LF MGM01 General Medicine
Název anglicky: General Medicine
magisterský prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: LF M-GM General Medicine

Úvodní informace / Pokyny

Student completes all compulsory subjects. During the 1st-6th. semester compulsory course of physical education. The condition for writing to the next semester is to obtain min. 20 credits, registration of courses is conditional upon the completion of the relevant prerequisites.

1st year

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:aVLAN0121cAnatomie I - pitvy M. Joukalz 0/1.3/0 20.2 1P
LF:aVLAN0121pAnatomie I - přednáška M. Joukalz 3/0/0 45.2 1P
LF:aVLAN0121sAnatomie I - seminář M. Joukalz 0/3/0 45.2 1P
LF:aVLAN0121tAnatomie I - cvičení M. Joukalz 0/0.4/0 6.1 1Z
LF:aVLAN0222cAnatomie II - pitvy M. Joukalz 0/2.7/0 40.2 2P
LF:aVLAN0222pAnatomie II - přednáška M. Joukalzk 3/0/0 45.5 2P
LF:aVLAN0222sAnatomie II - seminář M. Joukalz 0/3/0 45.3 2P
LF:aVLAN0222tAnatomie II - cvičení M. Joukalz 0/0.6/0 9.1 2Z
LF:aVLBF011cBiofyzika - cvičení V. Mornsteinz 0/4/0 60.4 1Z
LF:aVLBF011pBiofyzika - přednáška V. Mornsteinzk 3/0/0 45.6 1Z
LF:aVLBI0121cLékařská Biologie I - cvičení O. Slabýz 0/3/0 45.3 1Z
LF:aVLBI0121pLékařská Biologie I - přednáška O. Slabýz 2/0/0 30.1 1Z
LF:aVLBI0222cLékařská biologie II - cvičení O. Slabýz 0/3/0 45.3 2Z
LF:aVLBI0222pLékařská biologie II - přednáška O. Slabýzk 2/0/0 30.3 2Z
LF:aVLCJ0181Čeština pro cizince I I. Reškováz 0/3/0 45.1 1P
LF:aVLCJ0282Čeština pro cizince II I. Reškovázk 0/3/0 45.2 2P
LF:aVLET021pLékařská etika 1 - přednáška J. Kuřek 1/0/0 15.1 2Z
LF:aVLHE0221cHistologie a embryologie I - cvičení A. Hamplz 0/3/0 45.2 2Z
LF:aVLHE0221pHistologie a embryologie I - přednáška A. Hamplz 2/0/0 30.2 2Z
LF:aVLLT0121sZáklady lékařské terminologie I - seminář N. Gachallováz 0/2/0 30.2 1P
LF:aVLLT0222sZáklady lékařské terminologie II - seminář N. Gachallovázk 0/2/0 30.3 2P
LF:aVLOZ0141cOchrana a podpora zdraví I - cvičení M. Koščíkz 0/1/0 15.1 1P
LF:aVLOZ0141pOchrana a podpora zdraví I - přednáška M. Koščíkk 1/0/0 15.1 1P
LF:aVLPO011cPrvní pomoc - cvičení P. Štouračz 0/1/0 15.1 1P
LF:aVLPO011pPrvní pomoc - přednáška P. Štouračk 1/0/0 15.2 1P
56 kreditů

2nd year

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:aVLBC0321pBiochemistry I - lecture J. Tomandlz 3/0/0 45.3 3Z
LF:aVLBC0422sBiochemie II - seminář J. Tomandlz 0/3/0 45.3 4Z
LF:aVLBC0422tBiochemie II laboratorní medicína - seminář J. Tomandlz 0/1.3/0 19.5.2 4Z
LF:aVLCJ0383Čeština pro cizince III I. Reškováz 0/2/0 30.1 3P
LF:aVLFY0321cFyziologie I - cvičení M. Novákováz 0/3/0 45.3 3Z
LF:aVLFY0321pFyziologie I - přednáška M. Novákováz 3/0/0 45.3 3Z
LF:aVLFY0321sFyziologie I - seminář M. Novákováz 0/1/0 15.2 3Z
LF:aVLHE0322cHistologie a embryologie II - cvičení A. Hamplz 0/3/0 45.3 3Z
LF:aVLHE0322pHistologie a embryologie II - přednáška A. Hamplzk 2/0/0 30.5 3Z
LF:aVLLP0431Propedeutika I - základní klinické dovednosti - cvičení J. Konečnýz 0/2.3/0 34.5.2 4Z
LF:aVLPP3X1Základy ošetřovatelství A. Pokornázk 0.5/0.3/.5 20.3 3P
LF:aVLBC0422cBiochemie II - cvičení J. Tomandlz 0/3/0 45.2 4Z
LF:aVLBC0422pBiochemie II - přednáška J. Tomandlzk 2/0/0 30.4 4Z
LF:aVLBC0321sBiochemistry I - seminar J. Tomandlz 0/4/0 60.7 3Z
LF:aVLCJ0484Čeština pro cizince IV I. Reškovázk 0/2/0 30.2 4P
LF:aVLFY0422cFyziologie II - cvičení M. Novákováz 0/3/0 45.3 4Z
LF:aVLFY0422pFyziologie II - přednáška M. Novákovázk 4/0/0 60.5 4Z
LF:aVLFY0422sFyziologie II - seminář M. Novákováz 0/1.5/0 22.5.2 4Z
LF:aVLLM0421cLékařská mikrobiologie I - cvičení F. Růžičkaz 0/3/0 45.3 4Z
LF:aVLLM0421pLékařská mikrobiologie I - přednáška F. Růžičkaz 1/0/0 15.1 4Z
LF:aVLPX042tPrázdninová praxe v ošetřovatelství I A. Pokornáz 0/5.3/0 80.4 4P
LF:aZC041Zacházení s chemickými látkami J. Dostálz 0/0.1/0 2.- 4P
63 kreditů

3rd year

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:aVLCJ0585Čeština pro cizince V I. Reškováz 0/2/0 30.1 5P
LF:aVLIM051cImunologie - cvičení J. Litzmanz 0/2/0 30.2 5P
LF:aVLIM051pImunologie - přednáška J. Litzmanzk 1/0/0 15.3 5P
LF:aVLLM0522cLékařská mikrobiologie II - cvičení F. Růžičkaz 0/3/0 45.3 5Z
LF:aVLLM0522pLékařská mikrobiologie II - přednáška F. Růžičkazk 1/0/0 15.3 5Z
LF:aVLLP0532cPropedeutika II - cvičení J. Konečnýz 0/7/0 105.5 5P
LF:aVLPA0521cPatologie I - cvičení L. Křenz 0/4/0 60.3 5Z
LF:aVLPA0521pPatologie I - přednáška L. Křenz 3/0/0 45.2 5Z
LF:aVLPF0521cPathophysiology I - practice K. Kaňkováz 0/3/0 45.2 5Z
LF:aVLPF0521pPathophysiology I - lecture K. Kaňkováz 2/0/0 30.2 5Z
LF:aVLCJ0686Čeština pro cizince VI I. Reškovák 0/2/0 30.1 6P
LF:aVLLP0633cPropedeutika III - cvičení J. Konečnýzk 0/7/0 105.5 6P
LF:aVLOZ0642cOchrana a podpora zdraví II - cvičení B. Rezkováz 0/2/0 30.1 6P
LF:aVLOZ0642pOchrana a podpora zdraví II - přednáška B. Rezkovák 0.5/0/0 7.5.2 6P
LF:aVLPA0622cPatologie II - cvičení L. Křenz 0/4/0 60.3 6Z
LF:aVLPA0622pPatologie II - přednáška L. Křenzk 3/0/0 45.4 6Z
LF:aVLPF0622cPathophysiology II - practice K. Kaňkováz 0/3/0 45.2 6Z
LF:aVLPF0622pPathophysiology II - lecture K. Kaňkovázk 2/0/0 30.3 6Z
LF:aVLPS051cLékařská psychologie a psychosomatika - cvičení M. Světlákz 0/3/0 45.2 5P
LF:aVLPS051pLékařská psychologie a psychosomatika M. Světlákzk 1/0/0 15.3 5P
LF:aVLPX061tPrázdninová praxe v primární péči E. Fernandováz 0/2/0 30.2 6P
LF:aVLPX062tPrázdninová praxe v ošetřovatelství II A. Pokornáz 0/0/0 30.2 --
LF:aVLTZ0631Teoretické základy klinické medicíny I - seminář M. Jurajdaz 0/3/0 45.3 6P
59 kreditů

4th year

From the 7th semester, practical and seminar lessons are organized in block, in study groups of 20-25 students. The blocks of practical and seminar teaching are situated into the six-hour morning ranges and are evenly divided into both semesters.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:aVLAL7X1cAnesteziologie a léčba bolesti I. Čundrlezk 1.5/1.3/0 42.3 7P
LF:aVLCH0731cChirurgie I - cvičení I. Penkaz 0/4/0 60.2 7P
LF:aVLCH0731pChirurgie I - přednáška I. Penkaz 1/0/0 15.1 7P
LF:aVLCH0832cChirurgie II - cvičení I. Penkaz 0/4/0 60.3 8P
LF:aVLCH0832pChirurgie II - přednáška I. Penkaz 1/0/0 15.1 8P
LF:aVLCJ0787Čeština pro cizince VII I. Reškováz 0/2/0 30.1 7P
LF:aVLCJ0888Čeština pro cizince VIII I. Reškovázk 0/2/0 30.2 8P
LF:aVLDI7X1cDiagnostické zobrazovací metody - cvičení T. Andrašinaz 0/4/0 60.2 7P
LF:aVLDI7X1pDiagnostické zobrazovací metody - přednáška T. Andrašinazk 1/0/0 15.3 7P
LF:aVLDV7X1cDermatovenerologie - cvičení H. Jedličkováz 0/2.3/0 34.5.1 7P
LF:aVLDV7X1pDermatovenerologie - přednáška H. Jedličkovázk 0.3/0/0 4.5.2 7P
LF:aVLFA0721cFarmakologie I - cvičení R. Demlováz 0/3/0 45.2 7Z
LF:aVLFA0721pFarmakologie I - přednáška R. Demlovák 2/0/0 30.2 7Z
LF:aVLFA0822cFarmakologie II - cvičení R. Demlováz 0/3/0 45.2 8Z
LF:aVLFA0822pFarmakologie II - přednáška R. Demlovázk 2/0/0 30.3 8Z
LF:aVLIN7X21cInfekční nemoci I - cvičení P. Husaz 0/2/0 30.2 7P
LF:aVLKG7X1cKlinická genetika - cvičení M. Doubekz 0/1/0 15.1 7P
LF:aVLKG7X1pKlinická genetika - přednáška M. Doubekk 1.2/0/0 18.1 7P
LF:aVLOL7X1Oční lékařství O. Chrapekzk 0/0/0 0.3 8P
LF:aVLOL7X1cOční lékařství - cvičení O. Chrapekz 0/3/0 45.2 8P
LF:aVLOR7X1Ortopedie a rehabilitace - cvičení M. Repkoz 0/2/0 30.2 8P
LF:aVLOT7X1cOtorinolaryngologie - cvičení B. Gálz 0/3/0 45.2 8P
LF:aVLOT7X1pOtorinolaryngologie - přednáška B. Gálzk 1/0/0 15.2 8P
LF:aVLPD7X31cPediatrie I - cvičení P. Jabandžievz 0/3/0 45.2 8P
LF:aVLPD7X31pPediatrie I - přednáška P. Jabandžievz 1/0/0 15.1 8P
LF:aVLPX084tPrázdninová praxe v chirurgii a vnitřním lékařství O. Ludkaz 0/8/0 120.4 8Z
LF:aVLSD7X1cSoudní lékařství - cvičení T. Vojtíšekz 0/2/0 30.1 8P
LF:aVLSD7X1pSoudní lékařství - přednáška T. Vojtíšekzk 1.4/0/0 21.2 8P
LF:aVLST7X1cStomatologie - cvičení S. Bartákováz 0/1/0 15.1 8P
LF:aVLST7X1pStomatologie - přednáška S. Bartákovázk 1/0/0 10.2 8P
LF:aVLTZ0732Teoretické základy klinické medicíny II - seminář D. Schwarzz 0/3/0 45.2 7P
LF:aVLTZ0833Teoretické základy klinické medicíny III - seminář D. Schwarzzk 0/3/0 45.4 8P
LF:aVLVL7X61cVnitřní lékařství blok 1 - funkční diagnostika, pracovní lékařství a geriatrie O. Ludkaz 0/4/0 60.3 7P
67 kreditů

5th year

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:aVLAM9X1cIntenzivní medicína - cvičení J. Maláskaz 0/2/0 30.1 9P
LF:aVLAM9X1pIntenzivní medicína - přednáška J. Maláskazk 2/0/0 30.3 9P
LF:aVLCH091Chirurgie I. Penkazk 0/0/0 0.3 9Z
LF:aVLCH9X33cChirurgie III - cvičení I. Penkaz 0/6/0 90.3 9P
LF:aVLDD101iDiferenciální diagnostika - Vnitřní lékařství L. Křivanz 0/1.6/0 24.2 10Z
LF:aVLDD91CHDiferenciální diagnostika - Chirurgie I. Penkaz 0/1.3/0 20.2 9P
LF:aVLET9X2sLékařská etika 2 - seminář J. Kuřek 0/2/0 30.2 9P
LF:aVLIN9X22Infekční nemoci II P. Husazk 0/0/0 0.2 9P
LF:aVLIN9X22cInfekční nemoci II - cvičení P. Husaz 0/2/0 30.1 9P
LF:aVLKF091pAplikovaná a klinická farmakologie - přednáška R. Demlovázk 2/0/0 30.2 9P
LF:aVLKF091sAplikovaná a klinická farmakologie - seminář R. Demlováz 0/2/0 30.1 9P
LF:aVLNE9X1cNeurologie - cvičení E. Vlčkováz 0/6/0 90.3 9P
LF:aVLNE9X1pNeurologie - přednáška E. Vlčkovázk 2/0/0 30.3 9P
LF:aVLON091cKlinická onkologie - cvičení I. Kissz 0/4/0 60.2 9P
LF:aVLON091pKlinická onkologie - přednáška I. Kisszk 1/0/0 15.3 9P
LF:aVLOZ0943cOchrana a podpora zdraví III - cvičení M. Koščíkz 0/1/0 15.2 9P
LF:aVLOZ0943pOchrana a podpora zdraví III - přednáška B. Rezkováz 1.5/0/0 22,5.1 9P
LF:aVLOZ1044Ochrana a podpora zdraví IV M. Koščíkz 2/0/0 30.2 10P
LF:aVLPD0932cPediatrie II - cvičení P. Jabandžievz 0/2/0 30.2 9P
LF:aVLPD0932pPediatrie II - přednáška P. Jabandžievz 1/0/0 15.1 9P
LF:aVLPD1033cPediatrie III - cvičení P. Jabandžievzk 0/2/0 30.3 10P
LF:aVLPG9X1Porodnictví a gynekologie M. Huserz 3/6/0 135.5 9Z
LF:aVLPX102tPrázdninová praxe v gynekologii a porodnictví V. Weinbergerz 0/4/0 60.2 10P
LF:aVLPY9X1cPsychiatrie - cvičení T. Kašpárekz 0/4/0 60.2 10P
LF:aVLPY9X1pPsychiatrie - přednáška T. Kašpárekzk 1/0/0 15.2 10P
LF:aVLVL101Vnitřní lékařství L. Křivanzk 0/0/0 0.3 10P
LF:aVLVL9X62cVnitřní lékařství blok 2 - pneumologie M. Doubkováz 0/1.6/0 24.1 9P
LF:aVLVL9X63cVnitřní lékařství blok 3 - nefrologie, diabetologie, revmatologie a endokrinologie B. Kianičkaz 0/3.2/0 48.2 9P
LF:aVLVL9X64cVnitřní lékařství blok 4 - gastroenterologie a hematologie J. Dolinaz 0/3.2/0 48.2 9P
LF:aVLVL9X65cVnitřní lékařství blok 5 - kardiologie a angiologie L. Špinarováz 0/3.2/0 48.2 10P
65 kreditů

6th year

Pre-graduate practice is completed in the prescribed number of weeks (30 hours a week). The student can enroll in the pre-graduate practice and the state examination in the 11th semester, after completing the full-time compulsory lectures (1st - 10th semester) A compulsory part of the study plan is the submission of individual written work (first in the 3rd semester of study).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:aVLCH11XppChirurgie - předpromoční praxe I. Penkaz 0/10/0 150.10 11P
LF:aVLCH11XXChirurgie - SRZ I. PenkaSRZk 0/0/0 0.- 11P
LF:aVLPD11XppPediatrie - předpromoční praxe P. Jabandžievz 0/6/0 90.4 12Z
LF:aVLPD11XXPediatrie - SRZ P. JabandžievSRZk 0/0/0 0.- 12Z
LF:aVLPG11XXPorodnictví a gynekologie - SRZ V. WeinbergerSRZk 0/0/0 0.- 12Z
LF:aVLPL11XppPraktické lékařství a geriatrie - předpromoční praxe E. Fernandováz 0/6.8/0 102.7 11Z
LF:aVLPL11XXPraktické lékařství a geriatrie E. Fernandovák 0/0/0 0.3 11P
LF:aVLPP11XppPaliativní péče - předpromoční praxe O. Slámaz 0/1.2/0 18.2 11P
LF:aVLSP03XSamostatná práce -z 0/0/0 0.5 12Z
LF:aVLVL11XppVnitřní lékařství - předpromoční praxe L. Křivanz 0/14/0 210.20 12Z
LF:aVLVL11XXVnitřní lékařství - SRZ L. KřivanSRZk 0/0/0 0.- 12Z
LF:aVLZP11XXZdraví, prevence, zdravotnictví - SRZ Z. Derflerová BrázdováSRZk 0/0/0 0.- 12Z
51 kreditů

povinně volitelné předměty

Students are offered a wider choice of elective and optional subjects. From the list of compulsory elective courses the student enrols at least 3 subjects during the course.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:aVLAL091Anesteziologie a léčba bolesti L. Dadákk 2/0/0 30.3 9-
LF:aVLDO091Klinická onkologie v pediatrii J. Štěrbak 2/0/0 30.3 9-
LF:aVLFP091Fyziologie a patologie novorozeneckého období P. Jabandžievk 0/2/0 30.3 9-
LF:aVLKB091Clinical Biochemistry J. Tomandlk 0/2/0 30.3 9-
LF:aVLKF091pAplikovaná a klinická farmakologie - přednáška R. Demlovázk 2/0/0 30.2 9-
LF:aVLKF091sAplikovaná a klinická farmakologie - seminář R. Demlováz 0/2/0 30.1 9-
LF:aVLME081Medical Ethics & Communication Skills J. Maláskaz 0/1.3/0 20.3 7-
18 kreditů