Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FSS SPR13 Sociální práce makro – programy služeb v komunitách
Název anglicky: Social Work Macro - Community Services Programmes
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FSS N-SPR Sociální práce

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Diplomové práce se týkají tři předměty: SPR598 Metodologie závěrečné práce (zapisuje se ve druhém semestru), SPR581 Konceptualizace diplomové práce (zapisuje se ve třetím semestru) a SPR519 Diplomový seminář (zapisuje se ve čtvrtém semestru).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRn4519Diplomový seminář J. Winklerz 0/1/010 4P
FSS:SPRn4581Konceptualizace diplomové práce (MAG-PR) L. Musilz 0/2/08 3P
FSS:SPRn4598Metodologie závěrečné práce L. Musilz 2/0/02 2Z
20 kreditů

Povinné předměty

Přičítá se povinné 4 kredity za doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence v angličtině na úrovni C1 podle evropského referenčního rámce – SERR

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRn4405Evaluační výzkum pro SPR J. Winklerzk 2/2/012 1Z
FSS:SPRn4408Přístupy v sociální práci - vyjednávání a mediace M. Nečasovázk 1/1/011 1P
FSS:VPLn4513Tvorba a implementace veřejných politik J. Winklerzk 0/2/01 1P
FSS:SPRn4467Odborná praxe a supervize pro magisterské studium L. Otavaz 1/1/5 Celkem 80 hodin praxe.6 3P
30 kreditů

Volitelné předměty

Doporučujeme volit předměty níže uvedené, které nejsou absolvovány v rámci specializace; případně jakýkoliv z celo-univerzitní nabídky. Nutno vybrat nejméně 6 ECTS.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRn4430Sociální práce s mládeží M. Punovázk 1/1/010 2-
FSS:SPRn4440Sociální práce s ohroženými dětmi a rodinami P. Navrátilz 1/1/010 3-
FSS:SPRn4451Vzdělávací supervize a koučink J. Navrátilovázk 1/1/08 2-
FSS:SPRn4463Sociální práce s klientem v modelu růstu V. Satirové P. Navrátilzk 1/1/010 3-
FSS:SPRn4508Kriminalita a sociální práce s pachateli P. Horovázk 1/1/04 2-
FSS:VPLn4434Programy sociálního a organizačního rozvoje organizací O. Horazk 1/1/010 3-
FSS:VPLn4457Genderové aspekty trhu práce a související politiky B. Plasovázk 1/1/010 2-
62 kreditů

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Student je povinen nejpozději v rámci zápisu do 2. semestru svého studia rozhodnout, kterou ze specializací bude ve svém studiu pokračovat.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRn4407Reflexivita v sociální práci P. Navrátilzk 1/1/012 3-
FSS:SPRn4409Metody v sociální práci - makro L. Musilzk 1/1/012 2Z
FSS:SPRn4406Služby pro seniory K. Kubalčíkovázk 1/1/08 2-
32 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Povinně zvolte jeden z pěti předmětů Bloku 1.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRn4401Lokální sociální politika I. Vašečkazk 1/1/010 2P
FSS:SPRn4469Sebezkušenostní skupina L. Otavaz 0/2/010 2P
FSS:SPRn4474Působení na sociální prostředí klienta L. Musilzk 1/1/010 3P
FSS:SPRn4479Participativní přístup v sociální práci s klientem K. Kubalčíkovázk 1/1/010 2P
FSS:SPRn4505Migrace a menšiny v ČR a ve střední Evropě I. Vašečkazk 1/1/010 3P
50 kreditů
Blok 2

Povinně zvolte jeden ze dvou předmětů Bloku 2.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRn4466Cultural Minorities in Central and Eastern Europe. Perspective of Socio-cultural Anthropology J. Muchazk 0/0/08 2-
FSS:SPRn4470Gender Perspectives in Social Work Practice M. Frišaufovázk 1/1/08 2-
16 kreditů