Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

 1. CHINI, Jakub, Martin KVIZDA a Ondřej ŠPETÍK. What is the real power of incumbents? Case study on the Czech Republic. Competition and Regulation in Network Industries. SAGE, 2023, roč. 24, č. 1, s. 1-16. ISSN 1783-5917. doi:10.1177/17835917231153063.
 2. 2022

 3. KVIZDA, Martin. Railways in Prague - Tying and Cutting the Gordian Knot. In Ralf Roth, Paul Van Heesvelde. The City and the Railway in the World from the Nineteenth Century to the Present. 1. vyd. London: Routledge, 2022. s. 186-200. Modern History and Economy 1740-1945. ISBN 978-1-4724-4961-0. doi:10.4324/9781003204749.
 4. KVIZDA, Martin, Ondřej ŠPETÍK, Jakub CHINI a Jan MÁLEK. Znalecký posudek ve věci 3 Cm 11/2018 – Srovnání nákupu elektrické energie prostřednictvím otevřeného zadávacího řízení a přes komoditní burzu. objednatel: Městský soud v Praze, 2022. 36 s.
 5. 2021

 6. CHINI, Jakub, Martin KVIZDA, Ondřej ŠPETÍK a Jakub SOLNIČKA. Assessment of market power on the Prague – Ostrava line. In TRANSCOM 2021, the 14th International Scientific Conference of Young Scientists, Ph.D. Students and their tutors. 2021.
 7. CHINI, Jakub, Ondřej ŠPETÍK, Jakub SOLNIČKA a Martin KVIZDA. Assessment of market power on the route Prague–Ostrava. In Ján Bujňák, Mario Guagliano. Transportation Research Procedia. online: Elsevier B.V., 2021. s. 252-259. ISSN 2352-1457. doi:10.1016/j.trpro.2021.06.029.
 8. KVIZDA, Martin, Ondřej ŠPETÍK, Ondřej REPÍK a Marián SVOBODA. Frekvenční průzkumy v dálkové železniční dopravě - zpráva k 3. etapě. Brno: Ministerstvo dopravy ČR, 2021. 14 s.
 9. SEIDENGLANZ, Daniel, Monika JANDOVÁ, Tomáš PALETA, Vilém PAŘIL a Martin KVIZDA. Vize budoucího vývoje osobní a nákladní dopravy v České republice se zvláštním zřetelem na území Jihomoravského kraje. Brno: KORDIS JMK, a.s., 2021. 85 s.
 10. CHINI, Jakub, Martin KVIZDA, Ondřej ŠPETÍK a Jakub SOLNIČKA. What is the real power of incumbents? Case study on the Czech Republic. In International Transport Economics Association Annual Conference. 2021.
 11. 2020

 12. KVIZDA, Martin, Ondřej ŠPETÍK, Ondřej REPÍK a Marián SVOBODA. Frekvenční průzkumy v dálkové železniční dopravě - zpráva k 1. etapě. Brno: Ministerstvo dopravy ČR, 2020. 12 s.
 13. KVIZDA, Martin, Ondřej ŠPETÍK, Ondřej REPÍK a Marián SVOBODA. Frekvenční průzkumy v dálkové železniční dopravě - zpráva k 2. etapě. Brno: Ministerstvo dopravy ČR, 2020. 12 s.
 14. TOMEŠ, Zdeněk, Martin KVIZDA, Monika JANDOVÁ a Václav REDERER. Regulatory challenges of open-access passenger competition in the Czech Republic. In Matthias Finger and Juan Montero. Handbook on Railway Regulation. Concepts and Practice. 1. vyd. UK: Edwrad Elgar Publishing, 2020. s. 105-119. Handbook Series. ISBN 978-1-78990-177-1.
 15. KVIZDA, Martin. The Present and Future of Commuting - report from the Telc Seminar 2019. Národohospodářský obzor - Review of Economic Perspectives. Walter de Gruyter, 2020, roč. 20, č. 2, s. 243-247. ISSN 1213-2446. doi:10.2478/revecp-2020-0011.
 16. KVIZDA, Martin, Tomáš NIGRIN, Daniel SEIDENGLANZ, Zdeněk TOMEŠ a Vilém PAŘIL. Využití velkých dat při prognózách dopravního chování obyvatelstva. 2020. vyd. Praha: Technologická agentura ČR / Ministerstvo dopravy, 2020. 52 s. Nová mobilita.
 17. 2019

 18. KVIZDA, Martin. Konkurence v osobní železniční dopravě – příležitost nebo hrozba? In international conference Public Passenger Transport. 2019.
 19. ŠAUER, Martin, Martin KVIZDA, Zdeněk TOMEŠ, Vilém PAŘIL a Miroslav MARADA. Metodika sociologických a spotřebitelských šetření zaměřených na mobilitní chování populace. 2019. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 17 s.
 20. KVIZDA, Martin, Zdeněk TOMEŠ, Daniel SEIDENGLANZ, Vilém PAŘIL, Martin ŠAUER, Jakub CHMELÍK, Miroslav KOZEL, Miroslav MARADA, Martin FARBIAK, Ondřej REPÍK a Naďa VORÁČOVÁ. Metodika zadávání veřejných zakázek na dodávku zbytkových signalizačních dat. 2019. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 11 s.
 21. KVIZDA, Martin a Jakub SOLNIČKA. Open access passenger rail competition in Slovakia – Experience from the Bratislava–Košice line. Journal of Rail Transport Planning & Management. Elsevier, 2019, roč. 12, neuvedeno, s. 1-12. ISSN 2210-9706. doi:10.1016/j.jrtpm.2019.100143.
 22. KVIZDA, Martin, Jakub SOLNIČKA a Ondřej ŠPETÍK. Znalecký posudek ve věci 21Cm 14/2014 – Vymezení relevantního trhu a stanovení tržních podílů soutěžitelů na trase Praha – Ostrava. Brno,: objednatel: Městský soud v Praze, 2019. 108 s.
 23. 2018

 24. KVIZDA, Martin. člen Vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha. Vědecká rada Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha., 2018 - 2021.
 25. KVIZDA, Martin, Zdeněk TOMEŠ, Daniel SEIDENGLANZ a Tomáš NIGRIN. Mobilita v datech. 2018.
 26. KVIZDA, Martin. Nástroje dopravní politiky EU a reformy v železničním sektoru. In Horizons of Railway Transport 2018. 2018.
 27. KVIZDA, Martin, Tomáš PALETA, Daniel SEIDENGLANZ, Zdeněk TOMEŠ, Hana FITZOVÁ, Simona SURMAŘOVÁ a Vojtěch SURMAŘ. Železnice a evropská dopravní politika - ideje, strategie, nástroje a jejich aplikace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - MuniPress, 2018. 165 s. Železniční reformy, sv. 6. ISBN 978-80-210-9099-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9100-2018.
 28. KVIZDA, Martin, Tomáš PALETA, Daniel SEIDENGLANZ, Zdeněk TOMEŠ, Hana FITZOVÁ, Simona SURMAŘOVÁ a Vojtěch SURMAŘ. Železnice a evropská dopravní politika – ideje, strategie, nástroje a jejich aplikace. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 169 s. Železniční reformy, sv. 6. ISBN 978-80-210-9100-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9100-2018.
 29. KVIZDA, Martin, Tomáš PALETA, Daniel SEIDENGLANZ, Zdeněk TOMEŠ, Hana FITZOVÁ, Simona SURMAŘOVÁ a Vojtěch SURMAŘ. Železnice a evropská dopravní politika – ideje, strategie, nástroje a jejich aplikace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 169 s. Železniční reformy, sv. 6. ISBN 978-80-210-9099-6.
 30. 2017

 31. KVIZDA, Martin, Tomáš PALETA a Ondřej REPÍK. Cost Effectiveness Analysis (CEA) - Delivery and installation of ETCS in power units 361 of ZSSK. Brno: Železniční spoločnosť Slovensko, a.s., 2017. 12 s.
 32. KVIZDA, Martin, Tomáš PALETA a Ondřej REPÍK. Cost Effectiveness Analysis (CEA) - Implementace procesů TAP TSI do provozních informačních systémů Českých drah. Brno: OLTIS Group a.s., 2017. 10 s.
 33. KVIZDA, Martin, Tomáš PALETA a Ondřej REPÍK. Cost Effectiveness Analysis (CEA) - Implementace TSI TAF a TSI TAP do informačních systémů SŽDC – fáze 3. Brno: RPP International, s.r.o., 2017. 10 s.
 34. KVIZDA, Martin, Tomáš PALETA a Ondřej REPÍK. Cost Effectiveness Analysis (CEA) - Implementace TSI TAF u maďarských soukromých železničních dopravců. Brno: OLTIS Group a.s., 2017. 7 s.
 35. KVIZDA, Martin, Tomáš NIGRIN, Daniel SEIDENGLANZ, Zdeněk TOMEŠ, Jiří DUJKA a Jaromír VOLF. Metodika hodnocení významu regionálních terminálů vysokorychlostních tratí. 2017.
 36. KVIZDA, Martin, Zdeněk TOMEŠ, Daniel SEIDENGLANZ a Tomáš NIGRIN. Případová studie na vybranou lokalitu terminálu VRT. 2017.
 37. KVIZDA, Martin, Zdeněk TOMEŠ, Daniel SEIDENGLANZ a Tomáš NIGRIN. Souhrnné výsledky expertních rozhovorů a zhodnocení pilotáže. 2017.
 38. KVIZDA, Martin, Zdeněk TOMEŠ, Daniel SEIDENGLANZ a Tomáš NIGRIN. Výsledky pilotáže metodiky. 2017.
 39. KVIZDA, Martin, Zdeněk TOMEŠ, Daniel SEIDENGLANZ a Tomáš NIGRIN. Vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace. 2017.
 40. 2016

 41. KVIZDA, Martin. Competitive Tendering in Public Transport – Opportunities and Risks. Report from the 10th Telč Seminar 2015. In Review of Economic Perspectives/Národohospodářský obzor. 1. vyd. DeGruyter, 2016. s. 389-394. ISSN 1804-1663. doi:10.1515/revecp-2016-0022.
 42. REPÍK, Ondřej, Tomáš PALETA, Martin KVIZDA a Jana SOUKOPOVÁ. Cost Effectiveness Analysis (CEA) - Implementace technické interoperability v rámci systému TSI TAP v podmínkách ZSSK. Brno: Železniční spoločnosť Slovensko, a.s., 2016. 8 s.
 43. REPÍK, Ondřej, Tomáš PALETA, Martin KVIZDA a Jana SOUKOPOVÁ. Cost-Effectiveness Analysis (CEA) - Implementace TSI TAF u soukromých dopravců. Brno: OLTIS Group a.s., 2016. 7 s.
 44. SEIDENGLANZ, Daniel, Martin KVIZDA, Tomáš NIGRIN, Zdeněk TOMEŠ a Jiří DUJKA. Czechoslovak light rail - Legacy of socialist urbanism or opportunity for the future? Journal of Transport Geography. Oxford: Elsevier, 2016, roč. 54, June, s. 414-429. ISSN 0966-6923. doi:10.1016/j.jtrangeo.2016.02.011.
 45. TOMEŠ, Zdeněk, Martin KVIZDA, Daniel SEIDENGLANZ a Tomáš NIGRIN. HighSpeed Rail for CEE Countries. 2016.
 46. KVIZDA, Martin. Idea a koncept metodiky pro hodnocení terminálů VRT. 2016.
 47. REDERER, Václav a Martin KVIZDA. Odhad poptávky po mobilním odbavení - spotřebitelské šetření. Brno: ABIRAIL CZ s.r.o., 2016. 15 s.
 48. TOMEŠ, Zdeněk, Martin KVIZDA, Monika JANDOVÁ a Václav REDERER. Open access passenger rail competition in the Czech Republic. Transport Policy. Elsevier, 2016, vol. 47, April 2016, s. 203-211. ISSN 0967-070X. doi:10.1016/j.tranpol.2016.02.003.
 49. KVIZDA, Martin. Politika hospodářské soutěže na železnici - teorie, zkušenosti a praktická aplikace. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 200 s. Železniční reformy, sv. 3. ISBN 978-80-210-8300-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8300-2016.
 50. KVIZDA, Martin. Politika hospodářské soutěže na železnici - teorie, zkušenosti a praktická aplikace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 202 s. Železniční reformy, sv. 3. ISBN 978-80-210-8299-1.
 51. KVIZDA, Martin. Politika hospodářské soutěže na železnici - teorie, zkušenosti a praktická aplikace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 202 s. Železniční reformy, sv. 3. ISBN 978-80-210-8300-4.
 52. KVIZDA, Martin, Zdeněk TOMEŠ, Daniel SEIDENGLANZ a Tomáš NIGRIN. Regionální terminály vysokorychlostních tratí: stavět – nestavět? 2016.
 53. 2015

 54. KVIZDA, Martin. Autobus nebo vlak? Ekonomický pohled na optimalizaci modálního splitu. In Autobus a vlak - konkurence nebo spolupráce? 2015.
 55. SLANÝ, Antonín a Aleš FRANC. Hospodářská politika. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 265 s.
 56. SLANÝ, Antonín a Aleš FRANC. HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 265 s.
 57. KVIZDA, Martin, Rostislav STANĚK, Tomáš HORÁČEK, Kamil NEJEZCHLEB, Tomáš NIGRIN, Daniel SEIDENGLANZ a Zdeněk TOMEŠ. Metodika pro kontrolu veřejných soutěží v osobní železniční dopravě a detekce porušení pravidel. 2015.
 58. NIGRIN, Tomáš, Martin KVIZDA, Zdeněk TOMEŠ, Daniel SEIDENGLANZ a Tomáš HORÁČEK. Metodika výběrových řízení na veřejnou železniční dopravu v České republice. 2015.
 59. KVIZDA, Martin, Zdeněk TOMEŠ, Daniel SEIDENGLANZ a Tomáš NIGRIN. Nabídková řízení ve veřejné dopravě – příležitosti a hrozby. 2015.
 60. KVIZDA, Martin a Zdeněk TOMEŠ. Nabídková řízení ve veřejné dopravě: příležitosti a hrozby. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 80 s. ISBN 978-80-210-8003-4.
 61. KVIZDA, Martin a Zdeněk TOMEŠ. Nabídková řízení ve veřejné dopravě: příležitosti a hrozby : sborník příspěvků ze semináře Telč 2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 80 s. ISBN 978-80-210-8003-4.
 62. KVIZDA, Martin. Politika hospodářské soutěže. In Antonín Slaný a Aleš Franc. Hospodářská politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita MuniPress, 2015. s. 239-278, 39 s.
 63. JADE, Radhika, Tatiana MOLKOVÁ a Martin KVIZDA. Role of railways in empowering travelers: A case study from the Czech Republic. Journal of Rail Transport Planning & Management. Elsevier, 2015, roč. 5, č. 2, s. 31-49. ISSN 2210-9706. doi:10.1016/j.jrtpm.2015.03.001.
 64. KVIZDA, Martin, Tomáš NIGRIN, Daniel SEIDENGLANZ a Zdeněk TOMEŠ. Standard of Transport Services - Central Strategy versus Regional Priorities - Workshop Report of the 9th Telč Seminar. Brno: Masarykova univerzita MuniPress, 2015. s. 345-348. Národohospodářský obzor - Review of Economic Perspectives. ISSN 1213-2446. doi:10.1515/revecp-2015-0024.
 65. 2014

 66. KVIZDA, Martin, Zdeněk TOMEŠ, Václav REDERER a Monika JANDOVÁ. An influence of open access on passenger rail transport on the Prague-Ostrava route. In ITEA conference, Toulouse. 2014.
 67. TOMEŠ, Zdeněk, Martin KVIZDA, Tomáš NIGRIN a Daniel SEIDENGLANZ. Competition in the railway passenger market in the Czech Republic. Research in Transportation Economics. UK: Elsevier, 2014, Volume 48, December, s. 270-276. ISSN 0739-8859. doi:10.1016/j.retrec.2014.09.052.
 68. KVIZDA, Martin. člen Vědecké rady Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Vědecká rada Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice., 2014 - 2016.
 69. KVIZDA, Martin. Osobní železniční doprava od Stephensona po Kallase - vývoj a ekonomický význam struktury odvětví. In ČD akademie. 2014.
 70. KVIZDA, Martin a Daniel SEIDENGLANZ. Out of Prague: A week-long intermodal shift from air to rail transport after Iceland’s Eyjafjallajökull erupted in 2010. Journal of Transport Geography. Oxford: Elsevier, 2014, roč. 37, May 2014, s. 102-111. ISSN 0966-6923. doi:10.1016/j.jtrangeo.2014.04.014.
 71. KVIZDA, Martin, Zdeněk TOMEŠ, Daniel SEIDENGLANZ a Tomáš NIGRIN. Standardy dopravní obslužnosti: centrální strategie vs. krajské priority. 2014.
 72. KVIZDA, Martin a Zdeněk TOMEŠ. Standardy dopravní obslužnosti: centrální strategie vs. krajské priority. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 95 s. ISBN 978-80-210-7287-9.
 73. KVIZDA, Martin a Zdeněk TOMEŠ. Standardy dopravní obslužnosti: centrální strategie vs. krajské priority. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 95 s. ISBN 978-80-210-7287-9.
 74. KVIZDA, Martin. Vozidla jako nástroj konkurenceschopnosti železnice. In Vozidla jako prvek konkurenceschopnosti železniční osobní dopravy. 2014.
 75. 2013

 76. KVIZDA, Martin. Czech Military Railways – History and a Comparative Analysis of the Czech Railway Network’s Efficiency. In Ralf Roth and Henri Jacolin. Eastern European Railways in Transition - Nineteenth to Twenty-first Centuries. 1. vyd. Farnham (London): Ashgate, 2013. s. 99-116. Modern Economic and Social History. ISBN 978-1-4094-2782-7.
 77. KVIZDA, Martin. člen Akademické rady. Akademická rada Škoda Auto Vysoké školy, Mladá Boleslav, 2013.
 78. KVIZDA, Martin. Konkurence na železnici - moderní organizace dopravy nebo destrukce sítě? In XX. konference "Integrované dopravní systémy". 2013.
 79. KVIZDA, Martin, Petr MLSNA, Tomáš NIGRIN, Daniel SEIDENGLANZ a Zdeněk TOMEŠ. Metodika optimalizace institucionálního prostředí v železniční dopravě v České republice. 2013.
 80. KVIZDA, Martin, Petr MLSNA, Tomáš NIGRIN, Daniel SEIDENGLANZ a Zdeněk TOMEŠ. Metodika vymezování relevantního trhu v odvětví železniční dopravy. 2013.
 81. KVIZDA, Martin, Zdeněk TOMEŠ, Jaroslav BIL, Vladimír HAJKO, Tomáš HOUŠKA, Filip CHVÁTAL, Ondřej KRČÁL, Michal KVASNIČKA, Kateřina NEDVĚDOVÁ, Daniel NĚMEC, Tomáš NIGRIN, Václav REDERER, Daniel SEIDENGLANZ a Rostislav STANĚK. Modely a metody regulace konkurenčního prostředí na trhu železničních dopravních služeb. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 243 s. edice Železniční reformy, sv. 1. ISBN 978-80-210-6733-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6733-2013.
 82. KVIZDA, Martin, Zdeněk TOMEŠ, Jaroslav BIL, Vladimír HAJKO, Tomáš HOUŠKA, Filip CHVÁTAL, Ondřej KRČÁL, Michal KVASNIČKA, Kateřina NEDVĚDOVÁ, Daniel NĚMEC, Tomáš NIGRIN, Václav REDERER, Daniel SEIDENGLANZ a Rostislav STANĚK. Modely a metody regulace konkurenčního prostředí na trhu železničních dopravních služeb. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 243 s. edice Železniční reformy, sv. 1. ISBN 978-80-210-6733-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6733-2013.
 83. KVIZDA, Martin. Regulace konkurenčního prostředí na železnici – čas rozhodnout. In Martin Kvizda a Zdeněk Tomeš. Regulovaná a neregulovaná konkurence na kolejích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita MuniPress, 2013. s. 93-116. ISBN 978-80-210-6425-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6425-7.
 84. KVIZDA, Martin a Zdeněk TOMEŠ. Regulovaná a neregulovaná konkurence na kolejích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 204 s. ISBN 978-80-210-6425-6.
 85. KVIZDA, Martin a Zdeněk TOMEŠ. Regulovaná a neregulovaná konkurence na kolejích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 204 s. ISBN 978-80-210-6425-6.
 86. KVIZDA, Martin, Zdeněk TOMEŠ, Daniel SEIDENGLANZ a Tomáš NIGRIN. Regulovaná a neregulovaná konkurence na kolejích. 2013.
 87. 2012

 88. KVIZDA, Martin. člen Akademické rady. Akademická rada Škoda Auto Vysoké školy, Mladá Boleslav, 2012.
 89. KVIZDA, Martin. Definition of Relevant Market in the Railway Industry. Horizons of Railway Transport. Žilina: EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2012, roč. 2, č. 1, s. 86-95. ISSN 1338-287X.
 90. KVIZDA, Martin, Zdeněk TOMEŠ, Daniel SEIDENGLANZ a Tomáš NIGRIN. Konkurence na železnici - budoucnost pro 21. století nebo destrukce sítě? Kvizda, M. - Tomeš, Z. (eds.). 2012.
 91. KVIZDA, Martin a Zdeněk TOMEŠ. Konkurence na železnici - budoucnost pro 21. století nebo destrukce sítě? Kvizda, M. - Tomeš, Z. (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 73 s. ISBN 978-80-210-6002-9.
 92. KVIZDA, Martin a Václav REDERER. Použití spotřebitelského šetření k vymezování relevantního trhu v železniční dopravě – možnosti a problémy. In Martin Kvizda - Zdeněk Tomeš. Konkurence na železnici – budoucnost pro 21. století nebo destrukce sítě? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - MuniPress, 2012. s. 32-45, 13 s. ISBN 978-80-210-6002-9.
 93. KVIZDA, Martin a Zdeněk TOMEŠ. Rail transport - institutional status, economic policy and economic theory. 2012.
 94. KVIZDA, Martin. šéfredaktor. Národohospodářský obzor - Review of Economic Perspectives, 2012 - 2020. ISSN 1804-1663.
 95. KVIZDA, Martin. Železnice v bludném kruhu hospodářské politiky. In Relationship between PSO and open access services in railway passenger transport. 2012.
 96. 2011

 97. KVIZDA, Martin. člen Akademické rady. Akademická rada Škoda Auto Vysoké školy, Mladá Boleslav, 2011.
 98. ZOUNEK, Jiří. E-learning – tradice, současnost a budoucnost. In SOJKA, Petr a Martin KVIZDA. SCO 2011, Sharable Content Objects, 7. ročník konference o elektronické podpoře výuky. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 13-27. ISBN 978-80-210-5528-5.
 99. KOLÁŘ, Jiří a Tomáš PITNER. Process-based Approach to E-learning. In SOJKA, Petr a Martin KVIZDA. SCO 2011, Sharable Content Objects, 7. ročník konference o elektronické podpoře výuky. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 13-27. ISBN 978-80-210-5528-5.
 100. KVIZDA, Martin a Zdeněk TOMEŠ. Rail transport - institutional status, economic policy and economic theory. 2011.
 101. KVIZDA, Martin a Zdeněk TOMEŠ. Regulace konkurenčního prostředí na železnici - teorie v centru a praxe v regionech. 2011.
 102. KVIZDA, Martin a Zdeněk TOMEŠ. Regulace konkurenčního prostředí na železnici - teorie v centru a praxe v regionech. Brno: Masarykova univerzita MuniPress, 2011. 111 s. ISBN 978-80-210-5629-9.
 103. KVIZDA, Martin a Petr SOJKA. SCO 2011, Sharable Content Objects, 7. ročník konference o elektronické podpoře výuky, Brno, Česká republika. 2011.
 104. SOJKA, Petr a Martin KVIZDA. SCO 2011, Sharable Content Objects, 7. ročník konference o elektronické podpoře výuky, Brno, Česká republika. Edited by Sojka P., Kvizda M. prvni. Brno: Masaryk University, 2011. 232 s. ISBN 978-80-210-5528-5.
 105. KVIZDA, Martin. Vymezování relevantního trhu v odvětví železniční dopravy. In Martin Kvizda a Zdeněk Tomeš. Regulace konkurenčního prostředí na železnici - teorie v centru a praxe v regionech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita MuniPress, 2011. s. 49-64. ISBN 978-80-210-5629-9.
 106. 2010

 107. KVIZDA, Martin. člen Akademické rady. Akademická rada Škoda Auto Vysoké školy, Mladá Boleslav, 2010.
 108. KVIZDA, Martin. Impacts of Unbundling on Competitiveness of Railways. Železniční doprava a logistika. Žilina: Žilinská univerzita, 2010, roč. 2010, č. 02, s. 66-72. ISSN 1336-7943.
 109. KVIZDA, Martin a Daniel SEIDENGLANZ. Intermodální shift mezi leteckou a železniční dopravou. In Konkurence na evropských železnicích - ekonomické, právní a regionální faktory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 45-59. ISBN 978-80-210-5309-0.
 110. KVIZDA, Martin a Zdeněk TOMEŠ. Konkurence na evropských železnicích - ekonomické, právní a regionální faktory. 2010.
 111. KVIZDA, Martin a Zdeněk TOMEŠ. Konkurence na evropských železnicích - ekonomické, právní a regionální faktory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 120 s. ISBN 978-80-210-5309-0.
 112. KVIZDA, Martin a Zdeněk TOMEŠ. Railway transport - institutional status, economic policy, and economic theory. 7. vyd. 2010.
 113. 2009

 114. KVIZDA, Martin. Institucionální limity intermodální konkurenceschopnosti železniční dopravy. In Increasing the Competitiveness of the European Rail System. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita, 2009. s. 207-214. ISBN 978-80-554-0024-2.
 115. KVIZDA, Martin a Zdeněk TOMEŠ. Konkurenceschopnost a konkurence v železniční dopravě - ekonomické, právní a regionální faktory konkurenceschopnosti železnice. 2009.
 116. KVIZDA, Martin a Zdeněk TOMEŠ. Konkurenceschopnost a konkurence v železniční dopravě - ekonomické, právní a regionální faktory konkurenceschopnosti železnice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 91 s. ISBN 978-80-210-5008-2.
 117. KVIZDA, Martin. Makroekonomické aspekty hodnocení dopravních projektů z hlediska uživatele. In Dopravní systémy a hodnota pro uživatele. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 101-112. ISBN 978-80-7395-181-8.
 118. KVIZDA, Martin. Možnosti a limity konkurence – příběh železnice. In seminář MUES - Masaryk University Economic Society. 2009.
 119. KVIZDA, Martin. Odd Military Lines - A Comparative Analysis of the Czech Railway Network's Efficiency. In 7th Conference on the History of Transport, Traffic, and Mobility - Energy and Innovation. 1. vyd. Lucerne: T2M, 2009. s. 1-9.
 120. KVIZDA, Martin. The State and Railways - A Historical Comparison of Economic Policy in Relation to Railways. In Issues in Economic Performance - Business, Regional and Transport Issues. 1. vyd. Berlin: LIT Verlag, 2009. s. 115-137, 26 s. New Developments in Economic Research, volume 1. ISBN 978-3-8258-1963-7.
 121. 2008

 122. KVIZDA, Martin a Zdeněk TOMEŠ. Konkurenceschopnost a konkurence v železniční dopravě. In Konkurenceschopnost a konkurence v železniční dopravě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 140 s. ISBN 978-80-7399-557-7.
 123. KVIZDA, Martin a Zdeněk TOMEŠ. Konkurenceschopnost a konkurence v železniční dopravě - ekonomické a regionální aspekty regulace konkurenčního prostředí. 2008.
 124. KVIZDA, Martin. Konkurenceschopnost železniční dopravy - problém ekonomický a ekologický. In Seminář k Mezinárodnímu roku planety Země. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 88-98. ISBN 978-80-210-4748-8.
 125. KVIZDA, Martin. Stát a železnice - sňatek z rozumu? In seminář MUES - Masaryk University Economic Society. 2008.
 126. KVIZDA, Martin. Unbundling a konkurence na železnici. In Konkurenceschopnost a konkurence v železniční dopravě - ekonomické a regionální aspekty regulace konkurenčního prostředí. 1. vyd. Brno: Tribun, 2008. s. 7-20. ISBN 978-80-7399-557-7.
 127. KVIZDA, Martin. Úzká místa dopravní politiky - metodologie hospodářsko-politických rozhodování o dopravních projektech. In Rozvoj a perspektivy dopravních systémů ve vazbě na vnější okolí. 1. vyd. Pardubice: Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice, 2008. s. 107-114. ISBN 978-80-86530-50-5.
 128. OTÁHAL, Tomáš a Tomáš POSPÍŠIL. Will Czech Trains Ever Travel to Efficient Destinations? Case Study of Firm under SBC. In TOMEŠ, Zdeněk a Martin KVIZDA. Konkurenceschopnost a konkurence v železniční dopravě - ekonomické a regionální aspekty regulace konkurenčního prostředí. 1. vyd. Brno: MU, 2008. s. 30-44. ISBN 978-80-7399-557-7.
 129. 2007

 130. KVIZDA, Martin a Daniel SEIDENGLANZ. Does the Common Transport Policy Threaten Competitive Advantage of the European Economy? In Proceedings of Abstracts - Academic International Conference; abstrakt. 2007. ISBN 978-80-248-1458-2.
 131. KVIZDA, Martin a Jindřiška ŠEDOVÁ. Managing the Czech Joint-Stock Companies - Failure of Economic Transformation. Zagreb International Review of Economics and Business. Zagreb: Faculty of Economics, 2007, December, č. 2006, s. 89-110, 21 s. ISSN 1331-5609.
 132. KVIZDA, Martin a Daniel SEIDENGLANZ. Ohrožuje společná dopravní politika konkurenceschopnost evropské ekonomiky? In Proceedings of the International Academic Conference on Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets; CD-ROM. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. s. 1-9. ISBN 978-80-248-1457-5.
 133. KVIZDA, Martin a Petr SOJKA. SCO 2007, 4. ročník konference o elektronické podpoře výuky, Brno, Česká republika. 2007.
 134. SOJKA, Petr a Martin KVIZDA. SCO 2007, Sharable Content Objects, 4. ročník konference o elektronické podpoře výuky, Brno, Česká republika. Edited by Sojka P., Kvizda M. prvni. Brno: Masaryk University, 2007. 260 s. ISBN 978-80-210-4296-4.
 135. PEŇÁZ, Petr a Martin KVIZDA. Studium osob se specifickými nároky na Masarykově univerzitě. 2007.
 136. KVIZDA, Martin. Vertikální integrace versus separace v železniční dopravě - cui bono? In Rozvoj systémů osobní dopravy z hlediska respektování požadavků uživatele. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 103-109. ISBN 978-80-7395-006-4.
 137. JULÍNEK, Hynek, Martin KVIZDA, Jan SLEZÁK, Roman HORŇÁK a Leonard WALLETZKÝ. Videokonferenční technologie na ESF MU - abstrakt. In SCO 2007 - sborník 4. ročníku konference o elektronické podpoře výuky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 15. ISBN 978-80-210-4296-4.
 138. KVIZDA, Martin a Zdeněk TOMEŠ. Železniční doprava - institucionální postavení, hospodářská politika a ekonomická teorie. 1. vyd. 2007.
 139. KVIZDA, Martin, Tomáš POSPÍŠIL, Daniel SEIDENGLANZ a Zdeněk TOMEŠ. Železniční doprava - institucionální postavení, hospodářská politika a ekonomická teorie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 230 s. Železniční doprava. ISBN 978-80-210-4233-9.
 140. 2006

 141. KVIZDA, Martin. Competition in Railway Services – Historical Experience and Limits of Contemporary Development in the Czech Republic. In Competition in Deregulated and/or Privatized Industries. 2006.
 142. KVIZDA, Martin. člen. Akademická rada Vysoké školy ŠkodaAuto, Mladá Boleslav., 2006 - 2020.
 143. KVIZDA, Martin. Ekonomické dějiny železniční sítě České republiky - mýty, omyly a iluze v hospodářské politice a path dependence železných drah. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 84 s. Železniční doprava. ISBN 80-210-4219-2.
 144. KVIZDA, Martin. Faktory efektivnosti železniční dopravy - Jak rozhodovat o dopravní politice? Národohospodářský obzor. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, 2006, VI./2006, č. 4, s. 37-49. ISSN 1213-2446.
 145. KVIZDA, Martin a Jindřiška ŠEDOVÁ. Managing the Czech Joint-Stock Companies - Failure of Economic Transformation. In An Enterprise Odyssey: Integration or Disintegration. 1. vyd. Zagreb: University of Zagreb, 2006. s. 698-713, 15 s. ISBN 953-6025-17-5.
 146. KVIZDA, Martin a Jindřiška ŠEDOVÁ. Managing the Czech Joint-Stock Companies - Failure of Economic Transformation. In An Enterprise Odyssey: Integration or Disintegration. 1. vyd. Zagreb: University of Zagreb, 2006. s. 101-102. ISBN 953-6025-18-3.
 147. KVIZDA, Martin. The Influence of the History of Establishing Czech Railways on Their Present-day Economic Efficiency. In History of Transport, Traffic, and Mobility. CD-ROM. 2006.
 148. KVIZDA, Martin, Zdeněk TOMEŠ, Tomáš POSPÍŠIL a Daniel SEIDENGLANZ. Železniční doprava - institucionální postavení, hospodářská politika a ekonomická teorie. 2006.
 149. 2005

 150. KVIZDA, Martin. Analýza nezávislosti České národní banky v kontextu EMU - pojetí a alternativy. Národohospodářský obzor. Brno: ESF MU, 2005, roč. 5, č. 2, s. 26-46, 20 s. ISSN 1213-2446.
 151. KVIZDA, Martin. Distanční vzdělávání v prostředí LMS "Studium On-Line". In Interaktivní, projektové a další aktivizační formy výuky na vysokých školách ekonomického zaměření. 1. vyd. Mladá Boleslav: Škoda Auto Vysoká škola, 2005. s. 32-42, 10 s. ISBN 80-239-4815-6.
 152. KVIZDA, Martin a Jindřiška ŠEDOVÁ. Institucionální aspekty konkurenceschopnosti. 2005.
 153. KVIZDA, Martin. Kritika koncepce nezávislosti Evropské centrální banky v kontextu novely hlasovacích práv Rady guvernérů. Ekonomická revue. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2005, roč. 8., 3., s. 53-73, 20 s. ISSN 1212-3951.
 154. KVIZDA, Martin. Nezávislost versus odpovědnost Evropské centrální banky - existuje řešení? Politická ekonomie. Praha: VŠE, 2005, roč. 53/2005, č. 6, s. 617-634. ISSN 0032-3233.
 155. WALLETZKÝ, Leonard, Hynek JULÍNEK, Jan SLEZÁK a Martin KVIZDA. On-line způsob výuky pomocí videokonferencí a jeho integrace do LMS. In Sborník z konference EMTECH 2005. 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, 2005. s. 34-39. ISBN 80-01-03336-8.
 156. WALLETZKÝ, Leonard, Martin KVIZDA, Jan SLEZÁK a Hynek JULÍNEK. On-line zpuůsob výuky pomocí videokonferencí a jeho integrace do LMS. In E-learning přichází: sborník SCO 2005. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, 2005. s. 179-182. ISBN 80-210-3699-0.
 157. KVIZDA, Martin. Poznatky z aplikace LMS "Studium On-Line". In Od programovaného učení k e-learningu. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2005. s. 100-106. ISBN 80-7368-053-X.
 158. KVIZDA, Martin a Jindřiška ŠEDOVÁ. Privatizace a akciové společnosti - k některým institucionálním aspektům konkurenceschopnosti české ekonomiky. Brno: CVKSČE MU, 2005.
 159. KVIZDA, Martin. Problémy železniční dopravy v historické perspektivě. Národohospodářský obzor. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, 2005, V./2005, č. 4, s. 52-67, 15 s. ISSN 1213-2446.
 160. KVIZDA, Martin a Dominik ŽENATÝ. Srovnání míry politické a ekonomické nezávislosti centrálních bank členských zemí EU v kontextu EMU. In Hospodářská politika nových členských zemí EU. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 88-97, 11 s. ISBN 80-248-0943-5.
 161. KVIZDA, Martin, Zdeněk TOMEŠ, Josef KUNC a Daniel SEIDENGLANZ. Železniční doprava - institucionální postavení, hospodářská politika a ekonomická teorie. 2005.
 162. 2004

 163. KVIZDA, Martin. Koncepce celoživotního vzdělávání v rámci virtuální fakulty "eSF". In Distanční vzdělávání v České republice. III. národní konference. Praha: Národní centrum distančního vzdělávání, 2004. s. 185-189. ISBN 80-86302-02-4.
 164. KVIZDA, Martin. The Exchange Rate Policy in a Transitive Country. In Globalisation and Political Economy of Development in Transition Economies. 1. vyd. Sarajevo: University of Sarajevo, 2004. s. 27-41. ISBN 9958-605-58-9.
 165. KVIZDA, Martin. Vývoj cen dlouhodobých aktiv v ČR. In Česká ekonomika a ekonomická teorie. 1. vyd. Praha: Akademie věd ČR, 2004. s. 381-414, 33 s. Academia. ISBN 80-200-1129-3.
 166. SLANÝ, Antonín a kol. Vývoj institucionálního rámce fungování české ekonomiky a vstup do EU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 360 s. 1/ESF. ISBN 80-210-3325-8.
 167. 2003

 168. KVIZDA, Martin. Alternativní pojetí nezávislosti ČNB po vstupu do EMU - institucionální přístup. In Hospodářská politika v tranzitivních ekonomikách IV. 1. vyd. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2003. s. 179-189, 10 s. ISBN 80-248-0398-4.
 169. HINDLS, R., R. HOLMAN a S. a kol. HRONOVÁ. Ekonomický slovník. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2003. 620 s. ISBN 80-7179-81.
 170. SLANÝ, Antonín. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003. 380 s. EU 22. ISBN 80-7179-738-3.
 171. HROBAŘOVÁ, Hana, Martin KVIZDA, Antonín SLANÝ a Zdeněk TOMEŠ. Teoretický rámec a výzvy institucionálního zakotvení české ekonomiky. Brno: MU Brrno, 2003. 65 s. Dílčí výzkumná zpráva pro MPSV.
 172. KVIZDA, Martin. The Exchange Rate Policy in a Transitive Country - Institutional Approach to the EU Accession. In From Transition to Development - Globalisation and Political Economy of Development in Transition Economies. 1. vyd. Sarajevo: University of Sarajevo, 2003. s. 93. ISBN 9958-605-52-X.
 173. KVIZDA, Martin. The Exchange Rate Policy in the Czech Republic from the EU Accession Process Point of View. In Transformace hospodářství ČR před vstupem do EU. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2003. s. 209-214. ISBN 80-7083-738-1.
 174. KVIZDA, Martin. The Exchange Rate Policy in the Transition Country. Transformations in Business and Economics. Riga: Faculty of Management and Economics, Uni, 2003, roč. 2/2003, č. 1, s. 60-73. ISSN 1648-4460.
 175. MUSIL, Petr, Dana DOBEŠOVÁ, Martin KVIZDA, Zdeněk TOMEŠ a Libor ŽÍDEK. The Transformation of the Czech Economy. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2003. 193 s. skriptum. ISBN 80-210-3292-8.
 176. 2002

 177. KVIZDA, Martin. člen. Vědecká rada Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, Brno, 2002 - 2020.
 178. ŠEDOVÁ, Jindřiška a Martin KVIZDA. Legislative and Economic Aspects of the Position of the Czech National Bank - Some Remarks on the Amendment to the Act on the Czech National Bank. Journal of Transforming Economies and Societies. Cracow: Cracow University of Economics, 2002, roč. 8, č. 4, s. 45-59. ISSN 1233-3115.
 179. KVIZDA, Martin. Monetary Policy of the Czech Economic Transformation. In vyžádaná přednáška v rámci stáže TEMPUS. 2002.
 180. KVIZDA, Martin. Nezávislost centrální banky během procesu transformace - český případ. In Hospodářská politika v tranzitivních ekonomikách III. 1. vyd. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2002. s. 197-205. mezinárodní seminář. ISBN 80-248-0178-7.
 181. KVIZDA, Martin. Postavení centrální banky během procesu transformace a před vstupem do EU. In Specifika transformačního procesu ČR. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 137-163. ISBN 80-210-2783-5.
 182. KVIZDA, Martin. The Alternative Exchange Rate Arrangement for the Economic Transition. In 2nd International Conference for Young Researchers of Economics. 1. vyd. Budapest: Szent István University Budapest-Gödöllö, 2002. s. 169-179. ISBN 963-9483-05-2.
 183. KVIZDA, Martin a Jindřiška ŠEDOVÁ. The Czech National Banks position from the both legislative and economic points of view. Acta oeconomica. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2002, roč. 2002, č. 7, s. 46-59. ISSN 8080555923.
 184. 2001

 185. KVIZDA, Martin. Institutional aspects of the economic transition. In Réformes économiques, croissance et développement. 1. vyd. Meknes: Universite libre de Bruxelles, 2001. s. 62-66, 4 s.
 186. ŠEDOVÁ, Jindřiška a Martin KVIZDA. Legislativní a ekonomické aspekty postavení České národní banky - k novele zákona o ČNB. In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí - The Czech Economy at the Turn of the Millennium. 1. vyd. Brno: MU, 2001. s. 376-395. ISBN 80-210-2537-9.
 187. KVIZDA, Martin a Jindřiška ŠEDOVÁ. Legislativní aspekty konkurenčního prostředí v procesu transformace a integrace. In Firma a konkurenční prostředí. 1. vyd. Brno: Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně, 2001. s. 84-99. ISBN 80-7157-534-8.
 188. KVIZDA, Martin. Nové směry celoživotního vzdělávání. In International Scientific Days 2001. 1. vyd. Nitra: SPU, 2001. s. 1349-1354. ISBN 80-7137-870-4.
 189. 2000

 190. KVIZDA, Martin. Antonín Slaný - Milan Žák: Hospodářská politika II (vybrané problémy). Brno: Masarykova univerzita, 2000.
 191. KVIZDA, Martin. Distanční formy studia na centrech evropských studií. In Vzdělávání - brána k evropské integraci. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 324-328. ISBN 80-210-2419-4.
 192. KVIZDA, Martin. East-European Universities Programmes of European Studies - Experience and Prospects. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 249 s. ISBN 80-210-2420-8.
 193. KVIZDA, Martin. EMU and the exchange rate policy of the associated countries. In Tempus Proceedings of the Workshop. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2000. s. 7-22. ISBN 80-7083-412-9.
 194. KVIZDA, Martin. Fiskální a měnová politika - spolupráce nebo souboj? Brno: Masarykova univerzita, 2000.
 195. KVIZDA, Martin a Kamil FUCHS. Kursová politika ČR v perspektivách vstupu do EU. In Transformácia slovenskej ekonomiky a otázka jej zapojenia do EU. 1. vyd. Bratislava: Ekonóm, 2000. s. 85-94. ISBN 80-225-1261-3.
 196. KVIZDA, Martin. Kursová politika transformačního procesu - možnosti řešení. In Specifika transformačního procesu ČR. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 73-90. ISBN 80-210-2368-6.
 197. KVIZDA, Martin. Kursová politika transformujících se zemí v evropském kontextu - z hlediska malého a středního podnikání. In Slovenská ekonomika v európskom kontexte. 1. vyd. Banská Bystrica: Európske informačné centrum pri Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela, 2000. s. 229-245. ISBN 80-8055-439-0.
 198. KVIZDA, Martin. Kursová politika v ČR v období hospodářské transformace před vstupem do Evropské unie - alternativní přístup. In Transformation, Stabilization and Growth. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 257-269. ISBN 80-210-2408-9.
 199. KVIZDA, Martin. Možnosti a meze kursové politiky. In Sborník prací katedry ekonomie. 1. vyd. Brno: MU, 2000. s. 84-125. ISBN 80-210-2475-5.
 200. KVIZDA, Martin. The EMU and Possibilities of the Exchange Rate Arrangement of the Czech Koruna. In Transformation of Central European Economies. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 81-87. Central European Studies Program.
 201. KVIZDA, Martin. The EMU and Possibilities of the Exchange Rate Arrangement of the Czech Koruna. In East-European Universities Programmes of European Studies - Experience and Prospects. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 99-113. ISBN 80-210-2420-8.
 202. KVIZDA, Martin. The European Integration and European Studies. In East-European Universities Programmes of European Studies - Experience and Prospects. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 2-7, 5 s. ISBN 80-210-2420-8.
 203. KVIZDA, Martin. Transition and economic theory - some institutional aspects. In Economics and Management 2000 - Actualities and Methodology. 1. vyd. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2000. s. 223-225. ISBN 9986-13-749-7.
 204. KVIZDA, Martin. Transition and the Economic Theory - Some Institutional Aspects. In Transformation of Central European Economies. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 78-80. Central European Studies Program.
 205. 1999

 206. KVIZDA, Martin. Kursová politika transformačního procesu - možnosti řešení. In Specifika transformačního procesu II. 1. vyd. Brno: výzkumná zpráva katedry ekonomie, 1999. s. 28-39.
 207. KVIZDA, Martin. Possibilities and prospects of the Czech currency exchange rate arrangement. In Banking and short-term prognoses of the economic development. Karviná: OPF SU, 1999. s. 102-112, 9 s. ISBN 80-7248-046-4.
 208. KVIZDA, Martin. Systém směnného kursu jako aktivní nástroj hospodářské politiky v procesu transformace. 1. vyd. Brno: ESF MU, 1999. 201 s. doktorská disertační práce.
 209. 1998

 210. KVIZDA, Martin. Centrální banka a národní hospodářství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 217 s. skriptum. ISBN 80-210-1942-5.
 211. 1997

 212. KVIZDA, Martin. Hospodářská transformace a systém směnného kursu. In Specifika transformačního procesu. 1. vyd. Brno: výzkumná zpráva katedry ekonomie, 1997. s. 32-40.
 213. KVIZDA, Martin. Kam kráčíš, česká koruno? Brno: Masarykova univerzita, 1997.
 214. 1996

 215. KVIZDA, Martin. Česká koruna a národohospodářské aspekty systému směnného kursu. In Sborník prací ESF MU. 1/96. Brno: ESF MU, 1996. s. 58-67. ISBN 80-210-1472-5.
 216. KVIZDA, Martin. Politika hospodářské soutěže. In SLANÝ, Antonín a A KOL. Hospodářská politika (učebnice). 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 1996. s. 114-134, 161 s. učebnice. ISBN 80-210-1338-9.
 217. 1995

 218. KVIZDA, Martin. Monetární aspekty globální interdependence procesu transformace. Red.: Slaný, A. In Transformace, stabilizace a růst. 1. vyd. Brno: ESF MU, 1995. s. 52-60. ISBN 80-210-1165-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 2. 2023 13:15