Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. ŠAŠINKA, Čeněk, Zdeněk STACHOŇ, Michal SEDLÁK, Jiří CHMELÍK, Lukáš HERMAN, Petr KUBÍČEK, Alžběta STRNADOVÁ, Milan DOLEŽAL, Hynek TEJKL, Tomáš URBÁNEK, Hana SVATOŇOVÁ, Pavel UGWITZ a Vojtěch JUŘÍK. Collaborative Immersive Virtual Environments for Education in Geography. ISPRS International Journal of Geo-Information, Basel, Switzerland: MDPI, 2019, roč. 8, č. 1, s. Nestránkováno. ISSN 2220-9964. doi:10.3390/ijgi8010003.
 2. ŠIKL, Radovan, Hana SVATOŇOVÁ, Filip DĚCHTĚRENKO a Tomáš URBÁNEK. Visual recognition memory for scenes in aerial photographs: Exploring the role of expertise. Acta Psychologica, Amsterdam: Elsevier, 2019, roč. 197, June 2019, s. 23-31. ISSN 0001-6918. doi:10.1016/j.actpsy.2019.04.019.
 3. 2018

 4. RYBANSKÝ, Marian, Filip DOHNAL, Šárka HOŠKOVÁ-MAYEROVÁ a Hana SVATOŇOVÁ. The impact of drainage on terrain UGV movement. In Suparta, W.. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, vol. 169, issue 1, art. no. 012021. Neuveden: IOP Publishing, 2018. s. 1-10, 10 s. ISSN 1755-1307. doi:10.1088/1755-1315/169/1/012021.
 5. 2017

 6. SVATOŇOVÁ, Hana a Radovan ŠIKL. Cognitive aspects of interpretation of image data. In Hošková-Mayerová Š., Maturo F., Kacprzyk J.. Mathematical-Statistical Models and Qualitative Theories for Economic and Social Sciences. CHAM: SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, 2017. s. 161-175, 15 s. Studies in Systems, Decision and Control, vol. 104. ISBN 978-3-319-54818-0. doi:10.1007/978-3-319-54819-7_11.
 7. SVATOŇOVÁ, Hana a Jaromír KOLEJKA. Comparative Research of Visual Interpretation of Aerial Images and Topographic Maps for Unskilled Users: Searching for Objects Important for Decision-Making in Crisis Situations. ISPRS International Journal of Geo-Information, Basel: MDPI, 2017, roč. 6, č. 8, s. nestránkováno. ISSN 2220-9964. doi:10.3390/ijgi6080231.
 8. MARADA, Miroslav, Dana ŘEZNÍČKOVÁ, Martin HANUS, Tomáš MATĚJČEK, Eduard HOFMANN, Hana SVATOŇOVÁ a Petr KNECHT. Koncepce geografického vzdělávání v Česku. Certifikovaná metodika. www.egeografie.cz. 2017.
 9. SVATOŇOVÁ, Hana. New Trends in Obtaining Geographical Information: Interpretation of Satellite Data. In Maturo, A; Hoskova Mayerova, S; Soitu, DT; Kacprzyk, J. Recent Trends in Social Systems: Quantitative Theories and Quantitative Models. CHAM: SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, 2017. s. 173-182, 10 s. Studies in Systems Decision and Control, vol. 66. ISBN 978-3-319-40583-4. doi:10.1007/978-3-319-40585-8_15.
 10. ŘEZNÍČKOVÁ, Dana, Miroslav MARADA, Eduard HOFMANN, Hana SVATOŇOVÁ, Petr KNECHT, Tomáš MATĚJČEK a Martin HANUS. Objectives of geography education: Through exemplary curriculum towards an understanding. In Flows, spaces and societies in Central Europe. 2017.
 11. SVATOŇOVÁ, Hana. Reading satellite images, aerial photos and maps: Development of cartographic and visual literacy. Edited by Petra Karvánková - Dagmar Popjaková - Michal Vančura - Jozef Mlád. In Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Mládek, J. (Eds.). KARVÁNKOVÁ, Petra, Dagmar POPJAKOVÁ, Michal VANČURA a Jozef MLÁDEK. Current Topics in Czech and Central European Geography Education. 1. vyd. Switzerland: Springer International Publishing AG Switzerland, 2017. s. 187-208, 22 s. Springer Nature. ISBN 978-3-319-43613-5. doi:10.1007/978-3-319-43614-2_11.
 12. SVATOŇOVÁ, Hana a Šárka HOŠKOVÁ-MAYEROVÁ. Social aspects of teaching: Subjective preconditions and objective evaluation of interpretation of image data. In Hošková-Mayerová Š., Maturo F., Kacprzyk J.. Mathematical-Statistical Models and Qualitative Theories for Economic and Social Sciences. CHAM: SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, 2017. s. 187-198, 12 s. Studies in Systems, Decision and Control, vol. 104. ISBN 978-3-319-54818-0. doi:10.1007/978-3-319-54819-7_13.
 13. STUCHLÍK, Radim, Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ, Lukáš HERMAN, Jiří CHMELÍK, Michal SEDLÁK, Fotios LIAROKAPIS, Pavel UGWITZ, Vojtěch JUŘÍK, Kateřina CHMELAŘOVÁ, Čeněk ŠAŠINKA, Tomáš URBÁNEK, Radovan ŠIKL a Hana SVATOŇOVÁ. Utilization of virtual reality for teaching 3D tasks in geography. In Inegrating Knowledge and Understanding in Geography Education. 2017.
 14. KUBÍČEK, Petr, Zdeněk STACHOŇ, Filip MÁLEK, Čeněk ŠAŠINKA, Lukáš HERMAN, Jiří CHMELÍK a Hana SVATOŇOVÁ. Vybrané uživatelské aspekty trojrozměrné vizualizace. 2017. ISBN 978-80-7494-351-5.
 15. 2016

 16. SVATOŇOVÁ, Hana. Analysis of visual interpretation of satellite data. In Brazdil K.,Cheng T.,Shi W.,Tong X.,Liu Y.,Pettit C.,Safar V.,Li S.,Madden M.,Brovelli M.A.,Coltekin A.,Anton F.,Stein A.,Li Q.-Q.,Sester M.,Kawashima H.,Tomkova M.,Rapant P.,HaeKyong K.,Halounova L.,Mostafavi M.A.. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives. 1. vyd. Gottingen, Germany: International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, 2016. s. 675-681, 7 s. ISSN 2194-9034. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B2-675-2016.
 17. SVATOŇOVÁ, Hana. FUNCTIONAL MINING REGION: JÁCHYMOV STUDY AREA. In Libor Lněnička. Central Europe Area in View of Current Geography. Proceedings of 23rd Central European Conference. 1. Vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 174-178, 5 s. ISBN 978-80-210-8313-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8314-2016.
 18. KOLEJKA, Jaromír a Hana SVATOŇOVÁ. Hledání dávné krajiny: Niva Moravy v okolí Mikulčic ze starých a tematických map a leteckých snímků. Geografia Cassoviensis, Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, roč. 10, č. 1, s. 5-17. ISSN 1337-6748.
 19. KOLEJKA, Jaromír, Martin BOLTIŽIAR, Hana SVATOŇOVÁ, Matej VOJTEK a Jana OLÁHOVÁ. Possible interpretations of old and thematic maps and aerial photographs for identification conserved elements of the cultural landscape of Great Moravia in Mikulčice and Kopčany surroundings. In Libor Lněnička. Central Europe Area in View of Current Geography. Proceedings of the 23rd Central European Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2016. s. 41-49, 9 s. ISBN 978-80-210-8313-4.
 20. SVATOŇOVÁ, Hana a Šárka HOŠKOVÁ-MAYEROVÁ. REMOTE SENSING IN THE TEACHING OF SCIENCE AND GEOGRAPHY: THE EXPERIENCE AND LATEST RESEARCH RESULTS OF INTERPRETATION OF IMAGES. In Libor Lněnička. Central Europe Area in View of Current Geography. Proceedings of 23rd Central European Conference. 1. Vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 50-55, 6 s. ISBN 978-80-210-8313-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8314-2016.
 21. 2015

 22. SVATOŇOVÁ, Hana. Aerial and satellite images in crisis management: Use and visual interpretation. In Krivanek V.. ICMT 2015 - International Conference on Military Technologies 2015. 1. vyd. Brno: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2015. s. 1-5, 5 s. ISBN 978-80-7231-976-3. doi:10.1109/MILTECHS.2015.7153705.
 23. KOLEJKA, Jaromír, Martin BOLTIŽIAR, Hana SVATOŇOVÁ, Matej VOJTEK a Jana VOJTEKOVÁ. Identifikácia zvyškových prvkov kultúrnej krajiny Veľkej Moravy interpretáciou historických máp a leteckých snímok (na príklade okolia Mikulčíc a Kopčian). Geografické informácie, Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015, roč. 19, č. 2, s. 62-75. ISSN 1337-9453.
 24. SVATOŇOVÁ, Hana a Radovan ŠIKL. Long-term memory for aerial photographs and maps. 2015. ISSN 1612-4782.
 25. KOLEJKA, Jaromír a Hana SVATOŇOVÁ. Stopy krajiny doby Velké Moravy u Mikulčic – geografická analýza indicií. In 7. medzinárodné geografické kolokvium. 2015. ISBN 978-80-8152-319-9.
 26. LNĚNIČKA, Libor, Hana SVOBODOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ a Hana SVATOŇOVÁ. Středoevropský prostor v pohledu současné geografie. 2015.
 27. LAUERMANN, Lubomír a Hana SVATOŇOVÁ. Tematická kartografie : znakové systémy, metody zobrazování a hodnotová měřítka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 66 s. ISBN 978-80-210-7941-0.
 28. LAUERMANN, Lubomír a Hana SVATOŇOVÁ. Tematická kartografie. Znakové systémy, metody zobrazování a hodnotová měřítka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 57 s. ISBN 978-80-210-7941-0.
 29. SVATOŇOVÁ, Hana a Radovan ŠIKL. Visual recognition memory for aerial photographs. In 38th European Conference on Visual Perception (ECVP) 2015 Liverpool, UK. 2015. ISSN 0301-0066.
 30. SVATOŇOVÁ, Hana a Lubomír LAUERMANN. Základy matematické kartografie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 66 s. ISBN 978-80-210-7942-7.
 31. SVATOŇOVÁ, Hana a Lubomír LAUERMANN. Základy matematické kartografie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 66 s. ISBN 978-80-210-7942-7.
 32. 2014

 33. SVATOŇOVÁ, Hana a Marian RYBANSKÝ. Children observe the Digital Earth from above: How they read aerial and satellite images. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 18 012071. 1. vyd. Bristol: IOP PUBLISHING LTD, 2014. s. nestránkováno, 6 s. ISSN 1755-1307. doi:10.1088/1755-1315/18/1/012071.
 34. SVATOŇOVÁ, Hana, Libor LNĚNIČKA, Irena PLUCKOVÁ, Hana SVOBODOVÁ, Eduard HOFMANN, Vladislav NAVRÁTIL, Boris RYCHNOVSKÝ, Jindřiška SVOBODOVÁ, Aleš RUDA a Marta ROMAŇÁKOVÁ. Jak se zachovám, když... 1. Vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014.
 35. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Hana SVOBODOVÁ, Kateřina MRÁZKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jindřiška SVOBODOVÁ, Aleš RUDA a Marta ROMAŇÁKOVÁ. Mapujeme v krajině. 1. vyd. Brno: Muni Press, 2014. 116 s. ISBN 978-80-210-6798-1.
 36. SVATOŇOVÁ, Hana, Libor LNĚNIČKA, Irena PLUCKOVÁ, Hana SVOBODOVÁ, Eduard HOFMANN, Vladislav NAVRÁTIL, Boris RYCHNOVSKÝ, Jindřiška SVOBODOVÁ, Aleš RUDA a Marta ROMAŇÁKOVÁ. Počasí a podnebí. 1. Vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014.
 37. SVATOŇOVÁ, Hana a Šárka MAYEROVÁ. Remote sensing in the teaching of science and geography: the experience and latest research results of interpretation of images. In WORLD CONFERENCE on SCIENCE and MATHEMATICS EDUCATION. 2014.
 38. SVATOŇOVÁ, Hana a Marian RYBANSKÝ. Visualization of landscape changes and threatening environmental processes using a digital landscape model. In 8th International Symposium of the Digital Earth. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 18 012018. 1. vyd. Bristol: IOP PUBLISHING LTD, 2014. s. nestránkováno, 6 s. ISSN 1755-1307. doi:10.1088/1755-1315/18/1/012018.
 39. SVATOŇOVÁ, Hana, Kateřina MRÁZKOVÁ, Hana SVOBODOVÁ, Irena PLUCKOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ, Aleš RUDA a Marta ROMAŇÁKOVÁ. Využití navigačních systémů ve školních environmentálních projektech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 50 s. ISBN 978-80-210-7090-5.
 40. SVATOŇOVÁ, Hana, Kateřina MRÁZKOVÁ, Hana SVOBODOVÁ, Irena PLUCKOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ, Aleš RUDA a Marta ROMAŇÁKOVÁ. Využití navigačních systémů ve školních environmentálních projektech. 1. vyd. Brno: Muni Press, 2014. 50 s. ISBN 978-80-210-7090-5.
 41. 2013

 42. LNĚNIČKA, Libor, Hana SVATOŇOVÁ, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Eduard HOFMANN, Vladislav NAVRÁTIL, Jaromír KOLEJKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Hana SVOBODOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Boris RYCHNOVSKÝ. Cena děkana Pedagogické fakulty MU za rok 2013. : Děkan Pedagogické fakulty MU, 2013.
 43. SVATOŇOVÁ, Hana a Marian RYBANSKÝ. Digital children observe the digital earth from above: How they read aerial and satellite images? 2013.
 44. SVATOŇOVÁ, Hana. Functional mining region - from industrial to post-industrial landscape. In IGU 2013. 2013.
 45. SVATOŇOVÁ, Hana. Funkční těžební region Jáchymov – krajina slz a radiace. Geographia Cassoviensis, Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, VII, 1/2013, s. 137- 146. ISSN 1337-6748.
 46. SVATOŇOVÁ, Hana. Jak pracovat s leteckými a družicovými snímky ve škole. Komenský, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 138, září 2013, s. 42 - 47. ISSN 0323-0449.
 47. SVATOŇOVÁ, Hana a František BÁRTÍK. Kvalita života v táborech pro nesvobodné pracovní síly zřízených v oblastech těžby uranové rudy v České republice. In Kvalita života 2013. 2013.
 48. SVATOŇOVÁ, Hana a Libor LNĚNIČKA. POSTINDUSTRIÁLNÍ KRAJINA – MODELOVÝ REGION OSLAVANSKO. Geografické informácie, Nitra: UKF, 2013, roč. 17, 2/2013, s. 26 - 39. ISSN 1337-9453.
 49. SVOBODOVÁ, Hana a Hana SVATOŇOVÁ. Slovenský konferenční podzim. 2013/1. Praha: Česká geografická společnost, 2013. 2 s. Informace České geografické společnosti. ISSN 1213-1075.
 50. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ, Hana SVOBODOVÁ, Aleš RUDA, Kateřina MRÁZKOVÁ a Marta ROMAŇÁKOVÁ. Svět a krajina pohledem z výšky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 115 s. ISBN 978-80-210-6263-4.
 51. SVATOŇOVÁ, Hana. Uranium minig by forced labor in post war Czechoslovakia - Jáchymov study area. In IGU 2013. 2013.
 52. SVATOŇOVÁ, Hana a Marian RYBANSKÝ. Visualization of Landscape Changes and Threatening Environmental Processes Using Digital Landscape Model. In Digital Earth 2013. 2013.
 53. SVATOŇOVÁ, Hana. Vojenské mapy a letecké snímky – doklady existence vězeňských táborů v krajině Jáchymovska. In Hana Svobodová. Nové výzvy pro geografii. 1. vyd. Brno: MUNIPRESS, 2013. s. 329-341, 13 s. ISBN 978-80-210-6110-1.
 54. 2012

 55. RUDA, Aleš a Hana SVATOŇOVÁ. CURRENT APPROACHES APPLIED IN THE LANDSCAPE RESTORATION IN OSLAVANY POST-INDUSTRIAL MINING AREA. In Svobodová, Hana. Geography and Geoinformatics - Challenge for Practise and Education. první. Brno: neuveden, 2012. s. 205-215, 10 s. ISBN 978-80-210-5799-9.
 56. LNĚNIČKA, Libor, Hana SVATOŇOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Geografická konference na Pedagogické fakultě. Informace České geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2012, roč. 31, 2012/1, s. 55-56. ISSN 1213-1075.
 57. SVATOŇOVÁ, Hana, Darina MÍSAŘOVÁ, Libor LNĚNIČKA, Aleš RUDA, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA a Hana SVOBODOVÁ. INTEGRATED SCIENCE FOR TEACHERS OF GEOGRAPHY. In Svobodová, Hana.. Proceedings of 19th International Conference GEOGRAPHY AND GEOINFORMATICS: Challenge for Practise and Education. 1 st edition. Brno: Muni press, Masarykova univerzita, 2012. s. 508-515, 8 s. ISBN 978-80-210-5799-9.
 58. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Iva FRÝZOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrated science 1 - Going by car. Teacher‘s book. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 57 s. ISBN 978-80-210-5665-7.
 59. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1 – Jezdíme autem. Materiál pro učitele. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 55 s. ISBN 978-80-210-5105-8.
 60. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Eduard HOFMANN. Integrovaná přírodověda 1 - Jezdíme autem. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5793-7.
 61. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Eduard HOFMANN. Integrovaná přírodověda 1 - Jezdíme autem. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5109-6.
 62. SVATOŇOVÁ, Hana, Libor LNĚNIČKA, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Irena PLUCKOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1–6 - Materiál pro učitele. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 402 s. ISBN 978-80-210-5755-5.
 63. SVATOŇOVÁ, Hana, Libor LNĚNIČKA, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Irena PLUCKOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1–6. Materiál pro učitele. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 402 s. ISBN 978-80-210-5755-5.
 64. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1-6. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 461 s. ISBN 978-80-210-5801-9.
 65. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1-6. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 461 s. ISBN 978-80-210-5803-3.
 66. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 2 - Domácnost - svět v malém. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 75 s. ISBN 978-80-210-5794-4.
 67. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 2 - Domácnost - svět v malém. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 75 s. ISBN 978-80-210-5205-5.
 68. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 2 – Domácnost svět v malém. Materiál pro učitele. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 82 s. ISBN 978-80-210-5204-8.
 69. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 2 - Domácnost svět v malém. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vydání. Brno: Masarykova universita - Muni Press, 2012. 70 s. ISBN 978-80-210-5794-4.
 70. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 3 – Město a venkov. Materiál pro učitele. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 73 s. ISBN 978-80-210-5396-0.
 71. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 3 - Město a venkov. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 85 s. ISBN 978-80-210-5795-1.
 72. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 3 - Město a venkov. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 85 s. ISBN 978-80-210-5397-7.
 73. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 4 – Počasí a podnebí. Materiál pro učitele. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 86 s. ISBN 978-80-210-5545-2.
 74. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 4 - Počasí a podnebí. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 83 s. ISBN 978-80-210-5796-8.
 75. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 4 - Počasí a podnebí. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 83 s. ISBN 978-80-210-5552-0.
 76. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Hana SVOBODOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Boris RYCHNOVSKÝ. Integrovaná přírodověda 5 – Šaty dělají člověka. Materiál pro učitele. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 47 s. ISBN 978-80-210-5711-1.
 77. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Aleš RUDA, Vladislav NAVRÁTIL, Hana SVOBODOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Boris RYCHNOVSKÝ. Integrovaná přírodověda 5 - Šaty dělají člověka. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5797-5.
 78. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Aleš RUDA, Vladislav NAVRÁTIL, Hana SVOBODOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Boris RYCHNOVSKÝ. Integrovaná přírodověda 5 - Šaty dělají člověka. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5712-8.
 79. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 6 - Robinsonem dnes aneb Jak si poradíme, když…. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova universita - Muni Press, 2012. 73 s. ISBN 978-80-210-5753-1.
 80. SVATOŇOVÁ, Hana. Integrovaná přírodověda 6 - Robinsonem dnes aneb Jak si poradíme, když… Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5754-8.
 81. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 6 - Robinsonem dnes aneb Jak si poradíme, když… Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 73 s. ISBN 978-80-210-5798-2.
 82. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 6 - Robinsonem dnes aneb Jak si poradíme, když… Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vydání. Brno: Muni press, 2012. 73 s. ISBN 978-80-210-5754-8.
 83. SVATOŇOVÁ, Hana. Integrovaná přírodověda 6. Robinsonem dnes aneb Jak si poradíme, když… Materiál pro učitele. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 76 s. ISBN 978-80-210-5753-1.
 84. KOLEJKA, Jaromír, Mojmír HRÁDEK, Karel KIRCHNER, Martin KLIMÁNEK, Petr KLUSÁČEK, Tomáš KREJČÍ, Libor LNĚNIČKA, Stanislav MARTINÁT, Eva NOVÁKOVÁ, Stanislav ONDRÁČEK, Vladimír PLŠEK, Hana SVATOŇOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Postindustriální krajina Česka. 1. vyd. Brno: Soliton, 2012. 298 s. ISBN 978-80-904785-1-0.
 85. SVATOŇOVÁ, Hana a Vladimír PLŠEK. Using geodata and gis methods for the assessment of industry rate in the landscape. In Svobodová, Hana. Geography and Geoinformatics: Challenge for Practise and Education. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2012. s. 479-483, 5 s. ISBN 978-80-210-5799-9.
 86. KOLEJKA, Jaromír a Hana SVATOŇOVÁ. 2. Krizové procesy. In Milan Konečný a kolektiv. Dynamická geovizualizace v krizovém managementu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 34-47, 14 s. Práce Masarykovy univerzity Brno. ISBN 978-80-210-5858-3.
 87. KOLEJKA, Jaromír a Hana SVATOŇOVÁ. 7.3 Geodatabáze a možnosti uplatnění geografických dat v krizovém řízení. In Milan Konečný a kolektiv. Dynamická geovizualizace v krizovém managementu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 166-181, 16 s. Práce Masarykovy univerzity Brno. ISBN 978-80-210-5858-3.
 88. 2011

 89. KONEČNÝ, Milan, Šárka BŘEZINOVÁ, Milan Václav DRÁPELA, Lucie FRIEDMANNOVÁ, Lukáš HERMAN, Zuzana HÜBNEROVÁ, Miroslav KOLÁŘ, Jaromír KOLEJKA, Jiří KOZEL, Petr KUBÍČEK, Jitka KUČEROVÁ, Tomáš LUDÍK, Jaroslav MICHÁLEK, Darina MÍSAŘOVÁ, Eva MULÍČKOVÁ, Jaroslav RÁČEK, Marian RYBANSKÝ, Tomáš ŘEZNÍK, Zdeněk STACHOŇ, Hana SVATOŇOVÁ, Gustav ŠAFR, Čeněk ŠAŠINKA, Radim ŠTAMPACH, Zbyněk ŠTĚRBA, Kateřina TAJOVSKÁ, Václav TALHOFER, Zuzana TRNKOVÁ, Vítězslav VESELÝ a Jiří ZBOŘIL. Dynamická geovizualizace v krizovém managementu. první. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 379 s. ISBN 978-80-210-5858-3.
 90. SVATOŇOVÁ, Hana, Hana SVOBODOVÁ, Libor LNĚNIČKA, Kateřina MRÁZKOVÁ, Kateřina HÖNIGOVÁ, Eduard HOFMANN, Marta CHOCHOLÁČOVÁ, Jan TURINSKÝ, Aleš MARTÍNEK, Jaromír KOLEJKA a Aleš RUDA. Geografie a geoinformatika – výzva pro praxi a vzdělávání. 2011.
 91. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrated science 1 - Going by car. 1. vyd. Brno: MuniPress, 2011. 57 s. ISBN 978-80-210-5665-7.
 92. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 4 - Počasí a podnebí. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2011. 86 s. ISBN 978-80-210-5545-2.
 93. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 4 - Počasí a podnebí. Učitelův námětovník. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 83 s. ISBN 978-80-210-5552-0.
 94. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Aleš RUDA, Vladislav NAVRÁTIL, Hana SVOBODOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Boris RYCHNOVSKÝ. Integrovaná přírodověda 5 - Šaty dělají člověka. Učitelův námětovník. 1. vyd. Brno: MuniPress, 2011. ISBN 978-80-210-5712-8.
 95. SVATOŇOVÁ, Hana, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ a Aleš RUDA. Postindustriální krajina Oslavanska a její environmentální zátěže. In Vladimír Herber. Fyzickogeografický sborník 9. Fyzická geografie a životní prostředí. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 114 - 119, 6 s. ISBN 978-80-210-5673-2.
 96. RUDA, Aleš a Hana SVATOŇOVÁ. Současné přístupy aplikované v rámci revitalizace krajiny v bývalých těžebních oblastech postindustriální kraijny. In Geografie a geoinformatika, výzva pro praxi a vzdělávání. 2011.
 97. SVATOŇOVÁ, Hana, Darina MÍSAŘOVÁ, Libor LNĚNIČKA, Aleš RUDA, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA a Hana SVOBODOVÁ. Témata integrované přírodovědy pro učitele zeměpisu. 2011.
 98. PLŠEK, Vladimír a Hana SVATOŇOVÁ. Využití metod GIS a geodat pro stanovení míry industriálnosti území. In Geografie a geoinformatika, výzva pro praxi a vzdělávání. 2011.
 99. SVATOŇOVÁ, Hana a Vladimír PLŠEK. Využití metod GIS pro stanovení míry industriálnosti území. In Geografie a geoinformatika, výzva pro praxi a vzdělávání. 2011.
 100. SVATOŇOVÁ, Hana, Vladislav NAVRÁTIL a Irena PLUCKOVÁ. Zátěže životního prostředí jako dědictví důlní a energetické minulosti postindustriální krajiny Oslavanska. Geografia Cassoviensis, Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2011, IV., 2/2010, s. 206-212. ISSN 1337-6748.
 101. 2010

 102. SVATOŇOVÁ, Hana a Lubomír LAUERMANN. Dálkový průzkum Země - aktuální zdroj geografických informací. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 96 s. ISBN 978-80-210-5162-1.
 103. SVATOŇOVÁ, Hana a Kateřina MRÁZKOVÁ. Geoinformation Technologies: New Opportunities in Geography Education ? In Facilitating Effective Student Learning through Teacher Research and Innovation. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 2010. s. 331 - 348, 18 s. ISBN 978-961-253-051-8.
 104. PLUCKOVÁ, Irena a Hana SVATOŇOVÁ. Integrace přírodovědných předmětů na ZŠ a její podpora z ESF. In Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. první. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě - Přírodovědecká fakulta, 2010. s. 217 - 222, 6 s. ISBN 978-80-7368-426-6.
 105. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1 - Jezdíme autem. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2010. 55 s. ISBN 978-80-210-5105-8.
 106. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Eduard HOFMANN. Integrovaná přírodověda 1 - Jezdíme autem. Učitelův námětovník. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2010. 90 s. ISBN 978-80-210-5109-6.
 107. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 2 - Domácnost svět v malém. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2010. 82 s. ISBN 978-80-210-5204-8.
 108. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 2 - Domácnost svět v malém. Učitelův námětovník. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2010. 75 s. ISBN 978-80-210-5205-5.
 109. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 3 - Město a venkov. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2010. 73 s. ISBN 978-80-210-5396-0.
 110. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 3 - Město a venkov. Učitelův námětovník. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2010. 75 s. ISBN 978-80-210-5397-7.
 111. KNECHT, Petr, Milan KUBIATKO a Hana SVATOŇOVÁ. Jak uživatelé hodnotí školní zeměpisné atlasy? Podněty pro rozvoj školské kartografie. Geodetický a kartografický obzor, 2010, roč. 56, č. 7, s. 142-147. ISSN 0016-7096.
 112. SVATOŇOVÁ, Hana a Vladimír PLŠEK. Postindustriální krajina a její vymezení metodami GIS. 2010.
 113. SVATOŇOVÁ, Hana a Libor LNĚNIČKA. POSTINDUSTRIÁLNÍ KRAJINA OSLAVANSKA S AKCENTEM NA VYUŽITÍ STARÉHO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU. 2010.
 114. SVATOŇOVÁ, Hana, Petr KUBÍČEK, Jaromír KOLEJKA a Václav TALHOFER. Role and representation of geographic information within crisis management. In International conference on military technologies. Trenčín: Alexand Dubcek University of Trencin, 2010. s. 717-726, 10 s. ISBN 978-80-8075-453-2.
 115. SVATOŇOVÁ, Hana, Vladislav NAVRÁTIL a Irena PLUCKOVÁ. Zátěže životní prostředí jako dědictví důlní a energetické minulosti postindustriální krajiny Oslavanska. In Kongres slovenské geografické společnosti. 2010.
 116. 2009

 117. KOLEJKA, Jaromír, Hana SVATOŇOVÁ a Jiří ŽALOUDÍK. Cartographic database vizualizing for mitigation of disaster consequences. In XVIII Szkola kartograficzna. Glówne problemy wspólczesnej kartografii 2009, Legnica. 2009.
 118. FOLTÝNOVÁ, Darina a Hana SVATOŇOVÁ. Co to je a kde to je aneb interpretace družicového snímku a interaktivní mapy čtenářem - začátečníkem. In Geoinformační struktury pro praxi - sborník přednášek. Brno: MSD, 2009. 100 s. ISBN 978-80-7392-100-2.
 119. SVATOŇOVÁ, Hana. Dálkový průzkum Země - poznej místa na Zemi. 2009.
 120. FOLTÝNOVÁ, Darina a Hana SVATOŇOVÁ. Environmental Study of Landscape Dynamics. In Proceedings of the HERODOT Conference in Ayvalik. Turkey: The Herodot Thematic Network, 2009. s. 101-105, 335 s. ISBN 978-3-86664-586-8.
 121. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Hana SVATOŇOVÁ. Environmentální ukazatele - data pro rozvoj syntézy vědomostí a dovedností ve škole. In Škola a zdraví 21. 2009.
 122. SVATOŇOVÁ, Hana, Jaromír KOLEJKA a Václav TALHOFER. Geodatabase visualizing for early warning. In 12th AGILE Conference on Geographic Information Science. 2009.
 123. SVATOŇOVÁ, Hana a Dana HÜBELOVÁ. Geografické aspekty středoevropského prostoru. 2009.
 124. MRÁZKOVÁ, Kateřina, Hana SVATOŇOVÁ a Darina FOLTÝNOVÁ. GIS jako nástroj pro osvojení a rozvíjení kartografických dovedností. In 18. konference GIS ESRI v ČR. 2009.
 125. SVATOŇOVÁ, Hana a Jindřiška SVOBODOVÁ. Informační systém kvality ovzduší. In Geografické aspekty středoevropského prostoru. 2009.
 126. SVATOŇOVÁ, Hana a Jindřiška SVOBODOVÁ. Informační systém kvality ovzduší a jeho využití ve výuce. In Geografické aspekty středoevropského prostoru. 1. vyd. Brno: MU, 2009. s. 18 - 23, 6 s. ISBN 978-80-210-5101-0.
 127. SVATOŇOVÁ, Hana a Petr KNECHT. Interpretace leteckých a družicových snímků a interaktivních map, možnosti výzkumu. Geografické informácie, Nitra: UKF, 2009, roč. 12, č. 12, s. 170 - 177. ISSN 1337-9453.
 128. SVATOŇOVÁ, Hana. Krajina a klima. In Škola, zdraví a přírodní klima. 2009.
 129. KNECHT, Petr a Hana SVATOŇOVÁ. Mapová zobrazení a kartografické dovednosti jako předmět pedagogického výzkumu. In Geodny Liberec 2008 sborník příspěvků. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2009. 8 s. ISBN 978-80-7372-443-6.
 130. HOFMANN, Eduard, Hana SVATOŇOVÁ, Boris RYCHNOVSKÝ, František ČAPKA, Iva FRÝZOVÁ, Helena JEDLIČKOVÁ, Irena PLUCKOVÁ, Ladislav DVOŘÁK a Pavel VYHŇÁK. Pracovní listy a studijní materiály k terénní výuce. 1. vyd. Katedra geografie PdF MU, 2009. 73 s.
 131. HOFMANN, Eduard, Iva FRÝZOVÁ, Hana SVATOŇOVÁ, František ČAPKA, Aleš RUDA, Libor LNĚNIČKA, Darina FOLTÝNOVÁ a Boris RYCHNOVSKÝ. Terénní výuka na Integrovaném pracovišti PdF MU. 2009.
 132. SVATOŇOVÁ, Hana a Jaromír KOLEJKA. Užitečná geografie - vize použitelnosti fyzické geografie. In Geografické aspekty středoevropského prostoru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2009. s. 24-33, 10 s. ISBN 978-80-210-5101-0.
 133. SVATOŇOVÁ, Hana a Jaromír KOLEJKA. Využití geodatabází pro řešení krizových situací v České republice. 2009.
 134. KOLEJKA, Jaromír, Hana SVATOŇOVÁ a Jiří ŽALOUDÍK. Wizualizacja kartograficznych baz danych w procesie likwidacji skutków klęsk żywiołowych. In BAZY DANYCH W KARTOGRAFII. 1. vyd. Wroclaw: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Kartografii, 2009. s. 113-129, 17 s. Główne problemy współczesnej kartografii 2009. ISBN 978-83-928193-5-6.
 135. 2008

 136. SVATOŇOVÁ, Hana. Agricultural landscape and its changes. In Geography in Czechia and Slovakia. Theory and practis on the Onset of 21st Century. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2008. s. 133-138, 6 s. edice PdF MU. ISBN 978-80-210-4600-9.
 137. MRÁZKOVÁ, Kateřina a Hana SVATOŇOVÁ. Atlas Jižní Ameriky očima studenta a učitele geografie. In Konference České geografické společnosti. 2008.
 138. KNECHT, Petr a Hana SVATOŇOVÁ. Developing Educational Cartography: Pupils criteria for selecting a school atlas. In Future prospects in Geography. 1. vyd. Liverpool: Liverpool University Press, 2008. s. 325-333, 9 s. ISBN 978-0-9515847-4-3.
 139. FOLTÝNOVÁ, Darina a Hana SVATOŇOVÁ. Geoinformatika v přípravě učitelů. In Konference České geoprafické společnosti. 2008.
 140. FOLTÝNOVÁ, Darina a Hana SVATOŇOVÁ. GIS And RS Project Teaching/Training. In Geography in Czechia and Slovakia. first. Brno: Masaryk University, 2008. s. 472-476, 5 s. ISBN 978-80-210-4600-9.
 141. SVATOŇOVÁ, Hana, Jaromír KOLEJKA, Petr CHALUPA a Dana HÜBELOVÁ. Putování po světadílech učebnice 1.díl, Amerika, Afrika. Brno: Nová škola, 2008. 95 s. ISBN 80-7289-095-6.
 142. SVATOŇOVÁ, Hana a Kateřina MRÁZKOVÁ. Světový den geografických informačních systém. - GIS day 2008. 2008.
 143. SVATOŇOVÁ, Hana a Irena PLUCKOVÁ. Syntézou poznatků přírodních věd k rozvoji klíčových kompetencí učitelů s důrazem na realizaci kurikulární reformy. : Evropský sociální fond, operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, 2008.
 144. FLEMMICHOVÁ, Zuzana a Hana SVATOŇOVÁ. Tematický atlas regionu - didaktické propojení učebnice s atlasem. In Konference České geografické společnosti. 2008.
 145. KOLEJKA, Jaromír a Hana SVATOŇOVÁ. Užitečnost fyzickogeografických údajů a znalostí v krizovém řízení. Geographia Cassoviensis, Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košic, 2008, roč. 2, č. 1, s. 69-73. ISSN 1337-6748.
 146. SVATOŇOVÁ, Hana. Zeměpis 2. díl, Asie, Austrálie a Oceánie, Antarktida. 1. vyd. Brno: Nová škola, 2008. 72 s. učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. ISBN 80-7289-096-4.
 147. 2007

 148. TALHOFER, Václav, Petr KUBÍČEK, Jarmila BRÁZDILOVÁ a Hana SVATOŇOVÁ. DYNAMIC CARTOGRAPHIC VISUALISATION IN A PROCESS OF TRANSPORTATION MONNITORING OF DANGEROUS CHEMICAL SUBSTANCES. In Proceedings of the International Conference on Military Technologies 2007. Brno: University of Defence, 2007. s. 597-607, 683 s. ISBN 978-80-7231-238-2.
 149. SVATOŇOVÁ, Hana, Jaromír KOLEJKA a Karel CHARVÁT. Dynamic geovizualization of landscape changes and threatening processes using digital landscape model. In EFITA - Environmental and rural sustainability through ICT. 1. vyd. Glasgow: Glasgow Caledonian University, 2007. s. 87 - 93, 7 s.
 150. SVATOŇOVÁ, Hana a Jaromír KOLEJKA. Geodatabase in crisis management. In Sborník přednášek Mezinárodního kongresu o interoperabilitě v krizovém řízení Interop-soft 2007. 1. vyd. Brno: MSD Brno, 2007. s. 58 - 62, 5 s. ISBN 978-80-86633-91-6.
 151. SVATOŇOVÁ, Hana a Jaromír KOLEJKA. Geodatabase in crisis management, its application and geovisualisation. In Súčasné trendy v kartogafii. 1. vyd. Bratislava: Kartografická spoločnost Slovenskej republiky, 2007. s. 190 - 196, 7 s. ISBN 978-80-89060-11-5.
 152. SVATOŇOVÁ, Hana a Jaromír KOLEJKA. Geodatabáze v krizovém řízení. In Informační systémy a technologie, základ interoperability krizového řízení ochrany obyvatelstva. 1. vyd. Brno: MSD, 2007. s. 60-64. ISBN 978-80-86633-91-6.
 153. FOLTÝNOVÁ, Darina a Hana SVATOŇOVÁ. Geoinformatika v přípravě učitelů, geoinformatika akartogafie ve škole. In Súčasné trendy v kartografii. 1. vyd. Bratislava: kartografická spoločnost Slovenskej republiky, 2007. s. 71 - 77, 7 s. ISBN 978-80-89060-11-5.
 154. KOLEJKA, Jaromír a Hana SVATOŇOVÁ. Pět pilířů krizového řízení v geoinformatice. Computer Design, Brno: Computer Press, a.s., 2007, roč. 2007, č. 1, s. 64-68. ISSN 1212-4389.
 155. TALHOFER, Václav, Petr KUBÍČEK, Jarmila BRÁZDILOVÁ a Hana SVATOŇOVÁ. Transport of Dangerous Chemical Substances and its Cartographic Visualisation. In Sborník 10th Conference on Geographic Information Science, AGILE 2007. 2007. vyd. Aalborg, Dánkso: AGILE, 2007. s. 257-261, 4 s. ISBN 978-80-7231-238-2.
 156. KOLEJKA, Jaromír a Hana SVATOŇOVÁ. Základné mapovanie a vizualizácia máp rizík pre potreby krízového konania. In Zborník medzinárodnej konferencie Ochrana území posihnutých ničivými prírodnými pohromami. 1. vyd. Zvolen: Vydavateľstvo Technickej univerzity vo Zvolene, 2007. s. 265-272, 8 s. ISBN 978-80-228-1803-2.
 157. 2006

 158. VRANKA, Pavel a Hana SVATOŇOVÁ. Continuous soil lost modeling in the Haraska Watershed – an application of 4D digital landscape model. Moravian geographical reports, Brno: Institute of Geonics, 2006, roč. 14, č. 1, s. 38 - 45. ISSN 1210-8812.
 159. SVATOŇOVÁ, Hana. Dálkový průzkum Země – družicové systémy. Biologie – Chemie – Zeměpis, Praha: SPN, 2006, roč. 5/15, č. 5, s. 249 - 253. ISSN 1210-3349.
 160. SVATOŇOVÁ, Hana. Dálkový průzkum Země I. Biologie – Chemie – Zeměpis, Praha: SPN, 2006, roč. 2/15, č. 2, s. 85 - 90. ISSN 1210-3349.
 161. SVATOŇOVÁ, Hana. Dálkový průzkum Země II. Biologie - chemie - zeměpis, Praha: SPN, 2006, roč. 15/2006, č. 4, s. 203 - 205. ISSN 1210-3349.
 162. SVATOŇOVÁ, Hana. Geoinformatics and Geographical Education in the Czech Republic. In Computer in geographical education:European perspektive on developing exciting Geography. 1. vyd. Bucurest: CArtea Universitara, 2006. s. 34-41, 8 s. ISBN 973-731-449-2.
 163. SVATOŇOVÁ, Hana, Jaromír KOLEJKA, Svatopluk NOVÁK a Petr CHALUPA. Geovisualization as support of decision-making in crisis situation. In ESRI International User Conference Proceedings. San Diego: ESRI, 2006. s. 1-17, 17 s.
 164. SVATOŇOVÁ, Hana. Geovizualizace proměny krajiny. In Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice: Jihočeká univerzita, 2006. s. 135. ISBN 80-7040-879-0.
 165. SVATOŇOVÁ, Hana. Geovizualizace krajiny. In Česká geografie v evropském prostoru. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006. s. 208 - 212, 4 s. ISBN 80-7040-879-0.
 166. TALHOFER, Václav, Petr KUBÍČEK, Hana SVATOŇOVÁ, Jarmila BRÁZDILOVÁ a Gustav ŠAFR. Přeprava nebezpečných látek a její modelování. In Vnímání bezpečnosti v území. Lázně Bohdaneč: Ministerstvo vnitra, Institut ochrany obyvatelstva, 2006. s. 153-165, 225 s. ISBN 978-80-7194-979-4.
 167. 2005

 168. SVATOŇOVÁ, Hana. Analogové historické snímky v digitálním modelování krajiny. GEOinfo, Brno: Computer Press Media, a.s., 2005, roč. 2005, č. 1, s. 35-39. ISSN 1211-1082.
 169. SVATOŇOVÁ, Hana. Cena Josefa Vavrouška. : Karlova univerzita, 2005.
 170. SVATOŇOVÁ, Hana. Geografické aspekty středoevropského prostoru 2005. 2005.
 171. SVATOŇOVÁ, Hana. Obrobka i geovizualizacia archivnich aerofotosnímkov, ich vikoristanna dla gosliženia istoričnovo sposoba vikoristanna teritorii. In Naukovyj casopis Universiteta imeni Dragomanova. 1. vyd. Kijev: Vidavatelstvo Universiteta imeni Dragomanova, 2005. s. 166 - 172, 198 s. ISBN 044 239-30-26.
 172. SVATOŇOVÁ, Hana. Zpracování a geovizualizace archivních leteckých snímků. In Geographical aspects of Central European Space. 1. vyd. Brno: MU, 2005. s. 690 - 695, CD, 5 s. ISBN 80-210-3759-8.
 173. 2004

 174. VRANKA, Pavel a Hana SVATOŇOVÁ. Kontinuální modelování eroze. Aplikace modelu AnnAGNPS v povodí Harasky. Ročenka GEIinfo, Brno: Computer Press, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 58-60. ISSN 1212-4311.
 175. SVATOŇOVÁ, Hana. Leica Photogrammetry Suit - vhodný nástroj pro zpracování archivních leteckých snímků. ArcRevue, Praha: ARCDATA PRAHA, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 27-29. ISSN 1211-2135.
 176. SVATOŇOVÁ, Hana. Zpracování historických leteckých snímků pro digitální modelování krajiny. In Geografické informácie. 1. vyd. Nitra: Universita Konstantina Filosofa, 2004. s. 206 - 211, 5 s. ISBN 80-8050-784-8.
 177. 2003

 178. SVATOŇOVÁ, Hana a Pavel VRANKA. AnnAGNPS - model pro kontinuální simulaci eroze a transportu splavenin. In Geografické aspekty středoevropského prostoru. Geografie XIV, Spisy PdF MU, 169, řada přírodních věd 22. 1. vyd. Brno: MU, 2003. s. 308 - 311, 3 s. ISBN 80-210-3208-1.
 179. SVATOŇOVÁ, Hana a Pavel VRANKA. Small Digital Landscape Model applications for monitoring and management of environmental processes in Haraska Watershed. In Digital Earth Information Resources for Global Sustainability. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2003. s. 181. ISBN 80-210-3223-5.
 180. SVATOŇOVÁ, Hana a Pavel VRANKA. Úskalí přípravy dat pro model AnnAGNPS. In Zborník referátov z 15. kartografickej konferencie. 1. vyd. Zvolen: kartografická spolenost SR., 2003. s. 268 - 275, 7 s. ISBN 80-89060-04-8.
 181. 2001

 182. SVATOŇOVÁ, Hana. GIS a studenti učitelství zeměpisu. In Geografické aspekty středoevropského prostoru1. Brno: MU Brno, 2001. s. 275-559. Geografie XII. ISBN 80-210-2664-2.
 183. 2000

 184. SVATOŇOVÁ, Hana. Didaktická vybavenost učebnic zeměpisu ČR. 1. vyd. OSTRAVA: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, 2000. 218 s. UČEWBNICE GEOGRAFIE 90. LET.
 185. SVATOŇOVÁ, Hana. K problematice životního prostředí v učebnicích zeměpisu. 1. vyd. Nitra: FRPV UKF Nitra, 2000. 462 s. Geographical Studies. ISBN 80-8050-349-4.
 186. SVATOŇOVÁ, HANA. LIDÉ, ČAS A KALENDÁŘ. 1. vyd. Praha: SPN Praha, 2000. 3 s. Biologie - chemie - zeměpis č.3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 31. 5. 2020 07:29