Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. KOHOUTEK, Tomáš. Ošetřit emoce tak, aby nebolely. In ...a pak bylo ticho / Tornádo v Moravské Nové Vsi. Hodonín: Jihomoravská komunitní nadace, 2022. s. 124-141. ISBN 978-80-11-01633-3.
 2. KOHOUTEK, Tomáš. Škola jako pestrá obec. Praha: Česká školní inspekce, 2022.
 3. 2021

 4. KOHOUTEK, Tomáš. Cena děkana. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2021.
 5. KOHOUTEK, Tomáš. Potřebujeme krytinu, plachty a psychologa. Praha: VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2021. s. 28-31. Vlasta. ISSN 0139-6617.
 6. 2020

 7. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Stanislav JEŽEK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ a Miroslav JANÍK. Novice teachers in the Czech Republic and their drop-out intentions. European Journal of Education. Hoboken , NJ USA: John Wiley & Sons, 2020, roč. 55, č. 2, s. 275- 291. ISSN 0141-8211. doi:10.1111/ejed.12373.
 8. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Lucie ŠKARKOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Petr KVĚTON a Stanislav JEŽEK. Řízení třídy: studenti učitelství a jejich provázející učitelé. 1. vyd. Brno: Munipress, 2020. 278 s. Pedagogický výzkum, sv. 1. ISBN 978-80-210-9651-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9652-2020.
 9. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Lucie ŠKARKOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Petr KVĚTON a Stanislav JEŽEK. Řízení třídy: studenti učitelství a jejich provázející učitelé. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 278 s. Pedagogický výzkum, sv. 1. ISBN 978-80-210-9652-3.
 10. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Lucie ŠKARKOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Petr KVĚTON a Stanislav JEŽEK. Řízení třídy: studenti učitelství a jejich provázející učitelé. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 278 s. Pedagogický výzkum, sv. 1. ISBN 978-80-210-9651-6.
 11. 2019

 12. HANUŠOVÁ, Světlana a Tomáš KOHOUTEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. In ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL II. 5. mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků. 2019.
 13. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ a Tomáš KOHOUTEK. Novice Teachers of English as a Foreign Language in the Czech Republic and their Drop-Out Intentions. Journal of Language and Cultural Education. Nitra: OZ SlovakEdu, 2019, roč. 7, č. 2, s. 51-77. ISSN 1339-4045. doi:10.2478/jolace-2019-0011.
 14. VLČKOVÁ, Kateřina, Stanislav JEŽEK, Tomáš KOHOUTEK a Jan MAREŠ. Zkrácená škála kognitivního uzavření: struktura české verze u vzorku studentů učitelství a učitelů. Orbis Scholae. Praha: UK, 2019, roč. 13, č. 2, s. 49-64. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2019.11.
 15. 2018

 16. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Cena děkana. Masarykova univerzita, 2018.
 17. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 322 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, č. 45. ISBN 978-80-210-8889-4.
 18. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 322 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 45. ISBN 978-80-210-8889-4.
 19. KOHOUTEK, Tomáš a Jan MAREŠ. Profesní socializace začínajících učitelů – zkušenosti s diagnostikou a evaluací. In Pedagogická diagnostika a evaluace 2018. 2018.
 20. 2017

 21. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Světlana HANUŠOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Tomáš KOHOUTEK a Klára ULIČNÁ. Career Change Intentions of Novice Teachers in the Czech Republic: The Role of Out-of-school Factors. In European Conference on Educational Research. 2017.
 22. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 326 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 45. ISBN 978-80-210-8889-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8922-2017.
 23. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 322 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, č. 45. ISBN 978-80-210-8922-8.
 24. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 322 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, č. 45. ISBN 978-80-210-8889-4.
 25. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Světlana HANUŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ a Klára ULIČNÁ. Novice teachers in the Czech Republic: Why do they leave and change schools? In EARLI 2017. 2017.
 26. HANUŠOVÁ, Světlana, Tomáš JANÍK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Miroslav JANÍK, Klára ULIČNÁ a Jan MAREŠ. Should I stay or should I go aneb Co drží začínající učitele v profesi? In XXV. ročník konference ČAPV Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. 2017.
 27. HANUŠOVÁ, Světlana, Tomáš JANÍK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Miroslav JANÍK, Klára ULIČNÁ a Jan MAREŠ. Should I stay or should I go aneb Co drží začínající učitele v profesi? In XXV. ročník konference ČAPV Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. 2017. ISBN 978-80-7435-688-9.
 28. MAREŠ, Jan a Tomáš KOHOUTEK. Well-being začínajících učitelů - výzkumná studie. In XXV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu Hradec Králové. 2017.
 29. MAREŠ, Jan a Tomáš KOHOUTEK. Životní spokojenost začínajících učitelů. In Novinky v pedagogické a školní psychologii 2017: Příklady dobré praxe. 2017.
 30. 2016

 31. HANUŠOVÁ, Světlana, Eva MINAŘÍKOVÁ, Tomáš JANÍK, Klára ULIČNÁ, Miroslav JANÍK, Jan MAREŠ a Tomáš KOHOUTEK. Proč odcházejí začínající učitelé ze školství? In XXIV. ročník ČAPV Síťování v pedagogickém výzkumu. 2016. ISBN 978-80-7394-596-1.
 32. HANUŠOVÁ, Světlana, Eva MINAŘÍKOVÁ, Tomáš JANÍK, Klára ULIČNÁ, Miroslav JANÍK, Jan MAREŠ a Tomáš KOHOUTEK. Proč odcházejí začínající učitelé ze školství? In XXIV. ročník ČAPV Síťování v pedagogickém výzkumu. 2016.
 33. MAREŠ, Jan a Tomáš KOHOUTEK. Začínající učitelé a jejich well-being. In Učíme psychologii / Teaching psychology 2016. 2016.
 34. 2015

 35. KOHOUTEK, Tomáš a Jan MAREŠ. Referenční báze moci aneb dobrý učitel jako dobrý člověk. In Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. 1. vyd. Brno: Munipress, 2015. s. 157-177, 20 s. verze 1. ISBN 978-80-210-8096-6.
 36. MAREŠ, Jan a Tomáš KOHOUTEK. Well-being u začínajících učitelů. In Učíme psychologii / Teaching psychology 2015. 2015.
 37. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Jarmila BRADOVÁ a Stanislav JEŽEK. Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. 1. vyd. Brno: Munipress, 2015. 238 s. verze 1. ISBN 978-80-210-8096-6.
 38. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Jarmila BRADOVÁ a Stanislav JEŽEK. Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 237 s. ISBN 978-80-210-8096-6.
 39. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Jarmila BRADOVÁ a Stanislav JEŽEK. Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 237 s. ISBN 978-80-210-8097-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8097-2015.
 40. 2014

 41. KOHOUTEK, Tomáš. Ohlasy jungovských témat v současné teoretické psychologii: teorie interakce osobnostních systémů. In Konference ČSAP - Hranice psychoterapeutického prostoru. 2014.
 42. 2013

 43. BUCKOVÁ, Jolana a Tomáš KOHOUTEK. Možnosti využití hry v písku (Sandspiel) v diagnostice a terapii rodinných vztahů I: východiska pro strukturovaný přístup. In Psychologická diagnostika - výzkum, prevence a poradenství. 2013.
 44. BUCKOVÁ, Jolana a Tomáš KOHOUTEK. Možnosti využití hry v písku (Sandspiel) v diagnostice a terapii rodinných vztahů II: popis metodiky a příklady případové práce. In Psychologická diagnostika - výzkum, prevence a poradenství. 2013.
 45. 2012

 46. KOHOUTEK, Tomáš a Jan MAREŠ. Anketa pro učitele. Anketa škole na míru. Praha: NÚV, 2012. ISBN 978-80-87063-73-6.
 47. KOHOUTEK, Tomáš a Jan MAREŠ. Anketa pro žáky. Anketa škole na míru. Praha: NÚV, 2012. ISBN 978-80-87652-94-7.
 48. MAREŠ, Jan a Tomáš KOHOUTEK. Ankety pro žáky, učitele a rodiče. In XX. konference České asociace pedagogického výzkumu "Kvalita ve vzdělávání". 2012.
 49. MAREŠ, Jan a Tomáš KOHOUTEK. Ankety pro žáky, učitele a rodiče: zkušenosti s přípravou autoevaluačního nástroje pro potřeby základních a středních škol. In Věra Ježková. Kvalita ve vzdělávání: Sborník příspěvků z XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Praha: Univerzita Karlova, 2012. s. 48-57. ISBN 978-80-7290-620-8.
 50. 2011

 51. KOHOUTEK, Tomáš a Jan MAREŠ. Ankety pro rodiče. Anketa škole na míru. Praha: NÚV, 2011. ISBN 978-80-87063-49-1.
 52. KOHOUTEK, Tomáš, Jan MAREŠ a Stanislav JEŽEK. Dotazník způsobů zvládání zátěže: konstrukce nástroje využitého v brněnské části longitudinální studie ELSPAC, souhrn nejvýznamnějších výsledků. In konference Psychologická diagnostika dětí a dospívajících: Výzkum, prevence a školní poradenství. 2011.
 53. MAREŠ, Jan a Tomáš KOHOUTEK. Strategie zvládání zátěže v adolescenci: styly odpovídání a limity dotazníkového šetření. In konference Psychologická diagnostika dětí a dospívajících: Výzkum, prevence a školní poradenství. 2011.
 54. 2010

 55. DVOŘÁČKOVÁ, Dagmar a Tomáš KOHOUTEK. Psychosociální determinanty zdraví a vnímání kvality života seniorů. Revue sociálnych služieb. Trnava: Oliva, 2010, roč. 2, č. 2, s. 50-65. ISSN 1338-1075.
 56. 2009

 57. KOHOUTEK, Tomáš, Jan MAREŠ a Stanislav JEŽEK. Changes in Coping During Adolescence: Possible Conceptualisations. Studia psychologica: časopis pre základný výskum v psychologických vedách. Bratislava: Slovak Academic Press, 2009, roč. 51/2009, 2-3, s. 167-182. ISSN 0039-3320.
 58. KOHOUTEK, Tomáš, Dalibor ŠPOK a Ivo ČERMÁK. Neštěstí, krizové události, katastrofy a jedinec. In Kohoutek, T., Čermák, I. (editoři). Psychologie katastrofické události. 1. vyd. Praha: Academia, 2009. s. 18-92. ISBN 978-80-200-1816-8.
 59. NAVRÁTIL, Marek, Ivo ČERMÁK a Tomáš KOHOUTEK. Povodně a pomoc z perspektivy pomáhajících. In Kohoutek, T., Čermák, I. (editoři). Psychologie katastrofické události. 1. vyd. Praha: Academia, 2009. s. 192-230, 40 s. ISBN 978-80-200-1816-8.
 60. KOHOUTEK, Tomáš, Tomáš URBÁNEK, Ivo ČERMÁK a Bohumila BAŠTECKÁ. Povodně a pomoc z perspektivy zasažených. In Kohoutek, T., Čermák, I. (editoři). Psychologie katastrofické události. 1. vyd. Praha: Academia, 2009. s. 110-191. ISBN 978-80-200-1816-8.
 61. KOHOUTEK, Tomáš a Ivo ČERMÁK. Psychologie katastrofické události. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009. 362 s. 10332. ISBN 978-80-200-1816-8.
 62. KOLÁŘOVÁ, Kateřina, Marek BLATNÝ a Tomáš KOHOUTEK. Vztah mezi sebepojetím a zvládáním zátěže. In L. Golecká, J. Gurňáková, I. Ruisel (Eds.). Sociálne procesy a osobnosť 2008. Zborník z konferencie. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2009. s. s. 655 – 663, 9 s. ISBN 978-80-88910-26-8.
 63. MAREŠ, Jan, Stanislav JEŽEK a Tomáš KOHOUTEK. Změny v hodnocení problémů a strategií zvládání zátěže v průběhu dospívání - longitudinální studie. In Sociální procesy a osobnost 2009: Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti. 2009.
 64. 2008

 65. KOHOUTEK, Tomáš, Jan MAREŠ a Stanislav JEŽEK. Coping in Adolescence. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 55-64. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
 66. MILLOVÁ, Katarína, Marek BLATNÝ a Tomáš KOHOUTEK. Demanding life situations in university students: gender aspect. Social Processes & Personality. 2008, roč. 1, č. 1, s. 12 - 19.
 67. MILLOVÁ, Katarína, Marek BLATNÝ a Tomáš KOHOUTEK. Osobnostné aspekty zvládania záťaže. E-psychologie [online]. 2008, roč. 2, č. 1, s. 1 - 8. ISSN 1802-8853.
 68. KOLÁŘOVÁ, Kateřina, Marek BLATNÝ a Tomáš KOHOUTEK. Osobnostní souvislosti zvládání zátěže. SPFFBU. Řada psychologická (P). Annales Psychologici. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 56, P 12, s. 67-77. ISSN 1211-3522.
 69. KOHOUTEK, Tomáš, Jan MAREŠ a Stanislav JEŽEK. Reakce na školní zátěž: longitudinální perspektivy. In XVI celostátní konference ČAPV: Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. 2008.
 70. ELICHOVÁ, Markéta a Tomáš KOHOUTEK. Romská dětská populace a tvořivost. In Socialia. Trnava: Tranavská univerzita v Trnave, 2008. s. 506-508. ISBN 978-808082-160-9.
 71. KOLÁŘOVÁ, Kateřina, Marek BLATNÝ a Tomáš KOHOUTEK. Vztah mezi sebepojetím a zvládáním zátěže (poster). In Sociálne procesy a osobnosť 2008. Zborník z konferencie. 2008. ISBN 978-80-88910-26-8.
 72. KOHOUTEK, Tomáš, Jan MAREŠ a Stanislav JEŽEK. Zvládání zátěže v adolescenci: stabilita a kontext změn mezi 13. a 15. rokem. In Sociálne procesy a osobnosť 2008. 2008.
 73. 2007

 74. KOHOUTEK, Tomáš, Tomáš URBÁNEK, Ivo ČERMÁK, Dalibor ŠPOK a Marek NAVRÁTIL. Dopady povodní v ČR v roce 2002 z perspektivy zasažených a pomáhajících: implikace pro organizaci pomoci, psychosociální aspekty pomoci. In Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR : konference s mezinárodní účastí 6.6.-7.6.2007 / [editor Petr Červinek]. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 102 - 113, 11 s. ISBN 978-80-210-4395-4.
 75. MILLOVÁ, Katarína, Marek BLATNÝ a Tomáš KOHOUTEK. Osobnostné súvislosti zvládania záťaže. In Sociální procesy a osobnost 2007 (sborník příspěvků). Brno: Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2007. s. 317-321. ISBN 978-80-7392-016-6.
 76. MILLOVÁ, Katarína, Marek BLATNÝ a Tomáš KOHOUTEK. Osobnostné súvislosti zvládania záťaže (poster). In Konference "Sociální procesy a osobnost". 2007.
 77. ELICHOVÁ, Markéta a Tomáš KOHOUTEK. Tvořivost - potenciální síla pro umění i seberealizaci (tvořivost u romských dětí). In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku: vybrané aspekty teorie a praxe. Praha: Centrum adiktologie, 2007. s. 12-15. ISBN 80-86620-14-X.
 78. 2006

 79. JAKUBEKOVÁ, Ivana, Petra BOKOVÁ a Tomáš KOHOUTEK. Hudba a osobnost: souvislosti profesní dráhy hudebníků a proměnných jejich osobnostního stylu (vývěskové sdělení). In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku - "Umění ve vědě, věda v umění". 2006.
 80. KOHOUTEK, Tomáš. Katastrofy a jedinec: člověk v situaci mimořádné zátěže. 2006.
 81. KOHOUTEK, Tomáš, Stanislav JEŽEK a Jan MAREŠ. Otázky vztahu stylu zvládání zátěže mladšími adolescenty a jejich sociální pozice ve školní třídě. Blatný, M., Vobořil, D., Květon, P., Jelínek, M., Sobotková, V. (eds.). In Sociální procesy a osobnost 2005. Brno: PsÚ AV ČR, 2006. s. 185-197, 12 s. ISBN 80-86174-09-3.
 82. 2005

 83. KOHOUTEK, Tomáš, Tomáš URBÁNEK, Ivo ČERMÁK, Dalibor ŠPOK a Bohumila BAŠTECKÁ. Flooding: Czech Republic 2002: Impact on the mind of victims and issues of psychosocial aid. Granada 3 - 8 July 2005, Spain, 2005.
 84. KOHOUTEK, Tomáš, Stanislav JEŽEK a Jan MAREŠ. Otázky vztahu stylu zvládání zátěže mladšími adolescenty a jejich sociální pozice ve školní třídě. Brno: konference PsÚ AV ČR, PÚ SAV, 2005. VIII. Sociální procesy a osobnost.
 85. 2004

 86. SVOBODA, Mojmír, Vladimír ŘEHAN, Zdeněk VTÍPIL, Helena KLIMUSOVÁ, Pavel HUMPOLÍČEK, Tomáš URBÁNEK a Tomáš KOHOUTEK. Aplikovaná psychodiagnostika v České republice. První vydání. Brno: MSD, s.r.o. Brno, 2004. 234 s. ISBN 80-86633-12-8.
 87. BALAŠTÍKOVÁ, Veronika, Marek BLATNÝ a Tomáš KOHOUTEK. Aspekty sebepojetí jako determinanty výběru strategií zvládání u adolescentů. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 2004, roč. 48, č. 5, s. 410-415. ISSN 0009-062X.
 88. KOHOUTEK, Tomáš, Tomáš URBÁNEK a Dalibor ŠPOK. Prožívání povodňových událostí: výskyt symptomů zátěže jako indikátor specifických potřeb zasažených osob. In Víme o sobě? vydáno u příležitosti konání konference Psychosociální pomoc v situacích mimořádných událostí. Praha: Magistrát hlavního města Prahy, 2004. s. 19-26.
 89. 2003

 90. BALAŠTÍKOVÁ, Veronika, Marek BLATNÝ a Tomáš KOHOUTEK. Aspekty Já jako determinanty výběru copingových strategií. In Sociální procesy a osobnost - sborník příspěvků. Brno: Psychologický ústav FF MU, 2003. s. 13-14. ISBN 80-86633-09-8.
 91. MAREŠ, Jan, Tomáš KOHOUTEK a Stanislav JEŽEK. Copingové strategie a jejich vývoj v adolescenci. Pavlov: konference Sociální procesy a osobnost., 2003. PsÚ FF MU, PsÚAV ČR, ÚEP SAV, SpÚ SAV.
 92. MAREŠ, Jan, Tomáš KOHOUTEK a Stanislav JEŽEK. Copingové strategie v adolescenci. Brno: konference Učitelé a zdraví., 2003. PedF MU.
 93. MAREŠ, Jan, Tomáš KOHOUTEK a Stanislav JEŽEK. Time changes in adolescents' relationship towards school - a coping perspective. Milano: The European Society for Developmental Psychology, 2003. XIth European Conference on Developmental Psych.
 94. KOHOUTEK, Tomáš, Marek BLATNÝ a Miroslav BRÉDA. Zdravotní stesky, copingové strategie a kognitivně-emoční typologie osobnosti: analýza vzájemných souvislostí. In Sociální procesy a osobnost. Brno: Psychologický ústav FF MU, 2003. s. 159-168. ISBN 80-86633-09-8.
 95. 2002

 96. BLATNÝ, Marek, Tomáš KOHOUTEK a Petra JANUŠOVÁ. Dimensionality of coping encounter and its relationship to appraisal and personality. 11th European Conference on Personality, 2002. ISBN 3-936142-78-5.
 97. BLATNÝ, Marek, Tomáš KOHOUTEK a Petra JANUŠOVÁ. Situačně kognitivní a osobnostní determinanty chování v zátěžové situaci. Československá psychologie. Praha: AV ČR, 2002, roč. 46, č. 2, s. 97-108. ISSN 0009-062X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 3. 2023 19:43