FF FBLJpV Latinský jazyk a literatura
Název anglicky: Latin language and literature
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-LJ_ Latinský jazyk a literatura

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Četba v originále:

  • Cornelius Nepos, Eutropius, Hyginus. (ukázky textů). (povinné předměty).
  • C. Iulius Caesar. Commentarii Belli Gallici. začátek 1. knihy, 6. kniha (povinné předměty).
  • M. Tullius Cicero. In Catilinam I; ukázky dalších textů (povinné předměty); Tusculanae disputationes I (bakalářská zkouška).
  • P. Ovidius Naso. Metamorphoses I 72–162, 253–360; II 833–875; IV 55–166; X 1–77; Tristia IV 10, Amores (ukázky textů). (povinné předměty, bakalářksá zkouška).
  • Vergilius: Aeneis (začátek 1. knihy) (povinné předměty).

Četba v překladu:

Caesar: Zápisky o válce galské; Římská lyrika (Stiebitz: výběr poezie období republiky); Cicero: Tuskulské hovory nebo O státě nebo O věštění, Proti Catilinovi I, Proti Verrovi II, Filippiky (1 dle vlastního výběru); Catullus: celé dílo; Ovidius: Listy heroin, Lásky, Umění milovat, Proměny, Kalendář; Vergilius: celé dílo; Horatius: Vavřín a réva (Ódy: tři knihy; Epódy: 1, 9; Satiry: 1,1/4 a 2,1; Listy: 2,1/3); Tibullus: 1. kniha; Propertius: 1. kniha; Lucretius: O přírodě (první a pátá kniha); Sallustius: Catilinovo spiknutí; Cornelius Nepos: 3 životopisy dle vlastního výběru; Plautus: jedna komedie dle vlastního výběru; Terentius: jedna komedie dle vlastního výběru; Livius: Letopisy (knihy 1. a 21.); Suetonius: Životopisy dvanácti císařů (3 životopisy); Homér: Ílias, Odysseia; Hésiodos: Theogonia, Práce a dny (Zpěvy železného věku); Výbor z řecké lyriky (výbor, Ferdinand Stiebitz); Aischylos: Oresteia; Sofoklés: Oidipús král, Antigona; Eurípidés: Médeia; Platón: Faidros, Symposion, Kratylos; Hérodotos: 6.-9. kniha; Thúkýdidés: 1.-2. kniha; Aristotelés: Poetika; Démosthenés: Filippika (výbor Tribuni výmluvnosti v Antické knihovně); Augustinus: Vyznání; Boëthius: Filozofie utěšitelkou; Vulgáta: evangelium dle vlastního výběru; Isidor ze Sevilly: Etymologie (1 kniha dle vlastního výběru); Sestra múza s. 43-46, 86-91, 109-119, 133-146, 148-183, 198-202, 211-217, 248-249, 257-295; Otto z Freisingu: Historie aneb o dvou obcích; Kristiánova legenda; Petr Abelárd: Dopisy utrpení a lásky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ101Latinská gramatika I J. Mikulovák 2/2/08 1Z
FF:LJ102Latinská gramatika II J. Mikulovák 2/2/06 2Z
FF:LJ103Latinská gramatika III J. Mikulovázk 2/2/04+2 3Z
FF:LJ104Latinská gramatika IV D. Urbanovázk 2/2/04+2 4Z
FF:LJ202Seminář k četbě (Caesar) J. Mikulováz 0/2/03 2P
FF:LJ203Seminář k četbě (Ovidius) D. Urbanováz 0/2/03 3P
FF:LJ204Seminář k četbě (Cicero) K. Petrovićováz 0/2/03 4P
FF:MED05Přehled antické řecké literatury I. Radovák 1/1/04 1P
FF:LJ301Římská literatura republiky: od Livia Andronica k Ciceronovi K. Petrovićovák 2/0/04 3Z
FF:LJ302Římská literatura: Augustovo a Neronovo období K. Petrovićovázk 2/0/04 4Z
FF:LJ501Úvod do studia klasické filologie I D. Urbanovák 2/0/03 1Z
FF:LJ502Úvod do studia klasické filologie II P. Mutlovák 0/1/02 2Z
52 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED02Úvod do jazykovědy D. Urbanovák 1/1/04 2-
FF:MED09Úvod do teorie literatury M. Kulhánkovák 1/1/04 3-
FF:LJ401Antická mytologie: bohové I. Radovák 2/0/03 --
FF:LJ402Antická mytologie: hrdinské mýty I. Radovák 2/0/03 --
FF:DSBcA09Dějiny starověkého Říma I M. Melounovázk 2/2/02+3 --
FF:DSBcA11Dějiny starověkého Říma II M. Melounovázk 2/2/04+3 --
FF:DSBcB15Starověká římská rodina T. Antošovskáz 1/1/04 --
FF:DSBcB20Dějiny starověkého „sportu“ (Řecko) J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSBcB26Zdraví, životní styl a medicína ve starověku J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSMA06Římské reálie M. Melounovázk 1/1/05 --
FF:KR017Jazyky a písma antického Středomoří: Řecko J. Franekk 1/0/03 --
FF:LJ404Jazyky a písma ant. Středomoří (Itálie) D. Urbanovák 1/0/03 --
FF:LJ605České a světové bestsellery v latinském překladu J. Mikulovák 1/1/03 --
FF:LJ607Latina přímou metodou I J. Mikulovák 1/1/0 0.3 --
FF:LJ608Latina přímou metodou II J. Mikulovák 1/1/0 0.3 --
FF:MED50Studijní soustředění K. Petrovićováz 0/26/04 --
62 kreditů