Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

  1. GREIFFENEGGOVÁ, Liana a Drahoslava HRUBÁ. Kardiovaskulární změny v těhotenství. II., Preeklampsie a její pozdní následky pro matku a dítě. Praktická gynekologie. Brno: Facta Medica, 2017, roč. 20, 3-4, s. 143-146. ISSN 1211-6645.
  2. GREIFFENEGGOVÁ, Liana a Drahoslava HRUBÁ. Nemoci srdce a cév u žen. Hygiena. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2017, roč. 62, č. 1, s. 18-23. ISSN 1210-7840. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21101/hygiena.a1494.
  3. GREIFFENEGGOVÁ, Liana, Drahoslava HRUBÁ a Pavlína KAŇOVÁ. Preeklampsie není jen komplikací v těhotenství. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2017, roč. 97, č. 3, s. 117-122. ISSN 0032-6739.
  4. HRUBÁ, Drahoslava a Liana GREIFFENEGGOVÁ. Specifika péče o děti narozené po asistované reprodukci. Československá pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 72, č. 6, s. 368-371. ISSN 0069-2328.
  5. HRUBÁ, Drahoslava a Aleš PEŘINA. Syndrom mnohočetné chemické přecitlivělosti. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2017, roč. 97, č. 1, s. 3-8. ISSN 0032-6739.

  2016

  1. HRUBÁ, Drahoslava. Aktuální poznatky o riziku prenatální expozice nikotinu a kouření pro poruchy lidské reprodukce. Praktická gynekologie. Brno: Facta Medica, 2016, roč. 20, č. 2, s. 97-100. ISSN 1211-6645.
  2. GREIFFENEGGOVÁ, Liana a Drahoslava HRUBÁ. Kardiovaskulární změny v těhotenství. I., Těhotenství zvyšuje riziko nemocí srdce a cév. Praktická gynekologie. Brno: Facta Medica, 2016, roč. 20, č. 2, s. 81-83. ISSN 1211-6645.
  3. HRUBÁ, Drahoslava a Aleš PEŘINA. Kouření jako zdroj jemných a ultrajemných prachových částic. Hygiena. Praha: Státní zdravotní ústav, 2016, roč. 61, č. 1, s. 19-23. ISSN 1802-6281.
  4. FIALOVÁ, Jana, Jana SPÁČILOVÁ a Drahoslava HRUBÁ. Nekuřácké domovy – názory studentů 5. ročníku všeobecného lékařství na prevenci pasivního kouření. Hygiena. Praha: Státní zdravotní ústav, 2016, roč. 61, č. 4, s. 157-160. ISSN 1802-6281.
  5. HRUBÁ, Drahoslava, Jana FIALOVÁ a Jana STÁVKOVÁ. Nekuřácký domov. In Lískáček - zpravodaj městské části Brno-Nový Lískovec. 2016.
  6. FIALOVÁ, Jana, Jana STÁVKOVÁ a Drahoslava HRUBÁ. Podmínky pro program „Nekuřácké domovy": předběžné výsledky. Česko-slovenská pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 71, č. 4, s. 187-195. ISSN 0069-2328.
  7. HRUBÁ, Drahoslava a Aleš PEŘINA. Proces věkového úbytku mozkových funkcí u nekuřáků a kuřáků. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2016, roč. 96, č. 1, s. 9-13. ISSN 0032-6739.
  8. ŽALOUDÍKOVÁ, Iva a Drahoslava HRUBÁ. Školní preventivní program na podporu zdravého životního stylu; Normální je nekouřit po deseti letech. Komenský - odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 140, č. 3, s. 22-30, 8 s. ISSN 0323-0449.

  2015

  1. HRUBÁ, Drahoslava, Jana FIALOVÁ a Jana STÁVKOVÁ. ABY VAŠE DÍTĚ ŽILO V BEZPEČÍ: opatření na podporu zdravějšího prostředí. In leták. 2015.
  2. HRUBÁ, Drahoslava. Co říkat pacientům o e-cigaretách? Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 95, č. 2, s. 65-67. ISSN 0032-6739.
  3. HRUBÁ, Drahoslava, Jana FIALOVÁ a Jana STÁVKOVÁ. DÝCHÁME STEJNÝ VZDUCH aneb CIGARETA - zbraň, která zabíjí oběma konci. In leták. 2015.
  4. WILHELMOVÁ, Radka, Drahoslava HRUBÁ a Lenka VESELA. Key determinants influencing the health literacy of pregnant women in the Czech Republic. Zdravstveno Varstvo. Ljubljana: Institut of Public Health Republica Slovenia, 2015, roč. 54, č. 1, s. 27-36. ISSN 0351-0026. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/sjph-2015-0004.
  5. WILHELMOVÁ, Radka, Drahoslava HRUBÁ a Lenka VESELÁ. Key determinants influencing the health literacy of pregnant women in the Czech Republic. Zdravstveno Varstvo. Ljubljana: Institut of Public Health Republica Slovenia, 2015, roč. 54, č. 1, s. 27-36. ISSN 0351-0026. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/sjph-2015-0004.
  6. HRUBÁ, Drahoslava, Jana FIALOVÁ a Jana STÁVKOVÁ. KUŘÁCKÉ DOMOVY - vysoké toxické nebezpečí! In brožura. 2015.
  7. HRUBÁ, Drahoslava, Jana FIALOVÁ a Jana STÁVKOVÁ. NEKUŘÁCKÉ DOMOVY - omalovánky a pohádka. 2015.
  8. HRUBÁ, Drahoslava, Jana FIALOVÁ a Jana STÁVKOVÁ. NEKUŘÁCKÉ DOMOVY - prevence kouření Vašich dětí. In brožura. 2015.
  9. HRUBÁ, Drahoslava a Aleš PEŘINA. Nikotin ovlivňuje vývoj mozku. Česko-slovenská pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 70, č. 6, s. 356-360. ISSN 0069-2328.
  10. HRUBÁ, Drahoslava a Aleš PEŘINA. Vodní dýmka není bezpečnou alternativou klasických cigaret! Česko-slovenská pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 70, č. 4, s. 220-222. ISSN 0069-2328.

  2014

  1. HRUBÁ, Drahoslava, Veronika ŠIKOLOVÁ a Aleš PEŘINA. Aktuality z toxikologie kouření tabáku: "third-hand smoke". Hygiena. Praha: Státní zdravotní ústav, 2014, roč. 59, č. 4, s. 190-194. ISSN 1802-6281.
  2. HRUBÁ, Drahoslava. Alkohol a kouření v těhotenství. Angis revue. Vyškov: Angis plus, 2014, roč. 7, duben-květen, s. 48-50.
  3. HRUBÁ, Drahoslava. CIRKADIÁNNÍ DISRUPTORY A JEJICH VÝZNAM V PRIMÁRNÍ PREVENCI. Hygiena. Praha: Státní zdravotní ústav, 2014, roč. 59, č. 1, s. 32-36. ISSN 1802-6281.
  4. HRUBÁ, Drahoslava a Veronika ŠIKOLOVÁ. Co je „third-hand smoke"? Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2014, roč. 94, č. 4, s. 190-194. ISSN 0032-6739.
  5. HRUBÁ, Drahoslava, Veronika ŠIKOLOVÁ a Aleš PEŘINA. Expozice dětí v zakouřeném prostředí je ještě nebezpečnější, než jsme předpokládali. Československá pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 69, č. 4, s. 250-257. ISSN 0069-2328.
  6. KUNZOVÁ, Šárka, Drahoslava HRUBÁ, Pavel ŘIMÁK a Ondřej SOCHOR. Chování a zdraví III : Psychosociální faktory, životní styl a komplexní choroby. Hygiena. Tigis s.r.o., 2014, roč. 59, č. 2, s. 79-86. ISSN 1802-6281.
  7. KUNZOVÁ, Šárka, Drahoslava HRUBÁ, Pavel ŘIMÁK a Ondřej SOCHOR. Chování a zdraví IV : Možnosti ovlivnění chování ve vztahu ke zdraví. Hygiena. Praha: Státní zdravotní ústav, 2014, roč. 59, č. 3, s. 123-130. ISSN 1802-6281.
  8. HRUBÁ, Drahoslava, V. VONDRÁČEK a Nabil SALAH. Kouření a ztráty zubů. Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2014, roč. 62, č. 5, s. 69-73. ISSN 1213-0613.
  9. WILHELMOVÁ, Radka a Drahoslava HRUBÁ. Které ženy se připravují na své těhotenství a mateřství? Hygiena. Praha: Státní zdravotní ústav, 2014, roč. 59, č. 4, s. 162-166. ISSN 1802-6281.
  10. ŽALOUDÍKOVÁ, Iva, Jana NEDBALOVÁ, Zdeněk CACH a Drahoslava HRUBÁ. Metodické listy pro práci s interaktivním programem Smart Board Výchova k nekuřáctví - Normální je nekouřit. Pardubice: Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka p.o.s., 2014, 50 s.
  11. WILHELMOVÁ, Radka a Drahoslava HRUBÁ. Odvykání kouření v těhotenství. Praktická gynekologie. Brno: Ambit Media, 2014, roč. 18, č. 2, s. 134-139. ISSN 1211-6645.
  12. HRUBÁ, Drahoslava. Strategie primární prevence. Medicína pro praxi. Olomouc: Solen, 2014, roč. 11, č. 3, s. 120-123. ISSN 1214-8687.

  2013

  1. WILHELMOVÁ, Radka a Drahoslava HRUBÁ. Determinanty zdravotní gramotnosti těhotných žen. Praktická gynekologie. Brno: Ambit Media, 2013, roč. 17, č. 3, s. 244-251. ISSN 1211-6645.
  2. HRUBÁ, Drahoslava. Epigenetické účinky cigaretového kouře v procesu karcinogeneze. Hygiena. Praha: Státní zdravotní ústav, 2013, roč. 58, č. 4, s. 167-170. ISSN 1802-6281.
  3. ŠIKOLOVÁ, Veronika, Hana SOVINOVÁ a Drahoslava HRUBÁ. Global Health Professions Student Survey (GHPSS): Výsledky u studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Hygiena. Praha: Státní zdravotní ústav, Tigis s.r.o., 2013, roč. 58, č. 3, s. 106 - 110. ISSN 1802-6281.
  4. KUNZOVÁ, Šárka a Drahoslava HRUBÁ. Chování a zdraví I : Životní styl a komplexní choroby. Hygiena. Praha: Státní zdravotní ústav, 2013, roč. 58, č. 1, s. 23-28. ISSN 1802-6281.
  5. KUNZOVÁ, Šárka a Drahoslava HRUBÁ. Chování a zdraví II : Geny, chování a komplexní choroby. Hygiena. Praha: Tigis, 2013, roč. 58, č. 2, s. 79 -85. ISSN 1802-6281.
  6. HRUBÁ, Drahoslava. Kouření a rakovina prsu. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2013, roč. 26, č. 6, s. 389-393. ISSN 0862-495X.
  7. VRBA, Ivan, Fuad Lotf ALRADHI a Drahoslava HRUBÁ. Kouření, nikotin a bolest. In Eva Králíková a kol. Závislost na tabáku. 1. vyd. Břeclav: Adamira, 2013, s. 346 -356. ISBN 978-80-904217-4-5.
  8. HRUBÁ, Drahoslava a Veronika ŠIKOLOVÁ. Naše zkušenosti s výukou mediků k nekouření. In 37. Brněnské onkologické dny. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
  9. HRUBÁ, Drahoslava a Iva ŽALOUDÍKOVÁ. Názory, postoje a chování rodičů dětí pracujících s programem "Normální je nekouřit". Hygiena. Praha: Tigis, 2013, roč. 58, č. 2, s. 49 - 55. ISSN 1802-6281.
  10. ŽALOUDÍKOVÁ, Iva a Drahoslava HRUBÁ. Prevence kouření ve škole. In Eva Králíková a kol. autorů. Závislost na tabáku, epidemiologie, prevence a léčba. první. Břeclav: ADAMIRA s.r.o., 2013, s. 155-162. ISBN 978-80-904217-4-5.
  11. ŠIKOLOVÁ, Veronika, Drahoslava HRUBÁ a Hana SOVINOVÁ. Přispějí lékařští absolvent LF MU k nižší prevalenci kouření? In 57. Studentská vědecká konference. 2013. ISBN 978-80-210-6234-4.
  12. HRUBÁ, Drahoslava, Veronika ŠIKOLOVÁ, Šárka KUNZOVÁ a Kateřina KAŠÍKOVÁ. Úloha kouření v epigenetické modifikaci fenotypu: nejnovější poznatky o patologických procesech vyvolaných kouřením. Časopis lékařů Českých. Praha: Česká lékařské společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 152, č. 1, s. 31 -35. ISSN 0008-7335.
  13. HRUBÁ, Drahoslava, Lubomír KUKLA, Petr OKRAJEK a Veronika ŠIKOLOVÁ. Vliv perikoncepční expozice kouření na mužskou reprodukci: poměr pohlaví a nástup puberty. Československá pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 68, č. 5, s. 283-292. ISSN 0069-2328.

  2012

  1. HRUBÁ, Drahoslava. Budeme se očkovat proti kouření? Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2012, roč. 92, č. 7, s. 390-392. ISSN 0032-6739.
  2. HRUBÁ, Drahoslava, Petr OKRAJEK a Lubomír KUKLA. Faktory ovlivňující experimentování s kouřením: výsledky studie ELSPAC. Časopis lékařů českých. 2012, roč. 151, č. 3, s. 141-148. ISSN 0008-7335.
  3. HRUBÁ, Drahoslava. K čemu slouží elektronické cigarety? Aktuální poznatky pro praxi. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2012, roč. 92, č. 8, s. 449-451. ISSN 0032-6739.
  4. ŽALOUDÍKOVÁ, Iva, Drahoslava HRUBÁ a Ibrahim SAMARA. Parental Education and Family Status - Association with Children´s Cigarette Smoking. Central European Journal of Public Health. Praha: National Institute of Public Health, 2012, roč. 20, č. 1, s. 38-44. ISSN 1210-7778.
  5. HRUBÁ, Drahoslava, Lubomír KUKLA, Petr OKRAJEK a Aleš PEŘINA. Persistence of conduct disorders and their relation to early initiation of smoking and alcohol drinking in a prospective ELSPAC Study. Central European Journal of Medicine. Warsaw (Poland): Versita, 2012, roč. 7, č. 5, s. 628-634. ISSN 1895-1058. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/s11536-012-0047-3.
  6. HRUBÁ, Drahoslava a Iva ŽALOUDÍKOVÁ. What limits the Effectiveness of School-based Anti-smoking Programmes? Centr Eur Public Health. Praha: National Institute of Public Health, 2012, roč. 20, č. 1, s. 18-23. ISSN 1210-7778.

  2011

  1. ŽALOUDÍKOVÁ, Iva a Drahoslava HRUBÁ. Dissemination of the educational programme "Non smoking is a norm" into school practice. In Řehulka, Evžen (ed.). School and Health 21; Health education, Initiatives for Educational Areas. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 123 -132. ISBN 978-80-210-5524-7.
  2. ŽALOUDÍKOVÁ, Iva a Drahoslava HRUBÁ. Children´s conceptions of cancer and their change after an intervention. In Evropská konference Tabák nebo zdraví. 2011.
  3. HRUBÁ, Drahoslava a Iva ŽALOUDÍKOVÁ. Chuť první cigarety: ovlivňuje vývoj kuřáckého chování? Česká a slovenská pediatrie. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2011, roč. 66, č. 1, s. 6-12. ISSN 0069-2328.
  4. TROJANOVÁ, Petra, Fuad Lotf ALRADHI a Drahoslava HRUBÁ. Kouření a stárnutí kůže. Hygiena. Praha: Státní zdravotní ústav, 2011, roč. 56, č. 1, s. 22-25. ISSN 1802-6281.
  5. ŽALOUDÍKOVÁ, Iva a Drahoslava HRUBÁ. Normální je nekouřit elektornická verze CD. 1. vydání. Brno: MSD, s,r,o,, 2011, 480 s. elektronická verze CD. ISBN 978-80-7392-176-7.
  6. ŽALOUDÍKOVÁ, Iva a Drahoslava HRUBÁ. Normální je nekouřit , 4. díl. 2. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2011, 107 s. 4. díl. ISBN 978-80-7392-158-3.
  7. ŽALOUDÍKOVÁ, Iva a Drahoslava HRUBÁ. Normální je nekouřit, 5. díl. 2. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2011, 105 s. 5. díl. ISBN 978-80-7392-159-0.
  8. SAMARA, Ibrahim, Josef PLCH a Drahoslava HRUBÁ. Pasivní kouření a otitis media. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2011, roč. 91, č. 2, s. 68-72. ISSN 0032-6739.
  9. HRUBÁ, Drahoslava. Riziko kouření v těhotenství se stále podceňuje. Tolerovat kouření v těhotenství je neodborné a neetické. Praktická gynekologie. Praha: Ambit Media, a.s., 2011, roč. 15, č. 1, s. 34-39. ISSN 1211-6645.
  10. HRUBÁ, Drahoslava a Iva ŽALOUDÍKOVÁ. Smoke-Free Homes: vision or necessity and future reality? In Evžen Řehulka. School and Health 21, 2011. 1st ed. Brno: Masaryk University with collaboration by MSD, 2011, s. 133 - 145. ISBN 978-80-210-5524-7.
  11. ŽALOUDÍKOVÁ, Iva, Jana NEDBALOVÁ a Drahoslava HRUBÁ. Spolupráce odborníků v oblasti prevence veřejného zdraví při koncepci a implementaci programu zdravého životníhio stylu. In workshop SZU Praha. 2011.
  12. HRUBÁ, Drahoslava a Iva ŽALOUDÍKOVÁ. Ten-years-old smokers differ from their no-smoking equals in age. In Evžen Řehulka. School and Health 21 : Health education, initiatives for educational areas. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 147-156. ISBN 978-80-210-5524-7.
  13. SOŠKA, Vladimír, Jindřich FIALA, Kateřina NEBESKÁ, Jiří JARKOVSKÝ a Drahoslava HRUBÁ. The atherogenic index of plasma is increased by hormonal contraception. SCANDINAVIAN JOURNAL OF CLINICAL & LABORATORY INVESTIGATION. NORWAY: TAYLOR & FRANCIS AS, 2011, roč. 71, č. 2, s. 94-100. ISSN 0036-5513. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3109/00365513.2011.553240.

  2010

  1. HRUBÁ, Drahoslava. Bakteriální kontaminace cigaret. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2010, roč. 90, č. 1, s. 48-49.
  2. VRBA, Ivan, Fuad Lotf ALRADHI a Drahoslava HRUBÁ. Bolest, kouření a nikotin. Bolest. Praha: Tigis, 2010, roč. 13, č. 4, s. 163-169. ISSN 1212-0634.
  3. SOŠKA, Vladimír, Jindřich FIALA, Drahoslava HRUBÁ a Kateřina NEBESKÁ. CRP, LIPIDS AND LIPOPROTEINS AFTER HORMONAL CONTRACEPTION. In 78th Congress of the European-Atherosclerosis-Society. 2010. ISSN 1567-5688.
  4. HRUBÁ, Drahoslava, Halina MATĚJOVÁ a Iva ŽALOUDÍKOVÁ. Jak chránit děti před expozicí pasivnímu kouření v jejich domovech. Hygiena. Praha: Státní zdravotní ústav Praha, Tigis Prah, 2010, roč. 55, č. 3, s. 86-91. ISSN 1802-6281.
  5. ALRADHI, Fuad Lotf, Petra TROJANOVÁ a Drahoslava HRUBÁ. Komplikace hojení ran u kuřáků. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2010, roč. 89, č. 5, s. 282-287. ISSN 0035-9351.
  6. GHASSAN, Nabil a Drahoslava HRUBÁ. Kouření a diabetes mellitus 2. typu. Praktický lékař. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2010, roč. 90, č. 6, s. 346-350. ISSN 0032-6739.
  7. ŽALOUDÍKOVÁ, Iva a Drahoslava HRUBÁ. Primary cancer prevention at schools. In Řehulka, E. (ed.). School and Health 21. Health education: Contexts and Inspiration. 1st edition. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2010, s. 221 - 243. ISBN 978-80-210-5259-8.
  8. HRUBÁ, Drahoslava, Iva ŽALOUDÍKOVÁ a Halina MATĚJOVÁ. Similarities and differences between smoking and non-smoking ten-year-old children in primary schools. Central European Journal of Public Health. Praha: Státní zdravotní ústav, 2010, roč. 18, č. 1, s. 19 - 24. ISSN 1210-7778.
  9. HRUBÁ, Drahoslava a Iva ŽALOUDÍKOVÁ. Why to smoke? Why not to smoke? Major reasons for children s decisions on whether or not to smoke. Central European Journal of Public Health. Praha: Státní zdravotní ústav, 2010, roč. 18, č. 4, s. 202-208. ISSN 1210-7778.
  10. HRUBÁ, Drahoslava, Jindřich FIALA, Kateřina NEBESKÁ a Vladimír SOŠKA. Ženy obtížněji zanechávají kouření: je to vlivem pohlavních hormonů? Bezpečnost a hygiena práce. Praha: Práce, 2010, roč. 55, č. 2, s. 58-60. ISSN 0006-0453.

  2009

  1. ŽALOUDÍKOVÁ, Iva a Drahoslava HRUBÁ. Anti smoking primary preventive programmes in school curriculum. In Health Education and Quality of Life II. 1. vyd. České Budějovice: University of South Bohemia, 2009, s. 412-418. ISBN 978-80-7394-180-2.
  2. HRUBÁ, Drahoslava. Endokrinní disruptory. Hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví. Praha: Státní zdravotní ústav, 2009, roč. 54, č. 1, s. 23-26. ISSN 1802-6281.
  3. HRUBÁ, Drahoslava, Lubomír KUKLA, Mojmír TYRLÍK a Halina MATĚJOVÁ. Hygienická hypotéza a výskyt alergií u tříletých dětí. Výsledky studie Elspac. Hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví. Praha: Státní zdravotní ústav, 2009, roč. 54, č. 4, s. 112-116. ISSN 1802-6281.
  4. HRUBÁ, Drahoslava. Kouření. první. Praha: Futura Praha, 2009, s. 54-60. ISBN 978-80-86844-53-4.
  5. HRUBÁ, Drahoslava. Kouření a bakteriální infekce. Hygiena. Praha: Státní zdravotní ústav, 2009, roč. 54, č. 3, s. 84-87. ISSN 1802-6281.
  6. HRUBÁ, Drahoslava, Vladimír SOŠKA, Jindřich FIALA a Kateřina NEBESKÁ. Kouření a kardiovaskulární nemoci. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 89, č. 2, s. 70-75. ISSN 0032-6739.
  7. HRUBÁ, Drahoslava. Kouření a sebevraždy. Hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví. Praha: Státní zdravotní ústav, 2009, roč. 54, č. 1, s. 27-29. ISSN 1802-6281.
  8. HRUBÁ, Drahoslava. Kouření zvyšuje vliv profesionálních rizik na zdraví pracujících. Pracovní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2009, roč. 61, č. 1, s. 2731-2735. ISSN 0032-6291.
  9. HRUBÁ, Drahoslava, Lubomír KUKLA, Mojmír TYRLÍK a Halina MATĚJOVÁ. Mají porod císařským řezem a porodní hmotnost vztah k výskytu alergií? Praktická gynekologie. Brno: Medica Publishing s.r.o., 2009, roč. 13, č. 3, s. 134 - 136. ISSN 1211-6645.
  10. ŽALOUDÍKOVÁ, Iva a Drahoslava HRUBÁ. Normální je nekouřit 1.díl. 3. vydání. Brno: MSD, s.r.o., 2009, 80 s. metodika. ISBN 978-80-7392-067-8.
  11. ŽALOUDÍKOVÁ, Iva a Drahoslava HRUBÁ. Normální je nekouřit. 2. díl. 3. vydání. Brno: MSD, s.r.o., 2009, 99 s. metodika. ISBN 978-80-7392-068-5.
  12. ŽALOUDÍKOVÁ, Iva, Drahoslava HRUBÁ, Irena ROTREKLOVÁ, Jaroslav ŘEZÁČ, Tomáš ČECH a Petr KACHLÍK. Normální je nekouřit. 5. díl. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 104 s. 1. vydání. ISBN 978-80-210-5021-1.
  13. ŽALOUDÍKOVÁ, Iva a Drahoslava HRUBÁ. Results of the study on the program Non-smoking is a norm in the third class of elementary school. In School and Health 21, Topic issues in health education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 181-194. ISBN 978-80-210-4930-7.
  14. HRUBÁ, Drahoslava, Jindřich FIALA, Vladimír SOŠKA a Kateřina NEBESKÁ. Riziko kouření pro vznik kardiovaskulárních nemocí začíná už před narozením. Česká gyneokologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 74, č. 5, s. 365 - 368. ISSN 1210-7832.
  15. HRUBÁ, Drahoslava, Jindřich FIALA, Vladimír SOŠKA a Kateřina NEBESKÁ. Riziko kouření pro vznik kardiovaskulárních nemocí začíná už před narozením. Česká gyneokologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 74, č. 5, s. 365 - 368. ISSN 1210-7832.
  16. HRUBÁ, Drahoslava a Iva ŽALOUDÍKOVÁ. Rodiče, děti a legální drogy. Alkoholizmus a drogové závislosti (protialkoholický obzor). Bratislava: Obzor, 2009, roč. 44, č. 5, s. 257-271. ISSN 0862-0350.
  17. SOŠKA, Vladimír, Jindřich FIALA, Kateřina NEBESKÁ a Drahoslava HRUBÁ. Sekundární dyslipidemie navozená současnými perorálními kontraceptivy. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media, a.s., 2009, roč. 55, č. 10, s. 929-933. ISSN 0042-773X.
  18. SOŠKA, Vladimír, Jindřich FIALA, Kateřina NEBESKÁ a Drahoslava HRUBÁ. Sekundární dyslipidemie navozená současnými perorálními kontraceptivy. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2009, roč. 55, č. 10, s. 929 - 933. ISSN 0042-773X.
  19. HRUBÁ, Drahoslava a Iva ŽALOUDÍKOVÁ. Trends in smoking attitudes and behavior in school children aged 6-10 years: a prospective study Nonsmoking is a norm. In 14 th world conference Tobacco or health. 2009.
  20. HRUBÁ, Drahoslava. Vliv kouření cigaret na klinické výsledky asistované reprodukce:meta-analýza. Praktická gynekologie. Brno: MHW, 2009, roč. 13, č. 1, s. 24-25. ISSN 1211-6645.
  21. HRUBÁ, Drahoslava a Iva ŽALOUDÍKOVÁ. Zkušenosti dětí mladšího školního věku s legálními drogami. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS-JEP, 2009, roč. 64, č. 10, s. 461-468. ISSN 0069-2328.
  22. HRUBÁ, Drahoslava a Halina MATĚJOVÁ. Způsob života u onkologických pacientů - jak a kdy ho měnit? Klinická onkologie. Praha: ČLS JEP, 2009, roč. 22, č. 6, s. 291-293. ISSN 0862-495X.
  23. FIALA, Jindřich, Kateřina NEBESKÁ, Drahoslava HRUBÁ a Vladimír SOŠKA. Životní styl mladých zdravých žen s rozdílným kuřáckým chováním. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2009, roč. 89, č. 9, s. 502 - 505. ISSN 0032-6739.

  2008

  1. HRUBÁ, Drahoslava. Behavioral problems among school children prenataly exposed to smoking. In ŘEHULKA, Evžen. Contemporary School Practice and Health Education. Brno: MSD, s.r.o., 2008, 8 s. School and Health 21, 3/2008. ISBN 978-80-7392-042-5.
  2. HRUBÁ, Drahoslava. Každý ví, že kouření způsobuje rakovinu: proč tedy lidé kouří ? Onkologická péče. Česká asociace sester, sekce onkologická, 2008, roč. 12, č. 1, s. 1-3. ISSN 1214-5602.
  3. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Maternal smoking during pregnancy, behavioral problems and school performances of their school-aged children. Central European Journal of Public Health. Prague: National Institute of Public Health, 2008, roč. 16, č. 2, s. 71-76. ISSN 1210-7778.
  4. HRUBÁ, Drahoslava. Mnohočetná chemická přecitlivělost. Hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví. Praha: Státní zdravotní ústav, 2008, roč. 53, č. 4, s. 144-145. ISSN 1802-6281.
  5. ŽALOUDÍKOVÁ, Iva a Drahoslava HRUBÁ. Normální je nekouřit. Hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví. Praha: Státní zdravotní ústav, 2008, roč. 53, Sup 1, s. 23-28. ISSN 1802-6281.
  6. ŽALOUDÍKOVÁ, Iva a Drahoslava HRUBÁ. Normální je nekouřit 3.díl. 2. vydání. Brno: MSD, s.r.o., 2008, 87 s. MSD, 1 svazek. ISBN 978-80-7392-035-7.
  7. ŽALOUDÍKOVÁ, Iva a Drahoslava HRUBÁ. Normální je nekouřit 4.díl. 1. vydání. Brno: MSD, s.r.o., 2008, 97 s. MSD, 1 svazek. ISBN 978-80-7392-048-7.
  8. HRUBÁ, Drahoslava. Perzistentní uhlovodíky jako možné riziko rakoviny. Onkologická péče. Česká asociace sester, sekce onkologická, 2008, roč. 12, č. 1, s. 14-16. ISSN 1214-5602.
  9. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ, Mojmír TYRLÍK a Halina MATĚJOVÁ. Poruchy chování u sedmiletých dětí - výsledky studie ELSPAC. 1. část: komorbidita. Časopis lékařů českých. Praha: ČLS JEP, 2008, roč. 147, č. 5, s. 269-277, 8 s. ISSN 0008-7335.
  10. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ, Mojmír TYRLÍK a Halina MATĚJOVÁ. Poruchy chování u sedmiletých dětí - výsledky studie ELSPAC. 1. Komorbidita. Časopis lékařů českých. Praha: ČLS JEP, 2008, roč. 147, č. 5, s. 269-277. ISSN 0008-7335.
  11. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ, Mojmír TYRLÍK a Halina MATĚJOVÁ. Poruchy chování u sedmiletých dětí - výsledky studie ELSPAC. 2. část: Rizikové faktory. Časopis lékařů českých. Praha: ČLS JEP, 2008, roč. 147, č. 6, s. 311-318. ISSN 0008-7335.
  12. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ, Mojmír TYRLÍK a Halina MATĚJOVÁ. Poruchy chování u sedmiletých dětí - výsledky studie ELSPAC. 3. Vývoj v období po narození. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2008, roč. 147, č. 7, s. 387-391. ISSN 0008-7335.
  13. ŽALOUDÍKOVÁ, Iva a Drahoslava HRUBÁ. Prevence kouření ve škole. Onkologická péče. Česká asociace sester, sekce onkologická, 2008, XII, č. 1, s. 5-7. ISSN 1214-5602.
  14. ŽALOUDÍKOVÁ, Iva, Drahoslava HRUBÁ a Jitka REISSMANNOVÁ. Přehled anotací 4. mezinárodní konference Škola a zdraví 21. In 4. mezinárodní konference Škola a zdraví 21. 2008. ISBN 978-80-7392-044-9.
  15. ŽALOUDÍKOVÁ, Iva a Drahoslava HRUBÁ. Results of the pilot project of the program "Nonsmoking is the Norm" after two years. In 3nd conference School and Health 21. Brno: MSD, s.r.o., 2008, s. 189- 201. Contemporary School Practice and Health Education. ISBN 978-80-7392-042-5.
  16. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Sebevražedné pokusy v souboru mladých dospělých - výsledky studie ELSPAC. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2008, roč. 147, č. 10, s. 527-534. ISSN 0008-7335.
  17. HRUBÁ, Drahoslava. System of differential approach for the school participation in primary prevention of smoking and similar risk behavior. In ŘEHULKA, Evžen. Contemporary School Practice and Health Education. Brno: MSD,s.r.o., 2008, 6 s. School and Health 21, 3/2008. ISBN 978-80-7392-042-5.
  18. FIALA, Jindřich, Vladimír SOŠKA, Drahoslava HRUBÁ a Kateřina NĚMCOVÁ. The impact of hormonal contraception on biochemical markers of cardiovascular risk in young women. In The 11th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI), November 27-30, 2008, Paris, France. 2008.
  19. HRUBÁ, Drahoslava a Iva ŽALOUDÍKOVÁ. The influence of family on educational antismoking programmes efficacy. In School and Health 21, General issues in health education. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 197-202. ISBN 978-80-210-4929-1.
  20. HRUBÁ, Drahoslava a Iva ŽALOUDÍKOVÁ. Úloha rodiny pro vývoj vybraných postojů ke kouření. Hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví. Praha: Státní zdravotní ústav, 2008, roč. 53, Sup 1, s. 135-140. ISSN 1802-6281.
  21. ŽALOUDÍKOVÁ, Iva a Drahoslava HRUBÁ. Výchova k onkologické prevenci u dětí na základní škole. Onkologická péče. Česká asociace sester, sekce onkologická, 2008, XII, č. 1, s. 21-24. ISSN 1214-5602.
  22. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Vývoj respirační morbidity dětí ve vztahu k jejich expozici pasivnímu kouření. Časopis lékařů českých. Praha: ČLS JEP, 2008, roč. 147, č. 4, s. 215-221. ISSN 0008-7335.
  23. HRUBÁ, Drahoslava a Iva ŽALOUDÍKOVÁ. Where do our children learn to smoke? Central European Journal of Public Health. 2008, roč. 16, č. 4, s. 171-174. ISSN 1210-7778.

  2007

  1. HABROVÁ, Daniela a Drahoslava HRUBÁ. Ekonomika kuřáctví v České republice. Česká a Slovenská Hygiena. Praha: Tigis, 2007, roč. 52, č. 4, s. 110-114. ISSN 1214-6722.
  2. HRUBÁ, Drahoslava a Iva ŽALOUDÍKOVÁ. Kuřáctví a názory rodičů školních dětí. Česká a Slovenská Hygiena. Praha: Tigis, 2007, roč. 52, č. 4, s. 105-109. ISSN 1214-6722.
  3. HRUBÁ, Drahoslava a Lubomír KUKLA. Maternal Smoking Influences Health and Development of a Child. Editor: Calvin B. Fong. In Smoking and Health Research Frontiers. New York: Nova Science Publishers, 2007, s. 97-118. ISBN 1-60021-480-0.
  4. ŽALOUDÍKOVÁ, Iva a Drahoslava HRUBÁ. Non smoking is norm for 2 nd grade od primary school - stage II. In ŘEHULKA, Evžen. 2 nd conference School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, s. 697-710. ISBN 978-80-7315-138-6.
  5. ŽALOUDÍKOVÁ, Iva, Drahoslava HRUBÁ a Jaroslav ŘEZÁČ. Non-Smoking is a Norm, educational programme for younger schoolchildren aged 7-11, pilot study. In ECToH 07, 4 th European Conference Tobacco or Health 2007. Basel: Swiss Cancer League, 2007, s. 334. ISBN 978-89-967417-0-1.
  6. ŽALOUDÍKOVÁ, Iva a Drahoslava HRUBÁ. Normální je nekouřit 3.díl. 1 vydání. Brno: MSD, s.r.o., 2007, 86 s. MSD, 1 svazek. ISBN 978-80-86633-77-0.
  7. HRUBÁ, Drahoslava, Veronika ZACHOVALOVÁ, Halina MATĚJOVÁ a Irena DAŇKOVÁ. Our class does not smoke : the czech version of the Smoke-free class competition programme. Central European Journal of Public Health. Prague: National Institute of Public Health, 2007, roč. 15, č. 4, s. 163-166. ISSN 1210-7778.
  8. HRUBÁ, Drahoslava. Proč nekouřit v těhotentsví ? Nové poznatky o účincích nikotinu. Praktická gynekologie. Brno: Medica publishing, 2007, roč. 11, č. 3, s. 132-134. ISSN 1211-6645.
  9. HRUBÁ, Drahoslava, Lubomír KUKLA a Mojmír TYRLÍK. School perfomance and psycho-social problems among children prenataly exposed to smoking. In 4th European conference Tobacco or health 2007. 1. vyd. Lengerich: Pabst science publischers, 2007, s. 205. ISBN 978-3-89967-417-0.
  10. HRUBÁ, Drahoslava. Smoke-free class competition in the Czech Republic. In 4 th European conference Tobacco or health 2007. 1. vyd. Lengerich: Swiss cancer league Pabst science publishers, 2007, s. 340. ISBN 978-3-89967-417-0.
  11. HRUBÁ, Drahoslava. The problems of hyperactive children with concentration disorders: probable determinants and preventive possibilities. In 2nd conference School and Health 21. Brno: Paido, 2007, s. 443-456. ISBN 978-80-7315-138-6.
  12. HRUBÁ, Drahoslava. The problems of hyperactive children with concentration disorders: probable determinants and preventive possibilities. In ŘEHULKA EVŽEN ET AL. School and Health 21 (2). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 443-456. ISBN 978-80-7315-138-6.
  13. ŽALOUDÍKOVÁ, Iva a Drahoslava HRUBÁ. Who teaches our children to smoke. In ECToH 07 4th European Conference Tobacco or Health 2007. Basel: Swiss Cancer League, 2007, s. 333. ISBN 978-3-89967-417-0.

  2006

  1. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Kouření matek v těhotenství ve vztahu k poruchám psychického a motorického vývoje dětí ve věku 3 a 5 let. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. 2006, roč. 41, č. 1, s. 39-49. ISSN 0555-5574.
  2. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Některé aspekty rodinného prostředí českých dětí. Výsledky studie ELSPAC. Česko-Slovenská Pediatrie. 2006, roč. 61, č. 6, s. 357-364. ISSN 0069-2328.
  3. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Některé aspekty rodinného prostředí českých dětí. Výsledky studie ELSPAC. Česko-slovenská pediatrie. Praha, 2006, roč. 61, č. 6, s. 357-364. ISSN 0069-2328.
  4. ŽALOUDÍKOVÁ, iva a Drahoslava HRUBÁ. Normální je nekouřit. 2. díl. 1. vydání. Brno: Paido, 2006, 93 s. ISBN 80-7315-128-6.
  5. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Trends in respiratory morbidity of children in relation to their passive smoking exposure. Central European Journal of Public Health. 2006, roč. 14, č. 4, s. 180-185. ISSN 1210-7778.
  6. ŽALOUDÍKOVÁ, Iva a Drahoslava HRUBÁ. Výchovně vzdělávací preventivní program pro mladší školní věk "Normální je nekouřit". Pedagogika. Praha: PedF UK, 2006, LVI, č. 3, s. 246-257. ISSN 0031-3815.
  7. HRUBÁ, Drahoslava. Vztah kouření k výskytu a průběhu neurologických a psychických onemocnění. Česká a Slovenská Hygiena. Praha: Tigis, 2006, roč. 51, č. 1, s. 18-25. ISSN 1214-6722.

  2005

  1. HRUBÁ, Drahoslava. Člen oborové rady. Interní Grantová Agentura MZČR, Projekty podpory zdraví-, 2005.
  2. TROJANOVÁ, Petra a Drahoslava HRUBÁ. Hojení chronických ran pomocí krytí Aquacel. Sestra. Praha: Mladá fronta a.s., 2005, roč. 19, č. 1, s. 12 - 13. ISSN 1210-0404.
  3. ŽALOUDÍKOVÁ, Iva a Drahoslava HRUBÁ. Normální je nekouřit 1.díl. Brno: Paido, 2005, 69 s. sv. 1. ISBN 80-7315-105-7.
  4. ŽALOUDÍKOVÁ, iva a Drahoslava HRUBÁ. Normální je nekouřit-edukační program pro výchovu žáků prvního stupně základních škol k nekouření. In Edukační sborník, XXIX. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův Onkologický ústav, 2005, s. 41. ISBN 80-86793-05-2.
  5. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Prenatální expozice cigaretovému kouři a chování dětí v 18 měsících věku. Česko-slovenská pediatrie. 2005, roč. 60, č. 2, s. 70-76. ISSN 0069-2328.
  6. ŽALOUDÍKOVÁ, Iva a Drahoslava HRUBÁ. Preventive programme for primary schools - non-smoking education (I. stage). In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2005, s. 957-982. ISBN 978-80-7315-119-5.
  7. HRUBÁ, Drahoslava. Úloha školy v primární prevenci kouření. In Škola a zdraví pro 21.století. Brno: Paido, 2005, s. 550-562. ISBN 80-7315-119-7.
  8. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Vliv expozice pasivnímu kouření po narození na zdravotní stav dětí v kojeneckém a batolecím věku. Česko-slovenská pediatrie. 2005, roč. 60, č. 2, s. 62-69. ISSN 0069-2328.

  2004

  1. HRUBÁ, Drahoslava. Člen oborové rady. Interní Grantová Agentura MZČR, Projekty podpory zdraví MZ ČR, 2004.
  2. HRUBÁ, Drahoslava. Children Education programmes of smoking prevention and the specific role of the teachers. In ŘEHULKA EVŽEN ET AL. Teachers and Health. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, s. 299-306. ISBN 80-210-3634-6.
  3. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. INFLUENCE OF PRENATAL AND POSTNATAL EXPOSURE TO PASSIVE SMOKING ON INFANTS HEALTH DURING THE FIRST SIX MONTHS OF THEIR LIFE. Central European Journal of Public Health. 2004, roč. 12, č. 3, s. 157-160. ISSN 1210-7778.
  4. BALÁKOVÁ, Ludmila, Drahoslava HRUBÁ, Jan TŘÍSKA a Kamila RŮŽIČKOVÁ. Kolorimetrická metoda stanovení kotininu v moči kuřáků. Česká a Slovenská Hygiena. Praha: Tigis, 2004, roč. 1, č. 3, s. 78- 81, 7 s. ISSN 1214-6722.
  5. HRUBÁ, Drahoslava. Kouření jako rizikový faktor nemocí ORL. Česká a Slovenská Hygiena. Praha: Tigis, 2004, roč. 1, č. 3, s. 88-92. ISSN 1214-6722.
  6. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Kouření matek po porodu významně přispívá k vyšší nemocnosti novorozenců a kojenců. Česko-slovenská Pediatrie. 2004, roč. 59, č. 5, s. 225-228. ISSN 0069-2328.
  7. HRUBÁ, Drahoslava, Lubomír KUKLA a Mojmír TYRLÍK. Narušení psychického zdraví u kuřáků: Výsledky studie ELSPAC. Česká a Slovenská Hygiena. 2004, roč. 1, č. 1, s. 8-13. ISSN 1214-6722.
  8. HRUBÁ, Drahoslava a Halina MATĚJOVÁ. Návrh koncepce postgraduálního vzdělávání nelékařských oborů. Česká a Slovenská Hygiena. Praha: Tigis, 2004, roč. 1, č. 1, s. 22. ISSN 1214-6722.
  9. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Rizikové chování rodičů v době očekávání dítěte a po jeho narození. Praktický lékař. 2004, roč. 84, č. 10, s. 606-610. ISSN 0032-6739.
  10. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Sexuální chování a poruchy reprodukčního zdraví u žen s různými kuřáckými návyky. Výsledky studie ELSPAC. Praktická Gynekologie. 2004, Neuveden, č. 2, s. 34-36. ISSN 1211-6645.
  11. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Vliv kouření matek na výživu dětí v prvních šesti týdnech po narození - Výsledky studie ELSPAC. Česko-slovenská Pediatrie. 2004, roč. 59, č. 1, s. 31-37. ISSN 0069-2328.
  12. HRUBÁ, Drahoslava, Lubomír KUKLA a Mojmír TYRLÍK. Zdravotní stav mladých dospělých s rozdílným kuřáckým chováním Výsledky studie ELSPAC. Česká a slovenská Hygiena. 2004, Neuveden, č. 3, s. 68-74. ISSN 1214-6722.

  2003

  1. CRHA, Igor, Drahoslava HRUBÁ, Pavel VENTRUBA, Jindřich FIALA, Jiří TOTUŠEK a Hana VIŠŇOVÁ. Ascorbic acid and infertility treatment. Central European Journal of Public Health. Prague: National Institute of Public Health, 2003, roč. 11, č. 2, s. 63-67. ISSN 1210-7778.
  2. HRUBÁ, Drahoslava, Ludmila ZACHOVALOVÁ, Jindřich FIALA a Miroslava KYASOVÁ. Evaluation of the level of nicotine dependence among adolescent smokers. Central European Journal of Public Health. Prague: National Institute of Public Health, 2003, roč. 11, č. 3, s. 163-168. ISSN 1210-7778.
  3. MATĚJOVÁ, Halina a Drahoslava HRUBÁ. Expozice populace v České republice kadmiu. In Životné podmienky a zdravie. ŠFZÚ SR. Bratislava, 2003, s. 33-36. ISBN 80-7159-138-6.
  4. HRUBÁ, Drahoslava, Ludmila ZACHOVALOVÁ a Jindřich FIALA. Hodnocení stupně závislosti u dětských a mladistvých kuřáků. Hygiena. Praha: ČLS JEP, 2003, roč. 48, č. 1, s. 42-50. ISSN 1210-7840.
  5. HRUBÁ, Drahoslava. Kouření a jeho vztah k metabolickému syndromu a civilizačním chorobám. Hygiena. Praha: ČLS JEP, 2003, roč. 48, č. 4, s. 217-221. ISSN 1210-7840.
  6. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Kuřácké chování a zdraví matek za šest měsíců po porodu : výsledky studie ELSPAC. Čs. Hygiena. Praha, 2003, roč. 48, č. 1, s. 13 - 20. ISSN 1210-7840.
  7. HRUBÁ, Drahoslava, Igor CRHA, Jindřich FIALA a Jiří TOTUŠEK. Kyselina askorbová při léčbě neplodnosti (méně známý význam vitaminu C). Hygiena. Praha: ČLS JEP, 2003, roč. 48, č. 1, s. 21-28. ISSN 1210-7840.
  8. MALÍKOVÁ, Eva, Halina MATĚJOVÁ a Drahoslava HRUBÁ. Primární prevence v prenatálních poradnách. In Životné podmienky a zdravie. Bratislava: ŠFZÚ SR, 2003, s. 178-181. ISBN 80-7159-13-6.
  9. ZACHOVALOVÁ, Ludmila, Halina MATĚJOVÁ, Drahoslava HRUBÁ a Miroslava KYASOVÁ. První pokusy s kouřením u mladistvých kuřáků a nekuřáků. In Životné podmienky a zdravie. Bratislava: ŠFZÚ SR, 2003, s. 259-265. ISBN 80-7159-138-6.
  10. HRUBÁ, Drahoslava a Zuzana BRÁZDOVÁ. Význam primární prevence v perinatologii - doporučení pro primární prevenci. Interní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2003, č. 3, s. 12-16. ISSN 1212-7299.
  11. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Vztahy kouřících a nekouřících matek k novorozencům. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava, SR, 2003, roč. 38, č. 4, s. 291-301. ISSN 0555-5574.
  12. HRUBÁ, Drahoslava, Ludmila ZACHOVALOVÁ, Miroslava KYASOVÁ a Halina MATĚJOVÁ. Začátky kouření českých adolescentů. Hygiena. Praha: ČLS JEP, 2003, roč. 48, č. 1, s. 29-41. ISSN 1210-7840.

  2002

  1. HRUBÁ, Drahoslava a Eva MALÍKOVÁ. Primární prevence v těhotenství. Praktická gynekologie. Brno: Medica Publishing, 2002, roč. 6, č. 4, s. 29-32. ISSN 1211-6645.

  2001

  1. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Jiří RUPRICH, Drahoslava HRUBÁ a Alena PETRÁKOVÁ. Dietary Guidelines in the Czech Republic III.: Challenge for the 3rd millennium. Central European Journal of Public Health. 2001, roč. 9/2001, č. 1, s. 30-34. ISSN 1210-7778.
  2. HRUBÁ, Drahoslava, Jindřich FIALA, Igor CRHA, Pavel REZL a Jiří TOTUŠEK. Environmental cadmium is not serious hazard for the Czech Republic. Ekológia (Bratislava). Bratislava: Institute of Landscape Ecology SAS, 2001, roč. 20, č. 3, s. 336-341. ISSN 1335-342X.
  3. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Expozice organickým rozpustidlům - potenciální riziko pro těhotenství a vývoj plodu. Česká gynekologie. Praha, 2001, roč. 66, č. 1, s. 24-29. ISSN 1210-7832.
  4. FIALA, Jindřich, Drahoslava HRUBÁ, Igor CRHA, Pavel REZL a Jiří TOTUŠEK. Is environmental cadmium a serious hazard for the Czech population? Int J Occup Med Environ Health. 2001, roč. 14, č. 2, s. 185-188. ISSN 1232-1087.
  5. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Kouření a já-výsledky edukačního programu. In Sborník ze zahraniční konference s mezinárodní účastí Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi. Martin, SR: JLF UK Martin, 2001, s. 70-76. ISBN 80-88866-1.
  6. HRUBÁ, Drahoslava. Kouření a rakovina střev a konečníku. Hygiena. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2001, roč. 46, č. 4, s. 216-221. ISSN 1210-7840.
  7. HRUBÁ, Drahoslava. Kouření je největší preventabilní riziko poruch reprodukce. Praktická gynekologie. Brno: Medica Publishing and Consulting, s.r.o., 2001, roč. 5, č. 2, s. 35-37. ISSN 1211-6645.
  8. HRUBÁ, drahoslava. Kouření v těhotenství a riziko preeklampsie - přehled. Lekárský obzor. Slovenská republika, Bratislava: Kníhtlač Gerthofere, 2001, roč. 50, č. 5, s. 131-132. ISSN 0457-4214.
  9. HENDERSON, A.J., A. SHERRIFF, K. NORTHSTONE, Lubomír KUKLA a Drahoslava HRUBÁ. Pre- and postnatal parental smoking and wheeze in infancy : cross cultural differences. European Respiratory Journal. 2001, neuveden, č. 18, s. 323-329. ISSN 0903-1936.
  10. CRHA, Igor, Drahoslava HRUBÁ, Jindřich FIALA, Pavel VENTRUBA a Jana ŽÁKOVÁ. Reduced numbers of retrieved oocytes in smoking women. Scripta medica (Brno). Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 2001, roč. 73, č. 5, s. 299-304. ISSN 1211-3395.
  11. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Smoking and damages of reproduction: Evidence of ELSPAC. Central European Journal of Public Health. Praha: ČLS JEP, 2001, roč. 9, č. 2, s. 59-63. ISSN 1210-7778.
  12. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Smoking and Damages of Reproduction: Evidence of ELSPAC. Central European Journal of Public Health. 2001, roč. 9, č. 2, s. 59-63. ISSN 1210-7778.
  13. CRHA, Igor, Drahoslava HRUBÁ, Jindřich FIALA, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Martin PETRENKO. The outcome of infertility treatment by in vitro fertilisation in smoking and non-smoking women. Central European Journal of Public Health. Praha, 2001, roč. 9, č. 2, s. 64-68. ISSN 1210-7778.
  14. HRUBÁ, Drahoslava a Miroslava KYASOVÁ. Závislost dětí a mládeže na nikotinu. Česko-slovenská pediatrie. Praha,ČR: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2001, roč. 56, č. 3, s. 174-178. ISSN 0069-2328.
  15. HRUBÁ, Drahoslava a Halina MATĚJOVÁ. Závislost na nikotinu. Hygiena. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2001, roč. 46, č. 2, s. 100-107. ISSN 1210-7840.

  2000

  1. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jindřich FIALA, Drahoslava HRUBÁ, Pavel REZL, Jana ŽÁKOVÁ a Martin PETRENKO. Analysis of male and female smoking in women pregnant after IVF/ET. International Journal of Gynecology and Obstetrics. Amsterodam: Elsevier, 2000, roč. 70, Supp.No. 1, s. 34-35. ISSN 0020-7292.
  2. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Jindřich FIALA, Jana BAUEROVÁ a Drahoslava HRUBÁ. Czech dietary guidelines : I.theoretical background and development. Central European Journal of Public Health. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 8, č. 3, s. 186-190. ISSN 1210-7778.
  3. CRHA, Igor, Drahoslava HRUBÁ a Jana ŽÁKOVÁ. Gametotoxické účinky cigaretového kouře. In Novinky ze sekce asistované reprodukce. 1. vyd. Brno: Sekce asistované reprodukce České gynekologické a porodnické společnosti, 2000, s. 6-7.
  4. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Influence of maternal active and passive smoking during pregnancy on birthweight in newborns. Central European Journal of Public Health. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 8, č. 4, s. 249-252. ISSN 1210-7778.
  5. MATĚJOVÁ, Halina a Drahoslava HRUBÁ. Kotinin - biologický ukazatel expozice cigaretovému kouři. Hygiena. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 45, č. 4, s. 232-237. ISSN 1210-7840.
  6. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Kouření a stres. Výsledky studie ELSPAC. Česká a slovenská Psychiatrie. 2000, roč. 96, č. 6, s. 316-321. ISSN 1212-0383.
  7. HRUBÁ, Drahoslava. Kouření a zhoubné bujení. Klinická onkologie. Aps Brno: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2000, roč. 13, S, 3 s. ISSN 0862-495X.
  8. HRUBÁ, Drahoslava. Kouření je nejvýznamnější preventabilní příčinou zhoubného bujení. Onkologická péče. Praha: Bristol-Myers Squibb, 2000, roč. 4, č. 4, s. 4-7. ISSN MKČR7768.
  9. HRUBÁ, Drahoslava. Metabolismus xenobiotik v karcinogenesi. In Sborník abstrakt kongres MEFA 2000. 1. vyd. Brno, 2000, s. 4.
  10. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Program "Kouření a já" ovlivňuje žáky základních škol již po tři roky. Čs. Hygiena. Praha, 2000, roč. 45, č. 1, 7 s. ISSN 1210-7840.
  11. HRUBÁ, Drahoslava. Průběh těhotenství u kouřících a nekouřících žen. Medicína v praxi. Praha: Adore, 2000, roč. 1., č. 11, s. 27-28. ISSN 1212-8759.
  12. HRUBÁ, Drahoslava. Příčiny zhoubných nádorů v životním prostředí. Onkologická péče. Praha: Bristol-Myers Squibb, 2000, roč. 4, č. 4, s. 2-4. ISSN MKČR7768.
  13. HRUBÁ, Drahoslava. Rizika a prevence osteoporózy u dětí z pohledu praktického lékaře. Medicína v praxi. Praha: Adore, 2000, roč. 1, č. 8, s. 45-46. ISSN 1212-8759.
  14. HRUBÁ, Drahoslava a Halina MATĚJOVÁ. Vliv kouření na mužskou potenci. Hygiena. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 45, č. 2, s. 119-121. ISSN 1210-7840.
  15. CRHA, Igor, Jindřich FIALA, Drahoslava HRUBÁ, Zuzana BRÁZDOVÁ, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Martin PETRENKO. Vliv vybraných životních podmínek na výsledky IVF. Slovenská gynekológia a porodníctvo. Bratislava: Slovenská gynekologicko-porodnická spol., 2000, roč. 7, č. 3, s. 193-198. ISSN 1335-0862.
  16. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Jindřich FIALA, Drahoslava HRUBÁ, Igor CRHA a Hana HRSTKOVÁ. Výsledky intervence zaměřené na zlepšení výživy českých těhotných a kojících žen. Slovenská gynekológia a porodníctvo. Bratislava: Slovenská gynekologicko-porodnická spol., 2000, roč. 7, č. 3, s. 140-143. ISSN 1335-0862.
  17. HRUBÁ, Drahoslava, Lubomír KUKLA a Mojmír TYRLÍK. Význam vzdělání a kouření při zvládání stresu. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2000, roč. 35, č. 3, s. 209-221. ISSN 0555-5574.
  18. FIALA, Jindřich, Drahoslava HRUBÁ a Zuzana BRÁZDOVÁ. Výživová spotřeba těhotných a kojících žen ve srovnání s dalšími soubory. Hygiena. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 45, č. 2, s. 86-94. ISSN 1210-7840.
  19. CRHA, Igor, Jindřich FIALA, Drahoslava HRUBÁ, Zuzana BRÁZDOVÁ, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Martin PETRENKO. Vztah koncentrace kadmia v seminální plasmě a kouření k hodnotám spermiogramu a fertilizaci oocytů. Slovenská gynekológia a porodníctvo. Bratislava: Slovenská gynekologicko-porodnická spol., 2000, roč. 7, č. 3, s. 121-126. ISSN 1335-0862.
  20. HRUBÁ, Drahoslava, Lubomír KUKLA a Mojmír TYRLÍK. Vztah vzdělání a kouření k výskytu stresorů v anamnéze těhotných žen. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava, 2000, roč. 35, č. 3, s. 209-221. ISSN 0555-5574.
  21. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA a Drahoslava HRUBÁ. Závěrečná zpráva o řešení grantu IGA MZ ČR - 4078 - 3: Vliv xenobiotik na fertilizaci lidských gamet a výsledky IVF. Brno: I. gynek. - porod. klinika LF MU, 2000, 230 s.
  22. HRUBÁ, Drahoslava. Životní prostředí a zhoubné bujení. Klinická onkologie. Brno: ČLS JEP, 2000, roč. 13, S, s. 17-20. ISSN 0862-495X.

  1999

  1. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Alkohol a drogy v těhotenství. Rozdíly mezi nekuřačkami a kuřačkami. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava, 1999, roč. 34, č. 4, s. 193-202. ISSN 0862-0350.
  2. HRUBÁ, Drahoslava, Jindřich FIALA, Igor CRHA a Pavel REZL. Asistovaná reprodukce u kouřících a nekouřících pacientek. Hygiena. Praha: ČLS JEP, 1999, roč. 44, č. 1, s. 8-14. ISSN 1210-7840.
  3. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Jindřich FIALA, Halina MATĚJOVÁ a Drahoslava HRUBÁ. Dietary guidelines for the Czech republic - challenge for the new millenium. In Sborník abstrakt kongres MEFA. 1. vyd. Brno, 1999, s. 9.
  4. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Charakteristické rozdíly mezi kouřícími a nekouřícími těhotnými ženami - Výsledky studie ELSPAC. Hygiena. 1999, roč. 44, č. 2, s. 67-77. ISSN 1210-7840.
  5. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Konzum alkoholu a drog u školních dětí. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: V Obzor, 1999, roč. 34, č. 3, s. 139-146. ISSN 0862-0350.
  6. HRUBÁ, Drahoslava. Nekouřící studenti - edukační model užívaný na LF Masarykovy univerzity v Brně. In Plzeňský lékařský sborník. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova pro LF v PLzni, 1999, s. 23-30. ISBN 0551-1038.
  7. HRUBÁ, Drahoslava. Nikotin a reprodukce. Hygiena. Praha: ČLS JEP, 1999, roč. 44, č. 3, s. 150-155. ISSN 1210-7840.
  8. HRUBÁ, Drahoslava, Lubomír KUKLA a Mojmír TYRLÍK. Occupational Risks for Human Reproduction : ELSPAC Study. Central European Journal of Public Health. 1999, roč. 7, č. 4, s. 210-215. ISSN 1210-7778.
  9. MATĚJOVÁ, Halina, Zuzana BRÁZDOVÁ a Drahoslava HRUBÁ. Osteoporosis and nutrition. In Sborník abstrakt MEFA kongres. 1. vyd. Brno, 1999, s. 9.
  10. HRUBÁ, Drahoslava, Petr KACHLÍK a Anna KLIMOVÁ. Poporodní výživa dětí kouřících a nekouřících matek. Hygiena. Praha: ČLS JEP, 1999, roč. 44, č. 4, s. 204-213. ISSN 1210-7840.
  11. HRUBÁ, Drahoslava, Lubomír KUKLA a Mojmír TYRLÍK. Profesionální expozice těhotných žen ve vztahu k vývoji těhotenství a plodu. Pracovní Lékařství. 1999, roč. 51, č. 4, s. 166-171. ISSN 0032-6291.
  12. CRHA, Igor, Drahoslava HRUBÁ, Zuzana BRÁZDOVÁ, Jindřich FIALA a Ivana REJDOVÁ. Protection of the human fertility against the oxidative stress by vitamin supplementation. In Sborník abstrakt kongres MEFA 1999. 1. vyd. Brno, 1999, s. 9.
  13. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Průběh těhotenství a vývoj plodu u kouřících a nekouřících žen. Česká gynekologie. 1999, roč. 64, č. 4, s. 271-274. ISSN 1210-7832.
  14. HRUBÁ, Drahoslava. Rizika a prevence osteoporozy u českých dětí. Čs. pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1999, roč. 54, č. 10, s. 579-583. ISSN 0069-2328.
  15. HRUBÁ, Drahoslava. Střípky z mozaiky determinantů rakoviny plic. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 1999, roč. 79, č. 11, s. 628-630. ISSN 0032-6739.
  16. KLIMOVÁ, Anna, Drahoslava HRUBÁ a Petr KACHLÍK. Výživa dětí po porodu a faktory , které ji ovlivňují. In Sborník z konference XXVII. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 1999, s. 148-155. ISBN 80-7071-120-5.
  17. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Výživa těhotných; rozdíly mezi ženami, které kouřily a nekouřily v průběhu těhotenství. Gynekolog. Hradec Králové: medEXart, 1999, roč. 8, č. 3, s. 112 - 118. ISSN 1210-1133.
  18. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Změny kuřáckého chování žen v těhotenství - Výsledky studie ELSPAC. Praktický lékař. 1999, roč. 79, č. 9, s. 517-520. ISSN 0032-6739.
  19. HRUBÁ, Drahoslava. Znalosti o nikotinu v praxi lékaře. In Plzeňský lékařský sborník. 1. vyd. Praha: Karlova univerzita pro LF v Plzni, 1999, s. 43-45. ISBN 0551-1038.
  20. HRUBÁ, Drahoslava. Znalosti o nikotinu v praxi lékaře. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost J.Ev.Purkyně, 1999, roč. 79, č. 3, s. 165-167. ISSN 0032-6739.

  1998

  1. FIALA, Jindřich, Drahoslava HRUBÁ, Jiří TOTUŠEK, Pavel REZL a Zuzana BRÁZDOVÁ. Analysis of human placental tissues from deliveries: cadmium and zinc concentrations. Scripta medica. Brno: LF MU, 1998, roč. 71, č. 5, s. 269-281. ISSN 1211-3395.
  2. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Budou v r.2000 na lékařské fakultě MU v Brně pouze nekouřící absolventi ? Alkohol a drogová závislosť. Bratislava: V-Obzor, 1998, roč. 33, č. 4, s. 215-222. ISSN 0862-0350.
  3. FIALA, Jindřich, Drahoslava HRUBÁ a Pavel REZL. Cadmium and zinc concentrations in human placentas. Cadmium and zinc concentrations in human placentas. Central European Journal of Public Health. Praha: ČLS JEP, 1998, roč. 6, č. 3, s. 241-248. ISSN 1210-7778.
  4. CRHA, Igor, Drahoslava HRUBÁ, Jindřich FIALA, Pavel REZL a Zuzana BRÁZDOVÁ. Cadmium levels in the follicular fluid of women in assisted reproduction/IVF therapy. A pilot study. Scripta medica. Brno: LF MU, 1998, roč. 71, č. 8, s. 449-461. ISSN 1211-3395.
  5. CRHA, Igor, Pavel REZL, Drahoslava HRUBÁ, Pavel VENTRUBA a Jiří TOTUŠEK. Cadmium residues in the follicular fluid. Scripta medica. Brno: LF MU, 1998, roč. 71, č. 1, s. 9-14. ISSN 1211-3395.
  6. CRHA, Igor, Pavel REZL, Drahoslava HRUBÁ, Pavel VENTRUBA, Jindřich FIALA, Jana ŽÁKOVÁ a Jan PASEKA. Koncetrace kadmia ve folikulární tekutině a seminální plasmě u neplodných dvojic při in vitro fertilizaci. Gynekolog. Hradec-Králové: MedExart, 1998, roč. 7, č. 3, s. 199-202. ISSN 1210-1133.
  7. HRUBÁ, Drahoslava. Léčba drogových závislostí. Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 1998, roč. 1998, č. 2, s. 14-20. ISSN 1211-3384.
  8. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Pregnancy, a great opportunity for smoking cessation. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1998, roč. 71, č. 5, s. 321-328. ISSN 1211-3395.
  9. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Smoking and me :an interventional pilot study about school children smoking behaviour. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1998, roč. 71, č. 5, s. 329-338. ISSN 1211-3395.
  10. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Teaching medical students about smoking: Evaluation of the effects of a 7-year-period of education. Scripta Medica. Brno: LF MU, 1998, roč. 71, 2-3, s. 153-160. ISSN 1211-3395.
  11. BRHEL, Petr, Karel PICKA a Drahoslava HRUBÁ. Úvod do průmyslové toxikologie. 1. vyd. Brno: MU, 1998, 58 s. ISBN 80-210-1738-4.
  12. KRÁLÍKOVÁ, E., Drahoslava HRUBÁ a D. SOVINOVÁ. 10. světová konference Tabák nebo zdraví (Peking, ČLR 24.-28.8.1997). Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, 1998, roč. 78, č. 7, s. 383-385. ISSN 0032-6739.

  1997

  1. HRUBÁ, Drahoslava. Děti studují ekonomiku kouření, aneb : co si můžeme koupit místo cigaret? Semperfit. 1997, roč. 7, č. 6, s. 13. ISSN 1211-5632.
  2. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Jak se liší kouřící děti od nekuřáků? Hygiena. 1997, roč. 42, č. 4, s. 229-233. ISSN 1210-7840.
  3. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Kdo kouří? In XXV. Ostravské dny dětí a dorostu. Ostrava: ČLS J. E. Purkyně, 1997, s. 223-232.
  4. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Konzumace kávy a frekvence poruch reprodukce. Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, 1997, roč. 77, č. 10, s. 491-493. ISSN 0032-6739.
  5. NOVÁ, Eva, Drahoslava HRUBÁ a Petr KACHLÍK. Kuřáctví dospívajících a jeho souvislosti s jinými formami nežádoucího chování mládeže. Hygiena. 1997, roč. 42, č. 4, s. 234-238. ISSN 1210-7840.
  6. HRUBÁ, Drahoslava. Kvalita spermatu u mužů. Medica revue. Pražská vydavatelská společnost, 1997, roč. 4, č. 5, s. 27-28. ISSN 1210-9673.
  7. HRUBÁ, Drahoslava. Naději na dlouhověkost mají sečtělí nekuřáci. Semperfit. 1997, roč. 6, č. 4, s. 5. ISSN 1211-5632.
  8. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Prevalence rizikových faktorů a poruch reprodukce v různých lokalitách České republiky. Hygiena. 1997, roč. 42, č. 4, s. 197-208. ISSN 1210-7840.
  9. LINHART, Karel a Drahoslava HRUBÁ. Půl století od úmrtí prof. MUDr. Josefa Ročka. Univerzitní noviny, List Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana. Brno: Nadace MU, 1997, roč. 4, č. 1, s. 14-15. ISSN 1211-6866.
  10. HRUBÁ, Drahoslava, Eva NOVÁ a Petr KACHLÍK. Smoking is associated with other risk behavior. In 10th World Conference on Tobacco or Health: Tobacco - the gr. Beijing: WHO, UICC, 1997, s. 73.
  11. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Souvislost kuřáctví žen v reprodukčním věku s poruchami reprodukce. Česká gynekologie. 1997, roč. 62, č. 4, s. 191-196. ISSN 1210-7832.
  12. HRUBÁ, Drahoslava. Stížnosti dětí - pasivních kuřáků, nedobrovolně vystavovaných škodlivým účinkům tabákového kouře. Semperfit. 1997, roč. 6, č. 7, s. 12. ISSN 1211-5632.
  13. HRUBÁ, Drahoslava. Světová konference o kouření v Číně. Semperfit. 1997, roč. 6, č. 7, s. 2. ISSN 1211-5632.
  14. HRUBÁ, Drahoslava. Už jste dnes pochválili své dítě? Semperfit. 1997, roč. 6, č. 3, s. 3-4. ISSN 1211-5632.
  15. HRUBÁ, Drahoslava. Vliv ukazatelů životního stylu na kvalitu spermatu mladých zdravých mužů. Medica revue. Pražská vydavatelská společnost, 1997, roč. 4, č. 12, s. 10-12. ISSN 1210-9673.
  16. HRUBÁ, Drahoslava. Vliv vitaminové a minerálové suplementace na kvalitu lidského spermatu. Hygiena. 1997, roč. 42, č. 3, s. 123-138. ISSN 1210-7840.
  17. HRUBÁ, Drahoslava. Zkušenosti s programem Kouření a já. In XXV. Ostravské dny dětí a dorostu. Ostrava: ČLS J. E. Purkyně, 1997, s. 221-222.

  1996

  1. HRUBÁ, Drahoslava. Influence of smoking on sperm quantity and quality. Epidemiology. 1996, roč. 7, č. 4, s. 20. ISSN 1044-3983.
  2. HRUBÁ, Drahoslava. Kouření a já: III. Celkové hodnocení pilotní studie. Hygiena. 1996, roč. 41, č. 1, s. 262-269. ISSN 1210-7840.
  3. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Kuřáctví a poruchy reprodukce u žen - učitelek. Hygiena. 1996, roč. 41, č. 3, s. 110-117. ISSN 1210-7840.
  4. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Kuřáctví pedagogů na základních školách. Hygiena. 1996, roč. 41, č. 4, s. 202-208. ISSN 1210-7840.
  5. HRUBÁ, Drahoslava. Medici dokážou pomáhat při odvykání kouření. Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, 1996, roč. 76, č. 10, s. 407-410. ISSN 0032-6739.
  6. HRUBÁ, Drahoslava. Pasivní kouření a jeho vliv na chování školních dětí. Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, 1996, roč. 76, č. 12, s. 517-520. ISSN 0032-6739.

  1995

  1. HRUBÁ, Drahoslava. Lékaři nejsou imunní proti následkům kouření. Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, 1995, roč. 75, č. 1, s. 589-591. ISSN 0032-6739.

  1994

  1. HRUBÁ, Drahoslava. Mění se studenti lékařské fakulty? Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, 1994, roč. 74, č. 12, s. 361-364. ISSN 0032-6739.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 4. 2024 03:44