Bi4035 Praktikum z molekulární biologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2007
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.
Rozvrh
Út 13:00–16:50 BprR
Předpoklady
( Ex_3148 Obecná a anorganická chemie || Ex_3155 Obecná chemie || Ex_2145 Anorganická chemie - cvičení || Ex_3148 Obecná a anorganická chemie || C1080 Obecná chemie-lab.cvič. || C1620 Obecná a anorg.chemie-cvič. || C1650 Základy chemie-lab.cvič. || C2100 Anorganická chemie-lab.cvičení || C2500 Obecná chemie-lab.cvič. || C2740 Základy chemie-lab.cvič. || C2480 Základy org. chemie a biochem. || SOUHLAS ) && NOW ( Bi4020 Molekulární biologie ) && ! B4020 Molekulární biologie && ! B7940 Molekulární biologie && ! B3120 Molekulární biologie && ! Bi4020c Molekulární biologie - cvičení
Znalost molekulární struktury a funkce prokaryotického a eukaryotického genomu. Znalost základních mikrobiologických technik jako kultivace bakterií, stanovení titru bakteriální suspenze. Znalost výpočtů složení chemických roztoků a jejich příprava. Předpokládá se předchozí absolvování základních cvičení z anorganické a organické chemie a mikrobiologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/80, pouze zareg.: 0/80
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět patří k základnímu praktickému kurzu Molekulární biologie pro studenty bakalářského programu Biologie. Obsahuje praktické úlohy, sloužící k osvojení si základních metodických postupů v molekulární biologii, především izolace a manipulace s nukleovými kyselinami.
Osnova
  • Příprava roztoků používaných v molekulární biologii. Izolace plazmidové DNA. Stanovení čistoty a koncentrace DNA. Štěpení DNA restrikčními endonukleázami. Elektroforéza v agarózovém gelu. Izolace chromozomální DNA. Centrifugační metody.
Literatura
Metody hodnocení
Z důvodu, že většina úloh prováděných v tomto cvičení je časově značně náročná, výuka probíhá 1 krát za 14 dní v rozsahu dvojnásobné týdenní dotace.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.