PdF BSP3Svk Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Special Education for Education
bakalářský kombinovaný vedlejší
Zahrnut v programu: PdF B-SP3S Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP3000Základy zdravotních nauk P. Kachlíkk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.2 1-
PdF:SP3001Sociologie pro speciální pedagogy L. Slepičkovák 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.2 1-
PdF:SP3002Oftalmologie M. Vrubelzk 1/0/.5 1 blok pro kombinované studium.3 1-
PdF:SP3004Neurologie P. Kachlíkzk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 3-
PdF:SP3005Pediatrie P. Kachlíkzk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 2-
PdF:SP3006Psychiatrie P. Kachlíkk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 3-
PdF:SP3007Metodologie speciálněpedagogického výzkumu 1 K. Pančochak 2/0/0 2 bloky pro kombinované studium.3 2P
PdF:SP3009Patopsychologie 1 V. Vojtovázk 2/0/0 2 bloky pro kombinované studium.4 2P
PdF:SP3017ORL – Foniatrie P. Kachlíkzk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 2-
PdF:SP3066Speciálně pedagogická diagnostika B. Bazalovák 0/2/03 3Z
PdF:SP3600Žák se speciálními vzdělávacími potřebami P. Pitnerováz 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.2 1-
PdF:SP3611Speciální pedagogika I V. Vojtovázk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 1-
PdF:SP3640Obor: Psychopedie S. Chaloupkovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 4P
PdF:SP3669ICT – Speciální pedagogika K. Pančochaz 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.2 6-
PdF:SP3999Internacionalizace oboru speciální pedagogika V. Vojtováz 0/0/0- 3-
43 kreditů

Povinně-volitelné předměty (12 kr.)

Student si volí předměty ze skupiny 1 nebo ze skupiny 2

Skupina 1

Student si volí k předmětu Obor: Logopedie jeden z nabízených předmětů (Obor: Surdopedie, Obor: Oftalmopedie, nebo Obor: Etopedie). Celkem 2 předměty ze skupiny

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP3610Obor: Logopedie K. Richterovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 4P
PdF:SP3620Obor: Oftalmopedie P. Röderovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 5P
PdF:SP3630Obor: Etopedie K. Červenkazk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 5P
PdF:SP3670Obor: Surdopedie P. Kaválkovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 5P
24 kreditů

Skupina 2

Student si volí k předmětu Obor: Somatopedie jeden z nabízených předmětů (Obor: Surdopedie, Obor: Oftalmopedie, nebo Obor: Etopedie). Celkem 2 předměty ze skupiny

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP3620Obor: Oftalmopedie P. Röderovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 5P
PdF:SP3630Obor: Etopedie K. Červenkazk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 5P
PdF:SP3670Obor: Surdopedie P. Kaválkovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 5P
PdF:SP3680Obor: Somatopedie I. Fialovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 4P
24 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP3613Speciální pedagogika III V. Vojtovázk 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.3 5Z
PdF:SP3699Inkluzivní vzdělávání I. Fialovák 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.2 6Z
5 kreditů