FF FBDUpJ Dějiny umění
Název anglicky: Art History
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-DU_ Dějiny umění

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:DU1701Periods of Art History I: from Prehistory to Trajan A. Palladinozk 2/4/010 P P
FF:DU1702Epochy dějin umění II: Středověk, migrace a zrození Evropy I. Folettizk 2/4/010 P P
FF:DU1705Uvedení do studia dějin umění I. O. Jakubeczk 2/4/06 P P
FF:DU1706Uvedení do studia dějin umění II. I. Folettik 2/4/06 P P
FF:DU1707Křesťanská ikonografie Z. Frantovázk 2/0/04 P P
36 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:DU1703Epochy dějin umění III: Raně novověká Evropa a koncept umělce P. Suchánekzk 2/4/010 P P
FF:DU1704Epochy dějin umění IV: Moderní umění A. Pomajzlovázk 2/4/010 P P
FF:DU1706aPostupová ročníková práce I. Folettik 0/0/0 Konzultace.- - P
FF:DU1708Profánní ikonografie R. Nokkala Miltovázk 2/0/04 P P
24 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:DU1710Medieval Art: From Constantine to Giotto I I. Folettizk 2/0/05 P PV
FF:DU1710bStředověké umění od Konstantina po Giotta I.b. I. Folettizk 2/0/05 P PV
FF:DU1711Seminář: Středověké umění od Konstantina po Giotta I. Z. Frantovák 0/2/05 P PV
FF:DU1714Raně novověké umění: od Masaccia po Canovu I. P. Suchánekzk 2/0/05 P PV
FF:DU1715Seminář: Raně novověké umění od Masaccia po Canovu I. R. Nokkala Miltovák 0/2/05 P PV
FF:DU1718Umění současného světa: od Gustava Courbeta po Billa Violu I A. Pomajzlovázk 2/0/05 P PV
FF:DU1719Seminar: The Art of the Contemporary World from Gustave Courbet to Bill Viola I M. Rusinkok 0/2/05 P PV
FF:DU1722Úvod do dějin Architektury J. Kroupazk 2/0/03 Z P
FF:DU1724Italština pro historiky umění I. Folettik 0/2/03 - P
FF:DU1725Francouzština pro historiky umění I. Folettik 0/2/03 - P
FF:DU1727aLatina pro historiky umění 1 K. Dolejšík 0/2/03 - P
FF:DU1735Umělecké techniky a média od středověku po současnosti I T. Valešk 0/2/04 - V
FF:DU1738Seminář: Historik umění v archivu (od 14. do 20. století) T. Valešk 0/2/03 Z P
FF:DU1750Teaching in an Art Museum I. Folettik 0/0/0 Blokově.5 - V
59 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:DU1712Středověké umění: od Konstantina po Giotta II. Z. Frantovázk 2/0/05 P PV
FF:DU1713Seminar: Medieval Art From Constantine to Giotto II A. Palladinok 0/2/05 P PV
FF:DU1716Seminar: Early Modern Art from Masaccio to Canova II O. Jakubeczk 0/2/05 P PV
FF:DU1717Raně novověké umění: od Masaccia po Canovu II R. Nokkala Miltovák 2/0/05 P PV
FF:DU1720Umění současného světa: od Gustava Courbeta po Billa Violu II M. Rusinkozk 2/0/05 P PV
FF:DU1721Seminář: Umění současného světa od Gustava Courbeta po Billa Violu II A. Pomajzlovák 0/2/05 P PV
FF:DU1723Historiografie dějin umění J. Kroupazk 2/0/04 Z P
FF:DU1726Němčina pro historiky umění A. Palladinok 0/2/03 - P
FF:DU1727Latina pro historiky umění 2 K. Dolejšík 0/2/03 - P
FF:DU1729Rétorika II P. Suchánekk 0/2/04 P P
FF:DU1731Komunikace vědy II A. Kelblovák 2/0/05 P P
FF:DU1733Kurátorství v praxi II I. Folettik 2/2/08 P P
FF:DU1736Umělecké techniky a média od středověku po současnost II P. Suchánekk 0/2/04 - V
61 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:DU1728Rétorika I I. Folettik 0/2/04 P P
FF:DU1730Komunikace vědy I A. Kelblovák 2/0/05 P P
FF:DU1732Kurátorství v praxi I L. Kesnerk 2/2/08 P P
FF:DU1742Czech Modern Art & Culture M. Rusinkoz 2/0/04 - V
FF:DU1743Architektura a výtvarná kultura renesance v Záalpí O. Jakubeczk 0/0/04 - V
FF:DU1744Scholarship abroad I. Folettik 0/2/06 - V
FF:DU1745Redakční a jiná praxe I. Folettik 0/0/25 - V
FF:DU1746Work in Foreign Institution I. Folettik 0/0/25 - V
FF:DU1752Introduction to Islamic Visual and Material Cultures A. Palladinozk 2/0/05 - V
46 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:DU1737Seminář k bakalářské diplomové práci I. Folettik 0/2/010 P P
FF:DU1739Bakalářská diplomová práce I. Folettik 0/2/010 P P
20 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:DU1709Odborná exkurze I. Folettiz 0/0/24 - V
FF:DU1713b -- 0/0- - PV
FF:DU1713cSeminář: od Konstantina po Giotta II.b. I. Folettik 0/2/05 - PV
9 kreditů