LF MGM01 General Medicine
Název anglicky: General Medicine
magisterský prezenční
Zahrnut v programu: LF M-GM General Medicine

1st year

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:aVLAN0121cAnatomie I - pitvy M. Joukalz 0/1.3/0 20.2 1P
LF:aVLAN0121pAnatomie I - přednáška M. Joukalz 3/0/0 45.2 1P
LF:aVLAN0121sAnatomie I - seminář M. Joukalz 0/3/0 45.2 1P
LF:aVLAN0121tAnatomie I - cvičení M. Joukalz 0/0.4/0 6.1 1Z
LF:aVLAN0222cAnatomie II - pitvy M. Joukalz 0/2.7/0 40.2 2P
LF:aVLAN0222pAnatomie II - přednáška M. Joukalzk 3/0/0 45.5 2P
LF:aVLAN0222sAnatomie II - seminář M. Joukalz 0/3/0 45.3 2P
LF:aVLAN0222tAnatomie II - cvičení M. Joukalz 0/0.6/0 9.1 2Z
LF:aVLBF011cBiofyzika - cvičení V. Mornsteinz 0/4/0 60.4 1Z
LF:aVLBF011pBiofyzika - přednáška V. Mornsteinzk 3/0/0 45.6 1Z
LF:aVLBI0121cLékařská Biologie I - cvičení O. Slabýz 0/3/0 45.3 1Z
LF:aVLBI0121pLékařská Biologie I - přednáška O. Slabýz 2/0/0 30.1 1Z
LF:aVLBI0222cLékařská biologie II - cvičení O. Slabýz 0/3/0 45.3 2Z
LF:aVLBI0222pLékařská biologie II - přednáška O. Slabýzk 2/0/0 30.3 2Z
LF:aVLCJ0181Čeština pro cizince I I. Reškováz 0/3/0 45.1 1P
LF:aVLCJ0282Čeština pro cizince II I. Reškovázk 0/3/0 45.2 2P
LF:aVLET021pLékařská etika 1 - přednáška J. Kuřek 1/0/0 15.1 2Z
LF:aVLHE0221cHistologie a embryologie I - cvičení A. Hamplz 0/3/0 45.2 2Z
LF:aVLHE0221pHistologie a embryologie I - přednáška A. Hamplz 2/0/0 30.2 2Z
LF:aVLLT0121sZáklady lékařské terminologie I - seminář N. Gachallováz 0/2/0 30.2 1P
LF:aVLLT0222cZáklady lékařské terminologie II - cvičení N. Gachallováz 0/1/0 15.1 2P
LF:aVLLT0222sZáklady lékařské terminologie II - seminář N. Gachallovázk 0/1/0 15.3 2P
LF:aVLOZ0141cOchrana a podpora zdraví I - cvičení M. Koščíkz 0/1/0 15.1 1P
LF:aVLOZ0141pOchrana a podpora zdraví I - přednáška M. Koščíkk 1/0/0 15.1 1P
LF:aVLPO011cPrvní pomoc - cvičení L. Dadákz 0/1/0 15.1 1P
LF:aVLPO011pPrvní pomoc - přednáška L. Dadákk 1/0/0 15.2 1P
57 kreditů

2nd year

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:aVLBC0321pBiochemistry I - lecture J. Tomandlz 3/0/0 45.3 3Z
LF:aVLBC0422sBiochemie II - seminář J. Tomandlz 0/3/0 45.3 4Z
LF:aVLBC0422t -z 0/01 4Z
LF:aVLCJ0383Čeština pro cizince III I. Reškováz 0/2/0 30.1 3P
LF:aVLFY0321cFyziologie I - cvičení M. Novákováz 0/3/0 45.3 3Z
LF:aVLFY0321pFyziologie I - přednáška M. Novákováz 3/0/0 45.3 3Z
LF:aVLFY0321sFyziologie I - seminář M. Novákováz 0/1/0 15.2 3Z
LF:aVLHE0322cHistologie a embryologie II - cvičení A. Hamplz 0/3/0 45.3 3Z
LF:aVLHE0322pHistologie a embryologie II - přednáška A. Hamplzk 2/0/0 30.5 3Z
LF:aVLLP0431Propedeutika I - základní klinické dovednosti - cvičení J. Konečnýz 0/2.3/0 34.5.2 4Z
LF:aVLPP3X1Základy ošetřovatelství A. Pokornázk 0.5/0.3/.5 20.3 3P
LF:aVLBC0422cBiochemie II - cvičení J. Tomandlz 0/3/0 45.3 4Z
LF:aVLBC0422pBiochemie II - přednáška J. Tomandlzk 2/0/0 30.4 4Z
LF:aVLBC0321sBiochemistry I - seminar J. Tomandlz 0/4/0 60.7 3Z
LF:aVLCJ0484Čeština pro cizince IV I. Reškovázk 0/2/0 30.2 4P
LF:aVLFY0422cFyziologie II - cvičení M. Novákováz 0/3/0 45.3 4Z
LF:aVLFY0422pFyziologie II - přednáška M. Novákovázk 4/0/0 60.5 4Z
LF:aVLFY0422sFyziologie II - seminář M. Novákováz 0/1.5/0 22.5.2 4Z
LF:aVLLM0421cLékařská mikrobiologie I - cvičení F. Růžičkaz 0/3/0 45.3 4Z
LF:aVLLM0421pLékařská mikrobiologie I - přednáška F. Růžičkaz 1/0/0 15.1 4Z
LF:aVLPX042tPrázdninová praxe v ošetřovatelství I A. Pokornáz 0/5.3/0 80.4 4P
LF:aZC041Zacházení s chemickými látkami J. Dostálz 0/0.1/0 2.- 4P
63 kreditů

3rd year

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:aVLCJ0585Čeština pro cizince V I. Reškováz 0/2/0 30.1 5P
LF:aVLIM051cImunologie - cvičení J. Litzmanz 0/2/0 30.2 5P
LF:aVLIM051pImunologie - přednáška J. Litzmanzk 1/0/0 15.3 5P
LF:aVLLM0522cLékařská mikrobiologie II - cvičení F. Růžičkaz 0/3/0 45.3 5Z
LF:aVLLM0522pLékařská mikrobiologie II - přednáška F. Růžičkazk 1/0/0 15.3 5Z
LF:aVLLP0532cPropedeutika II - cvičení J. Konečnýz 0/7/0 105.5 5P
LF:aVLPA0521cPatologie I - cvičení L. Křenz 0/4/0 60.3 5Z
LF:aVLPA0521pPatologie I - přednáška L. Křenz 3/0/0 45.2 5Z
LF:aVLPF0521cPathophysiology I - practice K. Kaňkováz 0/3/0 45.2 5Z
LF:aVLPF0521pPathophysiology I - lecture K. Kaňkováz 2/0/0 30.2 5Z
LF:aVLCJ0686Čeština pro cizince VI I. Reškovák 0/2/0 30.1 6P
LF:aVLLP0633cPropedeutika III - cvičení J. Konečnýzk 0/7/0 105.5 6P
LF:aVLOZ0642cOchrana a podpora zdraví II - cvičení B. Rezkováz 0/2/0 30.1 6P
LF:aVLOZ0642pOchrana a podpora zdraví II - přednáška B. Rezkovák 0.5/0/0 7.5.2 6P
LF:aVLPA0622cPatologie II - cvičení L. Křenz 0/4/0 60.3 6Z
LF:aVLPA0622pPatologie II - přednáška L. Křenzk 3/0/0 45.4 6Z
LF:aVLPF0622cPathophysiology II - practice K. Kaňkováz 0/3/0 45.2 6Z
LF:aVLPF0622pPathophysiology II - lecture K. Kaňkovázk 2/0/0 30.3 6Z
LF:aVLPS051cLékařská psychologie a psychosomatika - cvičení M. Světlákz 0/3/0 45.2 5P
LF:aVLPS051pLékařská psychologie a psychosomatika M. Světlákzk 1/0/0 15.3 5P
LF:aVLPX061tPrázdninová praxe v primární péči H. Matějovská Kubešováz 0/2/0 30.2 6P
LF:aVLPX062tPrázdninová praxe v ošetřovatelství II A. Pokornáz 0/0/0 30.2 --
LF:aVLTZ0631Teoretické základy klinické medicíny I - seminář L. Křenz 0/3/0 45.3 6P
59 kreditů

4th year

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:aVLCH0731cChirurgie I - cvičení I. Penkaz 0/4/0 60.2 7P
LF:aVLCH0731pChirurgie I - přednáška I. Penkaz 1/0/0 15.1 7P
LF:aVLCH0832cChirurgie II - cvičení I. Penkaz 0/4/0 60.3 8P
LF:aVLCH0832pChirurgie II - přednáška I. Penkaz 1/0/0 15.1 8P
LF:aVLCJ0787Čeština pro cizince VII I. Reškováz 0/2/0 30.1 7P
LF:aVLCJ0888Čeština pro cizince VIII I. Reškovázk 0/2/0 30.2 8P
LF:aVLDI7X1cDiagnostické zobrazovací metody - cvičení T. Andrašinaz 0/4/0 60.3 7P
LF:aVLDI7X1pDiagnostické zobrazovací metody - přednáška T. Andrašinazk 1/0/0 15.2 7P
LF:aVLDV7X1cDermatovenerologie - cvičení H. Jedličkováz 0/2.5/0 38.5.1 7P
LF:aVLDV7X1pDermatovenerologie - přednáška H. Jedličkovázk 0.3/0/0 4.5.2 7P
LF:aVLFA0721cFarmakologie I - cvičení R. Demlováz 0/3/0 45.2 7Z
LF:aVLFA0721pFarmakologie I - přednáška R. Demlovák 2/0/0 30.2 7Z
LF:aVLFA0822cFarmakologie II - cvičení R. Demlováz 0/3/0 45.2 8Z
LF:aVLFA0822pFarmakologie II - přednáška R. Demlovázk 2/0/0 30.3 8Z
LF:aVLIN7X21cInfekční nemoci I - cvičení P. Husaz 0/2/0 30.2 7P
LF:aVLKG7X1cKlinická genetika - cvičení M. Doubekz 0/1/0 15.1 7P
LF:aVLKG7X1pKlinická genetika - přednáška M. Doubekk 1.2/0/0 18.1 7P
LF:aVLLE7X1sLékařská etika - seminář J. Kuřek 0/2/0 30.2 7P
LF:aVLOL7X1Oční lékařství O. Chrapekzk 0/0/0 0.3 8P
LF:aVLOL7X1cOční lékařství - cvičení O. Chrapekz 0/3/0 45.2 8P
LF:aVLOR7X1Ortopedie a rehabilitace - cvičení M. Repkoz 0/2/0 30.2 8P
LF:aVLOT7X1cOtorinolaryngologie - cvičení B. Gálz 0/3/0 45.2 8P
LF:aVLOT7X1pOtorinolaryngologie - přednáška B. Gálzk 1/0/0 15.2 8P
LF:aVLPD7X31cPediatrie I - cvičení P. Jabandžievz 0/3/0 45.2 8P
LF:aVLPD7X31pPediatrie I - přednáška P. Jabandžievz 1/0/0 15.1 8P
LF:aVLPX084tPrázdninová praxe v chirurgii a vnitřním lékařství H. Matějovská Kubešováz 0/8/0 120.4 8Z
LF:aVLSD7X1cSoudní lékařství - cvičení T. Vojtíšekz 0/2/0 30.1 8P
LF:aVLSD7X1pSoudní lékařství - přednáška T. Vojtíšekzk 1.4/0/0 21.2 8P
LF:aVLST7X1cStomatologie - cvičení S. Bartákováz 0/1/0 15.1 8P
LF:aVLST7X1pStomatologie - přednáška S. Bartákovázk 1/0/0 10.2 8P
LF:aVLTZ0732Teoretické základy klinické medicíny II - seminář L. Křenz 0/3/0 45.2 7P
LF:aVLTZ0833Teoretické základy klinické medicíny III - seminář L. Křenzk 0/3/0 45.4 8P
LF:aVLVL7X61cVnitřní lékařství blok 1 - funkční diagnostika, pracovní lékařství a geriatrie H. Matějovská Kubešováz 0/4/0 60.3 7P
66 kreditů

5th year

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:aVLAM9X1cIntenzivní medicína - cvičení J. Maláskaz 0/2/0 30.1 9P
LF:aVLAM9X1pIntenzivní medicína - přednáška J. Maláskazk 2/0/0 30.3 9P
LF:aVLCH9X33cChirurgie III - cvičení I. Penkaz 0/6/0 90.3 9P
LF:aVLDD101iDiferenciální diagnostika - Vnitřní lékařství M. Součekz 0/1.6/0 24.2 10Z
LF:aVLDD91CHDiferenciální diagnostika - Chirurgie M. Součekz 0/1.3/0 20.2 9P
LF:aVLIN9X22Infekční nemoci II P. Husazk 0/0/0 0.2 9P
LF:aVLIN9X22cInfekční nemoci II - cvičení P. Husaz 0/2/0 30.1 9P
LF:aVLKF091sKlinická farmakologie R. Demlovázk 2/0/0 30.3 9P
LF:aVLNE9X1cNeurologie - cvičení E. Vlčkováz 0/6/0 90.3 9P
LF:aVLNE9X1pNeurologie - přednáška E. Vlčkovázk 2/0/0 30.3 9P
LF:aVLON091cKlinická onkologie - cvičení I. Kissz 0/4/0 60.2 9P
LF:aVLON091pKlinická onkologie - přednáška I. Kisszk 1/0/0 15.2 9P
LF:aVLOZ0943cOchrana a podpora zdraví III - cvičení M. Koščíkz 0/1/0 15.1 9P
LF:aVLOZ0943pOchrana a podpora zdraví III - přednáška B. Rezkováz 1.5/0/0 22,5.1 9P
LF:aVLPD0932cPediatrie II - cvičení P. Jabandžievz 0/2/0 30.2 9P
LF:aVLPD0932pPediatrie II - přednáška P. Jabandžievz 1/0/0 15.1 9P
LF:aVLPD1033cPediatrie III - cvičení P. Jabandžievzk 0/2/0 30.4 10P
LF:aVLPG9X1Porodnictví a gynekologie M. Huserz 3/6/0 135.7 9Z
LF:aVLPX102tPrázdninová praxe v gynekologii a porodnictví V. Weinbergerz 0/4/0 60.2 10P
LF:aVLPY9X1cPsychiatrie - cvičení T. Kašpárekz 0/4/0 60.2 10P
LF:aVLPY9X1pPsychiatrie - přednáška T. Kašpárekzk 1/0/0 15.2 10P
LF:aVLVL101pVnitřní lékařství - přednáška M. Součekzk 0/0/0 5.3 10P
LF:aVLVL9X62cVnitřní lékařství blok 2 - pneumologie M. Doubkováz 0/1.6/0 24.1 9P
LF:aVLVL9X63cVnitřní lékařství blok 3 - nefrologie, diabetologie, revmatologie a endokrinologie M. Součekz 0/3.2/0 48.2 9P
LF:aVLVL9X64cVnitřní lékařství blok 4 - gastroenterologie a hematologie J. Dolinaz 0/3.2/0 48.2 9P
LF:aVLVL9X65cVnitřní lékařství blok 5 - kardiologie a angiologie J. Vítovecz 0/3.2/0 48.2 10P
59 kreditů

6th year

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:aVLCH11XppChirurgie - předpromoční praxe I. Penkaz 0/10/0 150.10 11P
LF:aVLCH11XXChirurgie - SRZ I. PenkaSRZk 0/0/0 0.- 11P
LF:aVLOZ1144Ochrana a podpora zdraví IV Z. Derflerová Brázdováz 2/0/0 30.2 11P
LF:aVLPD11XppPediatrie - předpromoční praxe P. Jabandžievz 0/6/0 90.4 12Z
LF:aVLPD11XXPediatrie - SRZ P. JabandžievSRZk 0/0/0 0.- 12Z
LF:aVLPG11XXPorodnictví a gynekologie - SRZ V. WeinbergerSRZk 0/0/0 0.- 12Z
LF:aVLPL11XppPraktické lékařství a geriatrie - předpromoční praxe H. Matějovská Kubešováz 0/6.8/0 102.7 11Z
LF:aVLPL11XXPraktické lékařství a geriatrie H. Matějovská Kubešovák 0/0/0 0.3 11P
LF:aVLPP11XppPaliativní péče - předpromoční paxe O. Slámaz 0/1.2/0 18.2 11P
LF:aVLSP03XSamostatná práce-VL -z 0/0/0 0.5 12Z
LF:aVLVL11XppVnitřní lékařství - předpromoční praxe M. Součekz 0/14/0 210.20 12Z
LF:aVLVL11XXVnitřní lékařství - SRZ M. SoučekSRZk 0/0/0 0.- 12Z
LF:aVLZP11XXZdraví, prevence, zdravotnictví - SRZ Z. Derflerová BrázdováSRZk 0/0/0 0.- 12Z
53 kreditů

povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:aVLAL091Anesteziologie a léčba bolesti P. Štouračk 2/0/0 30.3 9-
LF:aVLDO091Klinická onkologie v pediatrii J. Štěrbak 2/0/0 30.3 9-
LF:aVLFP091Fyziologie a patologie novorozeneckého období P. Jabandžievk 0/2/0 30.3 9-
LF:aVLKB091Clinical Biochemistry J. Tomandlk 2/0/0 30.3 9-
12 kreditů