FSS DCPAJ05 Clinical psychology
Název anglicky: Clinical psychology
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: FSS D-CPAJ_ Clinical psychology

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

The State Doctoral Exam and the Doctoral Thesis Defence are required for graduating. The State Doctoral Exam tests the candidates’ ability to consider issues in the discipline taken both in the discipline-specific and interdisciplinary context. The Committee sets the candidate two or three topics in psychology. The candidate is to conduct a comprehensive review of the research literature on these topics. At the exam, the candidate answers questions pertaining a) to the methodological and research context of the topic, i.e. the candidate critically evaluates how certain issues are studied, discusses approaches to the scientific understanding of the phenomenon in a historical perspective, b) to the newest theories connected to the topic and their relationship to previous thinking, c) to controversies in approaching the topic, which the candidate is to critically evaluate.

Studijní a výzkumné povinnosti

As for the compulsory activities of candidates, they must take all compulsory courses that are connected to their Doctoral Thesis and to gain 240 EC. Furthermore, among compulsory activities, there is a long-term study stay abroad, conference attendances, working on scientific papers (three as minimum) and participating in teaching and research at the Department of Psychology.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Patients with medically unexplained symptoms.
Monitoring of patients change in the course of/after psychotherapy.
Negative effects of psychotherapy.
Cognitive and personality aspects of responding to assessment measure items in clinical settings: Response process as a part of validity argument.
Using the Personalized dynamic network modeling in psychotherapy and their effectivity.

Doporučený průchod studijním plánem

Required courses

Povinné předměty je vhodno absolvovat v doporučeném pořadí.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYd0001Teorie a metodologie vědy I. Čermákzk 0/0/010 --
FSS:PSYd0150Odborná recenzovaná publikace I a T. Řiháčekk 0/0/015 4-
FSS:PSYd0151Odborná recenzovaná publikace I b T. Řiháčekk 0/0/05 7-
FSS:PSYd0152Odborná recenzovaná publikace II a T. Řiháčekk 0/0/015 5-
FSS:PSYd0153Odborná recenzovaná publikace II b T. Řiháčekk 0/0/05 8-
FSS:PSYd0155Impaktovaná publikace (a) S. Ježekk 0/0/015 7-
FSS:PSYd0156Impaktovaná publikace (b) S. Ježekk 0/0/05 8-
FSS:PSYd0112Přehledová práce (vycházející z disertace) I. Čermákk 0/0/015 2-
FSS:PSYd0113Disertační práce: dokončení P. Macekz 0/0/020 8-
FSS:PSYd0115Prezentace a obhajoba disertačního projektu P. Macekz 0/0/010 1-
FSS:PSYd0117Recenze odborného článku I Z. Vybíralk 0/0/02 6-
FSS:PSYd0118Recenze odborného článku II Z. Vybíralk 0/0/02 7-
FSS:PSYd0029Participace na výuce a výzkumu L. Lacinováz 0/0/02 4-
FSS:PSYd0030Participace na výuce a výzkumu L. Lacinováz 0/0/02 5-
FSS:PSYd0031Participace na výuce a výzkumu L. Lacinováz 0/0/02 6-
FSS:PSYd0032Participace na výuce a výzkumu L. Lacinováz 0/0/02 7-
127 kreditů

Společný seminář

Student si každý semestr zapisuje kurz Společný seminář (alespoň 8x).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYd0107Společný seminář Z. Vybíralz 0/0/08 --
8 kreditů

Vystoupení na konferenci

Student si opakovaně zapisuje Vystoupení na konferenci. Vystoupeními má za úkol získat minimálně 20 kreditů. Alespoň jedna konference musí být zahraniční. Za zahraniční konferenci student získává 10 kreditů a za tuzemskou 5 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYd0108Vystoupení na konferenci S. Ježekz 0/0/0- --
0 kreditů

Konzultace bakalářské/diplomové práce pod supervizí

Student má za úkol alespoň dvakrát vést bakalářsko či diplomovou práci. Opakovaným zápisem tohoto kurzu musí získat alespoň 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYd0157Konzultace bakalářské/diplomové práce pod supervizí školitele L. Lacinovák 0/0/03 --
3 kredity

Profiling course

Student si volí jeden z předmětů v této sekci podle své profilace. Jde o pokročilé kurzy předpokládající absolvování vstupvních kurzů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYd0137Klinická psychologie: výzkum psychoterapie II T. Řiháčekz 0/0/015 --
FSS:PSYd0139Klinická psychologie: psychometrika II S. Ježekz 0/0/015 --
FSS:PSYd0141Klinická psychologie: výzkum veřejného zdraví II A. Ševčíkováz 0/0/015 --
45 kreditů

Selective courses

Z povinně volitelných předmětů v této sekci je nutno absolvovat alespoň 44 ECTS. Dle zaměření svého studia si student volí minimálně 2 z kurzů PSYd0136 PSYd0138 a PSYd0140.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYd0136Klinická psychologie: výzkum psychoterapie I T. Řiháčekk 0/0/015 --
FSS:PSYd0138Klinická psychologie: psychometrika I S. Ježekz 0/0/015 --
FSS:PSYd0140Klinická psychologie: výzkum veřejného zdraví I A. Ševčíkováz 0/0/015 --
FSS:PSYd0114Popularizace vědy S. Ježekz 0/0/04 --
FSS:PSYd0154Odborná recenzovaná publikace V J. Roubalk 0/0/010 --
FSS:PSYd0158Research in international context (zvaní přednášející) J. Roubalz 0/0/01 --
60 kreditů

Foreign-stay courses

Student/ka musí v průběhu studia povinně absolvovat zahraniční stáž. Tuto podmínku lze naplnit volbou jednoho z dvacetikreditových předmětů v této sekci. Pro podrobnosti se seznamte se sylaby jednotlivých kurzů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSSd0900Zahraniční výzkumný pobyt M. Vaculíkk 0/0/020 --
FSS:FSSd0910Zahraniční výjezd M. Vaculíkz 0/0/04 --
FSS:FSSd0990Zahraniční pracovní pobyt M. Vaculíkk 0/0/020 --
44 kreditů