Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Obecná chemie

Studijní materiál Obecná chemie je primárně určen pro posluchače Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, připravující se na profesní dráhu učitele chemie na základní škole, jako výchozí pomůcka ke studiu. Cílem je přiblížit předmět Obecná chemie studentům prvního ročníku, vysvětlit základní pojmy a souvislosti. Součástí studijního materiálu jsou mimo jiné i názorné příklady vedoucí ke snadnějšímu pochopení problematiky. Materiál je určen také všem ostatním zájemcům o chemii.

Autorky děkují všem, kdo jakkoli napomohli při tvorbě a recenzi tohoto studijního materiálu, i těm, kteří svými radami a připomínkami v budoucnu přispějí k odstranění jeho dosud přehlédnutých nedostatků.

Obecná chemie
elektronická kniha (PDF)

Autoři publikace

doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr. doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta MU

Osobní stránka v IS MU
Mgr. Zuzana Mokrá Mgr. Zuzana Mokrá
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta MU

Osobní stránka v IS MU (autentizováno)
Mgr. Barbora Valová Mgr. Barbora Valová
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta MU

Osobní stránka v IS MU (autentizováno)

Tiráž

Obecná chemie

Multimediální elektronický výukový materiál

Cídlová, Hana | Mokrá, Zuzana (autentizováno) | Valová, Barbora (autentizováno)

1. vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2018

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2017–2018

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-8953-2

© 2018 Masarykova univerzita