Bi4035 Praktikum z molekulární biologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marian Varga, Ph.D. (cvičící)
Bc. Dana Peňázová (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi4035/01: St 12:00–15:50 D36/216, V. Růžičková
Bi4035/02_1: Čt 13:00–16:50 D36/216, V. Růžičková
Bi4035/02_2: Čt 13:00–16:50 D36/216, P. Beneš
Bi4035/03: St 8:00–11:50 D36/216, P. Beneš
Předpoklady
( C1600 Základní praktikum z chemie || C1080 Obecná chemie-lab.cvič. || C1620 Obecná a anorg.chemie-cvič. || C1650 Základy chemie-lab.cvič. || C2100 Anorganická chemie-lab.cvičení || C2500 Obecná chemie-lab.cvič. || C2740 Základy chemie-lab.cvič. || C2480 Základy org. chemie a biochem. || SOUHLAS ) && ( Bi4020 Molekulární biologie || NOW ( Bi4020 Molekulární biologie )) && ! B4020 Molekulární biologie && ! B7940 Molekulární biologie && ! B3120 Molekulární biologie && ! Bi4020c Základy metod mol. biologie
Znalost molekulární struktury a funkce prokaryotického a eukaryotického genomu. Znalost základních mikrobiologických technik jako kultivace bakterií, stanovení titru bakteriální suspenze. Znalost výpočtů složení chemických roztoků a jejich příprava. Předpokládá se předchozí absolvování základních cvičení z anorganické a organické chemie a mikrobiologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 135 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/135, pouze zareg.: 0/135
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty pracovat a manipulovat s genetickým materiálem tak, aby po ukončení výuky byli schopni analyzovat DNA chromozomální a plazmidovou bakteriálního původu.
Osnova
  • Předmět patří k základnímu praktickému kurzu Molekulární biologie pro studenty bakalářského programu Biologie. Obsahuje praktické úlohy, sloužící k osvojení si základních metodických postupů v molekulární biologii, především izolace a manipulace s nukleovými kyselinami.Příprava roztoků používaných v molekulární biologii. Úlohy: Izolace plazmidové DNA. Stanovení čistoty a koncentrace DNA. Štěpení DNA restrikčními endonukleázami. Elektroforéza v agarózovém gelu. Izolace chromozomální DNA. Centrifugační metody.
Literatura
Výukové metody
Výuka probíhá formou praktického cvičení. Studenti provádějí laboratorní experimenty v jednotlivých úlohách, seřazených dle osnovy předmětu. Podklady a návody jsou pro studenty vyvěšeny ve studijních materiálech v Isu.
Metody hodnocení
Pro získání zápočtu je nutné absolvování všech laboratorních úloh, zápočtového testu a odevzdání protokolů.
Navazující předměty
Informace učitele
Studenti by měli svojí účastí zvládnout zadané úlohy. Průběžně je hodnocena praktická dovednost posluchačů, schopnost vyhodnotit výsledky zdůvodnit případné negativní výsledky, vypracovat protokoly z provedených úkolů a absolvovat závěrečný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.