PdF NPR2hp Učitelství přírodopisu pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
navazující prezenční hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PdF N-PR2 Učitelství přírodopisu pro základní školy

Učitelská propedeutika (20 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6039Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 1/1/04 1Z
PdF:SZ6042Školní pedagogika H. Horkázk 1/0/02 2Z
PdF:SZ6046Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele J. Kratochvílovák 1/1/03 3Z
PdF:SZ6061Seminář ke školní pedagogice H. Horkáz 0/1/02 1Z
11 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student během studia zapisuje jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6047Školský a školní management D. Veseláz 0/2/02 1P
PdF:SZ6048Inkluzivní vzdělávání K. Pančochaz 0/2/02 1P
PdF:SZ6069Alternativní a inovativní pedagogika H. Horkáz 0/2/02 1P
6 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp013Angličtina pro pedagogy - C R. Heroutz 0/2/03 1-
PdF:JVp014Angličtina pro pedagogy - D R. Heroutzk 0/2/04 2-
7 kreditů

Oborová část (27 kr.)

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:BIp024Systém vyšších rostlin pro učitele N. Čeplováz 0/2/02 1P
PdF:BIp025Základy genetiky a buněčných dějů M. Jančovák 1/2/04 1P
PdF:BIp027Antropologie pro učitele M. Jančovázk 2/2/0 výuka ve zkráceném semestru.4 2P
PdF:BIp028Biological and geological field practice A. Žákovskáz 0/2/0 5 dní + 2 dny cesta.3 2-
PdF:BIp029Pěstitelské práce pro učitele K. Ševčíkováz 0/2/02 2-
PdF:BIp030Zoologie strunatců pro učitele R. Smolinskýz 1/1/02 3P
PdF:BIp031Neživá příroda pro učitele J. Štelclz 1/1/02 3P
PdF:BIp034Zoologie bezobratlých pro učitele R. Vlkz 1/1/0 Vzhledem k zařazení předmětu do zkráceného období bloková výuka.2 4P
21 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Pravidla pro výběr: 1 předmět za studium

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:BIp036Základy zahradnictví a pěstitelství K. Ševčíkováz 1/1/02 1-
PdF:BIp038Systém a evoluce řas a hub pro učitele B. Brabcováz 1/1/02 2-
4 kredity

Volitelné předměty (4 kr.)

Uvedené předměty jsou pouze příkladem, student si vybírá z nabídky volitelných předmětů Pedagogické fakulty MU předměty v hodnotě 4 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:BIp039Obratlovci České republiky - determinační praktikum R. Smolinskýz 0/2/03 2-
PdF:BIp037Principy etologie R. Smolinskýz 0/2/02 3-
5 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:BIp023Didaktika přírodopisu 1 A. Žákovskáz 1/1/02 1Z
PdF:BIp026Didaktika přírodopisu 2 A. Žákovskázk 1/2/04 2Z
PdF:BIp032Školní biologické pokusy A. Žákovskáz 0/2/02 3Z
PdF:BIp033Integrované terénní cvičení A. Žákovskáz 0/2/0 4 dny.2 3Z
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6040Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6041Seminář k učitelské praxi P. Svojanovskýz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1 1P
PdF:Bi6002Učitelská praxe 2 L. Vodováz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:Bi6003Učitelská praxe 3 L. Vodováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:BI_DPpDiplomová práce - Projekt A. Žákovskáz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
PdF:BI_DPDiplomová práce A. Žákovskáz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:BI_DPdDiplomová práce - Dokončení A. Žákovskáz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
16 kreditů