Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. SVOBODA, Tomáš, Eduard NEUMAN a Pavel FADRUS. Aktuální neurochirurgické postupy u low-grade gliomů. In Gliomy: současná diagnostika a léčba. 2. vyd. Praha: Maxdorf, 2018. s. 112-120, 9 s. Jessenius. ISBN 978-80-7345-561-3.
 2. SVOBODA, Tomáš, Eduard NEUMAN a Pavel FADRUS. Aktuální neurochirurgické postupy u low-grade gliomů. In Gliomy: současná diagnostika a léčba. 2. vyd. Praha: Maxdorf, 2018. s. 112-120, 9 s. ISBN 978-80-7345-561-3.
 3. KOPKOVÁ, Alena, Jiří ŠÁNA, Pavel FADRUS a Ondřej SLABÝ. Cerebrospinal fluid microRNAs as diagnostic biomarkers in brain tumors. Clinical Chemistry and Laboratory medicine, BERLIN: WALTER DE GRUYTER & CO, 2018, roč. 56, č. 6, s. 869-879. ISSN 1434-6621. doi:10.1515/cclm-2017-0958.
 4. FADRUS, Pavel, Alena KOPKOVÁ, Marek VEČEŘA, Jiří ŠÁNA, Jan OPPELT, Táňa MACHÁČKOVÁ, Václav VYBÍHAL, Martin SMRČKA a Ondřej SLABÝ. Global microRNA analysis in cerebrospinal fluid in glioblastoma patients. In The 15th Meeting of the Asian Society for Neuro-Oncology (ASNO 2018), Bejing, China,. 2018.
 5. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Jiří ŠÁNA, Ivana ROŠKOVÁ, Marek VEČEŘA, Tomáš KAZDA, Martin SMRČKA, Ondřej SLABÝ, Zdena ČERMÁKOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Chirurgická terapie mozkových metastáz – prognostické skórovací systémy a role mikroRNA. In Brněnské neurochirurgické dny, 29. 11. – 30. 11. 2018, Velké Bílovice, Sborník abstrakt, s. 11-12. 2018.
 6. ŠÁNA, Jiří, Petr BUŠEK, Pavel FADRUS, Andrej BEŠŠE, Lenka RADOVÁ, Marek VEČEŘA, Stefan REGULI, Lucie SROMOVA STOLLINOVA, Marek HILSER, Radim LIPINA, Radek LAKOMÝ, Leoš KŘEN, Martin SMRČKA, Aleksi ŠEDO a Ondřej SLABÝ. Identification of microRNAs differentially expressed in glioblastoma stem-like cells and their association with patient survival. Scientific reports, LONDON: NATURE PUBLISHING GROUP, 2018, roč. 8, FEB, s. 2836-2846. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-018-20929-6.
 7. KOPKOVÁ, Alena, Jiří ŠÁNA, Pavel FADRUS, Táňa MACHÁČKOVÁ, Marek VEČEŘA, Václav VYBÍHAL, Jaroslav JURÁČEK, Petra VYCHYTILOVÁ, Martin SMRČKA a Ondřej SLABÝ. MicroRNA isolation and quantification in cerebrospinal fluid: A comparative methodical study. Plos one, San Francisco: Public Library of Science, 2018, roč. 13, č. 12, s. 1-12. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0208580.
 8. FADRUS, Pavel. Prediction potential of selected microRNAs in glioblastoma patients. In 45th International Society of Oncology and BioMarkers. 2018 Congress. 2018.
 9. FADRUS, Pavel, Jiří ŠÁNA, Ondřej SLABÝ, Václav VYBÍHAL, Radek LAKOMÝ, Leoš KŘEN, Pavel ŠLAMPA a Martin SMRČKA. Prediction potentialof #S#ed microRNAs in glioblastoma patients. In The 15th Meeting of the Asian Society for Neuro-Oncology (ASNO 2018). Bejing, China. 2018.
 10. KOPKOVÁ, Alena, Jiří ŠÁNA, Marek VEČEŘA, Dana KNOFLÍČKOVÁ, Martin SMRČKA, Ondřej SLABÝ a Pavel FADRUS. Využití mozkomíšního moku pro analýzu mikroRNA. Klin onkol, 2018, roč. 31, Suppl 1, s. 158-160. ISSN 0862-495X.
 11. 2017

 12. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Eduard NEUMAN, M SOVA, Tomáš SVOBODA, Leoš KŘEN a Martin SMRČKA. Endoskopická biopsie v diagnostice mozkových nádorů. In Glio Meeting 2017 (v rámci XLI. Brněnských onkologických dnů). 2017.
 13. ONDRÁČEK, Jakub, Pavel FADRUS, Jiří ŠÁNA, Andrej BEŠŠE, Tomáš LOJA, Marek VEČEŘA, Lenka RADOVÁ, Martin SMRČKA, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLABÝ. Global MicroRNA Expression Profiling Identifies Unique MicroRNA Pattern of Radioresistant Glioblastoma Cells. Anticancer Research, Athens: The International Institute of Anticancer Research, 2017, roč. 37, č. 3, s. 1099-1104. ISSN 0250-7005. doi:10.21873/anticanres.11422.
 14. FADRUS, Pavel. Spontánní intracerebrální krvácení – péče na JIP. In Teorie a praxe v neurointenzivní péči. Cévní onemocnění mozku. 2017.
 15. HYNKOVÁ, Ludmila, Petr POSPÍŠIL, Tomáš KAZDA, Pavel FADRUS, Renat BELANOVÁ, Jan GARČIC, M VRZAL, Ivana ŠIKOVÁ, I SELINGEROVÁ a Pavel ŠLAMPA. Streotaktická radioterapie v léčbě recidivujících high-grade gliomů. In Glio Meeting 2017 (v rámci XLI. Brněnských onkologických dnů. 2017.
 16. 2016

 17. ŠÁNA, Jiří, Petr BUŠEK, Marek VEČEŘA, Romana BÚTOVÁ, Andrej BEŠŠE, Pavel FADRUS, Leoš KŘEN, Radek LAKOMÝ, Aleksi ŠEDO a Ondřej SLABÝ. GLOB ÁLNÍ EXPRESNÍ ANALÝZA MIKRORNA U SOX-2 POZITIVNÍCH A NEGATIVNÍCH GLIOBLASTOMOVÝCH BUNĚK. In XL. brněnské onkologické dny a XXX. koncerence pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno. 2016. ISSN 0862-495X.
 18. SMRČKA, Martin, Jiří ŠÁNA, Pavel FADRUS, Leoš KŘEN, Marek VEČEŘA, Romana BÚTOVÁ a Ondřej SLABÝ. Global microRNA Expression Analysis of Sox-2 positive and Negative Glioblastoma Cells. In The European Association of Neurosurgical Societies Congress 2016, Athens. 2016.
 19. SMRČKA, Martin, Jiří ŠÁNA, Pavel FADRUS, Leoš KŘEN, Marek VEČEŘA, Romana BÚTOVÁ a Ondřej SLABÝ. Global microRNA Expression Analysis of Sox-2 positive and Negative Glioblastoma Cells. In Congress of Neurological Surgeons, 2016 Annual Meeting, San Diego. 2016.
 20. BEŠŠE, Andrej, Jiří ŠÁNA, Radek LAKOMÝ, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Markéta HERMANOVÁ, Radim JANČÁLEK, Stefan REGULI, Radim LIPINA, Marek SVOBODA, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLABÝ. MiR-338-5p sensitizes glioblastoma cells to radiation through regulation of genes involved in DNA damage response. Tumor Biology, Dordrecht: Springer, 2016, roč. 37, č. 6, s. 7719-7727. ISSN 1010-4283. doi:10.1007/s13277-015-4654-x.
 21. VYBÍHAL, Václav, Miloš DUBA, George HANOUN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Radek LAKOMÝ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Leoš KŘEN a Jiří ŠÁNA. Nádorová duplicita u pacienta s maligním melanomem - intraventrikulární papílární meningeom - kazuistika. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2016.
 22. ŠLAMPA, Pavel, Ludmila HYNKOVÁ, Tomáš KAZDA, VRZAL, Tomáš SVOBODA a Pavel FADRUS. Neinvazivní fixace při radiochirurgii mozku lineárním urychlovačem. In Brněnské neurochirurgické dny. 2016.
 23. FADRUS, Pavel. Spontánní intracerebrální krvácení - péče na JIP. In Teorie a praxe v neurointezivní péči. Cévní onemocnění mozku. 2016.
 24. NEUMAN, Eduard, Pavel MATONOHA, Marek SOVA, Tomáš SVOBODA, Ondřej NAVRÁTIL, Pavel FADRUS, Miloš KEŘKOVSKÝ a Martin SMRČKA. Stereoskopická neuroanatomická fotografie s jednoduchými prostředky. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2016.
 25. 2015

 26. VYBÍHAL, Václav, R SLÁMOVÁ, V BERANOVÁ, G NEZVALOVÁ, George HANOUN a Pavel FADRUS. Akutní hydrocefalus jako první manifestace mnohočetných metastáz mozku. Význam multioborové spolupráce – kazuistika. In XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2015.
 27. NEUMAN, Eduard, Miloš DUBA, Marek SOVA, George HANOUN, Pavel FADRUS a Martin SMRČKA. Awake resekce low grade gliomu v těsné blízkosti optické dráhy. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Olomouc, 2015. s. 46-46, 1 s. ISBN 978-80-87562-39-0.
 28. FADRUS, Pavel. Člen Mezioborové pracovní skupiny pro diagnostiku a léčbu solidních nádorů u adolescentů a mladých dospělých pacientů při FN Brno. : Mezioborová pracovní skupina pro diagnostiku a léčbu solidních nádorů u adolescentů a mladých dospělých pacientů při FN Brno, 2015.
 29. ŠÁNA, Jiří, Andrej BEŠŠE, Jakub ONDRÁČEK, Marek VEČEŘA, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Radek LAKOMÝ, Václav VYBÍHAL, Martin SMRČKA, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLABÝ. Exprese miRNA-31-5p u pacientů s multiformním glioblastomem a její funkční vliv na gliobastomové buňky. In XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno. 2015.
 30. VYBÍHAL, Václav, Eduard NEUMAN, Marek SOVA, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Leoš KŘEN a Miloš KEŘKOVSKÝ. Chirurgická léčba difuzních nízkostupňových gliomů. In Klinikcká onkologie - XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno, 2015. s. 133-133, 1 s. ISSN 1802-5307.
 31. FADRUS, Pavel, Ludmila HYNKOVÁ, J GARČIC, Štěpán RUSÍN, Radek LAKOMÝ, Ivana ŠIKOVÁ, Soňa KRYŠTOFOVÁ, Eduard NEUMAN, Václav VYBÍHAL, Pavel ŠLAMPA a Martin SMRČKA. Chirurgická léčba v kombinaci se stereotaktickou radiochirurgií v terapii mnohočetných mozkových metastáz. In Klinická onkologie - XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2015. s. 132-132, 1 s. ISSN 1802-5307.
 32. VYBÍHAL, Václav, George HANOUN, Pavel FADRUS, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Leoš KŘEN a Jiří ŠÁNA. Chirurgická terapie mozkových metastáz. In XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2015.
 33. FADRUS, Pavel. Klasifikace mozkových nádorů a možnosti jejich léčby. In Terapie mozkových nádorů. 2015.
 34. FADRUS, Pavel, Pavel ŠLAMPA, Radek LAKOMÝ a Martin SMRČKA. Komplexní terapie gliomů mozku. Onkologie, Olomouc: Solen, 2015, roč. 9, č. 5, s. 214-217. ISSN 1802-4475.
 35. SMRČKA, Martin, Jiří ŠÁNA, Andrej BEŠŠE, Jakub ONDRÁČEK, Marek VEČEŘA, Pavel FADRUS, Leoš KŘEN a Ondřej SLABÝ. MiRNA-31-5p expression in glioblastoma tissue and effects of its replacement in glioblastoma cells. In Aktualni pytanja likuvanja gliom golovnoho mozku. 2015.
 36. SLABÝ, Ondřej, Jiří ŠÁNA, Andrej BEŠŠE, Jakub ONDRÁČEK, Marek VEČEŘA, Pavel FADRUS, Leoš KŘEN, Soňa KRYŠTOFOVÁ a Martin SMRČKA. MiRNA-31-5p expression in glioblastoma tissue and effects of its replacement in glioblastoma cells. In Brněnské neurochirurgické dny. 2015.
 37. ŠÁNA, Jiří, Andrej BEŠŠE, Jakub ONDRÁČEK, Marek VEČEŘA, Pavel FADRUS, Leoš KŘEN, Hana MLČOCHOVÁ, Robert ILIEV, Jitka MLČOCHOVÁ, Petra VYCHYTILOVÁ, Renata HÉŽOVÁ, Jaroslav JURÁČEK a Ondřej SLABÝ. MiRNA-31-5p expression in glioblastoma tissue and effects of its replacement in glioblastoma cells. In 106th Annual Meeting of the American Association for Cancer Research 2015, Philadelphia. 2015. ISSN 0008-5472.
 38. VYBÍHAL, Václav, Marek SOVA, Eduard NEUMAN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Mnohočetné gliomy mozku. In Brněnské neurochirurgické dny. 2015.
 39. VYBÍHAL, Václav, Marek SOVA, Eduard NEUMAN, Pavel FADRUS, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Mnohočetné gliomy mozku. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Olomouc, 2015. s. 58-58, 1 s. ISBN 978-80-87562-39-0.
 40. SOVA, M., E. NEUMAN, Václav VYBÍHAL, Pavel FADRUS, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Naše zkušenosti s chirurgickou léčbou tumorů periferních nervů. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 6, s. 694-698. ISSN 1210-7859.
 41. SLABÝ, Ondřej, Jiří ŠÁNA, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Radek LAKOMÝ, Pavel ŠLAMPA, Radim JANČÁLEK, Markéta HERMANOVÁ, R. LIPINA a Rostislav VYZULA. Nové trendy ve výzkumu mikroRNA u gliálních nádorů. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2015. ISBN 978-80-87562-39-0.
 42. FADRUS, Pavel. Paliativní péče o neuroonkologické pacienty. In Klinická onkologie - XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno, 2015. s. 134-134, 1 s. ISSN 1802-5307.
 43. FADRUS, Pavel, Jiří ŠÁNA, Ondřej SLABÝ, Radek LAKOMÝ, Ludmila HYNKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Leoš KŘEN, Václav VYBÍHAL, Eduard NEUMAN, Marek SOVA a Martin SMRČKA. Predikce časné progrese multiformního glioblastomu pomocí analýzy vybraných mikroRNA. In XXII. Jihočeské onkologické dny. 2015.
 44. NEUMAN, Eduard, Marek SOVA, Miloš DUBA, Václav VYBÍHAL, Pavel FADRUS a Martin SMRČKA. Volumometrie v pooperačním sledování nízkostupňových gliomů. In Brněnské neurochirurgické dny. 2015.
 45. NEUMAN, Eduard, Marek SOVA, Miloš DUBA, Václav VYBÍHAL, Marián SANDECKÝ, Pavel FADRUS a Martin SMRČKA. Zobrazovací metody a elektrofyziologie při chirurgické léčbě nádorů mozku. Onkologie, Olomouc: Solen, 2015, roč. 9, č. 5, s. 226-231. ISSN 1802-4475.
 46. 2014

 47. FADRUS, Pavel, J ŠÁNA, O SLABÝ, M SMRČKA, V VYBÍHAL, Leoš KŘEN, Eduard NEUMAN, M SOVA, Radek LAKOMÝ, HYNKOVÁ a Pavel ŠLAMPA. Analýza vybraných mikroRNA jako petenciálních prediktorů prognózy u pacientů s glioblastomem. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti – Sborník abstrakt. 2014.
 48. VYBÍHAL, Václav, Z SVOBODA, George HANOUN, Pavel FADRUS, Michalčáková R NEUŽILOVÁ a Martin SMRČKA. Gait disorder in normal pressure hydrocephalus. In EANS 2014. Praha : The European Association of Neurosurgical Societies. 2014.
 49. ŠÁNA, Jiří, Lenka RADOVÁ, Radek LAKOMÝ, Leoš KŘEN, Andrej BEŠŠE, Pavel FADRUS, Jana NEKVINDOVÁ, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Globální expresní analýza mikroRNA identifikovala sadu 6 prognostických mikroRNA u pacientů s multiformním glioblastomem. In XXI. Biologické dny, Pokroky a výzvy současné nádorové biologie, Brno. 2014. ISBN 978-80-260-6793-1.
 50. ŠÁNA, Jiří, Lenka RADOVÁ, Radek LAKOMÝ, Leoš KŘEN, Andrej BEŠŠE, Jarmila NEKVINDOVÁ, Pavel FADRUS, Markéta HERMANOVÁ, Marek SVOBODA, Martin SMRČKA, Pavel ŠLAMPA, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Globální expresní analýza mikroRNA identifikovala sadu 6 prognostických mikroRNA u pacientů s multiformním glioblastomem. In XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII.konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.
 51. VYBÍHAL, Václav, Romana GERYCHOVÁ, Petr JANKŮ, G. HANOUN, M. SOVA, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA a Miloš KEŘKOVSKÝ. Gravidita a porod u pacientek s implantovaným shuntem pro hydrocefalus. Česká gynekologie, Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2014, roč. 79, č. 4, s. 309-313. ISSN 1210-7832.
 52. FADRUS, Pavel, Martin SMRČKA a Vladimír BENEŠ. Chirurgická léčba gliomů. In Doporučené postupy (Neuroonkologické sekce, České onkologické společnosti ČLS JEP). 1.. vyd. Praha: Ambit Media, a.s., 2014. s. 7-14. ISBN 978-80-905474-4-5.
 53. SMRČKA, Martin, Jiří ŠÁNA, Radek LAKOMÝ, Pavel FADRUS, Pavel ŠLAMPA, Leoš KŘEN, Marek SVOBODA, Marian HAJDUCH a Ondřej SLABÝ. MicroRNA signature associated with poor outcome of glioblastoma patients. In 19th Annual Scientific Meeting and Education Day of the Society for Neuro-Oncology. 2014.
 54. ŠÁNA, Jiří, Radek LAKOMÝ, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Pavel ŠLAMPA, Leoš KŘEN, Markéta HERMANOVÁ, Marek SVOBODA a Ondřej SLABÝ. MicroRNA signature associated with poor outcome of glioblastoma patients. In AACR Annual Meeting 2014 April 5-9, 2014 San Diego Convention Center San Diego, California. 2014.
 55. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, George HANOUN, Marek SOVA, Eduard NEUMAN, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Možnosti chirurgické terapie u rekurentního multiformního glioblastomu. In XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII.konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.
 56. ŠÁNA, Jiří, Lenka RADOVÁ, Radek LAKOMÝ, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Andrej BEŠŠE, Jana NEKVINDOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Radim JANČÁLEK, Marek SVOBODA, Marian HAJDÚCH, Pavel ŠLAMPA, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Risk Score based on microRNA expression signature is independent prognostic classifier of glioblastoma patients. Carcinogenesis, Oxford: Oxford University Press, 2014, roč. 35, č. 12, s. 2756-2762. ISSN 0143-3334. doi:10.1093/carcin/bgu212.
 57. FADRUS, Pavel, Václav VYBÍHAL, Marek SOVA, Eduard NEUMAN, Tomáš SVOBODA, Soňa KRYŠTOFOVÁ a Martin SMRČKA. Role chirurgické resekce v léčbě gliomů mozku. In XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII.konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.
 58. ŠÁNA, Jiří, Lenka RADOVÁ, Radek LAKOMÝ, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Jana NEKVINDOVÁ, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Sada 6-ti mikroRNA predikuje celkové přežívání u pacientů s multiformním glioblastomem. In X. Diagnostic, Predictive and Experimental Oncology Days, Olomouc. 2014.
 59. BEŠŠE, Andrej, Jiří ŠÁNA, Radek LAKOMÝ, Pavel FADRUS, Leoš KŘEN, Martin SMRČKA, Marek SVOBODA, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Úloha miR-338-5p v rezistenci k léčbě u multiformního glioblastomu. In XXI. Biologické dny, Pokroky a výzvy současné nádorové biologie, Brno. 2014. ISBN 978-80-260-6793-1.
 60. 2013

 61. KLEINOVÁ, Renata, Jiří ŠÁNA, Eva DULAVOVÁ, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS a Ondřej SLABÝ. Analysis of selected miRNAs in glioblastoma stem cells. In The Student Scientific Conference on Biotechnology & Biomedicine. 2013. ISBN 978-80-210-6200-9.
 62. KLEINOVÁ, Renata, Jiří ŠÁNA, Eva DULAVOVÁ, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Radek LAKOMÝ, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLABÝ. Analýza vybraných mikroRNA u glioblastomových kmenových buněk. In XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 63. ŠÁNA, Jiří, Andrej BEŠŠE, Radek LAKOMÝ, Leoš KŘEN, Zdeňka KOSAŘOVÁ, Pavel FADRUS, Pavel ŠLAMPA, Martin SMRČKA, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Global expression analysis of microRNAs in paired initial and relapsed glioblastoma. In The 18th World Congress on Advances in Oncology and 16th International Symposium on Molecular Medicine, Hotel Creta Maris Resort, Greece. 2013. ISSN 1107-3756.
 64. BEŠŠE, Andrej, Jiří ŠÁNA, Radek LAKOMÝ, Leoš KŘEN, Zdeňka KOSAŘOVÁ, Pavel FADRUS, Pavel ŠLAMPA, Martin SMRČKA, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Globální expresní analýza mikroRNA u párových vzorků glioblastomů a jejich relapsů. In XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 65. VYBÍHAL, V, Pavel FADRUS, K MÁCA, George HANOUN, M SOVA a Šárka BOHATÁ. Hydrocefalus u nádorových onemocnění mozku a jeho terapie. In Sborník abstrakt - XXXVII. Brněnské onkologické dny. 2013.
 66. FADRUS, Pavel a Martin SMRČKA. Chirurgická léčba glioblastomu. In Pavel Šlampa. Gliomy. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2013. s. 39-47, 9 s. Jessenius. ISBN 978-80-7345-321-3.
 67. BEŠŠE, Andrej, Jiří ŠÁNA, Pavel FADRUS a Ondřej SLABÝ. MicroRNAs involved in chemo- and radioresistance of high-grade gliomas. Tumor Biology, Dordrecht: Springer, 2013, roč. 34, č. 4, s. 1969-1978. ISSN 1010-4283. doi:10.1007/s13277-013-0772-5.
 68. FADRUS, Pavel, Ondřej SLABÝ, Jiří ŠÁNA, Radek LAKOMÝ, Ludmila HYNKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Eva LŽIČAŘOVÁ, Leoš KŘEN, Václav VYBÍHAL, Eduard NEUMAN, Marek SOVA a Martin SMRČKA. Možnosti využití některých mikroRNA u multiformního glioblastomu. In XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 69. VYBÍHAL, V, M SOVA, Pavel FADRUS, George HANOUN a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Možnosti využití peroperačního ultrazvuku v neurochirurgii při resekci nádorů. In Sborník abstrakt - XXXVII. Brněnské onkologické dny. 2013.
 70. FADRUS, Pavel, Ondřej SLABÝ, Radek LAKOMÝ, Jiří ŠÁNA, Ludmila HYNKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Leoš KŘEN, Václav VYBÍHAL, Eduard NEUMAN, Marek SOVA a Martin SMRČKA. Nové prediktivní a prognostické faktory u multiformního glioblastomu. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti - Kniha abstrakt. Brno: Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, 2013. s. 28-29, 2 s.
 71. VYBÍHAL, Václav, Z SVOBODA, George HANOUN a Pavel FADRUS. Porucha chůze u normotenzního hydrocefalu. In 6. Brněnské neurochirurgické dny - Abstrakta. Brno: Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, 2013. s. 12-13, 2 s.
 72. VYBÍHAL, Václav, Miloš DUBA, Pavel FADRUS, Marek SOVA, V MUŽÍK a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Poúrazový hydrocefalus u pacientky s polytraumatem - kazuistika. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti - Kniha abstrakt. 2013.
 73. VYBÍHAL, Václav, Tomáš SVOBODA, Pavel FADRUS, Miloš KEŘKOVSKÝ a Leoš KŘEN. Recidivující pseudoprogrese mozkové metastázy karcinomu prsu - kazuistika. In Sborník abstrakt - XXXVII. Brněnské onkologické dny. 2013.
 74. FADRUS, Pavel. Spontánní intracerebrální krvácení - péče na JIP. In Teorie a praxe v neurointenzivní péči. Cévní onemocnění mozku. 2013.
 75. VYBÍHAL, Václav, Tomáš SVOBODA, V PROCHÁZKA, Petr BENDA, George HANOUN, K SVOBODA, Pavel FADRUS, Eva BUDINSKÁ a Šárka BOHATÁ. Srovnání laparotomie a laparoskopie při implantaci peritoneální části shuntu v léčbě hydrocefalu. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti - Kniha abstrakt. 2013.
 76. DOLEŽELOVÁ, Hana, Petr POSPÍŠIL, Pavel ŠLAMPA, Irena ČOUPKOVÁ, Jan GARČIČ, Pavel FADRUS, Tomáš SVOBODA, Iveta SELINGEROVÁ a Ivanka HOROVÁ. Stereotaktická radioterapie a radiochirurgie primárních tumorů mozku. Onkologie, Solen s.r.o., 2013, roč. 7, č. 6, s. 281-285. ISSN 1802-4475.
 77. 2012

 78. DULAVOVÁ, Eva, Jiří ŠÁNA, Andrej BEŠŠE, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Radek LAKOMÝ a Ondřej SLABÝ. Analýza vybraných mikroRNA u glioblastomových kmenových buněk. In XXXVI. Brněnské onkologické dny. 2012. ISBN 978-80-86793-23-8.
 79. DULAVOVÁ, Eva, Jiří ŠÁNA, Andrej BEŠŠE, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Radek LAKOMÝ a Ondřej SLABÝ. Analýza vybraných mikroRNA u glioblastomových kmenových buněk. In XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2012. ISBN 978-80-86793-23-8.
 80. ŠÁNA, Jiří, Radek LAKOMÝ, Andrej BEŠŠE, Simona HANKEOVÁ, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. MikroRNA jako biomarkery a terapeutické cíle u high-grade gliomů. In VIII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, Olomouc, 2012. 2012. ISSN 1802-4475.
 81. VYBÍHAL, Václav, Marek SOVA, George HANOUN, Pavel FADRUS a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Možnosti využití peroperačního ultrazvuku v neurochirurgii. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti ČLS - Abstrakta. 1. vyd. Hradec Králové: Neurochirurgická klinika LF UK v Hradci Králové, 2012. s. 67-67, 1 s. ISBN 978-80-260-3111-6.
 82. ŠLAMPA, Pavel, Pavel FADRUS, J. EHRMANN, Z. KOLÁŘ, P. DUBINSKÝ, E. BOLJEŠÍKOVÁ, A. ŠEDO, A. MALUCELLI, B. MALINOVÁ, J. RŮČKA, Ondřej SLABÝ a Radek LAKOMÝ. Novinky v diagnostice a léčbě primárních nádorů mozku - Závěry mezioborového setkání "Winter GLIO TRACK Meeting" 2012. Klinická onkologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 25, č. 2, s. 147-148. ISSN 0862-495X.
 83. ŠLAMPA, Pavel, Pavel FADRUS, J. EHRMANN, Z. KOLÁŘ, P. DUBINSKÝ, E. BOLJEŠÍKOVÁ, A. ŠEDO, A. MALUCELLI, B. MALINOVÁ, J. RŮČKA, Ondřej SLABÝ a Radek LAKOMÝ. Novinky v diagnostice a léčbě primárních nádorů mozku – závěry mezioborového setkání „Winter GLIO TRACK Meeting“ 2012. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost, 2012, roč. 75/108, č. 2, s. 261-262. ISSN 1210-7859.
 84. VYBÍHAL, Václav, Tomáš SVOBODA, Pavel FADRUS, Miloš KEŘKOVSKÝ a Leoš KŘEN. Opakovaná pseudoprogrese mozkové metastázy karcinomu prsu - kazuistika. In Výroční kongres České neurochirirurgické společnosti - Abstrakta. 1. vyd. Hradec Králové: Neurochirurgická klinika 1. LF UK v Hradci Králové, 2012. s. 7-7, 1 s. ISBN 978-80-260-3111-6.
 85. FADRUS, Pavel. Spontánní intracerebrální krvácení - péče na JIP. In Teorie a praxe v neurointenzivní péči. 2012.
 86. VYBÍHAL, Václav, Martin SMRČKA, Andrej MRLIAN, Pavel FADRUS a Radoslava UHMANNOVÁ. Telemetrické monitorování intrakraniálního tlaku v diferenciální diagnostice idiopatické nitrolební hypertenze - kazuistika. In Výroční kongres České neurochirirurgické společnosti - Abstrakta. 1. vyd. Hradec Králové: Neurochirurgická klinika 1. LF UK v Hradci Králové, 2012. s. 6-6, 1 s. ISBN 978-80-260-3111-6.
 87. HANKEOVÁ, Simona, Anrej BEŠŠE, Jiří ŠÁNA, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Radek LAKOMÝ a Ondřej SLABÝ. Vliv anti-miR-21 na glioblastomové buněčné linie A172 a T98G. In XXXVI. Brněnské onkologické dny. 2012. ISBN 978-80-86793-23-8.
 88. FADRUS, Pavel, Radek LAKOMÝ, Ondřej SLABÝ, Václav VYBÍHAL, Tomáš SVOBODA, M SOVA, George HANOUN, Eduard NEUMAN, Ludmila HYNKOVÁ, I ŠIKOVÁ, Martin SMRČKA, Pavel ŠLAMPA a Rostislav VYZULA. Výsledky chirurgické léčby pacientů s glioblastomem multiforme léčených ve FN Brno a MOÚ Brno. In Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2012. s. 16-16, 1 s. ISSN 1213-1814.
 89. DOLEŽELOVÁ, Hana, Ludmila HYNKOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Tomáš KAZDA, Pavel ŠLAMPA, Irena ČOUPKOVÁ, I. ŠIKOVÁ, Pavel FADRUS, Tomáš SVOBODA, Jan GARČIC, M. VRZAL, Iveta SELINGEROVÁ a Ivanka HOROVÁ. Výsledky léčby mozkových tumorů stereotaktickou radioterapií a radiochirurgií. Klinická onkologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 25, č. 6, s. 445-451. ISSN 0862-495X.
 90. 2011

 91. SVOBODA, Tomáš, Eduard NEUMAN, Pavel FADRUS, Jaroslav DUBA a Václav VYBÍHAL. "Awake resekce" při operacích low-grade gliomů. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Sborník abstrakt - lékaři. 2011.
 92. VYBÍHAL, Václav, Martin SMRČKA, Pavel FADRUS, Karel SVOBODA a Miloš KEŘKOVSKÝ. Clinical experience with a Monostep valve and a Dualswitch (Miehtke) valve in the case of elevated cerebrospinal fluid levels of red blood cells and proteins. In Hydrocephalus 2011- Abstracts. Kodaň, 2011. s. 6.
 93. KŘEN, Leoš, Ondřej SLABÝ, Radek LAKOMÝ, Katarína MÚČKOVÁ, Eva LŽIČAŘOVÁ, Marek SOVA, Václav VYBÍHAL, Tomáš SVOBODA, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Petr VAŇHARA a J MICHÁLEK. Exprese imunomodulatorních neklasických molekul HLA-G a HLA-E u gliobastomů: prognostický význam. In Brněnské neurochirurgické dny – Abstrakta. Brno: Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, 2011. s. 8-8, 1 s.
 94. ŠÁNA, Jiří, Simona HANKEOVÁ, Radek LAKOMÝ, Eva LŽIČAŘOVÁ, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Exprese miR-195, miR-196b, miR-181c, miR-21 a metylační status MGMT promotoru koreluje s klinickou odpovědí u pacientů s multiformním glioblastomem. In VII. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, XIX. Sjezd českých a slovenských patologů, XCVII. Diagnostický seminář české divize IAP, XIX. Sjezd české společnosti histologických laborantů. 2011.
 95. KŘEN, Leoš, Ondřej SLABÝ, Katarína MÚČKOVÁ, Eva LŽIČAŘOVÁ, Marek SOVA, Václav VYBÍHAL, Tomáš SVOBODA, Pavel FADRUS, Radek LAKOMÝ, Petr VAŇHARA, Zdenka KŘENOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Martin SMRČKA a Jaroslav MICHÁLEK. Expression of immune-modulatory molecules HLA-G and HLA-E by tumor cells in glioblastomas: An unexpected prognostic significance? Neuropathology, 2011, roč. 31, č. 2, s. 129-134. ISSN 0919-6544. doi:10.1111/j.1440-1789.2010.01149.x.
 96. FADRUS, Pavel. Klasifikace mozkových nádorů a nové trendy v terapii. In Terapie mozkových nádorů, Hotel International, Brno. 2011.
 97. ŠÁNA, Jiří, Simona HANKEOVÁ, Radek LAKOMÝ, Ondřej SLABÝ, Eva LŽIČAŘOVÁ, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Rostislav VYZULA a Jaroslav MICHÁLEK. MiRNA-181b and miRNA-181c expression levels may predict survival and response to concomitant chemoradiotherapy with temozolomide in glioblastoma patients. In The 16th Annual Meeting of the RNA Society and The 13th Annual Meeting of the RNA Society of Japan, RNA 2011, Kyoto, Japan. 2011.
 98. LAKOMÝ, Radek, Jiří ŠÁNA, Simona HANKEOVÁ, Pavel FADRUS, Leoš KŘEN, Marek SVOBODA a Ondřej SLABÝ. MiR-195, miR-196b, miR-181c, miR-21 expression levels and MGMT methylation status are associated with clinical outcome in glioblastoma patients. In The 16th World Congress on Advances in Oncology and 14th International Symposium on Molecular Medicine. 2011. ISSN 1107-3756.
 99. LAKOMÝ, Radek, Jiří ŠÁNA, Simona HANKEOVÁ, Pavel FADRUS, Leoš KŘEN, Eva LŽIČAŘOVÁ, Marek SVOBODA, Hana DOLEŽELOVÁ, Martin SMRČKA, Rostislav VYZULA, Jaroslav MICHÁLEK, Marian HAJDÚCH a Ondřej SLABÝ. MiR-195, miR-196b, miR-181c, miR-21 expression levels and O-6-methylguanine-DNA methyltransferase methylation status are associated with clinical outcome in glioblastoma patients. Cancer Science, 2011, roč. 102, č. 12, s. 2186-2190. ISSN 1347-9032. doi:10.1111/j.1349-7006.2011.02092.x.
 100. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Tomáš SVOBODA, Eduard NEUMAN, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Mnohočetné gliomy mozku. In Brněnské neurochirurgické dny. Abstrakta. Brno: Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, 2011. s. 6-6, 1 s.
 101. FADRUS, Pavel, Tomáš SVOBODA, Václav VYBÍHAL, Eduard NEUMAN, Soňa KRYŠTOFOVÁ, Marek SOVA, Martin SMRČKA a Miloš KEŘKOVSKÝ. Možnosti zlepšení chirurgické resekce u gliomů mozku. In XXXV.Brněnské onkologické dny,Edukační sborník. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2011. s. 232.
 102. VYBÍHAL, Václav, George HANOUN, Pavel FADRUS, Karel SVOBODA a Miloš KEŘKOVSKÝ. Nazální meningoencefalokéla - kazuistika. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Sborník abstrakt - lékaři. České Budějovice: Česká neurochirurgická společnost ve spolupráci s NCH oddělením Nemocnice České Budějovice, 2011. s. 108-108, 1 s.
 103. FADRUS, Pavel, Radek LAKOMÝ, Ondřej SLABÝ, Jiří ŠÁNA, Ludmila HYNKOVÁ, Eva LŽIČAŘOVÁ a Leoš KŘEN. Nové prognostické biomarkery v terapii multiformního glioblastomu. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Sborník abstrakt - lékaři. České Budějovice: Česká neurochirurgická společnost ve spolupráci s NCH oddělením Nemocnice České Budějovice, 2011. s. 110-111, 2 s.
 104. FADRUS, Pavel, Radek LAKOMÝ, Ondřej SLABÝ, Jiří ŠÁNA, Ludmila HYNKOVÁ, Eva LŽIČAŘOVÁ a Leoš KŘEN. Nové prognostické biomarkery v terapii multiformního glioblastomu. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2011.
 105. FADRUS, Pavel, Radek LAKOMÝ, Pavel ŠLAMPA, Martin SMRČKA a Jaroslav MICHÁLEK. Nové trendy v terapii HGG. In Sborník - Postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové: Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové, 2011. s. 19-20, 2 s.
 106. VYBÍHAL, Václav, Miloš DUBA, Marek SOVA, Pavel FADRUS, V. MUŽÍK a ŠPRLÁKOVÁ. Poúrazový hydrocefalus s komplikovaným průběhem - kazuistika. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Sborník abstrakt - lékaři. České Budějovice: Česká neurochirurgická společnost ve spolupráci s NCH oddělením Nemocnice České Budějovice, 2011. s. 109-109, 1 s.
 107. FADRUS, Pavel, Radek LAKOMÝ, Ondřej SLABÝ, Ludmila HYNKOVÁ, Tomáš SVOBODA, Eduard NEUMAN, Soňa KRYŠTOFOVÁ, Martin SMRČKA, Pavel ŠLAMPA a Rostislav VYZULA. Prediktivní faktory v terapii HGG. In Brněnské neurochirurgické dny. 2011.
 108. VYBÍHAL, Václav, Tomáš SVOBODA, Eduard NEUMAN, Pavel FADRUS, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Problematika mnohočetných gliomů mozku. In Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2011. s. 12.
 109. ŠLAMPA, Pavel, E. BOLJEŠÍKOVÁ, Zdeněk NOVÁK, Pavel FADRUS, T. DOLEŽAL, V. KADRNÁL, Radek LAKOMÝ, P. KALINA, J. KVĚCH, Z. MAČINGOVÁ, N. JANÍČKOVÁ, T. SVOBODA a Zdeněk PAVELKA. Průběh a závěry mezioborového setkání „Winter GLIO TRACK Meeting“ 2011. Onkológia, 2011, roč. 6, č. 2, s. 152-154. ISSN 1336-8176.
 110. ŠLAMPA, Pavel, E. BOLJEŠÍKOVÁ, Zdeněk NOVÁK, Pavel FADRUS, T. DOLEŽAL, V. KADRNÁL, Radek LAKOMÝ, P. KALINA, J. KVĚCH, Z. MAČINGOVÁ, N. JANÍČKOVÁ, Tomáš SVOBODA a Zdeněk PAVELKA. Průběh a závěry mezioborového setkání „Winter GLIO TRACK Meeting“ 2011. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, 2011, roč. 74/107, č. 2, s. 226-227. ISSN 1210-7859.
 111. ŠLAMPA, Pavel, E. BOLJEŠÍKOVÁ, Zdeněk NOVÁK, Pavel FADRUS, V. KADRNÁL, Radek LAKOMÝ, P. KALINA, J. KVĚCH, Z. MAČINGOVÁ, N. JANÍČKOVÁ, T. SVOBODA a Z. PAVELKA. Průběh a závěry mezioborového setkání „Winter GLIO TRACK Meeting“ 2011. Klinická onkologie, Praha: ČLS JEP, 2011, roč. 24, č. 2, s. 152-154. ISSN 0862-495X.
 112. ŠLAMPA, Pavel, Pavel FADRUS a Tomáš SVOBODA. Radiační onkologie v praxi. 3. akualizované vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2011. 319 s. ISBN 978-80-86793-19-1.
 113. HYNKOVÁ, Ludmila, Pavel ŠLAMPA, Pavel FADRUS, J. GARČIC, R. BELANOVÁ, I. ČOUPKOVÁ a Ivana ŠIKOVÁ. Stereotaktická radiochirurgie a radioterapie mozkových metastáz. In Brněnské neurochirurgické dny. Abstrakta. 2011.
 114. ŠÁNA, Jiří, Radek LAKOMÝ, Simona HANKEOVÁ, Eva LŽIČAŘOVÁ, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Rostislav VYZULA, Jaroslav MICHÁLEK a Ondřej SLABÝ. Studium metylačního stavu promotoru genu pro MGMT metodou high-resolution melting u pacientů s glioblastomem. In XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2011. ISBN 978-80-86793-17-7.
 115. HANKEOVÁ, Simona, Andrej BEŠŠE, Jiří ŠÁNA, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Radek LAKOMÝ a Ondřej SLABÝ. Vliv anti-miR-21 na glioblastomové buněčné linie A172 a T98G. In XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2011. ISBN 978-80-86793-23-8.
 116. FADRUS, Pavel, Tomáš SVOBODA, Václav VYBÍHAL, Marek SOVA, Vilém JURÁŇ, Soňa KRYŠTOFOVÁ, George HANOUN, Martin SMRČKA, Radek LAKOMÝ, Ludmila HYNKOVÁ, Ondřej SLABÝ, I ŠIKOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Rostislav VYZULA. Výsledky chirurgické léčby glioblastoma multiforme ve FN Brno. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti - Sborník abstrakt. České Budějovice: Česká neurochirurgická společnost s Neurochirurgickým oddělením Nemocnice České Budějovice, 2011. s. 68-68, 1 s.
 117. LAKOMÝ, Radek, Pavel FADRUS, Pavel ŠLAMPA, Marek SVOBODA, Tomáš SVOBODA, Leoš KŘEN, Eva LŽIČAŘOVÁ, R BELANOVÁ, I ŠIKOVÁ, M SCHNEIDEROVÁ, M PROCHÁZKOVÁ, Ondřej SLABÝ, Martin SMRČKA a Rostislav VYZULA. Výsledky multimodální léčby a zhodnocení prognostických faktorů u 86 pacientů s glioblastoma multiforme léčených v letech 2003 – 2009. In Brněnské neurochirurgické dny – Abstrakta. Brno: Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, 2011. s. 2-2, 1 s.
 118. LAKOMÝ, Radek, Pavel FADRUS, Pavel ŠLAMPA, Tomáš SVOBODA, Leoš KŘEN, Eva LŽIČAŘOVÁ, R. BELANOVÁ, Ivana ŠIKOVÁ, Alexandr POPRACH, Monika SCHNEIDEROVÁ, M. PROCHÁZKOVÁ, Jiří ŠÁNA, Ondřej SLABÝ, Martin SMRČKA, Rostislav VYZULA a Marek SVOBODA. Výsledky multimodální léčby glioblastoma multiforme: konsekutivní série 86 pacientů diagnostikovaných v letech 2003–2009. Klinická onkologie, Brno: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2011, roč. 24, č. 2, s. 112-120. ISSN 0862-495X.
 119. NEUMAN, Eduard, Tomáš SVOBODA, Pavel FADRUS, Miloš KEŘKOVSKÝ a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Využití traktografie začleněné do neuronavigace při operacích intraaxiálních tumorů mozku uložených v těsné blízkosti kortikospinální dráhy. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2011, roč. 74, č. 6, s. 675-680. ISSN 1210-7859.
 120. 2010

 121. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Andrea ŠPRLÁKOVÁ PUKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Pavel FADRUS, Marek MECHL a Vlastimil VÁLEK. Diffusion Tensor Imaging - Current Possibilities of Brain White Matter Magnetic Resonance Imaging. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE, Praha: ČLS JEP, 2010, roč. 73, č. 2, s. 136-142. ISSN 1210-7859.
 122. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Pavel FADRUS, Marek MECHL a Vlastimil VÁLEK. Diffusion tensor imaging - současné možnosti MR zobrazení bílé hmoty mozku. Česka a slovenská neurologie a neurochirugie, 2010, roč. 73, č. 2, s. 136-142. ISSN 1210-7859.
 123. VYBÍHAL, Václav, G. HANOUN, Marek SOVA, Pavel FADRUS a Miloš KEŘKOVSKÝ. Duplicita primárních mozkových nádorů. Onkologie, 2010, roč. 4, č. 1, s. 46, 49-50. ISSN 1802-4475.
 124. LAKOMÝ, Radek, Pavel FADRUS, Pavel ŠLAMPA, A POPRACH, Tomáš SVOBODA, Václav VYBÍHAL, Leoš KŘEN, R BELANOVÁ, I ŠIKOVÁ a O SLABÝ. Glioblastoma multiforme – naše zkušenosti s léčbou v letech 2003-2008. In Edukační sborník, XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno, 2010. s. 48.
 125. VYBÍHAL, Václav, Marek SOVA, Martin SMRČKA, Pavel FADRUS, Karel MÁCA a Miloš KEŘKOVSKÝ. Hydrocefalus v těhotenství - 4 kazuistiky. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2010.
 126. FADRUS, Pavel, Radek LAKOMÝ, P. HÜBNEROVÁ, Ondřej SLABÝ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Tomáš SVOBODA, Václav VYBÍHAL, Eduard NEUMAN, Soňa KRYŠTOFOVÁ, Marek SOVA a Martin SMRČKA. Intrakraniální nádory – diagnostika a terapie. Interní medicína pro praxi, 2010, roč. 12, 7 a 8, s. 376-381. ISSN 1212-7299.
 127. FADRUS, Pavel, Martin SMRČKA, J GARČIC, L HYNKOVÁ, I ČOUPKOVÁ, Radek LAKOMÝ, Pavel ŠLAMPA, I ŠIKOVÁ, Tomáš SVOBODA a Eduard NEUMAN. Kombinace chirurgické léčby se stereotaktickou radiochirurgií v terapii mnohočetných metastáz mozku. In Edukační sborník, XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2010.
 128. BURKOŇ, Petr, Radek LAKOMÝ, D. BURKOŇOVÁ a Pavel FADRUS. Konkomitantní chemoradioterapie a cílená biologická léčba u glioblastoma multiforme. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Brno: Ambit Media, 2010, roč. 73/106, č. 5, s. 503-509. ISSN 1210-7859.
 129. VYBÍHAL, Václav, Petra HLAVÁČOVÁ, Tomáš SVOBODA, Pavel FADRUS, Miloš DUBA a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Lumbo-peritoneální shunty v léčbě idiopatické a sekundární intrakraniální hypertenze. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2010.
 130. SLABÝ, Ondřej, Roman LAKOMÝ, Pavel FADRUS, Roman HRSTKA, Leoš KŘEN, Eva LŽIČAŘOVÁ, Martin SMRČKA, Marek SVOBODA, H. DOLEŽALOVÁ, Jana NOVÁKOVÁ, Dalibor VALÍK, Rostislav VYZULA a Jaroslav MICHÁLEK. MicroRNA-181 family predicts response to concomitant chemoradiotherapy with temozolomide in glioblastoma patients. Neoplasma, Bratislava, Slovakia: Slovak Academy of Sciences, 2010, roč. 57, č. 3, s. 264-269. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2010_03_264.
 131. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Tomáš SVOBODA, Eduard NEUMAN, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Mnohočetné gliomy mozku. In Edukační sborník - XXXIV. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2010. s. 74-75, 2 s.
 132. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Miloš DUBA, Milan VIDLÁK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Morbus Lhermitte-Duclos - kazuistika. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie, Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2010, roč. 73, č. 5, s. 563-567. ISSN 1210-7859.
 133. FADRUS, Pavel, Ludmila HYNKOVÁ, Radek LAKOMÝ a Martin SMRČKA. Nádory mozku. In Speciální onkologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. s. 7-16, 10 s. ISBN 978-80-7262-648-9.
 134. FADRUS, Pavel, L HYNKOVÁ a Radek LAKOMÝ. Nádory mozku. In Speciální onkologie – příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. s. 7-15, 9 s.
 135. KŘEN, Leoš, Katarína MÚČKOVÁ, Eva LŽIČAŘOVÁ, Marek SOVA, Václav VYBÍHAL, Tomáš SVOBODA, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Ondřej SLABÝ, Radek LAKOMÝ, Petr VAŇHARA, Zdenka KŘENOVÁ a Jaroslav MICHÁLEK. Production of immune-modulatory nonclassical molecules HLA-G and HLA-E by tumor infiltrating ameboid microglia/macrophages in glioblastomas: A role in innate immunity? Journal of Neuroimmunology, Netherlands: Elsevier/North-Holland, 2010, roč. 220, 1-2, s. 131-135. ISSN 0165-5728. doi:10.1016/j.jneuroim.2010.01.014.
 136. KŘEN, Leoš, Katarína MÚČKOVÁ, Eva LŽIČAŘOVÁ, Marek SOVA, Václav VYBÍHAL, Tomáš SVOBODA, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, O SLABÝ, Radek LAKOMÝ, P VAŇHARA a Jaroslav MICHÁLEK. Produkce imunomodulatorních neklasických molekul HLA-G a HLA-E tumor infiltrující améboidní mikroglií u glioblastomů:role v protinádorové imunitě? In Edukační sborník, XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno, 2010. s. 49.
 137. ŠLAMPA, Pavel, Pavel FADRUS, Jan MUŽÍK, P. KALINA, Filip KRAMÁŘ, E. JANEKOVÁ, B. MALINOVÁ, E. BOLJEŠÍKOVÁ, Z. MAČINGOVÁ, R. BARTOŠ a K. BELÁNOVÁ. Průběh a závěry mezioborového setkání "Winter GLIO TRACK Meeting" 2010. Klinická onkologie, Praha: ČLS JEP, 2010, roč. 23, č. 3, s. 188-189. ISSN 0862-495X.
 138. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, George HANOUN, Andrej MRLIAN, Karel SVOBODA a Tomáš SVOBODA. Snížení rizika komplikací peritoneální části shuntu pomocí laparoskopicky asistované implantace. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2010.
 139. FADRUS, Pavel, Václav VYBÍHAL, Radek LAKOMÝ, O SLABÝ, Tomáš SVOBODA, Pavel ŠLAMPA, Miloš KEŘKOVSKÝ, Jaroslav MICHÁLEK, Martin SMRČKA, Eduard NEUMAN a I ŠIKOVÁ. Současné možnosti v terapii high grade gliomů mozku. In Edukační sborník, XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2010.
 140. HYNKOVÁ, Ludmila, Irena ČOUPKOVÁ, Jan GARČIC, Tomáš SVOBODA, Pavel FADRUS, Renata BELANOVÁ, Hana DOLEŽELOVÁ, Tomáš PROCHÁZKA, Lucie ŠIMONIČOVÁ a Pavel ŠLAMPA. Stereotactic radiosurgery and radiotherapy of meningeomas. In ESTRO 29. Radiotherapy and oncology, vol. 96, suppl 1, p. S 368. 2010. ISSN 0167-8140.
 141. HYNKOVÁ, Ludmila, Irena ČOUPKOVÁ, Jan GARČIC, Tomáš SVOBODA, Pavel FADRUS, Renata BELANOVÁ, Hana DOLEŽELOVÁ, Tomáš PROCHÁZKA, Lucie ŠIMONIČOVÁ a Pavel ŠLAMPA. Stereotactic radiosurgery and radiotherapy of meningeomas. In Radiotherapy & Oncology, Volume 96 Supplement 1 (2010) – ESTRO 29, Abstract Book. Volume 96 Supplement. 2010. s. 368. ISSN 0167-8140.
 142. ŠLAMPA, P, Pavel FADRUS, J GARČIC, L HYNKOVÁ, Hana DOLEŽELOVÁ, Jana ZITTERBARTOVÁ a Renata BELANOVÁ. Stereotaktická radioterapie u dětských pacientů – příklady z praxe. In Mezinárodní konference „Nejnovější trendy radioterapie, stereotaktické radioterapie a radiochirurgie. Praha, 2010. 12 s.
 143. FADRUS, Pavel, R. LAKOMÝ, O. SLABÝ, Václav VYBÍHAL, Tomáš SVOBODA, Pavel ŠLAMPA, Miloš KEŘKOVSKÝ, Jaroslav MICHÁLEK, Martin SMRČKA, Eduard NEUMAN a I. ŠIKOVÁ. Terapie high grade gliomů mozku. In Neuro Ski. Harrachov, 2010.
 144. FADRUS, Pavel, L. HYNKOVÁ, J. GARČIC, I. ČOUPKOVÁ, Tomáš SVOBODA, Radek LAKOMÝ, Soňa KRYŠTOFOVÁ, Eduard NEUMAN, I. ŠIKOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Martin SMRČKA. Terapie mnohočetných mozkových metastáz kombinací chirurgické léčby se stereotaktickou radiochirurgie. In Neuro Ski,Harrachov. Harrachov, 2010.
 145. 2009

 146. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Ondřej SLABÝ, Radek LAKOMÝ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Cerebelární a temporální gangliogliom - 2 kazuistiky. Neurologie pro praxi, Olomouc: SOLEN s.r.o., Lazecká 297/51, 2009, roč. 10, Suppl. B, s. 11-11. ISSN 1213-1814.
 147. FADRUS, Pavel, Václav VYBÍHAL, Eduard NEUMAN, Ondřej SLABÝ a Radek LAKOMÝ. Cerebral ganglioma - diagnostika a terapie. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie, Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 72/105, Suppl 1, s. 56-56. ISSN 1210-7859.
 148. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Marek SOVA, George HANOUN, Tomáš SVOBODA a Miloš KEŘKOVSKÝ. Diagnostika, suplementární testy a léčba normotenzního hydrocefalu. In XIII. Pražské gerontologické dny. Praha, 2009. s. 29-29, 1 s.
 149. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Marek SOVA, Martin SMRČKA, Miloš KEŘKOVSKÝ a Leoš KŘEN. Duplicita primárních mozkových nádorů - kazuistika. In Edukační sborník - XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2009. s. 324-325, 2 s. ISBN 978-80-86793-12-2.
 150. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Ondřej SLABÝ, Radek LAKOMÝ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Dysplastický gangliocytom mozečku - kazuistika. Neurologie pro praxi, Olomouc: SOLEN s.r.o., Lazecká 297/51, 2009, roč. 10, Suppl. B. ISSN 1213-1814.
 151. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Radek LAKOMÝ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Gangliogliom: 2 kazuistiky s výsledky MR a PET vyšetření. In XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2009. s. 229-229, 1 s. ISBN 978-80-86793-12-2.
 152. FADRUS, Pavel, Václav VYBÍHAL, Eduard NEUMAN, Radek LAKOMÝ a Ondřej SLABÝ. Gliomatosis cerebri - diagnostika a terapie. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie, Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 72/105, Suppl 1, s. 55-55. ISSN 1210-7859.
 153. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Radek LAKOMÝ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Eva LŽIČAŘOVÁ. Gliomatosis cerebri: stereobioptická diagnostika a léčba radioterapií. In Edukační sborník - XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2009. s. 231-232, 2 s. ISBN 978-80-86793-12-2.
 154. FADRUS, Pavel, Václav VYBÍHAL, Tomáš SVOBODA, Soňa KRYŠTOFOVÁ, Eduard NEUMAN a Josef MUSIL. Implantace peritoneální části shuntu pomocí laparotomie a laparoskopie. Neurologie pro praxi, Suplementum C, Olomouc: SOLEN s.r.o., Lazecká 297/51, 2009, roč. 10/2009, Suppl. B, s. 10-11. ISSN 1213-1814.
 155. JURÁŇ, Vilém, Martin SMRČKA, Karel SVOBODA, Pavel FADRUS, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Roman GÁL. Indikace dekompresivní kraniektomie u traumat mozku. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie, Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 72/105, č. 5, s. 439-445. ISSN 1210-7859.
 156. VYBÍHAL, Václav, Marek SOVA, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA a Miloš KEŘKOVSKÝ. Maternal hydrocepahlus with CSF shunts: Report of three cases. In Hydrocephalus 2009. Baltimore, Maryland, USA, 2009. s. 140-140, 1 s.
 157. FADRUS, Pavel, Václav VYBÍHAL, Tomáš SVOBODA, Eduard NEUMAN, Martin SMRČKA, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Morbus Lhermitte-Duclos - kazuistika. In Edukační sborník - XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2009. s. 324-324, 1 s. ISBN 978-80-86793-12-2.
 158. SMRČKA, Martin, Marek SOVA, Václav VYBÍHAL, Soňa KRYŠTOFOVÁ, Eduard NEUMAN, Pavel FADRUS a Tomáš SVOBODA. Možnosti zvýšení radikality resekce u pacientů s gliomy mozku. In Edukační sborník - XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2009. s. 226-226, 1 s. ISBN 978-80-86793-12-2.
 159. FADRUS, Pavel, Tomáš SVOBODA, Ondřej SLABÝ, Radek LAKOMÝ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Pavel ŠLAMPA, Jaroslav MICHÁLEK, Marek SOVA a Martin SMRČKA. Nové trendy v terapii high-grade gliomů. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie, Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 72/105, Suppl 1, s. 37-37. ISSN 1210-7859.
 160. SVOBODA, Tomáš, Pavel FADRUS, Eduard NEUMAN a Martin SMRČKA. První klinické zkušenosti s využitím "fluorescence-guided" resekcí u mozkových tumorů. In Edukační sborník - XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2009. s. 227-227, 1 s. ISBN 978-80-86793-12-2.
 161. SLABÝ, Ondřej, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Milana ŠACHLOVÁ, Pavel FADRUS, Leoš KŘEN, Kateřina SOBKOVÁ, Dalibor VALÍK, Jaroslav MICHÁLEK a Rostislav VYZULA. Significance of microRNAs in predictive oncology: experimental and clinical observations in colorectal cancer, breast cancer and glioblastoma. In Abstract Book of the The 5th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry. 2009. vyd. Olomouc: The Czech Society of Pathologists CLS JEP, 2009. s. 22-22, 1 s. ISBN 978-80-87327-07-4.
 162. SLABÝ, Ondřej, M. SVOBODA, P. FABIAN, M. ŠACHLOVÁ a Pavel FADRUS. Significance of microRNAs in predictive oncology: experimental and clinical observations in colorectal cancer, breast cancer and glioblastoma. In Abstract Book of the 5th Symposium and Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry. Olomouc: The Czech Society of Pathologists ČLS JEP, 2009. s. 22-22, 1 s. ISBN 978-80-87327-07-4.
 163. FADRUS, Pavel, O. SLABÝ, Radek LAKOMÝ, Eva LŽIČAŘOVÁ, Leoš KŘEN, Pavel ŠLAMPA, Tomáš SVOBODA, Václav VYBÍHAL a Martin SMRČKA. Stanovení stupně metylace genu kódujícího O6-metylguanin DNA metyltrensferázu (MGMT) u pacientů s glioblastomem. Neurologie pro praxi, Olomouc: SOLEN s.r.o., Lazecká 297/51, 2009, roč. 10/2009, Suplement, s. 14-15. ISSN 1213-1814.
 164. FADRUS, Pavel, O. SLABÝ, Radek LAKOMÝ, Eva LŽIČAŘOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Tomáš SVOBODA a Martin SMRČKA. Určení stupně metylace genu kódujícího O6-metylguanin DNA metyltransferázu (MGMT) u pacientů s glioblastomem - pilotní studie. In Edukační sborník - XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2009. s. 33-33, 1 s. ISBN 978-80-86793-12-2.
 165. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Petr BEDNAŘÍK, Tomáš SVOBODA, Pavel FADRUS a Milena KOŠŤÁLOVÁ. Využití funkční MR v předoperačním mapování řečových funkcí. In VIII. afaziologické sympozium, abstrakt: Česk. a slov.Neurol N 2009; 72/105 (2) :194. 2009. ISBN 978-80-904020-0-3.
 166. SLABÝ, Ondřej, Pavel FABIAN, Milana ŠACHLOVÁ, Pavel FADRUS, Leoš KŘEN, Radek LAKOMÝ, Marek SVOBODA, Dalibor VALÍK, Jaroslav MICHÁLEK a Rostislav VYZULA. Význam mikroRNA v prediktivní onkologii: vlastní pozorování u kolorektálního karcinomu, "basal-like" mamárního karcinomu a multiformního glioblastomu. In Edukační sborník. XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009. s. 40-41, 2 s. ISBN 978-80-86793-12-2.
 167. 2008

 168. SVOBODA, Tomáš, Eduard NEUMAN, Jaroslav DUBA, P. BEDNAŘÍK a Pavel FADRUS. "Awake Surgery" for Low-Grade Glioma Resection. Journal für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie, Gablitz: Krause und Pachernegg GmbH, 2008, roč. 9.Jahrgang, Sonderh. 1, s. 30. ISSN 1608-1587.
 169. FADRUS, Pavel, Tomáš SVOBODA, Eduard NEUMAN, Martin SMRČKA, Václav VYBÍHAL a Leoš KŘEN. Cerebral Gangliogliomas - Case Report. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie, Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, Suppl. 2, s. 67-67. ISSN 1210-7859.
 170. FADRUS, Pavel, Tomáš SVOBODA, Josef MUSIL, Martin SMRČKA, Václav VYBÍHAL a Leoš KŘEN. Cerebral Gangliogliomas: A Case Report. Journal für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie, Gablitz: Krause und Pachernegg GmbH, 2008, roč. 9.Jahrgang, Sonderh. 1, s. 29. ISSN 1608-1587.
 171. SMRČKA, Martin, Eduard NEUMAN, Vilém JURÁŇ, Tomáš SVOBODA a Pavel FADRUS. Fluorescence in Microneurosurgery as a Perioperative Diagnostic Method. Journal für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie, Gablitz: Krause und Pachernegg GmbH, 2008, roč. 9.Jahrgang, Sonderh. 1, s. 30-31. ISSN 1608-1587.
 172. SMRČKA, Martin, Eduard NEUMAN, Vilém JURÁŇ, Tomáš SVOBODA a Pavel FADRUS. Fluorescence v mikroneurochirurgii jako peroperační diagnostická metoda. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie, Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, Suppl. 2, s. 22-22. ISSN 1210-7859.
 173. FADRUS, Pavel, Eduard NEUMAN, Tomáš SVOBODA, Václav VYBÍHAL, Martin SMRČKA a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Gliomatosis cerebri - a Report Cases Treated Stereo Biopsy and the Radiation Therapy. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie, Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, Suppl. 2, s. 64-64. ISSN 1210-7859.
 174. FADRUS, Pavel, Tomáš SVOBODA, Martin SMRČKA, Josef MUSIL, Eduard NEUMAN a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Gliomatosis Cerebri: A Report of Cases Treated Stereobiopsy and the Radiation Therapy. Journal für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie, Gablitz: Krause und Pachernegg GmbH, 2008, roč. 9.Jahrgang, Sonderh. 1, s. 29. ISSN 1608-1587.
 175. VYBÍHAL, Václav, Marek SOVA, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA a M. KEŘKOVSKÝ. Hydrocephalus with cerebrospinal fluid shunts during pregnancy: Report of two cases. Clinical Neurology and Neurosurgery, Holandsko: Elsevier, 2008, roč. 110, Suppl. 1, s. S40. ISSN 0303-8467.
 176. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, George HANOUN, M. MAN a E. BUDINSKÁ. Laparoscopic versus laparotomic shunt placement in adults with hydrocephalus. In Clinical Neurology and Neurosurgery, vol. 110, Suppl. 1. 2008. ISSN 0303-8467.
 177. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, George HANOUN, M. MAN a Martin SMRČKA. Laparotomická a laparoskopická technika při implantaci peritoneální části shuntu. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie, Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, Suppl. 2, s. 64-65. ISSN 1210-7859.
 178. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Josef MUSIL a Milan VIDLÁK. Morbus Lhermitte-Duclos - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, Suppl. 2, s. 64-64. ISSN 1210-7859.
 179. SVOBODA, Tomáš, F. KRAMÁŘ, J. MUŽÍK, Eduard NEUMAN a Pavel FADRUS. Neuroonkologický registr DoIT - současný stav. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie, Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, Suppl. 2, s. 58-58. ISSN 1210-7859.
 180. SVOBODA, Tomáš, F. KRAMÁŘ, Eduard NEUMAN, I. ŠIKOVÁ a Pavel FADRUS. Neuroonkologický registr DoIT a jeho využití v dispenzarizaci pacientů s gliálními tumory. In Edukační sborník - XXXII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 207-208, 2 s. ISBN 978-9780-86793-11-5.
 181. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Marek SOVA, Martin SMRČKA a Miloš KEŘKOVSKÝ. Normotenzní hydrocefalus - naše zkušenosti s diagnostikou a léčbou. Neurologie pro praxi, SOLEN s.r.o., 2008, roč. 2008, Suppl. A, s. A14-A14. ISSN 1213-1814.
 182. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Marek SOVA, Martin SMRČKA a Miloš KEŘKOVSKÝ. Normotenzní hydrocefalus - naše zkušenosti s diagnostikou a léčbou. In NeuroSki 2008. 2008.
 183. VYBÍHAL, Václav, Martin SMRČKA, Vladimír SMRČKA a Pavel FADRUS. Normotenzní hydrocefalus - selekce pacientů k implantaci shuntu. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie, Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, Suppl. 2, s. 29-29. ISSN 1210-7859.
 184. SLABÝ, Ondřej, Roman HRSTKA, Jana NOVÁKOVÁ, Kateřina CIBULKOVÁ, Eva LŽIČAŘOVÁ, Radek LAKOMÝ, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA a Jaroslav MICHÁLEK. Prediktivní význam vybraných mikroRNA a metylačního stavu promotoru MGMT u pacientů s multiformním glioblastomem. In Sborník abstrakt IV. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE (supplementum časopisu Onkologie). 2008. vyd. Olomouc: Solen s.r.o., 2008. s. 19. ISSN 1803-5922.
 185. SLABÝ, O., R. HRSTKA, J. NOVÁKOVÁ, K. CIBULKOVÁ, E. LŽIČAŘOVÁ, R. LAKOMÝ, KŘEN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA a Jaroslav MICHÁLEK. Prediktivní význam vybraných mikroRNA a metylačního stavu promotoru MGMT u pacientů s multiformním glioblastomem. In Onkologie 2008 - sborník abstrakt. 2008.
 186. FADRUS, Pavel, Tomáš SVOBODA, Eduard NEUMAN, Martin SMRČKA, Pavel ŠLAMPA a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Současné možnosti léčby low grade gliomů mozku. In Edukační sborník - XXXII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 213-214, 2 s. ISBN 978-9780-86793-11-5.
 187. FADRUS, Pavel, R. LAKOMÝ, R. HRSTKA, E. LŽIČAŘOVÁ a Pavel ŠLAMPA. Stanovení metylace genu pro O6-metylguanin DNA metyltransferasu (MGMT) u pacientů s glioblastomem - pilotní studie. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie, Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, Suppl. 2, s. 58-58. ISSN 1210-7859.
 188. SMRČKA, Martin, Eduard NEUMAN, Pavel FADRUS, Tomáš SVOBODA a Pavel ŠLAMPA. Týmová spolupráce při léčbě maligních gliomů mozku. In The 4th congress of the Slovak Neurosurgical Society - Final Program and Abstracts. Bratislava: Slovak Neurosurgical Society in cooperation the Czech Neurosurgical Society, 2008. s. 47-47, 1 s.
 189. SMRČKA, Martin, Eduard NEUMAN, Pavel FADRUS, Tomáš SVOBODA a Pavel ŠLAMPA. Výsledky léčby pacientů s glioblastoma multiforme ve FN Brno a MOÚ. In Edukační sborník - XXXII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 215-216, 2 s. ISBN 978-9780-86793-11-5.
 190. ŠLAMPA, Pavel, Pavel FADRUS, J. GARČIC, P. ČOUPEK, L. HYNKOVÁ, I. ČOUPKOVÁ, M. STEINER, D. PRINC a R. LAKOMÝ. Výsledky stereotaktické radioterapie nádorů CNS. In Staškovy dny - sborník abstrakt. 2008. s. 88-88, 1 s.
 191. ŠLAMPA, Pavel, Pavel FADRUS, Jan GARČIC, P. ČOUPEK, L. HYNKOVÁ, Martin SMRČKA, I. ČOUPKOVÁ, M. STEINER, D. PRINC a J. HŘIVŇACKÁ. Výsledky stereotaktické radioterapie nádorů CNS. In Edukační sborník - XXXII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 214-214, 1 s. ISBN 978-9780-86793-11-5.
 192. SVOBODA, Tomáš, Eduard NEUMAN, Miloš DUBA, Petr BEDNAŘÍK a Pavel FADRUS. Využití "awake resekce" při operacích low-grade gliomů. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie, Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, Suppl. 2, s. 21-21. ISSN 1210-7859.
 193. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Miloš DUBA, Milan VIDLÁK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Vzácné nádory mozečku - kazuistiky. In Edukační sborník - XXXII. Brněnské onkologické dny. 2008.
 194. 2007

 195. MUSIL, Josef, Miloš DUBA, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, V. TICHÝ a Richard CHALOUPKA. Aneurysmatická kostní cysta v oblasti L1 u 16-letého nemocného. In Sborník abstrakt - II. výročný kongres Slovenskej a českej spondylochirurgickej spoločnosti. Poprad, 2007. s. 29-30, 2 s.
 196. FADRUS, Pavel, Vilém JURÁŇ, Eduard NEUMAN, Martin SMRČKA, Václav VYBÍHAL a Leoš KŘEN. Cerebral gangliogliomas. The case reports with MR and PET findings. Acta Neurochirurgica, Wien, 2007, I-CCXXVII, s. 126. ISSN 0001-6268.
 197. FADRUS, Pavel, Vilém JURÁŇ, Tomáš SVOBODA, Martin SMRČKA, Václav VYBÍHAL a Leoš KŘEN. Gliomatosis cerebri. The case reports treated with radiation therapy. Acta Neurochirurgica, Wien, 2007, I-CCXXVII, s. 130-130. ISSN 0001-6268.
 198. SVOBODA, Tomáš, Pavel FADRUS, I. ŠIKOVÁ, Martin SMRČKA a Eduard NEUMAN. Indikace stereotaktické radioterapie a radiochirurgie (LINAC) u mozkových tumorů. In Pracovní dny České a slovenské neurochirurgické společnosti ČLS JEP. Špindlerův Mlýn: Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové, 2007. s. 47. ISBN 978-80-239-8990-0.
 199. SVOBODA, Tomáš, Pavel FADRUS, Pavel ŠLAMPA, Martin SMRČKA a I. ČOUPKOVÁ. Klinické zkušenosti u pacientů léčených stereotaktickou radiochirurgií a radioterapií přístrojem LINAC. In Kuncův memoriál 2007. Praha: Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze a Subkatedra neurochirurgie IPVZ, 2007. s. 23.
 200. FADRUS, Pavel. Maligní mozkové nádory. In Terapie mozkových nádorů. 2007.
 201. SMRČKA, Martin, Pavel FADRUS, SVOBODA, Eduard NEUMAN a Karel SVOBODA. Neurochirurgická léčba mozkových nádorů. In Sborník abstrakt - XXXIX. Neurofarmakologické sympózium. Neuroonkologie. Lísek u Bystřice nad Pernštejnem, 2007. s. 1-5, 6 s.
 202. SVOBODA, Tomáš, Pavel FADRUS a Eduard NEUMAN. Neuroonkologie na Neurochirurgické klinice FN Brno. Nemocniční listy, Fakultní nemocnice Brno: Fakultní nemocnice Brno, 2007, VIII., č. 4, s. 13-15. ISSN 1802-0224.
 203. SLÁMA, Ondřej, Ladislav KABELKA, Jiří VORLÍČEK, Radka ALEXANDROVÁ, S. BLAŽKOVÁ, Z. BYSTŘICKÝ, Pavel FADRUS, Ludmila HYNKOVÁ, O. JARKOVSKÁ, Jiří JURA, J. JUŘÍČKOVÁ, Z. KALVACH, J. KIRSCHOVÁ, Petr LOKAJ, Jan MALÁSKA, A. MIŠOŇOVÁ, J.M. PROKOP, Lukáš PRUDIL, P. RIDZOŇ, Z. ŘEHÁK, Jana SKŘIČKOVÁ, Pavel ŠEVČÍK, M. ŠTĚPÁNKOVÁ, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ a P. VEDRA. Paliativní medicína pro praxi. paliativní péče. 1.vyd. Praha: Galén, 2007. 362 s. ISBN 978-80-7262-505-5.
 204. FADRUS, Pavel, Ondřej SLÁMA, Ladislav KABELKA a Jiří VORLÍČEK. Paliativní medicína pro praxi. In Paliativní medicína pro praxi. : Galén, 2007. 362 s. ISBN 978-80-7262-505-5.
 205. NEUMAN, Eduard, Tomáš SVOBODA, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA a Andrej MRLIAN. První zkušenosti s používáním operačního mikroskopu spřáhnutého a koordinovaného s bezrámovou stereotaktickou navigací. In Pracovní dny české a slovenské neurochirurgické společnosti ČLS JEP. Špindlerův Mlýn: Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové, 2007. s. 21. ISBN 978-80-239-8990-0.
 206. MUSIL, Josef, Olga BAUDYŠOVÁ, Miloš DUBA, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA a Eduard NEUMAN. Solitary fibrous tumor of central nervous system. A case report. Acta Neurochirurgica, Wien, 2007, I-CCXXVII, s. 151-151. ISSN 0001-6268.
 207. ŠLAMPA, Pavel, Pavel FADRUS, J GARČIC, Tomáš SVOBODA, B ONDROVÁ a Martin SMRČKA. Stereotaktická radioterapie v praxi MOÚ. In Kuncův memoriál 2007. Praha: Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze a Subkatedra neurochirurgie IPVZ, 2007. s. 23.
 208. MUSIL, Josef, Miloš DUBA, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA a Leoš KŘEN. Teratom v oblasti conus medularis - kasuistika. In Pracovní dny České a slovenské neurochirurgické společnosti ČLS JEP. Špindlerův Mlýn: Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové, 2007. s. 49. ISBN 978-80-239-8990-0.
 209. SMRČKA, Martin, Eduard NEUMAN, Pavel FADRUS, Tomáš SVOBODA a Pavel ŠLAMPA. The results of treatment of patients with glioblastoma in University Hospital Brno and Masaryk´s Oncology Institute. Acta Neurochirurgica, Wien, 2007, I-CCXXVII, s. 128-128. ISSN 0001-6268.
 210. SMRČKA, Martin, Eduard NEUMAN, Pavel FADRUS, Tomáš SVOBODA a Pavel ŠLAMPA. Výsledky léčby pacientů s glioblastoma multiforme. In Kuncův memoriál 2007. Praha: Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze a Subkatedra neurochirurgie IPVZ, 2007. s. 21.
 211. 2006

 212. FADRUS, Pavel, Tomáš SVOBODA, Josef MUSIL, Martin SMRČKA, Václav VYBÍHAL a Leoš KŘEN. Cerebral gangliogliomas: a report of two cases with MR and PET findings. In Proceedings - 4th CENS Meeting. Budapest, Hungary, 2006. s. 71.
 213. FADRUS, Pavel, Tomáš SVOBODA, Martin SMRČKA, Josef MUSIL, Eduard NEUMAN a Leoš KŘEN. Gliomatosis cerebri a report of two cases treated with radiation therapy. In Proceedings - 4th CENS Meeting. Budapest, Hungary, 2006. s. 72.
 214. VYBÍHAL, Václav, Martin SMRČKA, Jaroslav BOUDNÝ a Pavel FADRUS. Incidence chronického hydrocefalu po subarachnoidálním krvácení v závislosti na způsobu ošetření aneuryzmatu. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2006, roč. 69/102, Suppl. 3, s. 36. ISSN 1210-7859.
 215. VYBÍHAL, Václav, Martin SMRČKA a Pavel FADRUS. Incidence of hydrocephalus following the subarachnoidal haemorrhage with respect to the surgical or endovascular treatment of aneurysm. In Hydrocephalus 2006 - Final programme. Göteborg, Sweden: Hydrocephalus society, 2006. s. Po4, 1 s.
 216. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA a Petr BENDA. Post-operation complications of the peritoneal part of a shunt after laparotomy and laparoscopy. In Hydrocephalus 2006 - Final programme. Göteborg, Sweden: Hydrocephalus society, 2006. s. Po49, 1 s.
 217. MUSIL, Josef, Miloš DUBA, Markéta HERMANOVÁ, Eduard NEUMAN a Pavel FADRUS. Solitary fibrous tumor in CNS - casuistics. In Proceedings - 4th CENS Meeting. Budapest, Hungary, 2006. s. 99.
 218. VYBÍHAL, Václav, Marek SOVA, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA a René JURA. Změny intrakraniální hemodynamiky po kranioplastice. In Kuncův memoriál 2006. Praha: Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze, 2006. s. 27.
 219. 2005

 220. FADRUS, Pavel, Vladimír SMRČKA, Martin SMRČKA, Tomáš SVOBODA, Eduard NEUMAN a Karel MÁCA. Monitorování intraparenchymového a intrahematomového tlaku při stereotaktické evakuaci spontánních intracerebrálních hematomů. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2005, roč. 68/101, č. 5, s. 303-309. ISSN 1210-7859.
 221. SMRČKA, Martin, Pavel FADRUS, Eduard NEUMAN a Roman GÁL. Použití mírné hypotermie v neurochirurgii. Časopis lékařů českých, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2005, roč. 144, č. 1, s. 19-23. ISSN 0008-7335.
 222. FADRUS, Pavel, Pavel ŠLAMPA, J GARČIC, H HOROVÁ, L. HYNKOVÁ a Tomáš SVOBODA. První klinické zkušenosti u pacientů léčených stereotaktickou radiochirurgií a radioterapií přístrojem LINAC. In Sborník abstrakt - Pracovní dny České neurochirurgické společnosti. Praha: Česká neurochirurgická společnost, 2005.
 223. FADRUS, Pavel, Pavel ŠLAMPA, J GARČIC, H HOROVÁ, L HYNKOVÁ a Tomáš SVOBODA. První klinické zkušenosti u pacientů léčených stereotaktickou radiochirurgií a radioterapií přístrojem LINAC. In XII. jihočeské onkologické dny - sborník přednášek. Český Krumlov, 2005. s. 21-22, 2 s. ISBN 80-239-5607-8.
 224. SMRČKA, Martin a Pavel FADRUS. Spontánní intracerebrální hematom - indikace ke stereotaktické evakuaci a otevřenému výkonu. In Sborník abstrakt a program odborných přednášek. Hradec Králové: Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice, Hradec Králové, 2005. s. 53. ISBN 80-239-4489-1.
 225. ŠLAMPA, Pavel, Pavel FADRUS, P GARČIC, HOROVÁ, L HYNKOVÁ, P ČOUPEK a K POLÁK. Stereotaktická radiochirurgie a radioterapie pomocí mMLC. In Edukační sborník - XXIX. Brněnské onkologické dny. Brno, 2005. s. 281-282, 2 s. ISBN 80-86793-05-2.
 226. SMRČKA, Martin, Vladimír PŘIBÁŇ, Roman GÁL, Pavel FADRUS a Libor PAŠA. Vybrané kapitoly z neurochirurgie pro studenty lékařské fakulty. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 110 s. ISBN 80-210-3788-1.
 227. FADRUS, Pavel, Tomáš SVOBODA, Vilém JURÁŇ, Martin SMRČKA, Josef MUSIL, Václav VYBÍHAL a Z ŘEHÁK. Vyšetření PET u nádorů CNS - první zkušenosti z pohledu neurochirurga. In Sborník abstrakt - Pracovní dny České neurochirurgické společnosti. Praha: Česká neurochirurgická společnost, 2005. 1 s.
 228. 2004

 229. MUSIL, Josef, Pavel FADRUS, T SVOBODA, Karel MÁCA a Vladimír SMRČKA. Endoscopic treatment of arachnoid cysts combined with frame based stereonavigation. In Proceedings - 3rd CENS Meeting. Ljubljana, Slovinsko: Central European Neurosurgical Society, 2004. s. 160.
 230. FADRUS, Pavel, Vladimír SMRČKA, Tomáš SVOBODA, Karel MÁCA a Eduard NEUMAN. Měření intrakraniálního tlaku při stereotaktické evakuaci spontánního intracerebrálního krvácení. In Pracovní dny ČNCHS 2004 - Finální program a abstrakta. Liberec: NCH odd. Neurocentrum Liberec, 2004. s. 43-44, 2 s. ISSN 1210-7859.
 231. MUSIL, Josef, Pavel FADRUS, Soňa KRYŠTOFOVÁ, Tomáš SVOBODA a Vladimír SMRČKA. Neuroendoskopie v kombinaci se stereonavigací v operační léčbě intrakraniálních cyst. In Pracovní dny ČNCHS 2004 - Finální program a abstrakta. Liberec: NCH odd. Neurocentrum Liberec, 2004. s. 66-67, 2 s.
 232. FADRUS, Pavel, Vladimír SMRČKA, Karel MÁCA, Tomáš SVOBODA a Eduard NEUMAN. Spontaneous supratentorial intracerebral hematoma - monitoring of intracranial pressure during stereotactic evacuation. In Proceedings - 3rd CENS Meeting - abstract book. Ljubljana, Slovinsko: Central European Neurosurgical Society, 2004. s. 138.
 233. FADRUS, Pavel, Vladimír SMRČKA, Tomáš SVOBODA, Karel MÁCA, Pavel NÁDVORNÍK a Eduard NEUMAN. Stereotactic evacuation of spontaneous infratentorial hemorrhage with monitoring of intracerebral Pressure. Bratislavské Lékárské Listy, Bratislava, SR: LF UK Bratislava, 2004, roč. 105, 5-6, s. 235-239. ISSN 0006-9248.
 234. FADRUS, Pavel, Vladimír SMRČKA, Tomáš SVOBODA, Karel MÁCA a Eduard NEUMAN. Stereotactic Evacuation on Intracereberall Hemorrhagie with Monitoring of Intracereberal Pressure. In Proceedings - 3rd CENS Meeting. Ljubljana, Slovinsko: Central European Neurosurgical Society, 2004. s. 137.
 235. 2003

 236. FADRUS, Pavel, Karel MÁCA, Tomáš SVOBODA a Vladimír SMRČKA. Intracranial pressure - monitoring during stereotactic evacuation of infratentorial hematomas. In 31. Šerclovy dny : Abstrakta. Harrachov: Neurologická klinika FN v Hradci Králové, 2003. s. 51-51, 1 s. ISBN 80-239-0104-4.
 237. FADRUS, Pavel, Vladimír SMRČKA, Karel MÁCA, Tomáš SVOBODA a Eduard NEUMAN. Měření intrakraniálního tlaku během stereotaktické evakuace spontánního intracerebrálního krvácení. In 31. Šerclovy dny: Abstrakta. Harrachov: Neurologická klinika FN Hradec Králové, 2003. s. 15-15, 1 s. ISBN 80-239-0104-4.
 238. FADRUS, Pavel, Vladimír SMRČKA, Karel MÁCA, Tomáš SVOBODA a Eduard NEUMAN. Monitoring intrakraniálního tlaku během stereotaktické evakuace spontánního intracerebrálního krvácení. In Pracovní dny České neurochirurgické společnosti 2003 : Program a abstrakta. Praha: Neurochirurgická klinika ÚVN Praha, 2003. s. 34-34, 1 s.
 239. FADRUS, Pavel, Eduard NEUMAN, Karel MÁCA, Tomáš SVOBODA a Vladimír SMRČKA. Monitoring of intracranial pressure in patients with spontaneous intracerebral hematoma. In Neuro-ski : Abstrakta. Harrachov: Neurologická klinika FN v Hradci Králové, 2003. s. 9-9, 1 s. ISBN 80-239-0103-6.
 240. FADRUS, Pavel, Vladimír SMRČKA, Karel MÁCA, Tomáš SVOBODA a Eduard NEUMAN. Spontaneous intracerebral hematoma - monitoring of intracranial pressure during stereotactic evacuation. In Neurosurgery 2003 : Resumos/Oral Presentations. Lisboa: Ëuropean Association of Neurosurgical Societies, 2003. s. 122-122, 1 s.
 241. FADRUS, Pavel, Karel MÁCA, Tomáš SVOBODA, Vladimír SMRČKA a Eduard NEUMAN. Stereotactic evacuation of infratentorial hematomas by transtentorial approach with monitoring of intracerebral pressure. In Neurosurgery 2003 : Resumos/Posters. Lisboa: European association of Neurosurgical Soieties, 2003. s. 51-51, 1 s.
 242. FADRUS, Pavel, Karel MÁCA, Tomáš SVOBODA, Vladimír SMRČKA a Eduard NEUMAN. Stereotactic Evacuation of Infratentorial Hematomas by Transtentorial Approach with Monitoring of Intracerebral Pressure. In Pracovní dny České neurochirurgické společnosti 2003 : Pragram a abstrakta. Praha: Neurochirurgická klinika ÚVN Praha, 2003. s. 58-58, 1 s.
 243. FADRUS, Pavel, Jan BUČEK, Eva LŽIČAŘOVÁ, Yvonne BENEŠOVÁ a Tomáš SVOBODA. Stereotaktická biopsie v dagnostice demence - kazuistika. In 31. Šerclovy dny : Abstrakta. Harrachov: Neurologická klinika FN v Hradci Králové, 2003. s. 9-9, 1 s. ISBN 80-239-0104-4.
 244. FADRUS, Pavel, Tomáš SVOBODA, Karel MÁCA, Vladimír SMRČKA a Eduard NEUMAN. Stereotaktická evakuace spontánních infratentoriálních hematomů s možností monitorace intrakraniálního tlaku. In 31. Šerclovy dny : Abstrakta. Harrachov: Neurologická klinika FN v Hradci Králové, 2003. s. 16-16, 1 s. ISBN 80-239-0104-4.
 245. FADRUS, Pavel, Tomáš SVOBODA, Karel MÁCA, Josef MUSIL a Vladimír SMRČKA. Treatment of arachnoid cysts by neuroendoscopy combined with frame based stereonavigation. In Pracovní dny České neurochirurgické společnosti 2003 : Program a abstrakta. Praha: Neurochirurgická klinika ÚVN Praha, 2003. s. 57-57, 1 s.
 246. 2001

 247. GÁL, Roman, Ivan ČUNDRLE, Martin SMRČKA, Karel MÁCA, Tomáš SVOBODA a Pavel FADRUS. Mild hypothermia therapy for patients with severe head injury. In Neuro-ski. Harrachov: FN Hradec Králové, 2001. s. 40. ISBN 80-238-3650-1.
 248. SMRČKA, Vladimír, Pavel NÁDVORNÍK, Pavel FADRUS, Karel MÁCA a SVOBODA. Monitorování intraparenchymového a intrahematomového tlaku při stereotaktické evakuaci spontánních mozkových krvácení. : IGA MZ ČR, 2001.
 249. 2000

 250. NÁDVORNÍK, Pavel, Pavel FADRUS, Karel MÁCA, Vladimír SMRČKA a Josef MUSIL. Jednoduchý stereotaktický operační přístroj, SOP. Rozhledy v chirurgii, Praha, 2000, roč. 79, č. 2, s. 84-86. ISSN 1803-6597.
 251. SMRČKA, Vladimír, Pavel NÁDVORNÍK, Martin SMRČKA a Pavel FADRUS. Spontánní intracerebrální krvácení. Souborný referát. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, supplementum, Praha: Česká lékařská společnost, 2000, roč. 63/96, č. 6, s. 39-43. ISSN 1210-7859.
 252. 1998

 253. SMRČKA, Vladimír, Pavel CEJPEK, Martin SMRČKA a Pavel FADRUS. Cílená evakuace traumatických hematomů mozku. 1998.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 3. 2019 23:01