LF BNTER01 Nutriční terapie
Název anglicky: Dietitian
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: LF B-NUT Nutriční terapie

Úvodní informace / Pokyny

Student zapisuje všechny povinné předměty dle studijního plánu pro obor. Jako volitelné si může zapsat předměty, které jsou v daném období vyučovány na fakultách MU a jejichž zápis je pro studenty daného programu povolen. Podmínkou zápisu do následujícího semestru je získání nejméně 20 kreditů. Studenti prezenčního studia musí získat alespoň dva zápočty z předmětů sportovních aktivit, které zajišťuje Centrum univerzitního sportu. Podmínkou pro úspěšné ukončení studia je aktivní znalost angličtiny na úrovni B2, ověřená zkouškou (studenti si zapisují povinnou dvousemestrální výuku anglického jazyka).

1.ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:BKBI011Biologie I. Slaninovázk 2/0/0 30.3 1Z
LF:BKFY0121cFyziologie I - cvičení P. Babulaz 0/1/0 15.1 1Z
LF:BKFY0121pFyziologie I - přednáška P. Babulaz 2/0/0 30.1 1Z
LF:BKUV011cZáklady výživy člověka - cvičení H. Matějováz 0/2/0 30.1 1P
LF:BKUV011pZáklady výživy člověka - přednáška H. Matějovázk 2/0/0 30.2 1P
LF:BKZA011pZáklady anatomie M. Joukalzk 3/0/0 45.3 1Z
LF:BVBE021cBioenergetika - cvičení V. Mornsteinz 0/1/0 15.1 2P
LF:BVBE021pBioenergetika - přednáška V. Mornsteinzk 1/0/0 15.2 2P
LF:BVCP0121cPotravinářská chemie I - cvičení O. Zvěřinaz 1/0/0 15.1 1P
LF:BVCP0121pPotravinářská chemie I - přednáška O. Zvěřinak 2/0/0 30.1 1P
LF:BVKP011cTechnologie přípravy pokrmů I - cvičení K. Jančekováz 0/2/0 30.1 1P
LF:BVKP011pTechnologie přípravy pokrmů I -přednáška K. Jančekováz 2/0/0 30.1 1P
LF:BVLC011cLékařská chemie - cvičení M. Tomandlováz 0/1/0 15.1 1Z
LF:BVLC011pLékařská chemie - přednáška M. Tomandlovázk 2/0/0 30.4 1Z
LF:BVLC011sLékařská chemie - seminář M. Tomandlováz 0/2/0 30.1 1-
LF:BVOT011cOdborná terminologie - cvičení T. Ševčíkovázk 0/2/0 30.2 1P
LF:BVPL0111cPsychologie - cvičení M. Světlákz 0/1/0 15.1 1P
LF:BVPL0111pPsychologie - přednáška M. Světlákk 2/0/0 30.2 1P
LF:BVPP011cPrvní pomoc - cvičení S. Saibertováz 0/1/0 15.1 1Z
LF:BVPP011pPrvní pomoc - přednáška S. Saibertovák 1/0/0 15.1 1Z
LF:BKFY0222cFyziologie II - cvičení P. Babulaz 0/1/0 15.1 2Z
LF:BKFY0222pFyziologie II - přednáška P. Babulazk 2/0/0 30.3 2Z
LF:BVBC0221pBiochemie - přednáška M. Tomandlovázk 2/0/0 30.3 2Z
LF:BVBC0221sBiochemie - seminář M. Tomandlováz 0/2/0 30.1 2Z
LF:BVCP0222cPotravinářská chemie II - cvičení O. Zvěřinaz 0/1/0 15.1 2P
LF:BVCP0222pPotravinářská chemie II - přednáška O. Zvěřinazk 2/0/0 30.3 2P
LF:BVDP0221Souvislá dietologická praxe I Z. Kapounováz 0/0/0 80.3 2P
LF:BVEK011pEkologie - přednáška Z. Ulčákzk 1/0/0 15.3 1-
LF:BVHE021pHistologie H. Kotasovák 1/0/0 15.1 2Z
LF:BVKP0222Technologie přípravy pokrmů II-cvičení K. Jančekovák 0/3/0 45.1 2P
LF:BVMI0221cMikrobiologie I - cvičení I. Koláčkováz 0/2/0 30.1 2Z
LF:BVMI0221pMikrobiologie I - přednáška I. Koláčkovák 2/0/0 30.2 2Z
LF:BVSC021cSociologie a sociální psychologie - cvičení M. Světlákz 0/1/0 15.1 2Z
LF:BVSC021pSociologie a sociální psychologie - přednáška M. Světlákk 2/0/0 30.2 2Z
LF:BVVT021cZdravotnická informatika A. Bourekk 0/2/0 30.2 2Z
LF:BVZO021cZáklady ošetřovatelství - cvičení S. Saibertováz 0/1/0 15.1 2Z
LF:BVZO021pZáklady ošetřovatelství - přednáška S. Saibertovázk 1/0/0 15.2 2Z
LF:BVZP021cZáklady pedagogiky - cvičení L. Mužíkováz 0/1/0 15.1 2Z
LF:BVZP021pZáklady pedagogiky přednáška L. Mužíkovák 1/0/0 15.2 2Z
65 kreditů

2.ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:BKET031Zdravotnická etika J. Kuřek 1/0/0 15.1 3Z
LF:BVAJ0121Angličtina I V. Dvořáčkováz 0/2/0 30.1 3P
LF:BVAJ0222Angličtina II V. Dvořáčkovázk 0/2/0 30.2 4P
LF:BVBV0321sBiochemie výživy - seminář M. Tomandlovázk 0/3/0 45.3 3P
LF:BVDP0422Souvislá dietologická praxe II Z. Kapounováz 0/0/0 160.6 4P
LF:BVED0311cEdukace v práci nutričního terapeuta - cvičení N. Beharkováz 0/1/0 15.1 3P
LF:BVED0311pEdukace v práci nutričního terapeuta - přednáška N. Beharkovázk 1/0/0 15.2 3P
LF:BVEO0321cEkonomika - cvičení P. Suchánekz 0/1/0 15.1 3Z
LF:BVEO0321pEkonomika - přednáška P. Suchánekk 2/0/0 30.1 3Z
LF:BVEP0321cEpidemiologie infekčních nemocí I - cvičení B. Rezkováz 0/1/0 15.1 3Z
LF:BVEP0321pEpidemiologie infekčních nemocí I - přednáška B. Rezková- 1/0/0 15.1 3Z
LF:BVEP0422cEpidemiologie infekčních nemocí II - cvičení B. Rezkováz 0/1/0 15.1 4Z
LF:BVEP0422pEpidemiologie infekčních nemocí II - přednáška B. Rezkovázk 1/0/0 15.2 4Z
LF:BVKV0421cKlinická výživa a dietologie I - cvičení M. Tomíškaz 0/1/0 15.1 4P
LF:BVKV0421pKlinická výživa a dietologie I - přednáška M. Tomíška- 2/0/0 30.- 4P
LF:BVLV0321cLéčebná výživa I - cvičení Z. Kapounováz 0/3/0 45.1 3P
LF:BVLV0321pLéčebná výživa I - přednáška Z. Kapounová- 2/0/0 30.1 3P
LF:BVLV0422cLéčebná výživa II - cvičení Z. Kapounováz 0/3/0 45.1 4P
LF:BVLV0422pLéčebná výživa II - přednáška Z. Kapounová- 2/0/0 30.- 4P
LF:BVMI0322cMikrobiologie II - cvičení I. Koláčkováz 0/1/0 15.1 3Z
LF:BVMI0322pMikrobiologie II - přednáška I. Koláčkovázk 1/0/0 15.2 3Z
LF:BVMV041cMetodologie vědeckého výzkumu - cvičení M. Krsekz 0/2/0 30.1 4Z
LF:BVMV041pMetodologie vědeckého výzkumu - přednáška M. Krsekz 1/0/0 15.1 4Z
LF:BVPF0321pPatologická fyziologie I -přednáška K. Kaňkováz 2/0/0 30.2 3Z
LF:BVPF0422cPatologická fyziologie II -cvičení K. Kaňkováz 0/2/0 30.1 4Z
LF:BVPF0422pPatologická fyziologie II-přednáška K. Kaňkovázk 2/0/0 30.3 4Z
LF:BVPR031cPotraviny rostlinné - cvičení V. Šottníkováz 0/2/0 30.2 3P
LF:BVPR031pPotraviny rostlinné - přednáška V. Šottníkovázk 3/0/0 45.3 3P
LF:BVPX0321Praxe I Z. Kapounováz 0/3/0 30.2 3P
LF:BVPX0422Praxe II Z. Kapounováz 0/3/0 45.2 4P
LF:BVPZ041cPotraviny živočišné - cvičení A. Jarošováz 0/2/0 30.1 4P
LF:BVPZ041pPotraviny živočišné - přednáška A. Jarošovázk 3/0/0 45.3 4P
LF:BVST041cStatistika - cvičení Z. Derflerová Brázdováz 0/1/0 15.1 4Z
LF:BVST041pStatistika - přednáška Z. Derflerová Brázdovázk 1/0/0 15.2 4Z
LF:BVTO0311cLékařská toxikologie - cvičení O. Zvěřinaz 0/1/0 15.1 3Z
LF:BVTO0311pLékařská toxikologie - přednáška O. Zvěřinazk 1/0/0 15.2 3Z
LF:BVVL0421pVnitřní lékařství I - přednáška R. Proseckýz 2/0/0 30.1 4Z
LF:BVVP0321cVýživa v ochraně a podpoře veřejného zdraví I - cvičení Z. Derflerová Brázdováz 0/2/0 30.1 3P
LF:BVVP0321pVýživa v ochraně a podpoře veřejného zdraví I - přednáška Z. Derflerová Brázdová- 2/0/0 30.1 3P
LF:BVVP0422cVýživa v ochraně a podpoře veřejného zdraví II - cvičení Z. Derflerová Brázdováz 0/1/0 15.1 4P
LF:BVVP0422pVýživa v ochraně a podpoře veřejného zdraví II - přednáška Z. Derflerová Brázdová- 2/0/0 30.- 4P
LF:BVZF0321cZáklady farmakologie I - cvičení B. Říhováz 0/1/0 15.1 3Z
LF:BVZF0321pZáklady farmakologie I - přednáška B. Říhová- 1/0/0 15.1 3Z
LF:BVZF0422cZáklady farmakologie II - cvičení B. Říhováz 0/1/0 15.1 4Z
LF:BVZF0422pZáklady farmakologie II - přednáška B. Říhovázk 1/0/0 15.2 4Z
LF:BVZI0321Základy interní propedeutiky I - cvičení K. Starýz 0/1/0 15.1 3P
LF:BVZI0422Základy interní propedeutiky II K. Starýk 0/1/0 15.1 4P
68 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:BVAP051Právní aspekty M. Koščíkk 2/0/0 30.2 5Z
LF:BVDP0521Bakalářská práce I O. Zvěřinaz 6/6/0 12.4 5P
LF:BVHP051cHygiena potravin - cvičení O. Cwikováz 0/1/0 15.1 5P
LF:BVHP051pHygiena potravin - přednáška O. Cwikovázk 1/0/0 15.2 5P
LF:BVKV0532cKlinická výživa a dietologie II - cvičení M. Tomíškaz 0/1/0 15.1 5P
LF:BVKV0532pKlinická výživa a dietologie II - přednáška M. Tomíška- 2/0/0 30.1 5P
LF:BVLV0533cLéčebná výživa III - cvičení Z. Kapounováz 0/3/0 45.1 5P
LF:BVLV0533pLéčebná výživa III - přednáška Z. Kapounovázk 2/0/0 30.3 5P
LF:BVOD051cOborová didaktika - cvičení L. Mužíkováz 0/2/0 30.1 5P
LF:BVOD051pOborová didaktika - přednáška L. Mužíkovák 1/0/0 15.1 5P
LF:BVPL0521Preventivní lékařství I J. Fialaz 2/0/0 30.1 5Z
LF:BVPX0533Praxe III Z. Kapounováz 0/3/0 45.2 5P
LF:BVTP051cNutriční toxikologie - cvičení T. Prušaz 0/1/0 15.1 5P
LF:BVTP051pNutriční toxikologie - přednáška T. Prušazk 1/0/0 15.2 5P
LF:BVVL0521pVnitřní lékařství II - přednáška R. Proseckýz 2/0/0 30.1 5Z
LF:BVVP0533cVýživa v ochraně a podpoře veřejného zdraví III - cvičení Z. Derflerová Brázdováz 0/2/0 30.1 5P
LF:BVVP0533pVýživa v ochraně a podpoře veřejného zdraví III - přednáška Z. Derflerová Brázdovázk 2/0/0 30.3 5P
LF:BVVZ0511Veřejné zdravotnictví P. Kaňováz 1/0/0 15.1 5Z
29 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:BVDP0622Bakalářská práce II O. Zvěřinaz 0/0/6 90.8 6P
LF:BVGE061Genetika J. Dobrovolnázk 1/0/0 15.2 6P
LF:BVIM0611Imunologie J. Litzmank 1/0/0 15.1 6P
LF:BVKV0633cKlinická výživa a dietologie III- cvičení M. Tomíškaz 0/1/0 15.1 6P
LF:BVKV0633pKlinická výživa a dietologie III - přednáška M. Tomíškazk 2/0/0 30.3 6P
LF:BVMA061cMarketing - cvičení P. Marciánováz 0/1/0 15.1 6Z
LF:BVMA061pMarketing - přednáška P. Marciánovák 1/0/0 15.1 6Z
LF:BVOS0611Odborná stáž - výroba a zpracování potravin H. Matějováz 0/0/0 40.1 6P
LF:BVPL0622Preventivní lékařství II J. Fialazk 2/0/0 30.3 6Z
LF:BVPX0644Praxe IV Z. Kapounováz 0/3/0 45.5 6P
LF:BVVL0622pVnitřní lékařství III - přednáška R. Proseckýzk 2/0/0 30.4 6Z
30 kreditů