Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

 1. TOMANDLOVÁ, Marie, Tomáš NOVOTNÝ, Robert STAFFA, Jindra SMUTNÁ, Tomáš KŘIVKA, Peter KRUŽLIAK, Ondřej SLABÝ, Luboš KUBÍČEK, Robert VLACHOVSKÝ, Lenka RADOVÁ a Josef TOMANDL. Kinetics of D-lactate and ischemia-modified albumin after abdominal aortic surgery and their ability to predict intestinal ischemia. Clinical Biochemistry. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2023, roč. 112, February 2023, s. 43-47. ISSN 0009-9120. doi:10.1016/j.clinbiochem.2022.12.002.
 2. NOVOTNÝ, Tomáš, Robert STAFFA, Josef TOMANDL, Tomáš KŘIVKA, Peter KRUŽLIAK, Marie TOMANDLOVÁ, Ondřej SLABÝ, Jan ŠPONIAR, Martin CAPRNDA, Ludovit GASPAR, Luis RODRIGO, Ioana MOZOS, Luboš KUBÍČEK, Ernest BIROS, Robert VLACHOVSKÝ, Lenka RADOVÁ a Anna KONIECZNA. Procalcitonin kinetics following abdominal aortic surgery and its value for postoperative intestinal ischaemia detection. Vascular. London: Sage Publications Inc, 2023. ISSN 1708-5381. doi:10.1177/17085381221102812.
 3. 2022

 4. VLACHOVSKÝ, Robert, Tomáš NOVOTNÝ, Robert STAFFA a Zdeněk BEDNAŘÍK. Endovenózní ablace křečových žil - současný stav a přehled metod. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2022, roč. 101, č. 5, s. 200-210. ISSN 0035-9351. doi:10.33699/PIS.2022.101.5.200–210.
 5. VLACHOVSKÝ, Robert, Václav ŽIŽLAVSKÝ, Jan BUČEK, Jan ŠPONIAR, Tomáš NOVOTNÝ a Robert STAFFA. Endovenózní laserové ošetření (EVLA) křecových žil pomocí laseru 1940 nm a radiálního vlákna – výsledky po 1 roce sledování. In X. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 23.-25.10.2022, Brno. 2022.
 6. NOVOTNÝ, Tomáš, Robert STAFFA, Josef TOMANDL, Tomáš KŘIVKA, Zdeněk KŘÍŽ a Jan ŠPONIAR. L-lactate and ischemia-modified albumin as markers of intestinal ischemia after abdominal aortic surgery. In Czech Cardiovascular Research and Innovation Days 2022, 28.-29.11.2022, Praha. 2022.
 7. NOVOTNÝ, Tomáš, Robert STAFFA, Josef TOMANDL, Tomáš KŘIVKA, Ondřej SLABÝ, Luboš KUBÍČEK, Ernest BIROŠ, Marie TOMANDLOVÁ, Robert VLACHOVSKÝ, Jan ŠPONIAR, Lenka RADOVÁ a Anna KONIECZNA. L-lactate kinetics after abdominal aortic surgery and intestinal ischemia An observational cohort study. INTERNATIONAL JOURNAL OF SURGERY. AMSTERDAM: ELSEVIER, 2022, roč. 98, February 2022, s. 1-8. ISSN 1743-9191. doi:10.1016/j.ijsu.2021.106220.
 8. NOVOTNÝ, Tomáš, Robert STAFFA, Josef TOMANDL, Tomáš KŘIVKA, Zdeněk KŘÍŽ a Jan ŠPONIAR. L-laktát a ischemií modifikovaný albumin jako markery střevní ischemie po výkonech na břišní aortě. In XII. Podlahovy chirurgické dny a XIII. Interaktivní sympozium hojení ran, 17.-18.10.2022, Mikulov. 2022.
 9. NOVOTNÝ, Tomáš, Robert STAFFA, Josef TOMANDL, Tomáš KŘIVKA, Zdeněk KŘÍŽ a Jan ŠPONIAR. L-laktát a ischemií modifikovaný albumin jako markery střevní ischemie po výkonech na břišní aortě. In X. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 23.-25.10.2022, Brno. 2022.
 10. BIROŠ, Ernest, Robert STAFFA, Miroslav KREJČÍ, Tomáš NOVOTNÝ, Zdeněk KONEČNÝ a Monika SKOTÁKOVÁ. Použití žilních graftu z horních koncetin v infrainguinální cévní chirurgii. In X. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 23.-25.10.2022, Brno. 2022.
 11. NOVOTNÝ, Tomáš, Robert STAFFA, Zdeněk KŘÍŽ, Jan BUČEK a Robert VLACHOVSKÝ. Rešení infekce aortální cévní protézy autologní femorální žílou. In X. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 23.-25.10.2022, Brno. 2022.
 12. STAFFA, Robert, Jan VOJÁČEK, Petr NĚMEC, Petr FILA, Tomáš NOVOTNÝ, Jan ŠTĚRBA a Robert VLACHOVSKÝ. X. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 23.-25.10.2022, Brno. 2022.
 13. 2021

 14. POLZER, Stanislav, Vojtěch MAN, Robert VLACHOVSKÝ, Luboš KUBÍČEK, Jan KRACÍK, Robert STAFFA, Tomáš NOVOTNÝ, Jiří BURŠA a M.L. RAGHAVAN. Failure properties of abdominal aortic aneurysm tissue are orientation dependent. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. Elsevier: Amsterdam, 2021, roč. 114, FEB 2021, s. 1-7. ISSN 1751-6161. doi:10.1016/j.jmbbm.2020.104181.
 15. STAFFA, Robert, Petr NĚMEC, Petr FILA, Tomáš NOVOTNÝ, Jan ŠTĚRBA a Robert VLACHOVSKÝ. IX. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí. 2021.
 16. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA, Zdeněk KŘÍŽ a Tomáš NOVOTNÝ. Jak ovlivní naši praxi konečné výsledky studie ACST–2? Pohled cévního chirurga na asymptomatické stenózy krkavic. In IX. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 21.-23.11.2021, Brno, sborník abstrakt. 2021.
 17. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA, Zdeněk KŘÍŽ a Tomáš NOVOTNÝ. Jak ovlivní naši praxi konečné výsledky studie ACST–2? Pohled cévního chirurga na asymptomatické stenózy krkavic. In IX. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 21.-23.11.2021, Brno. 2021.
 18. ŠPONIAR, Jan, Robert STAFFA a Tomáš NOVOTNÝ. Kinetika C-reaktivního proteinu po cévních rekonstrukcích na břišní aortě. In IX. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 21.-23.11.2021, Brno. 2021.
 19. ŠPONIAR, Jan, Robert STAFFA a Tomáš NOVOTNÝ. Kinetika C-reaktivního proteinu po cévních rekonstrukcích na břišní aortě. In IX. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 21.-23.11.2021, Brno. 2021.
 20. POLZER, Stanislav, Jan KRACIK, Tomáš NOVOTNÝ, Luboš KUBÍČEK, Robert STAFFA a Madhavan L. RAGHAVAN. Methodology for Estimation of Annual Risk of Rupture for Abdominal Aortic Aneurysm. Computer Methods and Programs in Biomedicine. Clare: Elsevier Ireland Ltd., 2021, roč. 200, MAR 2021, s. 1-11. ISSN 0169-2607. doi:10.1016/j.cmpb.2020.105916.
 21. BIROŠ, Ernest, Robert STAFFA, Miroslav KREJČÍ, Zdeněk KONEČNÝ, Tomáš NOVOTNÝ, Robert VLACHOVSKÝ a Monika SKOTÁKOVÁ. Možnosti použití žilních graftů z horních končetin v infrainguinální cévní chirurgii. In IX. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 21.-23.11.2021, Brno, sborník abstrakt. 2021.
 22. BIROŠ, Ernest, Robert STAFFA, Miroslav KREJČÍ, Zdeněk KONEČNÝ, Tomáš NOVOTNÝ, Robert VLACHOVSKÝ a Monika SKOTÁKOVÁ. Možnosti použití žilních graftů z horních končetin v infrainguinální cévní chirurgii. In IX. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 21.-23.11.2021, Brno. 2021.
 23. SLÁVIK, Marek, Tomáš NOVOTNÝ, Renata ČERVENÁ a Michaela ŠVAJDOVÁ. Nádory hlavy a krku. In Pavel Šlampa. Radiační onkologie. 2021. vyd. Praha: Maxdorf, 2021. s. 175-217. Jessenius. ISBN 978-80-7345-674-0.
 24. KREJČÍ, Miroslav, Jan BUČEK, Tomáš NOVOTNÝ, Martin DVOŘÁK, Ernest BIROŠ, Luboš KUBÍČEK a Robert STAFFA. Podtlaková terapie v léčbě lokalizované infekce v třísle u pacientů po aorto-femorální protetické rekonstrukci. Léčba ran. Praha: Vzdělávání In, 2021, roč. 8, č. 4, s. 8-11. ISSN 2336-520X.
 25. NOVOTNÝ, Tomáš, Robert STAFFA, Jan ŠPONIAR, Zdeněk KŘÍŽ a Tomáš KŘIVKA. Procalcitonin kinetics following abdominal aortic surgery and its value for postoperative intestinal ischemia detection. In IX. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 21.-23.11.2021, Brno. 2021.
 26. NOVOTNÝ, Tomáš, Robert STAFFA, Jan ŠPONIAR, Zdeněk KŘÍŽ a Tomáš KŘIVKA. Procalcitonin kinetics following abdominal aortic surgery and its value for postoperative intestinal ischemia detection. In IX. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 21.-23.11.2021, Brno. 2021.
 27. 2020

 28. BIROŠ, Ernest, Robert STAFFA, Tomáš NOVOTNÝ, Robert VLACHOVSKÝ a Miroslav KREJČÍ. Acute mesenteric ischemia caused by floating thrombus of the descending thoracic aorta - case report. cor et Vasa. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2020, roč. 62, č. 6, s. 629-632. ISSN 0010-8650. doi:10.33678/cor.2020.091.
 29. LISICKY, Ondrej, Aneta MALA, Zdeněk BEDNAŘÍK, Tomáš NOVOTNÝ a Jiri BURSA. Consideration of stiffness of wall layers is decisive for patient-specific analysis of carotid artery with atheroma. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2020, roč. 15, č. 9, s. 1-18. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0239447.
 30. 2019

 31. KUBÍČEK, Luboš, Robert STAFFA a Tomáš NOVOTNÝ. Diagnostika a léčba pacientů s viscerální ischemií. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2019, roč. 99, č. 6, s. 253-257. ISSN 0032-6739.
 32. BIROŠ, Ernest, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ a Eva KORIŤÁKOVÁ. Endoscopic versus open saphenous vein harvest for lower extremity femoro-popliteal bypass. In 68th International Congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery, 22.-25.5.2019, Groningen, NL. 2019.
 33. JUŘENÍKOVÁ, Petra, Tomáš NOVOTNÝ, Robert STAFFA a Miroslav KREJČÍ. Hodnocení bolesti operačních ran po angiochirurgických výkonech. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 82, Supplementum 1, s. "S44"-"S46", 3 s. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2019S44.
 34. JUŘENÍKOVÁ, Petra, Tomáš NOVOTNÝ, Robert STAFFA a Miroslav KREJČÍ. Hodnocení bolesti operačních ran po angiochirurgických výkonech. In IV. sympozium Dekubity - sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni, 8.11.2019, Brno. 2019.
 35. KUBÍČEK, Luboš, Robert STAFFA, Tomáš NOVOTNÝ a Robert VLACHOVSKÝ. Predikce rizika ruptury aneuryzmatu břišní aorty na základě počítačového modelování napětí cévní stěny. In XXIII. Slovenský kongres cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou, 4.-6.4.2019, Jasná, SK. 2019.
 36. BIROŠ, Ernest, Robert STAFFA, Zdeněk KŘÍŽ, Zdeněk KONEČNÝ a Tomáš NOVOTNÝ. Steal fenoménem indukovaná non-okluzivní mesenterická ischémie jako časná komplikace implantované aorto-biprofundální rekonstrukce. Vaskulárna medicína. Solen, s.r.o., 2019, roč. 11, č. 2, s. 56-59. ISSN 1338-0206.
 37. KUBÍČEK, Luboš, Robert STAFFA, Zdeněk KŘÍŽ, Tomáš NOVOTNÝ a Robert VLACHOVSKÝ. Utilization of autologous superficial femoral vein graft in cases of infected prosthetic graft replacement and high infection-risk cases. In 33rd ESVS Annual Meeting 2019. 2019.
 38. KREJČÍ, Miroslav, Tomáš NOVOTNÝ, Robert STAFFA a Petra JUŘENÍKOVÁ. Využití podtlakové terapie k řešení ranných komplikací po angiochirurgických výkonech. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2019, roč. 82, Supplement 1, s. "S29"-"S32", 4 s. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2019S29.
 39. KREJČÍ, Miroslav, Tomáš NOVOTNÝ, Robert STAFFA a Petra JUŘENÍKOVÁ. Využití podtlakové terapie k řešení ranných komplikací po angiochirurgických výkonech. In IV. sympozium Dekubity - sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni, 8.11.2019, Brno. 2019.
 40. 2018

 41. KUBÍČEK, Luboš, Robert STAFFA, Tomáš NOVOTNÝ, Robert VLACHOVSKÝ, Stanislav POLZER a Jiří BURŠA. Abdominal Aortic Aneurysm Rupture Risk Prediction Based on Computer-Aided Vascular Wall Stress Assessment. In VIII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 25.-27.11.2018, Brno, Abstract book. 2018.
 42. KUBÍČEK, Luboš, Robert STAFFA, Tomáš NOVOTNÝ, Robert VLACHOVSKÝ, Stanislav POLZER a Jiří BURŠA. Abdominal Aortic Aneurysm Rupture Risk Prediction Based on Computer-Aided Vascular Wall Stress Assessment. In VIII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 25.-27.11.2018, Brno. 2018.
 43. KUBÍČEK, Luboš, Robert STAFFA, Stanislav POLZER, Jiří BURŠA, Tomáš NOVOTNÝ a Robert VLACHOVSKÝ. Abdominal Aortic Aneurysm Rupture Risk Prediction Based On Computer-Aided Vascular Wall Stress Assessment Using Finite Element Method – The Future Of Decision Making Process. In 32nd ESVS Annual Meeting, 25.-28.9.2018, Valencia, ES. 2018.
 44. STAFFA, Robert, Luboš KUBÍČEK, Zdeněk KŘÍŽ, Tomáš NOVOTNÝ a Robert VLACHOVSKÝ. Autologous superficial femoral vein for replacement of infected aortic prosthetic graft. In Charing Cross Symposium, 15.-18.4.2018, London, UK. 2018.
 45. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA, Kamil NOVÁK, Stanislav POLZER, Tomáš KŘIVKA, Tomáš NOVOTNÝ a Luboš KUBÍČEK. Correlation between transversal and orthogonal maximal diameters of abdominal aortic aneurysms and alternative rupture risk predictors. In 32nd ESVS Annual Meeting 2018. 2018.
 46. JUŘENÍKOVÁ, Petra, Miroslava KYASOVÁ, Tomáš NOVOTNÝ a Markéta ZAPLETALOVÁ. EVALUATION OF EDUCATIONAL MATERIALS FOR PATIENTS WITH VASCULAR PROSTHESIS. In 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Art SGEM 2018. 5. vyd. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. s. 211-216, 1042 s. ISBN 978-619-7408-55-3. doi:10.5593/sgemsocial2018/3.3.
 47. MAN, V., S. POLZER, T.C. GASSER, Tomáš NOVOTNÝ a J. BURSA. Impact of isotropic constitutive descriptions on the predicted peak wall stress in abdominal aortic aneurysms. MEDICAL ENGINEERING & PHYSICS. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2018, roč. 53, MAR 2018, s. 49-57. ISSN 1350-4533. doi:10.1016/j.medengphy.2018.01.002.
 48. STAFFA, Robert, Luboš KUBÍČEK, Zdeněk KŘÍŽ, Robert VLACHOVSKÝ a Tomáš NOVOTNÝ. Infected aortic graft replacement with BioIntegral prosthesis - our first experience. In 2nd Vienna Vascular Surgery Symposium, 29.-30.11.2018, Vídeň, AT. 2018.
 49. JUŘENÍKOVÁ, Petra, Lenka TŘÍLETÁ, Robert STAFFA a Tomáš NOVOTNÝ. INSTRUCTING PATIENTS PRIOR TO AND AFTER VASCULAR PROSTHESIS IMPLANTATION. In 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Art SGEM 2018. 5. vyd. Sofia Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2018. s. 325-330, 1042 s. ISBN 978-619-7408-55-3. doi:10.5593/sgemsocial2018/3.3.
 50. BUČEK, Jan, Robert STAFFA, Zdeněk KŘÍŽ, Tomáš NOVOTNÝ a Robert VLACHOVSKÝ. Pedální bypass. In VIII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 25.-27.11.2018, Brno, Abstract book. 2018.
 51. BUČEK, Jan, Robert STAFFA, Zdeněk KŘÍŽ, Tomáš NOVOTNÝ a Robert VLACHOVSKÝ. Pedální bypass. In VIII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 25.-27.11.2018, Brno. 2018.
 52. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA a Tomáš NOVOTNÝ. Phlebology in the Czech Republic - current state. In XII-th scientific-practical conference "Actual questions of phlebology", 31.5.-2.6.2018, Ryazan, RU. 2018.
 53. BIROŠ, Ernest, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ a Eva KORIŤÁKOVÁ. Použití metody endoskopického odběru velké safény pro periferní bypass. In VIII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 25.-27.11.2018, Brno, Abstract book. 2018.
 54. BIROŠ, Ernest, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ a Eva KORIŤÁKOVÁ. Použití metody endoskopického odběru velké safény pro periferní bypass. In VIII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 25.-27.11.2018, Brno. 2018.
 55. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Tomáš NOVOTNÝ, Jan BUČEK a Robert VLACHOVSKÝ. Řešení infekce aortoiliakofemorální cévní protézy autologní femorální žilou. In VIII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 25.-27.11.2018, Brno, Abstract book. 2018.
 56. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Tomáš NOVOTNÝ, Jan BUČEK a Robert VLACHOVSKÝ. Řešení infekce aortoiliakofemorální cévní protézy autologní femorální žilou. In VIII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 25.-27.11.2018, Brno. 2018.
 57. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA, Tomáš NOVOTNÝ a Jan BUČEK. Srovnání dvou typů radiálních laserových vláken (1ringových a 2ringových) v nitrožilní léčbě křečových žil pomocí laseru o vlnové délce 1470 nm. In VIII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 25.-27.11.2018, Brno, Abstract book. 2018.
 58. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA, Tomáš NOVOTNÝ a Jan BUČEK. Srovnání dvou typů radiálních laserových vláken (1ringových a 2ringových) v nitrožilní léčbě křečových žil pomocí laseru o vlnové délce 1470 nm. In VIII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 25.-27.11.2018, Brno. 2018.
 59. NOVOTNÝ, Tomáš, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Zdeněk KŘÍŽ a Jan BUČEK. Urgentní karotická endarterektomie. In VIII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 25.-27.11.2018, Brno, Abstract book. 2018.
 60. NOVOTNÝ, Tomáš, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Zdeněk KŘÍŽ a Jan BUČEK. Urgentní karotická endarterektomie. In VIII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 25.-27.11.2018, Brno. 2018.
 61. STAFFA, Robert, Petr NĚMEC, Jan ČERNÝ, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ a Petr FILA. VIII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí. 2018. doi:112018.
 62. JUŘENÍKOVÁ, Petra, Tomáš NOVOTNÝ a Pavel HUMPOLÍČEK. Vybraná perioperační problematika cévněchirurgických pacientů. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 173 s. ISBN 978-80-210-9173-3.
 63. JUŘENÍKOVÁ, Petra, Tomáš NOVOTNÝ, Robert STAFFA, Pavel HUMPOLÍČEK, Zdeňka KNECHTOVÁ, Miroslava KYASOVÁ, Markéta ZAPLETALOVÁ a Iva PADĚROVÁ. Vybraná perioperační problematika cévněchirurgických pacientů. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 172 s. ISBN 978-80-210-9174-0.
 64. JUŘENÍKOVÁ, Petra, Tomáš NOVOTNÝ, Robert STAFFA, Pavel HUMPOLÍČEK, Zdeňka KNECHTOVÁ, Miroslava KYASOVÁ, Markéta ZAPLETALOVÁ a Iva PADĚROVÁ. Vybraná perioperační problematika cévněchirurgických pacientů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 172 s. ISBN 978-80-210-9173-3.
 65. 2017

 66. STAFFA, Robert, Luboš KUBÍČEK, Zdeněk KŘÍŽ, Tomáš NOVOTNÝ a Robert VLACHOVSKÝ. Autologous superficial femoral vein for replacement of infected aortic prosthetic graft. In 31. Annual Meeting of European Society for Vascular Surgery. 2017.
 67. JUŘENÍKOVÁ, Petra, Zdeňka KNECHTOVÁ, Miroslava KYASOVÁ, Tomáš NOVOTNÝ a Iva PADĚROVÁ. Educational map as a tool for providing information after the implantation of a vascular prosthesis. In 4th International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts. Sofia: STEF92 Technology, 2017. s. 235-240. ISBN 978-619-7408-20-1. doi:10.5593/sgemsocial2017/33.
 68. NOVOTNÝ, Tomáš. In situ bypass. In Angiofórum 2017, 21.-22.4.2017, Brno. 2017.
 69. BIROŠ, Ernest, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ a Eva KORIŤÁKOVÁ. Použití metody endoskopického odběru velké safény v periferní infrainguinální cévní chirurgii - zhodnocení našich zkušeností. In XV. Slovensko - Poľsko - České Sympózium Videochirurgie, Dolný Kubín, SK. 2017.
 70. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA a Tomáš NOVOTNÝ. Pseudoaneurysm of the Dorsalis Pedis Artery: Case Report and Literature Review. JOURNAL OF FOOT & ANKLE SURGERY. NEW YORK: ELSEVIER SCIENCE INC, 2017, roč. 56, č. 2, s. 398-400. ISSN 1067-2516. doi:10.1053/j.jfas.2016.10.009.
 71. 2016

 72. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Tomáš NOVOTNÝ a Robert VLACHOVSKÝ. Autologní femorální žíla při řešení infekce aorto-iliako-femorální cévní protézy. In VII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 13.-15.11.2016, Praha, Abstract book. 2016.
 73. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Tomáš NOVOTNÝ a Robert VLACHOVSKÝ. Autologní femorální žíla při řešení infekce aorto-iliako-femorální cévní protézy. In VII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 13.-15.11.2016, Praha. 2016.
 74. NOVOTNÝ, Tomáš, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Zdeněk KŘÍŽ a Mojmír PŘÍVARA. Časná karotická endarterektomie. In 44. Český a slovenský cerebrovaskulární kongres, 15.-17.6.2016, Mikulov. 2016.
 75. NOVOTNÝ, Tomáš, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Zdeněk KŘÍŽ a Mojmír PŘÍVARA. Časná karotická endarterektomie. In VII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 13.-15.11.2016, Praha, Abstract book. 2016.
 76. NOVOTNÝ, Tomáš, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Zdeněk KŘÍŽ a Mojmír PŘÍVARA. Časná karotická endarterektomie. In VII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 13.-15.11.2016, Praha. 2016.
 77. NOVOTNÝ, Tomáš, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Z. KRIZ a M. PRIVARA. Early Carotid Endarterectomy. In 6th Munich Vascular Conference 2016. 2016.
 78. JUŘENÍKOVÁ, Petra, Zdeňka KNECHTOVÁ, Lenka TŘÍLETÁ, Miroslava KYASOVÁ, Robert STAFFA, Tomáš NOVOTNÝ, Markéta ZAPLETALOVÁ, Alena DVOŘÁKOVÁ a Iva PADĚROVÁ. Edukace pacientů před cévněchirurgickým výkonem s použitím implantátu. In VII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, Praha. 2016.
 79. PLUHÁČKOVÁ, Hana, Robert STAFFA, Tomáš NOVOTNÝ, Zdenek KRIZ a Jan BUČEK. Nediagnostikovaná tandemová stenóza arteria carotis interna - kasuistika. Cor et Vasa. Brno: Česká kardiologická společnost, 2016, roč. 58, č. 3, s. "e361"-"e364", 4 s. ISSN 0010-8650. doi:10.1016/j.crvasa.2015.06.001.
 80. JUŘENÍKOVÁ, Petra, Zdeňka KNECHTOVÁ, Lenka TŘÍLETÁ, Robert STAFFA a Tomáš NOVOTNÝ. Patient education prior to the implantation of a vascular prosthesis. In 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 721-726. ISBN 978-619-7105-71-1.
 81. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Jan BUČEK, Tomáš NOVOTNÝ a Hana PLUHÁČKOVÁ. Pedální bypass. In XX. Slovenský kongres cievnej chirurgie, 31.3.-2.4.2016, Jasná, SK. 2016.
 82. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Jan BUČEK, Robert VLACHOVSKÝ a Tomáš NOVOTNÝ. Periferní bypassy v léčbě CLI. In 41. Angiologické dny s mezinárodní účastí 2016, 18.-20.2.2016, Praha. 2016.
 83. BIROŠ, Ernest, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ a Eva JANOUŠOVÁ. Použití metody endoskopického odběru velké safény v periferní infrainguinální cévní chirurgii – zhodnocení iniciálních zkušeností. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2016, roč. 95, č. 3, s. 117-122. ISSN 0035-9351.
 84. BIROŠ, Ernest, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ a Eva KORIŤÁKOVÁ. Použití metody endoskopického odběru velké safény v periferní infrainguinální cévní chirurgii – zhodnocení našich iniciálních zkušeností. In 41. Angiologické dny s mezinárodní účastí 2016, 18.-20.2.2016, Praha. 2016.
 85. BIROŠ, Ernest, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ a Eva KORIŤÁKOVÁ. Použití metody endoskopického odběru velké safény v periferní infrainguinální cévní chirurgii - zhodnocení našich zkušeností. In VII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 13.-15.11.2016, Praha, Abstract book. 2016.
 86. BIROŠ, Ernest, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ a Eva KORIŤÁKOVÁ. Použití metody endoskopického odběru velké safény v periferní infrainguinální cévní chirurgii - zhodnocení našich zkušeností. In VII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 13.-15.11.2016, Praha. 2016.
 87. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA, Tomáš NOVOTNÝ a Jan BUČEK. Quality-of-life assessment in patients after endovenous laser therapy and conventional surgery using VCSS (Venous Clinical Severity Score). In 65th ESCVS Congress – Apr 21-24, 2016, Belgrade, Serbia. 2016.
 88. 2015

 89. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA, Tomáš NOVOTNÝ a Jan BUČEK. Cévní poranění - State of the Art. In XVII. Novákovy traumatologické dny, 1.-2.10.2015, Brno. 2015.
 90. NOVOTNÝ, Tomáš a Robert STAFFA. Karotická stenóza - diagnostika a léčba. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 61, č. 12, s. 1049-1066. ISSN 0042-773X.
 91. GAZI, A., Robert STAFFA, Tomáš NOVOTNÝ, Z. KRIZ a Markéta HERMANOVÁ. Perigraft seroma as a rare angiosurgical complication. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2015, roč. 94, č. 11, s. 477-481. ISSN 0035-9351.
 92. 2014

 93. NOVOTNÝ, Tomáš, Martin DVOŘÁK a Robert STAFFA. Analysis of the learning curve of robot-assisted laparoscopic aortofemoral bypass. In 63rd ESCVS Congress – Apr 24-27, 2014, Nice, France. 2014.
 94. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Tomáš NOVOTNÝ, Jan BUČEK a Robert VLACHOVSKÝ. Autologní femorální žíla při řešení infekce cévní protézy v aorto-iliako-femorální pozici. In VI. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 9.-11.11.2014, Brno. 2014.
 95. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Tomáš NOVOTNÝ, Jan BUČEK a Robert VLACHOVSKÝ. Autologní femorální žíla při řešení infekce cévní protézy v aorto-iliako-femorální pozici. In VI. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 9.-11.11.2014, Brno, Sborník abstrakt. 2014.
 96. NOVOTNÝ, Tomáš, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Zdeněk KŘÍŽ a Mojmír PŘÍVARA. Bezpečnost časné karotické endarterektomie. In VI. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 9.-11.11.2014, Brno. 2014.
 97. NOVOTNÝ, Tomáš, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Zdeněk KŘÍŽ a Mojmír PŘÍVARA. Bezpečnost časné karotické endarterektomie. In VI. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 9.-11.11.2014, Brno, Sborník abstrakt. 2014.
 98. BIROŠ, Ernest, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ a Tomáš NOVOTNÝ. Endoskopický odběr VSM pro infrainguinální tepenné rekonstrukce - výsledky pilotní studie. In VI. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 9.-11.11.2014, Brno, Sborník abstrakt. 2014.
 99. BIROŠ, Ernest, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ a Tomáš NOVOTNÝ. Endoskopický odběr VSM pro infrainguinální tepenné rekonstrukce - výsledky pilotní studie. In VI. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 9.-11.11.2014, Brno. 2014.
 100. JEŘÁBEK, Jiří, Tomáš NOVOTNÝ, Karel VESELÝ, Jan CAGAŠ, Václav JEDLIČKA, Petr VLČEK a Ivan ČAPOV. Evaluation of three purely polypropylene meshes of different pore sizes in an onlay position in a New Zealand white rabbit model. Hernia. New York: Springer, 2014, roč. 18, č. 6, s. 855-864. ISSN 1265-4906. doi:10.1007/s10029-014-1278-9.
 101. VLACHOVSKÝ, Robert, Tomáš NOVOTNÝ, Jan BUČEK a Robert STAFFA. Hodnocení kvality života pacientů po endovenózní a klasické operaci varixů pomocí „VENOUS CLINICAL SEVERITY SCORE" (VCSS ). In 18. Slovenský kongres cievnej chirurgie, 27.-29.3.2014, Jasná, SK. 2014.
 102. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Jan BUČEK, Tomáš NOVOTNÝ a Hana PLUHÁČKOVÁ. Pedální bypass. In VI. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 9.-11.11.2014, Brno, Sborník abstrakt. 2014.
 103. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Jan BUČEK, Tomáš NOVOTNÝ a Hana PLUHÁČKOVÁ. Pedální bypass. In VI. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 9.-11.11.2014, Brno. 2014.
 104. GAŽI, Andrej, Robert STAFFA, Zdeněk KŘÍŽ, Tomáš NOVOTNÝ a Ernest BIROŠ. Periprotetický serom jako raritní angiochirurgická komplikace - kazuistika. In VI. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 9.-11.11.2014, Brno. 2014.
 105. GAŽI, Andrej, Robert STAFFA, Zdeněk KŘÍŽ, Tomáš NOVOTNÝ a Ernest BIROŠ. Periprotetický serom jako raritní angiochirurgická komplikace - kazuistika. In VI. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 9.-11.11.2014, Brno, Sborník abstrakt. 2014.
 106. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA, Jan BUČEK a Tomáš NOVOTNÝ. Quality-of-life assessment in patients after endovenous laser therapy and conventional surgery for great saphenous varicose veins. In Controversies & Updates in Vascular Surgery, 23.-25.1.2014, Paříž, FR, Abstract book. 2014.
 107. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA, Jan BUČEK a Tomáš NOVOTNÝ. Quality-of-life assessment in patients after endovenous laser therapy and conventional surgery for great saphenous varicose veins. In Controversies & Updates in Vascular Surgery, 23.-25.1.2014, Paříž, FR. 2014.
 108. 2013

 109. NOVOTNÝ, Tomáš, Martin DVOŘÁK a Robert STAFFA. Analýza learning curve roboticky asistovaného laparoskopického aortofemorálního bypassu. In 17. Slovenský kongres cievnej chirurgie, 21.-23.3.2013, Jasná, SK, Vaskulárna medicína 2013; Suplement 1, s. 25. 2013.
 110. NOVOTNÝ, Tomáš, Martin DVOŘÁK a Robert STAFFA. Analýza learning curve roboticky asistovaného laparoskopického aortofemorálního bypassu. In 17. Slovenský kongres cievnej chirurgie, 21.-23.3.2013, Jasná, SK. 2013.
 111. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA, Tomáš NOVOTNÝ, Zdeněk KŘÍŽ a Jan BUČEK. BYPASS "IN SITU". In 17. Slovenský kongres cievnej chirurgie, 21.-23.3.2013, Jasná, SK, Vaskulárna medicína 2013; Suplement 1, s. 33. 2013.
 112. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA, Tomáš NOVOTNÝ, Zdeněk KŘÍŽ a Jan BUČEK. BYPASS "IN SITU". In 17. Slovenský kongres cievnej chirurgie, 21.-23.3.2013, Jasná, SK. 2013.
 113. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Jan BUČEK, Robert VLACHOVSKÝ a Tomáš NOVOTNÝ. Periferní bypass a jeho postavení v současné době. In XXXVIII. Angiologické dny 2013 s mezinárodní účastí, 28.2.-2.3.2013, Praha. 2013.
 114. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Jan BUČEK a Tomáš NOVOTNÝ. Periferní bypass v léčbě chronické kritické ischémie u pacientů s diabetem. In XI.celostátní kongres ČSLR s mezinárodní účastí, 24.-25.1.2013, Pardubice, Hojení ran 2013;7(1):27. 2013. ISSN 1802-6400.
 115. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Jan BUČEK a Tomáš NOVOTNÝ. Periferní bypass v léčbě chronické kritické ischémie u pacientů s diabetem. In XI.celostátní kongres ČSLR s mezinárodní účastí, 24.-25.1.2013, Pardubice. 2013.
 116. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Jan BUČEK, Robert VLACHOVSKÝ a Tomáš NOVOTNÝ. Peripheral bypass Grafting and its Current Role. In XXXVIII Angiological Days with International Participation 2013. Book of Abstracts, Praha, AMCA spol. s r.o. 2013. ISBN 978-80-905449-0-1.
 117. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA, Tomáš NOVOTNÝ a Jan BUČEK. Quality-of-life assessment in patients after endovenous laser therapy and conventional surgery for great saphenous varicose veins. In 2nd Annual Congress of the International Society for Vascular Surgery 2013), Feb 14-16, 2013, Miami, FL, USA, Program Book. 2013.
 118. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA, Tomáš NOVOTNÝ a Jan BUČEK. Quality-of-life assessment in patients after endovenous laser therapy and conventional surgery for great saphenous varicose veins. In 2nd Annual Congress of the International Society for Vascular Surgery 2013), Feb 14-16, 2013, Miami, FL, USA. 2013.
 119. GLADIŠ, Pavel, Robert STAFFA, Martin DVOŘÁK, Miroslav KREJČÍ a Tomáš NOVOTNÝ. Využití podtlakové terapie v cévní chirurgii - kazuistika. Kazuistiky v angiologii. Semily: Geum, 2013, roč. 1, č. 2, s. 8-10. ISSN 2336-2790.
 120. GLADIŠ, Pavel, Robert STAFFA, Martin DVOŘÁK, Miroslav KREJČÍ a Tomáš NOVOTNÝ. Využití podtlakové terapie v cévní chirurgii - kazuistika. Hojení ran. Praha: Geum, 2013, roč. 7, č. 3, s. 7-9. ISSN 1802-6400.
 121. 2012

 122. NOVOTNÝ, Tomáš, Martin DVOŘÁK a Robert STAFFA. Analysis of the learning curve of robot-assisted laparoscopic aortofemoral bypass. In 4th Worldwide Congress of Clinical Robotic Surgery Association, Sep 27-29, 2012, Chicago, IL, USA. 2012.
 123. STAFFA, Robert, Robert VLACHOVSKÝ a Tomáš NOVOTNÝ. Časná karotická endarterektomie. In Miroslav Bulvas, Ĺubomír Špak, Andrej Džupina, Karel Roztočil, Ewald Ambrózy, Jiří Matuška. Angiologie 2012: pokroky v angiologii. Praha: Maxdorf, 2012. s. 16-19. ISBN 978-80-7345-295-7.
 124. NOVOTNÝ, Tomáš, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Zdeněk KŘÍŽ a Mojmír PŘÍVARA. Časná karotická endarterektomie. In V. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 4.–6.11.2012, Brno, Sborník abstrakt. 2012.
 125. NOVOTNÝ, Tomáš, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Zdeněk KŘÍŽ a Mojmír PŘÍVARA. Časná karotická endarterektomie. In V. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 4.–6.11.2012, Brno. 2012.
 126. NOVOTNÝ, Tomáš, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Zdeněk KŘÍŽ a Mojmír PŘÍVARA. Časná karotická endarterektomie. In 16. Slovenský kongres cievnej chirurgie, 29.3.-1.4.2012, Jasná, SK. 2012.
 127. NOVOTNÝ, Tomáš, Jiří JEŘÁBEK, Karel VESELÝ, Robert STAFFA, Martin DVOŘÁK a Jan CAGAŠ. Evaluation of a knitted polytetrafluoroethylene mesh placed intraperitoneally in a New Zealand white rabbit model. SURGICAL ENDOSCOPY AND OTHER INTERVENTIONAL TECHNIQUES. NEW YORK: SPRINGER, 2012, roč. 26, č. 7, s. 1884-1891. ISSN 0930-2794. doi:10.1007/s00464-011-2120-4.
 128. VLACHOVSKÝ, Robert, Tomáš NOVOTNÝ, Jan BUČEK, Martin DVOŘÁK a Robert STAFFA. Hodnocení kvality života pacientů po endovenózní a klasické operaci varixů „Venous Clinical Severity Score“ (VCSS). In XXXVII. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí, Praha, Sborník abstrakt. 2012.
 129. VLACHOVSKÝ, Robert, Tomáš NOVOTNÝ, Jan BUČEK, Martin DVOŘÁK a Robert STAFFA. Hodnocení kvality života pacientů po endovenózní a klasické operaci varixů „Venous Clinical Severity Score“ (VCSS). In XXXVII. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí, Praha. 2012.
 130. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Robert VLACHOVSKÝ, Martin DVOŘÁK a Tomáš NOVOTNÝ. Náhrada infikované aorto-iliako-femorální cévní protézy autologní femorální žilou. In V. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 4.–6.11.2012, Brno, Sborník abstrakt. 2012.
 131. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Robert VLACHOVSKÝ, Martin DVOŘÁK a Tomáš NOVOTNÝ. Náhrada infikované aorto-iliako-femorální cévní protézy autologní femorální žilou. In V. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 4.–6.11.2012, Brno. 2012.
 132. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA, Zdeněk KŘÍŽ, Tomáš NOVOTNÝ, Martin DVOŘÁK a Jan BUČEK. Naše první zkušenosti s implantací biosyntetických protéz. In V. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 4.–6.11.2012, Brno, Sborník abstrakt. 2012.
 133. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA, Zdeněk KŘÍŽ, Tomáš NOVOTNÝ, Martin DVOŘÁK a Jan BUČEK. Naše první zkušenosti s implantací biosyntetických protéz. In V. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 4.–6.11.2012, Brno. 2012.
 134. KONEČNÝ, Zdeněk, Zdeněk KŘÍŽ, Robert STAFFA, Martin DVOŘÁK, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ, Jan BUČEK a Miroslav KREJČÍ. Naše zkušenosti se zakládáním přístupů pro hemodialýzu. In V. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 4.–6.11.2012, Brno, Sborník abstrakt. 2012.
 135. KONEČNÝ, Zdeněk, Zdeněk KŘÍŽ, Robert STAFFA, Martin DVOŘÁK, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ, Jan BUČEK a Miroslav KREJČÍ. Naše zkušenosti se zakládáním přístupů pro hemodialýzu. In V. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 4.–6.11.2012, Brno. 2012.
 136. STAFFA, Robert, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ, Zdeněk KŘÍŽ a Jan BUČEK. Pedal Bypass Grafting in the Treatment of Chronic Critical Lower Limb Ischaemia. In XXV World Congress of the International Union of Angiology, Praha, International Angiology, Vol. 31, Suppl. 1 to issue No. 3,, p 167-168. 2012.
 137. STAFFA, Robert, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ, Zdeněk KŘÍŽ a Jan BUČEK. Pedal Bypass Grafting in the Treatment of Chronic Critical Lower Limb Ischaemia. In XXV World Congress of the International Union of Angiology, Praha. 2012.
 138. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Jan BUČEK, Robert VLACHOVSKÝ a Tomáš NOVOTNÝ. Pedální bypass v léčbě chronické kritické končetinové ischémie – desetileté zkušenosti. In 16. Slovenský kongres cievnej chirurgie, 29.3.-1.4.2012, Jasná, SK. 2012.
 139. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Jan BUČEK, Robert VLACHOVSKÝ a Tomáš NOVOTNÝ. Pedální bypass v léčbě chronické kritické končetinové ischémie – desetileté zkušenosti. In 16. Slovenský kongres cievnej chirurgie, 29.3.-1.4.2012, Jasná, SK, Vaskulárna medicína , Suplement 1, s. 22. 2012. ISSN 1338-0214.
 140. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA a Tomáš NOVOTNÝ. Quality-of-Life Assessment in Patients after Endovenous Laser Therapy and Conventional Surgery for Great Saphenous Varicose Veins. In XXV World Congress of the International Union of Angiology, Praha, International Angiology, Vol. 31, Suppl. 1 to issue No. 3,, p 189. 2012. ISSN 0392-9590.
 141. VLACHOVSKÝ, Robert, Robert STAFFA a Tomáš NOVOTNÝ. Quality-of-Life Assessment in Patients after Endovenous Laser Therapy and Conventional Surgery for Great Saphenous Varicose Veins. In XXV World Congress of the International Union of Angiology, Praha. 2012.
 142. DVOŘÁK, Martin, Tomáš NOVOTNÝ a Robert STAFFA. Roboticky asistované cévní operace aortoilické oblasti. In V. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 4.–6.11.2012, Brno, Sborník abstrakt. 2012.
 143. DVOŘÁK, Martin, Tomáš NOVOTNÝ a Robert STAFFA. Roboticky asistované cévní operace aortoilické oblasti. In V. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 4.–6.11.2012, Brno. 2012.
 144. 2011

 145. STAFFA, Robert, Robert VLACHOVSKÝ a Tomáš NOVOTNÝ. Časná karotická endarterektomie. In XVII. Česko-slovenské angiologické sympozium s postgraduální tématikou, Valtice 2011. 2011.
 146. NOVOTNÝ, Tomáš, Martin DVOŘÁK a Robert STAFFA. Learning curve roboticky asistovaného laparoskopického aortofemorálního bypassu pro aortoilické okluzívní onemocnění. In VI. Mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie, V. Interaktivní kongres hojení ran, 16. - 19.10.2011, BVV, Brno. 2011.
 147. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Robert VLACHOVSKÝ, Martin DVOŘÁK a Tomáš NOVOTNÝ. Náhrada infikované aortální cévní protézy autologní femorální žílou. In Vaskulárna medicína – Suplement 2, 2011; 3(S2): 22. 2011. ISSN 1338-0214.
 148. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Robert VLACHOVSKÝ, Martin DVOŘÁK a Tomáš NOVOTNÝ. Náhrada infikované aortální cévní protézy autologní femorální žílou. In XV. Slovenský kongres cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou, Jasná. 2011.
 149. PLUHÁČKOVÁ, Hana, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ a Martin DVOŘÁK. Ojedinělý případ dlouhodobé průchodnosti axillo-bipopliteálního bypassu - kazuistika. Rozhledy v chirurgii. 2011, roč. 90, č. 10, s. 575-578. ISSN 0035-9351.
 150. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Jan BUČEK, Tomáš NOVOTNÝ a Martin DVOŘÁK. Pedal bypass grafting in the treatment of chronic critical lower limb ischaemia. In Interact CardioVasc Thorac Surg 2011; Suppl. 1 to Vol. 12: S55. 2011. ISSN 1569-9293.
 151. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Jan BUČEK, Tomáš NOVOTNÝ a Martin DVOŘÁK. Pedal bypass grafting in the treatment of chronic critical lower limb ischaemia. In 60th International Congress of the European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery, Moscow 2011. 2011.
 152. DVOŘÁK, Martin, Tomáš NOVOTNÝ a Robert STAFFA. Robot-assisted laparoscopic vascular reconstructions in the aortoiliac region. In Interact CardioVasc Thorac Surg 2011; Suppl. 1 to Vol. 12: S60-61. 2011. ISSN 1569-9293.
 153. DVOŘÁK, Martin, Tomáš NOVOTNÝ a Robert STAFFA. Robot-assisted laparoscopic vascular reconstructions in the aortoiliac region. In 60th International Congress of the European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery, Moscow 2011. 2011.
 154. DVOŘÁK, Martin, Tomáš NOVOTNÝ a Robert STAFFA. Roboticky asistované aorto-(bi)femorální bypassy. In 65. chirurgický deň Kostlivého, Bratislava. 2011.
 155. DVOŘÁK, Martin, Tomáš NOVOTNÝ a Robert STAFFA. Roboticky asistované cévní rekonstrukce aorto-ilické oblasti. Rozhledy v chirurgii. 2011, roč. 90, č. 1, s. 42-45. ISSN 0035-9351.
 156. DVOŘÁK, Martin, Tomáš NOVOTNÝ a Robert STAFFA. Roboticky asistované laparoskopické cévní rekonstrukce aortoiliacké oblasti. In XV. Slovenský kongres cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou, Jasná. 2011.
 157. DVOŘÁK, Martin, Tomáš NOVOTNÝ a Robert STAFFA. Roboticky asistované laparoskopické cévní rekonstrukce aortoiliacké oblasti. In Vaskulárna medicína – Suplement 2, 2011; 3(S2): 36. 2011. ISSN 1338-0214.
 158. NOVOTNÝ, Tomáš, Martin DVOŘÁK a Robert STAFFA. The learning curve of robot-assisted laparoscopic aortofemoral bypass grafting for aortoiliac occlusive disease. Journal of Vascular Surgery. New York, NY: Mosby-Elsevier, 2011, roč. 53, č. 2, s. 414-420. ISSN 0741-5214. doi:10.1016/j.jvs.2010.09.007.
 159. GLADIŠ, Pavel, Robert STAFFA, Miroslav KREJČÍ, Tomáš NOVOTNÝ, Sabina NEDOMOVÁ a Lucie INDRÁKOVÁ. Význam komplexní péče o pacienta - kazuistika z poradny pro vhlké hojení ran na klinice cévní chirurgie. Hojení ran. 2011, roč. 5, č. 5, s. 25-28. ISSN 1802-6400.
 160. 2010

 161. JANDOUŠOVÁ, Eva, Pavel GLADIŠ, Pavel ŠTĚTKA, Antonín KRPENSKÝ, Milan KORSA a Tomáš NOVOTNÝ. Akutní thyroidektomie pro mechanický syndrom při toxické nodózní strumě - kasuistika. Rozhledy v Chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2010, roč. 89, č. 8, s. 498-500. ISSN 0035-9351.
 162. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Robert VLACHOVSKÝ, Martin DVOŘÁK, Tomáš NOVOTNÝ, Jan BUČEK, Stanislav ŠÁRNÍK a Bohuslav VOJTÍŠEK. Autogenní vena femoralis superficialis jako náhrada infikované aorto-iliako-femorální cévní protézy. Rozhledy v Chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2010, roč. 89, č. 1, s. 39-44. ISSN 0035-9351.
 163. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Martin DVOŘÁK, Robert VLACHOVSKÝ a Tomáš NOVOTNÝ. Autologní femorální žíla při řešení infekce aortální cévní protézy. In Cor et Vasa 2010; 52(10): 672-3. 2010. ISSN 0010-8650.
 164. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Robert VLACHOVSKÝ, Martin DVOŘÁK a Tomáš NOVOTNÝ. Autologní femorální žíla při řešení infekce aortální cévní protézy. In IV. sjezd ČSKVCH, České Budějovice. 2010.
 165. NOVOTNÝ, Tomáš, Robert STAFFA a Zdeněk KŘÍŽ. In situ LeMaitre in bypass. In IV. sjezd ČSKVCH, České Budějovice. 2010.
 166. NOVOTNÝ, Tomáš, Robert STAFFA a Zdeněk KŘÍŽ. In situ LeMaitre in bypass. In Cor et Vasa 2010; 52(10): 670. 2010. ISSN 0010-8650.
 167. KONEČNÝ, Zdeněk, Zdeněk KŘÍŽ, Robert STAFFA, Martin DVOŘÁK, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ, Jan BUČEK a Miroslav KREJČÍ. Naše zkušenosti se zakládáním přístupů pro hemodialýzu. Aktuality v nefrologii. Praha: TIGIS,s.r.o., 2010, roč. 16, č. 3, s. 81-84. ISSN 1210-955X.
 168. GLADIŠ, Pavel, Radim HOLUB a Tomáš NOVOTNÝ. Použití V.A.C. systému při léčbě infikované cévní protézy - kazuistika. Rozhledy v Chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2010, roč. 89, č. 8, s. 504-507. ISSN 0035-9351.
 169. DVOŘÁK, Martin, Tomáš NOVOTNÝ a Robert STAFFA. Robot-assisted Vascular Reconstructions in the Aortoiliac Region – A Review of 42 Cases. In XXIV. Annual Meeting of European Society for Vascular Surgery 2010, Abstract Book. 2010.
 170. DVOŘÁK, Martin, Tomáš NOVOTNÝ a Robert STAFFA. Robot-assisted Vascular Reconstructions in the Aortoiliac Region – A Review of 42 Cases. In XXIV. Annual Meeting of European Society for Vascular Surgery, Amsterdam. 2010.
 171. DVOŘÁK, Martin, Tomáš NOVOTNÝ a Robert STAFFA. Roboticky asistované cévní operace v Brně. In 7. ostravské dny miniinvazivní chirurgie, Ostrava. 2010.
 172. DVOŘÁK, Martin, Tomáš NOVOTNÝ a Robert STAFFA. Roboticky asistované cévní rekonstrukce aortoilické oblasti. In Hojení ran 2010; 4 (suplementum 1): 11. 2010. ISSN 1802-6400.
 173. DVOŘÁK, Martin, Tomáš NOVOTNÝ a Robert STAFFA. Roboticky asistované cévní rekonstrukce aortoilické oblasti. In XXXVIII. Společný sjezd českých a slovenských chirurgů, VII. Český chirurgický sjezd, V. Mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie, IV. Interaktivní kongres hojení ran, Brno. 2010.
 174. DVOŘÁK, Martin, Tomáš NOVOTNÝ a Robert STAFFA. Robotický systém da Vinci při řešení okluzivního onemocnění aortoilické oblasti. In Cor et Vasa 2010; 52(10): 662. 2010. ISSN 0010-8650.
 175. DVOŘÁK, Martin, Tomáš NOVOTNÝ a Robert STAFFA. Robotický systém da Vinci při řešení okluzivního onemocnění aortoilické oblasti. In IV. sjezd ČSKVCH, České Budějovice. 2010.
 176. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Robert VLACHOVSKÝ, Martin DVOŘÁK, Tomáš NOVOTNÝ, Stanislav ŠÁRNÍK a Bohuslav VOJTÍŠEK. Řešení infekce aortální cévní protézy autologní femorální žilou. In Hojení ran 2010; 4 (suplementum 1): 45. 2010. ISSN 1802-6400.
 177. STAFFA, Robert, Zdeněk KŘÍŽ, Robert VLACHOVSKÝ, Martin DVOŘÁK, Tomáš NOVOTNÝ, Stanislav ŠÁRNÍK a Bohuslav VOJTÍŠEK. Řešení infekce aortální cévní protézy autologní femorální žilou. In XXXVIII. Společný sjezd českých a slovenských chirurgů, VII. Český chirurgický sjezd, V. Mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie, IV. Interaktivní kongres hojení ran, Brno. 2010.
 178. 2008

 179. KONEČNÝ, Zdeněk, Zdeněk KŘÍŽ, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ, Jan BUČEK, Martin DVOŘÁK, Miroslav KREJČÍ, Bohuslav VOJTÍŠEK a Zdeněk GREGOR. Dlouhodobé zkušenosti s chirurgickými přístupy pro hemodialýzu. In Cor Vasa, 2008, roč. 50, č. 11. 2008. ISSN 0010-8650.
 180. KONEČNÝ, Zdeněk, Zdeněk KŘÍŽ, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ, Jan BUČEK, Martin DVOŘÁK, Miroslav KREJČÍ, Bohuslav VOJTÍŠEK a Zdeněk GREGOR. Dlouhodobé zkušenosti s chirurgickými přístupy pro hemodialýzu. In III. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie. Sborník abstrakt s programem. Brno 2008. 2008.
 181. LEYPOLD, Jindřich, Mojmír PŘÍVARA, Robert STAFFA, Martin DVOŘÁK a Tomáš NOVOTNÝ. Hepatocellular carcinoma - evaluation of a group of 74 patients treated at the surgical department. Bratislava Medical Journal. Bratislava, Slovakia: School of Medicine, Comenius University, 2008, roč. 109, č. 1, s. 14-16. ISSN 0006-9248.
 182. JEŘÁBEK, Jiří, Ivan ČAPOV, Jan WECHSLER a Tomáš NOVOTNÝ. Chirurgické síťky – přehled v současnosti dostupných materiálů a biomechanické vlastnosti používaných sítěk. In XXX. STREDOSLOVENSKÉ CHIRURGICKÉ DNI, 3. – 4. apríla 2008, Tále, Slovensko. 2008.
 183. KONEČNÝ, Zdeněk, Zdeněk KŘÍŽ, Martin DVOŘÁK, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ, Jan BUČEK, Marta NEDBÁLKOVÁ a Zdeněk GREGOR. Naše zkušenosti se zakládáním přístupů pro hemodialýzu. In Aktuality v nefrologii. ročník 14, číslo 2. Praha,ČR: Tigis,spol.s r.o., 2008. s. 71. ISSN 1210-955X.
 184. DVOŘÁK, Martin, Zdeněk KŘÍŽ, Tomáš NOVOTNÝ, Robert VLACHOVSKÝ a Zdeněk GREGOR. Roboticky asistované cévní rekonstrukce aorto-femorální oblasti. In III.sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie. 2008.
 185. DVOŘÁK, Martin, Zdeněk KŘÍŽ, Tomáš NOVOTNÝ, Robert VLACHOVSKÝ a Zdeněk GREGOR. ROBOTICKY ASISTOVANÉ CÉVNÍ REKONSTRUKCE AORTO-FEMORÁLNÍ OBLASTI. In Cor et Vasa, 2008, roč.50, č.11. 2008. vyd. ČSKVCH, 2008. s. k236, 1 s. ISSN 0010-8650.
 186. NOVOTNÝ, Tomáš, Jan BUČEK a Daniel SCHWARZ. Systém IP kamer pro audiovizuální přenos z operačních sálů - naše zkušenosti. In MEFANET report 01. Brno, Czech Republic: Masarykova univerzita, Brno, 2008. s. 86-90. ISBN 978-80-210-4539-2.
 187. DVOŘÁK, Martin, Tomáš NOVOTNÝ, Zdeněk KŘÍŽ, Robert STAFFA, Robert VLACHOVSKÝ a Zdeněk GREGOR. The Robotic System da Vinci in Vascular Surgery. In European Surgery, ACA, suppl. 223/08, 1st Central European Congress of Surgery 2008. 2008. vyd. 2008. 1 s. ISSN 1682-8631.
 188. 2007

 189. JEŘÁBEK, Jiří, Ivan ČAPOV, Petr VLČEK, Štěpán CHALUPNÍK, Michal REŠKA a Tomáš NOVOTNÝ. Fixace síťky lepidlem při TAPP plastice tříselné kýly. In IX. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě - sborník abstrakt. 2007.
 190. NOVOTNÝ, Tomáš, Jan BUČEK, Zdeněk KŘÍŽ, Bohuslav VOJTÍŠEK, Mojmír PŘÍVARA, Bohumil HORKÝ a Jiří JEŘÁBEK. Interdisciplinární přístup k řešení mnohočetných tepenných aneuryzmat u pacienta s 8. recidivou incisionální kýly; kazuistika. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, roč. 86, č. 10, s. 562-567. ISSN 0035-9351.
 191. HNÍZDIL, Luděk, Tomáš NOVOTNÝ a Petr PISKAČ. Laparoskopická resekce jater. Rozhledy v chirurgii. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 89´91, 3 s. ISSN 0035-9351.
 192. BUČEK, Jan, Tomáš NOVOTNÝ a Jiří JEŘÁBEK. Retromuskulární plastika kýly v jizvě podle Rivese. In IX. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě - sborník abstrakt. 2007.
 193. BUČEK, Jan, Jiří JEŘÁBEK a Tomáš NOVOTNÝ. Retromuskulární plastika kýly v jizvě podle Rivese. In IX.setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě - sborník abstrakt. 2007. vyd. 2007.
 194. DVOŘÁK, Martin, Robert VLACHOVSKÝ, Zdeněk KŘÍŽ a Tomáš NOVOTNÝ. Robotic Mini-Invasive Interventions in Vascular Surgery. Scripta Medica Brno. Brno: LF MU, 2007, roč. 80, č. 3, s. 126-127. ISSN 1211-3395.
 195. NOVOTNÝ, Tomáš, Jan BUČEK, Zdeněk KŘÍŽ, Jiří JEŘÁBEK a Bohuslav VOJTÍŠEK. Řešení 8. recidivy incisionální kýly u pacienta s rozsáhlým defektem břišní stěny - kazuistika. In IX. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě - sborník abstrakt. 2007.
 196. KONEČNÝ, Zdeněk, Zdeněk KŘÍŽ, Martin DVOŘÁK, Robert VLACHOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ a Jan BUČEK. Ten-Years Experience with Establishing A-V Shunts. Scripta Medica Brno. Brno: LF MU, 2007, roč. 80, č. 3, s. 127-253. ISSN 1211-3395.
 197. BUČEK, Jan, Tomáš NOVOTNÝ a Luděk HNÍZDIL. The Possibilities of Mesh Hernia Repair. 2007. ISSN 1211-3395.
 198. 2006

 199. JEŘÁBEK, Jiří, Petr PISKAČ, Jan BUČEK a Tomáš NOVOTNÝ. Kurz chirurgického řešení kýl. Workshop. Brno, 16.-17.2.2006. 2006.
 200. NOVOTNÝ, Tomáš, Miroslav KREJČÍ, Jiří JEŘÁBEK a Jan BUČEK. Retromuscular mesh repair of incisional hernia according to Rives. In Konference mladých lékařů 2006. 2006. ISSN 1211-3395.
 201. KREJČÍ, Miroslav, Tomáš NOVOTNÝ, Zdeněk GREGOR, Jiří PODLAHA, Sabina WASIKOVÁ a Bohumil HORKÝ. Vascular surgery at the Second Department of Surgery, St. Anne’s Faculty Hospital, Brno, in the years 2003–2005. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2006, roč. 79, 5-6, s. 293-294. ISSN 1211-3395.
 202. 2005

 203. NOVOTNÝ, Tomáš, Miroslav KREJČÍ, Jindřich LEYPOLD, Jiří JEŘÁBEK a Jan BUČEK. An ideal method of inguinal hernia repair – a never-ending story. In Konference mladých lékařů 2005. 2005. ISSN 1211-3395.
 204. JEŘÁBEK, Jiří, Petr PISKAČ, Jan BUČEK a Tomáš NOVOTNÝ. Kurz chirurgického řešení incizionálních kýl. Brno, 13.–14.10.2005. 2005.
 205. BUČEK, Jan, Jiří JEŘÁBEK, Petr PISKAČ a Tomáš NOVOTNÝ. Retromuskulární plastika kýly v jizvě podle Rivese – naše první zkušenosti. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2005, roč. 84, č. 11, s. 543-546. ISSN 0035-9351.
 206. KREJČÍ, Miroslav, Tomáš NOVOTNÝ, Zdeněk GREGOR a Jiří PODLAHA. Vascular surgery output in the years 2003 and 2004. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2005, roč. 78, č. 3, s. 194. ISSN 1211-3395.
 207. 2004

 208. NOVOTNÝ, Tomáš, Miroslav KREJČÍ a Zdeněk KŘÍŽ. Current Problems in Surgery of Vascular Accesses for Hemodialysis. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2004, roč. 77, 5-6, s. 313. ISSN 1211-3395.
 209. KREJČÍ, Miroslav, Tomáš NOVOTNÝ, Zdeněk GREGOR a Jiří PODLAHA. Pseudoaneurysm and invasive cardiology. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2004, roč. 77, 5-6, s. 307. ISSN 1211-3395.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 3. 2023 19:10