FSS DCPAJ05 Clinical psychology
Název anglicky: Clinical psychology
doktorský kombinovaný, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: FSS D-CPAJ_ Clinical psychology

Required courses

Povinné předměty je vhodno absolvovat v doporučeném pořadí.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYd0001Teorie a metodologie vědy I. Čermákzk 0/0/010 --
FSS:PSYd0150Odborná recenzovaná publikace I a T. Řiháčekk 0/0/015 4-
FSS:PSYd0151Odborná recenzovaná publikace I b T. Řiháčekk 0/0/05 7-
FSS:PSYd0152Odborná recenzovaná publikace II a T. Řiháčekk 0/0/015 5-
FSS:PSYd0153Odborná recenzovaná publikace II b T. Řiháčekk 0/0/05 8-
FSS:PSYd0155Impaktovaná publikace (a) S. Ježekk 0/0/015 7-
FSS:PSYd0156Impaktovaná publikace (b) S. Ježekk 0/0/05 8-
FSS:PSYd0112Přehledová práce (vycházející z disertace) I. Čermákk 0/0/015 2-
FSS:PSYd0113Disertační práce: dokončení P. Macekz 0/0/020 8-
FSS:PSYd0115Prezentace a obhajoba disertačního projektu P. Macekz 0/0/010 1-
FSS:PSYd0117Recenze odborného článku I Z. Vybíralk 0/0/02 6-
FSS:PSYd0118Recenze odborného článku II Z. Vybíralk 0/0/02 7-
FSS:PSYd0029Participace na výuce a výzkumu L. Lacinováz 0/0/02 4-
FSS:PSYd0030Participace na výuce a výzkumu L. Lacinováz 0/0/02 5-
FSS:PSYd0031Participace na výuce a výzkumu L. Lacinováz 0/0/02 6-
FSS:PSYd0032Participace na výuce a výzkumu L. Lacinováz 0/0/02 7-
127 kreditů

Společný seminář

Student si každý semestr zapisuje kurz Společný seminář (alespoň 8x).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYd0107Společný seminář Z. Vybíralz 0/0/08 --
8 kreditů

Vystoupení na konferenci

Student si opakovaně zapisuje Vystoupení na konferenci. Vystoupeními má za úkol získat minimálně 20 kreditů. Alespoň jedna konference musí být zahraniční. Za zahraniční konferenci student získává 10 kreditů a za tuzemskou 5 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYd0108Vystoupení na konferenci S. Ježekz 0/0/0- --
0 kreditů

Konzultace bakalářské/diplomové práce pod supervizí

Student má za úkol alespoň dvakrát vést bakalářsko či diplomovou práci. Opakovaným zápisem tohoto kurzu musí získat alespoň 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYd0157Konzultace bakalářské/diplomové práce pod supervizí školitele L. Lacinovák 0/0/03 --
3 kredity

Profiling course

Student si volí jeden z předmětů v této sekci podle své profilace. Jde o pokročilé kurzy předpokládající absolvování vstupvních kurzů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYd0137Klinická psychologie: výzkum psychoterapie II T. Řiháčekz 0/0/015 --
FSS:PSYd0139Klinická psychologie: psychometrika II S. Ježekz 0/0/015 --
FSS:PSYd0141Klinická psychologie: výzkum veřejného zdraví II A. Ševčíkováz 0/0/015 --
45 kreditů

Selective courses

Z povinně volitelných předmětů v této sekci je nutno absolvovat alespoň 44 ECTS. Dle zaměření svého studia si student volí minimálně 2 z kurzů PSYd0136 PSYd0138 a PSYd0140.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYd0136Klinická psychologie: výzkum psychoterapie I T. Řiháčekk 0/0/015 --
FSS:PSYd0138Klinická psychologie: psychometrika I S. Ježekz 0/0/015 --
FSS:PSYd0140Klinická psychologie: výzkum veřejného zdraví I A. Ševčíkováz 0/0/015 --
FSS:PSYd0114Popularizace vědy S. Ježekz 0/0/04 --
FSS:PSYd0154Odborná recenzovaná publikace V J. Roubalk 0/0/010 --
FSS:PSYd0158Research in international context (zvaní přednášející) J. Roubalz 0/0/01 --
60 kreditů

Foreign-stay courses

Student/ka musí v průběhu studia povinně absolvovat zahraniční stáž. Tuto podmínku lze naplnit volbou jednoho z dvacetikreditových předmětů v této sekci. Pro podrobnosti se seznamte se sylaby jednotlivých kurzů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSSd0900Zahraniční výzkumný pobyt V. Hloušekk 0/0/020 --
FSS:FSSd0910Zahraniční výjezd V. Hloušekz 0/0/04 --
FSS:FSSd0990Zahraniční pracovní pobyt V. Hloušekk 0/0/020 --
44 kreditů