Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FF FBINMEpH Teorie interaktivních médií
Název anglicky: Theory of Interactive Media
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF B-INME_ Teorie interaktivních médií

Celkový počet 120 kreditů tvoří:

Předměty společného univerzitního základu: 15 kreditů.

Povinné předměty (včetně seminářů k bakalářské diplomové práci): 96 kreditů.

Povinně volitelné předměty: minimálně 9 kreditů.

Pozn.: Doporučujeme, aby povinné předměty byly absolvovány v pořadí, v jakém jsou uvedeny v doporučeném studijním plánu.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Krobzk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 2/0/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II L. Václavíkzk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II M. Ševečkovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IM009Seminář k bakalářské diplomové práci I M. Flašarz 0/2/05 5P
FF:IM019Seminář k bakalářské diplomové práci II J. Horákováz 0/2/05 6P
FF:IMbd001Bakalářská diplomová práce M. Flašarz 0/2/0 Odevzdání bakalářské diplomové práce.5 6P
15 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IM001Úvod do studia IM I J. Horákovázk 2/0/04 1Z
FF:IM002Proseminář_umění interaktivních médií I M. Flašarzk 0/2/04 1Z
FF:IM005Kyberkultura M. Flašarzk 1/1/04 1Z
FF:IM008Seminář k ročníkové práci I V. Pantůčekz 0/2/04 3Z
FF:IM015Úvod do studia interaktivních médií II J. Horákovázk 1/1/04 2Z
FF:IM016Proseminář_umění interaktivních médií II M. Flašarzk 0/2/04 2Z
FF:IM018Seminář k ročníkové práci II V. Pantůčekz 0/2/04 4Z
FF:IM047Kánon umění nových médií. The best of new media art I J. Horákovázk 0/2/04 1-
FF:IM081Vizuální kultura J. Csereszk 1/1/04 2Z
FF:IM083Kánon umění nových médií. The best of new media art II J. Horákovázk 0/2/04 2-
FF:IM122Estetické teorie multimédií a synestézie I M. Flašarzk 1/1/04 3Z
FF:IM123Estetické teorie multimédií a synestézie II M. Flašarzk 1/1/04 4Z
FF:IM124New Media Art I J. Horákovázk 1/1/04 3Z
FF:IM125New Media Art II J. Horákovázk 1/1/04 4Z
FF:IM150Metody a techniky výzkumu pro bakaláře M. Flašarzk 1/1/04 3Z
FF:US_42Úvod do uměnovědných studií M. Bekzk 2/0/04 1Z
FF:US_56Úvod do estetiky a obecné teorie umění D. Koudelkovák 2/0/04 2Z
68 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1 Audio-Visuals

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IM048Vizuální kompozice v čase I J. Horákováz 1/1/0 přednáška+individuální výuka.4 --
FF:IM049Vizuální kompozice v čase II J. Horákovázk 1/1/0 přednáška+individuální výuka.4 --
FF:IM091Filmology. Jazyk filmu a nová média I M. Flašarzk 1/1/04 --
FF:IM099aVideology. Umění pohyblivých obrazů I J. Horákovázk 1/1/04 --
FF:IM099bVideology. Umění pohyblivých obrazů II J. Horákováz 1/1/04 --
FF:IM105Filmology. Jazyk filmu a nová média II M. Flašarzk 1/1/04 --
24 kreditů

Blok 2 Game Studies

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IM082Herní studia J. Horákovázk 1/1/04 --
FF:IM090Kritická analýza digitálních her J. Horákovázk 0/2/04 --
FF:IM137Aplikovaná herní studia – výzkum a design J. Horákovázk 0/2/04 --
FF:IM149Digital games prototyping J. Horákovázk 1/1/04 --
16 kreditů

Blok 3 Artificial / Life / Art

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IM120Artificial Life Art J. Horákovázk 1/1/04 --
FF:IM141Virus v digitální kultuře J. Horákovázk 1/1/04 --
FF:IM152Artgorithms: Algoritmické umění – teorie J. Horákovázk 1/1/04 --
FF:IM153Artgorithms: Algoritmické umění – praxe J. Horákovázk 0/2/04 --
16 kreditů

Blok 4 Inter-media

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IM027Vysvobození zvuku z pout hudby V. Pantůčekz 1/1/04 --
FF:IM107Mezní druhy umění: česká a slovenská scéna V. Pantůčekz 1/1/04 --
FF:IM111Umělecký a filozofický odkaz M. Duchampa a J. Cage J. Csereszk 1/1/04 --
FF:IM142Metody studia audiokultur: teorie a praxe M. Flašarz 1/1/04 --
16 kreditů

Blok 5 Média v akci

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IM010Média a jejich praxe M. Flašarz 1/1/04 --
FF:IM144Public Relations – teorie pro praxi M. Flašarz 1/1/04 --
8 kreditů

Blok 6 Média-akce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IM033 -- 0/0- --
FF:IM034 -- 0/0- --
FF:IM073 -- 0/0- --
FF:IM074 -- 0/0- --
FF:IM013Media-akce V J. Horákováz 1/1/04 --
FF:IM024Media-akce VI J. Horákováz 1/1/04 --
8 kreditů

Blok 7 Oborové předměty v angličtině

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IM154 -- 0/0- --
FF:IM155 -- 0/0- --
0 kreditů
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IM115JOINME J. Horákováz 0/2/05 --
FF:IM116JOINME J. Horákováz 0/2/05 --
FF:IM138TIM_Mistrovské lekce J. Horákováz 1/1/04 --
FF:IM139TIM_Mistrovské lekce J. Horákováz 1/1/04 --
FF:US_04Praxe v kulturních institucích I. D. Koudelkováz 0/0/0 1 týden v podzimním semestru.10 --
FF:US_21Praxe v kulturních institucích II. D. Koudelkováz 0/0/0 1 týden v podzimním semestru.10 --
38 kreditů

Další aplikace