CM219BZk Souborná zkouška teoreticko-historická v programu CŽV

Právnická fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/0. 3 kr. Ukončení: BZk.
Garance
Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Předpoklady
CM103Zk Obecné právní dějiny && CM103Z Obecné právní dějiny seminář && ( CM104Z České právní dějiny - sem || CM201Z České právní dějiny II sem ) && ( CM104Zk České právní dějiny || CM201Zk České právní dějiny novověku ) && CM121Zk Státověda && ( CM115Z Teorie práva cvičení || CM220K Praktikum z teorie práva ) && CM113Z Teorie práva sem && CM113Zk Teorie práva && CM203Z Římské právo II sem && CM203Zk Římské právo II && ( CM212Z Sociologie práva sem || CM102Z Sociologie práva ) && ( CM212Zk Sociologie práva || CM102Zk Sociologie práva ) && CM213Z Ústavní právo I && CM214Z Občanské právo I && CM215Zk Úvod do ev. a mezinar. práva && CM206Z Základy ekonomie I && (( CM216Z Filozofie pro právníky sem && CM216Zk Filozofie pro právníky ) || ( CM218Z Dějiny právního myšlení - sem && CM218Zk Dějiny právního myšlení ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Registrace probíhá společně s ostatními předměty 2. semestru, přihlašování na termíny zkoušky Vám bude umožněno ihned po splnění všech předpokladů pomocí aplikace seminární skupiny (nikoli termíny zkoušek!). Předmět Vám bude zapsán nejpozději po zkoušce.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Souborná zkouška teoreticko-historická
Osnova
  • bez osnovy
Literatura
  • dle předmětů
Výukové metody
bez výuky
Metody hodnocení
ústní zkouška před komisí
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: 1x.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2014/CM219BZk