Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. POLÁŠKOVÁ, Kristýna, Tomáš MERTA, Alexandra MARTINČEKOVÁ, Danica ZAPLETALOVÁ, Michal KÝR, Pavel MAZÁNEK, Zdenka KŘENOVÁ, Peter MÚDRY, Marta JEŽOVÁ, Jiří TŮMA, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Ivana ČERVINKOVÁ, Dalibor VALÍK, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Hana NOSKOVÁ, Karol PÁL, Ondřej SLABÝ, Pavel FABIAN, Šárka KOZÁKOVÁ, Jakub NERADIL, Renata VESELSKÁ, Veronika KANDEROVÁ, Jiří ŠTARHA, Tomáš FREIBERGER, Giannoula Lakka KLEMENT a Jaroslav ŠTĚRBA. Comprehensive Molecular Profiling for Relapsed/Refractory Pediatric Burkitt Lymphomas-Retrospective Analysis of Three Real-Life Clinical Cases-Addressing Issues on Randomization and Customization at the Bedside. Frontiers in Oncology, Lausanne: Frontiers Media S.A., 2020, roč. 9, FEB 2020, s. 1-9. ISSN 2234-943X. doi:10.3389/fonc.2019.01531.
 2. 2019

 3. FĚDOROVÁ, Lenka, Peter MÚDRY, Kateřina PILÁTOVÁ, Iveta SELINGEROVA, Jana MERHAUTOVÁ, Zdenek REHAK, Dalibor VALÍK, Eva HLAVÁČKOVÁ, Dáša ČERNÁ, Lucie FABEROVÁ, Pavel MAZÁNEK, Zdeněk PAVELKA, Regina DEMLOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA a Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ. Assessment of Immune Response Following Dendritic Cell-Based Immunotherapy in Pediatric Patients With Relapsing Sarcoma. Frontiers in Oncology, Lausanne: Frontiers Media S.A., 2019, roč. 9, NOV 14 2019, s. 1-12. ISSN 2234-943X. doi:10.3389/fonc.2019.01169.
 4. HLAVÁČKOVÁ, Eva, Kateřina PILÁTOVÁ, Dáša ČERNÁ, Iveta SELINGEROVA, Peter MÚDRY, Pavel MAZÁNEK, Lenka FĚDOROVÁ, Jana MERHAUTOVÁ, Lucie JUREČKOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Rita PACASOVA, Lucie FLAJŠAROVÁ, Lenka SOUČKOVÁ, Regina DEMLOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Dalibor VALÍK a Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ. Dendritic Cell-Based Immunotherapy in Advanced Sarcoma and Neuroblastoma Pediatric Patients: Anti-cancer Treatment Preceding Monocyte Harvest Impairs the Immunostimulatory and Antigen-Presenting Behavior of DCs and Manufacturing Process Outcome. Frontiers in Oncology, Lausanne: Frontiers Media S.A., 2019, roč. 9, OCT 25 2019, s. 1-15. ISSN 2234-943X. doi:10.3389/fonc.2019.01034.
 5. FĚDOROVÁ, Lenka, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, I. SELINGEROVA, Kateřina PILÁTOVÁ, Peter MÚDRY, Jaroslav ŠTĚRBA, Regina DEMLOVÁ a Dalibor VALÍK. Evaluation of immune response in young patients with sarcoma treated by dendritic cell-based immunotherapy. In ESMO Immuno-Oncology Congress 2019 11–14 December 2019, Geneva, Switzerland. 2019.
 6. OBERMANNOVÁ, Radka, Dalibor VALÍK, Dirk HASENCLEVER, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Ulrich HACKER, Regina DEMLOVÁ, Iveta SELINGEROVA a Florian LORDICK. High prevalence of severe hypovitaminosis D in patients with advanced gastric cancer treated with first-line chemotherapy with or without anti-EGFR-directed monoclonal antibody (EXPAND trial) showing no prognostic impact. European Journal of Cancer, Oxford: Elsevier Science Inc., 2019, roč. 116, JUL 2019, s. 107-113. ISSN 0959-8049. doi:10.1016/j.ejca.2019.05.011.
 7. VYSKOČIL, Jiří, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ a Štěpán TUČEK. Imunopatologická reakce na oxaliplatinu- kazuistiky. In Klinická onkologie. Sborník abstrakt. XLIII. Brněnské onkologické dny. XXXIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Laboratorní diagnostika v onkologii 2019. Brno 2019, Ročník 32, Supplementum I. Brno, 2019. s. S52.
 8. HLAVÁČKOVÁ, Eva, Kateřina PILÁTOVÁ, Lenka FĚDOROVÁ, Peter MÚDRY, Pavel MAZÁNEK, Jaroslav ŠTĚRBA a Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ. Pharmacotherapy preceding monocyte harvest interferes with the potency of monocyte-derived dendritic cell anticancer vaccine. In Immuno-Oncology Congress of the European-Society-for-Medical-Oncology (ESMO). 2019. ISSN 0923-7534. doi:10.1093/annonc/mdz448.006.
 9. MÚDRY, Peter a Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ. Protinádorová imunoterapie na bázi dendritických buněk v dětské onkologii. Onkologická revue, Current Media, s.r.o., 2019, roč. 2019, Supplementum 1, s. 1-5. ISSN 2464-7195.
 10. ZWINSOVÁ, Barbora, Veronika BRYCHTOVÁ, Martina HRIVŇÁKOVÁ, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Beatric BENCSIKOVÁ, Roman ŠEFR, Rudolf NENUTIL, Petra VÍDEŇSKÁ a Eva BUDINSKÁ. Vliv mikrobiomu na vznik a vývoj kolorektálního karcinomu. Klinická onkologie, Ambit Media, a.s., 2019, roč. 32, č. 4, s. 261-269. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2019261.
 11. 2018

 12. DEMLOVÁ, Regina, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Giorgio STANTA a Dalibor VALÍK. Host-dependent variables: The missing link to personalized medicine. EJSO, OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2018, roč. 44, č. 9, s. 1289-1294. ISSN 0748-7983. doi:10.1016/j.ejso.2018.04.014.
 13. PILÁTOVÁ, Kateřina, Beatrix BENCSIKOVÁ, Regina DEMLOVÁ, Dalibor VALÍK a Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ. Myeloid-derived suppressor cells (MDSCs) in patients with solid tumors: considerations for granulocyte colony-stimulating factor treatment. Cancer Immunology and Immunotherapy, New York: Springer, 2018, roč. 67, č. 12, s. 1919-1929. ISSN 0340-7004. doi:10.1007/s00262-018-2166-4.
 14. 2017

 15. CHOVANEC, Josef, Iveta SELINGEROVÁ, Kristína GREPLOVÁ, Sofie Leisby ANTONSEN, Monika NÁLEŽINSKÁ, Claus HØGDALL, Estrid HØGDALL, Erik SØGAARD-ANDERSEN, Kirsten M JOCHUMSEN, Pavel FABIAN, Dalibor VALÍK a Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ. Adjustment of serum HE4 to reduced glomerular filtration and its use in biomarker-based prediction of deep myometrial invasion in endometrial cancer. Oncotarget, 2017, roč. 8, č. 64, s. 108213-108222. doi:10.18632/oncotarget.22599.
 16. ŘIHÁČEK, Michal, Dalibor VALÍK, Rostislav VYZULA a Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ. Je možné pozorovat etnickou diferenci v základních krevních testech? Údaje z programu onkologické prevence v komplexním onkologickém centru v České republice. Klinická onkologie, Ambit Media a.s., 2017, roč. 30/Supp1. ISSN 0862-495X.
 17. 2016

 18. HAJDUSKOVA, Eva, Ivan LITERAK, Ivo PAPOUSEK, Francisco B. COSTA, Marketa NOVAKOVA, Marcelo B. LABRUNA a Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ. 'Candidatus Rickettsia mendelii', a novel basal group rickettsia detected in Ixodes ricinus ticks in the Czech Republic. Ticks and Tick-borne Diseases, Jena: Elsevier GmbH, 2016, roč. 7, č. 3, s. 482-486. ISSN 1877-959X. doi:10.1016/j.ttbdis.2016.02.004.
 19. ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Lenka, Dalibor VALÍK a Kateřina PILÁTOVÁ. Laboratorní diagnostika v onkologii 2016. Sborník edukativních příspěvků stejnojmenné konference pořádané Masarykovým onkologickým ústavem a Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity pod záštitou České asociace sester. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 58 s. ISBN 978-80-210-8256-4.
 20. DEMLOVÁ, Regina, Dalibor VALÍK, Radka OBERMANNOVÁ a Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ. The Safety of Therapeutic Monoclonal Antibodies: Implications for Cancer Therapy Including Immuno-Checkpoint Inhibitors. Physiological Research, Praha: Fyziologický ústav AV ČR, 2016, roč. 65, Suppl. 4, s. "S455"-"S462". ISSN 0862-8408.
 21. 2015

 22. ŘIHÁČEK, Michal, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Dalibor VALÍK, Jaroslav ŠTĚRBA, Kateřina PILÁTOVÁ a Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ. B-Cell Activating Factor as a Cancer Biomarker and Its Implications in Cancer-Related Cachexia. Biomed Research International, New York: HINDAWI PUBLISHING CORPORATION, 2015, roč. 2015, "792187", s. 1-9. ISSN 2314-6133. doi:10.1155/2015/792187.
 23. BENCSIKOVÁ, Beatrix, Zbyněk BORTLÍČEK, Jana HALÁMKOVÁ, Lenka OSTRIZKOVA, Igor KISS, Bohuslav MELICHAR, Tomáš PAVLÍK, Ladislav DUŠEK, Dalibor VALÍK, Rostislav VYZULA a Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ. Efficacy of bevacizumab and chemotherapy in the first-line treatment of metastatic colorectal cancer: broadening KRAS-focused clinical view. BMC Gastroenterology, LONDON: BioMed Central, 2015, roč. 15, MAR 24 2015, s. "nestránkováno". ISSN 1471-230X. doi:10.1186/s12876-015-0266-6.
 24. CIBULKA, Marek, I. SELINGEROVÁ, L. FĚDOROVÁ a Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ. Imunologické aspekty v onkologii - cirkulující gamma delta T lymfocyty. Klinická onkologie, Praha: Ambit Media, 2015, roč. 28, Supplementum 2, s. "2S60"-"2S68". ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko20152S60.
 25. ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Lenka, Dalibor VALÍK a Kateřina PILÁTOVÁ. Laboratorní diagnostika v onkologii 2015 : sborník edukativních příspěvků stejnojmenné konference pořádané Masarykovým onkologickým ústavem a Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity pod záštitou České asociace sester. 1. vyd. : Masarykova univerzita, 2015. 70 s. ISBN 978-80-210-7850-5.
 26. OBERMANNOVÁ, Radka, Ladislav DUŠEK, K. GREPLOVA, Jiří JARKOVSKÝ, Jaroslav ŠTĚRBA, Rostislav VYZULA, Regina DEMLOVÁ, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ a Dalibor VALÍK. Time-course pattern of blood 25-hydroxycholecalciferol is a significant predictor of survival outcome in metastatic colorectal cancer: a clinical practice-based study. Neoplasma, BRATISLAVA: Slovenská akademie vied, 2015, roč. 62, č. 6, s. 958-965. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2015_116.
 27. 2014

 28. DEMLOVÁ, Regina, Martina MRKVICOVA, Jaroslav ŠTĚRBA, Hana BERNATÍKOVÁ, Jan STARY, Martina SUKOVA, Alena MIKUŠKOVÁ, Alica CHOCHOLOVA, Beata MLADOSIEVICOVA, Andrea SOLTYSOVA, Darina BEHULOVA, Kateřina PILÁTOVÁ, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ a Dalibor VALÍK. Augmenting Clinical Interpretability of Thiopurine Methyltransferase Laboratory Evaluation. Oncology, Basel: Karger, 2014, roč. 86, č. 3, s. 152-158. ISSN 0030-2414. doi:10.1159/000357407.
 29. ŠIROKÝ, Pavel, Tomáš BĚLOHLÁVEK, Ivo PAPOUŠEK, D JANDZIK, Peter MIKULÍČEK, M KUBELOVÁ a Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ. Hidden threat of tortoise ticks: high prevalence of Crimean-Congo haemorrhagic fever virus in ticks Hyalomma aegyptium in the Middle East. PARASITES & VECTORS, LONDON: BIOMED CENTRAL LTD, 2014, roč. 7. ISSN 1756-3305. doi:10.1186/1756-3305-7-101.
 30. BENCSIKOVÁ, Beatrix, Kristína GREPLOVÁ, Kateřina PILÁTOVÁ, Zuzana VOLEJNÍKOVÁ, Dalibor VALÍK, Giannoula LAKKA KLEMENT a Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ. Krevní destičky v patogenezi a léčbě solidních nádorů. Časopis lékařů českých, Praha: ČLS JEP, 2014, roč. 153, č. 2, s. 78-85. ISSN 0008-7335.
 31. ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Lenka, Dalibor VALÍK a Kateřina PILÁTOVÁ. Laboratorní diagnostika v onkologii 2014: Sborník edukativních příspěvků stejnojmenné konference pořádané Masarykovým onkologickým ústavem a Lékařskou fakultou Masarykovy pod záštitou České asociace sester. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 57 s. ISBN 978-80-210-6818-6.
 32. ŘIHÁČEK, Michal, Ivan ŘIHÁČEK, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ a Kateřina PILÁTOVÁ. Methotrexate update 2014: 70 years in autoimmunity and cancer treatment. Česko-slovenská pediatrie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 69, č. 3, s. 161-167. ISSN 0069-2328.
 33. HAMANOVÁ, Markéta, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Dalibor VALÍK a Jindřich LOKAJ. Přirozené protilátky proti alfa(1,3) galaktosylovému epitopu v séru nemocných s maligními nádory. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2014, roč. 63, č. 2, s. 130-133. ISSN 1210-7913.
 34. 2013

 35. BENCSIKOVÁ, Beatrix, Kristína GREPLOVÁ a Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ. Elevated frequency but decreased absolute count of regulatory T lymphocytes in rectal cancer patients undergoing therapy. In ESMO/ECCO. 2013.
 36. PILÁTOVÁ, Kateřina, Kristína GREPLOVÁ, Regina DEMLOVÁ, Beatrix BENCSIKOVÁ, Giannoula Lakka KLEMENT a Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ. Role of platelet chemokines, PF-4 and CTAP-III, in cancer biology. Journal of Hematology & Oncology, LONDON: BIOMED CENTRAL LTD, 2013, roč. 6, č. 42, s. 1-8. ISSN 1756-8722. doi:10.1186/1756-8722-6-42.
 37. DRÁBOVÁ, Klára, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Petr LOKAJ, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Radka OBERMANNOVÁ, Kristína GREPLOVÁ, Regina DEMLOVÁ, Dalibor VALÍK a Jaroslav ŠTĚRBA. Vitamin D – jeho fyziologie, patofyziologie a význam v etiopatogenezi nádorových onemocnění. Časopis lékařů českých, Praha: Mladá fronta, 2013, roč. 152, č. 1, s. 20-30. ISSN 0008-7335.
 38. 2012

 39. DOLEJSKÁ, Monika, Eva BRHELOVÁ, Hana DOBIÁŠOVÁ, Jana KRIVDOVA, Jana JURÁNKOVÁ, Alena ŠEVČÍKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ivan LITERÁK, Alois ČÍŽEK, Martin VAVŘINA, Lucia KUTNIKOVA a Jaroslav ŠTĚRBA. Dissemination of IncFII(K)-type plasmids in multiresistant CTX-M-15-producing Enterobacteriaceae isolates from children in hospital paediatric oncology wards. International Journal of Antimicrobial Agent, AMSTERDAM, NETHERLANDS: ELSEVIER SCIENCE, 2012, roč. 40, č. 6, s. 510-515. ISSN 0924-8579. doi:10.1016/j.ijantimicag.2012.07.016.
 40. CHLASTAKOVA, I, Marcela LIŠKOVÁ, Jarmila KUDELOVÁ, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Karel KLEPÁRNÍK a Eva MATALOVÁ. Dynamics of caspase-3 activation and inhibition in embryonic micromasses evaluated by a photon-counting chemiluminescence approach. IN VITRO CELLULAR & DEVELOPMENTAL BIOLOGY-ANIMAL, 2012, roč. 48, č. 9, s. 545-549. doi:10.1007/s11626-012-9542-8.
 41. DUBSKÁ, Lenka, Martina VYSKOČILOVÁ, Dagmar MINARIKOVA, Petr JELÍNEK, Renata TEJKALOVÁ a Dalibor VALÍK. LightCycler SeptiFast technology in patients with solid malignancies: clinical utility for rapid etiologic diagnosis of sepsis. Critical Care, LONDON: BioMed Central, 2012, roč. 16, č. 1, s. "nestrankovano". ISSN 1466-609X. doi:10.1186/cc10595.
 42. PILÁTOVÁ, Kateřina, Tereza FROSTOVÁ, Monika DOLEJSKÁ, Eva BUDINSKÁ, Jaroslav ŠTĚRBA a Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ. Mass spectrometry in identification of antibiotic resistance. In 2nd European Joint Congress of EFLM and UEMS "Laboratory Medicine at the Clinical Interface" 2012. 2012. ISSN 1330-0962.
 43. ZAPLETALOVÁ, Danica, Nicolas ANDRE, Ladislav DEAK, Michal KÝR, Viera BAJČIOVÁ, Peter MÚDRY, Lenka DUBSKÁ, Regina DEMLOVÁ, Zdeněk PAVELKA, Karel ZITTERBART, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Karel HUŠEK, Alexandra MARTINČEKOVÁ, Pavel MAZÁNEK, Tomáš KEPÁK, Michael DOUBEK, Lucia KÚTNIKOVÁ, Dalibor VALÍK a Jaroslav ŠTĚRBA. Metronomic Chemotherapy with the COMBAT Regimen in Advanced Pediatric Malignancies: A Multicenter Experience. Oncology, Basel: S. Karger AG, 2012, roč. 82, č. 5, s. 249-260. ISSN 0030-2414. doi:10.1159/000336483.
 44. ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Lenka, Dalibor VALÍK, Eva BUDINSKÁ, Tomáš FRGALA, Libuše BAČÍKOVÁ a Regina DEMLOVÁ. NKT-like Cells are Expanded in Solid Tumour Patients. Klinická onkologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 2S21-2S25. ISSN 0862-495X.
 45. KUDELOVA, Judita, Abigail S TUCKER, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Ivana CHLASTAKOVA, Jaroslav DOUBEK a Eva MATALOVÁ. The effect of caspase-3 inhibition on interdigital tissue regression in explant cultures of developing mouse limbs. ANIMAL CELLS AND SYSTEMS, 2012, roč. 16, č. 4, s. 295-301. doi:10.1080/19768354.2012.678386.
 46. PILÁTOVÁ, Kateřina, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ a Giannoula Lakka KLEMENT. The role of platelets in tumour growth. Klinická onkologie, Ambit Media, a.s., 2012, roč. 25, Suppl 2, s. 2s50–2s57. ISSN 0862-495X.
 47. ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Lenka, Ivan LITERÁK, Pavel KVEREK, Eva ROUBALOVÁ, Elena KOCIANOVA a Veronika TARAGELOVA. Tick-borne zoonotic pathogens in ticks feeding on the common nightingale including a novel strain of Rickettsia sp. Ticks and Tick-Borne Diseases, 2012, roč. 3, č. 4, s. 265-268. ISSN 1877-959X. doi:10.1016/j.ttbdis.2012.06.001.
 48. ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Lenka, Dalibor VALÍK, Eva BUDÍNSKÁ, Tomáš FRGALA, Ladislava BAČÍKOVÁ a Regina DEMLOVÁ. Zvýšený počet NKT-like buněk u pacientů se solidními nádory. 2012.
 49. 2011

 50. ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Lenka, Ivan LITERÁK, E KOCIANOVA, V TARAGELOVA, V SVERAKOVA, Oldřich SYCHRA a M HROMADKO. Synanthropic Birds Influence the Distribution of Borrelia Species: Analysis of Ixodes ricinus Ticks Feeding on Passerine Birds. Applied and Environmental Microbiology, USA: AMER SOC MICROBIOLOGY, 2011, roč. 77, č. 3, s. 1115-1117. ISSN 0099-2240. doi:10.1128/AEM.02278-10.
 51. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.
 52. DUBSKÁ, Lenka, M. VYSKOČILOVÁ, R. NENUTIL, Dalibor VALÍK, D. KNOFLÍČKOVÁ, P. FABIAN, Ilona KOCÁKOVÁ, Regina DEMLOVÁ, Martin BERÁNEK, Monika DRASTÍKOVÁ, Hana VOŠMIKOVÁ, A. BÓDAY, Kateřina HORKÁ, Jarmila ŠÍMOVÁ, Jiří DRÁBEK, Jiří EHRMANN, M. HAJDÚCH, M. MATĚJČKOVÁ, R. ŠÍMA, D. TVRDÍK, C. POVÝŠIL a A. RYŠKA. Vyšetření mutačního statutu genu KRAS jako součást algoritmu léčby metastatického kolorektálního karcinomu. Časopis lékařů českých, Praha: ČLS JEP, 2011, roč. 150, č. 6, s. 321-326. ISSN 0008-7335.
 53. PLESKOVÁ, Tereza, Kristína GREPLOVÁ, Ladislava BAČÍKOVÁ a Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ. WHAT IS THE ADDED VALUE OF MOLECULAR MICROBIOLOGY IN SEPSIS? In IFCC - WORLDLAB Berlin 15.-19.5.2011. 2011. doi:10.1515/CCLM.2011.525.
 54. 2010

 55. MATALOVÁ, Eva, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Jana FLEISCHMANNOVÁ, I CHLASTAKOVA, Eva JANEČKOVÁ a A S TUCKER. Cell proliferation and apoptosis in the primary enamel knot measured by flow cytometry of laser microdissected samples. Archives of Oral Biology, Amsterodam: Elsevier, 2010, roč. 55, č. 8, s. 570-575. ISSN 0003-9969. doi:10.1016/j.archoralbio.2010.05.007.
 56. MÚDRY, Peter, Renata FORALOVÁ, Lenka DUBSKÁ a Michal KÝR. Infusion related toxicity of three different amphotericin B formulations and its relation to plasma cytokines. Luxembourg: 12th International Symposium of Febrile Neutropenia, 2010.
 57. MÚDRY, Peter, Renata FORALOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Michal KÝR, S. WEILER a R. BELLMANN. Infusion-related toxicity of three different amphotericin B formulations and its relation to plasma cytokines. 1. vyd. Luxembourg: Imedex - 12th International Symposium on Febrile Neutropenia, 2010. 1 s.
 58. VALÍK, Dalibor, Martina VYSKOČILOVÁ, Alena MIKUŠKOVÁ, Jan STARÝ, M. SUKOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA a Lenka DUBSKÁ. Komplexní farmakogenetické vyšetření TPMT pacientů s ALL: Výslekdy pilotní studie a zajímavé kazuisitky. Praha: Medical Healtworld, a.s., 2010. s. 52. ISBN 978-80-904002-6-9.
 59. ŠTĚRBA, Jaroslav, N ANDRE, L DEAK, Jiří VENTRUBA, Zdeněk PAVELKA, Karel ZITTERBART, D BRONISOVA, Tomáš KEPÁK, Peter MÚDRY, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Leoš KŘEN, Viera BAJČIOVÁ, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Michal KÝR a Dalibor VALÍK. METRONOMIC CHEMOTHERAPY IN RECURRENT AND HIGH RISK PEDIATRIC BRAIN TUMORS. EXPERIENCE FROM 3 EUROPEAN INSTITUTIONS. Journal of Neuro-Oncology, Springer Netherlands, 2010, roč. 12, č. 6, s. "II44". ISSN 0167-594X.
 60. HONNEN, AC, F HAILER, N KENNTNER, Ivan LITERÁK, Lenka DUBSKÁ a FE ZACHOS. Mitochondrial DNA and nuclear microsatellites reveal high diversity and genetic structure in an avian top predator, the white-tailed sea eagle, in central Europe. Biological Journal of the Linnean Society, London: Blackwell Publishing, 2010, roč. 99, č. 4, s. 727-737. ISSN 0024-4066.
 61. BÁRTOVÁ, Eva, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ a Ivan LITERÁK. PRACTICAL LESSONS IN MOLECULAR BIOLOGY: SEX DETERMINATION IN BIRDS. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY IN EDUCATION, 2010, OSTRAVA 1: UNIV OSTRAVA, 2010, s. 51-53.
 62. ŠTĚRBA, Jaroslav, Zdeněk PAVELKA, Nicolas ANDRÉ, Jiří VENTRUBA, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Viera BAJČIOVÁ, Danica BRONIŠOVÁ, Lenka DUBSKÁ a Dalibor VALÍK. Second complete remission of relapsed medulloblastoma induced by metronomic chemotherapy. Pediatric Blood Cancer, USA: WILEY-LISS, DIV JOHN WILEY & SONS, 2010, roč. 54, č. 4, s. 616-617. ISSN 1545-5009. doi:10.1002/pbc.22382.
 63. ROUBALOVÁ, Eva, Veronika KVARDOVÁ, Roman HRSTKA, Šárka BOŘILOVÁ, Eva MICHALOVÁ, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Petra SCHARTLMUELLER, Petr SOVA a Bořivoj VOJTĚŠEK. The effect of cellular environment and p53 status on the mode of action of the platinum derivative LA-12. Investigational New Drugs, DORDRECHT: SPRINGER, 2010, roč. 28, č. 4, s. 445-453. ISSN 0167-6997. doi:10.1007/s10637-009-9270-4.
 64. 2009

 65. ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Lenka, Ivan LITERÁK, E KOCIANOVA, V TARAGELOVA a Oldřich SYCHRA. Differential Role of Passerine Birds in Distribution of Borrelia Spirochetes, Based on Data from Ticks Collected from Birds during the Postbreeding Migration Period in Central Europe. Applied and Environmental Microbiology, USA: AMER SOC MICROBIOLOGY, 2009, roč. 75, č. 3, s. 596-602. ISSN 0099-2240. doi:10.1128/AEM.01674-08.
 66. FORALOVÁ, Renata, _Peter MÚDRY, Lenka DUBSKÁ, Michal KÝR, Dalibor VALÍK, Jaroslav ŠTĚRBA, S. WEILER a R. BELLMANN. Infusion - related acute reactions in patients receiving different forms of Amphotericin B. Onkologie, 2009, č. 3, s. 219-22.
 67. BRONIŠOVÁ, Danica, Peter MÚDRY, Jaroslav ŠTĚRBA, Viera BAJČIOVÁ, Dalibor VALÍK, Lenka DUBSKÁ, Pavel MAZÁNEK, Petr LOKAJ a ZITTERBART. Metronomic therapy as new challenge in medical oncology. Onkologie, 2009, č. 3, s. 227-9.
 68. ADAM, Jan, Pavel ANDRES, Karol BOLČÁK, Martina ČERMÁKOVÁ, Regina DEMLOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Šárka SEDLÁČKOVÁ a Dalibor VALÍK. Nová radiofarmaka a aplikace pozitronové emisní tomografie na Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Klinická onkologie, Brno: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2009, roč. 22, č. 3, s. 94-97. ISSN 0862-495X.
 69. ŠTĚRBA, Jaroslav, Dalibor VALÍK, Lenka DUBSKÁ, Petra RŮŽIČKOVÁ, Jiří DOMANSKÝ, Zdenka KŘENOVÁ a Denisa MENDELOVÁ. Pretratment plasma folate modulates the pharmacodynamic effect of systemic MTX in children with NHL and ALL: "folate over rescue" concept revisited, 3rd Internarnational Symposium on Childhood, Adolescent and Young Adult Non-Hodkin´s Lymphoma. Frankfurt - Germany, 2009. s. 90.
 70. GREPLOVÁ, Kristína, Radomír PILNÝ, Eva BUDINSKÁ, Lenka DUBSKÁ, Radek LAKOMÝ, Rostislav VYZULA, Bořivoj VOJTĚŠEK a Dalibor VALÍK. When one chip is not enough: Augmenting the validity of SELDI-TOF proteomic profiles of clinical specimens. Lab on a Chip, 2009, roč. 2009, č. 9, s. 1014 - 1017. ISSN 1473-0197.
 71. 2008

 72. KULICHOVÁ, Petra, Eva ROUBALOVÁ, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Oldřich SYCHRA, B SMID a Ivan LITERÁK. Avipoxvirus in blackcaps (Sylvia atricapilla). AVIAN PATHOLOGY, ABINGDON: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2008, roč. 37, č. 1, s. 101-107. ISSN 0307-9457. doi:10.1080/03079450701805332.
 73. SLABÝ, Ondřej, Roman HRSTKA, Kateřina SOBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Marek SVOBODA, Jaroslava OVESNÁ a Rostislav VYZULA. Identifikace a studium funkce mikroRNA s prediktivním a prognostickým významem u pacientů s kolorektálním karcinomem. In Edukační sborník. XXXII. Brněnské onkologické dny s XXII. Konferencí pro sestry a laboranty. (ISBN: 978-9780-86793-11-5). Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 30-30, 1 s. ISBN 978-978-086-793-5.
 74. SLABÝ, Ondřej, Roman HRSTKA, Květoslava SOBKOVÁ, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Marek SVOBODA, Jaroslava OVESNÁ a R VYZUTA. Knockdown of oncogenic microRNA-21 displays cytotoxicity in p53 wild-type colon cancer cells. EJC SUPPLEMENTS, 2008, roč. 6, č. 9, s. 78. doi:10.1016/S1359-6349(08)71477-0.
 75. NEKULOVÁ, Miroslava, Lenka DUBSKÁ, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Zdeněk MECHL a Marta ŠIMÍČKOVÁ. Kostní markery v monitorování efektu terapie kostních metastáz karcinomu prsu. In MUDr Marek Svoboda Ph.D. 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův Onkologický ústav, 2008. s. 246. ISBN 978-80-86793-23-8.
 76. LITERÁK, Ivan, AA STEKOLNIKOV, Oldřich SYCHRA, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ a V TARAGELOVA. Larvae of chigger mites Neotrombicula spp. (Acari : Trombiculidae) exhibited Borrelia but no Anaplasma infections: a field study including birds from the Czech Carpathians as hosts of chiggers. Experimental and Applied Acarology, Netherlands: Springer, 2008, roč. 44, č. 4, s. 307-314. ISSN 0168-8162. doi:10.1007/s10493-008-9150-1.
 77. HAMANOVÁ, Markéta, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Dalibor VALÍK a Jindřich LOKAJ. Přirozené protilátky proti alfa-galaktosylovému epitopu (Galα1-3Galβ1-4GlcNAc-R) v onkologii. Enzymová imunoesej (ELISA) k průkazu anti-galaktosylových protilátek isotypu IgM, IgG a IgA v lidském séru. In Edukační sborník. XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 69-70. ISBN 978-978-086-793-5.
 78. HAMANOVÁ, Markéta, Marie OTRUBOVÁ, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Dalibor VALÍK a Jindřich LOKAJ. Přirozené protilátky proti alfa-galaktosylovému epitopu (Galα1-3Galβ1-4GlcNAc-R) v sérech nemocných s maligními nádory. Alergie, Praha: Tigis s.r.o., 2008, roč. 10, č. 2, s. 122-122. ISSN 1212-3536.
 79. GREPLOVÁ, Kristína, Radomír PILNÝ, Lenka DUBSKÁ, Kristýna BROŽKOVÁ, Eva MICHALOVÁ, Bořivoj VOJTĚŠEK, Jan ŽALOUDÍK, Rostislav VYZULA, Rudolf NENUTIL a Dalibor VALÍK. SELDI TOF hmotnostní spektrometrie v onkologickém výzkumu - pilotní metodická data a potenciální klinické aplikace. Klinická biochemie a metabolismus, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 16 (37), č. 3, s. 189-193. ISSN 1210-7921.
 80. SLABÝ, Ondřej, Roman HRSTKA, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Marek SVOBODA, Eva RŮČKOVÁ, Jaroslava OVESNÁ a Rostislav VYZULA. Significance of microRNA-21 in colorectal cancer pathogenesis. FEBS Journal, 2008, roč. 275, s. 465. ISSN 1742-464X.
 81. HOLČÁKOVÁ, Jitka, Pavla ČEŠKOVÁ, Roman HRSTKA, Petr MÜLLER, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Philip J COATES, Emil PALEČEK a Bořivoj VOJTĚŠEK. The cell type-specific effect of TAp73 isoforms on the cell cycle and apoptosis. CELLULAR & MOLECULAR BIOLOGY LETTERS, 2008, roč. 13, č. 3, s. 404-420. doi:10.2478/s11658-008-0011-z.
 82. 2007

 83. ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Lenka. Circulating endothelial cells and precursor cells as predictors of cancer spread and metastasis: pilot data on colorectal and breast cancer. Tumor Biology, Dordrecht: Springer, 2007, roč. 28, s. 35. ISSN 1010-4283.
 84. LITERÁK, Ivan, V MRLIK, A HOVORKOVA, Peter MIKULÍČEK, Jozef LENGYEL, K STASTNÝ, J CEPAK a Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ. Origin and genetic structure of white-tailed sea eagles (Haliaeetus albicilla) in the Czech Republic: an analysis of breeding distribution, ringing data and DNA microsatellites. European Journal of Wildlife Research, Berlin Heidelberg: Springer, 2007, roč. 53, č. 3, s. 195-203. ISSN 1612-4642. doi:10.1007/s10344-006-0081-z.
 85. SLABÝ, Ondřej, Roman HRSTKA, Lenka DUBSKÁ, Marek SVOBODA, Daniel KREKÁČ, Veronika KVARDOVÁ, Jaroslava OVESNÁ a Rostislav VYZULA. Význam mikroRNA-21 v patogenezi kolorektálního karcinomu. In III. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2007. vyd. Olomouc: Solen, 2007. s. 15. ISBN 978-80-244-1824-7.
 86. 2006

 87. LITERÁK, Ivan, B SMID, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, L BRYNDZA a Lubomír VALÍČEK. An outbreak of the polyomavirus infection in budgerigars and cockatiels in Slovakia, including a genome analysis of an avian polyomavirus isolate. AVIAN DISEASES, ATHENS: AMER ASSOC AVIAN PATHOLOGISTS, 2006, roč. 50, č. 1, s. 120-123. ISSN 0005-2086. doi:10.1637/7395-061605R.1.
 88. 2005

 89. ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Lenka, Ladislav ANDĚRA a MA SHEARD. HER2 signaling downregulation by trastuzumab and suppression of the PI3K/Akt pathway: An unexpected effect on TRAIL-induced apoptosis. FEBS Letters, North Holland, 2005, roč. 579, č. 19, s. 4149-4158. ISSN 0014-5793. doi:10.1016/j.febslet.2005.06.047.
 90. 2002

 91. DUBSKÁ, Lenka, Eva MATALOVÁ a Ivan MÍŠEK. Detection of apoptosis in paraffin embedded tissues: the influence of tissue type and fixation. Acta veterinaria (Brno), Brno: VFU Brno, ČR, 2002, roč. 71, č. 4, s. 529-533. ISSN 0001-7213. doi:10.2754/avb200271040529.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 8. 2020 22:53