Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

  1. HORÁKOVÁ, Radka, Kristýna GÁBOVÁ a Peter TAVEL. Diagnostika a následná péče o dítě s vadou sluchu v raném věku: zkušenosti rodičů. Listy klinické logopedie. Praha: Asociace klinických logopedů ČR, 2020, roč. 4, č. 2, s. 84-91. ISSN 2570-6179. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.36833/lkl.2020.037.
  2. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Lenka DOLEŽALOVÁ a Radka HORÁKOVÁ. Metodika práce s třídním kolektivem v inkluzivní třídě se zaměřením na žáky se sluchovým postižením. Metodická příručka. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 303 s. ISBN 978-80-210-6643-4.

  2019

  1. HORÁKOVÁ, Radka. Komunikace osob s duálním smyslovým postižením. Metodické texty k projektu MUNI 4.0. Pedagogická fakulta, studijní program Logopedie (Bc.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 33 s. ISBN 978-80-210-9620-2.
  2. DOLEŽALOVÁ, Lenka a Radka HORÁKOVÁ. Komunikační a simulační techniky surdopedické. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 68 s. ISBN 978-80-210-9678-3.
  3. DOLEŽALOVÁ, Lenka a Radka HORÁKOVÁ. Speciálněpedagogická diagnostika surdopedická. Metodické texty k projektu MUNI 4.0. Pedagogická fakulta, studijní program Logopedie (Bc.). Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9595-3.
  4. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Barbora CHLEBORADOVÁ, Veronika JÁNSKÁ, Petr KACHLÍK, Petr KOPEČNÝ, Michaela KRISTLOVÁ, Štěpánka LAUKOVÁ, Martina MALENOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Jiří MARTINEC, Jarmila MÁTLOVÁ, Eva MATULOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Kristýna PIPALOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Dita ŠIMÁČKOVÁ, Dagmar TRCHALÍKOVÁ, Mária VINDIŠOVÁ, Věra VOJTOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Tady jsme! Kazuistické studie ve speciální pedagogice - speciální pedagog a jeho role. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 250 s. ISBN 978-80-210-9562-5.
  5. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Barbora CHLEBORADOVÁ, Veronika JÁNSKÁ, Petr KACHLÍK, Petr KOPEČNÝ, Michaela KRISTLOVÁ, Štěpánka LAUKOVÁ, Martina MALENOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Jiří MARTINEC, Jarmila MÁTLOVÁ, Eva MATULOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Kristýna PIPALOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Dita ŠIMÁČKOVÁ, Dagmar TRCHALÍKOVÁ, Mária VINDIŠOVÁ, Věra VOJTOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Tady jsme! Kazuistické studie ve speciální pedagogice - speciální pedagog a jeho role. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 258 s. ISBN 978-80-210-9562-5.

  2018

  1. NEUBAUER, Karel. Kompendium klinické logopedie. 1. vyd. Praha: Portál, 2018, s. 625 - 642, 17 s. ISBN 978-80-262-1390-1.

  2017

  1. KOPEČNÝ, Petr, Barbora CHLEBORADOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ a Radka HORÁKOVÁ. Cena děkana za významný tvůrčí čin zaměstnance. 2017.
  2. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. dotisk 2., uprav. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 270 s. ISBN 978-80-210-8140-6.
  3. HORÁKOVÁ, Radka. Sluchové vnímání dětí raného věku s postižením sluchu: funkční hodnocení. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 124 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-8130-7.
  4. HORÁKOVÁ, Radka. Sluchové vnímání dětí raného věku s postižením sluchu: funkční hodnocení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 124 s. ISBN 978-80-210-8130-7.
  5. HORÁKOVÁ, Radka, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Jana BLÁHOVÁ, Bronislava BUBENÍČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Barbora KULIHOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATĚJÍČKOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Jana SEDLÁČKOVÁ, Milada TAICHOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN, Jan VROŽINA, Dana ZÁMEČNÍKOVÁ a Barbora CHLEBORADOVÁ. Vzdělávání a podpora dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí. první. Brno: MU, 2017, 311 s. ISBN 978-80-210-8915-0.
  6. HORÁKOVÁ, Radka, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Jana BLÁHOVÁ, Bronislava BUBENÍČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Barbora KULIHOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATEJIČKOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Jana SEDLÁČKOVÁ, Milada TAICHOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN, Jan VROŽINA, Dana ZÁMEČNÍKOVÁ a Barbora CHLEBORADOVÁ. Vzdělávání a podpora dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 311 s. ISBN 978-80-210-8915-0.

  2016

  1. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5.
  2. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 2., upravené vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 270 s. ISBN 978-80-210-8140-6.
  3. BOČKOVÁ, Barbora, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ a Petr KOPEČNÝ. Options in speech therapy intervention from an early age to adulthood. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 187 s. ISBN 978-80-210-8411-7.
  4. BOČKOVÁ, Barbora, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ a Petr KOPEČNÝ. Options in speech therapy intervention from an early age to adulthood. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 187 s. ISBN 978-80-210-8411-7.
  5. BOČKOVÁ, Barbora, Marie VÍTKOVÁ, Monika AUGUSTINOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Dana BUČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Adéla ĎÁSKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Helena GAJDOŠÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Miroslava HYNŠTOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Barbora ILGNEROVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Petr KOPEČNÝ, Eva MINÁŘOVÁ, Dana NOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Zuzana PAŽITNÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Kristina ŠIMEČKOVÁ, Petra ŠEVČÍKOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Brno: MU, 2016, 384 s. ISBN 978-80-210-8508-4.
  6. BOČKOVÁ, Barbora, Marie VÍTKOVÁ, Monika AUGUSTINOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Dana BUČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Adéla ĎÁSKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Helena GAJDOŠÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Miroslava HYNŠTOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Barbora ILGNEROVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Petr KOPEČNÝ, Eva MINÁŘOVÁ, Dana NOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Zuzana PAŽITNÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Kristina ŠIMEČKOVÁ, Petra ŠEVČÍKOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 338 s. ISBN 978-80-210-8508-4.

  2015

  1. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5.
  2. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5.
  3. HORÁKOVÁ, Radka. Podpora dětí s těžkým sluchovým postižením v inkluzivním prostředí mateřské a základní školy. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 247-260, 13 s. ISBN 978-80-210-8093-5.
  4. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Lenka GAJZLEROVÁ, Kateřina GRUBEROVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Nora JÁGEROVÁ, Kristýna KEHAROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Ivana MÁROVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Petra PISKOVÁ, Lucia PLEVOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Helena VAĎUROVÁ a Pavlína WINKLEROVÁ. Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 367 s. ISBN 978-80-210-8098-0.
  5. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Lenka GAJZLEROVÁ, Kateřina GRUBEROVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Nora JÁGEROVÁ, Kristýna KEHAROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Ivana MÁROVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Petra PISKOVÁ, Lucia PLEVOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Helena VAĎUROVÁ a Pavlína WINKLEROVÁ. Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 367 s. ISBN 978-80-210-8098-0.
  6. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Lenka GAJZLEROVÁ, Kateřina GRUBEROVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Nora JÁGEROVÁ, Kristýna KEHAROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Ivana MÁROVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Petra PISKOVÁ, Lucia PLEVOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Helena VAĎUROVÁ a Pavlína WINKLEROVÁ. Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 367 s. ISBN 978-80-210-8098-0.
  7. HORÁKOVÁ, Radka a Petra PISKOVÁ. Tinnitus jako civilizační choroba - možnosti léčby a terapie v České republice. In Zámečníková, D., Vítková, M. et al. Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 307-317, 10 s. ISBN 978-80-210-8098-0.

  2014

  1. HORÁKOVÁ, Radka. FM systém a dítě se sluchovým postižením předškolního věku. In Hutyrová M., Souralová E., Chrastina J., Dolejš M., Moudrá L. Jinakost ve speciálněpedagogickém kontextu, XV. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, II. konference mladých vědeckých pracovníků. první. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 55-62. ISBN 978-80-244-4290-7.
  2. KLENKOVÁ, Jiřina, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Lenka HRICOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Jana PAVELKOVÁ, Evžen ŘEHULKA a Ivo ŠLAPÁK. Inkluze žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením. Psychologické, medicínské a speciálněpedagogické souvislosti. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 156 s. ISBN 978-80-210-7487-3.
  3. KLENKOVÁ, Jiřina, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Lenka HRICOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Jana PAVELKOVÁ, Evžen ŘEHULKA a Ivo ŠLAPÁK. Inkluze žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením. Psychologické, medicínské a speciálněpedagogické souvislosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 156 s. ISBN 978-80-210-7487-3.
  4. HORÁKOVÁ, Radka. Nástroje pro hodnocení sluchové percepce a úrovně komunikačních dovedností uživatelů kochleárních implantátů raného a předškolního věku. první. Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2014, 145 s. Kročanová L., Zubová M. Špeciálnopedagogické poradenstvo - Informačný bulletin XVIII. ISBN 978-80-89698-05-9.
  5. HORÁKOVÁ, Radka. Péče o žáka s kochleárním implantátem v podmínkách inkluzivního vzdělávání. In Jiřina Klenková et al. Inkluze žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením. Psychologické, medicínské aspeciálněpedagogické souvislosti. Inclusion of Pupils with Disordered Communication Ability and with Hearning Impairment. Psychological, Medicial and Special Educational Context. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 85-95. ISBN 978-80-210-7487-3.

  2013

  1. KLENKOVÁ, Jiřina, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HRICOVÁ a Radka HORÁKOVÁ. Narušená komunikační schopnost, sluchové postižení. 2013.
  2. HORÁKOVÁ, Radka a Mariana KOUTSKÁ. Sociokulturní determinanty integrace žáků se sluchovým postižením. In KLENKOVÁ, J. et al. Jedinci s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením v inkluzivním prostředí škol, školských zařízení a v zařízeních sociálních služeb. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 127-160. ISBN 978-80-210-6652-6.
  3. HORÁKOVÁ, Radka. Využití Lingových zvuků jako nástroje kontroly správného fungování sluchové protetiky. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. 1. vyd. Brno: Paido, 2013, s. 185-196. ISBN 978-80-7315-246-8.
  4. HORÁKOVÁ, Radka. Vývojové škály jako kritéria hodnotící jazykové a sociální dovednosti dětí s těžkým sluchovým postižením. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 80-91. ISBN 978-80-210-6515-4.

  2012

  1. HORÁKOVÁ, Radka. Důležitost včasného odhalení sluchového postižení u dětí raného věku a zajištění efektivní péče. In Gabarík, M., Melikant, M., Slovák, T. Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967 – 2012. první. Bratislava: IRIS, Vydavateľstvo a tlač, s. r. o., 2012, s. 173-181, 8 s. ISBN 978-80-89256-94-5.
  2. HORÁKOVÁ, Radka. Potvrzení diagnózy sluchového postižení u dítěte slyšících rodičů a její dopad na budování komunikace a vztahů v rodině. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 95-100. ISBN 978-80-210-5996-2.
  3. HORÁKOVÁ, Radka. Sluchové postižení - úvod do surdopedie. Praha. Praha: Portál, 2012, 159 s. 376 - Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob. ISBN 978-80-262-0084-0.
  4. HORÁKOVÁ, Radka. Včasné odhalení sluchového postižení u dětí raného věku a korekce sluchových vad pomocí kochleárního implantátu. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012. ISBN 978-80-7315-231-4.
  5. HORÁKOVÁ, Radka. Včasné odhalení sluchového postižení u dětí raného věku a korekce sluchových vad pomocí kochleárního implantátu. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 320-325. ISBN 978-80-210-5941-2.

  2011

  1. HORÁKOVÁ, Radka. Surdopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. první. Brno: Paido, 2011, 126 s. ISBN 978-80-7315-225-3.

  2010

  1. HORÁKOVÁ, Radka. Informovanost pedagogů o integraci žáků se sluchovým postižením. In Potměšil, M. a kol. Psychosocální aspekty sluchového postižení. první. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 155-173, 18 s. ISBN 978-80-210-5184-3.
  2. LANGER, Jiří, Eva SOURALOVÁ a Radka HORÁKOVÁ. Taktilní znakový jazyk. Manuál k výuce a studiu. první. Praha: o. s. Lorm - Společnost pro hluchoslepé, 2010, 33 s. ISBN 978-80-254-8457-9.
  3. HORÁKOVÁ, Radka. Uvedení do surdopedie. In Pipeková, J. et. al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. přepracované a rozšířené. Brno: Paido, 2010, s. 141-156, 15 s. 376 - Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob. ISBN 978-80-7315-198-0.

  2008

  1. BOČKOVÁ, Barbora, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ a Jiřina KLENKOVÁ. Komunikační kompetence a narušená komunikační schopnost u žáků na 1. stupni základních škol. In KLENKOVÁ, Jiřina. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. 1. vyd. Brno: Paido, 2008, 5 s. pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-168-3.
  2. BOČKOVÁ, Barbora, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ a Jiřina KLENKOVÁ. Komunikační kompetence a narušená komunikačníschopnost u žáků na 1. stupni základních škol. In KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Education of Pupils with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno: Paido, 2008, 143 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
  3. HORÁKOVÁ, Radka. Možnosti integrace a socializace jedinců s postižením sluchu s ohledem na úroveň jejich komunikačních dovedností a na kulturu neslyšících. In KLENKOVÁ, Jiřina. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. první. Brno: Paido, 2008, s. 103-110. Pedagogické publikace. ISBN 978-80-7315-168-3.
  4. HORÁKOVÁ, Radka a Eva SOURALOVÁ. Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení u hluchoslepých preferujících český znakový jazyk. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008, 69 s. 1. vydání. ISBN 978-80-87153-34-5.
  5. HORÁKOVÁ, Radka. Připravenost pedagogů na integraci žáků s postižením sluchu na 1. stupeň běžných základních škol v Jihomoravském kraji. In KLENKOVÁ, Jiřina. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. první. Brno: Paido, Brno, 2008, s. 123-136. Pedagogické publikace. ISBN 978-80-7315-168-3.
  6. HORÁKOVÁ, Radka, Naďa DINGOVÁ a Jitka ZAHUMENSKÁ. Specifika tlumočení ve vzdělávání. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008, 157 s. 1. vydání. ISBN 978-80-87153-56-7.
  7. HORÁKOVÁ, Radka. Use of different kinds of existing technologies by the deaf and in Deaf Education. 2008.

  2007

  1. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Jiřina KLENKOVÁ a Radka HORÁKOVÁ. Logopedie a surdopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-136-2.
  2. HORÁKOVÁ, Radka. Problematika poskytování tlumočnických služeb jedincům se sluchovým postižením. In MÜHLPACHR, Pavel. Dilemata speciální pedagogiky. Brno: MSD, 2007, s. 87-100, 269 s. 1. vydání. ISBN 978-80-7392-012-8.
  3. HORÁKOVÁ, Radka. Speciálně pedagogická terminologie ve znakovém jazyce. In VALENTA, Milan a Martin Dominik POLÍNEK. VII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. ISBN 978-80-244-1652-6.
  4. HORÁKOVÁ, Radka. Tlumočnické služby poskytované sluchově postiženým v České republice a analýza jejich využívání. In PANČOCHA, Karel a Helena VAĎUROVÁ. Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 82-91. ISBN 978-80-86633-92-3.
  5. HORÁKOVÁ, Radka. Tlumočník znakového jazyka a problematika tlumočení ve vzdělávání. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-150-8.

  2006

  1. HORÁKOVÁ, Radka. Specifika vývoje a včasná pedagogická intervence u dětí se sluchovým postižením. In OPATŘILOVÁ, Dagmar. Pedagogicko psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 243-281. ISBN 80-210-3977-9.
  2. HORÁKOVÁ, Radka. Tlumočení pro sluchově postižené jak jedna z forem služeb sociální prevence. In MÜHLPACHR, Pavel. Sociální práce jako životní pomoc. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 53 – 62. ISBN 80-86633-62-4.
  3. HORÁKOVÁ, Radka. Uvedení do surdopedie. In PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2., rozšířené vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 127-141. ISBN 80-7315-120-0.

  2005

  1. HORÁKOVÁ, Radka. Nedoslýchavost v období senia. In MÜHLPACHR, Pavel. Schola Gerontologica. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 112-117. ISBN 80-210-3838-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 6. 2024 16:37