PdF BSP3Svp Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Special Education for Education
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PdF B-SP3S Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:SP3000Základy zdravotních nauk P. Kachlíkk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.2 - P
PdF:SP3001Sociologie pro speciální pedagogy L. Slepičkovák 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.2 - P
PdF:SP3002Oftalmologie M. Vrubelzk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 - P
PdF:SP3600Žák se speciálními vzdělávacími potřebami B. Chleboradováz 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.2 - P
PdF:SP3611Speciální pedagogika I V. Vojtovázk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 Z P
13 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:SP3005Pediatrie P. Kachlíkzk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 - P
PdF:SP3007Metodologie speciálněpedagogického výzkumu 1 K. Pančochak 2/0/0 2 bloky pro kombinované studium.3 P P
PdF:SP3009Patopsychologie 1 E. Řehulkazk 2/0/0 2 bloky pro kombinované studium.4 P P
PdF:SP3017ORL – Foniatrie P. Kachlíkzk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 - P
PdF:SP3999Internacionalizace oboru speciální pedagogika V. Vojtováz 0/0/0- - P
13 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:SP3004Neurologie P. Kachlíkzk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 - P
PdF:SP3006Psychiatrie P. Kachlíkk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 - P
PdF:SP3066Speciálně pedagogická diagnostika D. Opatřilovák 0/2/03 Z P
9 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:SP3610Obor: Logopedie B. Chleboradovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 P PV
PdF:SP3640Obor: Psychopedie B. Bazalovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 P P
PdF:SP3680Obor: Somatopedie I. Fialovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 P PV
18 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:SP3613Speciální pedagogika III V. Vojtovázk 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.3 Z P
PdF:SP3620Obor: Oftalmopedie P. Röderovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 P PV
PdF:SP3630Obor: Etopedie K. Červenkazk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 P PV
PdF:SP3670Obor: Surdopedie P. Pitnerovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 P PV
21 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:SP3669ICT – Speciální pedagogika K. Pančochaz 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.2 - P
PdF:SP3699Inkluzivní vzdělávání I. Fialovák 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.2 Z P
4 kredity