FSpS NUTVh Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Physical Education
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FSpS N-UTV Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:np4001Metodologie J. Zhánělzk 1/2/06 2P
FSpS:n4002Magisterská práce 1 Z. Reguliz 0/0/07 3-
FSpS:n4004Magisterská práce 2 Z. Reguliz 0/07 4P
20 kreditů

Povinné předměty

Student si zapisuje předmět Psychomotorika se zakončením kolokviem a kreditovou hodnotou 3 kr.
Student si zapisuje předmět Didaktika aplikované tělesná výchovy se zakončením kolokviem a kreditovou hodnotou 2 kr.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:np4141Psychomotorika D. Heiland Trávníkovák 0/1/02+1 4-
FSpS:n4003English R. Prucklovázk 0/0/02 3-
FSpS:n4120Pedagogická praxe 1 O. Janákz 0/0/0 120 hod.4 2P
FSpS:n4130Pedagogická praxe 2 O. Janákz 0/0/0 90 hod.3 3P
FSpS:np4005Výzkumné trendy v kinantropologii M. Zvonařz 1/0/02 2Z
FSpS:n4114Teorie a didaktika lyžování J. Ondráčekzk 0/0/0 kurz 4+5 dní.2 1P
FSpS:np4136Pedagogika sportu V. Jůvazk 1/1/03 3Z
FSpS:np4233Společenské aspekty ve sportu E. Hurychzk 1/1/04 3Z
FSpS:np4111Úvod do pedagogické praxe M. Janíkovázk 0/2/04 1P
FSpS:np4112Školní pedagogika M. Janíkovázk 1/1/03 1Z
FSpS:np4113Psychologie pro učitele H. Válkovázk 1/1/03 1Z
FSpS:np4115Didaktika tělesné výchovy M. Janíkovázk 1/1/03 1Z
FSpS:np4116Teorie a didaktika basketbalu a volejbalu T. Vencúrikzk 1/2/04 1P
FSpS:np4117Didaktika plaveckých sportů D. Hlavoňovázk 0/2/03 1P
FSpS:np4122Osobnostně sociální rozvoj M. Janíkováz 1/0/0 3 D.2 2P
FSpS:np4124Didaktika atletiky Z. Hlavoňovázk 1/2/04 2P
FSpS:np4127Teorie a didaktika fotbalu, ledního hokeje a krasobruslení J. Nykodýmzk 1/2/04 2P
FSpS:np4133Integrativní speciální pedagogika A. Skotákovázk 0/1/02 3P
FSpS:np4140Školní management a poradenství M. Janíkovázk 1/1/03 4P
FSpS:np4145Didaktika aplikované tělesné výchovy A. Skotákovák 1/12 4P
60 kreditů