ESF NRR09 Cestovní ruch
Název anglicky: Tourism
navazující kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: ESF N-RR Regionální rozvoj

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby závěrečné práce a z rozpravy nad obsahem předmětů profilujícího základu a základních teoretických předmětů profilujícího základu.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Analýza výdajů návštěvníků vybraných lázeňských středisek (https://is.muni.cz/th/gqn0m/)
Značka Moravské vinařské stezky - vnímání a vliv na rozhodovací procesy
(https://is.muni.cz/th/zzkyw/)
Aplikace nástrojů Service Designu v oblasti produktů cestovního ruchu
(https://is.muni.cz/th/ld10r/)
Vinařská turistika na Jižní Moravě - kultura, tradice, architektura
(https://is.muni.cz/th/d1izy/)
Problémy podnikatelské sféry v cestovním ruchu
(https://is.muni.cz/th/wvb0t/)
Současné a budoucí trendy v turistické poptávce českého obyvatelstva
(https://is.muni.cz/th/eltm5/)


Doporučený průchod studijním plánem

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MKR_TEDPTeze diplomové práce V. Žítekz 0/0/03 2P
ESF:MKR_DIS1Diplomový seminář 1 V. Žítekz 0/0/0 tutoriál 4 hodiny.12 3P
ESF:MKR_DIS2Diplomový seminář 2 V. Žítekz 0/0/0 tutoriál 4 hodiny.12 4P
27 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MKE_MIE2Mikroekonomie 2 Z. Tomešzk 26/0/0 tutorial 20 hodin.4 1Z
ESF:MKR_RAPPRozvoj a podpora podnikání V. Klímovázk 26/0/0 tutoriál 20 hodin.10 1P
ESF:MKR_REP2Regionální ekonomie a politika 2 M. Viturkazk 26/0/0 tutoriál 12 hodin.6 2Z
ESF:MKE_MAE2Makroekonomie 2 L. Žídekzk 26/0/0 tutorial 20 hodin.4 2Z
ESF:MKR_MVRRMetody výzkumu v regionálním rozvoji M. Šauerzk 26/0/0 tutoriál 12 hodin.8 1-
ESF:MKR_PRRLProgramy a projekty regionálního a lokálního rozvoje V. Žítekzk 26/0/0 tutoriál 20 hodin.10 3Z
42 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Jazyk

Student si volí pouze jeden jazyk.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MKJ_JAJ2Jazyk 2 Angličtina S. Bilkovázk 0/0/05 3-
ESF:MKJ_JFJ2Jazyk 2 Francouzština M. Červenkovázk 0/0/05 --
ESF:MKJ_JNJ2Jazyk 2 Němčina P. Chládkovázk 0/0/05 --
ESF:MKJ_JRJ2Jazyk 2 Ruština M. Ševečkovázk 0/0/05 --
ESF:MKJ_JSJ2Jazyk 2 Španělština V. De Azevedo Camachozk 0/0/05 --
25 kreditů

Volitelné předměty

Student si zapisuje volitelné předměty do požadovaného minimálního počtu 120 kreditů.

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MKR_ORKHOchrana a regenerace kulturních hodnot v území J. Stejskalzk 26/0/0 tutoriál 12 hodin.5 1-
ESF:MKR_PRCRProjekty cestovního ruchu M. Šauerzk 26/0/0 tutorial 16 hodin.8 2P
ESF:MKR_UDCRUdržitelný cestovní ruch J. Vystoupilzk 26/0/0 tutorial 16 hodin.8 2P
ESF:MKR_PCERPolitiky cestovního ruchu A. Holešinskázk 26/0/0 tutoriál 12 hodin.7 3P
ESF:MKR_ROVERozvoj venkova P. Tonevzk 26/0/0 tutoriál 12 hodin.6 2-
34 kreditů