FF FBINMEpH Teorie interaktivních médií
Název anglicky: Theory of Interactive Media
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF B-INME_ Teorie interaktivních médií

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Studenti bakalářského hlavního programu Teorie interaktivních médií musejí během studia získat minimálně 120 kreditů. Studijní plán je rozložen do šesti semestrů a skládá se z předmětů společného univerzitního základu, povinných a povinně-volitelných.

Celkový počet 120 kreditů tvoří:

Předměty společného univerzitního základu: 15 kreditů.

Povinné předměty (včetně seminářů k bakalářské diplomové práci): 96 kreditů.

Povinně volitelné předměty: minimálně 9 kreditů.

Pozn.: Doporučujeme, aby povinné předměty byly absolvovány v pořadí, v jakém jsou uvedeny v doporučeném studijním plánu.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce

Příprava bakalářské práce je rozdělena do dvou semestrálních kurzů, které si studenti zapisují v podzimním a jarním semestru roku, v němž se chystají přistoupit k SZZ. V jarním semestru si studenti navíc zapisují také předmět Bakalářská diplomová práce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_B_015Seminář k bakalářské diplomové práci I M. Flašarz 0/2/05 5P
FF:TIM_B_016Seminář k bakalářské diplomové práci II M. Flašarz 0/2/010 6P
FF:TIM_B_018Bakalářská diplomová práce M. Flašarz 0/2/0- 6P
15 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_B_001Úvod do studia interaktivních médií I J. Macekzk 1/1/05 1Z
FF:TIM_B_002Úvod do studia interaktivních médií II J. Horákovázk 1/1/05 2Z
FF:TIM_B_003Proseminář_umění interaktivních médií I M. Flašarzk 0/2/05 1Z
FF:TIM_B_004Proseminář_umění interaktivních médií II M. Flašarzk 0/2/05 2Z
FF:TIM_B_005Kyberkultura J. Macekzk 1/1/05 1Z
FF:TIM_B_006Vizuální kultura J. Csereszk 1/1/05 2Z
FF:TIM_B_007Seminář k ročníkové práci I V. Pantůčekz 0/2/04 3Z
FF:TIM_B_008Seminář k ročníkové práci II V. Pantůčekz 0/2/04 4Z
FF:TIM_B_009Kánon umění nových médií. The best of new media art I J. Horákovázk 0/2/05 1-
FF:TIM_B_010Kánon umění nových médií. The best of new media art II J. Horákovázk 0/2/05 2-
FF:TIM_B_011New Media Art I J. Horákovázk 1/1/05 3Z
FF:TIM_B_012New Media Art II J. Horákovázk 1/1/05 4Z
FF:TIM_B_013Estetické teorie multimédií a synestézie I M. Flašarzk 1/1/05 3Z
FF:TIM_B_014Estetické teorie multimédií a synestézie II M. Flašarzk 1/1/05 4Z
FF:TIM_B_017Metody a techniky výzkumu pro bakaláře J. Horákovázk 1/1/05 3Z
FF:US_42Úvod do uměnovědných studií M. Bekzk 2/0/04 1Z
FF:US_56Úvod do estetiky a obecné teorie umění D. Koudelkovák 2/0/04 2Z
81 kreditů

Povinně volitelné předměty

Nabídka povinně volitelných kurzů je pro přehlednost rozdělena do tematických bloků, obsahuje však rovněž kurzy nezařazené. Posluchači si mohou vybírat z celé nabídky povinně volitelných kurzů dle vlastního uvážení a odborného zaměření.

Blok 1 Audio-Visuals

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_B_019Vizuální kompozice v čase I F. Cenekz 1/1/0 přednáška+individuální výuka.3 --
FF:TIM_B_020Vizuální kompozice v čase II F. Cenekzk 1/1/0 přednáška+individuální výuka.4 --
FF:TIM_B_021Filmology. Jazyk filmu a nová média I M. Kupkovázk 1/1/04 --
FF:TIM_B_022Filmology. Jazyk filmu a nová média II M. Kupkovázk 1/1/04 --
FF:TIM_B_023Videology. Umění pohyblivých obrazů I P. Míčováz 1/1/03 --
FF:TIM_B_024Videology. Umění pohyblivých obrazů II P. Míčovázk 1/1/04 --
22 kreditů

Blok 2 Game Studies

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_B_025Herní studia J. Horákovázk 1/1/04 --
FF:TIM_B_026Kritická analýza digitálních her S. Bučekzk 0/2/04 --
FF:TIM_B_027Aplikovaná herní studia – výzkum a design Z. Záhorazk 0/2/04 --
FF:TIM_B_028Digital games prototyping Z. Záhorazk 1/1/04 --
16 kreditů

Blok 3 Artificial / Life / Art

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_B_031Artificial Life Art M. Ivičičzk 1/1/04 --
FF:TIM_B_032Virus v digitální kultuře A. Franczk 1/1/04 --
FF:TIM_B_033Artgorithms: Algoritmické umění – teorie T. Staudekzk 1/1/04 --
FF:TIM_B_034Artgorithms: Algoritmické umění – praxe T. Staudekzk 0/2/04 --
16 kreditů

Blok 4 Inter-media

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_B_035Mezní druhy umění: česká a slovenská scéna V. Pantůčekz 1/1/03 --
FF:TIM_B_036Vysvobození zvuku z pout hudby V. Pantůčekz 1/1/03 --
FF:TIM_B_037Metody studia audiokultur: teorie a praxe F. Johánekz 1/1/03 --
FF:TIM_B_038Umělecký a filozofický odkaz M. Duchampa a J. Cage J. Csereszk 1/1/04 --
13 kreditů

Blok 5 Média v akci

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_B_039Média a jejich praxe M. Flašarz 1/1/03 --
FF:TIM_B_041Public Relations – teorie pro praxi P. Míčováz 1/1/03 --
6 kreditů

Blok 6 Média-akce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_B_043Media-akce I T. Rullerz 1/1/03 --
FF:TIM_B_044Media-akce II T. Rullerz 1/1/03 --
FF:TIM_B_045Media-akce III T. Rullerz 1/1/03 --
FF:TIM_B_046Media-akce IV T. Rullerz 1/1/03 --
FF:TIM_B_047Media-akce V T. Rullerz 1/1/03 --
FF:TIM_B_048Media-akce VI T. Rullerz 1/1/03 --
18 kreditů

Blok 7 TIM_BC_PRAXE

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:US_04Praxe v kulturních institucích I. D. Koudelkováz 0/0/0 1 týden v podzimním semestru.10 --
FF:US_21Praxe v kulturních institucích II. D. Koudelkováz 0/0/0 1 týden v podzimním semestru.10 --
20 kreditů

Blok 8 Oborové předměty v angličtině

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_BM_005Documents of Presence and Experience I. Process and Structure J. Helia DeFelicez 1/1/05 --
FF:TIM_BM_006Documents of Presence and Experience II. Resistant Strains J. Helia DeFelicez 1/1/05 --
10 kreditů

Blok 9 TIM GENERAL CLASSES

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_BM_001JOINME: Journal of Interactive Media J. Horákovázk 0/2/06 --
FF:TIM_BM_002JOINME: Journal of Interactive Media J. Horákovázk 0/2/06 --
FF:TIM_BM_003TIM_Master Class J. Horákovázk 1/1/04 --
FF:TIM_BM_004TIM_Master Class J. Horákovázk 1/1/04 --
20 kreditů