FF F02002 Pomocné vědy historické
Název anglicky: Auxiliary Historical Sciences
doktorský kombinovaný, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF D-PV_ Pomocné vědy historické

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Zkouška je složena ze tří částí, a to a) z širšího vědního základu, kdy doktorand prokáže své znalosti historie a dějin správy, b) z pomocných věd historických a c) z vlastní specializace. Rozprava je vedena rovněž o dvou ze tří doktorandem vypracovaných elaborátech. Podmínkou pro složení všech částí zkoušky je přehled o současném stavu vývoje jednotlivých disciplín a znalost nejnovější literatury.

Studijní a výzkumné povinnosti

Standardní doba doktorského studia je čtyři roky. Posluchači musí během studia získat 240 kreditů.
Podle zaměření svých disertačních prací jsou doktorandi zapojeni do vědeckovýzkumné činnosti ústavu (edice CDB, edice literárních památek rané české reformace, edice Regesta Imperii, edice raněnovověkých úředních pramenů). S výsledky svého bádání seznamují posluchače bakalářského a magisterského studia ve výběrových přednáškách. Dále mají doporučeno účastnit se přednášek a seminářů, které pro doktorandy pořádá Centrum medievistických studií v Praze, účast na brněnských Medievistických pátcích a dalších oborových konferencích. Povinná jsou rovněž pravidelná setkávání doktorandů na doktorských čteních, při nichž frekventanti vyšších ročníků pod vedením svého školitele a před komisí z řad Oborové komise (OK) seznamují OK a frekventanty ročníků nižších s postupem prací při řešení svého disertačního úkolu a s dalšími vybranými problémy své vědecké práce.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Schmidt, Ondřej. Politika, diplomacie, písemnosti. Komunikace mezi císařským dvorem a Mantovou v letech 1378–1437. 2020
https://is.muni.cz/th/osumw/Disertace.pdf
https://is.muni.cz/th/osumw/posudek_vedouciho_Elbel.pdf
https://is.muni.cz/th/osumw/posudek_oponenta_Kalous.pdf
https://is.muni.cz/th/osumw/posudek_oponenta_Hruza.pdf

Führer, Lukáš. Listina pražských biskupů v pozdním 13. století. Diplomatická analýza a její metody v době transformace. 2019
https://is.muni.cz/th/wlmmq/Dizertace_finalni_verze.pdf
https://is.muni.cz/th/wlmmq/posudek_vedouciho_Havel.pdf
https://is.muni.cz/th/wlmmq/posudek_oponenta_Hrdina.pdf
https://is.muni.cz/th/wlmmq/posudek_oponenta_Psik.pdf

Vostrý, Zdeněk. Právo vinohradních hor. 2019
https://is.muni.cz/th/e076t/DISERTACE.pdf
https://is.muni.cz/th/e076t/posudek_vedouciho_Havel.pdf
https://is.muni.cz/th/e076t/posudek_oponenta_Bily.pdf
https://is.muni.cz/th/e076t/posudek_oponenta_Smutny.pdf

Diplomata Bohemiae et Moraviae antiquissima. Prolegomena k CDB I. 2015
https://is.muni.cz/th/mf61q/Diplomata_final_korr.pdf
https://is.muni.cz/th/mf61q/jagosova_pv_skolitel.pdf
https://is.muni.cz/th/mf61q/jagosova_pv_zemlicka.pdf
https://is.muni.cz/th/mf61q/jagosova_pv_blahova.pdf

Pečeti moravských premostrátů v letech 1436 - 1784. Sfragistika představených a konventů v kontextu jejich diplomatického materiálu. 2013
https://is.muni.cz/th/eoi52/Plny_text_prace.pdf
https://is.muni.cz/th/eoi52/kotari_pv_vasku.pdf
https://is.muni.cz/th/eoi52/kotari_pv_glejtek.pdf

Doporučený průchod studijním plánem

Společný základ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHDZ1Filozofie pro doktorské studium 1 J. Krobz 0/0/0 6x2 hodiny.10 --
FF:PHDZ2Filozofie pro doktorské studium 2 J. Krobk 0/0/0 3x2 hodiny za semestr.10 --
20 kreditů

Jazyková příprava

Nutno absolvovat zkoušku z jednoho libovolného jazyka ze seznamu níže.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_AAnglický jazyk pro doktorské studium J. Lennonzk 0/0/0 individuální konzultace.5 --
FF:CJV_D_FFrancouzský jazyk pro doktorské studium L. Václavíkzk 0/0/0 individuální konzultace.5 --
FF:CJV_D_NNěmecký jazyk pro doktorské studium P. Chládkovázk 0/0/0 individuální konzultace.5 --
FF:CJV_D_RRuský jazyk pro doktorské studium J. Mikešovázk 0/0/0 individuální konzultace.5 --
FF:CJV_D_SŠpanělský jazyk pro doktorské studium V. De Azevedo Camachozk 0/0/0 individuální konzultace.5 --
25 kreditů

Odborná příprava

Předměty odborné přípravy jsou v celkové hodnotě 80 kreditů.
Nutno splnit všechny předměty ze seznamu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PVD01Historická metodologie 1 D. Havelz 0/2/010 --
FF:PVD02Historická metodologie 2 D. Havelz 0/2/010 --
FF:PVD03Odborný referát 1 Z. Svitákz 0/0/010 --
FF:PVD04Konzultace se zahraničním odborníkem P. Elbelz 0/0/010 --
FF:PVD05Vystoupení na mezinárodní konferenci P. Elbelz 0/0/010 --
FF:PVD06Doktorský seminář 1 Z. Svitákz 0/0/010 --
FF:PVD07Doktorský seminář 2 Z. Svitákz 0/0/010 --
FF:PVD08Doktorský seminář 3 Z. Svitákz 0/0/010 --
80 kreditů

Disertační práce

Nutno splnit všechny předměty ze seznamu níže. Celková hodnota činí 75 kreditů. Předmět Textová příprava disertace 2 může být zapsán opakovaně.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PVD10Textová příprava disertace 1 D. Havelz 0/0/05 --
FF:PVD11Doktorské čtení D. Havelk 0/0/020 --
FF:PVD12Textová příprava disertace 2 D. Havelz 0/0/020 --
FF:PVD13Teze disertační práce D. Havelz 0/0/05 --
FF:PVD14Disertační práce D. Havelz 0/0/025 --
75 kreditů

Povinně volitelné oborové předměty

Z šablony povinně volitelných oborových předmětů nutno splnit minimálně tři předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PVD09Zahraniční semestrální pobyt D. Kalhousz 0/0/020 --
FF:PVD15Odborná publikace 1 D. Havelz 0/0/020 --
FF:PVD16Odborná publikace 2 D. Havelz 0/0/020 --
FF:PVD17Odborná publikace 3 D. Havelz 0/0/020 --
FF:PVD18Odborný referát 2 Z. Svitákz 0/0/020 --
FF:PVD19Odborný referát 3 Z. Svitákz 0/0/020 --
FF:PVD20Jiná činnost v oboru D. Havelz 0/0/020 --
140 kreditů