Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. HNATKOVA, Katerina, Irena ANDRŠOVÁ, Tomáš NOVOTNÝ, Bert VANDERBERK, David SPRENKELER, Juhani JUNTTILA, Tobias REICHLIN, Simon SCHLOEGL, Marc A VOS, Tim FRIEDE, Axel BAUER, Heikki V HUIKURI, Rik WILLEMS, Georg SCHMIDT, Christian STICHERLING, Markus ZABEL a Marek MALÍK. QRS complex and T wave planarity for the efficacy prediction of automatic implantable defibrillators. Heart. London: BMJ Publishing Group, 2024, roč. 110, č. 3, s. 178-187. ISSN 1355-6037. doi:10.1136/heartjnl-2023-322878.

  2023

  1. JANKOVÁ, Natálie, Martin KRÁL, Olga ŠVECOVÁ, Jiří PACHERNÍK, Tomáš NOVOTNÝ a Markéta BÉBAROVÁ. Funkční analýza varianty S1021Qfs*98 v kanálu KCNH2 (genu hERG). In 50. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2023.
  2. KREBSOVÁ, Alice, Eva KUTÍLKOVÁ, Veronika ZOUBKOVÁ, Terezia TAVAČOVÁ, Petra PELDOVÁ, Lenka PIHEROVÁ, Pavel VOTÝPKA, Štěpánka POHLOVÁ KUČEROVÁ, Ilga GROCHOVÁ, Andrea GŘEGOŘOVÁ, Daniela ŽÁKOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Jan JANOUŠEK, Tomáš NOVOTNÝ a Milan MACEK. Genetické vyšetření v kardiologii:Souhrnné vyjádření a doporučení odborníků Pracovní skupiny kardiogenetiky při ČAPK/ČKS , SLG a ČSSL a ST při ČLS JEP. COR ET VASA. PRAGUE: CZECH SOC CARDIOLOGY & CZECH SOC CARDIOVASCULAR SURGERY, 2023, roč. 2023, č. 4, s. 798-805. ISSN 0010-8650. doi:10.33678/cor.2023.057.
  3. BÉBAROVÁ, Markéta, Martin KRÁL, Olga ŠVECOVÁ, Štefan ZELENÁK, Jiří PACHERNÍK, Tomáš BÁRTA a Tomáš NOVOTNÝ. Kardiomyocyty diferencované z lidských indukovaných pluripotentních buněk: Výhody a úskalí jejich využití při studiu dědičných arytmií. In 50. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2023.
  4. ZELENÁK, Štefan, Markéta BÉBAROVÁ, Tomáš BÁRTA, Katarzyna Anna RADASZKIEWICZ, Olga ŠVECOVÁ, Martin KRÁL, Lucie GÁGYOROVÁ, Iva SYNKOVÁ, Tomáš NOVOTNÝ a Jiří PACHERNÍK. Modelling genetically linked arrhythmias in vitro. In 3rd Conference of the Visegrad Group Society for Developmental Biology. 2023.
  5. ŠVECOVÁ, Olga, Martin KRÁL, Štefan ZELENÁK, Jiří PACHERNÍK, Tomáš BÁRTA, Tomáš NOVOTNÝ a Markéta BÉBAROVÁ. Nástrahy hodnocení křivky elektrické aktivity u pacient-specifických kardiomyocytů diferencovaných z lidských indukovaných pluripotentních buněk. In 50. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2023.
  6. BÉBAROVÁ, Markéta, Olga ŠVECOVÁ, Martin KRÁL, Štefan ZELENÁK, Jiří PACHERNÍK, Tomáš BÁRTA, Samuel LIETAVA, Iva SYNKOVÁ, Jana ZÍDKOVÁ a Tomáš NOVOTNÝ. Possible proarrhythmic stimuli in Y4734C-RYR2 variant associated with idiopathic ventricular fibrillation. In 47th Meeting of the European Working Group on Cardiac Cellular Electrophysiology. 2023.
  7. KRÁL, Martin, Olga ŠVECOVÁ, Štefan ZELENÁK, Jiří PACHERNÍK, Tomáš BÁRTA, Samuel LIETAVA, Iva SYNKOVÁ, Jana ZÍDKOVÁ, Tomáš NOVOTNÝ a Markéta BÉBAROVÁ. Spontaneous electrical activity of cardiomyocytes derived from hiPSCs of a patient with idiopathic ventricular fibrillation and RYR2 variant: impact of isoprenaline and varying concentrations of Ca2+. In 47th Meeting of the European Working Group on Cardiac Cellular Electrophysiology, 2023. 2023.
  8. KRÁL, Martin, Olga ŠVECOVÁ, Štefan ZELENÁK, Jiří PACHERNÍK, Tomáš BÁRTA, Iva SYNKOVÁ, Jana ZÍDKOVÁ, Samuel LIETAVA, Tomáš NOVOTNÝ a Markéta BÉBAROVÁ. Změny spontánní aktivity derivovaných kardiomyocytů s variantou Y4734C-RYR2 za vybraných arytmogenních podmínek. In 50. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2023.

  2022

  1. KRÁL, Martin, Olga ŠVECOVÁ, Štefan ZELENÁK, Jiří PACHERNÍK, Tomáš BÁRTA, Iva SYNKOVÁ, Tomáš NOVOTNÝ a Markéta BÉBAROVÁ. Action potential characteristics in derived cardiomyocytes of a patient carrying RYR2 variant. In 49. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2022.
  2. BÉBAROVÁ, Markéta, Samuel LIETAVA, Iva SYNKOVÁ, Jana ZÍDKOVÁ a Tomáš NOVOTNÝ. Genetické varianty asociované s idiopatickou fibrilací komor: role dysfunkce RYR2 kanálu. In 49. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2022.
  3. BÉBAROVÁ, Markéta, Olga ŠVECOVÁ, Jiří PACHERNÍK, Štefan ZELENÁK, Tomáš BÁRTA, Iva SYNKOVÁ a Tomáš NOVOTNÝ. Idiopathic ventricular fibrillation as an inherited channelopathy? In 46th Meeting of the European Working Group on Cardiac Cellular Electrophysiology. 2022.
  4. BÉBAROVÁ, Markéta, Olga ŠVECOVÁ, Larisa CHMELÍKOVÁ, Jan HOŠEK, Michal PÁSEK, Tomáš BÁRTA, Jiří PACHERNÍK, Iva SYNKOVÁ a Tomáš NOVOTNÝ. Inherited arrhythmias: from gene variants to ionic channel dysfunctions. In 14th New Frontiers in Basic Cardiovascular Research: France – new EU Members. 2022.
  5. ANDRŠOVÁ, Irena, Katerina HNATKOVA, Ondřej TOMAN, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Peter SMETANA, Katharina M. HUSTER, Petra BARTHEL, Tomáš NOVOTNÝ, Georg SCHMIDT a Marek MALÍK. Intra-subject stability of different expressions of spatial QRS-T angle and their relationship to heart rate. Frontiers in Physiology. Lausanne: FRONTIERS MEDIA SA, 2022, roč. 13, August 2022, s. 1-28. ISSN 1664-042X. doi:10.3389/fphys.2022.939633.
  6. KOC, Lumír, Monika MIKOLÁŠKOVÁ, Tomáš NOVOTNÝ, Jiří PAŘENICA, Jan KAŇOVSKÝ, Tomáš ONDRÚŠ, Mária HOLICKÁ, Martin POLOCZEK, Jiří JARKOVSKÝ, Marek MALÍK a Petr KALA. Primary percutaneous coronary intervention is appropriate in transient ST-elevation myocardial infarction. Biomedical Papers. Olomouc: PALACKY UNIV, MEDICAL FAC, 2022, roč. 166, č. 2, s. 180-186. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2021.005.
  7. HNATKOVA, Katerina, Irena ANDRŠOVÁ, Tomáš NOVOTNÝ, Annie BRITTON, Martin SHIPLEY, Bert VANDENBERK, David J SPRENKELER, Juhani JUNTTILA, Tobias REICHLIN, Simon SCHLOEGL, Marc A VOS, Tim FRIEDE, Axel BAUER, Heikki V HUIKURI, Rik WILLEMS, Georg SCHMIDT, Michael R FRANZ, Christian STICHERLING, Markus ZABEL a Marek MALÍK. QRS micro-fragmentation as a mortality predictor. European heart journal. Oxford: Oxford University Press, 2022, roč. 43, č. 40, s. 4177-4191. ISSN 0195-668X. doi:10.1093/eurheartj/ehac085.
  8. ANDRŠOVÁ, Irena, Katerina HNATKOVA, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Ondřej TOMAN, Peter SMETANA, Katharina M HUSTER, Petra BARTHEL, Tomáš NOVOTNÝ, Georg SCHMIDT a Marek MALÍK. Sex and Rate Change Differences in QT/RR Hysteresis in Healthy Subjects. Frontiers in Physiology. Lausanne: FRONTIERS MEDIA SA, 2022, roč. 12, February 2022, s. 1-25. ISSN 1664-042X. doi:10.3389/fphys.2021.814542.
  9. TOMAN, Ondřej, Katerina HNATKOVA, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Peter SMETANA, Katharina M. HUSTER, Petra BARTHEL, Tomáš NOVOTNÝ, Irena ANDRŠOVÁ, Georg SCHMIDT a Marek MALÍK. Short-Term Beat-to-Beat QT Variability Appears Influenced More Strongly by Recording Quality Than by Beat-to-Beat RR Variability. Frontiers in Physiology. Lausanne: FRONTIERS MEDIA SA, 2022, roč. 13, April 2022, s. 1-24. ISSN 1664-042X. doi:10.3389/fphys.2022.863873.
  10. BÉBAROVÁ, Markéta, Olga ŠVECOVÁ, Larisa CHMELÍKOVÁ, Štefan ZELENÁK, Katarzyna Anna RADASZKIEWICZ, Jan HOŠEK, Michal PÁSEK, Tomáš BÁRTA, Iva SYNKOVÁ a Tomáš NOVOTNÝ. Translational research in the field of inherited arrhythmias. In Czech Cardiovascular Research and Innovation Days 2022. 2022.
  11. ŠVECOVÁ, Olga, Štefan ZELENÁK, Jiří PACHERNÍK, Tomáš BÁRTA, Iva SYNKOVÁ, Tomáš NOVOTNÝ a Markéta BÉBAROVÁ. Změny v elektrické aktivitě varianty Y4734C-RYR2 asociované s idiopatickou fibrilací komor. In 49. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2022.

  2021

  1. ŠVECOVÁ, Olga, Roman KULA, Larisa CHMELÍKOVÁ, Jan HOŠEK, Iva SYNKOVÁ, Tomáš NOVOTNÝ a Markéta BÉBAROVÁ. Clinical, genetic and functional analysis of R562S-Kv7.1 mutation associated with long QT syndrome type 1. In EHRA-EWGCCE 2021. 2021. ISSN 1532-2092. doi:10.1093/europace/euab116.560.
  2. ŠVECOVÁ, Olga, Roman KULA, Larisa CHMELÍKOVÁ, Jan HOŠEK, Iva SYNKOVÁ, Tomáš NOVOTNÝ a Markéta BÉBAROVÁ. Dysfunkce na podkladě mutace R562S asociované se syndromem dlouhého QT typu 1. In 48. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2021.
  3. NOVOTNÝ, Tomáš, Markéta BÉBAROVÁ a Irena ANDRŠOVÁ. Genetika srdečních arytmií. In Táborský M, Kautzner J, Linhart A, Hatala R, Goncalvesová E, Hlivák P. Kardiologie, Vol. I-V. Praha: Grada publishing a. s., 2021. s. 785-804. Vol. I-V. ISBN 978-80-271-1439-9.
  4. FARKASOVÁ, Barbora, David POSPÍŠIL, Tomáš NOVOTNÝ, Monika MÍKOVÁ, Ondřej TOMAN, Milan SEPŠI a Petr KALA. Hodnocení anatomických variant plicních žil u pacientů s fibrilací síní. Intervenční a akutní kardiologie. Olomouc: Solen, s.r.o., 2021, roč. 20, č. 1, s. 37-43. ISSN 1213-807X. doi:10.36290/kar.2021.002.
  5. HOLICKÁ, Mária, Pavla ČUČKOVÁ, Katerina HNATKOVA, Lumír KOC, Tomáš ONDRÚŠ, Petr LOKAJ, Jiří PAŘENICA, Tomáš NOVOTNÝ, Petr KALA a Marek MALÍK. In Comparison to Pathological Q Waves, Selvester Score Is a Superior Diagnostic Indicator of Increased Long-Term Mortality Risk in ST Elevation Myocardial Infarction Patients Treated with Primary Coronary Intervention. Diagnostics. Basel: MDPI, 2021, roč. 11, č. 5, s. 1-12. ISSN 2075-4418. doi:10.3390/diagnostics11050799.
  6. ANDRŠOVÁ, Irena, Katerina HNATKOVA, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Ondřej TOMAN, Peter SMETANA, Katharina M. HUSTER, Petra BARTHEL, Tomáš NOVOTNÝ, Georg SCHMIDT a Marek MALÍK. Influence of heart rate correction formulas on QTc interval stability. Scientific Reports. London: NATURE RESEARCH, 2021, roč. 11, č. 1, s. 1-21. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-021-93774-9.
  7. SYNKOVÁ, Iva, Markéta BÉBAROVÁ, Irena ANDRŠOVÁ, Larisa CHMELIKOVA, Olga ŠVECOVÁ, Jan HOSEK, Michal PÁSEK, Pavel VÍT, Iveta VALÁŠKOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, Rostislav NAVRATIL a Tomáš NOVOTNÝ. Long-QT founder variant T309I-Kv7.1 with dominant negative pattern may predispose delayed afterdepolarizations under β-adrenergic stimulation. Nature Scientific Reports. London: NATURE RESEARCH, 2021, roč. 11, č. 1, s. 1-13. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-021-81670-1.
  8. HNATKOVA, Katerina, Irena ANDRŠOVÁ, Ondřej TOMAN, Peter SMETANA, Katharina M. HUSTER, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Petra BARTHEL, Tomáš NOVOTNÝ, Georg SCHMIDT a Marek MALÍK. Spatial distribution of physiologic 12-lead QRS complex. Nature Scientific Reports. London: NATURE RESEARCH, 2021, roč. 11, č. 1, s. 1-20. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-021-83378-8.

  2020

  1. ANDRŠOVÁ, Irena, Kateřina HNÁTKOVÁ, Kateřina HELÁNOVÁ a Tomáš NOVOTNÝ. Development of electrocardiographic sex differences during puberty. In Marek Malík. Sex and Cardiac Electrophysiology: Differences in Cardiac Electrical Disorders Between Men and Women. 1st edition. Neuveden: Academic Press, 2020. s. 211-222. ISBN 978-0-12-817728-0. doi:10.1016/B978-0-12-817728-0.00018-8.
  2. POSPÍŠIL, David, Tomáš NOVOTNÝ, Jiří JARKOVSKÝ, Barbora FARKASOVÁ, Milan KOZÁK, Lubomír KŘIVAN, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Petr KALA a Milan SEPŠI. Differences in right-to-left vs left-to-right interventricular conduction times in patients indicated to cardiac resynchronization therapy. PLoS One. San Francisco: Public Library Science, 2020, roč. 15, č. 2, s. 1-8. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0228731.
  3. NOVOTNÝ, Tomáš, Pavel LEINVEBER, Kateřina HNÁTKOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ a Petr NĚMEC. Electrocardiographic changes after heart transplantation. In Marek Malík. Sex and Cardiac Electrophysiology: Differences in Cardiac Electrical Disorders Between Men and Women. 1st edition. Neuveden: Academic Press, 2020. s. 231-236. ISBN 978-0-12-817728-0. doi:10.1016/B978-0-12-817728-0.00020-6.
  4. ANDRŠOVÁ, Irena, Katerina HNATKOVA, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Ondřej TOMAN, Peter SMETANA, Katharina M. HUSTER, Petra BARTHEL, Tomáš NOVOTNÝ, Georg SCHMIDT a Marek MALÍK. Heart Rate Dependency and Inter-Lead Variability of the T Peak - T End Intervals. Frontiers in Physiology. Lausanne: Frontiers Media, 2020, roč. 11, DEC 2020, s. 1-19. ISSN 1664-042X. doi:10.3389/fphys.2020.595815.
  5. ANDRŠOVÁ, Irena, Katerina HNATKOVA, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Ondřej TOMAN, Peter SMETANA, Katharina M. HUSTER, Petra BARTHEL, Tomáš NOVOTNÝ, Georg SCHMIDT a Marek MALÍK. Heart Rate Influence on the QT Variability Risk Factors. Diagnostics. Basel: MDPI, 2020, roč. 10, č. 12, s. 1-16. ISSN 2075-4418. doi:10.3390/diagnostics10121096.
  6. NOVOTNÝ, Tomáš. Mechanisms and incidence of torsades de pointes tachycardia. In Marek Malík. Sex and Cardiac Electrophysiology: Differences in Cardiac Electrical Disorders Between Men and Women. 1st edition. Neuveden: Academic Press, 2020. s. 303-308. ISBN 978-0-12-817728-0. doi:10.1016/B978-0-12-817728-0.00026-7.
  7. TOMAN, Ondřej, Kateřina HNÁTKOVÁ, Peter SMETANA, Katharina M. HUSTER, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Petra BARTHEL, Tomáš NOVOTNÝ, Georg SCHMIDT a Marek MALÍK. Physiologic heart rate dependency of the PQ interval and its sex differences. Scientific Reports. London: Nature Publishing Group, 2020, roč. 10, č. 1, s. 1-17. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-020-59480-8.
  8. ANDRŠOVÁ, Irena, Katerina HNATKOVA, Kateřina HELÁNOVÁ, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Tomáš NOVOTNÝ, Petr KALA a Marek MALÍK. Problems with Bazett QTc correction in paediatric screening of prolonged QTc interval. BMC Pediatrics. LONDON: BMC, 2020, roč. 20, č. 1, s. 1-10. ISSN 1471-2431. doi:10.1186/s12887-020-02460-8.

  2019

  1. BÉBAROVÁ, Markéta, Olga ŠVECOVÁ, Larisa BAIAZITOVA, Marcela POLICAROVÁ, Jan HOŠEK a Tomáš NOVOTNÝ. Functional characteristics of mutations identified in patients with long QT syndrome type 1, T309I and R562S. In 43rd EWGCCE Meeting. 2019. ISSN 1532-2092.
  2. POLICAROVÁ, Marcela, Tomáš NOVOTNÝ a Markéta BÉBAROVÁ. Impaired Adrenergic/Protein Kinase A Response of Slow Delayed Rectifier Potassium Channels as a Long QT Syndrome Motif: Importance and Unknowns. Canadian Journal of Cardiology. New York: Elsevier Science Ltd., 2019, roč. 35, č. 4, s. 511-522. ISSN 0828-282X. doi:10.1016/j.cjca.2018.11.012.
  3. ANDRŠOVÁ, Irena, Katerina HNATKOVA, Kateřina HELÁNOVÁ, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Tomáš NOVOTNÝ, Petr KALA a Marek MALIK. Individually Rate Corrected QTc Intervals in Children and Adolescents. Frontiers in Physiology. Lausanne: Frontiers Media, 2019, roč. 10, AUG 2 2019, s. 1-15. ISSN 1664-042X. doi:10.3389/fphys.2019.00994.
  4. HOLICKÁ, Mária a Tomáš NOVOTNÝ. Léčba arytmické bouře u pacienta se syndromem Brugadových - kazuistika. Cor et Vasa Case Reports. Brno: Česká kardiologická společnost, z. s., 2019, roč. 2019, č. 2, s. 33-36. ISSN 2571-0648.
  5. SYNKOVÁ, Iva, Iveta VALÁŠKOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, Tomáš NOVOTNÝ, Markéta BÉBAROVÁ, Irena ANDRŠOVÁ, A. FLORIANOVA, Pavel VÍT a R. NAVRATIL. Molecular analysis confirmed common ancestor of 10 Czech families with long QT syndrome carrying C926T-KCNQ1 variant. In 52nd Conference of the European-Society-of-Human-Genetics (ESHG). 2019. ISSN 1018-4813.
  6. BÉBAROVÁ, Markéta, Iva SYNKOVÁ, Irena ANDRŠOVÁ, Larisa BAIAZITOVA, Olga ŠVECOVÁ, Jan HOŠEK, Michal PÁSEK, Pavel VÍT, Iveta VALÁŠKOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, Rostislav NAVRÁTIL a Tomáš NOVOTNÝ. Mutace T309I asociovaná se syndromem dlouhého QT typu 1: akumulace IKs jako mechanismus ochrany srdce proti arytmii. In 47. pracovná konferencia Komisie Experimentálnej Kardiológie 2019. 2019. ISBN 978-80-972360-5-2.
  7. ŠVECOVÁ, Olga, Markéta BÉBAROVÁ, Larisa BAIAZITOVA, Marcela POLICAROVÁ, Jan HOŠEK, Irena ANDRŠOVÁ, Iveta VALÁŠKOVÁ, Iva SYNKOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, Pavel VÍT a Tomáš NOVOTNÝ. Mutation R591C associated with long QT syndrome type 1: clinical, genetic, and functional analysis. In 43rd EWGCCE Meeting. 2019. ISSN 1532-2092.
  8. ZABEL, Markus, Simon SCHLOGL, Andrzej LUBINSKI, Jesper Hastrup SVENDSEN, Axel BAUER, Elena ARBELO, Sandro BRUSICH, David CONEN, Iwona CYGANKIEWICZ, Michael DOMMASCH, Panagiota FLEVARI, Jan GALUSZKA, Jim HANSEN, Gerd HASENFUSS, Robert HATALA, Heikki V. HUIKURI, Tuomas KENTTA, Tomasz KUCEJKO, Helge HAARMANN, Markus HARDEN, Svetoslav IOVEV, Stefan KAAB, Gabriela KALISKA, Andreas KATSIMARDOS, Jaroslaw D. KASPRZAK, Dariusz QAVOQ, Lars LUTHJE, Marek MALIK, Tomáš NOVOTNÝ, Nikola PAVLOVIC, Peter PERGE, Christian ROVER, Georg SCHMIDT, Tchavdar SHALGANOV, Rajeeva SRITHARAN, Martin SVETLOSAK, Zoltan SALLO, Janko SZAVITS-NOSSAN, Vassil TRAYKOV, Bert VANDENBERK, Vasil VELCHEV, Marc A. VOS, Stefan N. WILLICH, Tim FRIEDE, Rik WILLEMS, Bela MERKELY a Christian STICHERLING. Present criteria for prophylactic ICD implantation: Insights from the EU-CERT-ICD (Comparative Effectiveness Research to Assess the Use of Primary ProphylacTic Implantable Cardioverter Defibrillators in EUrope) project. Journal of Electrocardiology. Philadelphia: Churchill Livingstone, 2019, roč. 57, NOV-DEC 201, s. "S34"-"S39", 6 s. ISSN 0022-0736. doi:10.1016/j.jelectrocard.2019.09.001.
  9. HNATKOVA, Katerina, Ondřej TOMAN, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Peter SMETANA, Katharina M. HUSTER, Petra BARTHEL, Tomáš NOVOTNÝ, Georg SCHMIDT a Marek MALIK. Sex and race differences in J-Tend, J-Tpeak, and Tpeak-Tend intervals. Scientific reports. LONDON: NATURE PUBLISHING GROUP, 2019, roč. 9, DEC 27 2019, s. 1-16. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-019-56328-8.
  10. HNATKOVA, Katarina, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Peter SMETANA, Ondřej TOMAN, Katharina M. HUSTER, Tomáš NOVOTNÝ, Georg SCHMIDT a Marek MALIK. Sex differences in heart rate responses to postural provocations. International Journal of Cardiology. Clare: Elsevier Ireland Ltd., 2019, roč. 297, DEC 15 2019, s. 126-134. ISSN 0167-5273. doi:10.1016/j.ijcard.2019.09.044.
  11. SYNKOVÁ, Iva, E. OSTADALOVA, Iveta VALÁŠKOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, Tomáš NOVOTNÝ, Irena ANDRŠOVÁ, A. FLORIANOVA a P. VIT. Targeted resequencing of genes associated with long QT syndrome in Czech patients: two newly identified likely pathogenic variants in previously investigated patient with negative results. In 51st Conference of the European-Society-of-Human-Genetics (ESHG) in conjunction with the European Meeting on Psychosocial Aspects of Genetics (EMPAG). 2019. ISSN 1018-4813.

  2018

  1. BOND, Raymond R., Tomáš NOVOTNÝ, Irena ANDRŠOVÁ, Lumír KOC, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Dewar FINLAY, Daniel GULDENRING, James MCLAUGHLIN, Aaron PEACE, Victoria MCGILLIGAN, Stephen J. LESLIE, Hui WANG a Marek MALIK. Automation bias in medicine: The influence of automated diagnoses on interpreter accuracy and uncertainty when reading electrocardiograms. JOURNAL OF ELECTROCARDIOLOGY. PHILADELPHIA: CHURCHILL LIVINGSTONE INC MEDICAL PUBLISHERS, 2018, roč. 51, č. 6, s. "S6"-"S11", 6 s. ISSN 0022-0736. doi:10.1016/j.jelectrocard.2018.08.007.
  2. HNATKOVA, Katerina, Joachim SEEGERS, Petra BARTHEL, Tomáš NOVOTNÝ, Peter SMETANA, Markus ZABEL, Georg SCHMIDT a Marek MALIK. Clinical value of different QRS-Tangle expressions. EP Europace. Oxford: Oxford University Press, 2018, roč. 20, č. 8, s. 1352-1361. ISSN 1099-5129. doi:10.1093/europace/eux246.
  3. BÉBAROVÁ, Markéta, Olga ŠVECOVÁ, Larisa BAIAZITOVA, Marcela POLICAROVÁ, Jan HOŠEK a Tomáš NOVOTNÝ. Functional analysis of mutant IKs channels associated with long QT syndrome type 1. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research: France - New EU Members. 2018.
  4. BÉBAROVÁ, Markéta, Olga ŠVECOVÁ, Larisa BAIAZITOVA, Jan HOŠEK a Tomáš NOVOTNÝ. Functional analysis of T309I and R562S mutations associated with long QT syndrome type 1. In 42nd Meeting of the European Working Group on Cardiac Cellular Electrophysiology. 2018.
  5. BÉBAROVÁ, Markéta, Olga ŠVECOVÁ, Larisa BAIAZITOVA, Marcela POLICAROVÁ, Jan HOŠEK a Tomáš NOVOTNÝ. Funkční analýza mutací asociovaných se syndromem dlouhého QT typu 1: význam konfokální mikroskopie. In 46. zasedání Komise experimentální kardiologie. 2018. ISSN 1801-6103.
  6. BÉBAROVÁ, Markéta, Júlia ŠATKOVÁ, Lucie ŠEDOVÁ, Olga ŠVECOVÁ, Jan HOŠEK a Tomáš NOVOTNÝ. Funkční dopad mutací T309I a R562S asociovaných se syndromem dlouhého QT typu 1. In 94. Fyziologické dny. 2018. ISSN 1804-4409.
  7. MAŇOUSEK, Jan, Irena ANDRŠOVÁ, Vera STEJSKAL, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Milan SEPŠI, Jan KUTA, Jana KLÁNOVÁ, Michal MAZÍK, Jiří JARKOVSKÝ, Lenka ŠNAJDROVÁ, Klára BENEŠOVÁ, Tomáš NOVOTNÝ, Andrea ZADÁKOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Hypersensitivity to material and environmental burden as a possible cause of late complications of cardiac implantable electronic devices. EP Europace. Oxford: Oxford University Press, 2018, roč. 20, č. 9, s. "E140"-"E147", 8 s. ISSN 1099-5129. doi:10.1093/europace/eux227.

  2017

  1. BÉBAROVÁ, Markéta, Irena ANDRŠOVÁ, Iveta VALÁŠKOVÁ, Iva SYNKOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, Pavel VÍT a Tomáš NOVOTNÝ. „Founder“ mutace asociované se syndromem dlouhého QT: Česká republika versus svět. In 45. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2017.
  2. KALA, Petr, Tomáš NOVOTNÝ, Irena ANDRŠOVÁ, Klára BENEŠOVÁ, Mária HOLICKÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Katerina HNATKOVA, Lumír KOC, Monika MIKOLÁŠKOVÁ, Tereza NOVÁKOVÁ, Tomáš ONDRÚŠ, Lenka PŘÍVAROVÁ, Jindřich ŠPINAR a Marek MALIK. Higher incidence of hypotension episodes in women during the sub-acute phase of ST elevation myocardial infarction and relationship to covariates. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2017, roč. 12, č. 3, s. 1-12. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0173699.
  3. ŠATKOVÁ, Júlia, Markéta BÉBAROVÁ, Irena ANDRŠOVÁ, Iveta VALÁŠKOVÁ, Iva SYNKOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, Pavel VÍT a Tomáš NOVOTNÝ. Klinické a genetické charakteristiky mutace T309I-Kv7.1 asociované se syndromem dlouhého QT. In 45. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2017.
  4. SEPŠI, Milan, Martin ZEMAN, I. SYNKOVÁ, R. GAILLYOVÁ, I. VALÁŠKOVÁ, Tomáš NOVOTNÝ, M. ŠINDLER a David POSPÍŠIL. Náhlá srdeční smrt a její diagnostika. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 19, č. 4, s. 247-250. ISSN 1212-4540.
  5. NOVOTNÝ, Tomáš, Raymond BOND, Irena ANDRŠOVÁ, Lumír KOC, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Dewar FINLAY, Daniel GULDENRING, Jindřich ŠPINAR a Marek MALIK. The role of computerized diagnostic proposals in the interpretation of the 12-lead electrocardiogram by cardiology and non-cardiology fellows. International Journal of Medical Informatics. Clare: Elsevier Ireland Ltd., 2017, roč. 101, MAY 2017, s. 85-92. ISSN 1386-5056. doi:10.1016/j.ijmedinf.2017.02.007.
  6. BÉBAROVÁ, Markéta, Adam VEJMĚLEK, Jan HOŠEK, Irena ANDRŠOVÁ, Iveta VALÁŠKOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, Pavel VÍT a Tomáš NOVOTNÝ. T309I-Kv7.1 mutation as a feasible founder LQT1 mutation: clinical, genetic and biophysical analysis. In 41st Meeting of European Working Group on Cardiac Cellular Electrophysiology. 2017. ISSN 1532-2092. doi:10.1093/ehjci/eux142.

  2016

  1. KAŇOVSKÝ, Jan, Petr KALA, Tomáš NOVOTNÝ, Klára BENEŠOVÁ, Mária HOLICKÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Lumír KOC, Monika MIKOLÁŠKOVÁ, Tomáš ONDRÚŠ a Marek MALIK. Association of the right ventricle impairment with electrocardiographic localization and related artery in patients with ST-elevation myocardial infarction. Journal of Electrocardiology. Philadelphia: Churchill Livingstone Inc Medical Publishers, 2016, roč. 49, č. 6, s. 907-910. ISSN 0022-0736. doi:10.1016/j.jelectrocard.2016.08.001.
  2. BÉBAROVÁ, Markéta, Adam VEJMĚLEK, Jan HOŠEK, Irena ANDRŠOVÁ, Iveta VALÁŠKOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, Pavel VÍT a Tomáš NOVOTNÝ. Mutace T309I jako možná „founder„ mutace syndromu dlouhého intervalu QT typu I. In 44. konference Komise experimentální kardiologie. 2016. ISBN 978-80-971699-6-1.

  2015

  1. NOVOTNÝ, Tomáš, Raymond Robert BOND, Irena ANDRŠOVÁ, Lumír KOC, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Dewar Darren FINLAY, Daniel GULDENRING, Jindřich ŠPINAR a Marek MALIK. Data analysis of diagnostic accuracies in 12-lead electrocardiogram interpretation by junior medical fellows. Journal of Electrocardiology. Philadelphia: Churchill Livingstone Inc Medical Publishers, 2015, roč. 48, č. 6, s. 988-994. ISSN 0022-0736. doi:10.1016/j.jelectrocard.2015.08.023.
  2. ZEMAN, Martin a Tomáš NOVOTNÝ. Náhlá srdeční smrt – možnosti genetického vyšetření. In Kurz IPVZ - Náhlá srdeční smrt. 2015.

  2014

  1. ANDRŠOVÁ, Irena, Markéta BÉBAROVÁ, Roman A. GEBAUER, Jan JANOUŠEK, Peter KUBUŠ, Tomáš NOVOTNÝ, Michal PROCHÁZKA, Jiří RADVANSKÝ, Kryštof SLABÝ, Viktor TOMEK a Pavel VÍT. EKG a dysrytmie v dětském věku. 3., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2014. 272 s. ISBN 978-80-247-5006-4.
  2. NOVOTNÝ, Tomáš, Pavel LEINVEBER, Katerina HNATKOVA, Tereza REICHLOVA, Magdalena MATEJKOVA, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Jan KREJČÍ, Petr HUDE, Helena BEDÁŇOVÁ, Petr NĚMEC, Jindřich ŠPINAR, Lenka ŠPINAROVÁ a Marek MALIK. Pilot study of sex differences in QTc intervals of heart transplant recipients. Journal of Electrocardiology. Philadelphia: Churchill Livingstone Inc Medical Publishers, 2014, roč. 47, č. 6, s. 863-868. ISSN 0022-0736. doi:10.1016/j.jelectrocard.2014.07.015.

  2013

  1. ONDRÚŠ, Tomáš, Jan KAŇOVSKÝ, Tomáš NOVOTNÝ, Irena ANDRŠOVÁ, Jindřich ŠPINAR a Petr KALA. Right ventricular myocardial infarction: From pathophysiology to prognosis. Experimental and Clinical Cardiology. Kanada: Pulsus Group Inc, 2013, Vol. 18, č. 1, s. 27-30. ISSN 1205-6626.
  2. LI, Xinzhong, Andrew J. BUCKTON, Samuel WILKINSON, Shibu JOHN, Roddy WALSH, Tomáš NOVOTNÝ, Iveta VALÁŠKOVÁ, Manu GUPTA, Laurence GAME, Paul L. BARTON, Stuart A. COOK a James S. WARE. Towards Clinical Molecular Diagnosis of Inherited Cardiac Conditions: A Comparison of Bench-Top Genome DNA Sequencers. PLoS One. San Francisco: Public Library of Science, 2013, roč. 8, č. 7, s. e67744, 10 s. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0067744.

  2012

  1. ANDRŠOVÁ, Irena, Tomáš NOVOTNÝ, Jitka KADLECOVÁ, Alexandra BITTNEROVÁ, Pavel VÍT, Alena FLORIÁNOVÁ, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, Lenka MAŇOUŠKOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Clinical characteristics of 30 Czech families with long QT syndrome and KCNQ1 and KCNH2 gene mutations: importance of exercise testing. Journal of Electrocardiology. PHILADELPHIA, 2012, roč. 45, č. 6, s. 746-751. ISSN 0022-0736. doi:10.1016/j.jelectrocard.2012.05.004.
  2. TOMAN, Ondřej, Tomáš NOVOTNÝ, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Katerina HNATKOVA, Irena ANDRŠOVÁ, Jiří PAŘENICA, Martin POLOCZEK, Jarmila JENYSOVA, Lenka MANOUSKOVA, Jindřich ŠPINAR a Marek MALÍK. Effect of atorvastatin on dynamic parameters of myocardial repolarization in healthy subjects. Journal of Electrocardiology. PHILADELPHIA: CHURCHILL LIVINGSTONE INC MEDICAL PUBLISHERS, 2012, roč. 45, č. 6, s. 752–757. ISSN 0022-0736. doi:10.1016/j.jelectrocard.2012.06.020.
  3. ANDRŠOVÁ, Irena, Tomáš NOVOTNÝ, Iveta VALÁŠKOVÁ, Jitka KADLECOVÁ, D. KUDEROVÁ, Milan SEPŠI, Milan KOZÁK, M. KŘIVAN, Renata GAILLYOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Mutation analysis of RyR2 gene in patients after arrhythmic storm. Cor et Vasa. Praha: Medical Tribune CZ, 2012, roč. 54, č. 2, s. E84-E87, 4 s. ISSN 0010-8650. doi:10.1016/j.crvasa.2012.03.003.

  2010

  1. KAŇOVSKÝ, Jan, Tomáš NOVOTNÝ, Jitka KADLECOVÁ a Renata GAILLYOVÁ. A new homozygous mutation of the KCNQ1 gene associated with both Romano-Ward and incomplete Jervell Lange-Nielsen syndromes in two sisters. Heart Rhythm. USA: Elsevier Science, 2010, roč. 7, č. 4, s. 531-533. ISSN 1547-5271. doi:10.1016/j.hrthm.2009.11.034.
  2. ANDRŠOVÁ, I, Tomáš NOVOTNÝ, KADLECOVÁJ, Renata GAILLYOVÁ, Alena FLORIÁNOVÁ, Alexandra BITTNEROVÁ, Martina ŠIŠÁKOVÁ, P VÍT a Jindřich ŠPINAR. Clinical characteristic of 28 Czech families with genetically confirmed diagnosis of long QT syndrome. In International Symposium on Progess in Cardiac Pacing, Roma, Itálie. 2010.
  3. NOVOTNÝ, Tomáš, P KUBUŠ, P VÍT, Irena ANDRŠOVÁ, Alena FLORIÁNOVÁ, Iveta VALÁŠKOVÁ, Jitka KADLECOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, E ŠVANDOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Clinical characteristic of 4 Czech families with catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia and pilot results of mutational analysis of RyR gene. In International Symposium on Progress in Cardiac Pacing, Roma. 2010.
  4. HNATKOVA, Katerina, Ondřej TOMAN, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Tomáš NOVOTNÝ a Marek MALIK. Dynamic properties of selected repolarization descriptors. JOURNAL OF ELECTROCARDIOLOGY. 2010, roč. 43, č. 6, s. 588-594. ISSN 0022-0736. doi:10.1016/j.jelectrocard.2010.06.003.
  5. VAŠKŮ, Anna, Martina RAUDENSKÁ, Dana HONSOVÁ, Tomáš NOVOTNÝ a Jindřich ŠPINAR. Four promoter polymorphisms (-1823T/C, -1744 G/C, -834 C/T a -775 A/T) in SCN5A gene in ischemic patients with impantable cardiovertor defibrillator. In ISP a SHR 2010, Montreal, Kanada. 2010.
  6. NOVOTNÝ, Tomáš, P KUBUŠ, P VÍT, Irena ANDRŠOVÁ, Alena FLORIÁNOVÁ, Iveta VALÁŠKOVÁ, Jitka KADLECOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, E ŠVANDOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Klinická charakteristika čtyř českých rodin s katecholaminergní polymorfní komorovou tachykardií a pilotní výsledky mutační analýzy genu RyR. 2010. ISSN 0010-8650.
  7. ANDRŠOVÁ, Irena, Tomáš NOVOTNÝ, KADLECOVÁJ, Renata GAILLYOVÁ, Alena FLORIÁNOVÁ, Alexandra BITTNEROVÁ, Martina ŠIŠÁKOVÁ, P VÍT a Jindřich ŠPINAR. Klinická charakteristika 24 českých rodin se syndromem dlouhého QT intervalu a mutacemi draslíkových kanálů. 2010. ISSN 0010-8650.
  8. NOVOTNÝ, Tomáš, P KUBUŠ, P VÍT, Alena FLORIÁNOVÁ, Irena DOHNALOVÁ, Iveta VALÁŠKOVÁ, Jitka KADLECOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, E ŠVANDOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Klinická charakteristika 3 českých rodin s katecholaminergní polymorfní komorovou tachykardií a pilotní výsledky mutační analýzy genu RyR2. Cor et Vasa. 2010, roč. 52, s. 39-42. ISSN 0010-8650.
  9. NOVOTNÝ, Tomáš, Jitka KADLECOVÁ, Martina RAUDENSKÁ, Alexandra BITTNEROVÁ, Irena ANDRŠOVÁ, Alena FLORIÁNOVÁ, Anna VAŠKŮ, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Lubomír KŘIVAN, Renata GAILLYOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Mutation analysis of ion channel genes in ventricular fibrillation survivors with coronary artery disease. 2010. ISSN 1547-5271.
  10. ŠIŠÁKOVÁ, Martina, Tomáš NOVOTNÝ, Ondřej TOMAN, Irena ANDRŠOVÁ a Jindřich ŠPINAR. QT dynamicita jako neivazivní marker rizika náhlé srdeční smrti po infarktu myokardu - dvouleté sledování. 2010. ISSN 0010-8650.
  11. VAŠKŮ, Anna, Martina RAUDENSKÁ, Dana HONSOVÁ, Tomáš NOVOTNÝ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ a Jindřich ŠPINAR. Risk genotypes in SCN5A and ANK2 genes for hyperthrophy in patients with severe arrhythmias. In European Human Genetics Conference 2010, Gothenburg, Švédsko. 2010.

  2009

  1. RAUDENSKÁ, Martina, Tomáš NOVOTNÝ, Alexandra BITTNEROVÁ a Anna VAŠKŮ. Mutational Screening of SCN5A in Patients Suspected of LQTS. In European Journal of Heart Failure Supplements 2009; Vol. 8(2). 2009.
  2. ANDRŠOVÁ, Irena, Tomáš NOVOTNÝ, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Martin POLOCZEK, I. KYSELOVÁ, L. DOSTÁLOVÁ, Alena FLORIÁNOVÁ, Petr KALA, Ondřej TOMAN, P. VÍT a Jindřich ŠPINAR. QT dynamicity and time to artery opening in patients with myocardial infarction with ST elevations. Scripta Medica. 2009, roč. 82, č. 3, s. 197-201.
  3. VAŠKŮ, Anna, Martina RAUDENSKÁ, Tomáš NOVOTNÝ, Dana SVOBODOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Variants of SCN5A gene and severe arrhythmias. In Heart Failure 2009, Nice 31. 5 - 2. 6. 2009. 2009.

  2008

  1. BITTNEROVÁ, Alexandra, Jitka KADLECOVÁ, Tomáš NOVOTNÝ, Renata GAILLYOVÁ, M KOZÁK, L KŘIVAN a J ŠPINAR. Gene scanning of KCNQ1 and KCNE1 by high-resolution melting analysis. In European Journal of Human Genetics, 19, Supp. 2, May 2008, p. 263, 2008. 2008.
  2. NOVOTNÝ, Tomáš, Irena DOHNALOVÁ, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Martin POLOCZEK, K. HNÁTKOVÁ, Ondřej TOMAN, L. DOSTÁLOVÁ, L. MAŇOUŠKOVÁ, Alena FLORIÁNOVÁ, Petr KALA, Jindřich ŠPINAR a M. MALIK. Homogenita repolarizace u pacientů po akutním infarktu myokardu hodnocená z dlouhodobých 12-svodových elektrokardiografických záznamů. Vnitřní lékařství. 2008, roč. 54, č. 6, s. 618-622. ISSN 0042-773X.
  3. VALÁŠKOVÁ, Iveta, Eva FLODROVÁ, E ŠVANDOVÁ, Šárka PRÁŠILOVÁ, Renata GAILLYOVÁ a Tomáš NOVOTNÝ. Mutační analýza genů pro ryanodinové receptory jako časná diagnostika fatálních onemocnění srdce a skeletálního svalstva. In 12. celostátní konference DNA diagnostiky, Brno, 27.-28.11.2008. 2008.
  4. RAUDENSKÁ, Martina, Alexandra BITTNEROVÁ, Tomáš NOVOTNÝ, Alena FLORIÁNOVÁ, Karel CHROUST, Renata GAILLYOVÁ, Bořivoj SEMRÁD, Jitka KADLECOVÁ, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Ondřej TOMAN a Jindřich ŠPINAR. Mutation analysis of candidate genes SCN1B, KCND3 and ANK2 in patients with clinical diagnosis of Long QT syndrome. Physiological Research. Praha: Akademie věd České republiky, 2008, roč. 57/2008, č. 6, s. 857-862. ISSN 1802-9973.
  5. NOVOTNÝ, Tomáš, A. BITTNEROVÁ, A. FLORIÁNOVÁ, D. KUDEROVÁ, Irena DOHNALOVÁ, Milan SEPŠI, Milan KOZÁK, Lubomír KŘIVAN, Renata GAILLYOVÁ, M. RAUDENSKÁ, Anna VAŠKŮ, Ondřej TOMAN a Jindřich ŠPINAR. Mutation analysis of ion channel genes in sudden death survivors - a pilot study. Giornale Italiano di Aritmologia e Cardiostimolazione. 2008, roč. 11, č. 4, s. 40.
  6. DOHNALOVÁ, Irena, Tomáš NOVOTNÝ, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Martin POLOCZEK, I. KYSELOVÁ, Alena FLORIÁNOVÁ, Petr KALA, Ondřej TOMAN, P. VÍT a Jindřich ŠPINAR. QT dynamicita a čas do otevření infakrtové tepny u pacienmtů s infarktem myokardu s ST elevacemi. In XVI. výroční sjezd České kardiologické společnosti 24.-27.5.2008. 2008.
  7. LÁBROVÁ, Růžena, Ondřej TOMAN, Martin FIALA, Tomáš NOVOTNÝ a Jindřich ŠPINAR. Radiofrequency catheter ablation for typical atrial flutter as a first line treatment of choice. Slovenska kardiologia. 2008, roč. 5, suppl. 1, s. 47.
  8. MALIK, Marek, Kateřina HNATKOVA, Tomáš NOVOTNÝ a G. SCHMIDT. Subject-specific profiles of QT/RR hysteresis. AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-HEART AND CIRCULATORY PHYSIOLOGY. 2008, roč. 295, č. 6, s. "H2356"-"H2363", 8 s. ISSN 0363-6135. doi:10.1152/ajpheart.00625.2008.
  9. MALIK, M., K. HNATKOVA, Tomáš NOVOTNÝ a G. SCHMIDT. Subject-Specific Profiles of QT/RR Hysteresis. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2008, roč. 295, č. 5, 8 s. ISSN 0363-6135.
  10. DOHNALOVÁ, Irena, Tomáš NOVOTNÝ, A. BITTNEROVÁ, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Ondřej TOMAN, J. KADLECOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, Karel CHROUST, M. RAUDENSKÁ, Anna VAŠKŮ a Jindřich ŠPINAR. Variability of clinical symptoms in patients with genetically confirmed diagnosis of long QT syndrome. Slovenska kardiologia. 2008, ř, suppl.1, s. 60.

  2007

  1. LÁBROVÁ, Růžena, Ondřej TOMAN, Martin FIALA, Tomáš NOVOTNÝ a Jindřich ŠPINAR. Catheter ablation of cavotricuspid isthmus for typical atrial flutter at Department of Cardiology, University Hospital Brno. Bratislava Medical Journal. 2007, roč. 108, č. 1, s. 32-33. ISSN 1336-0345.
  2. PÁLENSKÝ, Vítězslav, Eva ČEŠKOVÁ, Radovan PŘIKRYL, Jana TOMANOVÁ, Jindřich ŠPINAR, Tomáš NOVOTNÝ a Alena FLORIÁNOVÁ. Do second generation antipsychotics increase the risk of QT Prolongation? In Sborník abstrakt 3rd CINP Asia Pacific Regional Meeting, 1st CTNP Meeting. Thajsko: Bangkok, org. výbor CINP, 2007. s. 70-71.
  3. DOLINA, Jiří, Aleš HEP, Libuše HUSOVÁ, Magda KUNOVSKÁ, Tomáš NOVOTNÝ, Lucie PROKOPOVÁ a Vladimír ZBOŘIL. Gastroenterologie. In Vnitřní lékařství. 2. vydání. Praha: GALÉN, Na Bělidle 34, 2007. s. 247-310, 63 s. ISBN 978-80-7262-496-6.
  4. BITTNEROVÁ, Alexandra, Jitka KADLECOVÁ, Tomáš NOVOTNÝ, O TOMAN, Jindřich ŠPINAR, Renata GAILLYOVÁ a Petr KUGLÍK. Genotyping of patiens with arrhytmias. In European Journal of Human Genetics, 15, Supp. 1. 2007. s. 179-179.
  5. BITTNEROVÁ, A., J. KADLECOVÁ, Tomáš NOVOTNÝ, Ondřej TOMAN a Jindřich ŠPINAR. Genotyping of patients with arrthmias. Eur J Hum Genet. 2007, roč. 15, č. 1, s. 181. ISSN 1018-4813.
  6. LÁBROVÁ, Růžena, Ondřej TOMAN, Martin FIALA, Tomáš NOVOTNÝ a Jindřich ŠPINAR. Katetrová ablace typického flutteru síní jako léčebná metoda první volby. Cor et Vasa. 2007, roč. 49, č. 4, s. 59. ISSN 0010-8650.
  7. NOVOTNÝ, Tomáš, Alena FLORIÁNOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Monitoring of QT interval in patients treated with psychotropic drugs. Int J Cardiol. 2007, roč. 117, č. 3, s. 329-332. ISSN 0167-5273.
  8. NOVOTNÝ, Tomáš, Alena FLORIÁNOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Vítězslav PÁLENSKÝ, Jana TOMANOVÁ, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Ondřej TOMAN a Jindřich ŠPINAR. Monitoring of QT interval in patients treated with psychotropis drugs. International Journal of Cardiology. Ireland: Elsevier, 2007, roč. 117, č. 3, s. 329-332. ISSN 0167-5273.
  9. RAUDENSKÁ, M., Alexandra BITTNEROVÁ, Tomáš NOVOTNÝ, Alena FLORIÁNOVÁ, Karel CHROUST, Renata GAILLYOVÁ, Bořivoj SEMRÁD, J. KADLECOVÁ, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Ondřej TOMAN a Jindřich ŠPINAR. Mutation analysis of candidate genes SCN1B, KCND3 and ANK2 in patients with clinical diagnosis of long QT syndrome. Physiol Res. 2007, v tisku, v tisku, s. v tisku, v tisku. ISSN 0862-8408.
  10. NOVOTNÝ, Tomáš, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Alena FLORIÁNOVÁ, Ondřej TOMAN, Irena DOHNALOVÁ, Martin POLOCZEK a Petr KALA. QT dynamicita v rizikové stratifikaci u pacientů po infarktu myokardu. Vnitřní lékařství. 2007, roč. 53, č. 9, s. 964-967. ISSN 0042-773X.
  11. NOVOTNÝ, Tomáš. Syndrom dlouhého intervalu QT. Cor et Vasa. 2007, roč. 49, č. 11, s. 416-425. ISSN 0010-8650.

  2006

  1. ŠIŠÁKOVÁ, Martina, Tomáš NOVOTNÝ a Alena FLORIÁNOVÁ. Assessment of QT dynamicity in subacute and chronic phase of myocardial dynamicity after myocardial infarction with ST elevation. Giornale Italiano di Arytmologia e Cardiostimolazione. 2006, č. 9, s. 26.
  2. NOVOTNÝ, Tomáš, Martina ŠIŠÁKOVÁ a Alena FLORIÁNOVÁ. Exercise dependent behaviour of QT interval and T wave morphology in patients with long QT syndrome. In New frontiers in the research of PhD students. 1. vyd. Prague: Charles University in Prague, Faculty of Medicine in Hradec Králové, 2006. s. 138-139.
  3. NOVOTNÝ, Tomáš, Martina ŠIŠÁKOVÁ a I DOHNALOVÁ. Impact of completeness of revascularization and Q wave evolution on QT dynamicity after myocardial infarction with ST elevation. Giornale Italiano di Arytmologia e Cardiostimolazione. 2006, č. 9, s. 26.
  4. LÁBROVÁ, Růžena, Ondřej TOMAN, Tomáš NOVOTNÝ a Jindřich ŠPINAR. Léčba akcesorních drah radiofrekvenční katetrovou ablací na IKK FN Brno-Bohunice v období 1995-2005. Cor et Vasa. 2006, roč. 48, suppl.4,, s. 60.
  5. NOVOTNÝ, Tomáš, Ivo PAPOUŠEK, Alexandra BITTNEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Vítězslav PÁLENSKÝ. Mutační analýza LQT genů u jedinců s polékovým prodloužením QT intervalu. Vnitřní lékařství. Praha: ČLS JEP, 2006, roč. 52, č. 2, s. 116-118.
  6. NOVOTNÝ, Tomáš, Jitka KADLECOVÁ, K PAPOUŠEK a Jindřich ŠPINAR. Mutační analýza LQT genů u jedinců s polékovým prodloužením QT intervalu. Vnitřní lékařství. 2006, roč. 52, č. 2, s. 116-118.
  7. LÁBROVÁ, Růžena, Ondřej TOMAN, Tomáš NOVOTNÝ a Jindřich ŠPINAR. Nefarmakologická léčba flutteru síní I. typu na IKK Brno. Vnitřní lékařství. 2006, roč. 52, č. 11, s. 1114-1115.
  8. NOVOTNÝ, Tomáš, Alena FLORIÁNOVÁ a J KADLECOVÁ. Polékové prodloužení QT intervalu a vztah k mutacím genů pro iontové kanály. Intervenční a akutní kardiologie. 2006, roč. 5, č. 5, s. 26. ISSN 1213-807X.
  9. ŠIŠÁKOVÁ, Martina, Tomáš NOVOTNÝ a Alena FLORIÁNOVÁ. QT dynamicita v akutní fázi infarktu myokardu - pilotní studie. Intervenční a akutní kardiologie. 2006, roč. 5, č. 5, s. 30. ISSN 1213-807X.
  10. LÁBROVÁ, Růžena, Ondřej TOMAN, Lubomír KŘIVAN, Tomáš NOVOTNÝ a Jindřich ŠPINAR. Radiofrekvenční katetrová ablace atrioventrikulárních akcesorních drah na IKK FN Brno-Bohunice. Intervenční a akutní kardiologie. 2006, roč. 5, č. 5, s. 22. ISSN 1213-807X.
  11. NOVOTNÝ, Tomáš, Jitka KADLECOVÁ a Jan JANOUŠEK. The homozygous KCNQ 1 gene mutation associated with recessive Romano-Ward syndrome. Cor et Vasa. 2006, roč. 48, suppl. 4, s. 83.
  12. NOVOTNÝ, Tomáš, Jitka KADLECOVÁ a Jan JANOUŠEK. The homozygous KCNQ1 gene mutation associated with recessive Romano-Ward syndrome. Pacing and Clinical Electrophysiology. 2006, roč. 29, č. 9, s. 1013-1015. ISSN 0147-8389.
  13. ŠIŠÁKOVÁ, Martina, Tomáš NOVOTNÝ a Alena FLORIÁNOVÁ. Závislost dynamicity QT na funkci levé srdeční komory. Cor et Vasa. 2006, roč. 48, suppl.4, s. 83.

  2005

  1. NOVOTNÝ, Tomáš, Alena FLORIÁNOVÁ, J. KADLECOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Ondřej TOMAN, Bořivoj SEMRÁD, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Karel CHROUST, I. PAPOUŠEK a Jindřich ŠPINAR. Klinické vyjádření projevů syndromu dlouhého QT intervalu u pacientů s geneticky potvrzenou diagnózou. In Elektronický sborník abstrakt ze 3. slovenského a českého sympozia o arytmiích a kardiostimulaci. 2005.
  2. NOVOTNÝ, Tomáš, Alena FLORIÁNOVÁ, E. ČEŠKOVÁ, M. WEISLAMPLOVÁ, V. PÁLENSKÝ, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Roman PŘIKRYL, Ondřej TOMAN, J. KADLECOVÁ, I. PAPOUŠEK, K. CHROUST a Jindřich ŠPINAR. Monitoring of QT interval prolongation in patients treated with psychotropic drugs. Europace. 2005, roč. 7, suppl. 3, s. S23, 1 s.
  3. ŠIŠÁKOVÁ, Martina, Alena FLORIÁNOVÁ, Ondřej TOMAN, P. VÍT, Tomáš NOVOTNÝ, J. KADLECOVÁ, Jindřich ŠPINAR a K. CHROUST. QT dynamicita - nový přístup k hodnocení rizika náhlé srdeční smrti. In Elektronický sborník abstrakt ze 3. slovenského a českého sympozia o arytmiích a kardiostimulaci. 2005.

  2004

  1. NOVOTNÝ, Tomáš, Alena FLORIÁNOVÁ, Jitka KADLECOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Ondřej TOMAN, Karel CHROUST, Ivo PAPOUŠEK, Bořivoj SEMRÁD a Jindřich ŠPINAR. Exercise induced changes of T wave pattern in long QT individuals. Giornale Italiano di Aritmologia e Cardiostimolazione. 2004, č. 7, s. 74.
  2. KADLECOVÁ, Jitka, Tomáš NOVOTNÝ, Renata GAILLYOVÁ, J. JANOUŠEK, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Ondřej TOMAN a Bořivoj SEMRÁD. Identification of homozygous KCNQ1 mutation in Romano-Ward family. In Programme and Abstracts Book - Human Genome Meeting. Berlin, 2004. s. 119.
  3. ČEŠKOVÁ, Eva, T. NOVOTNÝ, Alena FLORIÁNOVÁ a Vítězslav PÁLENSKÝ. Monitorování QT intervalu u nemocných léčených psychotropními látkami. In Česká psychiatrie a svět. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. s. 16-19. Galén. ISBN 80-7262-273-0.
  4. ŠIŠÁKOVÁ, Martina, Tomáš NOVOTNÝ, Alena FLORIÁNOVÁ, Ondřej TOMAN, Jindřich ŠPINAR a J KADLECOVÁ. Polékový Long QT syndrom - význam kumulace rizikových faktorů - kasuistika. Cor et Vasa. 2004, roč. 46, S4, s. 1-90.
  5. ŠIŠÁKOVÁ, Martina, Tomáš NOVOTNÝ, Alena FLORIÁNOVÁ, Ondřej TOMAN a Jindřich ŠPINAR. Prodloužení QT intervalu při kumulaci rizikových faktorů. Vnitřní lékařství. 2004, roč. 50, s. 137-138.
  6. ČEŠKOVÁ, Eva, Tomáš NOVOTNÝ, A. FLORIÁNOVÁ, Vítězslav PÁLENSKÝ, Radovan PŘIKRYL a J. TOMANOVÁ. Safety and tolerability of second and third generation antipsychotic. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2004, roč. 8, Suppl.4, s. 16. ISSN 1211-7579.
  7. GAILLYOVÁ, Renata, J. KADLECOVÁ, Tomáš NOVOTNÝ, Martina ŠIŠÁKOVÁ a Bořivoj SEMRÁD. Spectrum of mutation and single-nucleotide polymorphism in long QT syndrome genes KCNQ1, KCNH2 and KCNE1. Eur J Hum Genet. 2004, roč. 12, suppl. 1, s. 243-244. ISSN 1018-4813.
  8. TOMAN, Ondřej, Milan KOZÁK, Lubomír KŘIVAN, Růžena LÁBROVÁ, Milan SEPŠI a Tomáš NOVOTNÝ. Spektrum pacientů indikovaných k elektrofyziologickému vyšetření. Cor et Vasa. 2004, roč. 46, S4, s. 97.
  9. ČEŠKOVÁ, Eva, Tomáš NOVOTNÝ, Alena FLORIÁNOVÁ a Radovan PŘIKRYL. The monitoring of QTc interval in patients treated psychotropic drugs. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science B.V., 2004, roč. 14, suppl. 3, s. 357-357. ISSN 0924-977X.
  10. NOVOTNÝ, Tomáš, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Ondřej TOMAN, Jitka KADLECOVÁ, Bořivoj SEMRÁD, Renata GAILLYOVÁ, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Karel CHROUST a Ivo PAPOUŠEK. Variabilita klinických projevů u pacientů s geneticky potvrzenou diagnózou syndromu dlouhého QT. Cor et Vasa. 2004, roč. 46, S4, s. 66.
  11. FLORIÁNOVÁ, Alena, Tomáš NOVOTNÝ, N. KADLECOVÁ, Ondřej TOMAN, Bořivoj SEMRÁD a Martina ŠIŠÁKOVÁ. Zátěžově podmíněné chování vztahu QT/RR v rodinách s genetickou diagnózou syndromu dlouhého QT. Cor et Vasa. 2004, roč. 46, S4, s. 20.
  12. LÁBROVÁ, Růžena, Ondřej TOMAN, Lubomír KŘIVAN, Tomáš NOVOTNÝ a Petra VYSOČANOVÁ. Zhodnocení výsledků radiofrekvenčních ablací na IKK Brno-Bohunice. Cor et Vasa. 2004, roč. 46, S4, s. 46.
  13. LÁBROVÁ, Růžena, Lubomír KŘIVAN, Tomáš NOVOTNÝ, Ondřej TOMAN a Jindřich ŠPINAR. 700 radiofrekvenčních katetrových ablací na IKK Brno - Bohunice. Vnitřní lékařství. 2004, roč. 50, suppl.1, s. 129-130.

  2003

  1. TOMAN, Ondřej, Tomáš NOVOTNÝ a Jitka KADLECOVÁ. Méně obvyklé parametry hodnocení repolarizační fáze v rodinách se syndromem dlouhého QT intervalu. Cor et Vasa. 2003, roč. 45, suppl4, s. 103.
  2. KADLECOVÁ, Jitka, D GROCHOVÁ, Barbora RAVČUKOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, Tomáš NOVOTNÝ a Bořivoj SEMRÁD. Molecular genetics of the long QT syndrome: screening for mutations in the genes KvLQT1, HERG and KCNE1 in Czech long QT families. Eur J Hum Genet. 2003, 11 suppl.1, s. 162. ISSN 1018-4813.
  3. NOVOTNÝ, Tomáš, Martina ŠIŠÁKOVÁ a Jitka KADLECOVÁ. Molekulárně genetická diagnostika syndromu dlouhého QT intervalu. Cardiology. 2003, roč. 12, 1 s.
  4. NOVOTNÝ, Tomáš. Molekulárně genetické aspekty v arytmologii. Vnitřní lékařství. 2003, roč. 49, s. 768-772.
  5. NOVOTNÝ, Tomáš, Alena FLORIÁNOVÁ a Jitka KADLECOVÁ. Monitorování proarytmického působení nekardiologických preparátů - pilotní studie. 2003.
  6. GROCHOVÁ, D, Jitka KADLECOVÁ, Barbora RAVČUKOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, Tomáš NOVOTNÝ a Bořivoj SEMRÁD. Mutation detection in KCNE1 gene encoding cardiac channel subunit: first experience with using of SSCP analysis by capillary electrophoresis for maximize detection effiency. Eur J Hum Genet. 2003, 11 suppl.1, s. 162. ISSN 1018-4813.
  7. NOVOTNÝ, Tomáš, Ondřej TOMAN a Jitka KADLECOVÁ. Orthostatic changes of QT interval in LQT families. Europace. 2003, 4(suppl.A), 1 s.
  8. TOMAN, Ondřej, Tomáš NOVOTNÝ a Jitka KADLECOVÁ. Ortostatické změny QT intervalu v rodinách se syndromem dlouhého QT. Cardiology. 2003, roč. 12, 1 s.
  9. NOVOTNÝ, Tomáš, Alena FLORIÁNOVÁ a Jitka KADLECOVÁ. The monitoring of proarrhythmic effects of noncardiovascular drugs - a pilot study. Cor et Vasa. 2003, roč. 45, s. 513-515.

  2002

  1. NOVOTNÁ, M, V UNZEITIG a Tomáš NOVOTNÝ. Arteriální cévní onemocnění u uživatelek kombinované hormonální antikoncepce. Čes. Gynek. 2002, roč. 67, s. 157-163. ISSN 1210-7832.
  2. NOVOTNÝ, Tomáš, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Jitka KADLECOVÁ, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Bořivoj SEMRÁD, Renata GAILLYOVÁ a Karel CHROUST. Comparison of different formulas of QT interval correction in LQT families during exercise. In Book of Abstracts, 10th Alpe Adria Cardiology Meeting. Vienna, Austria, 2002. s. 43.
  3. NOVOTNÝ, Tomáš, Jitka KADLECOVÁ, Bořivoj SEMRÁD, Renata GAILLYOVÁ, Martina ŠIŠÁKOVÁ a Jitka VLAŠÍNOVÁ. Identifikace nové mutace genu KCNQ1 v české rodině s fenotypem LQT. Cor et Vasa. 2002, roč. 44, suppl., s. 85.
  4. KADLECOVÁ, J, Barbora RAVČUKOVÁ, Iveta VALÁŠKOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, Tomáš NOVOTNÝ a Bořivoj SEMRÁD. Mutational analyses of potassium channel gene KVLQT1 and identification of a novel long-QT syndrome mutation (T309I). Eur J Hum Genet. 2002, 10 suppl.1, s. 190. ISSN 1018-4813.
  5. NOVOTNÝ, Tomáš, Jitka KADLECOVÁ, Bořivoj SEMRÁD, Renata GAILLYOVÁ, Martina ŠIŠÁKOVÁ a Jitka VLAŠÍNOVÁ. New mutation in the KCNQ1 gene identified in a Czech family with LQT phenotype. In Book of Abstracts 10th Alpe Adria Cardiology Meeting. Vienna, Austria, 2002. s. 55.
  6. NOVOTNÝ, Tomáš a Bořivoj SEMRÁD. Psychofarmaka, změny QT intervalu a riziko arytmií. Čes a Slov Psychiat. 2002, č. 98, s. 100-103.
  7. NOVOTNÝ, Tomáš, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Jitka KADLECOVÁ, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Bořivoj SEMRÁD, Renata GAILLYOVÁ a Karel CHROUST. Srovnání různých metod korekce QT intervalu při zátěži v LQT rodinách. Cor et Vasa. 2002, roč. 44, suppl, s. 85.
  8. NOVOTNÝ, Tomáš, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Jitka KADLECOVÁ, Bořivoj SEMRÁD, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Renata GAILLYOVÁ a Karel CHROUST. The occurence of notched T waves in healthy members of LQT families. Europace. 2002, 3(suppl.A), s. A175.

  2001

  1. KONEČNÁ, Petra, Růžena LÁBROVÁ, Tomáš NOVOTNÝ, Lubomír KŘIVAN, Milan KOZÁK a Bořivoj SEMRÁD. Využití ultrazvuku v trojrozměrném mapování během radiofrekvenční ablace (systém Cardiac Pathways). In Sborník abstrakt. Olomouc, 2001. s. 10.

  2000

  1. VLAŠÍNOVÁ, Jitka a Tomáš NOVOTNÝ. Porucha funkce kardiostimulátoru při telefonování mobilním telefonem. Vnitřní lékařství. Česká republika: Česká lékařská společnost JE Purkyně, 2000, roč. 46, č. 2, s. 119-121. ISSN 0042-773X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 3. 2024 00:32