Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Cena děkana. : Masarykova univerzita, 2018.
 2. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 322 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, č. 45. ISBN 978-80-210-8889-4.
 3. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 322 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 45. ISBN 978-80-210-8889-4.
 4. KOHOUTEK, Tomáš a Jan MAREŠ. Profesní socializace začínajících učitelů – zkušenosti s diagnostikou a evaluací. 2018.
 5. 2017

 6. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Světlana HANUŠOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Tomáš KOHOUTEK a Klára ULIČNÁ. Career Change Intentions of Novice Teachers in the Czech Republic: The Role of Out-of-school Factors. In European Conference on Educational Research. 2017.
 7. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 326 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 45. ISBN 978-80-210-8889-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8922-2017.
 8. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 322 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, č. 45. ISBN 978-80-210-8922-8.
 9. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 322 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, č. 45. ISBN 978-80-210-8889-4.
 10. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Světlana HANUŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ a Klára ULIČNÁ. Novice teachers in the Czech Republic: Why do they leave and change schools? In EARLI 2017. 2017.
 11. HANUŠOVÁ, Světlana, Tomáš JANÍK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Miroslav JANÍK, Klára ULIČNÁ a Jan MAREŠ. Should I stay or should I go aneb Co drží začínající učitele v profesi? In XXV. ročník konference ČAPV Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. 2017.
 12. HANUŠOVÁ, Světlana, Tomáš JANÍK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Miroslav JANÍK, Klára ULIČNÁ a Jan MAREŠ. Should I stay or should I go aneb Co drží začínající učitele v profesi? In XXV. ročník konference ČAPV Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. 2017. ISBN 978-80-7435-688-9.
 13. MAREŠ, Jan a Tomáš KOHOUTEK. Well-being začínajících učitelů - výzkumná studie. In XXV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu Hradec Králové. 2017.
 14. MAREŠ, Jan a Tomáš KOHOUTEK. Životní spokojenost začínajících učitelů. In Novinky v pedagogické a školní psychologii 2017: Příklady dobré praxe. 2017.
 15. 2016

 16. HANUŠOVÁ, Světlana, Eva MINAŘÍKOVÁ, Tomáš JANÍK, Klára ULIČNÁ, Miroslav JANÍK, Jan MAREŠ a Tomáš KOHOUTEK. Proč odcházejí začínající učitelé ze školství? In XXIV. ročník ČAPV Síťování v pedagogickém výzkumu. 2016. ISBN 978-80-7394-596-1.
 17. HANUŠOVÁ, Světlana, Eva MINAŘÍKOVÁ, Tomáš JANÍK, Klára ULIČNÁ, Miroslav JANÍK, Jan MAREŠ a Tomáš KOHOUTEK. Proč odcházejí začínající učitelé ze školství? In XXIV. ročník ČAPV Síťování v pedagogickém výzkumu. 2016.
 18. MAREŠ, Jan a Tomáš KOHOUTEK. Začínající učitelé a jejich well-being. In Učíme psychologii / Teaching psychology 2016. 2016.
 19. 2015

 20. KOHOUTEK, Tomáš a Jan MAREŠ. Referenční báze moci aneb dobrý učitel jako dobrý člověk. In Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. 1. vyd. Brno: Munipress, 2015. s. 157-177, 20 s. verze 1. ISBN 978-80-210-8096-6.
 21. MAREŠ, Jan a Tomáš KOHOUTEK. Well-being u začínajících učitelů. In Učíme psychologii / Teaching psychology 2015. 2015.
 22. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Jarmila BRADOVÁ a Stanislav JEŽEK. Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. 1. vyd. Brno: Munipress, 2015. 238 s. verze 1. ISBN 978-80-210-8096-6.
 23. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Jarmila BRADOVÁ a Stanislav JEŽEK. Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 237 s. ISBN 978-80-210-8096-6.
 24. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Jarmila BRADOVÁ a Stanislav JEŽEK. Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 237 s. ISBN 978-80-210-8097-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8097-2015.
 25. 2014

 26. KOHOUTEK, Tomáš. Ohlasy jungovských témat v současné teoretické psychologii: teorie interakce osobnostních systémů. In Konference ČSAP - Hranice psychoterapeutického prostoru. 2014.
 27. 2013

 28. BUCKOVÁ, Jolana a Tomáš KOHOUTEK. Možnosti využití hry v písku (Sandspiel) v diagnostice a terapii rodinných vztahů I: východiska pro strukturovaný přístup. In Psychologická diagnostika - výzkum, prevence a poradenství. 2013.
 29. BUCKOVÁ, Jolana a Tomáš KOHOUTEK. Možnosti využití hry v písku (Sandspiel) v diagnostice a terapii rodinných vztahů II: popis metodiky a příklady případové práce. In Psychologická diagnostika - výzkum, prevence a poradenství. 2013.
 30. 2012

 31. KOHOUTEK, Tomáš a Jan MAREŠ. Anketa pro učitele. Anketa škole na míru. Praha: NÚV, 2012. ISBN 978-80-87063-73-6.
 32. KOHOUTEK, Tomáš a Jan MAREŠ. Anketa pro žáky. Anketa škole na míru. Praha: NÚV, 2012. ISBN 978-80-87652-94-7.
 33. MAREŠ, Jan a Tomáš KOHOUTEK. Ankety pro žáky, učitele a rodiče. In XX. konference České asociace pedagogického výzkumu "Kvalita ve vzdělávání". 2012.
 34. MAREŠ, Jan a Tomáš KOHOUTEK. Ankety pro žáky, učitele a rodiče: zkušenosti s přípravou autoevaluačního nástroje pro potřeby základních a středních škol. In Věra Ježková. Kvalita ve vzdělávání: Sborník příspěvků z XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Praha: Univerzita Karlova, 2012. s. 48-57, 10 s. ISBN 978-80-7290-620-8.
 35. 2011

 36. KOHOUTEK, Tomáš a Jan MAREŠ. Ankety pro rodiče. Anketa škole na míru. Praha: NÚV, 2011. ISBN 978-80-87063-49-1.
 37. KOHOUTEK, Tomáš, Jan MAREŠ a Stanislav JEŽEK. Dotazník způsobů zvládání zátěže: konstrukce nástroje využitého v brněnské části longitudinální studie ELSPAC, souhrn nejvýznamnějších výsledků. In konference Psychologická diagnostika dětí a dospívajících: Výzkum, prevence a školní poradenství. 2011.
 38. MAREŠ, Jan a Tomáš KOHOUTEK. Strategie zvládání zátěže v adolescenci: styly odpovídání a limity dotazníkového šetření. In konference Psychologická diagnostika dětí a dospívajících: Výzkum, prevence a školní poradenství. 2011.
 39. 2010

 40. DVOŘÁČKOVÁ, Dagmar a Tomáš KOHOUTEK. Psychosociální determinanty zdraví a vnímání kvality života seniorů. Revue sociálnych služieb, Trnava: Oliva, 2010, roč. 2, č. 2, s. 50-65. ISSN 1338-1075.
 41. 2009

 42. KOHOUTEK, Tomáš, Jan MAREŠ a Stanislav JEŽEK. Changes in Coping During Adolescence: Possible Conceptualisations. Studia psychologica: časopis pre základný výskum v psychologických vedách, Bratislava: Slovak Academic Press, 2009, roč. 51/2009, 2-3, s. 167-182. ISSN 0039-3320.
 43. KOHOUTEK, Tomáš, Dalibor ŠPOK a Ivo ČERMÁK. Neštěstí, krizové události, katastrofy a jedinec. In Kohoutek, T., Čermák, I. (editoři). Psychologie katastrofické události. 1. vyd. Praha: Academia, 2009. s. 18-92, 75 s. ISBN 978-80-200-1816-8.
 44. NAVRÁTIL, Marek, Ivo ČERMÁK a Tomáš KOHOUTEK. Povodně a pomoc z perspektivy pomáhajících. In Kohoutek, T., Čermák, I. (editoři). Psychologie katastrofické události. 1. vyd. Praha: Academia, 2009. s. 192-230, 40 s. ISBN 978-80-200-1816-8.
 45. KOHOUTEK, Tomáš, Tomáš URBÁNEK, Ivo ČERMÁK a Bohumila BAŠTECKÁ. Povodně a pomoc z perspektivy zasažených. In Kohoutek, T., Čermák, I. (editoři). Psychologie katastrofické události. 1. vyd. Praha: Academia, 2009. s. 110-191, 82 s. ISBN 978-80-200-1816-8.
 46. KOHOUTEK, Tomáš a Ivo ČERMÁK. Psychologie katastrofické události. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009. 362 s. 10332. ISBN 978-80-200-1816-8.
 47. KOLÁŘOVÁ, Kateřina, Marek BLATNÝ a Tomáš KOHOUTEK. Vztah mezi sebepojetím a zvládáním zátěže. In L. Golecká, J. Gurňáková, I. Ruisel (Eds.). Sociálne procesy a osobnosť 2008. Zborník z konferencie. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2009. s. s. 655 – 663, 9 s. ISBN 978-80-88910-26-8.
 48. MAREŠ, Jan, Stanislav JEŽEK a Tomáš KOHOUTEK. Změny v hodnocení problémů a strategií zvládání zátěže v průběhu dospívání - longitudinální studie. In Sociální procesy a osobnost 2009: Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti. 2009.
 49. 2008

 50. KOHOUTEK, Tomáš, Jan MAREŠ a Stanislav JEŽEK. Coping in Adolescence. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 55-64, 10 s. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
 51. MILLOVÁ, Katarína, Marek BLATNÝ a Tomáš KOHOUTEK. Demanding life situations in university students: gender aspect. Social Processes & Personality, 2008, roč. 1, č. 1, s. 12 - 19.
 52. MILLOVÁ, Katarína, Marek BLATNÝ a Tomáš KOHOUTEK. Osobnostné aspekty zvládania záťaže. E-psychologie [online], 2008, roč. 2, č. 1, s. 1 - 8. ISSN 1802-8853.
 53. KOLÁŘOVÁ, Kateřina, Marek BLATNÝ a Tomáš KOHOUTEK. Osobnostní souvislosti zvládání zátěže. SPFFBU. Řada psychologická (P). Annales Psychologici, Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 56, P 12, s. 67-77. ISSN 1211-3522.
 54. KOHOUTEK, Tomáš, Jan MAREŠ a Stanislav JEŽEK. Reakce na školní zátěž: longitudinální perspektivy. In XVI celostátní konference ČAPV: Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. 2008.
 55. ELICHOVÁ, Markéta a Tomáš KOHOUTEK. Romská dětská populace a tvořivost. In Socialia. Trnava: Tranavská univerzita v Trnave, 2008. s. 506-508, 3 s. ISBN 978-808082-160-9.
 56. KOLÁŘOVÁ, Kateřina, Marek BLATNÝ a Tomáš KOHOUTEK. Vztah mezi sebepojetím a zvládáním zátěže (poster). In Sociálne procesy a osobnosť 2008. Zborník z konferencie. 2008. ISBN 978-80-88910-26-8.
 57. KOHOUTEK, Tomáš, Jan MAREŠ a Stanislav JEŽEK. Zvládání zátěže v adolescenci: stabilita a kontext změn mezi 13. a 15. rokem. In Sociálne procesy a osobnosť 2008. 2008.
 58. 2007

 59. KOHOUTEK, Tomáš, Tomáš URBÁNEK, Ivo ČERMÁK, Dalibor ŠPOK a Marek NAVRÁTIL. Dopady povodní v ČR v roce 2002 z perspektivy zasažených a pomáhajících: implikace pro organizaci pomoci, psychosociální aspekty pomoci. In Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR : konference s mezinárodní účastí 6.6.-7.6.2007 / [editor Petr Červinek]. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 102 - 113, 11 s. ISBN 978-80-210-4395-4.
 60. MILLOVÁ, Katarína, Marek BLATNÝ a Tomáš KOHOUTEK. Osobnostné súvislosti zvládania záťaže. In Sociální procesy a osobnost 2007 (sborník příspěvků). Brno: Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2007. s. 317-321, 5 s. ISBN 978-80-7392-016-6.
 61. MILLOVÁ, Katarína, Marek BLATNÝ a Tomáš KOHOUTEK. Osobnostné súvislosti zvládania záťaže (poster). In Konference "Sociální procesy a osobnost". 2007.
 62. ELICHOVÁ, Markéta a Tomáš KOHOUTEK. Tvořivost - potenciální síla pro umění i seberealizaci (tvořivost u romských dětí). In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku: vybrané aspekty teorie a praxe. Praha: Centrum adiktologie, 2007. s. 12-15, 4 s. ISBN 80-86620-14-X.
 63. 2006

 64. JAKUBEKOVÁ, Ivana, Petra BOKOVÁ a Tomáš KOHOUTEK. Hudba a osobnost: souvislosti profesní dráhy hudebníků a proměnných jejich osobnostního stylu (vývěskové sdělení). In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku - "Umění ve vědě, věda v umění". 2006.
 65. KOHOUTEK, Tomáš. Katastrofy a jedinec: člověk v situaci mimořádné zátěže. 2006.
 66. KOHOUTEK, Tomáš, Stanislav JEŽEK a Jan MAREŠ. Otázky vztahu stylu zvládání zátěže mladšími adolescenty a jejich sociální pozice ve školní třídě. Blatný, M., Vobořil, D., Květon, P., Jelínek, M., Sobotková, V. (eds.). In Sociální procesy a osobnost 2005. Brno: PsÚ AV ČR, 2006. s. 185-197, 12 s. ISBN 80-86174-09-3.
 67. 2005

 68. KOHOUTEK, Tomáš, Tomáš URBÁNEK, Ivo ČERMÁK, Dalibor ŠPOK a Bohumila BAŠTECKÁ. Flooding: Czech Republic 2002: Impact on the mind of victims and issues of psychosocial aid. Granada 3 - 8 July 2005, Spain, 2005.
 69. KOHOUTEK, Tomáš, Stanislav JEŽEK a Jan MAREŠ. Otázky vztahu stylu zvládání zátěže mladšími adolescenty a jejich sociální pozice ve školní třídě. Brno: konference PsÚ AV ČR, PÚ SAV, 2005. VIII. Sociální procesy a osobnost.
 70. 2004

 71. SVOBODA, Mojmír, Vladimír ŘEHAN, Zdeněk VTÍPIL, Helena KLIMUSOVÁ, Pavel HUMPOLÍČEK, Tomáš URBÁNEK a Tomáš KOHOUTEK. Aplikovaná psychodiagnostika v České republice. První vydání. Brno: MSD, s.r.o. Brno, 2004. 234 s. ISBN 80-86633-12-8.
 72. BALAŠTÍKOVÁ, Veronika, Marek BLATNÝ a Tomáš KOHOUTEK. Aspekty sebepojetí jako determinanty výběru strategií zvládání u adolescentů. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi, Praha: Academia, 2004, roč. 48, č. 5, s. 410-415. ISSN 0009-062X.
 73. KOHOUTEK, Tomáš, Tomáš URBÁNEK a Dalibor ŠPOK. Prožívání povodňových událostí: výskyt symptomů zátěže jako indikátor specifických potřeb zasažených osob. In Víme o sobě? vydáno u příležitosti konání konference Psychosociální pomoc v situacích mimořádných událostí. Praha: Magistrát hlavního města Prahy, 2004. s. 19-26.
 74. 2003

 75. BALAŠTÍKOVÁ, Veronika, Marek BLATNÝ a Tomáš KOHOUTEK. Aspekty Já jako determinanty výběru copingových strategií. In Sociální procesy a osobnost - sborník příspěvků. Brno: Psychologický ústav FF MU, 2003. s. 13-14. ISBN 80-86633-09-8.
 76. MAREŠ, Jan, Tomáš KOHOUTEK a Stanislav JEŽEK. Copingové strategie a jejich vývoj v adolescenci. Pavlov: konference Sociální procesy a osobnost., 2003. PsÚ FF MU, PsÚAV ČR, ÚEP SAV, SpÚ SAV.
 77. MAREŠ, Jan, Tomáš KOHOUTEK a Stanislav JEŽEK. Copingové strategie v adolescenci. Brno: konference Učitelé a zdraví., 2003. PedF MU.
 78. MAREŠ, Jan, Tomáš KOHOUTEK a Stanislav JEŽEK. Time changes in adolescents' relationship towards school - a coping perspective. Milano: The European Society for Developmental Psychology, 2003. XIth European Conference on Developmental Psych.
 79. KOHOUTEK, Tomáš, Marek BLATNÝ a Miroslav BRÉDA. Zdravotní stesky, copingové strategie a kognitivně-emoční typologie osobnosti: analýza vzájemných souvislostí. In Sociální procesy a osobnost. Brno: Psychologický ústav FF MU, 2003. s. 159-168. ISBN 80-86633-09-8.
 80. 2002

 81. BLATNÝ, Marek, Tomáš KOHOUTEK a Petra JANUŠOVÁ. Dimensionality of coping encounter and its relationship to appraisal and personality. : 11th European Conference on Personality, 2002. ISBN 3-936142-78-5.
 82. BLATNÝ, Marek, Tomáš KOHOUTEK a Petra JANUŠOVÁ. Situačně kognitivní a osobnostní determinanty chování v zátěžové situaci. Československá psychologie, Praha: AV ČR, 2002, roč. 46, č. 2, s. 97-108. ISSN 0009-062X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 2. 2019 14:06