LF BNTER01 Nutriční terapie
Název anglicky: Dietitian
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: LF B-NUT Nutriční terapie

1.ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:BKBI011Biologie I. Slaninovázk 2/0/0 30.3 1Z
LF:BKFY0121cFyziologie I - cvičení P. Babulaz 0/1/0 15.1 1Z
LF:BKFY0121pFyziologie I - přednáška P. Babulaz 2/0/0 30.1 1Z
LF:BKUV011cZáklady výživy člověka - cvičení H. Matějováz 0/2/0 30.1 1P
LF:BKUV011pZáklady výživy člověka - přednáška H. Matějovázk 2/0/0 30.2 1P
LF:BKZA011pZáklady anatomie M. Joukalzk 3/0/0 45.3 1Z
LF:BVBE021cBioenergetika - cvičení V. Mornsteinz 0/1/0 15.1 2P
LF:BVBE021pBioenergetika - přednáška V. Mornsteinzk 1/0/0 15.2 2P
LF:BVCP0121cPotravinářská chemie I - cvičení O. Zvěřinaz 1/0/0 15.1 1P
LF:BVCP0121pPotravinářská chemie I - přednáška O. Zvěřinak 2/0/0 30.1 1P
LF:BVKP011cTechnologie přípravy pokrmů I - cvičení K. Jančekováz 0/2/0 30.1 1P
LF:BVKP011pTechnologie přípravy pokrmů I -přednáška K. Jančekováz 2/0/0 30.1 1P
LF:BVLC011cLékařská chemie - cvičení M. Tomandlováz 0/1/0 15.1 1Z
LF:BVLC011pLékařská chemie - přednáška M. Tomandlovázk 2/0/0 30.4 1Z
LF:BVLC011sLékařská chemie - seminář M. Tomandlováz 0/2/0 30.1 1-
LF:BVOT011cOdborná terminologie - cvičení T. Ševčíkovázk 0/2/0 30.2 1P
LF:BVPL0111cPsychologie - cvičení M. Světlákz 0/1/0 15.1 1P
LF:BVPL0111pPsychologie - přednáška M. Světlákk 2/0/0 30.2 1P
LF:BVPP011cPrvní pomoc - cvičení S. Saibertováz 0/1/0 15.1 1Z
LF:BVPP011pPrvní pomoc - přednáška S. Saibertovák 1/0/0 15.1 1Z
LF:BKFY0222cFyziologie II - cvičení P. Babulaz 0/1/0 15.1 2Z
LF:BKFY0222pFyziologie II - přednáška P. Babulazk 2/0/0 30.3 2Z
LF:BVBC0221pBiochemie - přednáška M. Tomandlovázk 2/0/0 30.3 2Z
LF:BVBC0221sBiochemie - seminář M. Tomandlováz 0/2/0 30.1 2Z
LF:BVCP0222cPotravinářská chemie II - cvičení O. Zvěřinaz 0/3/0 45.1 2P
LF:BVCP0222pPotravinářská chemie II - přednáška O. Zvěřinazk 3/0/0 45.3 2P
LF:BVDP0221Souvislá dietologická praxe I Z. Kapounováz 0/0/0 80.3 2P
LF:BVEK011pEkologie - přednáška Z. Ulčákzk 1/0/0 15.3 1-
LF:BVHE021pHistologie H. Kotasovák 1/0/0 15.1 2Z
LF:BVKP0222Technologie přípravy pokrmů II-cvičení K. Jančekovák 0/3/0 45.1 2P
LF:BVMI0221cMikrobiologie I - cvičení D. Lefnerováz 0/2/0 30.1 2Z
LF:BVMI0221pMikrobiologie I - přednáška D. Lefnerovák 2/0/0 30.2 2Z
LF:BVSC021cSociologie a sociální psychologie - cvičení M. Světlákz 0/1/0 15.1 2Z
LF:BVSC021pSociologie a sociální psychologie - přednáška M. Světlákk 2/0/0 30.1 2Z
LF:BVVT021cZdravotnická informatika A. Bourekk 0/2/0 30.2 2Z
LF:BVZO021cZáklady ošetřovatelství - cvičení S. Saibertováz 0/1/0 15.1 2Z
LF:BVZO021pZáklady ošetřovatelství - přednáška S. Saibertovázk 1/0/0 15.2 2Z
LF:BVZP021cZáklady pedagogiky - cvičení L. Mužíkováz 0/1/0 15.1 2Z
LF:BVZP021pZáklady pedagogiky přednáška L. Mužíkovák 1/0/0 15.2 2Z
64 kreditů

2.ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:BKET031Zdravotnická etika J. Kuřek 1/0/0 15.1 3Z
LF:BVAJ0121Angličtina I V. Dvořáčkováz 0/2/0 30.1 3P
LF:BVAJ0222Angličtina II V. Dvořáčkovázk 0/2/0 30.2 4P
LF:BVBV0321sBiochemie výživy -seminář M. Tomandlovázk 0/3/0 45.3 3P
LF:BVDP0422Souvislá dietologická praxe II Z. Kapounováz 0/0/0 160.6 4P
LF:BVED0311cEdukace v práci nutričního terapeuta - cvičení N. Beharkováz 0/1/0 15.1 3P
LF:BVED0311pEdukace v práci nutričního terapeuta - přednáška N. Beharkovázk 1/0/0 15.2 3P
LF:BVEO0321cEkonomika - cvičení P. Suchánekz 0/1/0 15.1 3Z
LF:BVEO0321pEkonomika - přednáška P. Suchánekk 2/0/0 30.- 3Z
LF:BVEP0321cEpidemiologie infekčních nemocí I - cvičení M. Kolářováz 0/1/0 15.1 3Z
LF:BVEP0321pEpidemiologie infekčních nemocí I - přednáška M. Kolářová- 1/0/0 15.- 3Z
LF:BVEP0422cEpidemiologie infekčních nemocí II - cvičení B. Rezkováz 0/1/0 15.1 4Z
LF:BVEP0422pEpidemiologie infekčních nemocí II - přednáška B. Rezkovázk 1/0/0 15.2 4Z
LF:BVKV0421cKlinická výživa a dietologie I - cvičení M. Tomíškaz 0/1/0 15.1 4P
LF:BVKV0421pKlinická výživa a dietologie I - přednáška M. Tomíška- 2/0/0 30.- 4P
LF:BVLV0321cLéčebná výživa I - cvičení Z. Kapounováz 0/3/0 45.1 3P
LF:BVLV0321pLéčebná výživa I - přednáška Z. Kapounová- 2/0/0 30.- 3P
LF:BVLV0422cLéčebná výživa II - cvičení Z. Kapounováz 0/3/0 45.1 4P
LF:BVLV0422pLéčebná výživa II - přednáška Z. Kapounová- 2/0/0 30.- 4P
LF:BVMI0322cMikrobiologie II - cvičení D. Lefnerováz 0/1/0 15.1 3Z
LF:BVMI0322pMikrobiologie II - přednáška D. Lefnerovázk 1/0/0 15.2 3Z
LF:BVMV041cMetodologie vědeckého výzkumu - cvičení M. Krsekz 0/2/0 30.1 4Z
LF:BVMV041pMetodologie vědeckého výzkumu - přednáška M. Krsekz 1/0/0 15.1 4Z
LF:BVPF0321pPatologická fyziologie I -přednáška K. Kaňkováz 2/0/0 30.2 3Z
LF:BVPF0422cPatologická fyziologie II -cvičení K. Kaňkováz 0/2/0 30.1 4Z
LF:BVPF0422pPatologická fyziologie II-přednáška K. Kaňkovázk 2/0/0 30.3 4Z
LF:BVPR031cPotraviny rostlinné - cvičení V. Šottníkováz 0/2/0 30.2 3P
LF:BVPR031pPotraviny rostlinné - přednáška V. Šottníkovázk 3/0/0 45.3 3P
LF:BVPX0321Praxe I Z. Kapounováz 0/3/0 30.2 3P
LF:BVPX0422Praxe II Z. Kapounováz 0/3/0 45.2 4P
LF:BVPZ041cPotraviny živočišné - cvičení A. Jarošováz 0/2/0 30.1 4P
LF:BVPZ041pPotraviny živočišné - přednáška A. Jarošovázk 3/0/0 45.3 4P
LF:BVST041cStatistika - cvičení Z. Derflerová Brázdováz 0/1/0 15.1 4Z
LF:BVST041pStatistika - přednáška Z. Derflerová Brázdovázk 1/0/0 15.2 4Z
LF:BVTO0311cLékařská toxikologie - cvičení O. Zvěřinaz 0/1/0 15.1 3Z
LF:BVTO0311pLékařská toxikologie - přednáška O. Zvěřinazk 1/0/0 15.2 3Z
LF:BVVL0421pVnitřní lékařství I - přednáška H. Němcováz 1/0/0 15.1 4Z
LF:BVVP0321cVýživa v ochraně a podpoře veřejného zdraví I - cvičení Z. Derflerová Brázdováz 0/2/0 30.1 3P
LF:BVVP0321pVýživa v ochraně a podpoře veřejného zdraví I - přednáška Z. Derflerová Brázdová- 2/0/0 30.- 3P
LF:BVVP0422cVýživa v ochraně a podpoře veřejného zdraví II - cvičení Z. Derflerová Brázdováz 0/1/0 15.1 4P
LF:BVVP0422pVýživa v ochraně a podpoře veřejného zdraví II - přednáška Z. Derflerová Brázdová- 2/0/0 30.- 4P
LF:BVZF0321cZáklady farmakologie I - cvičení B. Říhováz 0/1/0 15.1 3Z
LF:BVZF0321pZáklady farmakologie I - přednáška B. Říhová- 1/0/0 15.- 3Z
LF:BVZF0422cZáklady farmakologie II - cvičení B. Říhováz 0/1/0 15.1 4Z
LF:BVZF0422pZáklady farmakologie II - přednáška B. Říhovázk 1/0/0 15.2 4Z
LF:BVZI0321Základy interní propedeutiky I - cvičení K. Starýz 0/1/0 15.1 3P
LF:BVZI0422Základy interní propedeutiky II K. Starýk 0/1/0 15.1 4P
63 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:BVAP051Právní aspekty M. Koščíkk 2/0/0 30.2 5Z
LF:BVDP0521Bakalářská práce I J. Šimůnekz 6/6/0 12.4 5P
LF:BVHP051cHygiena potravin - cvičení O. Cwikováz 0/1/0 15.1 5P
LF:BVHP051pHygiena potravin - přednáška O. Cwikovázk 1/0/0 15.2 5P
LF:BVKV0532cKlinická výživa a dietologie II - cvičení M. Tomíškaz 0/1/0 15.1 5P
LF:BVKV0532pKlinická výživa a dietologie II - přednáška M. Tomíška- 2/0/0 30.- 5P
LF:BVLV0533cLéčebná výživa III - cvičení Z. Kapounováz 0/3/0 45.1 5P
LF:BVLV0533pLéčebná výživa III - přednáška Z. Kapounovázk 2/0/0 30.3 5P
LF:BVOD051cOborová didaktika - cvičení L. Mužíkováz 0/2/0 30.1 5P
LF:BVOD051pOborová didaktika - přednáška L. Mužíkovák 1/0/0 15.1 5P
LF:BVPL0521Preventivní lékařství I J. Fialaz 2/0/0 30.1 5Z
LF:BVPX0533Praxe III Z. Kapounováz 0/3/0 45.2 5P
LF:BVTP051cNutriční toxikologie - cvičení T. Prušaz 0/1/0 15.1 5P
LF:BVTP051pNutriční toxikologie - přednáška T. Prušazk 1/0/0 15.2 5P
LF:BVVL0521pVnitřní lékařství II - přednáška H. Němcováz 2/0/0 30.1 5Z
LF:BVVP0533cVýživa v ochraně a podpoře veřejného zdraví III - cvičení Z. Derflerová Brázdováz 0/2/0 30.1 5P
LF:BVVP0533pVýživa v ochraně a podpoře veřejného zdraví III - přednáška Z. Derflerová Brázdovázk 2/0/0 30.3 5P
LF:BVVZ0511Veřejné zdravotnictví P. Kaňováz 1/0/0 15.1 5Z
28 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:BVDP0622Bakalářská práce II J. Šimůnekz 0/0/6 90.8 6P
LF:BVGE061Genetika J. Dobrovolnázk 1/0/0 15.2 6P
LF:BVIM0611Imunologie J. Litzmank 1/0/0 15.1 6P
LF:BVKV0633cKlinická výživa a dietologie III- cvičení M. Tomíškaz 0/1/0 15.1 6P
LF:BVKV0633pKlinická výživa a dietologie III - přednáška M. Tomíškazk 2/0/0 30.3 6P
LF:BVMA061cMarketing - cvičení P. Marciánováz 0/1/0 15.1 6Z
LF:BVMA061pMarketing - přednáška P. Marciánovák 1/0/0 15.1 6Z
LF:BVOS0611Odborná stáž - výroba a zpracování potravin H. Matějováz 0/0/0 40.1 6P
LF:BVPL0622Preventivní lékařství II J. Fialazk 2/0/0 30.3 6Z
LF:BVPX0644Praxe IV Z. Kapounováz 0/3/0 45.5 6P
LF:BVVL0622pVnitřní lékařství III - přednáška H. Němcovázk 2/0/0 30.4 6Z
30 kreditů