FF FNRLpJ Religionistika
Název anglicky: Study of Religions
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-RL_ Religionistika

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RLMgA018Seminář k diplomové práci I D. Zbíralk 0/1/010 1P
FF:RLMgA019Seminář k diplomové práci II D. Zbíralk 0/1/010 2P
FF:RLMgA020Seminář k diplomové práci III D. Zbíralk 0/1/010 3P
FF:RLMgA021Seminář k diplomové práci IV D. Zbíralk 0/1/010 4P
FF:RLMgPDiplomová práce z religionistiky D. Zbíralz 0/0/0- 4-
40 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RLMgA001Úvod do magisterského studia religionistiky D. Zbíralzk 2/0/04 1Z
FF:RLMgA002Religionistická typologie a taxonomie D. Zbíralzk 1/1/09 1Z
FF:RLMgA003Mýtus a rituál D. Zbíralzk 1/1/09 2Z
FF:RLMgA004Power, Authority, Tradition D. Zbíralzk 1/1/09 3Z
FF:RLMgA005Náboženství a tělo D. Zbíralzk 1/1/09 4Z
FF:RLZkMStátní závěrečná zkouška magisterská D. ZbíralSZk 0/0/0- 4-
40 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RLMgB020Náboženství starověkého Izraele ve světle archeologie D. Papoušekk 1/1/05 --
FF:RLMgB043Rané křesťanství mezi judaismem a helénismem D. Papoušekk 1/1/05 --
FF:RLMgB055Buddhismus na Západě J. Valtrovák 1/1/05 --
FF:RLMgB066Mithraismus A. Chalupak 1/1/05 --
FF:RLMgB076Buddhismus a film L. Bělkak 1/1/05 --
FF:RLMgB081Jerusalem in Religious Confrontation D. Papoušekk 1/1/05 --
FF:RLMgB090Kvalitativní metody religionistického výzkumu M. Ondrašinovák 1/1/05 --
FF:RLMgB218Historický Ježíš D. Papoušekk 1/1/05 --
FF:RLMgB219Síťové přístupy ve studiu předindustriálních náboženských tradic D. Zbíralk 1/1/05 --
FF:RLMgB220Marginální christologie D. Papoušekk 1/1/05 --
FF:RLMgB229Tibetský buddhismus v západních interpretacích J. Valtrovák 1/1/05 --
FF:RLMgB231Ortodoxie a hereze ve středověkém západním křesťanství D. Zbíralk 1/1/05 --
FF:RLMgB237Tibetská kniha mrtvých L. Bělkak 1/1/05 --
FF:RLMgB247Křesťané a jinověrci ve středověku J. Valtrovák 1/1/05 --
FF:RLMgB254Současné indické křesťanství J. Valtrovák 1/1/05 --
FF:RLMgB262Foucault, analýza diskurzu a teorie náboženství M. Fujdak 1/1/05 --
FF:RLMgB372Křesťanství na Wikipedii: Tutorství D. Zbíralk 0/2/05 --
FF:RLMgB396Náboženský fundamentalismus D. Václavíkk 1/1/05 --
FF:RLMgB509Angažovaná religionistika: Tutorství M. Fujdak 1/1/05 --
FF:RLMgB514Proměny novověkého ateismu D. Václavíkk 1/1/05 --
FF:JPNN10Japonština pro neoborové studenty I J. Matelazk 0/2/04 --
FF:JPNN11Japonské písmo pro neoborové studenty I J. Matelaz 0/2/04 --
FF:JPNN20Japonština pro neoborové studenty II J. Matelazk 0/2/04 --
FF:JPNN21Japonské písmo pro neoborové studenty II J. Matelaz 0/2/04 --
FF:JPNN30Japonština pro neoborové studenty III J. Matelaz 0/2/04 --
FF:JPNN40Japonština pro neoborové studenty IV J. Matelaz 0/2/04 --
FF:KR013Klasická řečtina pro neoborové studenty I J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR014Klasická řečtina pro neoborové studenty II J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR015Klasická řečtina pro neoborové studenty III J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR016Klasická řečtina pro neoborové studenty IV J. Steklázk 0/2/04 --
FF:KSCX01Moderní čínština pro nesinology I W. Luz 0/2/04 --
FF:KSCX02Moderní čínština pro neoborové studenty II D. Václavíkz 0/2/02 --
FF:KSCX03Moderní čínština pro neoborové studenty III L. Olivováz 0/2/04 --
FF:KSCX04Moderní čínština pro středně pokročilé - četba II D. Václavíkzk 0/2/02+2 --
FF:LgJ501Mongolština I M. Schwarzk 1/1/04 --
FF:LgJ502Mongolština II M. Schwarzzk 1/1/04 --
FF:LgJ503Mongolština III M. Schwarzzk 1/1/04 --
FF:LgJ504Mongolština IV M. Schwarzzk 1/1/04 --
FF:LgJ701Praktický kurs sanskrtu I O. Šefčíkk 1/1/04 --
FF:LgJ702Praktický kurs sanskrtu II O. Šefčíkzk 0/2/04 --
FF:LgJ703Praktický kurs sanskrtu III O. Šefčíkk 0/2/04 --
FF:LgJ704Praktický kurs sanskrtu IV O. Šefčíkzk 0/2/04 --
FF:LgJ801Základy vietnamštiny I M. Schwarzk 1/1/04 --
FF:LgJ802Základy vietnamštiny II M. Schwarzk 1/14 --
FF:LgJ803Základy vietnamštiny III M. Schwarzk 1/14 --
FF:LgJ804Základy vietnamštiny IV M. Schwarzk 1/1/04 --
FF:LgJ901Základy koptštiny I V. Blažekk 2/0/04 --
FF:LgJ902Základy koptštiny II V. Blažekk 2/0/04 --
FF:LgJ903Základy koptštiny III V. Blažekk 2/0/04 --
FF:LgJ904Základy koptštiny IV V. Blažekzk 2/0/04 --
FF:LJ601Latina pro nelatináře I T. Weissark 1/1/04 --
FF:LJ602Latina pro nelatináře II T. Weissarzk 1/1/04 --
FF:LJ603Latina pro nelatináře III J. Mikulovák 1/1/04 --
FF:LJ604Latina pro nelatináře IV J. Mikulovázk 1/1/04 --
FF:MEDMgr13Jazykový seminář arabštiny I D. Čižmíkováz 1/3/05 --
FF:MEDMgr14Jazykový seminář arabštiny II D. Čižmíkovázk 1/3/06 --
FF:MEDMgr15Jazykový seminář arabštiny III D. Čižmíkováz 1/3/05 --
FF:MEDMgr16Jazykový seminář arabštiny IV D. Čižmíkovázk 1/3/06 --
FF:RLB112Hebrejština I J. Valovák 0/2/04 --
FF:RLB113Hebrejština II S. Pöder Innerhoferk 0/2/04 --
264 kreditů

Volitelné předměty