Upozornění:

Studijní plán dobíhá.

FSS SOC71 Sociologie (dobíhající)
Název anglicky: Sociology
bakalářský prezenční na dostudování
Zahrnut v programu: FSS B-SOC Sociologie

Úvodní informace / Pokyny

Jde o studijní plán na dostudování pro původní jednooborové studium. Celkově musíte získat 180 kreditů (z toho 4 za jazyk, 2 za TV a 4 kr za volitelné předměty). Studující absolvují ve studijním plánu Sociologie (na dostudování) všechny povinné předměty (42 kr), předměty k závěrečné práci, a zbývající kredity za předměty povinně volitelné vybrané z uvedeného seznamu.

Jazyky (4 kr.)

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština. Níže uvedený předmět slouží jako příklad pro ilustraci.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 --
4 kredity

TV (2 kr.)

Studující mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z univerzitní nabídky předmětů povinné tělesné výchovy. Níže uvedené předměty slouží jako ilustrace.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:p971Tělesná výchova – Zdravotní tělesná výchova Z. Svobodováz 0/2/01 --
FSpS:P9901Tělesná výchova – Sebeobrana specifických skupin A. Zvonekz 0/2/01 --
2 kredity

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOC243Seminář k bakalářské práci L. Rabušicz 0/2/010 6P
FSS:SOC243aProjekt k bakalářské práci L. Rabušicz 0/2/05 5P
15 kreditů

Povinné předměty

Studující si postupně zapíší a absolvují všechny povinné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOC101Úvod do sociologie C. Szalózk 2/0/06 1Z
FSS:SOC103Obecná sociologická teorie R. Maradazk 1/1/06 2Z
FSS:SOC104Proseminář k úvodu do sociologie R. Vidoz 0/2/06 1P
FSS:SOC106Metodologie sociálních věd T. Katrňákzk 1/1/06 2Z
FSS:SOC107Metody výzkumu v sociologii L. Rabušiczk 1/1/06 4Z
FSS:SOC108Statistická analýza dat L. Rabušiczk 1/2/06 3Z
FSS:SOC109Demografie L. Rabušiczk 1/1/06 2-
42 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studující musejí celkově získat 113 kreditů za povinně volitelné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SAN101Úvod do sociální antropologie I. Kašparovázk 2/0/06 3-
FSS:SAN103Současná sociální a kulturní teorie E. Šlesingerovázk 1/1/06 4-
FSS:SAN106Politická a ekonomická antropologie Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 4-
FSS:SAN108Etnografické metody a terénní výzkum A. Souralovázk 1/1/06 3-
FSS:SAN202Antropologie migrace C. Szalózk 1/16 4-
FSS:SOC103aProseminář k obecné sociologické teorii C. Szalóz 0/2/06 2-
FSS:SOC122Sociologie náboženství R. Vidozk 1/1/06 4-
FSS:SOC133Sociologie kultury C. Szalózk 1/1/06 4-
FSS:SOC142Úvod do urbánní sociologie S. Ferenčuhovázk 1/1/06 4-
FSS:SOC152Gender a intimita K. Liškovázk 1/1/06 4-
FSS:SOC186Výzkumná praxe I. Šmídováz 0/2/06 4-
FSS:SOC254Chapters in Cultural Sociology W. Binderzk 1/1/09 3-
FSS:SOC259Četba z klasické sociologie R. Vidoz 1/2/06 3-
FSS:SOC271Sociální fenomény v kulturních souvislostech:Sociologie fotbalu R. Maradazk 1/1/06 4-
FSS:SOC284Sociální gerontologie L. Vidovićovázk 1/1/06 5-
FSS:SOC286Populism and Authoritarianism W. Binderzk 1/1/09 4-
FSS:SOC288Biographical Sociology C. Szalózk 1/1/06 5-
FSS:SOC289Population Changes Z. Brzozowskazk 1/1/09 5-
FSS:SOC290Paměť, trauma, generace R. Maradazk 1/1/06 4-
FSS:SOC291Sociology of Nationalism C. Szalózk 1/1/06 5-
FSS:SOC292Úvod do genderových studií I. Šmídovázk 1/1/06 1-
FSS:SOC293Gender v každodennosti K. Nedbálkovázk 1/1/06 3-
FSS:SOC295Metody kvalitativního výzkumu K. Nedbálkovázk 1/1/06 3-
FSS:SOC296Gender and Sexuality in Contemporary European Societies I. Šmídovázk 2/0/06 2-
FSS:SOC299Muži, maskulinity a gender I. Šmídovázk 1/16 2-
159 kreditů

Volitelné předměty

Během studia musíte získat minimálně 4 kr za předměty z celouniverzitní nabídky; uvedené předměty slouží jako ilustrace.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SAN104Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí E. Šlesingerovázk 1/1/06 --
FSS:SAN230Antropologie a feminismus A. Souralovázk 1/1/06 --
12 kreditů