PdF BSP3Svk Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Special Education for Education
bakalářský kombinovaný vedlejší
Zahrnut v programu: PdF B-SP3S Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk101Neurologie P. Kachlíkzk 0/0/.5 6 hodin.3 3-
PdF:SPk103ORL – Foniatrie P. Kachlíkzk 0/0/.5 6 hodin.3 2-
PdF:SPk104Oftalmologie P. Kachlíkzk 0/0/.5 6 hodin.3 1-
PdF:SPk105Internacionalizace oboru speciální pedagogika V. Vojtováz 0/0/0- 3-
PdF:SPk106Patopsychologie 1 E. Řehulkak 0/0/1 12 hodin.4 2P
PdF:SPk107Pediatrie P. Kachlíkzk 0/0/.5 6 hodin.3 3-
PdF:SPk108Psychiatrie P. Kachlíkk 0/0/.5 6 hodin.3 3-
PdF:SPk110Speciální pedagogika L. Gajzlerovázk 0/0/1 12 hodin.4 1-
PdF:SPk112Speciálně pedagogická diagnostika D. Opatřilovák 0/0/1 12 hodin.3 3Z
PdF:SPk126Metodologie speciálněpedagogického výzkumu 1 K. Pančochak 0/0/1 12 hodin.3 2P
PdF:SPk131ICT – Speciální pedagogika K. Pančochaz 0/0/.5 6 hodin.2 6-
PdF:SPk401Obor: Psychopedie J. Pipekovázk 0/0/2 24 hodin.6 4P
PdF:SPk407Sociologie pro speciální pedagogy-bakaláře L. Slepičkovák 0/0/.5 6 hodin.3 1-
PdF:SPk408Základy zdravotních nauk pro bakaláře P. Kachlíkk 0/0/.5 6 hodin.3 1-
43 kreditů

Povinně-volitelné předměty (12 kr.)

Skupina 1

Student si volí k předmětu Obor: Logopedie jeden z nabízených předmětů (Obor: Surdopedie, Obor: Oftalmopedie, nebo Obor: Etopedie). Celkem 2 předměty ze skupiny

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk402Obor: Logopedie B. Chleboradovázk 0/0/2 24 hodin.6 4P
PdF:SPk404Obor: Surdopedie P. Pitnerovázk 0/0/2 24 hodin.6 5P
PdF:SPk405Obor: Oftalmopedie P. Röderovázk 0/0/2 24 hodin.6 5P
PdF:SPk406Obor: Etopedie K. Červenkazk 0/0/2 24 hodin.6 5P
24 kreditů

Skupina 2

Student si volí k předmětu Obor: Somatopedie jeden z nabízených předmětů (Obor: Surdopedie, Obor: Oftalmopedie, nebo Obor: Etopedie). Celkem 2 předměty ze skupiny

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk403Obor: Somatopedie I. Fialovázk 0/0/2 24 hodin.6 4P
PdF:SPk404Obor: Surdopedie P. Pitnerovázk 0/0/2 24 hodin.6 5P
PdF:SPk405Obor: Oftalmopedie P. Röderovázk 0/0/2 24 hodin.6 5P
PdF:SPk406Obor: Etopedie K. Červenkazk 0/0/2 24 hodin.6 5P
24 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk102Inkluzivní speciální pedagogika L. Gajzlerovázk 0/0/.5 6 hodin.3 5Z
PdF:SPk400Inkluzivní vzdělávání I. Fialovák 0/0/1 12 hodin.2 6Z
5 kreditů