Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. LEKÁROVÁ, Monika, Zdeňka BAREŠOVÁ, Miroslav SVĚTLÁK, Alena SLEZÁČKOVÁ, Tatiana MALATINCOVÁ a Rastislav ŠUMEC. eHealth v medicíně a onkologii - nové horizonty klinické praxe. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media a.s., 2021, roč. 34, č. 5, s. 366-373. ISSN 0862-495X. doi:10.48095/ccko2021366.
 2. KNEJZLÍKOVÁ, Terézia, Miroslav SVĚTLÁK, Tatiana MALATINCOVÁ, Robert ROMAN, Jan CHLÁDEK, Jana NAJMANOVÁ, Pavel THEINER, Pavla LINHARTOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Electrodermal Response to Mirror Exposure in Relation to Subjective Emotional Responses, Emotional Competences and Affectivity in Adolescent Girls With Restrictive Anorexia and Healthy Controls. Frontiers in Psychology. Lausanne: Frontiers, 2021, roč. 12, September 2021, s. 1-16. ISSN 1664-1078. doi:10.3389/fpsyg.2021.673597.
 3. SLEZÁČKOVÁ, Alena a Tatiana MALATINCOVÁ. Hope, Positive Mental Health, and Health Behaviour as Predictors of Health Complaints in Czech Adults. In 32. International Congress of Psychology, Prague. 2021.
 4. MILLOVÁ, Katarína, Tatiana MALATINCOVÁ a Marek BLATNÝ. Intergenerational transmission of generativity and stagnation within families in a society after a macrosocial change: A two-generation study. Current Psychology. NEW YORK: SPRINGER, 2021, roč. 40, 15 s. ISSN 1046-1310. doi:10.1007/s12144-021-01688-6.
 5. MILLOVÁ, Katarína a Tatiana MALATINCOVÁ. Psychometric properties of Czech versions of Academic and Social Selection, Optimization and Compensation Questionnaires. Studia psychologica : an international journal of research and theory in psychological sciences. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2021, roč. 63, č. 4, s. 369-392. ISSN 0039-3320. doi:10.31577/sp.2021.04.834.
 6. 2020

 7. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Tomáš PROŠEK, Tatiana MALATINCOVÁ a Andreas KRAFFT. Psychometrické vlastnosti české verze Škály prožívané naděje : faktorová struktura a vnitřní konzistence. Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav, Akademie věd ČR, 2020, roč. 64, č. 3, s. 288-305. ISSN 0009-062X.
 8. 2019

 9. MALATINCOVÁ, Tatiana. A Conflict Model of procrastination: Explaining the need for deadlines, and why negative affect should not be a defining feature of procrastination. In The 11th Biennial Procrastination Research Conference. 2019.
 10. MALATINCOVÁ, Tatiana. Average procrastinator – average postponement: Converting temporal data on diverse academic tasks into individual-difference measures of delay. In International Convention of Psychological Science 2019. 2019.
 11. 2017

 12. ŠAŠINKA, Čeněk, Jiří ČENĚK, Kamil MORONG, Tatiana MALATINCOVÁ, Jaroslav TOČÍK, Pavel UGWITZ, Tomáš URBÁNEK, Michaela HELÍSKOVÁ a Alžběta STRNADOVÁ. Interfereční polohový test: manuál diagnostické metody IPT verze 1.0. 2017.
 13. MALATINCOVÁ, Tatiana. Je to komplikované: Prečo prokrastinácia a úzkosť spolu súvisia, ale možno je lepšie o tom mlčať. In Diagnóza strach: 14. celostátní konference ČASP. 2017.
 14. MALATINCOVÁ, Tatiana a Marie KUŘÁTKOVÁ. Vliv časové struktury na odkládání studijních úkolů, sebeposuzovanou prokrastinaci a subjektivně prožívaný stres. In Pitel, Lukáš. Sociálne procesy a osobnosť 2016: Zborník príspevkov. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2017. s. 336-345. ISBN 978-80-88910-55-8.
 15. MALATINCOVÁ, Tatiana, Jaroslav TOČÍK a Čeněk ŠAŠINKA. With or without Automaticity: Interference and Negative Priming Effects as Indicators of (Lacking) Convergent Validity in Two Computerized Stroop-like Tasks. In International Convention of Psychological Science 2017. 2017.
 16. 2016

 17. MALATINCOVÁ, Tatiana. “Motivated” self-regulation failure? Task-related distractedness as a mediator of the relationship between trait reactance and procrastination. In 15th International Conference on Motivation 2016. 2016.
 18. MALATINCOVÁ, Tatiana. Proud of self-control failures: Downregulation of negative affect as a moderator of the relationship between procrastination and self-efficacy and self-esteem. In Motivation and Social Perception. 2016.
 19. MALATINCOVÁ, Tatiana a Marie KUŘÁTKOVÁ. Vliv časové struktury na odkládání studijních úkolů, sebeposuzovanou prokrastinaci a subjektivně prožívaný stres. In Sociální procesy a osobnost 2016. 2016.
 20. 2015

 21. MALATINCOVÁ, Tatiana. Experience matters: Age affects the GCOS autonomy orientation score and its relationship to positive psychological outcomes. In International Convention of Psychological Science 2015, Amsterdam, 12-14 March 2015. 2015.
 22. MALATINCOVÁ, Tatiana. „Odkladám, nestíham, a predsa som macher“: Analýza kontroverzného konceptu „aktívneho prokrastinátora“ z pohľadu Action Control Theory. In Sociální procesy a osobnost 2015. 2015.
 23. MALATINCOVÁ, Tatiana. The Mystery of “Should”: Procrastination, Delay, and Reactance in Academic Settings. Personality and Individual Differences. Elsevier, 2015, roč. 72, January, s. 52-58. ISSN 0191-8869. doi:10.1016/j.paid.2014.08.015.
 24. MALATINCOVÁ, Tatiana. Too relaxed or too distressed? Procrastinator types revisited. In 9th Biennial Procrastination Research Conference, Bielefeld, Germany, 9-10 July 2015. 2015.
 25. 2014

 26. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Pavel HUMPOLÍČEK a Tatiana MALATINCOVÁ. Kognitivní, sociální a emocionální determinanty subjektivního zdraví. In 21. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS, Vernířovice u Šumperka. 2014. ISBN 978-80-7392-232-0.
 27. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Tatiana MALATINCOVÁ a Andreas KRAFFT. Naděje a smysluplnost: klíčové faktory osobní pohody. In 32. Psychologické dny 2014, Olomouc. 2014.
 28. BENEŠOVÁ, Klára, Monika KUPCOVÁ, Lenka VILDOVÁ, Kitti FARKASOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ a Tatiana MALATINCOVÁ. Naděje pro příští generaci: Psychosociální souvislosti naděje u dětí ve věku 8 až 12 let. In Sympózium o naději, FF MU, Brno. 2014.
 29. MALATINCOVÁ, Tatiana. Procrastination dissected: The actual role of delay, trait anxiety and self-regulation in subjective perception of oneself as a procrastinator. In 17th European Conference on Personality, University of Lausanne, Switzerland, 15-19 July 2014. 2014.
 30. MALATINCOVÁ, Tatiana. The trait reactance construct and academic procrastination: Potential mechanisms of freedom protection in implementation choice. In 17th European Conference on Personality, University of Lausanne, Switzerland, 15-19 July 2014. 2014.
 31. 2013

 32. MALATINCOVÁ, Tatiana. An involuntary revolt: Controlled motivation, reactance, and self-regulatory failure. In Motivation in Social Context, Krakow, 30th June - 2nd July 2013. 2013.
 33. MALATINCOVÁ, Tatiana. Completing procrastination mosaic : Personality predictors beyond conscientiousness. In The 8th Biennial Procrastination Research Conference, Sherbrooke, Canada, 19-20 July 2013. 2013.
 34. MALATINCOVÁ, Tatiana. Motivated regulatory failure? The tricky connections between procrastination, delay, aversion, and reactance. In 25th Annual Convention of the Association for Psychological Science, Washington, 23-26 May 2013. 2013.
 35. MALATINCOVÁ, Tatiana. Plans, goals, hopes, or wishful thinking? Level of representation of non-academic “important tasks” predicts academic self-regulatory problems. In 6th Annual Meeting of the Society for the Study of Motivation, Washington, 23 May 2013. 2013.
 36. MALATINCOVÁ, Tatiana. Self-regulating people: Motivation and experience in four types of procrastinators. In The 8th Biennial Procrastination Research Conference, Sherbrooke, Canada, 19-20 July 2013. 2013.
 37. 2012

 38. DOUBKOVÁ, Jiřina Liliana, Alena SLEZÁČKOVÁ a Tatiana MALATINCOVÁ. Vztah člověka k přírodě v souvislosti s mírou smysluplnosti a spokojenosti se životem. In 1. Konference pozitivní psychologie v ČR, Brno, 23.-24. květen 2012. 2012.
 39. MALATINCOVÁ, Tatiana. Who are the ones that put off what they hate doing? Task aversiveness and situation procrastination in procrastinators and non-procrastinators. In International conference on motivation : Motivation in all spheres of life : program and abstracts. 2012. ISBN 978-3-89967-827-3.
 40. 2011

 41. MALATINCOVÁ, Tatiana. Re-establishing the freedom of choice: A causal model of academic procrastination based on the theory of psychological reactance. In 7th Biennial Conference on Procrastination, Amsterdam. 2011.
 42. MALATINCOVÁ, Tatiana. Teória motivačného pozadia prokrastinácie. In Konference Sociální procesy a osobnost 2011. 2011.
 43. 2010

 44. MALATINCOVÁ, Tatiana. Model akademickej prokrastinácie vychádzajúci z teórie psychologickej reaktancie. In Konference Sociální procesy a osobnost 2010. 2010.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 10. 2022 19:38