznivě ovlivnit vidění. Česká oční optika. Expo Data s.r.o., 2020. ISSN 1211-233X.
  4. SKORKOVSKÁ, Karolína, Pavel BENEŠ a Petr VESELÝ. Jak vidí naše oči. Svatoanenské listy. Brno: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 2020. ISSN 1805-7950.
  5. BENEŠ, Pavel, Karolína SKORKOVSKÁ, Petr VESELÝ, Lucie BENEŠOVÁ a Eliška HOLOUBKOVÁ. Jak vidí naše oči - Mjuni na LF MU Brno. Česká oční optika. Expo Data s.r.o., 2020. ISSN 1211-233X.
  6. BENEŠ, Pavel, Petr VESELÝ a Sylvie PETROVÁ. Katedra optometrie a ortoptiky LF MU v Brně v roce 2019. Česká oční optika. Expo Data s.r.o., 2020. ISSN 1211-233X.
  7. VESELÝ, Petr, Pavel BENEŠ a Hana DOŠKOVÁ. Kazuistiky z praxe klinického optometristy. Česká oční optika. Brno: EXPO DATA spol. s r.o., 2020. ISSN 1211-233X.
  8. VESELÝ, Petr, Magdaléna BOČKOVÁ a Pavel BENEŠ. Klinické využití optické koherenční tomografie u pacientů s glaukomem. Trendy v oční optice, ISBN 9788087862216. Praha: S-press Publishing, 2020.
  9. BENEŠ, Pavel, Sylvie PETROVÁ, Petr VESELÝ, Svatopluk SYNEK, Šárka SKORKOVSKÁ, Miroslav DOSTÁLEK, Libuše NOVÁKOVÁ KNOLLOVÁ, Jana SOKOLOVÁ ŠIDLOVÁ a Marek RAŠOVSKÝ. Logbook pro cvičení bakalářského studijního programu Optika a optometrie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 113 s. ISBN 978-80-210-9607-3.
  10. VESELÝ, Petr. MSOO: 4. díl pořadu Bezpečně za volantem - Péče o zrak 2020. Mezinárodní sdružení optiků a optometristů, o.s., 2020.
  11. VESELÝ, Petr a Leona BAČÁKOVÁ. Oční dominance. Trendy v oční optice, ISBN 9788087862216. Praha: S-press Publishing, 2020.
  12. BENEŠ, Pavel, Lucie BENEŠOVÁ, Petr VESELÝ a Hana VÁLKOVÁ. Počtvrté se Speciální olympiádou. Česká oční optika. Expo Data s.r.o., 2020. ISSN 1211-233X.
  13. VESELÝ, Petr a Pavel BENEŠ. Praxe u kontaktních čoček v době pandemie onemocnění covid-19. Česká oční optika. Expo Data s.r.o., 2020. ISSN 1211-233X.
  14. BENEŠ, Pavel, Sylvie PETROVÁ, Petr VESELÝ, Denisa HAVELKOVÁ, Tereza HOMOLKOVÁ a Michaela ŠEBELOVÁ. Sborník přednášek a posterů XI. Celostátní studentská konference optometrie a ortoptiky s mezinárodní účastí. 2020. ISBN 978-80-7013-602-7.
  15. NEČASOVÁ, Eva a Petr VESELÝ. Volba správné strategie u perimetrického měření v souvislosti s typem onemocnění. Česká oční optika. Brno: EXPO DATA, 2020. ISSN 1211-233X.
  16. BOČKOVÁ, Magdaléna, Petr VESELÝ a Pavel BENEŠ. Využití digitální modifikace Amslerova testu D Chart v oftalmologii a optometrii. Česká a Slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2020, roč. 76, č. 4, s. 160-164. ISSN 1211-9059. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.31348/2020/25.

  2019

  1. VESELÝ, Petr a Pavel BENEŠ. D Chart - jednoduchá analýza zorného pole. Česká oční optika. Brno: Česká společnost očních optiků a optomet, 2019. ISSN 1211-233X.
  2. VESELÝ, Petr, Pavel BENEŠ a Sylvie PETROVÁ. Digital eyestrain in population of young subjects. In Congress of European Academy of Optometry and Optics, Rome, Italy. 2019.
  3. VESELÝ, Petr, Pavel BENEŠ a Lubomír HANÁK. Digitální únava očí v populaci mladých jedinců. In XVII. Setkání zájemců o zobrazovací techniky a Glaukomový klub. 2019.
  4. VESELÝ, Petr a Pavel BENEŠ. Digitální únava očí v populaci mladých jedinců. In 14. Brněnské oftalmologické Slavíkovy dny. 2019.
  5. VESELÝ, Petr, Pavel BENEŠ a Lubomír HANÁK. Digitální únava očí v populaci mladých jedinců. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2019, roč. 74, č. 4, s. 154-157. ISSN 1211-9059.
  6. BUČEK, Petr a Petr VESELÝ. Dodržování základních zásad při měření na autorefraktometru. Česká oční optika. EXPO DATA spol. s r. o., 2019, roč. 60, 2/2019, s. 44-46. ISSN 1211-233X.
  7. BUČEK, Petr a Petr VESELÝ. Dodržování základních zásad při měření objektivní a subjektivní refrakce. In 63. Studentská vědecká konference LF MU, 2019. 2019. ISBN 978-80-210-9285-3.
  8. BUČEK, Petr a Petr VESELÝ. Dodržování základních zásad při měření objektivní a subjektivní refrakce. In 63. Studentská vědecká konference LF MU, 2019. 2019.
  9. BUČEK, Petr a Petr VESELÝ. Jak důležitá je poloha hlavy při vyšetření refrakce oka. In 25. Mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie OPTA 2019. 2019.
  10. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ, Pavel BENEŠ a Svatopluk SYNEK. Katedra optometrie a ortoptiky LF MU v Brně v roce 2018. Česká oční optika. Praha: Česká společnost očních optiků a optomet, 2019. ISSN 1211-233X.
  11. VESELÝ, Petr a Pavel BENEŠ. Katedra optometrie a ortoptiky v Římě a Athénách. Česká oční optika. Brno: EXPO DATA, spol. s r.o., 2019. ISSN 1211-233X.
  12. BUČEK, Petr a Petr VESELÝ. Objektivní refrakce. In VI. Studentská vědecká konference ZSF JU. 2019.
  13. BUČEK, Petr a Petr VESELÝ. Objektivní refrakce. In VI. Studentská vědecká konference ZSF JU. 2019. ISBN 978-80-7394-780-4.
  14. BUČEK, Petr a Petr VESELÝ. Objektivní refrakce versus subjektivní 3D refrakce. In 14. Brněnské oftalmologické Slavíkovy dny, 2019. 2019.
  15. BUČEK, Petr a Petr VESELÝ. Objektivní refrakce versus subjektivní 3D refrakce. Trendy v oční optice. Praha: S-press Publishing, 2019.
  16. BUČEK, Petr a Petr VESELÝ. Oči jako nástroj neverbální komunikace. Česká oční optika. Expo Data s.r.o., 2019. ISSN 1211-233X.
  17. VESELÝ, Petr a Michaela BĚHOUNKOVÁ. Problematika anizometropie u jednotlivých refrakčních vad. Česká oční optika. Praha: Česká společnost očních optiků a optomet, 2019. ISSN 1211-233X.
  18. SPURNÁ, Gabriela a Petr VESELÝ. Progresivní čočky - řešení nejen pro presbyopy. Trendy v oční optice. Praha: S-press Publishing, 2019.
  19. VESELÝ, Petr a Lucie PATOČKOVÁ. Přehled metod statické a dynamické retinoskopie. Česká oční optika. Praha: Česká společnost očních optiků a optomet, 2019. ISSN 1211-233X.
  20. BENEŠ, Pavel, Sylvie PETROVÁ, Petr VESELÝ, Ilona HAASOVÁ a Petr BUČEK. Sborník přednášek a posterů X. Celostátní studentská konference optometrie a ortoptiky s mezinárodní účastí. In Sborník přednášek a posterů X. Celostátní studentská konference optometrie a ortoptiky s mezinárodní účastí. 2019. ISBN 978-80-7013-601-0.
  21. BENEŠ, Pavel, Hana VÁLKOVÁ a Petr VESELÝ. Screening zraku u osob s mentálním postižením. In 14. Slavíkovy oftalmologické dny. 2019.
  22. VESELÝ, Petr, Pavel BENEŠ a Sylvie PETROVÁ. Senzitivita a specificita metod pro měření astigmatismu oka. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2019, roč. 75, č. 6, s. 310-314. ISSN 1211-9059.
  23. BOČKOVÁ, Magdaléna, Petr VESELÝ, Svatopluk SYNEK, Lubomír HANÁK a Pavel BENEŠ. Senzitivita a specificita spektrálního OCT u pacientů s počínajícím glaukomovým onemocněním. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2019, roč. 75, č. 5, s. 260-264. ISSN 1211-9059.
  24. BENEŠ, Pavel, Hana VÁLKOVÁ, Petr VESELÝ a Sylvie PETROVÁ. Special Olympics - Opening Eyes in the Czech Republic. In Congres EAOO, Rome, Italy. 2019.
  25. VESELÝ, Petr, Pavel BENEŠ a Lubomír HANÁK. Syndrom počítačového vidění - výsledky klinického výzkumu. Trendy v oční optice. Praha: S-press Publishing, 2019.
  26. DOSTÁLOVÁ, Nicol a Petr VESELÝ. Syndrom počítačového vidění - výsledky studie. In 25. Mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie OPTA 2019. 2019.
  27. VESELÝ, Petr, Pavel BENEŠ a Svatopluk SYNEK. Training of fusion with different methods. In Congress of European Academy of Optometry and Optics, Rome, Italy. 2019.
  28. HAASOVÁ, Ilona a Petr VESELÝ. Velikost fúzních rezerv před a po korekci heteroforií. Online. In BENEŠ, Pavel; Sylvie PETROVÁ; Petr VESELÝ; Ilona HAASOVÁ; Petr BUČEK. Sborník přednášek a posterů X. Celostátní studentská konference Optometrie a ortoptiky s mezinárodní účastí. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2019, s. 43-62. ISBN 978-80-7013-601-0.
  29. HAASOVÁ, Ilona a Petr VESELÝ. Velikost fúzních rezerv před a po korekci heteroforií. In X. Celostátní studentská konference Optometrie a ortoptiky s mezinárodní účastí. 2019.
  30. HAASOVÁ, Ilona a Petr VESELÝ. Velikost fúzních rezerv před korekcí heteroforií a po ní. Česká oční optika. Expo Data s.r.o., 2019. ISSN 1211-233X.
  31. DOSTÁLOVÁ, Nicol a Petr VESELÝ. Vliv heteroforií na práci s počítačem. In 14. Brněnské Slavíkovy oftalmologické dny. 2019.
  32. BUČEK, Petr a Petr VESELÝ. Vliv pozice hlavy a těla při měření objektivní a subjektivní refrakce. Online. In BENEŠ, Pavel; Sylvie PETROVÁ; Petr VESELÝ; Ilona HAASOVÁ; Petr BUČEK. Sborník přednášek a posterů X. celostátní studentská konference Optometrie a ortoptiky s mezinárodní účastí. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2019, s. 25-42. ISBN 978-80-7013-601-0.
  33. BUČEK, Petr a Petr VESELÝ. Vliv pozice hlavy a těla při měření objektivní a subjektivní refrakce. In X. celostátní studentská konference Optometrie a ortoptiky s mezinárodní účastí. 2019.
  34. VESELÝ, Petr a Pavel BENEŠ. Vyšetřovací metody v optometrii a interpretace jejich výsledků v praxi. 1. vydání. Praha: Grada, 2019, 125 s. 19059. ISBN 978-80-271-2071-0.
  35. BENEŠ, Pavel, Sylvie PETROVÁ, Petr VESELÝ, Ilona HAASOVÁ a Petr BUČEK. X. Celostátní studentská konference optometrie a ortoptiky s mezinárodní účastí. In X. International student's conference of optometry and orthoptics. Brno: NCONZO, 2019, s. 1-250. ISBN 978-80-7013-601-0.
  36. BENEŠ, Pavel, Petr VESELÝ a Hana VÁLKOVÁ. Zimní hry se speciální olympiádou. Česká oční optika. Expo Data s.r.o., 2019, roč. 60, č. 2, s. 56-58. ISSN 1211-233X.
  37. BUČEK, Petr a Petr VESELÝ. Změna objektivní a subjektivní refrakce při změně polohy hlavy. In Soutěž absolventských příspěvků ČKS a firmy CooperVision. 2019.
  38. BUČEK, Petr a Petr VESELÝ. Změna objektivní a subjektivní refrakce při změně polohy hlavy. In Soutěž absolventských příspěvků ČKS a firmy CooperVision. 2019.
  39. VESELÝ, Petr a Pavel BENEŠ. 14. Brněnské Slavíkovy oftalmologické dny. Svatoanenské listy. Brno: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 2019. ISSN 1805-7950.
  40. VESELÝ, Petr a Pavel BENEŠ. 14. brněnské Slavíkovy oftalmologické dny. Česká oční optika. Brno: Česká společnost očních optiků a optomet, 2019. ISSN 1211-233X.

  2018

  1. LANGOVÁ, Barbora a Petr VESELÝ. Adaptace pacientů na korekci refrakční vady asférickými brýlovými čočkami. In 13. BRNĚNSKÉ SLAVÍKOVY OFTALMOLOGICKÉ DNY. 2018.
  2. LANGOVÁ, Barbora a Petr VESELÝ. Adaptace pacientů na korekci refrakční vady asférickými brýlovými čočkami. In 13. BRNĚNSKÉ SLAVÍKOVY OFTALMOLOGICKÉ DNY. 2018.
  3. SPURNÁ, Gabriela a Petr VESELÝ. Akomodační anomálie. Česká oční optika. Expo Data s.r.o., 2018. ISSN 1211-233X.
  4. VESELÝ, Petr, Pavel BENEŠ, Sylvie PETROVÁ a Lucie PATOČKOVÁ. Barevné brýlové čočky. Korekční a terapeutické filtry. 2018.
  5. VESELÝ, Petr, Pavel BENEŠ, Sylvie PETROVÁ a Lucie PATOČKOVÁ. Barevné brýlové čočky. Korekční a terapeutické filtry. Masarykova univerzita, 2018, 48 s.
  6. VESELÝ, Petr a Eva STAFFOVÁ. Borders of Aniseikonia for Binocular Vision: Objective and Subjective Evaluation. In OCCSEE and EAOO conference in Pula 2018. 2018.
  7. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ a Pavel BENEŠ. Devátá celostátní konference Optometrie a ortoptiky s mezinárodní účastí v Brně. Jemná optika a mechanika. Praha: Nakladatelství Fyzikálního ústavu AV ČR, 2018. ISSN 0447-6441.
  8. LANGOVÁ, Barbora a Petr VESELÝ. Differences in imaging of the spherical versus aspherical design of the spectacle lenses. In OPTICS AND OPTOMETRY FORUM 2018. 2018. ISBN 978-80-01-06392-7.
  9. DOSTÁLOVÁ, Nicol a Petr VESELÝ. Eye-tracking jako novinka v optometrii? Česká oční optika. Expo Data s.r.o., 2018. ISSN 1211-233X.
  10. DOSTÁLOVÁ, Nicol a Petr VESELÝ. Eye-tracking (nejen) v optometrii. In 24. mezinárodní veletrh optiky, optometrie a oftalmologie OPTA 2018. 2018.
  11. VESELÝ, Petr, Lubomír HANÁK, Svatopluk SYNEK, Dušan URBÁNEK a Pavel BENEŠ. Frenzelovy brýle aneb spolupráce ONOO a KOCHHK. Svatoanenské listy. Brno: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 2018. ISSN 1805-7950.
  12. VESELÝ, Petr, Pavel BENEŠ, Svatopluk SYNEK a Dušan URBÁNEK. Frenzelovy brýle k diagnostice nystagmu u periferního vestibulárního syndromu. Česká oční optika. Praha: Společenstvo českých optiků a optometristů, 2018. ISSN 1211-233X.
  13. PATOČKOVÁ, Lucie a Petr VESELÝ. Geny a barvocit. Česká oční optika. Praha: Expo Data s.r.o., 2018, roč. 2018, č. 1, s. 10-12. ISSN 1211-233X.
  14. DOSTÁLOVÁ, Nicol a Petr VESELÝ. Influence of heterophoria on computer work. In 4th Optometry Conference of Central and South-Eastern Europe and 10th annual conference of European Academy of Optometry and Optics Conference, Pula, Croatia. 2018.
  15. DOSTÁLOVÁ, Nicol a Petr VESELÝ. Influence of heterophoria on computer work. In Optics and Optometry Forum 2018 – Proceedings of students´ conference. 2018. ISBN 978-80-01-06392-7.
  16. DOSTÁLOVÁ, Nicol a Petr VESELÝ. Influence of heterophoria on computer work. In OPTICS AND OPTOMETRY FORUM 2018, CTU in Prague. 2018.
  17. VESELÝ, Petr a Gecová VERONIKA. Jak si chránit zrak před UV. In Studio 6, Česká televize. 2018.
  18. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ, Svatopluk SYNEK a Pavel BENEŠ. Katedra optometrie a ortoptiky LF MU v Brně v roce 2017. Česká oční optika. Praha: Společenstvo českých optiků a optometristů, 2018. ISSN 1211-233X.
  19. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ a Pavel BENEŠ. Katedra optometrie a ortoptiky na veletrhu OPTA 2018. Česká oční optika. Praha: Společenstvo českých optiků a optometristů, 2018. ISSN 1211-233X.
  20. VESELÝ, Petr a Lucie PATOČKOVÁ. Klinický a praktický význam porušeného barvocitu. In 13. BRNĚNSKÉ SLAVÍKOVY OFTALMOLOGICKÉ DNY. 2018.
  21. VESELÝ, Petr, Pavel BENEŠ, Lucie PATOČKOVÁ a Lubomír HANÁK. Kvalita barvocitu ovlivněná chromagenovým filtrem a onemocněním makuly. In XVI. Setkání zájemců o zobrazovací techniky a glaukomový klub. 2018.
  22. VESELÝ, Petr, Lubomír HANÁK a Pavel FRANĚK. Nový analyzátor zorného pole na očním oddělení. Svatoanenské listy. Brno: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 2018. ISSN 1805-7950.
  23. VESELÝ, Petr, Poláčková HELENA a Tomáš JELÍNEK. Now you see - rozhovor pro ČRO Plus. In ČRO Plus. 2018.
  24. PATOČKOVÁ, Lucie, Petr VESELÝ a Magdaléna BOČKOVÁ. Optická koherentní tomografie. Česká oční optika. Praha: EXPO DATA, 2018, roč. 59, č. 3, s. 36-38. ISSN 1211-233X.
  25. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ, Svatopluk SYNEK a Pavel BENEŠ. OPTIKA - OPTOMETRIE ORTOPTIKA - poster. In Mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie OPTA 2018. 2018.
  26. VESELÝ, Petr, Eva STAFFOVÁ a Pavel BENEŠ. Ověření hranice binokulárního vidění u aniseikonie. In Trendy v oční optice. Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2018. ISBN 978-80-904231-6-9.
  27. VESELÝ, Petr, Pavel BENEŠ, Svatopluk SYNEK a Sylvie PETROVÁ. Prezentace brněnské katedry optometrie a ortoptiky v zahraničí. Česká oční optika. Expo Data s.r.o., 2018. ISSN 1211-233X.
  28. SPURNÁ, Gabriela a Petr VESELÝ. Prizmata - jak na ně? Česká oční optika. Expo Data s.r.o., 2018. ISSN 1211-233X.
  29. BENEŠ, Pavel, Sylvie PETROVÁ, Petr VESELÝ, Lucie MIKESKOVÁ, Michaela BĚHOUNKOVÁ a Jana CHLUDILOVÁ. Sborník přednášek : IX. celostátní studentská konference optometrie a ortoptiky s mezinárodní účastí. Brno: NCONZO, 2018, 516 s. ISBN 978-80-7013-591-4.
  30. VESELÝ, Petr, Lubomír HANÁK a Pavel BENEŠ. Slavíkovy dny v Brně již potřinácté. Svatoanenské listy. Brno: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 2018. ISSN 1805-7950.
  31. BENEŠ, Pavel, Petr VESELÝ, Sylvie PETROVÁ a Hana VÁLKOVÁ. Speciální olympiáda - program Opening Eyes. Česká oční optika. Expo Data s.r.o., 2018, roč. 59, č. 4, s. 48-52. ISSN 1211-233X.
  32. DOSTÁLOVÁ, Nicol a Petr VESELÝ. Subjektivní vliv horizontálních heteroforií na dlouhodobější používání počítače. In 62. Studentská vědecká konference LF MU. 2018.
  33. PATOČKOVÁ, Lucie a Petr VESELÝ. Teorie vnímání barev. Česká oční optika. Expo Data s.r.o., 2018, roč. 59, č. 4, s. 40-41. ISSN 1211-233X.
  34. LANGOVÁ, Barbora a Petr VESELÝ. The Effect of Change in Value and the Axis of Astigmatism on Visual Performance at The Different Visual Distances. In PULA 2018. 2018.
  35. PATOČKOVÁ, Lucie a Petr VESELÝ. The perception of color testing in early detection of the macular diseases. Online. In Markéta Žáková, Jiří Novák. Optics and optometry forum 2018 : Proceedings of student's conference. 1st. Prague: CTU Publishing House, 2018, s. 93-95. ISBN 978-80-01-06392-7.
  36. PATOČKOVÁ, Lucie a Petr VESELÝ. The Perception of Color Testing in Early Detection of the Macular Diseases. In OCCSEE and EAOO conference in Pula 2018. 2018.
  37. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ, Pavel BENEŠ a Svatopluk SYNEK. Události na katedře optometrie a ortoptiky LF MU Brno. Jemná optika a mechanika. Praha: Nakladatelství Fyzikálního ústavu AV ČR, 2018. ISSN 0447-6441.
  38. DOSTÁLOVÁ, Nicol a Petr VESELÝ. Vliv heteroforií na práci s počítačem. In 25. výroční sjezd České kontaktologické společnosti spojený s Národním kolem studentské soutěže FORCE v Praze. 2018.
  39. DOSTÁLOVÁ, Nicol a Petr VESELÝ. Vliv heteroforií na práci s počítačem. In XI. celostátní studentská konference optometrie a ortoptiky s mezinárodní účastí. 2018.
  40. DOSTÁLOVÁ, Nicol a Petr VESELÝ. Vliv heteroforií na práci s počítačem. In V. ročník Studentské vědecké konference ZSF JU. 2018.
  41. LANGOVÁ, Barbora a Petr VESELÝ. Vliv změny hodnoty a osy astigmatismu na zrakový výkon při různých pohledových vzdálenostech. In 24. mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie. 2018.
  42. LANGOVÁ, Barbora a Petr VESELÝ. Vliv změny hodnoty a osy astigmatismu na zrakový výkon při různých pohledových vzdálenostech. In 24. mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie. 2018.
  43. VESELÝ, Petr a Pavel BENEŠ. XVI. ročník oftalmologické konference v Českém Krumlově. Česká oční optika. Praha: EXPO DATA, spol. s r.o., 2018. ISSN 1211-233X.
  44. VESELÝ, Petr, Pavel BENEŠ a Lubomír HANÁK. XVI. setkání zájemců o zobrazovací techniky a glaukomový klub. Svatoanenské listy. Brno: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 2018. ISSN 1805-7950.

  2017

  1. SPURNÁ, Gabriela a Petr VESELÝ. Akomodační anomálie. In Celostátní studentská konference Optometrie a Ortoptiky. 2017. ISBN 978-80-7013-588-4.
  2. BENEŠ, Pavel a Petr VESELÝ. Anterior eye cases in optometric practice. In Výuka na University of Applied Sciences Veliká Gorica Croatia. 2017.
  3. VESELÝ, Petr, Lucie PATOČKOVÁ, Lubomír HANÁK a Pavel BENEŠ. Barvocit u probandů bez a s chromagenovým filtrem. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 73, č. 3, s. 116-119. ISSN 1211-9059.
  4. VESELÝ, Petr a Pavel BENEŠ. Binoptometer – Screening and Examination of Basic Eye Visual Functions. In Výuka na University of Applied Sciences Veliká Gorica Croatia. 2017.
  5. BENEŠ, Pavel, Sylvie PETROVÁ, Svatopluk SYNEK a Petr VESELÝ. Co se přihodilo na katedře optometrie a ortoptiky LF MU Brno v roce 2016. Jemná mechanika a optika. Praha: Nakladatelství Fyzikálního ústavu AV ČR, 2017, roč. 62, č. 2, s. 66-69. ISSN 0447-6441.
  6. VESELÝ, Petr a Pavel BENEŠ. Color Vision Defects and their Correction with Chromagen Lenses. In Výuka na University of Applied Sciences Veliká Gorica Croatia. 2017.
  7. VESELÝ, Petr, Pavel BENEŠ, Sylvie PETROVÁ a Svatopluk SYNEK. Dění na brněnské Katedře optometrie a ortoptiky. Česká oční optika. Expo Data s.r.o., 2017. ISSN 1211-233X.
  8. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ, Pavel BENEŠ a Svatopluk SYNEK. Katedra optometrie a ortoptiky LF MU v Brně rekapituluje. Praha: EXPO DATA, 2017.
  9. VESELÝ, Petr, Svatopluk SYNEK, Pavel BENEŠ a Lubomír HANÁK. Klinické řešení poruch binokulárního vidění z pohledu optometristy. Česká oční optika. Expo Data s.r.o., 2017. ISSN 1211-233X.
  10. VESELÝ, Petr, Gabriela SPURNÁ, Svatopluk SYNEK, Pavel BENEŠ a Lubomír HANÁK. Lze korigovat heteroforii brýlemi bez prizmat. In 12. Brněnské Slavíkovy oftalmologické dny. 2017.
  11. BENEŠ, Pavel, Sylvie PETROVÁ, Petr VESELÝ, Patrik PLŠEK, Irena JUNGOVÁ a Barbora KYSELKOVÁ. Mikuláš 2017 s optometrií a ortoptikou. Brno: NCO NZO, 2017, 63 s. ISBN 978-80-7013-588-4.
  12. VESELÝ, Petr a Pavel BENEŠ. Můžete mi prosím pomoci, jsem šeroslepý. In OPTOMETRIE OPTIKA 2017 - 12. vzdělávací kongres SČOO. 2017.
  13. BRAMBOROVÁ, Simona, David SEVERA, Pavel BENEŠ a Petr VESELÝ. Near Astigmatism in Relation to The Listing´s Law. In Konference EAOO a ECOO Barcelona. 2017.
  14. VESELÝ, Petr, Lubomír HANÁK a Pavel BENEŠ. Oddělení nemocí očních a optometrie v roce 2017. Svatoanenské listy. Brno: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 2017. ISSN 1805-7950.
  15. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ, Svatopluk SYNEK a Pavel BENEŠ. OPTOMETRY - Since Academic Year 2015-16. In 23. Mezinárodní veletrh optiky, optometrie a oftalmologie. 2017.
  16. PATOČKOVÁ, Lucie a Petr VESELÝ. Ovlivňuje patologie makuly barvocit? In Česká oční optika. Praha: Expo Data s.r.o., 2017, s. 46-49. ISSN 1211-233X.
  17. LANGOVÁ, Barbora a Petr VESELÝ. Porovnání vlivu optických vad zobrazení na zrakový výkon u sférických versus asférických brýlových čoček. In Celostátní konference studentských vědeckých prací v Olomouci. 2017.
  18. PATOČKOVÁ, Lucie a Petr VESELÝ. Porucha barvocitu u pacientů s onemocněním žluté skvrny. 2017. ISBN 978-80-87862-11-7.
  19. PATOČKOVÁ, Lucie a Petr VESELÝ. Porucha barvocitu u pacientů s onemocněním žluté skvrny. In OPTA 2017. 2017.
  20. PATOČKOVÁ, Lucie a Petr VESELÝ. Proč je astigmatický vějíř barevný? In Česká oční optika. Praha: EXPO DATA, 2017, s. 28-29. ISSN 1211-233X.
  21. BENEŠ, Pavel, Sylvie PETROVÁ, Petr VESELÝ, Patrik PLŠEK, Irena JUNGOVÁ a Barbora DVOŘÁKOVÁ. VIII. celostátní studentská konference optometrie a ortoptiky s mezinárodní účastí. Brno: NCO NZO, 2017, 306 s. ISBN 978-80-7013-587-7.
  22. STAFFOVÁ, Eva a Petr VESELÝ. Vliv anizometropie na kvalitu vidění. In 61. Studentská vědecká konference - Program a sborník abstraktů. 2017. ISBN 978-80-210-8572-5.
  23. PATOČKOVÁ, Lucie a Petr VESELÝ. Vliv patologie makuly na barvocit. In Mikuláš 2017 s optometrií a ortoptikou. Brno: NCO NZO, 2017, s. 40-46. ISBN 978-80-7013-588-4.
  24. LANGOVÁ, Barbora a Petr VESELÝ. Vliv změny hodnoty a osy astigmatismu na zrakový výkon při různých pohledových vzdálenostech. In IV. ročník Studentské vědecké konference ZSF JU. 2017. ISBN 978-80-7394-676-0.
  25. LANGOVÁ, Barbora a Petr VESELÝ. Vliv změny hodnoty a osy astigmatismu na zrakový výkon při různých pohledových vzdálenostech. In 8. CSKO. 2017.
  26. LANGOVÁ, Barbora a Petr VESELÝ. Vliv změny hodnoty a osy astigmatismu na zrakový výkon při různých pohledových vzdálenostech. In 61. Studentská vědecká konference. 2017. ISBN 978-80-210-8572-5.
  27. LANGOVÁ, Barbora a Petr VESELÝ. Vliv změny hodnoty a osy astigmatismu na zrakový výkon při různých pohledových vzdálenostech. In 23. mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie. 2017.
  28. PATOČKOVÁ, Lucie a Petr VESELÝ. Vyšetření barvocitu v časné detekci onemocnění žluté skvrny. In 61. Studentská vědecká konference. 2017. ISBN 978-80-210-8572-5.
  29. VESELÝ, Petr, Lucie PATOČKOVÁ a Pavel BENEŠ. Změny barvocitu u probandů s chromagenovým filtrem. In Celostátní studentská konference Optometrie a Ortoptiky Motto: „Mikuláš s optometrií a ortoptikou“ konané dne 6. 12. 2017 v 10.00 hod. posluchárna P31 FSS MU, Joštova 10, 602 00 Brno. 2017.
  30. ODVÁRKOVÁ, Zuzana a Petr VESELÝ. Zmírnění dyslektických příznaků barevnou folií. In OPTA 2017. 2017.
  31. VESELÝ, Petr, Pavel BENEŠ, Sylvie PETROVÁ a Lubomír HANÁK. 12. Brněnské Slavíkovy oftalmologické dny. Svatoanenské listy. 2017. ISSN 1805-7950.

  2016

  1. BENEŠ, Pavel, Zuzana HOLOUBKOVÁ, Svatopluk SYNEK, Petr VESELÝ a Sylvie PETROVÁ. A comparison of different methods used to measure the corneal surface. In Congres EAOO Berlin 2016. 2016.
  2. BENEŠ, Pavel, Svatopluk SYNEK, Sylvie PETROVÁ, Petr VESELÝ a Pavel KŘÍŽ. Aberometr iTRACE v oftalmologické ambulanci. Porovnání různých přístupů k hodnocení heteroforií. In 11. brněnské Slavíkovy oftalmologické dny. 2016.
  3. ODVÁRKOVÁ, Zuzana a Petr VESELÝ. Application of colour overlays for decrease symptoms of dyslexia. In 3rd Optometry Conference for Central and South-Eastern Europe. 2016. ISBN 978-953-7716-69-1.
  4. ODVÁRKOVÁ, Zuzana a Petr VESELÝ. Barevné folie a dyslexie. Online. In Pavel Beneš, Sylvie Petrová, Svatopluk Synek, Petr Veselý, Marie Kodetová, Zuzana Odvárková, Jolana Nedvědová. VII. celostátní studentská konference optometrie a ortoptiky s mezinárodní účastí : sborník přednášek a posterů. Brno: NCONZO, 2016, s. 95-104. ISBN 978-80-7013-583-9.
  5. ODVÁRKOVÁ, Zuzana a Petr VESELÝ. Barevnými foliemi ke zlepšení čtení dyslektiků. In Studentská vědecká konference lékařských fakult ČR a SR 2016. 2016. ISBN 978-80-210-8384-4.
  6. VESELÝ, Petr, Marie BERTOLI a Svatopluk SYNEK. Binocular Vision Quality of Professional and Amateur Sportsmen. In 3rd Optometry Conference for Central and South-Eastern Europe. 2016. ISBN 978-953-7716-69-1.
  7. BENEŠ, Pavel, Sylvie PETROVÁ, Svatopluk SYNEK, Petr VESELÝ, Marie KODETOVÁ, Zuzana ODVÁRKOVÁ a Jolana NEDVĚDOVÁ. Celostátní studentská konference optometrie a ortoptiky "Mikuláš s optometrií a ortoptikou" : sborník přednášek. Brno: NCONZO, 2016, s. 1-50. ISBN 978-80-7013-584-6.
  8. BENEŠ, Pavel, Sylvie PETROVÁ, Petr VESELÝ a Svatopluk SYNEK. Comparison of corneal parameters. In 3rd Optometry Conference of Central and South-Eastern Europe. 2016. ISBN 978-953-7716-69-1.
  9. BENEŠ, Pavel a Petr VESELÝ. Direct ophthalmoscopy - enhance your skills. In Berlin 2016 Creating a forum for optometry and optics in Europe. 2016.
  10. VESELÝ, Petr, Pavel BENEŠ, David SEVERA a Svatopluk SYNEK. How aniseikonia can be solved. In 3rd Optometry Conference for Central and South-Eastern Europe. 2016. ISBN 978-953-7716-69-1.
  11. ZEMANOVÁ, Jana, Ondřej HYLSE, Jana ČOLLÁKOVÁ, Petr VESELÝ, Alexandra OLTOVÁ, Kamil PARUCH a Martin TRBUŠEK. Checkpoint kinase 1 inhibition potentiates apoptosis and inflicts mitotic failure in CLL-derived MEC-1 cell line. In Haematologica (2016); 101(s1): 425. (21st Congress of the EHA). 2016.
  12. OSIČKOVÁ, Barbora a Petr VESELÝ. Chromagen filters and their use in dyslexia. In 3rd Optometry Conference for Central and South-Eastern Europe. 2016. ISBN 978-953-7716-69-1.
  13. OSIČKOVÁ, Barbora, Petr VESELÝ a Svatopluk SYNEK. Chromagenové filtry jako pomůcka při dyslexii. Jemná mechanika a optika. Praha: Nakladatelství Fyzikálního ústavu AV ČR, 2016, roč. 61, č. 2, s. 50-52. ISSN 0447-6441.
  14. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Influence of aniseikonia on stereoscopy vision. In Berlin 2016 Creating a forum for optometry and optics in Europe. 2016.
  15. GAGOVÁ, Michaela a Petr VESELÝ. Internetový a samoobslužný prodej - nový fenomén v oboru optika a optometrie, výhody a rizika pro klienta. In VII. celostátní studentská konference optometrie a ortoptiky s mezinárodní účastí. 2016. ISBN 978-80-7013-583-9.
  16. VESELÝ, Petr, Marie BERTOLI a Svatopluk SYNEK. Kvalita binokulárního vidění profesionálních a neprofesionálních sportovců. In Trendy v oční optice 2016. Praha: S-Press Publishing, 2016, s. 24-26. ISBN 978-80-87862-08-7.
  17. VESELÝ, Petr, D. URBÁNEK, Svatopluk SYNEK a L. HANÁK. Kvantitativní vyhodnocení defektu barvocitu - Lanthonyho test a jeho modifikovaná interpretace. Česká a Slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2016, roč. 72, č. 2, s. 28-30. ISSN 1211-9059.
  18. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ, Svatopluk SYNEK a Pavel BENEŠ. New distance extended master study program - posterová prezentace. In 22. Mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie. 2016.
  19. PETROVÁ, Sylvie, Petr VESELÝ, Pavel BENEŠ a Svatopluk SYNEK. New Distance Extended Study Extended Master Study Program. In 3rd Optometry Conference for Central and South-Eastern Europe. 2016. ISBN 978-953-7716-69-1.
  20. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ, Svatopluk SYNEK a Pavel BENEŠ. Optika a optometrie, Ortoptika, Optometrie - posterová prezentace. In 22. Mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie. 2016.
  21. ODVÁRKOVÁ, Zuzana a Petr VESELÝ. Ovlivnění čtení s barevnými foliemi. České Budějovice, 2016, s. 24-25, 45 s. ISBN 978-80-7394-676-0.
  22. VESELÝ, Petr, Gabriela SPURNÁ, L. HANÁK a Svatopluk SYNEK. Poruchy jednoduchého binokulárního vidění u heteroforií a jejich řešení brýlovou korekcí. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2016, roč. 72, č. 6, s. 223-225. ISSN 1211-9059.
  23. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ, Pavel BENEŠ a Svatopluk SYNEK. První celostátní konference doktorandských studentů. Naše fakulta. 2016. ISSN 1805-0131.
  24. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ, Pavel BENEŠ a Svatopluk SYNEK. Rok 2015 na katedře optometrie a ortoptiky LF MU Brno. Jemná optika a mechanika. Praha: Nakladatelství Fyzikálního ústavu AV ČR, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 39-42. ISSN 0447-6441.
  25. OSIČKOVÁ, Barbora a Petr VESELÝ. Úloha chromagenových filtrů v procesu čtení - posterová prezentace. In 22. Mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie. 2016.
  26. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ, Pavel BENEŠ a Svatopluk SYNEK. Úspěšný rok 2015 katedry optometrie a ortoptiky LF MU v Brně. Česká oční optika. Brno: EXPO DATA s.r.o., 2016. ISSN 1211-233X.
  27. BENEŠ, Pavel, Sylvie PETROVÁ, Svatopluk SYNEK, Petr VESELÝ, Marie KODETOVÁ, Zuzana ODVÁRKOVÁ a Jolana NEDVĚDOVÁ. VII. celostátní studentská konference optometrie a ortoptiky s mezinárodní účastí : sborník přednášek a posterů. Brno: NCONZO, 2016, 240 s. ISBN 978-80-7013-583-9.
  28. BENEŠ, Pavel, Petr VESELÝ, David SEVERA a Sylvie PETROVÁ. Visioffice - digital dispensing system. In 3rd Optometry Comference of Central and South-Eastern Europe. 2016. ISBN 978-953-7716-69-1.
  29. BENEŠ, Pavel, Petr VESELÝ, David SEVERA a Sylvie PETROVÁ. Visioffice - digital dispensing system. 2016.
  30. SPURNÁ, Gabriela a Petr VESELÝ. Visual training as a method of treatment of anomaly of binocular vision. In 3rd Optometry Conference of Central and South-Eastern Europe. 2016. ISBN 978-953-7716-69-1.
  31. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Vliv aniseikonie na kvalitu prostorového vidění - posterová prezentace. In 22. Mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie. 2016.
  32. STAFFOVÁ, Eva a Petr VESELÝ. Vliv anizometropie na kvalitu vidění. In VII. celostátní studentská konference optometrie a ortoptiky s mezinárodní účastí. 2016. ISBN 978-80-7013-583-9.
  33. ODVÁRKOVÁ, Zuzana a Petr VESELÝ. Vliv barevných folií na dyslexii. In XXIII. výroční sjezd České kontaktologické společnosti, Nymburk. 2016.
  34. ODVÁRKOVÁ, Zuzana a Petr VESELÝ. Vliv barevných folií na rychlost čtení u dyslektických dětí. In OPTA 2016. 2016.
  35. VESELÝ, Petr, Gabriela SPURNÁ a Svatopluk SYNEK. Vliv brýlové korekce na nestrabickou poruchu jednoduchého binokulárního vidění. In Pavel Beneš, Sylvie Petrová, Svatopluk Synek, Petr Veselý, Marie Kodetová, Zuzana Odvárková, Jolana Nedvědová. Celostátní studentská konference optometrie a ortoptiky "Mikuláš s optometrií a ortoptikou" : sborník přednášek. Brno: NCONZO, 2016, s. 19-23. ISBN 978-80-7013-584-6.
  36. VESELÝ, Petr, Gabriela SPURNÁ a Svatopluk SYNEK. Vyšetření okulomotorické rovnováhy – Lancasterův a Hessův test. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 40 s.
  37. SEVERA, David, Petr VESELÝ a Pavel BENEŠ. Základy metod korekce refrakčních vad. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8289-2.
  38. SEVERA, David, Petr VESELÝ a Pavel BENEŠ. Základy metod korekce refrakčních vad. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8289-2.

  2015

  1. BENEŠ, Pavel, Petr VESELÝ, Sylvie PETROVÁ a Svatopluk SYNEK. Aberometr iTRACE, zkušenosti a první výsledky. In 10. Brněnské Slavíkovy oftalmologické dny. 2015.
  2. OSIČKOVÁ, Barbora, Petr VESELÝ a Svatopluk SYNEK. Barevné filtry a jejich vliv na rychlost čtení u dyslexie. Česká oční optika. Expo Data s.r.o., 2015. ISSN 1211-233X.
  3. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Basics of Refractive Errors Correction Methods -The New Interactive Lecture Book for Education Not Only in Medical Faculty Masaryk University Brno Czech Republic. In 9th international conference of Czech and Slovak faculties of medicine and health care sciences of Czech and Slovak faculties of medicine. 2015.
  4. VESELÝ, Petr. Brýlová technika I a II : praktická cvičení. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 116 s. ISBN 978-80-210-7778-2.
  5. VESELÝ, Petr. Brýlová technika I a II : praktická cvičení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 116 s. ISBN 978-80-210-7778-2.
  6. VESELÝ, Petr. Brýlová technologie I a II : praktická cvičení. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 95 s. ISBN 978-80-210-7779-9.
  7. VESELÝ, Petr. Brýlová technologie I a II : praktická cvičení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 95 s. ISBN 978-80-210-7779-9.
  8. BENEŠ, Pavel, David SEVERA, Petr VESELÝ a Svatopluk SYNEK. Celosvětová konference EAOO. Naše fakulta - informační bulletin LF MU. Masarykova univerzita, 2015, roč. 8, č. 26, s. 21-23. ISSN 1805-0131.
  9. VESELÝ, Petr. Contribution of sVEP visual acuity testing in comparison with subjective visual acuity. Biomedical Papers. Olomouc: Palacký University, 2015, roč. 159, č. 4, s. 616-621. ISSN 1213-8118. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/bp.2015.002.
  10. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Desáté brněnské Slavíkovy oftalmologické dny. Svatoanenské listy. Brno: Fakultní nemocnice u sv. Anny, 2015. ISSN 1805-7950.
  11. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Effect of colour filters on colour vision analysed by the Farnsworth-Munsell 100 Hue Test. In Conference of European Academy of Optometry. 2015.
  12. OSIČKOVÁ, Barbora, Petr VESELÝ a Svatopluk SYNEK. Chromagenové filtry a jejich vliv na rychlost čtení u dětí. In X. Celostátní studentská vědecká konference bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů. 2015. ISBN 978-80-7395-894-7.
  13. OSIČKOVÁ, Barbora a Petr VESELÝ. Chromagenové filtry a jejich vliv na rychlost čtení u dyslektiků. In 6. celostátní studentská konference optometrie a ortoptiky s mezinárodní účastí. 2015. ISBN 978-80-7013-578-5.
  14. MANDÁKOVÁ, Vojtěška, Petr VESELÝ a Svatopluk SYNEK. Jak objektivně určit zrakovou ostrost. In 21. mezinárodní veletrh optiky, optometrie a oftalmologie Brno. 2015.
  15. KODETOVÁ, Marie a Petr VESELÝ. Korekce vrozených poruch barvocitu pomocí barevných filtrů. In 6. celostátní studentská konference optometrie a ortoptiky. 2015. ISBN 978-80-7013-578-5.
  16. KODETOVÁ, Marie a Petr VESELÝ. Korekce vrozených poruch barvocitu pomocí barevných filtrů typu ChromaGen. In X. Celostátní studentská vědecká konference bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů. 2015.
  17. VESELÝ, Petr a Marie BERTOLI. Korelace zrakových funkcí a hráčského hodnocení u členů profesionálního volejbalového týmu. In 10. Slavíkovy dny, Brno. 2015.
  18. VESELÝ, Petr, Gabriela SPURNÁ a Svatopluk SYNEK. Objektivní vyšetření zrakové ostrosti. Cardiff cards. In 10. vzdělávací kongres OPTOMETRIE OPTIKA, 19.-20.9.2015, Olomouc. 2015.
  19. VESELÝ, Petr a Sylvie PETROVÁ. Odborný seminář Kliniky nemocí očních a optometrie. Svatoanenské listy. Brno: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 2015. ISSN 1805-7950.
  20. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ a Svatopluk SYNEK. Optika - optometrie Ortoptika. In 21. mezinárodní veletrh optiky, optometrie a oftalmologie Brno. 2015.
  21. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ a Svatopluk SYNEK. Optometry - New Distance Extended Master Study Program. In 21. mezinárodní veletrh optiky, optometrie a oftalmologie Brno. 2015.
  22. SPURNÁ, Gabriela, Petr VESELÝ a Svatopluk SYNEK. Ověření aktuálních hodnot Duanovy křivky akomodační šíře. In 21. mezinárodní veletrh optiky, optometrie a oftalmologie Brno. 2015.
  23. PETROVÁ, Sylvie, Petr VESELÝ a Svatopluk SYNEK. Pátá konference studentů v Brně. Česká oční optika. Praha: EXPO DATA spol. s r.o., 2015. ISSN 1211-233X.
  24. BENEŠ, Pavel, Sylvie PETROVÁ, Petr VESELÝ a Svatopluk SYNEK. První výsledky a zkušenosti s aberometrem iTRACE. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 71, č. 6, s. 312-319. ISSN 1211-9059.
  25. PETROVÁ, Sylvie, Petr VESELÝ, Svatopluk SYNEK, Lenka PIVODOVÁ a Lucie RUSSNÁKOVÁ. Přínos roku 2013 pro katedru optometrie a ortoptiky. Jemná mechanika a optika. Přerov: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., 2015, roč. 3, č. 2, s. 15-17, 2 s. ISSN 0447-6441.
  26. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ a Svatopluk SYNEK. Rok 2014 na katedře optometrie a ortoptiky LF MU Brno. Jemná mechanika a optika. Praha: Nakladatelství Fyzikálního ústavu AV ČR, 2015, roč. 60, č. 2, s. 51-52. ISSN 0447-6441.
  27. SYNEK, Svatopluk, Sylvie PETROVÁ, Petr VESELÝ, Lucie PATOČKOVÁ, Zuzana ŠVAMBERGOVÁ a Denisa ŽLIČAŘOVÁ. Sborník přednášek : 6. celostátní studentská konference optometrie a ortoptiky s mezinárodní účastí. Brno: NCONZO, 2015, s. 1-427. ISBN 978-80-7013-578-5.
  28. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Sedmá výroční konference Evropské akademie opitky a optometrie v Budapešti. Svatoanenské listy. Brno: Fakultní nemocnice u sv. Anny, 2015. ISSN 1805-7950.
  29. KODETOVÁ, Marie a Petr VESELÝ. Současné trendy v korekci poruch barvocitu. In XXII. výroční sjezd České kontaktologické společnosti, Nymburk. 2015.
  30. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ a Svatopluk SYNEK. Úspěšný rok na katedře optometrie a ortoptiky v Brně. Česká oční optika. Praha: EXPO DATA, spol. s r.o., 2015. ISSN 1211-233X.
  31. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Vliv aniseikonie na kvalitu prostorového vidění. In Mikuláš 2015 s optometrií a ortoptikou. 2015. ISBN 978-80-7013-579-2.
  32. OSIČKOVÁ, Barbora a Petr VESELÝ. Vliv chromagenových filtrů na rychlost čtení u dyslexie. In 59. Studentská vědecká konference. 2015. ISBN 978-80-210-7852-9.
  33. KODETOVÁ, Marie a Petr VESELÝ. Využití filtrů ChromaGen ke korekci poruch barvocitu. Česká oční optika. Expo Data s.r.o., 2015, roč. 56, č. 3, s. 55-57. ISSN 1211-233X.
  34. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Zhoršení prostorového vidění uměle navozenou aniseikonií. Česká a Slovenská Oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 71, č. 6, s. 309-311. ISSN 1211-9059.
  35. MANDÁKOVÁ, Vojtěška a Petr VESELÝ. Zraková ostrost trochu jinak. Trendy v oční optice. Praha: S-press Publishing, 2015, roč. 2015, s. 22-25. Dostupné z: https://dx.doi.org/.
  36. PETROVÁ, Sylvie, Petr VESELÝ a Svatopluk SYNEK. 5. celostátní studentská konference optometrie a ortoptiky s mezinárodní účastí. Jemná mechanika a optika. Praha: Nakladatelství Fyzikálního ústavu AV ČR, 2015, roč. 60, č. 2, s. 53-55. ISSN 0447-6441.

  2014

  1. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Analysis of color vision with Farnsworth Munsell 100 Hue test. 2014.
  2. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Augmentovaná realita se simulátorem přímé oftalmoskopie. In Odborný seminář Kliniky nemocí očních a optometrie FNUSA Brno. 2014.
  3. MANDÁKOVÁ, Vojtěška a Petr VESELÝ. Jak objektivně určit zrakovou ostrost. In 5. Celostátní studentská konference optometrie a ortoptiky. 2014.
  4. MANDÁKOVÁ, Vojtěška a Petr VESELÝ. Jak objektivně určit zrakovou ostrost. In 9. vzdělávací kongres Optometrie-Optika 2014. 2014.
  5. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ a Svatopluk SYNEK. Je objektivní měření zrakové ostrosti vhodnou technikou pro běžnou optometristickou praxi? In OPTA forum, 20. mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie, 14.–16. 2. 2014, Brno. 2014.
  6. BENEŠ, Pavel, Simona BRAMBOROVÁ, Petr VESELÝ a Svatopluk SYNEK. Konference EAOO Varšava 2014. Jemná mechanika a optika. AV ČR, Fyzikální ústav, 2014. ISSN 0447-6441.
  7. BENEŠ, Pavel, Simona BRAMBOROVÁ, Petr VESELÝ a Svatopluk SYNEK. Konference EAOO ve Varšavě. Česká oční optika. Brno: Expo Data, 2014, roč. 55, č. 3, s. 52-53. ISSN 1211-233X.
  8. BENEŠ, Pavel, Simona BRAMBOROVÁ, Petr VESELÝ a Svatopluk SYNEK. Konference Varšava 2014. Naše fakulta - informační bulletin LF MU. Masarykova univerzita, 2014. ISSN 1805-0131.
  9. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ a Peter ŠIMOVIČ. Konvenční a free-form technologie výroby brýlových čoček. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2014, 140 s. ISBN 978-80-7013-566-2.
  10. PETROVÁ, Sylvie, Svatopluk SYNEK, Petr VESELÝ a Pavel BENEŠ. Navazující magisterské studium Optometrie v anglickém jazyce, kombinovaná forma. Jemná mechanika a optika. AV ČR, Fyzikální ústav, 2014, roč. 59, č. 1, s. 20-21. ISSN 0447-6441.
  11. PETROVÁ, Sylvie, Svatopluk SYNEK, Petr VESELÝ a Pavel BENEŠ. Nová forma studia na LF MU v Brně. Česká oční optika. Brno: Expo DATA, 2014. ISSN 1211-233X.
  12. MANDÁKOVÁ, Vojtěška a Petr VESELÝ. Objective methods of visual acuity examination. In 2nd Opthometry Conference of Central and South-Eastern Europe. 2014.
  13. MANDÁKOVÁ, Vojtěška a Petr VESELÝ. Objektivní metody vyšetření zrakové ostrosti. In Opta 2014 - Mezinarodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie. 2014.
  14. MANDÁKOVÁ, Vojtěška a Petr VESELÝ. Objektivní metody vyšetření zrakové ostrosti. In 58. Studentská vědecké konference LF MU, Brno 2014. 2014. ISBN 978-80-210-6820-9.
  15. MANDÁKOVÁ, Vojtěška a Petr VESELÝ. Objektivní vs. subjektivní vyšetření zrakové ostrosti. In XXI. výroční sjezd České kontaktologické společnosti, o. s. 2014.
  16. VESELÝ, Petr, Svatopluk SYNEK a Sylvie PETROVÁ. Objektivní vyšetření zrakové ostrosti. In 9. Brněnské Slavíkovy oftalmologické dny, 25.4.2014, hotel Santon, Brno. 2014.
  17. PETROVÁ, Sylvie, Svatopluk SYNEK, Petr VESELÝ a Pavel BENEŠ. Ohlédnutí za 4. celostátní studentskou konferencí Optometrie s mezinárodní účastí. Svatoanenské listy. Brno: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 2014.
  18. PETROVÁ, Sylvie, Petr VESELÝ, Pavel BENEŠ a Svatopluk SYNEK. OPTIKA-OPTOMETRIE LF MU Brno akademický rok 2013/14. In Mezinárodní veletrh oční optiky a oftalmologie OPTA 2014 - posterová prezentace. 2014.
  19. PETROVÁ, Sylvie, Petr VESELÝ, Pavel BENEŠ a Svatopluk SYNEK. Optometry. In Mezinárodní veletrh oční optiky a oftalmologie OPTA 2014 - posterova prezentace. 2014.
  20. PETROVÁ, Sylvie, Petr VESELÝ a Svatopluk SYNEK. Optometry - New Distance Extended Master Study Program. In 2nd Optometry Conference of Central and South-Eastern Europe. 2014. ISBN 978-953-7716-57-8.
  21. SPURNÁ, Gabriela a Petr VESELÝ. Ověření aktuálních hodnot Duanovy křivky akomodační šíře. In 5. celostátní studenská konference optometrie a ortoptiky. 2014.
  22. SPURNÁ, Gabriela a Petr VESELÝ. Ověření aktuálních hodnot Duanovy křivky akomodační šíře. In 5. celostátní studenská konference optometrie a ortoptiky. 2014.
  23. KOHOUTOVÁ, Zuzana a Petr VESELÝ. Plná binokulární korekce a možnosti její realizace. In 5. CELOSTÁTNÍ STUDENTSKÉ KONFERENCE OPTOMETRIE A ORTOPTIKY. 2014.
  24. KOHOUTOVÁ, Zuzana a Petr VESELÝ. Plná binokulární korekce a možnosti její realizace. In 5. CELOSTÁTNÍ STUDENTSKÉ KONFERENCE OPTOMETRIE A ORTOPTIKY. 2014.
  25. NAUŠOVÁ, Iva, Petr VESELÝ a Svatopluk SYNEK. Porovnání fúzní šířky zjištěné pomocí prizmatických lišt a synoptoforu. In OPTA 2014. 2014.
  26. VESELÝ, Petr, Svatopluk SYNEK, Sylvie PETROVÁ, Pavel BENEŠ a Simona BRAMBOROVÁ. Prezentace brněnské katedry v zahraničí - konference ve Varšavě a v Rovinji. Česká oční optika. Praha: EXPO DATA, 2014. ISSN 1211-233X.
  27. MALÍKOVÁ, Lucie a Petr VESELÝ. Problematika výpočtu optické mohutnosti nitrooční čočky. 2014.
  28. MALÍKOVÁ, Lucie a Petr VESELÝ. Problematika výpočtu optické mohutnosti nitrooční čočky. In V. Celostátní studentská konference optometrie a ortoptiky. 2014.
  29. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ a Svatopluk SYNEK. Process of spectacle lens manufacturing. In 2nd Optometry Conference of Central and South-Eastern Europe. 2014. ISBN 978-953-7716-57-8.
  30. PETROVÁ, Sylvie, Petr VESELÝ, Pavel BENEŠ, Svatopluk SYNEK, Lenka PIVODOVÁ a Lucie RUSSNÁKOVÁ. Přínos roku 2013 pro katedru optometrie a ortoptiky LF MU Brno. Jemná mechanika a optika. AV ČR, Fyzikální ústav, 2014, roč. 59, č. 1, s. 15-16. ISSN 0447-6441.
  31. VESELÝ, Petr a Sylvie PETROVÁ. Rohovkový topograf při screeningu ektatických onemocnění rohovky. 2014.
  32. PETROVÁ, Sylvie, Svatopluk SYNEK, Pavel BENEŠ a Petr VESELÝ. Slavnostní den pro studenty optometrie. Česká oční optika. Praha: EXPO DATA spol. s r.o., 2014, roč. 55, č. 1, s. 54-55. ISSN 1211-233X.
  33. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ, Svatopluk SYNEK, Martin VRUBEL a Karel PANČOCHA. Specifické poruchy učení a efekt barevných filtrů. Trendy v oční optice 2014. Praha: S-Press Publishing, 2014.
  34. SOCHOVÁ, Pavla a Petr VESELÝ. Stereoskopické vidění. Měření a výpočet stereoskopické paralaxy. Česká oční optika. Praha: Česká společnost očních optiků a optomet, 2014. ISSN 1211-233X.
  35. BURIÁNKOVÁ, Lucie a Petr VESELÝ. Subjektivní metoda měření zrakové ostrosti a objektivní metoda Sweep VEP – je možné jejich srovnání? In 5. Celostátní studentská konference optometrie a ortoptiky. 2014.
  36. BURIÁNKOVÁ, Lucie a Petr VESELÝ. Subjektivní metoda měření zrakové ostrosti a objektivní metoda Sweep VEP – je možné jejich srovnání? In Sborník 5. celostátní studentské konference optometrie a ortoptiky. 2014.
  37. VESELÝ, Petr. Technologie výroby brýlových čoček - 5. část: Materiálový tok výroby. Česká oční optika. Praha: EXPO DATA, 2014, roč. 55, č. 1, s. 12-15. ISSN 1211-233X.
  38. VESELÝ, Petr. Technologie výroby brýlových čoček - 6. část: Materiálový tok výroby. Česká oční optika. Praha: EXPO DATA, 2014, roč. 55, č. 2, s. 10-11. ISSN 1211-233X.
  39. SYNEK, Svatopluk, Petr VESELÝ, Pavel BENEŠ a Sylvie PETROVÁ. Účast členů kliniky nemocí očních a optometrie a katedry optometrie na 2nd OCCSEE, Rovinj, Chorvatsko. Svatoanenské listy. Brno: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 2014. ISSN 1805-7950.
  40. BENEŠ, Pavel, Simona BRAMBOROVÁ, Petr VESELÝ a Svatopluk SYNEK. Účastnili jsme se konference evropské akademie optiky a optometrie ve Varšavě. Svatoanenské listy. Brno: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 2014. ISSN 1805-7950.
  41. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ, Pavel BENEŠ a Svatopluk SYNEK. Události na katedře optometrie a ortoptiky v roce 2013. Trendy v oční optice 2014. Praha: S-Press Publishing, 2014.
  42. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ, Tomáš MŇUK, Veronika PANDOŠČÁKOVÁ, Zuzana BEDNAŘÍKOVÁ a Svatopluk SYNEK. Usage of electrophysiological methods in visual acuity testing: Comparison of sVEP method with subjective measurement. In Konference EAOO a ECOO ve Varšavě. 2014.
  43. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Usage of Simulators in Ophalmology, Orthoptics and optometry lectures. In 8th International Conference of Czech and Slovak Faculties of Medicine. 2014.
  44. SYNEK, Svatopluk a Petr VESELÝ. Utilization of Simulating Apparatur Eyedirect in Clinical Praxis. In 8th International Conference of Czech and Slovak Faculties of Medicine. 2014.
  45. SPURNÁ, Gabriela a Petr VESELÝ. Změna nároků na vidění do blízka v důsledku nynějšího životního stylu. In XXI. výroční sjezd České kontaktologické společnosti, o.s. 2014.
  46. PETROVÁ, Sylvie, Petr VESELÝ, Pavel BENEŠ a Svatopluk SYNEK. 2. optometrická konference zemí střední a jihovýchodní Evropy, Rovinj, Chorvatsko. Jemná mechanika a optika. AV ČR, Fyzikální ústav, 2014, roč. 59, č. 8, s. 236-237. ISSN 0447-6441.
  47. PETROVÁ, Sylvie, Petr VESELÝ, Pavel BENEŠ a Svatopluk SYNEK. 2nd Optometry Conference of Central and South-Eastern Europe, Rovinj, Croatia. Jemná mechanika a optika. Přerov: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., 2014. ISSN 0447-6441.
  48. PETROVÁ, Sylvie, Svatopluk SYNEK, Pavel BENEŠ a Petr VESELÝ. 4. Celostátní studentská konference optometrie s mezinárodní účastí. Naše fakulta - informační bulletin LF MU. Masarykova univerzita, 2014. ISSN 1805-0131.

  2013

  1. BENEŠ, Pavel, Petr VESELÝ a Svatopluk SYNEK. Celosvětová konference Málaga 2013. Naše fakulta - informační bulletin LF MU. Brno: Masarykova Univerzita, 2013, roč. 4, č. 17, s. 6-8. ISSN 1805-0131.
  2. SYNEK, Svatopluk a Petr VESELÝ. Elektronická podpora výuky v očním lékařství, ortoptice a optometrii. In Konference Mefanet 2013. 2013.
  3. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Evaluace parametrů jednoduchého binokulárního vidění na synoptoforu u zdravé dospělé populace. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2013, roč. 69, č. 1, s. 18-24. ISSN 1211-9059.
  4. BENEŠ, Pavel, Sylvie PETROVÁ, Petr VESELÝ a Svatopluk SYNEK. Evaluation of the Tear Film. 2013.
  5. BENEŠ, Pavel, Svatopluk SYNEK, Petr VESELÝ a Sylvie PETROVÁ. Glaucoma - the overview. In University of Applied Science, Velika Gorica, Croatia. 2013.
  6. BENEŠ, Pavel, Sylvie PETROVÁ, Petr VESELÝ a Svatopluk SYNEK. Hodnocení předního segmentu oka v optometrii. 1. vyd. Praha: S-Press Publishing, 2013, 51 s. Trendy v oční optice 2013. ISBN 978-80-904231-8-3.
  7. BĚLÍKOVÁ, Jitka, Petr VESELÝ a Pavel BENEŠ. Cheiroskop, Vergenční stereoskop, Stereotest. 2013.
  8. VESELÝ, Petr, Svatopluk SYNEK, Sylvie PETROVÁ a Pavel BENEŠ. Katedra optometrie a ortoptiky (KOO) LF MU Brno v roce 2012. Praha: S-PRESS PUBLISHING, 2013, 51 s. In Trendy v oční optice 2013. ISBN 978-80-904231-8-3.
  9. PETROVÁ, Sylvie, Svatopluk SYNEK, Petr VESELÝ a Pavel BENEŠ. Katedra Optometrie a ortoptiky LF MU - reminiscence 2012 a výhled do roku 2013. Jemná mechanika a optika. Přerov: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., 2013, roč. 58, č. 2, s. 45-46. ISSN 0447-6441.
  10. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ a Svatopluk SYNEK. Korekce deuteranopie chromagen kontaktní čočkou u pacienta s vrozenou poruchou barvocitu. In 19. mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie OPTA 2013. 2013.
  11. VESELÝ, Petr a Sylvie PETROVÁ. Korekce deuteranopie chromagen kontaktní čočkou u pacienta s vrozenou poruchou barvocitu - kasuistika. In 8. Brněnské Slavíkovy oftalmologické dny. 2013.
  12. VESELÝ, Petr. Měření zrakové ostrosti metodou sVEP. In 4. Celostátní studentská konference optometrie. 2013.
  13. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Nácvik zrakových dovedností pomocí zrakové terapie. 2013.
  14. VESELÝ, Petr, Svatopluk SYNEK, Sylvie PETROVÁ, Tomáš MŇUK, Veronika BERNÁTOVÁ a Zuzana BEDNAŘÍKOVÁ. Objektivní měření zrakové ostrosti metodou sVEP. 2013.
  15. BENEŠ, Pavel, Sylvie PETROVÁ, Svatopluk SYNEK a Petr VESELÝ. Ophthalmic instruments. In University of Applied Science, Velika Gorica, Croatia. 2013.
  16. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ, Svatopluk SYNEK a Pavel BENEŠ. OPTIKA-OPTOMETRIE LF MU Brno - akademický rok 2012/13. In 19. mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie OPTA 2013. 2013.
  17. NAUŠOVÁ, Iva, Svatopluk SYNEK a Petr VESELÝ. Porovnání superpozice měřením na synoptoforu a pomocí Schoberova testu. In 4. celostátní studentská konference Optometrie. 2013.
  18. NAUŠOVÁ, Iva, Petr VESELÝ a Svatopluk SYNEK. Porovnání superpozice na synoptoforu a Schoberově testu. In XX. výroční sjezd České kontaktologické společnosti,o.s. 2013.
  19. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Reliability of the visual acuity testing on logMAR ETDRS and Snellen Chart. In European Academy of Optometry and Optics conference. 2013.
  20. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Simple Binocular Vision Examination on Synoptophore Determination of Normative Database of Healthy Adult Subjects Examination of Binocular Vision on Synoptophore. Collegium Antropologicum. Zagreb: Croatian Anthropological Society, 2013, roč. 37, č. 1, s. 145-151. ISSN 0350-6134.
  21. VESELÝ, Petr. Stereoskop, cheiroskop a stereotest - workshop. In 4. Celostátní studentská konference optometrie. 2013.
  22. SOCHOVÁ, Pavla a Petr VESELÝ. Stereoskopické vidění. In 57. Studentská vědecká konference. 2013. ISBN 978-80-210-6234-4.
  23. VESELÝ, Petr, Svatopluk SYNEK a Sylvie PETROVÁ. Studium optiky, optometrie a ortoptiky na Katedře optometrie a ortoptiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v roce 2013. In Kongres České kontaktologické společnosti v Nymburku. 2013.
  24. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ a Svatopluk SYNEK. Studium ortoptiky na LF MU v Brně. Česká oční optika. Brno: EXPO DATA, spol. s r.o., 2013, roč. 54, č. 1, s. 34-35. ISSN 1211-233X.
  25. VESELÝ, Petr, Peter ŠIMOVIČ a Svatopluk SYNEK. Technologie výroby brýlových čoček; 1. část: Minerální polotovary pro výrobu brýlových čoček. Česká oční optika. Brno: EXPO DATA, spol. s r.o., 2013, roč. 54, č. 1, s. 8-11. ISSN 1211-233X.
  26. VESELÝ, Petr, Peter ŠIMOVIČ a Svatopluk SYNEK. Technologie výroby brýlových čoček; 2. část: Organické polotovary pro výrobu brýlových čoček. Česká oční optika. Praha: EXPO DATA, 2013, roč. 54, č. 2, s. 8-11. ISSN 1211-233X.
  27. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Technologie výroby brýlových čoček; 3. část: Organické fototropní, polarizační a fotopolarizační materiály. Česká oční optika. Praha: EXPO DATA, 2013, roč. 54, č. 3, s. 10-14. ISSN 1211-233X.
  28. PETROVÁ, Sylvie, Petr VESELÝ, Pavel BENEŠ a Svatopluk SYNEK. Třetí celostátní studentská konference Optometrie. Česká oční optika. Brno: EXPO DATA, spol. s r.o., 2013, roč. 54, č. 1, s. 20-21. ISSN 1211-233X.
  29. VESELÝ, Petr, Pavel BENEŠ, Sylvie PETROVÁ a Svatopluk SYNEK. Vergences and phoria according von Graefe. In Lektorská stáž - Veliká Gorica, Chorvatsko. 2013.
  30. VESELÝ, Petr, Pavel BENEŠ, Sylvie PETROVÁ a Svatopluk SYNEK. Visual training with help of visual therapy. 2013.
  31. SOCHOVÁ, Pavla a Petr VESELÝ. Vliv heteroforie na stereoskopické vidění. In XX. sjezd České kontaktologické společnosti. 2013.
  32. SOCHOVÁ, Pavla a Petr VESELÝ. Vliv refrakčních vad na stereoskopické vidění. In 4. Celostátní studentská konference optometrie. 2013.
  33. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ, Pavel BENEŠ a Svatopluk SYNEK. Vznik nového oboru na katedře optometrie a ortoptiky LF MU Brno. Naše fakulta - informační bulletin LF MU. 2013, roč. 4, č. 2, s. 22-23. ISSN 1805-0131.
  34. VESELÝ, Petr, Svatopluk SYNEK a Sylvie PETROVÁ. Zajímavosti z kliniky nemocí očních a optometrie. Brno: Svatoanenské listy, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 2013, 35 s. 1/2013.

  2012

  1. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Binocular vision - theory and examination. In Seminář pro studenty 3. ročníku oboru Optometrie na Veleučilišti ve Veliké Gorici (Chorvatsko). 2012.
  2. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Color vision defects classification and diagnostic procedures. In Optometry Conference of Central and South-Eastern Europe. 2012.
  3. ZAJÍČEK, Tomáš, Petr VESELÝ a Svatopluk SYNEK. EXAMINATION OF THE VISUAL ACUITY ON THE LCD OPTOTYPE WITH WHOLE-LINE AND INTERPOLATION METHOD. In VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. 1st Optometry Conference of Central and South-Eastern Europe. 2012.
  4. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ a Svatopluk SYNEK. Konference optometrie pro střední a jihovýchodní Evropu. Česká oční optika. Praha: EXPO DATA spol. s r.o., 2012, roč. 53, č. 3, s. 48-50. ISSN 1211-233X.
  5. VESELÝ, Petr, Peter ŠIMOVIČ a Sylvie PETROVÁ. Konvenční a Free-Form technologie výroby brýlových čoček. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Elportál. ISSN 1802-128X.
  6. PETROVÁ, Sylvie, Pavel BENEŠ, Petr VESELÝ a Svatopluk SYNEK. Kvantitativní hodnocení předního segmentu oka. In 7. vzdělávací kongres Optometrie-optika 2012. 2012.
  7. PETROVÁ, Sylvie, Pavel BENEŠ, Petr VESELÝ a Svatopluk SYNEK. Kvantitativní hodnocení předního segmentu oka. 2012.
  8. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Metody stanovení a ověření presbyopické korekce. In Slavíkovy dny. 2012.
  9. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Opakovatelnost a spolehlivost vyšetření zrakové ostrosti na optotypových tabulích logMAR ETDRS a Snellen. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká a slovenská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 68, č. 2, s. 71-75. ISSN 1211-9059.
  10. VESELÝ, Petr, Svatopluk SYNEK a Sylvie PETROVÁ. Opatija 2012 konference optometrie. Naše fakulta. Brno: Lékařská fakulta MU, 2012, roč. 3, č. 12, s. 11-13. ISSN 1805-0131.
  11. VESELÝ, Petr, Jitka BĚLÍKOVÁ, Svatopluk SYNEK, Sylvie PETROVÁ a Pavel BENEŠ. Perimetry. In Optometry Conference of Central and South-Eastern Europe. 2012.
  12. VESELÝ, Petr, Svatopluk SYNEK, Jitka BĚLÍKOVÁ, Sylvie PETROVÁ a Pavel BENEŠ. Perimetry. 2012.
  13. DOSTÁLKOVÁ, Marcela a Petr VESELÝ. Prizmatické brýle jako kompenzační pomůcka. Jemná mechanika a optika. Přerov: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., 2012, roč. 57, č. 6, s. 180-183. ISSN 0447-6441.
  14. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Simple binocular vision examination on synoptophore. Determination of normative database of healthy adult subjects. In Optometry Conference of Central and South-Eastern Europe. 2012.
  15. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Stanovení opakovatelnosti a spolehlivosti optotypových tabulí LogMAR ETDRS a snellen. In Studentská vědecká konference 2012. 2012.
  16. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Základy perimetrie a interpretace výsledků. In Třetí celostátní studentská konference optometrie - sborník přednášek. 2012.
  17. VESELÝ, Petr, Jitka BĚLÍKOVÁ, Sylvie PETROVÁ a Svatopluk SYNEK. Základy perimetrie a interpretace výsledků. 2012.

  2011

  1. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Co dělá optometrista? Praha: Burda Praha, 2011, 70 s. Katka, č. 44. ISSN 1211-1546.
  2. VESELÝ, Petr, Jakub VENTRUBA a Svatopluk SYNEK. Comparison between threshold interpolation and whole-line method by visual acuity testing on logMAR and Snellen chart. 2011.
  3. SYNEK, Svatopluk a Petr VESELÝ. Intravitreal Bevacizumab with or without triamcinolone for refractory diabetic macular oedema. Collegium Antropologicum. Zagreb: Croatian Anthropological Society, 2011, roč. 35, č. 3, s. 841-845. ISSN 0350-6134.
  4. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Konference EAOO v Praze. Česká oční optika. Brno: Expo Data s.r.o., 2011, roč. 52, č. 3, s. 18-20. ISSN 1211-233X.
  5. BENEŠ, Pavel, Svatopluk SYNEK, Sylvie PETROVÁ a Petr VESELÝ. Living with Optometry in Brno. In Poster presentation in: Kongres ECCO a EAOO Prague 6.-8.5.2011; 4th International Congress Of Croatian Society “ALBERT EINSTEIN“, 26.-29.5.2011, Rab, Croatia. 2011.
  6. VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ, Pavel BENEŠ a Svatopluk SYNEK. OPTIKA - OPTOMETRIE na LF MU Brno v roce 2011. In kongres OPTOMETRIE OPTIKA 2011. 2011.
  7. VESELÝ, Petr, Jakub VENTRUBA a Svatopluk SYNEK. Porovnání prahové interpolační a celořádkové metody při testování zrakové ostrosti na optotypovýchtabulích logMARa Snellen. In kongres OPTOMETRIE OPTIKA 2011. 2011.
  8. VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Rozhovor s optometristou Mgr. Petrem Veselý, DiS. Moje-rodina.cz, portál pro nevšední rodinu, 2011.
  9. VESELÝ, Petr, Svatopluk SYNEK a Pavel BENEŠ. Zasedání evropské akademie optiky a optometrie. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 2011, 47 s. 2. ročník, říjen 2011. ISSN 1805-014X.
  10. VESELÝ, Petr. Zpráva o účasti zástupců KOO LF MU Brno na kongresu EAOO a ECOO v Praze 6. - 8. května 2011. 2011.

  2010

  1. VESELÝ, Petr, Jana HŘEBCOVÁ a Renata MATĚJKOVÁ. Biometrie v klinické praxi. Česká oční optika. Praha: EXPO DATA, spol. s r.o., 2010, roč. 51, č. 2, s. 56-59. ISSN 1211-233X.
  2. PETROVÁ, Sylvie a Petr VESELÝ. LCD optotyp - přesné a efektivní vyšetření. In Sborník 5. vzdělávacího optometrického kongresu. 2010.
  3. PETROVÁ, Sylvie, Svatopluk SYNEK, Zdeňka MAŠKOVÁ, Petr VESELÝ a Anna PETRUŽELKOVÁ. Náležitosti závěrečné práce bakalářského a magisterského studia Optometrie. http://is.muni.cz/do/med/zpravyprac/Optometrie/NALEZITOSTI_ZAVERECNE_PRACE.doc, 2010.
  4. VESELÝ, Petr. Současné metody vyšetřování barvocitu. Česká oční optika. Praha: EXPO DATA spol. s r.o., 2010, roč. 51, č. 4, s. 54-66, 8 s. ISSN 1211-233X.
  5. SYNEK, Svatopluk, Sylvie PETROVÁ a Petr VESELÝ. Život s optometrií v Brně pro 5. vzdělávací optometrický kongres. 2010.

  2009

  1. VESELÝ, Petr a Jakub VENTRUBA. Porovnání prahové interpolační a celořádkové metody při testování zrakové ostrosti na optotypových tabulích logMÚR ETDRS a Snellen. Čes. a slov. Oftal. Praha: ČLS J. Ev. Purkyně, 2009, roč. 65, č. 5, s. 191-194. ISSN 1211-9059.
  2. VESELÝ, Petr. Synoptofor - přístroj pro diagnostiku a léčbu poruch binokulárního vidění. Česká oční optika. Brno: Expo DATA, 2009, roč. 50, č. 2, s. 56-59. ISSN 1211-233X.

  2008

  1. VESELÝ, Petr. Binokulární vyvážení monokulárně stanovené refrakce metodou asociace retinálních obrazů pomocí polarizačních analyzátorů. Česká oční optika. Praha: EXPO DATA spol. s r.o., 2008, roč. 49, č. 1, s. 28-30. ISSN 1211-233X.
  2. VESELÝ, Petr. Heteroforie neboli skryté šilhání. Visionnews.eu. Ostrava: Printo, spol. s r.o., 2008, roč. 08, s. 12-14, 30 s. ISSN 1211-233X.
  3. VESELÝ, Petr a Jakub VENTRUBA. Modifikace prahové interpolační metody logMAR na optotypu ETDRS. Česká oční optika. Brno: Expo DATA, 2008, roč. 49, č. 4, s. 20-24, 4 s. ISSN 1211-233X.
  4. VESELÝ, Petr. Testování zrakové ostrosti prahovou interpolační metodou log MAR ETDRS. Česká oční optika. Brno: Expo DATA, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 12-14, 83 s. ISSN 1211-233X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 5. 2024 00:17