FF FBLJpV Latinský jazyk a literatura
Název anglicky: Latin language and literature
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-LJ_ Latinský jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Studenti si při zápisu seminářů k četbě autorů volí ukončení zápočtem a při zápisu Úvodu do klasické filologie I ukončení kolokviem.

Studenti musí během studia přečíst vybraná díla klasických autorů v originále a vybraná díla antické a středověké literatury v překladu. Schopnost porozumět originálním textům, správně je číst a intepretovat i znalost děl přečtených v překladu se ověřuje v rámci příslušných povinných předmětů a u státní bakalářské zkoušky.

Četba v originále

 • C. Iulius Caesar. Commentarii Belli Gallici. začátek 1. knihy, 6. kniha (povinné předměty).
 • M. Tullius Cicero. In Catilinam I; ukázky dalších textů (povinné předměty); Tusculanae disputationes I (bakalářská zkouška).
 • P. Ovidius Naso. Metamorphoses I 72–162, 253–360; II 833–875; IV 55–166; X 1–77; Tristia IV 10, Amores (ukázky textů). (povinné předměty, bakalářksá zkouška).
 • Vergilius: Aeneis (začátek 1. knihy) (povinné předměty).

Četba v překladu

 • Caesar: Zápisky o válce galské;
 • Římská lyrika (Stiebitz: výběr poezie období republiky);
 • Cicero: Tuskulské hovory nebo O státě nebo O věštění, Proti Catilinovi I, Proti Verrovi II, Filippiky (1 dle vlastního výběru);
 • Catullus: celé dílo;
 • Ovidius: Listy heroin, Lásky, Umění milovat, Proměny, Kalendář;
 • Vergilius: celé dílo;
 • Horatius: Vavřín a réva (Ódy: tři knihy; Epódy: 1, 9; Satiry: 1,1/4 a 2,1; Listy: 2,1/3);
 • Tibullus: 1. kniha; Propertius: 1. kniha;
 • Lucretius: O přírodě (první a pátá kniha);
 • Sallustius: Catilinovo spiknutí;
 • Cornelius Nepos: 3 životopisy dle vlastního výběru;
 • Plautus: jedna komedie dle vlastního výběru; Terentius: jedna komedie dle vlastního výběru;
 • Livius: Letopisy (knihy 1. a 21.);
 • Suetonius: Životopisy dvanácti císařů (3 životopisy);
 • Homér: Ílias, Odysseia;
 • Hésiodos: Theogonia, Práce a dny (Zpěvy železného věku);
 • Výbor z řecké lyriky (výbor, Ferdinand Stiebitz);
 • Hérodotos: 6.-9. kniha;
 • Thúkýdidés: 1.-2. kniha;
 • Aischylos: Oresteia; Sofoklés: Oidipús král, Antigona; Eurípidés: Médeia;
 • Platón: Faidros, Symposion, Kratylos;
 • Aristotelés: Poetika;
 • Démosthenés: Filippika (výbor Tribuni výmluvnosti v Antické knihovně);
 • Augustinus: Vyznání;
 • Boëthius: Filozofie utěšitelkou;
 • Vulgáta: evangelium dle vlastního výběru;
 • Isidor ze Sevilly: Etymologie (1 kniha dle vlastního výběru);
 • Sestra múza s. 43-46, 86-91, 109-119, 133-146, 148-183, 198-202, 211-217, 248-249, 257-295;
 • Otto z Freisingu: Historie aneb o dvou obcích;
 • Kristiánova legenda;
 • Petr Abelárd: Dopisy utrpení a lásky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ101Latinská gramatika I J. Mikulovák 2/2/06 1Z
FF:LJ102Latinská gramatika II J. Mikulovák 2/2/06 2Z
FF:LJ103Latinská gramatika III J. Mikulovázk 2/2/04+2 3Z
FF:LJ104Latinská gramatika IV J. Mikulovázk 2/2/04+2 4Z
FF:LJ202Seminář k četbě (Caesar) J. Mikulováz 0/2/03 2P
FF:LJ203Seminář k četbě (Ovidius) D. Urbanováz 0/2/03 3P
FF:LJ204Seminář k četbě (Cicero) K. Petrovićováz 0/2/03 4P
FF:MED05Přehled antické řecké literatury I. Radovák 1/1/04 1P
FF:LJ301Římská literatura republiky: od Livia Andronica k Ciceronovi K. Petrovićovák 2/0/04 3Z
FF:LJ302Římská literatura: Augustovo a Neronovo období K. Petrovićovázk 2/0/04 4Z
FF:LJ501Úvod do studia klasické filologie I D. Urbanovák 2/0/03 1Z
FF:LJ502Úvod do studia klasické filologie II P. Mutlovák 0/1/03 2Z
51 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studenti si volí předměty tak, aby získali minimálně 8 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED02Úvod do jazykovědy V. Bočekk 1/1/04 2-
FF:MED09Úvod do teorie literatury B. Fořtk 1/1/04 3-
FF:LJ401Antická mytologie: bohové I. Radovák 2/0/03 --
FF:LJ402Antická mytologie: hrdinské mýty I. Radovák 2/0/03 --
FF:DSBcA09Dějiny starověkého Říma I M. Melounovázk 2/2/02+3 --
FF:DSBcA11Dějiny starověkého Říma II M. Melounovázk 2/2/04+3 --
FF:DSBcB15Starověká římská rodina T. Antošovskáz 1/1/04 --
FF:DSBcB20Dějiny starověkého „sportu“ (Řecko) J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSBcB26Zdraví, životní styl a medicína ve starověku J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSMA06Římské reálie M. Melounovázk 1/1/03+2 --
FF:KR017Jazyky a písma antického Středomoří: Řecko J. Franekk 1/0/03 --
FF:LJ404Jazyky a písma ant. Středomoří (Itálie) D. Urbanovák 1/0/03 --
FF:LJ605České a světové bestsellery v latinském překladu J. Mikulovák 1/1/03 --
FF:LJ607Latina přímou metodou I T. Weissark 1/1/0 0.3 --
FF:LJ608Latina přímou metodou II T. Weissark 1/1/0 0.3 --
FF:MED50Studijní soustředění K. Petrovićováz 0/26/04 --
FF:LJMedB31Textová kultura české reformace P. Mutlováz 1/1/04 --
66 kreditů