FSS MV11 Mezinárodní vztahy
Název anglicky: International Relations
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FSS N-MV Mezinárodní vztahy

Úvodní informace / Pokyny

Aby se studenti mohli přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, jsou povinni dosáhnout v programu MV 120 ECTS, z toho 58 ECTS za povinné předměty, 22 ECTS za diplomovou práci, a 40 ECTS za povinně volitelné předměty, které tvoří povinný segment, z něhož student/ka volí dle svého zájmu a své budoucí odborné orientace nejméně takový počet předmětů, aby dosáhl/a požadovaného počtu ECTS.

Vedle vypsaných povinně volitelných předmětů mohou studenti za celkem 10 povinně volitelných ECTS zvolit náhradou ECTS za volitelné předměty. Volitelnými předměty jsou předměty vypisované na ostatních pracovištích, fakultách a univerzitních ústavech nad rámec souboru předmětů obsažených v nabídce programu MV.

Studenti dále musí mít splněny celouniverzitní požadavky na minimální jazykovou kompetenci. Za minimální jazykovou kompetenci je potřeba získat 4 ECTS, které se počítají do 40 ECTS za povinně volitelné předměty.

Podmínkou účasti u státní závěrečné zkoušky pro studenty je také povinnost absolvovat v rámci studia jeden předmět přednášený v anglickém jazyce.

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou
.

Diplomová práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce v rozsahu 80–100 stran textu (min 144 000 znaků).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZn4500Diplomový seminář I. Z. Křížz 0/2/010 3P
FSS:MVZn4501Diplomový seminář II. Z. Křížz 0/2/012 4P
22 kreditů

Povinné předměty

Povinné předměty jsou základem studovaného programu a musejí být v průběhu studia absolvovány.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZn4001Mezinárodní politická ekonomie O. Krpeczk 1/1/08 1Z
FSS:MVZn4002Teorie konfliktu, války a míru v mezinárodních vztazích Z. Křížzk 2/1/08 1Z
FSS:MVZn4003Úvod do kvantitativních metod P. Kaniokzk 2/1/08 1Z
FSS:MVZn4004Strategická studia a bezpečnost Z. Křížzk 1/1/06 2P
FSS:MVZn4005Kvalitativní metody mezinárodních vztahů Z. Křížzk 1/1/08 2Z
FSS:MVZn4006Geopolitika: teorie a reálie B. Dančákzk 1/1/08 3P
FSS:MVZn4007Mezinárodní instituce O. Krpeczk 2/1/06 3P
FSS:MVZn4009Ideje a rozum v mezinárodní politice: teorie, filosofie, metodologie Z. Křížzk 1/1/06 4P
58 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Povinně volitelné předměty tvoří povinný segment, z něhož student/ka volí dle svého zájmu a své budoucí odborné orientace nejméně takový počet předmětů, aby dosáhl/a požadovaného počtu ECTS - minimálně tedy 40ECTS.

Vedle vypsaných povinně volitelných předmětů mohou studenti za celkem 10 povinně volitelných ECTS zvolit náhradou ECTS za volitelné předměty. Volitelnými předměty jsou předměty vypisované na ostatních pracovištích, fakultách a univerzitních ústavech nad rámec souboru předmětů obsažených v nabídce programu MV.

Studenti dále musí mít splněny celouniverzitní požadavky na minimální jazykovou kompetenci.

Podmínkou účasti u státní závěrečné zkoušky pro studenty je také povinnost absolvovat v rámci studia jeden programový předmět přednášený v anglickém jazyce.

Blok 1 - české předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVSn5026Jazz a politika v Evropě 1930-1950 V. Hloušekz 1/1/03 --
FSS:EVSn5040Vzdělávací a výzkumná politika P. Fialazk 1/1/06 --
FSS:EVSn5041Judicializace mezinárodní politiky H. Smekalzk 1/1/06 --
FSS:EVSn5045Politika a společnost v Evropě: analýzy a interpretace P. Fialaz 0/2/06 --
FSS:EVSn5050Evropská unie a lidská práva H. Smekalzk 1/1/07 --
FSS:HMV418Ekonomika obrany a bezpečnosti O. Krpeczk 1/14 --
FSS:HMV425Mezinárodní finanční instituce O. Krpeczk 1/14 --
FSS:HMV422Mezinárodní obchodní režim O. Krpeczk 1/14 --
FSS:HMV423Evropa v mezinárodní ekonomice O. Krpeczk 2/04 --
FSS:HMV424Evoluční přístup k mezinárodní ekonomice O. Krpeczk 1/14 --
FSS:MEBn5016Technicko-ekonomické aspekty energetiky I J. Osičkazk 1/1/05 --
FSS:MVZn5013Vybrané problémy dějin mezinárodních vztahů ve 20. a 21. století Z. Křížz 1/1/04 3-
FSS:MVZn5015Náboženství a politika na Blízkém východě Z. Křížzk 1/14 --
FSS:MVZn5016Radikalismus na Blízkém východě Z. Křížzk 1/1/04 --
FSS:MVZn5018Německá zahraniční a bezpečnostní politika Z. Křížz 1/1/04 1-
FSS:MVZn5028Kvalitativní metodologie výzkumu mezinárodních vztahů M. Kořanzk 0/0/06 --
FSS:MVZn5039Britské impérium 1763-1997 V. Černýzk 1/1/04 --
FSS:MVZn5069Vojenské aliance v mezinárodních vztazích Z. Křížzk 1/1/04 --
FSS:MVZn5070Řešení konfliktů Z. Křížz 0/2/03 --
FSS:MVZn5076Demokratizace v globalizovaném světě: komparace dobré (a špatné) praxe P. Suchýz 0/2/04 --
FSS:MVZn5077Střední Evropa v mezinarodní politice: Historie, současnost a budoucnost M. Kořanzk 1/1/04 --
FSS:MVZn5090Podpora demokracie v 21. století: koncepty, přístupy, praxe Z. Křížz 1/14 --
FSS:EVSn5042Střední Evropa a maďarsko-slovenské vztahy V. Havlíkzk 1/1/06 --
FSS:EVSn5044Evropská sousedská politika a Východní partnerství EU P. Kuchyňkovázk 1/1/05 --
FSS:MEBn5021Vybrané metody výzkumu mezinárodních vztahů B. Dančákzk 1/15 --
FSS:MEBn5026Carbon Capture & Storage: Lessons Learned and the Prospects J. Osičkaz 2/0/01 --
FSS:MEBn5032Energetické vztahy Ruska a střední a východní Evropy T. Vlčekzk 1/1/05 --
FSS:MVZn5064Ekonomika obrany a bezpečnosti O. Krpeczk 1/1/04 --
FSS:MVZn5065Mezinárodní finanční instituce O. Krpeczk 1/14 --
FSS:MVZn5066Mezinárodní obchodní režim O. Krpeczk 1/1/04 --
FSS:MVZn5067Evropa v mezinárodní ekonomice O. Krpeczk 2/0/04 --
FSS:POLn6010Experimentální politologie R. Chytilekzk 1/1/05 --
141 kreditů

Blok 2 - anglické předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZn5019Crisis Management Operations M. Chovančíkzk 1/1/06 --
FSS:FSSn4000Předmět ze zahraniční v AJ D. Mahrová- 0/0/0- --
FSS:HEN670Framework for Sustainability B. Binkazk 1/1/010 --
FSS:MEBn5018Energy Security of Visegrad Countries B. Dančákzk 1/15 --
FSS:MEBn5033Statistical Data Analysis in R B. Dančákz 1/1/06 --
FSS:MEBn5034Social Network Analysis in R B. Dančákz 1/1/06 --
FSS:MEBn5043Introduction to fundamentals of energy regulation B. Dančákz 0/0/02 --
FSS:MVZn5002Creative Leadership: Facing 21st Century Challenges P. Suchýz 2/0/05 --
FSS:MVZn5003Social Resilience at the Individual, Communal and National level P. Suchýz 2/0/04 --
FSS:MVZn5005Managing Projects in an International Context M. Chovančíkzk 1/2/07 --
FSS:MVZn5007Internet Based Research M. Higginsz 1/1/05 --
FSS:MVZn5009The Politics of Decision-making: American Presidents, Israeli Prime Ministers, and crisis P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZn5011Political and International Ethics M. Chovančíkz 2/0/06 --
FSS:MVZn5035Grand Strategy P. Suchýzk 2/0/06 --
FSS:MVZn5050Human Evolution and International Politics P. Suchýzk 1/1/06 4-
FSS:MVZn5063Global Security Challenges P. Suchýzk 2/0/06 --
FSS:MVZn5078Human Rights in Post-Conflict Societies Z. Křížzk 1/1/05 --
FSS:MVZn5079Frozen Conflicts in the Post-Soviet Space J. Urbanovskázk 1/1/05 --
FSS:MVZn5087Responding to crises with measures short of force M. Chovančíkzk 1/1/05 2-
FSS:MVZn5089Causes of Political Violence Z. Bechnázk 2/0/06 --
FSS:MVZn5091The Politics of Decision-making: American Presidents, Israeli Prime Ministers, and crisis P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZn5092Introduction to research design and analysis Z. Ringlerovázk 1/1/06 --
FSS:MVZn5093Conflict management, mediation and peace building: an overview and the Israeli Arab case M. Higginsz 1/1/05 --
FSS:MVZn5095Politics and Security in the Persian Gulf & Caspian Sea regions Z. Bechnáz 2/0/05 --
FSS:MVZn5096Israel and Politics of Innovation: The Start-up Nation in International Perspective P. Suchýz 0/0/05 3-
FSS:MVZn5097Introduction to linear models Z. Ringlerovázk 1/1/07 --
FSS:MVZn5098Negotiating in a globalized arena P. Suchýz 2/0/05 --
FSS:EGO402EU Law and European System of Human Rights Protection V. Hloušekzk 1/18 --
FSS:EGO425The European dimension of local policymaking V. Hloušekzk 1/1/06 --
FSS:EVSn5064The Schengen Roadmap: adapting EU’s justice and home affairs to new challenges P. Kaniokzk 1/1/05 --
FSS:IREn5001European security architecture Z. Křížzk 1/1/05 --
FSS:IREn5005Modern Peacekeeping M. Chovančíkzk 1/1/05 --
FSS:IREn5006German foreign policy J. Urbanovskázk 1/1/05 --
FSS:IREn5009Afghanistan's regional security complex T. Černohouszk 1/1/05 --
FSS:IREn5011Human Evolution and International Politics P. Suchýzk 1/1/05 --
FSS:IREn5012International sanctions M. Chovančíkzk 1/1/05 --
FSS:IREn5014Transitional Justice and Democratization O. Krpeczk 1/1/05 --
FSS:IREn5016Comparative Politics of EU countries V. Hloušekzk 1/1/06 --
FSS:IREn5017European Union in European Politics since 1989 P. Kuchyňkovázk 1/1/05 --
FSS:IREn5019No War, No Peace: Frozen Conflicts in the Caucasus. Z. Bechnázk 2/0/05 --
FSS:IREn5020Mediation training for an international context M. Chovančíkzk 1/1/04 --
FSS:IREn5021EU crisis management J. Urbanovskázk 1/1/05 --
FSS:MEBn5011U.S. Energy Policy: Development and Challenges B. Dančákzk 1/1/05 --
FSS:MEBn5014Energy Policies in Asia B. Dančákzk 1/1/05 --
FSS:MEBn5015Energy and environment F. Černochzk 1/1/05 --
FSS:MEBn5035Introduction to Economics F. Černochzk 1/1/04 --
FSS:MEBn5036Energy in International Law B. Dančákzk 2/0/03 --
FSS:MEBn5038EU Energy Law B. Dančákzk 2/0/03 --
246 kreditů

Blok 3 - praktické předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZn5900Stáž A. Konvalinováz 0/0/05 --
FSS:MVZn5901Letní/Zimní škola V. Velička Zapletalováz 0/0/03 --
FSS:FSSn4410Zahraniční výjezd P. Suchýz 0/0/04 --
FSS:FSSn4490Zahraniční pracovní pobyt P. Suchýz 0/0/020 --
32 kreditů