FSS SPR13 Sociální práce makro – programy služeb v komunitách
Název anglicky: Social Work Macro - Community Services Programmes
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FSS N-SPR Sociální práce

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRn4519Diplomový seminář K. Kubalčíkováz 0/1/010 --
FSS:SPRn4581Konceptualizace diplomové práce (MAG-PR) K. Kubalčíkováz 0/2/08 --
FSS:SPRn4598Metodologie závěrečné práce L. Musilz 2/0/02 --
20 kreditů

Povinné předměty společné části

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRn4405Evaluační výzkum pro SPR O. Horazk 2/2/010 3Z
FSS:SPRn4408Přístupy v sociální práci - vyjednávání a mediace M. Nečasovázk 1/1/010 1P
FSS:SPRn4467Odborná praxe a supervize pro magisterské studium L. Otavaz 1/1/5 Celkem 80 hodin praxe.5 3P
FSS:VPLn4513Tvorba a implementace veřejných politik J. Winklerzk 1/1/011 1P
36 kreditů

Povinně volitelné předměty společné části

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRn4430Sociální práce s mládeží M. Punovázk 1/1/08 2-
FSS:SPRn4440Sociální práce s ohroženými dětmi a rodinami P. Navrátilz 1/1/010 3-
FSS:SPRn4451Vzdělávací supervize a koučink J. Navrátilovázk 1/1/08 2-
FSS:SPRn4463Sociální práce s klientem v modelu růstu V. Satirové P. Navrátilzk 1/1/08 3-
FSS:SPRn4505Migrace a menšiny v ČR a ve střední Evropě R. Balážzk 1/1/08 3-
FSS:SPRn4508Kriminalita a sociální práce s pachateli P. Horovázk 1/1/04 2-
FSS:VPLn4434Programy sociálního a organizačního rozvoje organizací O. Horazk 1/1/010 3-
FSS:VPLn4457Genderové aspekty trhu práce a související politiky B. Plasovázk 1/1/010 2-
66 kreditů

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty specializační části

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRn4406Služby pro seniory K. Kubalčíkovázk 1/1/08 2-
FSS:SPRn4407Reflexivita v sociální práci P. Navrátilzk 1/1/012 3-
FSS:SPRn4409Metody v sociální práci - makro K. Kubalčíkovázk 1/1/012 2Z
32 kreditů

Povinně volitelné předměty specializační části

Blok 1

Povinně zvolte jeden ze šesti předmětů Bloku 1.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRn4401Lokální sociální politika I. Vašečkazk 1/1/010 2-
FSS:SPRn4469Sebezkušenostní skupina L. Otavaz 0/2/010 2-
FSS:SPRn4474Působení na sociální prostředí klienta R. Balážzk 1/1/010 3-
30 kreditů
Blok 2

Povinně zvolte jeden ze dvou předmětů Bloku 1.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRn4466Cultural Minorities in Central and Eastern Europe. Perspective of Socio-cultural Anthropology J. Muchazk 0/0/08 2-
FSS:SPRn4470Gender Perspectives in Social Work Practice M. Frišaufovázk 1/1/08 2-
16 kreditů