FSS MV11 Mezinárodní vztahy
Název anglicky: International Relations
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FSS N-MV Mezinárodní vztahy

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZn4500Diplomový seminář Z. Křížz 0/2/010 3P
FSS:MVZn4501Diplomový seminář Z. Křížz 0/2/012 4P
22 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZn4001Mezinárodní politická ekonomie O. Krpeczk 1/1/08 1Z
FSS:MVZn4002Teorie konfliktu, války a míru v mezinárodních vztazích Z. Křížzk 2/1/08 1Z
FSS:MVZn4003Úvod do kvantitativních metod P. Kaniokzk 2/1/08 1Z
FSS:MVZn4004Strategická studia a bezpečnost Z. Křížzk 1/1/06 2P
FSS:MVZn4005Kvalitativní metody mezinárodních vztahů Z. Křížzk 1/1/08 2Z
FSS:MVZn4006Geopolitika: teorie a reálie B. Dančákzk 1/1/08 3P
FSS:MVZn4007Mezinárodní instituce O. Krpeczk 2/1/06 3P
FSS:MVZn4009Ideje a rozum v mezinárodní politice: teorie, filosofie, metodologie O. Krpeczk 1/1/06 4P
58 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1 - české předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVSn5026Jazz a politika v Evropě 1930-1950 V. Hloušekz 1/1/03 --
FSS:EVSn5040Vzdělávací a výzkumná politika P. Fialazk 1/1/06 --
FSS:EVSn5041Judicializace mezinárodní politiky H. Smekalzk 1/1/06 --
FSS:EVSn5050Evropská unie a lidská práva H. Smekalzk 1/1/07 --
FSS:HMV418Ekonomika obrany a bezpečnosti O. Krpeczk 1/14 --
FSS:HMV425Mezinárodní finanční instituce O. Krpeczk 1/14 --
FSS:HMV422Mezinárodní obchodní režim O. Krpeczk 1/1/04 --
FSS:HMV423Evropa v mezinárodní ekonomice O. Krpeczk 2/0/04 --
FSS:HMV424Evoluční přístup k mezinárodní ekonomice O. Krpeczk 1/14 --
FSS:MEBn5011Energetická bezpečnost USA B. Dančákzk 1/1/05 --
FSS:MEBn5012Technicko-ekonomické aspekty energetiky II T. Vlčekzk 2/0/04 --
FSS:MEBn5014Energetické politiky v Asii B. Dančákzk 1/15 --
FSS:MEBn5015Environmentální aspekty energetiky F. Černochzk 1/1/05 --
FSS:MEBn5016Technicko-ekonomické aspekty energetiky I J. Osičkazk 1/1/05 --
FSS:MVZn5013Vybrané problémy dějin mezinárodních vztahů ve 20. století Z. Křížz 1/1/04 3-
FSS:MVZn5015Náboženství a politika na Blízkém východě Z. Křížzk 1/14 --
FSS:MVZn5016Radikalismus na Blízkém východě Z. Křížzk 1/1/04 --
FSS:MVZn5018Německá zahraniční a bezpečnostní politika Z. Křížz 1/1/04 1-
FSS:MVZn5028Kvalitativní metodologie výzkumu mezinárodních vztahů M. Kořanzk 0/0/06 --
FSS:MVZn5039Britské impérium 1763-1997 V. Černýzk 1/1/04 --
FSS:MVZn5069Vojenské aliance v mezinárodních vztazích P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZn5070Řešení konfliktů P. Suchýz 0/2/03 --
FSS:MVZn5076Demokratizace v globalizovaném světě: komparace dobré (a špatné) praxe P. Suchýz 0/2/04 --
FSS:MVZn5077Střední Evropa v mezinarodní politice: Historie, současnost a budoucnost M. Kořanzk 1/1/04 --
FSS:MVZn5090Podpora demokracie v 21. století: koncepty, přístupy, praxe P. Suchýz 1/14 --
111 kreditů

Blok 2 - anglické předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZn5019Crisis Management Operations M. Chovančíkzk 1/1/06 --
FSS:FSSn4000Předmět ze zahraniční v AJ D. Mahrová- 0/0/0- --
FSS:HEN670Framework for Sustainability B. Binkazk 1/1/010 --
FSS:MEBn5018Energy Security of Visegrad Countries B. Dančákzk 1/15 --
FSS:MEBn5033Introduction to quantitative data analysis B. Dančákzk 1/1/06 --
FSS:MEBn5034Social Network Analysis in R B. Dančákzk 1/1/06 --
FSS:MEBn5043Introduction to fundamentals of energy regulation F. Černochz 0/0/02 --
FSS:MVZn5002Creative Leadership: Facing 21st Century Challenges P. Suchýz 2/0/05 --
FSS:MVZn5003Social Resilience at the Individual, Communal and National level P. Suchýz 2/0/04 --
FSS:MVZn5005Managing Projects in an International Context M. Chovančíkzk 1/2/07 --
FSS:MVZn5007Internet Based Research P. Suchýz 1/1/05 --
FSS:MVZn5009The Politics of Decision-making: American Presidents, Israeli Prime Ministers, and crisis P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZn5011Political and International Ethics P. Suchýz 2/0/06 --
FSS:MVZn5035Grand Strategy P. Suchýzk 2/0/06 --
FSS:MVZn5050Human Evolution and International Politics P. Suchýzk 1/1/06 4-
FSS:MVZn5063Global Security Challenges P. Suchýzk 2/0/06 --
FSS:MVZn5078Human Rights in Post-Conflict Societies Z. Křížzk 1/1/05 --
FSS:MVZn5079Frozen Conflicts in the Post-Soviet Space P. Suchýzk 1/1/05 --
FSS:MVZn5087Responding to crises with measures short of force M. Chovančíkzk 1/1/05 2-
FSS:MVZn5089Causes of Political Violence P. Suchýzk 2/0/06 --
FSS:MVZn5091The Politics of Decision-making: American Presidents, Israeli Prime Ministers, and crisis P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZn5092Introduction to research design and analysis Z. Ringlerovázk 1/1/06 --
FSS:MVZn5093Conflict management, mediation and peace building: an overview and the Israeli Arab case P. Suchýz 1/1/05 --
FSS:MVZn5095Politics and Security in the Persian Gulf & Caspian Sea regions P. Suchýz 2/0/05 --
FSS:MVZn5096Israel and Politics of Innovation: The Start-up Nation in International Perspective P. Suchýz 0/0/05 3-
FSS:MVZn5097Introduction to linear models Z. Ringlerovázk 1/1/07 --
FSS:MVZn5098Negotiating in a globalized arena P. Suchýz 2/0/05 --
142 kreditů

Blok 3 - praktické předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZn5900Stáž Z. Křížz 0/05 --
FSS:MVZn5901Letní/Zimní škola Z. Křížz 0/0/03 --
FSS:FSSn4410Zahraniční výjezd A. Souralováz 0/0/04 --
FSS:FSSn4490Zahraniční pracovní pobyt A. Souralováz 0/0/020 --
32 kreditů