Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. JUŘÍKOVÁ, Zuzana, Nicol DOSTÁLOVÁ, Libor JUHAŇÁK a Vojtěch JUŘÍK. Studying Metacognitive Learning Processes with the Use of Eye-tracking Technology. In INTED2024, 18th International Technology, Education and Development Conference. 2024.
  2. JUŘÍKOVÁ, Zuzana, Nicol DOSTÁLOVÁ, Libor JUHAŇÁK a Vojtěch JUŘÍK. Studying Metacognitive Learning Processes with the Use of Eye-tracking Technology. In INTED2024 Proceedings. 2024. ISBN 978-84-09-59215-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21125/inted.2024.1250.

  2023

  1. JUHAŇÁK, Libor. Analytika učení a data mining ve vzdělávání v kontextu systémů pro řízení výuky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 223 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 525. ISBN 978-80-280-0184-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0185-2023.
  2. JUHAŇÁK, Libor. Analytika učení a data mining ve vzdělávání v kontextu systémů pro řízení výuky. Online. 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 223 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 525. ISBN 978-80-280-0185-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0185-2023.
  3. JUHAŇÁK, Libor. Analytika učení a data mining ve vzdělávání v kontextu systémů pro řízení výuky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 525. ISBN 978-80-280-0184-1.
  4. NEHYBA, Jan, Libor JUHAŇÁK a Jakub CIGÁN. Effects of Seating Arrangement on Students' Interaction in Group Reflective Practice. JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION. ABINGDON: ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD., 2023, roč. 91, č. 2, s. 249-277. ISSN 0022-0973. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/00220973.2021.1954865.
  5. JUHAŇÁK, Libor. Exploring students' self-regulated learning in online learning environments : The multimodal learning analytics approach. Online. In EDULEARN23 Proceedings. Palma, Spain: IATED, 2023, s. 8038-8045. ISBN 978-84-09-52151-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21125/edulearn.2023.2084.
  6. JUHAŇÁK, Libor, Nicol DOSTÁLOVÁ, Zuzana JUŘÍKOVÁ a Vojtěch JUŘÍK. Exploring the Effects of Metacognitive Prompts on Learning Outcomes in Multimedia Learning. In European Conference on Educational Research, ECER 2023, University of Glasgow, 22–25 August 2023. 2023.
  7. JUHAŇÁK, Libor, Karla BRÜCKNEROVÁ, Barbora NEKARDOVÁ a Jiří ZOUNEK. Goal setting and goal orientation as predictors of learning satisfaction and online learning behavior in higher education blended courses. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2023, roč. 28, č. 3, s. 39-58. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2023-3-2.
  8. JUHAŇÁK, Libor, Karla BRÜCKNEROVÁ, Nicol DOSTÁLOVÁ a Barbora NEKARDOVÁ. Seberegulované učení vysokoškolských studentů v prostředí e-learningu: Pohled multimodální analytiky učení. In XXXI. výroční konference ČAPV 2023, 2023. 2023. ISBN 978-80-280-0359-3.
  9. KVASKOVÁ, Lucia, Petr HLAĎO, Libor JUHAŇÁK a Petr MACEK. Self-esteem and career adaptability : Moderating roles of parental and peer support. Career Development Quarterly. Willey, 2023, roč. 71, č. 2, s. 84-96. ISSN 0889-4019. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/cdq.12319.
  10. JUHAŇÁK, Libor. Využití multimodální analytiky učení pro výzkum seberegulovaného učení vysokoškolských studentů v online výukových prostředí. In XXXI. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu; Ústí nad Labem 5.–7. září 2023. 2023. ISBN 978-80-280-0359-3.
  11. ZOUNEK, Jiří a Libor JUHAŇÁK. Život a učení adolescentů v digitální éře: východiska, výsledky výzkumu a výzvy do budoucna. 2023.

  2022

  1. DOSTÁLOVÁ, Nicol, Libor JUHAŇÁK a Lukáš PLCH. A Narrative Review of Eye-Tracking Research on Self-Regulated Learning from Multimedia Learning Materials in Higher Education. Studia Paedagogica. Czechia: Masaryk University, Faculty of Arts, 2022, roč. 27, č. 2, s. 77-96. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2022-2-4.
  2. HLAĎO, Petr, Libor JUHAŇÁK, Lenka HLOUŠKOVÁ a Bohumíra LAZAROVÁ. Exploring the Roles of Career Adaptability, Self-Esteem, and Work Values in Life Satisfaction Among Emerging Adults During their Career Transition. Emerging Adulthood. Thousand Oaks: Sage Publishing, 2022, roč. 10, č. 1, s. 135-148. ISSN 2167-6968. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/21676968211012586.
  3. DOSTÁLOVÁ, Nicol a Libor JUHAŇÁK. Eye-tracking technology in self-regulated learning from multimedia materials : A review. In European Conference on Educational Research ECER 2022. 2022.
  4. ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK a Klára ZÁLESKÁ. Life and Learning of Digital Teens : Adolescents and digital technology in the Czech Republic. Cham: Springer Nature, 2022, 254 s. Young People and Learning Processes in School and Everyday Life, Volume 6. ISBN 978-3-030-90042-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-90040-3.

  2021

  1. ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ a Jiří POLÁČEK. E-learning : učení (se) s digitálními technologiemi. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021, 330 s. ISBN 978-80-7676-175-9.
  2. NOVOTNÝ, Petr, Karla BRÜCKNEROVÁ, Milada RABUŠICOVÁ, Libor JUHAŇÁK, Dana KNOTOVÁ a Katarína ROZVADSKÁ. Netradiční studenti pedagogických oborů na českých vysokých školách. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 306 s. ISBN 978-80-210-9973-9.
  3. NOVOTNÝ, Petr, Karla BRÜCKNEROVÁ, Milada RABUŠICOVÁ, Libor JUHAŇÁK, Dana KNOTOVÁ a Katarína ROZVADSKÁ. Netradiční studenti pedagogických oborů na českých vysokých školách. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 305 s. ISBN 978-80-210-9974-6.
  4. NOVOTNÝ, Petr, Karla BRÜCKNEROVÁ, Milada RABUŠICOVÁ, Libor JUHAŇÁK, Dana KNOTOVÁ a Katarína ROZVADSKÁ. Netradiční studenti pedagogických oborů na českých vysokých školách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 305 s. ISBN 978-80-210-9973-9.
  5. NOVOTNÝ, Petr, Petr NOVOTNÝ, Milada RABUŠICOVÁ, Libor JUHAŇÁK, Dana KNOTOVÁ a Katarína ROZVADSKÁ. Netradiční studenti pedagogických oborů na českých vysokých školách.. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 306 s. ISBN 978-80-210-9974-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9974-2021.
  6. JUHAŇÁK, Libor a Karla BRÜCKNEROVÁ. Patterns of academic success : data-driven typology of university students' approaches to learning, motivation, and academic achievement. In ICERI2021 Proceedings. Seville, Spain: IATED, 2021, s. 6798-6806. ISBN 978-84-09-34549-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21125/iceri.2021.1538.

  2020

  1. BRÜCKNEROVÁ, Karla, Katarína ROZVADSKÁ, Dana KNOTOVÁ, Libor JUHAŇÁK, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Educational Trajectories of Non-traditional Students: Stories Behind Numbers. Studia paedagogica. Masarykova univerzita, 2020, roč. 25, č. 4, s. 93-114. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2020-4-5.
  2. HLAĎO, Petr, Lucia KVASKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Stanislav JEŽEK, Libor JUHAŇÁK, Petr MACEK, Petra DAŇSOVÁ, Jaroslav GOTTFRIED, Petr PALÍŠEK, Karel REČKA a Václav ŠAŠINKA. Kariérová adaptabilita : její podoby, proměny, souvislosti a role v životě mladých dospělých procházejících středním odborným vzděláváním. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 208 s. monografie. ISBN 978-80-210-9666-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9692-2020.
  3. HLAĎO, Petr, Lucia KVASKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Stanislav JEŽEK, Libor JUHAŇÁK, Petr MACEK, Petra DAŇSOVÁ, Jaroslav GOTTFRIED, Petr PALÍŠEK, Karel REČKA a Václav ŠAŠINKA. Kariérová adaptabilita : její podoby, proměny, souvislosti a role v životě mladých dospělých procházejících středním odborným vzděláváním. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 208 s. monografie. ISBN 978-80-210-9692-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9692-2020.
  4. HLAĎO, Petr, Lucia KVASKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Stanislav JEŽEK, Libor JUHAŇÁK, Petr MACEK, Petra DAŇSOVÁ, Jaroslav GOTTFRIED, Petr PALÍŠEK, Karel REČKA a Václav ŠAŠINKA. Kariérová adaptabilita : její podoby, proměny, souvislosti a role v životě mladých dospělých procházejících středním odborným vzděláváním. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 208 s. monografie. ISBN 978-80-210-9666-0.
  5. NOVOTNÝ, Petr, Libor JUHAŇÁK, Milada RABUŠICOVÁ, Dana KNOTOVÁ a Karla BRÜCKNEROVÁ. Netradiční studenti : Role angažovanosti ve studiu. In XXVIII. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2020.
  6. ZOUNEK, Jiří, Klára ZÁLESKÁ a Libor JUHAŇÁK. Výuka s využitím ICT v mezinárodní perspektivě: na cestě k moderní pedagogice. LIFELONG LEARNING- CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Mendelova univerzita v Brně, 2020, roč. 10, č. 1, s. 57-93. ISSN 1804-526X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.11118/lifele20201001057.

  2019

  1. JUHAŇÁK, Libor. Analytika a data mining ve vzdělávání : revoluce nebo evoluce? In Interdisciplinární studentská vědecká konference doktorandů FPE, 13. 5. 2019, Plzeň. 2019.
  2. NOVOTNÝ, Petr, Karla BRÜCKNEROVÁ, Libor JUHAŇÁK a Katarína ROZVADSKÁ. Driven To Be a Non-Traditional Student : Measurement of the Academic Motivation Scale with Adult Learners After Their Transition to University. Studia paedagogica. Masarykova univerzita, 2019, roč. 24, č. 2, s. 109-135. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2019-2-5.
  3. BÁRTA, Ondřej, Klára ZÁLESKÁ, Jiří ZOUNEK, Libor JUHAŇÁK a Kristýna VLČKOVÁ. Chosen Ambiguities of ICT-Related Learning in Youth. In European Conference on Educational Research (ECER) : Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future, Hamburg, 2 – 6 September 2019. 2019.
  4. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Libor JUHAŇÁK, Petr HLAĎO a Bohumíra LAZAROVÁ. Kariérová adaptabilita začínajících vysokoškoláků. In PŘESAH (Y) vysokoškolského poradenství : Konference Asociace vysokoškolských poradců, 13. - 14. června 2019, Praha. 2019.
  5. JUHAŇÁK, Libor a Jiří ZOUNEK. Learning Analytics : Challenges and Opportunities of Using Data Analysis in Education. In Ordóñez de Pablos, Patricia; D. Lytras, Miltiadis; Zhang, Xi; Chui, Kwok Tai. Opening Up Education for Inclusivity Across Digital Economies and Societies. Hershey, USA: IGI Global, 2019, s. 52-72. ISBN 978-1-5225-7473-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4018/978-1-5225-7473-6.ch003.
  6. ZOUNEK, Jiří, Klára ZÁLESKÁ, Libor JUHAŇÁK a Kristýna VLČKOVÁ. Otázky ambivalence učení mládeže v oblasti ICT. In 27. ročník konference České asociace pedagogických výzkumu : Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie, 11.-13.9.2019, Liberec. 2019.
  7. JUHAŇÁK, Libor, Jiří ZOUNEK, Klára ZÁLESKÁ a Ondřej BÁRTA. Relationship between early computer use and ICT competence : Evidence from OECD Countries. In 18th Biennial EARLI Conference, 12.-16.8.2019, Aachen, Germany. 2019.
  8. NOVOTNÝ, Petr, Karla BRÜCKNEROVÁ, Katarína ROZVADSKÁ, Milada RABUŠICOVÁ, Libor JUHAŇÁK a Dana KNOTOVÁ. Research based typology of non-traditional university students studying for education degrees. In ECER 2019 : Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future, 2.-6.9.2019, Hamburg. 2019.
  9. JUHAŇÁK, Libor, Jiří ZOUNEK, Klára ZÁLESKÁ, Ondřej BÁRTA a Kristýna VLČKOVÁ. The relationship between the age at first computer use and students' perceived competence and autonomy in ICT usage : A mediation analysis. Computers & Education. 2019, roč. 141, NOV 2019, s. 1-14. ISSN 0360-1315. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103614.
  10. JUHAŇÁK, Libor, Klára ZÁLESKÁ, Jiří ZOUNEK, Ondřej BÁRTA a Kristýna VLČKOVÁ. The use of ICT by natives and immigrant children in Europe : Is there a difference? In Gómez Chova, Luis; López Martínez, Augustín; Candel Torres, Ignacio. ICERI2019 Proceedings. Seville, Spain: IATED Academy, 2019, s. 4266-4274. ISBN 978-84-09-14755-7.
  11. NOVOTNÝ, Petr, Milada RABUŠICOVÁ, Libor JUHAŇÁK, Karla BRÜCKNEROVÁ a Dana KNOTOVÁ. Typologie netradičních univerzitních studentů pedagogických oborů postavená na datech. In 27. ročník konference České asociace pedagogických výzkumu : Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie, 11.-13.9.2019, Liberec. 2019.
  12. JUHAŇÁK, Libor, Jiří ZOUNEK a Lucie ROHLÍKOVÁ. Using process mining to analyze students' quiz-taking behavior patterns in a learning management system. Computers in Human Behavior. Pergamon Press, 2019, roč. 92, MAR 2019, s. 496-506. ISSN 0747-5632. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2017.12.015.
  13. ZÁLESKÁ, Klára, Libor JUHAŇÁK, Kateřina TRNKOVÁ a Martina ŠMAHELOVÁ. Uvádění začínajících učitelů do základních škol : plánovitý, nebo intuitivní proces? Komenský. Masarykova univerzita, 2019, roč. 143, č. 4, s. 22-28. ISSN 0323-0449.
  14. ZÁLESKÁ, Klára, Libor JUHAŇÁK, Kateřina TRNKOVÁ a Martina ŠMAHELOVÁ. Uvádění začínajících učitelů v mateřských, základních a středních školách pohledem jeho hlavních aktérů. Pedagogická orientace. 2019, roč. 29, č. 2, s. 149-171. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2019-2-149.

  2018

  1. BÁRTA, Ondřej, Jiří ZOUNEK, Libor JUHAŇÁK, Klára ZÁLESKÁ a Kristýna VLČKOVÁ. Ambivalence in ICT-related learning. In Cyberspace Conference 2018, 30. listopadu – 1. prosince 2018, Brno. 2018.
  2. ZOUNEK, Jiří, Klára ZÁLESKÁ, Libor JUHAŇÁK, Ondřej BÁRTA a Kristýna VLČKOVÁ. Czech Republic and Norway on their path todigital education. Studia paedagogica. Masarykova univerzita, 2018, roč. 23, č. 4, s. 11-48. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2018-4-2.
  3. ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Klára ZÁLESKÁ, Ondřej BÁRTA a Kristýna VLČKOVÁ. ICT in Czech Students’ Learning through the Lenses of PISA 2015: A Secondary Analysis. In ECER 2018, 3 – 7 September, Bolzano. 2018.
  4. NOVOTNÝ, Petr, Karla BRÜCKNEROVÁ, Milada RABUŠICOVÁ, Dana KNOTOVÁ a Libor JUHAŇÁK. Non-traditional Students Studying for Education Degrees. In ECER 2018, 3 – 7 September, Bolzano. 2018.
  5. JUHAŇÁK, Libor, Jiří ZOUNEK, Klára ZÁLESKÁ, Ondřej BÁRTA a Kristýna VLČKOVÁ. The Relationship between Students’ ICT Use and Their School Performance: Evidence from PISA 2015 in the Czech Republic. Orbis Scholae. Karolinum, 2018, roč. 12, č. 2, s. 37-64. ISSN 1802-4637. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23363177.2018.292.
  6. ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Klára ZÁLESKÁ, Ondřej BÁRTA a Kristýna VLČKOVÁ. Učení českých žáků a jejich školní úspěšnost v éře digitálních technologií (sekundární analýza výzkumu PISA 2015). In XXVI. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, 12. – 14. září 2018, Zlín. 2018.

  2017

  1. ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Ondřej BÁRTA, Klára ZÁLESKÁ a Kristýna VLČKOVÁ. Digitální technologie v životě žáků pohledem empirického výzkumu. In XXV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, 13.-15. 9. 2017, Hradec Králové. 2017.
  2. CHROMEC, Jakub a Libor JUHAŇÁK. moodler : A new R package to easily fetch data from Moodle. In useR! International R User Conference, 3.-7. 7. 2017. 2017.
  3. JUHAŇÁK, Libor. Sociální sítě autorů publikujících v pedagogických vědách v letech 2009–2013 : exploratorní analýza. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 22, č. 1, s. 9-36. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2017-1-2.
  4. JUHAŇÁK, Libor. Využití metod process miningu pro analýzu chování studentů v online systému pro řízení výuky. In XXV. výroční konferenci České asociace pedagogického výzkumu s tématem Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu, 13.-14. 9. 2017, Hradec Králové. 2017.
  5. ZOUNEK, Jiří a Libor JUHAŇÁK. Webináře ve vzdělávání. Praha: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s., 2017, s. 16-16. ISSN 2336-5145.

  2016

  1. JUHAŇÁK, Libor a Jiří ZOUNEK. Analytika učení : nový přístup ke zkoumání učení (nejen) ve virtuálním prostředí. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2016, roč. 26, č. 3, s. 560-583. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2016-3-560.
  2. ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ a Jiří POLÁČEK. E-learning. Učení (se) s digitálními technologiemi. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2016, 280 s. ISBN 978-80-7552-217-7.
  3. SUDICKÝ, Petr, Libor JUHAŇÁK, Petra FUNIOKOVÁ, Anna CZASCHOVÁ, Jakub CHROMEC, Veronika NĚNIČKOVÁ a Irina MATUSEVICH. ELFday0216: E-learningové setkání na Gorkého 7 (Jak lépe poznat své studenty). 2016.
  4. ARNSETH, Hans Christian, Ola ERSTAD, Libor JUHAŇÁK a Jiří ZOUNEK. Pedagogika a nové výzvy výzkumu ICT : role digitálních technologií v každodenním životě a učení mládeže. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 1, s. 87-110. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2016-1-5.

  2015

  1. JUHAŇÁK, Libor a Jiří ZOUNEK. Analyzing Interaction Between Students In Online Discussion Forums Using Social Network Analysis. In ECER 2015 : Education and Transition. Contributions from Educational Research, Corvinus University, 7.-11. 9. 2015, Budapest, Hungary. 2015.
  2. SUDICKÝ, Petr, Libor JUHAŇÁK, Petra FUNIOKOVÁ, Anna CZASCHOVÁ, Veronika NĚNIČKOVÁ, Jakub CHROMEC, Irina MATUSEVICH a Lenka BELÁŇOVÁ. ELFday0215: E-learningové setkání na Gorkého 7 (Samostatnost a kreativita). 2015.
  3. SUDICKÝ, Petr, Libor JUHAŇÁK, Petra FUNIOKOVÁ, Anna CZASCHOVÁ, Jakub CHROMEC, Veronika NĚNIČKOVÁ a Irina MATUSEVICH. ELFday0915: E-learningové setkání na Gorkého 7 (Mobilní technologie v akademickém prostředí). 2015.

  2014

  1. JUHAŇÁK, Libor. Analytika učení – o čem mluvíme a co už víme. In AEDUCA, Olomouc, 9.-10. října 2014. 2014.
  2. JUHAŇÁK, Libor. Co nového v Moodle aneb to nejdůležitější v posledních verzích. Online. In Rosecký, Jan. Počítač ve škole 2014 - sborník příspěvků. Nové Město na Moravě: Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami, 2014, s. nestránkováno, 6 s. ISBN 978-80-905765-1-3.
  3. SUDICKÝ, Petr, Libor JUHAŇÁK, Petra FUNIOKOVÁ, Anna CZASCHOVÁ, Jakub CHROMEC a Lenka BELÁŇOVÁ. ELFday0214: E-learningové setkání na Gorkého 7 (Motivace v e-learningu). 2014.
  4. SUDICKÝ, Petr, Libor JUHAŇÁK, Petra FUNIOKOVÁ, Veronika NĚNIČKOVÁ, Anna CZASCHOVÁ, Jakub CHROMEC, Irina MATUSEVICH a Lenka BELÁŇOVÁ. ELFday0914: E-learningové setkání na Gorkého 7 (Spolupráce a kritické myšlení). 2014.
  5. SUDICKÝ, Petr, Libor JUHAŇÁK, Lenka BELÁŇOVÁ a Filip BENČO. Galerie FF MU: Modul pro správu a prezentaci obrazových a video materiálů v kurzech [presentation]. In MoodleMoot.cz 2014. 2014.
  6. SUDICKÝ, Petr, Libor JUHAŇÁK, Lenka BELÁŇOVÁ a Filip BENČO. Introducing a New Gallery Module: Store, Edit and Display Images Easily in Your Courses [online presentation]. In iMoot 2014. 2014.
  7. JUHAŇÁK, Libor. Na cestě k analytice učení a dolování z dat ve vzdělávání. In 4. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE, Plzeň. 2014.
  8. ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK a Hana STAUDKOVÁ. Výzkum učení mládeže v digitální éře založený na konceptu „learning lives“. In Současná škola - "Dílna lidskosti"?, Uherský Brod, 27.-28. března 2014. 2014.

  2013

  1. JUHAŇÁK, Libor. Analytika učení a dolování dat v oblasti e-learningu. In XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. 2013.
  2. SUDICKÝ, Petr, Lenka BELÁŇOVÁ, Libor JUHAŇÁK a Filip BENČO. Echo-Assignment: A New Module for Tutored Text Production and Work Revision. In iMoot 2013. 2013.
  3. SUDICKÝ, Petr, Lenka BELÁŇOVÁ, Libor JUHAŇÁK a Filip BENČO. Echo-Assignment: A New Module for Tutored Text Production and Work Revision [online presentation]. In iMoot 2013. 2013.
  4. JUHAŇÁK, Libor a Petr SUDICKÝ. Enhancing Student Collaboration and Teamwork: Theoretical and Practical Issues of Virtual Project-based Collaborative Learning. In Gómez Chova, Luis; López Martínez, A.; Candel Torres, I. Proceedings of INTED2013 Conference. Valencia: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2013, s. 3453-3462. ISBN 978-84-616-2661-8.
  5. JUHAŇÁK, Libor a Petr SUDICKÝ. Enhancing Student Collaboration and Teamwork: Theoretical and Practical Issues of Virtual Project-based Collaborative Learning. In INTED 2013: 7th International Technology, Education and Development Conference. 2013. ISBN 978-84-616-2660-1.
  6. JUHAŇÁK, Libor a Petr SUDICKÝ. Enhancing Student Collaboration and Teamwork: Theoretical and Practical Issues of Virtual Project-based Collaborative Learning [presentation]. In INTED 2013: 7th International Technology, Education and Development Conference. 2013.
  7. SUDICKÝ, Petr, Libor JUHAŇÁK a Jakub CHROMEC. Putting the Pencil Down: Selected Issues of Web-based Language Testing. In Gómez Chova, Luis; López Martínez, A.; Candel Torres, I. Proceedings of ICERI2013 Conference. Seville: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2013, s. 4432-4442. ISBN 978-84-616-3847-5.
  8. SUDICKÝ, Petr, Libor JUHAŇÁK a Jakub CHROMEC. Putting the Pencil Down: Selected Issues of Web-based Language Testing. In ICERI2013: 6th International Conference of Education, Research and Innovation. 2013. ISBN 978-84-616-3849-9.
  9. SUDICKÝ, Petr, Libor JUHAŇÁK a Jakub CHROMEC. Putting the Pencil Down: Selected Issues of Web-based Language Testing [presentation]. In ICERI2013: 6th International Conference of Education, Research and Innovation. 2013.
  10. JUHAŇÁK, Libor. Tvorba a využití Drag & Drop otázek v Moodle testech. In Počítač ve škole: 10. ročník celostátní konference učitelů základních a středních škol, Nové Město na Moravě, 26.–28. března 2013. 2013.
  11. SUDICKÝ, Petr, Libor JUHAŇÁK, Lenka BELÁŇOVÁ a Filip BENČO. Using E-Learning in Humanities Education: A New Moodle Module for Scaffolding the Development of Student Writing Skills. In Gómez Chova, Luis; López Martínez, A.; Candel Torres, I. Proceedings of EDULEARN13 Conference. Barcelona: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2013, s. 1055-1062. ISBN 978-84-616-3822-2.
  12. SUDICKÝ, Petr, Libor JUHAŇÁK, Lenka BELÁŇOVÁ a Filip BENČO. Using E-Learning in Humanities Education: A New Moodle Module for Scaffolding the Development of Student Writing Skills. In EDULEARN13: 5th International Conference on Education and New Learning Technologies. 2013. ISBN 978-84-616-3823-9.
  13. SUDICKÝ, Petr, Libor JUHAŇÁK, Lenka BELÁŇOVÁ a Filip BENČO. Using E-Learning in Humanities Education: A New Moodle Module for Scaffolding the Development of Student Writing Skills [presentation]. In EDULEARN13: 5th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, Spain, 1-3 July 2013. 2013.

  2012

  1. SUDICKÝ, Petr a Libor JUHAŇÁK. Novinky a trendy v oblasti e-learningových technologií a přístupů [presentation]. In E-learning na FF MU: Setkání a prezentace kurzů. 2012.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 6. 2024 08:53