Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FSS MV11 Mezinárodní vztahy
Název anglicky: International Relations
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FSS N-MV Mezinárodní vztahy

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZ408aDiplomový seminář Z. Křížz 0/2/010 3P
FSS:MVZ408bDiplomový seminář Z. Křížz 0/2/012 4P
22 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZ4010Mezinárodní politická ekonomie O. Krpeczk 1/1/08 1Z
FSS:MVZ4020Geopolitika: teorie a reálie B. Dančákzk 1/1/08 3P
FSS:MVZ4030Strategická studia a bezpečnost Z. Křížzk 1/1/06 2P
FSS:MVZ404Teorie konfliktu, války a míru v mezinárodních vztazích Z. Křížzk 2/1/08 1Z
FSS:MVZ4050Kvalitativní metody mezinárodních vztahů Z. Křížzk 2/1/0 3 hodiny týdně.8 2Z
FSS:MVZ406Úvod do kvantitativních metod P. Kaniokzk 2/1/08 1Z
FSS:MVZ407Mezinárodní instituce O. Krpeczk 2/1/06 3P
FSS:MVZ4090Ideje a rozum v mezinárodní politice: teorie, filosofie, metodologie O. Krpeczk 1/1/06 4P
58 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVS440Vzdělávací a výzkumná politika M. Pitrovázk 1/1/06 --
FSS:EVS441Judicializace mezinárodní politiky H. Smekalzk 1/1/06 --
FSS:HMV418Ekonomika obrany a bezpečnosti O. Krpeczk 1/14 --
FSS:HMV425Mezinárodní finanční instituce O. Krpeczk 1/14 --
FSS:MEB411Energetická bezpečnost USA B. Dančákzk 1/16 --
FSS:MEB412Technicko-ekonomické aspekty energetiky II B. Dančákzk 1/1/05 --
FSS:MEB433Introduction to quantitative data analysis B. Dančákzk 1/1/06 --
FSS:MEB434Social network analysis B. Dančákzk 1/1/06 --
FSS:MEB443Introduction to fundamentals of energy regulation F. Černochz 0/0/02 --
FSS:MVZ413Vybrané problémy dějin mezinárodních vztahů ve 20. století Z. Křížz 1/1/04 3-
FSS:MVZ415Náboženství a politika na Blízkém východě P. Suchýzk 1/15 --
FSS:MVZ418Německá zahraniční a bezpečnostní politika Z. Křížz 1/1/05 1-
FSS:MVZ439Britské impérium 1763-1997 P. Suchýzk 1/1/05 --
FSS:MVZ478Human Rights in Post-Conflict Societies P. Suchýzk 1/1/05 --
FSS:EVS426Jazz a politika v Evropě 1930-1950 V. Hloušekz 1/1/03 --
FSS:EVS450Evropská unie a lidská práva M. Pitrovázk 1/1/07 2-
FSS:HMV422Mezinárodní obchodní režim O. Krpeczk 1/14 --
FSS:HMV423Evropa v mezinárodní ekonomice O. Krpeczk 2/04 --
FSS:HMV424Evoluční přístup k mezinárodní ekonomice O. Krpeczk 1/14 --
FSS:MEB414Energetická bezpečnost Ruska a Asie B. Dančákzk 1/1/06 4-
FSS:MEB415Environmentální aspekty energetiky F. Černochzk 1/1/05 --
FSS:MEB416Technicko-ekonomické aspekty energetiky I B. Dančákzk 1/1/05 --
FSS:MEB418Energy Security of Visegrad Countries B. Dančákzk 1/15 --
FSS:MEB419Firemní praxe – energetická bezpečnost B. Dančákz 0/24 --
FSS:MVZ416Radikalismus na Blízkém východě P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZ428Kvalitativní metodologie výzkumu mezinárodních vztahů M. Kořanzk 0/0/06 --
FSS:MVZ469Vojenské aliance v mezinárodních vztazích P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZ476Demokratizace v globalizovaném světě: komparace dobré (a špatné) praxe P. Suchýz 0/2/04 --
FSS:MVZ477Střední Evropa v mezinarodní politice: Historie, současnost a budoucnost M. Kořanzk 1/1/05 --
FSS:MVZ487Responding to crises with measures short of force M. Chovančíkz 1/1/05 2-
FSS:MVZ497Introduction to linear models Z. Ringlerovázk 1/1/07 --
FSS:MVZ450Human Evolution and International Politics P. Suchýzk 1/16 4-
FSS:MVZ496Israel and Politics of Innovation: The Start-up Nation in International Perspective P. Suchýz 0/0/05 3-
162 kreditů

Blok 2 - Praktické předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSS410Zahraniční výjezd A. Souralováz 0/0/04 --
FSS:FSS490Zahraniční pracovní pobyt A. Souralováz 0/0/020 --
FSS:MVZ447Stáž P. Suchýz 0/05 --
FSS:MVZ500Letní / zimní škola P. Suchýz 0/0/03 --
32 kreditů

Blok 3 - Minimální jazyková kompetence

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence v angličtině (úroveň C1 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v rozsahu 4 ECTS.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA401Academic Writing and Other Study Skills P. Trávníkovázk 0/2/02+2 2-
FSS:CJVA402Academic Presentations and Other Study Skills P. Trávníkovázk 0/2/02+2 --
8 kreditů

Blok 4 - Další jazykové kompetence

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA455English for International Relations and European Studies D. Strakováz 0/2/02 --
FSS:CJVF401Francouzština pro sociální studia I K. Sedláčkováz 0/2/02 --
FSS:CJVN401Němčina pro sociální studia I J. Vyorálkováz 0/2/02 --
FSS:CJVR401Ruština pro sociální studia I M. Ševečkováz 0/2/02 --
FSS:CJVR402Ruština pro sociální studia II M. Ševečkovázk 0/2/04 --
FSS:CJVS401Španělština pro sociální studia I J. Žváčkováz 0/2/02 --
FSS:CJVS402Španělština pro sociální studia II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
18 kreditů

Další aplikace