FSS DES05 Environmentální studia
Název anglicky: Environmental Studies
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: FSS D-ES_ Environmentální studia

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:ENSd0901Aktuální otázky humanitní environmentalistiky K. Stibralz 0/0/0 jinak.4 - P
FSS:ENSd0906Současné sociologické teorie C. Szalóz 0/0/05 - P
FSS:ENSd0911Badatelský seminář I J. Činčeraz 0/0/06 - P
FSS:ENSd0931Příprava disertační práce - seminář I K. Stibralk 0/0/018 - P
33 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:ENSd0905Studijní předmět prohlubující téma disertace I. K. Stibralz 0/0/05 - P
FSS:ENSd0908Studijní předmět prohlubující téma disertace II. K. Stibralz 0/0/05 - P
FSS:ENSd0912Badatelský seminář II J. Činčeraz 0/0/06 - P
FSS:ENSd0929Vystoupení na vědecké konferenci I K. Stibralz 0/0/03 - P
FSS:ENSd0932Příprava disertační práce - seminář II K. Stibralk 0/0/018 - P
37 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:ENSd0913Badatelský seminář III J. Činčeraz 0/0/06 - P
FSS:ENSd0918Rozprava nad disertačním spisem K. Stibralzk 0/0/02 - P
FSS:ENSd0920Soft skills pro environmentalisty B. Binkak 2/1/02 - P
FSS:ENSd0933Příprava disertační práce - seminář III K. Stibralk 0/0/018 - P
28 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:ENSd0914Badatelský seminář IV J. Činčeraz 0/0/06 - P
FSS:ENSd0934Příprava disertační práce - seminář IV K. Stibralk 0/0/018 - P
24 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:ENSd0927Odborná stať I K. Stibralz 0/0/02 - P
FSS:ENSd0935Příprava disertační práce - seminář V K. Stibralk 0/0/018 - P
FSS:FSSd0900Zahraniční výzkumný pobyt M. Vaculíkk 0/0/020 - PV
FSS:FSSd0990Zahraniční pracovní pobyt M. Vaculíkk 0/0/020 - PV
60 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:ENSd0936Příprava disertační práce - seminář VI K. Stibralk 0/0/018 - P
18 kreditů

7. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:ENSd0925Rozvoj pedagogických dovedností K. Stibralz 0/0/04 - P
FSS:ENSd0928Odborná stať II K. Stibralz 0/0/03 - P
FSS:ENSd0937Příprava disertační práce - seminář VII K. Stibralk 0/0/018 - P
25 kreditů

8. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:ENSd0930Vystoupení na vědecké konferenci II K. Stibralz 0/0/04 - P
FSS:ENSd0938Příprava disertační práce - seminář VIII K. Stibralk 0/0/018 - P
22 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:ENSd0924Seminář zahraničního experta B. Binkak 0/0/04 - PV
FSS:ENSd0941Badatelský seminář V a - Sociální a ekologická ekonomie B. Binkaz 0/0/05 - PV
FSS:ENSd0942Badatelský seminář V b - Environmentální chování ze společenskovědní perspektivy J. Činčeraz 0/0/05 - PV
FSS:ENSd0943Badatelský seminář V c - Environmentální aspekty města a krajiny K. Stibralz 0/0/05 - PV
FSS:FSSd0902Německý jazyk pro doktorské studium R. Heroutzk 0/0/04 - PV
FSS:FSSd0903Ruský jazyk pro doktorské studium M. Ševečkovázk 0/0/04 - PV
FSS:FSSd0904Španělský jazyk pro doktorské studium V. De Azevedo Camachozk 0/0/04 - PV
FSS:FSSd0905Francouzský jazyk pro doktorské studium K. Sedláčkovázk 0/0/04 - PV
FSS:FSSd0910Zahraniční výjezd M. Vaculíkz 0/0/04 - PV
39 kreditů