Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. SŤAHEL, Pavel, Věra MAZÁNKOVÁ, Daniela PODZEMNÁ, Erika PODZEMNÁ, Veronika PIZÚROVÁ, Jana JURMANOVÁ, Lubomír PROKEŠ, Marián LEHOCKÝ, Kadir OZALTIN, Hana PIŠTĚKOVÁ a David TRUNEC. Antibacterial Thin Films Deposited from Propane-Butane Mixture in Atmospheric Pressure Discharge. International Journal of Molecular Sciences. Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023, roč. 24, č. 2, s. 1706-1714. ISSN 1422-0067. doi:10.3390/ijms24021706.
  2. SŤAHEL, Pavel, Věra MAZÁNKOVÁ, Lubomír PROKEŠ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Marián LEHOCKÝ, Hana PIŠTĚKOVA, Kadir OZALTIN a David TRUNEC. Comparison of Plasma-Polymerized Thin Films Deposited from 2-Methyl-2-oxazoline and 2-Ethyl-2-oxazoline: I Film Properties. International Journal of Molecular Sciences. BASEL: MDPI, 2023, roč. 24, č. 24, s. 1-11. ISSN 1661-6596. doi:10.3390/ijms242417455.
  3. HORSKÁ, Jana, Lubomír PROKEŠ a Petr PTÁČEK. Chemické experimenty zaměřené na látky obsažené v rostlinách. Brno, 2023.
  4. CALÁBKOVÁ, Gabriela, Jiří CHLACHULA, Martin IVANOV, Michaela HLOŽKOVÁ, Jolanta CZERNIAWSKA, Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Lubomír PROKEŠ a Petr GADAS. Microbial degradation of Pleistocene permafrost-sealed fossil mammal remains. Quaternary Research. Cambridge University Press, 2023, roč. 111, January, s. 84-106. ISSN 0033-5894. doi:10.1017/qua.2022.28.
  5. MAZÁNKOVÁ, Věra, Daniela PODZEMNÁ, Erika PODZEMNÁ, Pavel SŤAHEL, Lubomír PROKEŠ a Marián LEHOCKÝ. PLASMA POLYMERIZATION OF ANTIBACTERIAL THIN FILMS FROM PROPANE-BUTANE MIXTURE IN ATMOSPHERIC PRESSURE DISCHARGE. In 24th Symposium on Application of Plasma Processes and 13th EU-Japan Joint Symposium on Plasma. 2023. ISBN 978-80-972179-3-8.
  6. PRIŠŤÁKOVÁ, Michaela, Katarína ADAMEKOVÁ, Jan PETŘÍK, Petr DRESLER a Lubomír PROKEŠ. Tracing the spatial organization and activity zones of an Early Mediaeval homestead at the Pohansko stronghold (Czechia) by combining geophysics and geochemical mapping. Archaeological Prospection. ENGLAND: Wiley, 2023, roč. 30, č. 4, s. 449-464. ISSN 1075-2196. doi:10.1002/arp.1907.

  2022

  1. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Lubomír PROKEŠ, Jozef RÁHEĽ, Pavel RUDOLF, Eliška MARŠÁLKOVÁ, Blahoslav MARŠÁLEK, Petr LUKEŠ a Zdenko MACHALA. CAVIPLASMA – THE NEW TOOL FOR ENERGY-EFFICIENT LARGE-SCALE TREATMENT OF LIQUIDS. In 17th High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry Symposium (HAKONE). 2022.
  2. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Lubomír PROKEŠ, Jozef RÁHEĽ, Pavel RUDOLF, Eliška MARŠÁLKOVÁ, Blahoslav MARŠÁLEK, Petr LUKEŠ a Zdenko MACHALA. CAVIPLASMA – THE NEW TOOL FOR ENERGY-EFFICIENT LARGE-SCALE TREATMENT OF LIQUIDS. In 17th High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry Symposium (HAKONE). 2022.
  3. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Lubomír PROKEŠ, Jozef RÁHEĽ, Pavel RUDOLF, Eliška MARŠÁLKOVÁ, Blahoslav MARŠÁLEK, Luděk BLÁHA, Petr LUKEŠ, Aleksandra LAVRIKOVA, Zdenko MACHALA a Jaroslav LEV. CaviPlasma: A large-throughput technology for plasma treatment of contaminated water using peroxide chemistry. In 9th Central European Symposium on Plasma Chemistry (CESPC9). 2022.
  4. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Lubomír PROKEŠ, Jozef RÁHEĽ, Pavel RUDOLF, Eliška MARŠÁLKOVÁ, Blahoslav MARŠÁLEK, Luděk BLÁHA, Petr LUKEŠ, Aleksandra LAVRIKOVA, Zdenko MACHALA a Jaroslav LEV. CaviPlasma: A large-throughput technology for plasma treatment of contaminated water using peroxide chemistry. In 9th Central European Symposium on Plasma Chemistry (CESPC9). 2022.
  5. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Lubomír PROKEŠ, Jozef RÁHEĽ, Pavel RUDOLF, Eliška MARŠÁLKOVÁ, Blahoslav MARŠÁLEK, Jan FLODR, Filip RŮŽIČKA, Ivana PAPEŽÍKOVÁ a Jan MENDEL. CaviPlasma: A plasma source capable of application-scale generation of plasma treated water for agriculture, aquaculture, and medicine. In Workshop COST Action CA19110 Plasma Applications for Smart and Sustainable Agriculture (PlAgri). 2022.
  6. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Lubomír PROKEŠ, Jozef RÁHEĽ, Pavel RUDOLF, Eliška MARŠÁLKOVÁ, Blahoslav MARŠÁLEK, Jan FLODR, Filip RŮŽIČKA, Ivana PAPEŽÍKOVÁ a Jan MENDEL. CaviPlasma: A plasma source capable of application-scale generation of plasma treated water for agriculture, aquaculture, and medicine. In Workshop COST Action CA19110 Plasma Applications for Smart and Sustainable Agriculture (PlAgri). 2022.
  7. ČECH, Jan, Lubomír PROKEŠ, Pavel SŤAHEL, Jozef RÁHEĽ, Pavel RUDOLF, Eliška MARŠÁLKOVÁ, Blahoslav MARŠÁLEK, Jan FLODR a Filip RŮŽIČKA. CAVIPLASMA: TECHNOLOGIE PRO DEKONTAMINACI ELEKTRICKÝM VÝBOJEM V HYDRODYNAMICKÉ KAVITACI V APLIKAČNÍM MĚŘÍTKU. In HAZMAT PROTECT 2022. 2022.
  8. ČECH, Jan, Lubomír PROKEŠ, Pavel SŤAHEL, Jozef RÁHEĽ, Pavel RUDOLF, Eliška MARŠÁLKOVÁ, Blahoslav MARŠÁLEK, Jan FLODR a Filip RŮŽIČKA. CAVIPLASMA: TECHNOLOGIE PRO DEKONTAMINACI ELEKTRICKÝM VÝBOJEM V HYDRODYNAMICKÉ KAVITACI V APLIKAČNÍM MĚŘÍTKU. In HAZMAT PROTECT 2022. 2022.
  9. BEZIČKOVÁ, Marcela, G. Mykola PRODANCHUK, P. Oleg MELNYK, P Alla HRYNKO, Jan FRIŠHONS, Lubomír PROKEŠ a Jiří PŘÍHODA. EXPERIENCE WITH CHEMICAL ANALYSIS OF EMBALMING SOLUTION FOR LONG-TERM BODY PRESERVATION OF PROFESSOR N.I. PIROGOV. In 13th INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF CLINICAL AND APPLIED ANATOMYVilamoura, Portugal15-17 September, 2022. 2022.
  10. MARŠÁLKOVÁ, Eliška, Pavel SŤAHEL, Blahoslav MARŠÁLEK, Miroslav DOHNAL a Lubomír PROKEŠ. Metoda pro odbourávání farmak a pesticidů obsažených ve vodě. 2022.
  11. ČECH, Jan a Lubomír PROKEŠ. Metodický list pro pracovní postupy aplikace plazmatem upravené vody včetně metodických pokynů pro bezpečné skladování, nakládání a aplikaci plazmatem upravené vody v prostředí uzavřených pěstíren. 2022.
  12. PROCHÁZKOVÁ, Markéta, Michael KILLINGER, Lubomír PROKEŠ a Karel KLEPÁRNÍK. Miniaturized bioluminescence technology for single-cell quantification of caspase-3/7. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. Elsevier, 2022, roč. 209, February, s. 1-6. ISSN 0731-7085. doi:10.1016/j.jpba.2021.114512.
  13. HEGROVÁ, Jitka, Lubomír PROKEŠ, Petr ANDĚL, Martina BUCKOVÁ, Vilma JANDOVÁ, Karel EFFENBERGER a Roman LIČBINSKÝ. Monitoring of the impact of road salting on spruce forest ecosystem in the vicinity of the highway D1 in the Bohemian-Moravian Highlands, Czech Republic. Environmental Science and Pollution Research. Heidelberg: Springer, 2022, roč. 29, č. 8, s. 11232-11242. ISSN 0944-1344. doi:10.1007/s11356-021-16468-9.
  14. MARŠÁLKOVÁ, Eliška, Pavel SŤAHEL, Blahoslav MARŠÁLEK, Mirko DOHNAL a Lubomír PROKEŠ. OVĚŘENÁ TECHNOLOGIE PRO FARMAKA A PESTICIDY. 2022.
  15. ČECH, Jan, Lubomír PROKEŠ a Oldřich JŮZA. Plazmatem upravenou vodou ošetřené rostliny s vyhodnoceným vlivem aplikace na zdravotní nezávadnost a kvalitu konzumních částí. 2022.
  16. PRIŠŤÁKOVÁ, Michaela, Katarína ADAMEKOVÁ, Jan PETŘÍK a Lubomír PROKEŠ. Space organisation and zone of activities on the early medieval homestead at Pohansko (Czechia). In 28th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. 2022. ISBN 978-80-88441-01-4.
  17. ČECH, Jan, Lubomír PROKEŠ, Oldřich JŮZA, Martina ILČÍKOVÁ a Enrico ÚRADNÍK. Výzkumná zpráva projektu MUNI/31/06202105/2021. 2022. 47 s.

  2021

  1. PROKEŠ, Lubomír, Magdaléna GORYLOVÁ, Kateřina Čermák ŠRAITROVÁ, Virginie NAZABAL, Josef HAVEL a Petr NĚMEC. Arsenic-Doped SnSe Thin Films Prepared by Pulsed Laser Deposition. ACS Omega. American Chemical Society, 2021, roč. 6, č. 27, s. 17483-17491. ISSN 2470-1343. doi:10.1021/acsomega.1c01892.
  2. BŘEZINA, Adam, Vojtěch VRÁNA, Lubomír PROKEŠ, Lukáš PEČINKA a Marta FARKOVÁ. Automation of experimental data processing. In Libuše Trnková. XXI. Workshop of biophysical chemists and electrochemists. Brno: Masaryk University Press, 2021. s. 80-81. ISBN 978-80-210-9943-2.
  3. SŤAHEL, Pavel, Ondřej JAŠEK, Jozef TOMAN, Lubomír PROKEŠ a Jan ČECH. Caviplasma: A new method of dispersing fine particles in water-based solutions. In Processing and Properties of Advanced Ceramics and Glasses, Osrblie, Slovakia, October 13-15, 2021. 2021.
  4. HORSKÁ, Jana, Jan NEKVAPIL a Lubomír PROKEŠ. Experimentální rekonstrukce historické daguerrotypie pro Muzeum města Brno. 2021.
  5. PROKEŠ, Lubomír, Pavel SŤAHEL, Lucie ŠIMONÍKOVÁ, Zuzana KOLÁŘOVÁ RAŠKOVÁ a Milena FOLTÝNOVÁ. Experimentální studie uvolňování iontů z kovových zálisků používaných v plastových rozvodech vody. In TVIP 2020/21 Odpadové fórum, Hustopeče, 19.-21. 10. 2021. 2021. ISBN 978-80-85990-36-2.
  6. SŤAHEL, Pavel, Jan ČECH, Lubomír PROKEŠ, Blahoslav MARŠÁLEK a Mirko DOHNAL. Sestavení a konstrukce zařízení pro jednotlivé oxidační procesy (kavitace + plazma, ozonizace, katalýza s odpovídající kapacitou + diagnostika). 2021.
  7. PROKEŠ, Lubomír, Jana HORSKÁ a Jan NEKVAPIL. Simulace a vizualizace dat ve výuce fyziky a chemie – revival? In Jan Válek, Peter Marinič, Pavel Pecina. 14. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2021. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 122-129. ISBN 978-80-210-9998-2.
  8. PROKEŠ, Lubomír, Jana HORSKÁ a Jan NEKVAPIL. Simulace a vizualizace dat ve výuce fyziky a chemie – revival? In 14. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2021. 2021.
  9. HORSKÁ, Jana, Jan NEKVAPIL a Lubomír PROKEŠ. Slavnostní otevření odborných učeben a školní kuchyně. ZŠ, Kamínky, 2021.

  2020

  1. MAZÁNKOVÁ, Věra, Pavel SŤAHEL, Petra MATOUŠKOVÁ, Antonín BRABLEC, Jan ČECH, Lubomír PROKEŠ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Marián LEHOCKÝ, Kadir OZALTIN, Petr HUMPOLÍČEK a David TRUNEC. Atmospheric Pressure Plasma Polymerized 2-Ethyl-2-oxazoline Based Thin Films for Biomedical Purposes. Polymers. Basel: MDPI, 2020, roč. 12, č. 11, s. 1-15. ISSN 2073-4360. doi:10.3390/polym12112679.
  2. KRATOCHVILOVÁ, Markéta, Lubomír PROKEŠ a Marta FARKOVÁ. Determination of nitrogen in bones using Kjeldahl method. In Libuše Trnková. XX. Workshop of biophysical chemists and electrochemists. Brno: Masaryk University Press, 2020. s. 54-55. ISBN 978-80-210-9655-4.
  3. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Jozef RÁHEĽ, Lubomír PROKEŠ, Pavel RUDOLF, Eliška MARŠÁLKOVÁ a Blahoslav MARŠÁLEK. Mass Production of Plasma Activated Water: Case Studies of Its Biocidal Effect on Algae and Cyanobacteria. Water. Basel: MDPI, 2020, roč. 12, č. 11, s. 1-18. ISSN 2073-4441. doi:10.3390/w12113167.
  4. PŘÍHODA, Jiří, Lucie ŠIMONÍKOVÁ a Lubomír PROKEŠ. Odborné vyjádření. Brno: Policie ČR, 2020. 14 s.
  5. PROKEŠ, Lubomír, Zuzana JARŮŠKOVÁ, Jan PETŘÍK, Marcin FRĄCZEK a Tomasz KALICKI. Origin of a silver Stollhof-type disc excavated at Vanovice (South Moravia). Praehistorische Zeitschrift. Berlin: Walter de Gruyter, 2020, roč. 95, č. 1, s. 112-127. ISSN 0079-4848. doi:10.1515/pz-2020-0007.
  6. BRTNICKÝ, Martin, Václav PECINA, Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Lubomír PROKEŠ, Ondřej ZVĚŘINA, David JUŘIČKA, Martin KLIMÁNEK a Jindřich KYNICKÝ. The impact of tourism on extremely visited volcanic island: Link between environmental pollution and transportation modes. Chemosphere. Oxford: Elsevier, 2020, roč. 249, JUN 2020, s. 1-9. ISSN 0045-6535. doi:10.1016/j.chemosphere.2020.126118.

  2019

  1. ILČÍKOVÁ, Martina, Jozef RÁHEĽ a Lubomír PROKEŠ. Ageing effect of DBD activated ceramic powders: the impact of storage humidity on the electrophoretic deposition rate. In APMAS2019 (9th International Advances in Applied Physics & Materials Science Congress & Exhibition). 2019.
  2. PROKEŠ, Lubomír. Analytická chemie a její aplikace (nejen) v archeologii. Dětská univerzita MU - MJUNI. PdF MU, 2019.
  3. SŤAHEL, Pavel, Věra MAZÁNKOVÁ, Klára TOMEČKOVÁ, Petra MATOUŠKOVÁ, Antonín BRABLEC, Lubomír PROKEŠ, Jana JURMANOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Roman PŘIBYL, Marián LEHOCKÝ, Petr HUMPOLÍČEK, Kadir OZAITIN a David TRUNEC. Atmospheric Pressure Plasma Polymerized Oxazoline-Based Thin Films-Antibacterial Properties and Cytocompatibility Performance. Polymers. Basel: MDPI AG, 2019, roč. 11, č. 12, s. 1-14. ISSN 2073-4360. doi:10.3390/polym11122069.
  4. HUANG, Fei, Lubomír PROKEŠ, Petr NĚMEC, Virginie NAZABAL a Josef HAVEL. Comparison of Clusters Produced from Sb2Se3 Homemade Polycrystalline Material, Thin Films, and Commercial Polycrystalline Bulk Using Laser Desorption Ionization with Time of Flight Quadrupole Ion Trap Mass Spectrometry. Journal of The American Society for Mass Spectrometry. Springer, 2019, roč. 30, č. 12, s. 2756-2761. ISSN 1044-0305. doi:10.1007/s13361-019-02346-9.
  5. DVOŘÁKOVÁ, Hana, Jan ČECH, Monika STUPAVSKÁ, Lubomír PROKEŠ, Jana JURMANOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Jozef RÁHEĽ a Pavel SŤAHEL. Fast Surface Hydrophilization via Atmospheric Pressure Plasma Polymerization for Biological and Technical Applications. Polymers. Basel: MDPI, 2019, roč. 11, č. 10, s. 1-15. ISSN 2073-4360. doi:10.3390/polym11101613.
  6. PEČINKA, Lukáš, Lubomír PROKEŠ a Josef HAVEL. Gallium selenide clusters generated via laser desorption ionisation quadrupole ion trap time of flight mass spectrometry. Rapid Communications in Mass Spectrometry. Hoboken: Wiley, 2019, roč. 33, č. 7, s. 719-726. ISSN 0951-4198. doi:10.1002/rcm.8403.
  7. DUGÁČEK, Ján, Lubomír PROKEŠ, Pavel SŤAHEL, Jozef RÁHEĽ a Martina ILČÍKOVÁ. Improved microstructure of alumina ceramics prepared from DBD plasma activated powders. In NANOCON 2018 - Conference Proceedings, 10th Anniversary International Conference on Nanomaterials - Research and Application. Ostrava: TANGER Ltd., 2019. s. 682-687. ISBN 978-80-87294-89-5.
  8. DUGÁČEK, Ján, Lubomír PROKEŠ, Pavel SŤAHEL, Jozef RÁHEĽ a Martina ILČÍKOVÁ. INVESTIGATION OF ATMOSPHERIC PRESSURE PLASMA SURFACE MODIFIED ALUMINIUM OXIDE NANOPOWDER BY THERMAL DESORPTION SPECTROSCOPY. In 10TH ANNIVERSARY INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2018 (R)). OSTRAVA: TANGER LTD, 2019. s. 682-687. ISBN 978-80-87294-89-5.
  9. HUANG, Fei, Lubomír PROKEŠ a Josef HAVEL. Laser Ablation Generation of Antimony Selenide Clusters: Laser Desorption Ionization (LDI) Quadrupole Ion Trap Time of Flight Mass Spectrometry. Journal of The American Society for Mass Spectrometry. New York: Springer, 2019, roč. 30, č. 4, s. 634-638. ISSN 1044-0305. doi:10.1007/s13361-018-2119-3.
  10. HUANG, Fei, Lubomír PROKEŠ a Josef HAVEL. Laser Ablation Synthesis (LAS) of Ge-Sb, Ge-Te and Sb-Te clusters. TOF Mass spectrometric study of GST phase-change nano material. In 3rd Global Summit and Expo on Nanotechnology and Nanomedicine. Barcelona, Spain. September 18-20, 2019. 2019.
  11. MAWALE, Ravi, Tomáš HALENKOVIČ, Marek BOUŠKA, Jan GUTWIRTH, Virginie NAZABAL, Viktor TAKÁTS, Attila TSÍK, Josef HAVEL, Lubomír PROKEŠ a Petr NĚMEC. Laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry of GexSe1-x chalcogenide glasses, their thin films, and Ge:Se mixtures. Journal of Non-Crystalline Solids. Amsterdam: Elsevier Science, 2019, roč. 509, č. 1, s. 65-73. ISSN 0022-3093. doi:10.1016/j.jnoncrysol.2018.12.020.
  12. MAWALE, Ravi, Tomáš HALENKOVIČ, Marek BOUŠKA, Jan GUTWIRTH, Virginie NAZABAL, Pankaj Lochan BORA, Lukáš PEČINKA, Lubomír PROKEŠ, Josef HAVEL a Petr NEMEC. Mass spectrometric investigation of amorphous Ga-Sb-Se thin films. Scientific Reports. London: NATURE PUBLISHING GROUP, 2019, roč. 9, č. 1, s. 1-10. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-019-46767-8.
  13. VYSKOČILOVÁ, Gabriela, Matthaa EBERSBACH, Radka KOPECKÁ, Lubomír PROKEŠ a Jiří PŘÍHODA. Model study of the leather degradation by oxidation and hydrolysis. Heritage Science. London: Springer, 2019, roč. 7, MAY 11 2019, s. 1-13. ISSN 2050-7445. doi:10.1186/s40494-019-0269-7.
  14. ČECH, Jan, Lubomír PROKEŠ, Lukáš DOSTÁL, Jiří VALENTA a Pavel SŤAHEL. Rotating gliding arc: innovative source for large scale plasma treatment. In XXIII. Symposium on Physics of Switching Arc. 2019.
  15. ČECH, Jan, Lubomír PROKEŠ, Miroslav ZEMÁNEK, Lukáš DOSTÁL, David ŠIMEK, Jiří VALENTA, Radim ŽEBRÁK, Luboš ZÁPOTOCKÝ a Pavel SŤAHEL. ROTATING GLIDING ARC: INNOVATIVE SOURCE FOR VOC REMEDIATION. Plasma Physics and Technology. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019, roč. 6, č. 2, s. 156-160. ISSN 2336-2626. doi:10.14311/ppt.2019.2.156.
  16. RAŠKOVÁ KOLÁŘOVÁ, Zuzana, Milena FOLTYNOVA, Lubomír PROKEŠ, Jan ČECH a Pavel SŤAHEL. Series of samples with Cu, bronze and Zn finishing. 2019.
  17. PROKEŠ, Lubomír, Pavel SŤAHEL, Lenka BODNÁROVÁ, Rudolf HELA a Martin ŤAŽKÝ. Snížení amoniakální kontaminace v popílku ze SNCR technologie. In TVIP 2019 Odpadové fórum. 2019.
  18. PROKEŠ, Lubomír, Pavel SŤAHEL, Jan ČECH, Zuzana HOLAŇOVÁ, Martin POLJAK, Radim ŽEBRÁK a Luboš ZÁPOTOCKÝ. Účinná likvidace organických kontaminantů v odpadních vzdušninách - synergie plazmové technologie a biotechnologie. Odpadové fórum. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2019, roč. 20, č. 10, s. 40-41. ISSN 1212-7779.
  19. VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Michaela, Jiřina SZÁKOVÁ, Lubomír PROKEŠ, Zuzana ČADKOVÁ, Pavel COUFALÍK, Viktor KANICKÝ, Vítězslav OTRUBA a Pavel TLUSTOŠ. Variability of trace element distribution in Noccaea spp., Arabidopsis spp., and Thlaspi arvense leaves: the role of plant species and element accumulation ability. Environmental Monitoring and Assessment. Dordrecht: Springer, 2019, roč. 191, č. 3, s. 1-14. ISSN 0167-6369. doi:10.1007/s10661-019-7331-5.
  20. ZÁPOTOCKÝ, Luboš, Radim ŽEBRÁK, Pavel SŤAHEL, Lubomír PROKEŠ a Miroslav ZEMÁNEK. Zařízení pro plazmovou úpravu vzdušnin kontaminovaných amoniakem. 2019.

  2018

  1. HUANG, Fei, Ravi MAWALE, Petr NĚMEC, Lubomír PROKEŠ, Virginia NAZABAL a Josef HAVEL. Formation of GemSen+/- clusters via laser ablation synthesis from Ge-Se mixtures-a way to understand structure of Ge-Se glasses: Laser Desorption Ionization time-of-flight Quadrupole Ion Trap Mass Spectrometry. In 15th International Conference on Nanoscience & Nanotechnologies, Thessaloniki, Greece, July 3-6, 2018. 2018.
  2. MAZÁNKOVÁ, Věra, Ivana MANDUCHOVÁ, František KRČMA, Lubomír PROKEŠ a David TRUNEC. GC-MS AND GC-FID ANALYSIS OF PRODUCTS FROM GLOW DISCHARGE IN N2 + CH4 MIXTURE. Plasma Physics and Technology. Praha: 2336-2634, 2018, roč. 5, č. 3, s. 103-106. ISSN 2336-2634. doi:10.14311/ppt.2018.3.103.
  3. LOUN, Jan, Milan NOVÁK, Jan CEMPÍREK, Radek ŠKODA, Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Lubomír PROKEŠ, Marek DOSBABA a Renata ČOPJAKOVÁ. Geochemistry and secondary alterations of microlite from aluvial deposits in the Numbi area, S. Kivu, Democratic Republic of the Congo. Canadian Mineralogist. Mineralogical Association of Canada., 2018, roč. 56, č. 2, s. 203-220. ISSN 0008-4476. doi:10.3749/canmin.1700091.
  4. VAŇHARA, Petr, Lukáš KUČERA, Lubomír PROKEŠ, Lucie JUREČKOVÁ, Eladia María PEÑA-MÉNDEZ, Josef HAVEL a Aleš HAMPL. Intact Cell Mass Spectrometry as a Quality Control Tool for Revealing Minute Phenotypic Changes of Cultured Human Embryonic Stem Cells. Stem Cells Translational Medicine. Hoboken: Wiley, 2018, roč. 7, č. 1, s. 109-114. ISSN 2157-6564. doi:10.1002/sctm.17-0107.
  5. DUGÁČEK, Ján, Lubomír PROKEŠ, Pavel SŤAHEL, Jozef RÁHEĽ a Martina ILČÍKOVÁ. Investigation of atmospheric pressure plasma surface modified zirconium dioxide nanopowder by thermal desorption spectroscopy. In 16th HAKONE - High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry Symposium. 2018. 2 s.
  6. HUANG, Fei, Lubomír PROKEŠ a Josef HAVEL. Laser ablation synthesis of antimony selenides clusters with simultaneous laser desorption ionization (LDI) quadrupole ion trap mass spectrometry. In International Conference on Nanoscience + Technology (ICN+T), Brno, Czech Republic, July 22-27, 2018. 2018.
  7. KUBÁČEK, Pavel, Lubomír PROKEŠ, Annapurna PAMREDDY, Eladia Maria PEÑA‐MÉNDEZ, José Elias CONDE, Milan ALBERTI a Josef HAVEL. Laser ablation synthesis of arsenic phosphides AsmPn clusters from As P mixtures. Laser desorption ionisation with quadrupole ion trap time of flight mass spectrometry. Mass spectrometer as a synthesizer. Rapid Communications in Mass Spectrometry. Wiley, 2018, roč. 32, č. 10, s. 789-800. ISSN 0951-4198. doi:10.1002/rcm.8106.
  8. PEČINKA, Lukáš, Lubomír PROKEŠ a Josef HAVEL. MASS SPECTROMETER AS A SYNTHESIZER. Laser ablation generation of gallium selenides clusters with simultaneous mass spectrometry study. In International Conference on Nanoscience + Technology (ICN+T), Brno, Czech Republic, July 22-27, 2018, 2018. 2018.
  9. PROKEŠ, Lubomír, Pavel SŤAHEL, Radim ŽEBRÁK a Luboš ZÁPOTOCKÝ. Odbourávání organických kontaminantů ve vzdušninách použitím plazmatu. In Odpadové fórum 2018 (TVIP 2018), 6. -8. 3. 2018, Hustopeče. 2018. ISBN 978-80-85990-12-6.
  10. PETŘÍK, Jan, Lubomír PROKEŠ, Dalibor VŠIANSKÝ, Milan SALAŠ a Pavel NIKOLAJEV. Organization of ceramic production at a fortified Early Bronze Age settlement in Moravia (Czech Republic) inferred from minimally destructive archaeometry. Archaeological and Anthropological Sciences. Heidelberg: Springer Heidelberg, 2018, roč. 10, č. 3, s. 697-709. ISSN 1866-9557. doi:10.1007/s12520-016-0370-8.
  11. ČECH, Jan, Lubomír PROKEŠ a Pavel SŤAHEL. PLAZMOVÉ TECHNOLOGIE A DEKONTAMINACE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK. In Ing. Kamila Lunerová, Ph. D. Sborník abstraktů z 3. ročníku odborné konference Hazmat Protect 2018 + DVD s celými články. Kamenná, Česká republika: SÚJCHBO, v. v. i., 2018. s. 29-41. ISBN 978-80-270-4852-6.
  12. ČECH, Jan, Lubomír PROKEŠ a Pavel SŤAHEL. PLAZMOVÉ TECHNOLOGIE A DEKONTAMINACE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK. In 3. ročník vědecké konference o ochraně proti CBRN látkám HAZMAT PROTECT 2018. 2018. ISBN 978-80-270-4852-6.
  13. PETŘÍK, Jan, Daniel SOSNA, Lubomír PROKEŠ, Denis ŠTEFANISKO a Patrik GALETA. Shape matters: assessing regional variation of Bell Beaker projectile points in Central Europe using geometric morphometrics. Archaeological and Anthropological Sciences. Springer, 2018, roč. 10, č. 4, s. 893-904. ISSN 1866-9557. doi:10.1007/s12520-016-0423-z.
  14. OMELKA, Martin, Jan PETŘÍK, Lubomír PROKEŠ, Otakara ŘEBOUNOVÁ a Věra ŠLANCAROVÁ. Soubor knoflíků ze zaniklého hřbitova při kostelu sv. Jana v Oboře (Praha – Malá Strana). Archeologie ve středních Čechách. Praha: Ústav archeologické památkové péče středních Čech, 2018, roč. 22, s. 709-744, 44 s. ISSN 1214-3553.
  15. DUGÁČEK, Ján, Lubomír PROKEŠ, Pavel SŤAHEL, Jozef RÁHEĽ a Martina ILČÍKOVÁ. Thermal desorption spectroscopy investigation of DBD plasma modified aluminium oxide submicron powders. In APMAS2019 (9th International Advances in Applied Physics & Materials Science Congress & Exhibition). 2018.
  16. TRNKOVÁ, Libuše, Peter BARATH, Jan HRBÁČ, Lubomír PROKEŠ, Iveta TŘÍSKOVÁ, Tomáš SLANINA, Martin KONHEFR, Zdeněk FARKA, Matěj PASTUCHA, Lukáš ZIMA a Marta FARKOVÁ. XII. Summer School of Electrochemistry. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 64 s. ISBN 978-80-210-9028-6.
  17. ZÁPOTOCKÝ, Luboš, Radim ŽEBRÁK, Miroslav ZEMÁNEK a Lubomír PROKEŠ. Zařízení pro dekontaminaci vzdušnin znečištěných uhlovodíky. 2018.

  2017

  1. PROKEŠ, Lubomír, Jitka HEGROVÁ a Viktor KANICKÝ. Analysis of Means (ANOM) as a tool for comparison of sample treatment methods: Testing various mineralization procedures for selenium determination in biological material. Journal of AOAC International. MD USA: AOAC International, 2017, roč. 100, č. 1, s. 236-240. ISSN 1060-3271. doi:10.5740/jaoacint.16-0258.
  2. KOLÁŘOVÁ, Lenka, Lubomír PROKEŠ, Lukáš KUČERA, Aleš HAMPL, Eladia Maria PEŇA MENDÉZ, Petr VAŇHARA a Josef HAVEL. Clusters of Monoisotopic Elements for Calibration in (TOF) Mass Spectrometry. Journal of The American Society for Mass Spectrometry. New York: Springer, 2017, roč. 28, č. 3, s. 419-427. ISSN 1044-0305. doi:10.1007/s13361-016-1567-x.
  3. MAWALE, Ravi, Mayuri Vilas AUSEKAR, Lubomír PROKEŠ, Virginie NAZABAL, Emeline BAUDET, Tomas HALENKOVIC, Marek BOUSKA, Milan ALBERTI, Petr NEMEC a Josef HAVEL. Laser Desorption Ionization of As2Ch3 (Ch = S, Se, and Te) Chalcogenides Using Quadrupole Ion Trap Time-of-Flight Mass Spectrometry: A Comparative Study. Journal of the American Society for Mass Spectrometry. USA: Springer New York LLC, 2017, roč. 27, č. 12, s. 2569-2579. ISSN 1044-0305. doi:10.1007/s13361-017-1785-x.
  4. SŤAHEL, Pavel, Lubomír PROKEŠ a Radim ŽEBRÁK. Odbourávání amoniaku ve vzdušninách pomocí nízkoteplotního plazmového výboje generovaného za atmosférického tlaku. In TVIP 2017 Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí, Hustopeče 21. – 23. 3. 2017. 2017.
  5. SŤAHEL, Pavel, Lubomír PROKEŠ, Lubomír ZÁPOTOCKÝ, Radim ŽEBRÁK, Jan ČECH a Jozef RÁHEĽ. Optimalizovaná plazmová jednotka pro dekompozici amoniaku. 2017.
  6. PROKEŠ, Lubomír, Lukáš PEČINKA, Eladia Maria PEŇA MENDÉZ, José Elias CONDE a Josef HAVEL. Removal of phthalate esters from aqueous solutions using Metal Organic Frameworks. In Green materials (Ionic Liquids, Metal Organic Frameworks and Nanomaterials) for the Selective Environmental Monitoring of Pollutants from Water, ULL, Tenerife, 19th June 2017. 2017.
  7. BURGERT, Pavel, Antonín PŘICHYSTAL, Lubomír PROKEŠ, Jan PETŘÍK a Simona HUŠKOVÁ. The origin and distribution of obsidian in prehistoric Bohemia. BULGARSKO E-SPISANIE ZA ARKHEOLOGIYA-BULGARIAN E-JOURNAL OF ARCHAEOLOGY. Sofie: Association of Bulgarian Archaeologists, 2017, roč. 7, č. 1, s. 1-15. ISSN 1314-5088.
  8. TRNKOVÁ, Libuše, Peter BARATH, Jan HRBÁČ, Lubomír PROKEŠ, Iveta TŘÍSKOVÁ, Aneta VEČEŘOVÁ, Tomáš SLANINA, Zdeněk FARKA, Lukáš ZIMA a Mehdi RAVANDEH. XI. letní škola elektrochemie. In Libuše Trnková. XI. Summer School of Electrochemistry. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 1-69. ISBN 978-80-210-8583-1.

  2016

  1. SVATOŠOVÁ, Barbora, Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Jitka MÍKOVÁ, Lubomír PROKEŠ, Helene TABOURET, Christophe PECHEYRAN a Viktor KANICKÝ. Analysis of Antarctic Otoliths by Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry. 2016. ISBN 978-80-553-2636-8.
  2. ŠIMONÍKOVÁ, Lucie, Lubomír PROKEŠ, Vlastimil KUBÁŇ a Viktor KANICKÝ. Elemental analysis of wine by inductively coupled plasma optical emission spectroscopy. In XXI. Slovensko - Česká spektroskopická konferencia. 2016. ISBN 978-80-553-2636-8.
  3. KOLÁŘOVÁ, Lenka, Lubomír PROKEŠ, Petr VAŇHARA, Cristina FONT CALVARONS, Victoria SALVADO, Aleš HAMPL a Josef HAVEL. In situ generation of high Aum clusters ions for mass calibration. In 68. sjezd chemických společností, 4.-7. září 2016, Praha, Česká republika, No. 1Po08. 2016. ISSN 2336-7202.
  4. PROKEŠ, Lubomír, Pavel KUBÁČEK, Eladia Maria PEÑA-MÉNDEZ, Filippo AMATO, Jose Elias CONDE, Milan ALBERTI a Josef HAVEL. Laser Ablation Synthesis of Gold Selenides by Using a Mass Spectrometer as a Synthesizer: Laser Desorption Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry. Chemistry – A European Journal. Weinheim: Wiley, 2016, roč. 22, č. 32, s. 11261-11268. ISSN 0947-6539. doi:10.1002/chem.201600160.
  5. ŠÚTOROVÁ, Katarína, Lubomír PROKEŠ, Virginie NAZABAL, Emeline BAUDET, Josef HAVEL a Petr NĚMEC. Laser desorption ionisation time-of-flight mass spectrometry of glasses and amorphous films from Ge-As-Se system. JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY. BLACKWELL PUBLISHING, 2016, roč. 99, č. 11, s. 3594-3599. ISSN 0002-7820. doi:10.1111/jace.14366.
  6. VALLETTA, Elisa, Lukáš KUČERA, Lubomír PROKEŠ, Filippo AMATO, Tiziana PIVETTA, Aleš HAMPL, Josef HAVEL a Petr VAŇHARA. Multivariate Calibration Approach for Quantitative Determination of Cell-Line Cross Contamination by Intact Cell Mass Spectrometry and Artificial Neural Networks. Plos One. San Francisco: Public Library of Science, 2016, roč. 11, č. 1, s. 1-14. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0147414.
  7. KOLÁŘOVÁ, Lenka, Lukáš KUČERA, Lubomír PROKEŠ, Petr VAŇHARA, Aleš HAMPL a Josef HAVEL. Nano-gold in time-of-flight mass spectrometry of biological samples. In In International conference on nanotechnology and nanosciences NN16. 2016.
  8. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Martin KUČA, Milan VOKÁČ a Lubomír PROKEŠ. Nová zjištění k lokalizaci panského sídla v obci Březník, okr. Třebíč. In F. Gabriel. Castellologica bohemica 13. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. - Společnost přátel starožitostí, 2016. s. 253-266. ISBN 978-80-86204-28-4.
  9. PETŘÍK, Jan, Pavel NIKOLAJEV, Milan SALAŠ a Lubomír PROKEŠ. Petroarcheologický popis nábrusů keramiky jako nástroj zachycení standardizace keramické produkce ve straší době bronzové. In Kateřina Doležalová. Workshopy ke středověké a novověké keramice. Brno: Masarykova Univerzita, 2016. s. 90-98. ISBN 978-80-210-8151-2.
  10. BARTÍK, Jaroslav, Milan VOKÁČ, Martin KUČA, Alžběta ČEREVKOVÁ, Lubomír PROKEŠ a Miriam NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ. Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou u Slavíkovic a jeho postavení v kontextu západní periferie lengyelské oikumeny na Moravě. Přehled výzkumů. Brno: AV ČR, Archeologický ústav, 2016, roč. 57, č. 1, s. 59-85.
  11. BURGERT, Pavel, Antonín PŘICHYSTAL, Lubomír PROKEŠ, Jan PETŘÍK a Simona HUŠKOVÁ. The origin of obsidian in prehistoric Bohemia. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2016, roč. 68, č. 2, s. 224-234. ISSN 0323-1267.

  2015

  1. GOJDA, Martin, Jan HLADKÝ, Jiří JANÁL, Milan JANČO, Peter MILO, Lenka LISÁ, Jan PETŘÍK a Lubomír PROKEŠ. Archeologický průzkum památek zahradního umění. Praha: Národní památkový ústav, 2015. 99 s. odborné a metodické publikace 59. ISBN 978-80-7480-030-6.
  2. ŠEBELA, Lubomír, Antonín PŘICHYSTAL, Alena HUMPOLOVÁ a Lubomír PROKEŠ. Eneolithic hillfort Starý Zámek near Jevišovice. A contribution to lithic chipped industry research in southwestern Moravia. Přehled výzkumů. Brno: AV ČR, Archeologický ústav, 2015, roč. 56, č. 1, s. 59-117. ISSN 1211-7250.
  3. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Lubomír PROKEŠ, Pavel SLAVÍČEK, Milan ALBERTI a Josef HAVEL. Laser ablation generation of clusters from As-Te mixtures, As-Te glass nano-layers and from Au-As-Te nano-composites. Quadrupole ion trap time-of- flight mass spectrometry. Rapid Communications in Mass Spectrometry. 2015, roč. 29, č. 11, s. 1000-1008. ISSN 0951-4198. doi:10.1002/rcm.7193.
  4. PROKEŠ, Lubomír, Vlasta ŠTĚPÁNOVÁ, Milan ALBERTI, Eladia Maria PEŇA MENDÉZ a Josef HAVEL. Laser ablation generation of SbAs clusters from mixtures of elements and Sb-As nano-layers. Laser desorption ionization quadrupole ion trap time-of-flight mass spectrometry. In 67. Zjazd chemikov, High Tatras, Slovak Republic, 2015. 2015. ISSN 1336-7242.
  5. ŠÚTOROVÁ, Katarína, Lubomír PROKEŠ, Virginie NAZABAL, Marek BOUŠKA, Peter NĚMEC a Josef HAVEL. LASER DESORPTION IONISATION TIME-OF-FLIGHT MASS SPECTROMETRY (LDI TOFMS) OF CHALCOGENIDE GLASSES FROM PSEUDO-BINARY (GeSe2)100-x(SbSe3)x SYSTEM. In ChemZi 11/1 (2015) - 67. zjazd chemikov. 2015. ISSN 1336-7242.
  6. ŠÚTOROVÁ, Katarína, Lubomír PROKEŠ, Virginie NAZABAL, Marek BOUŠKA, Josef HAVEL a Petr NĚMEC. Laser Desorption Ionisation Time-of-Flight Mass Spectrometry of Chalcogenide Glasses from (GeSe2)100-x(Sb2Se3)x System. JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY. BLACKWELL PUBLISHING, 2015, roč. 98, č. 12, s. 4107-4110. ISSN 0002-7820. doi:10.1111/jace.13857.
  7. ŠÚTOROVÁ, Katarína, Petra HAWLOVÁ, Lubomír PROKEŠ, Petr NĚMEC, Rémi BOIDIN a Josef HAVEL. Laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry of Ge-As-Te chalcogenides. Rapid Commun. Mass Spectrom. Wiley, 2015, roč. 29, č. 5, s. 408-414. ISSN 0951-4198. doi:10.1002/rcm.7120.
  8. PROKEŠ, Lubomír, Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Simona HUŠKOVÁ, Tomáš VACULOVIČ, Aleš HRDLIČKA, Andrew Zed MASON, Hector NEFF, Antonín PŘICHYSTAL a Viktor KANICKÝ. Laser microsampling and multivariate methods in provenance studies of obsidian artefacts. Chemical Papers. 2015, roč. 69, č. 6, s. 761-778. ISSN 0366-6352. doi:10.1515/chempap-2015-0019.
  9. ŠÚTOROVÁ, Katarína, Lubomír PROKEŠ, Petra HAWLOVÁ, Dana SKÁCELOVÁ, Eladia Maria PEŇA-MÉNDEZ, Rémi BOIDIN, Josef HAVEL a Petr NĚMEC. LDI TOFMS for structure elucidation of chalcogenides. In CEITEC PhD Retreat, Valtice 23-24 April 2015, Czech Republic. 2015. ISBN 978-80-210-7825-3.
  10. PROKEŠ, Lubomír. Mass Spectrometry of Metal Organic Frameworks (MOFs). In Application of Metal Organic Frameworks in Analytical Chemistry. 2015.
  11. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Lubomír PROKEŠ, Pavel SLAVÍČEK, Milan ALBERTI a Josef HAVEL. Physical Vapour Deposition of As-Te glass layers and Mass Spectrometry analysis. In CEITEC PhD Retreat, 23-24 April 2015, Valtice, Czech Republic. 2015. ISBN 978-80-210-7825-3.
  12. VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Michaela, Kateřina ŠTĚPÁNKOVÁ, Renata ČOPJAKOVÁ, Jan KUTA, Lubomír PROKEŠ, Jindřich KYNICKÝ a Viktor KANICKÝ. Preparation and testing of phosphate, oxalate and uric acid matrix-matched standards for accurate quantification of 2D elemental distribution in kidney stone sections using 213 nm nanosecond laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry. Journal of Analytical Atomic Spectrometry. CAMBRIDGE (ENGLAND): Royal Society of Chemistry, 2015, roč. 30, č. 6, s. 1356-1368. ISSN 0267-9477. doi:10.1039/c4ja00347k.
  13. HUŠKOVÁ, Simona, Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Lubomír PROKEŠ, Antonín PŘICHYSTAL a Viktor KANICKÝ. Provenance study of stone tool artifacts made up from porcellanite using LA-ICP-MS. In European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry. 2015.

  2014

  1. PROKEŠ, Lubomír. Analytická chemie a její aplikace v archeologii. In popularizační přednáška. Gymnázium Třebíč, 2014.
  2. VÍTKOVÁ, Gabriela, Lubomír PROKEŠ, Karel NOVOTNÝ, Pavel POŘÍZKA, Jan NOVOTNÝ, Dalibor VŠIANSKÝ a Jozef KAISER. BRICK CLASSIFICATION BY COMBINATION OF PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS AND LINEAR DISCRIMINANT ANALYSIS USING LASER-INDUCED BREAKDOWN SPECTROSCOPY. In European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS 2014 & 15th Czech - Slovak Spectroscopic Conference, 2014. 2014. ISBN 978-80-905704-1-2.
  3. VÍTKOVÁ, Gabriela, Lubomír PROKEŠ, Karel NOVOTNÝ, Pavel POŘÍZKA, Jan NOVOTNÝ, Dalibor VŠIANSKÝ, Ladislav ČELKO a Jozef KAISER. Comparative study on fast classification of brick samples by combination of principal component analysis and linear discriminant analysis using stand-off and table-top laser induced breakdown spectroscopy. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy. Amsterdam: Elsevier, 2014, roč. 101, november, s. 191-199. ISSN 0584-8547. doi:10.1016/j.sab.2014.08.036.
  4. PROKEŠ, Lubomír, Eladia Maria PENA-MENDEZ, Filippo AMATO, Milan ALBERTI, Pavel KUBÁČEK a Josef HAVEL. Generation of novel AumSen clusters via laser ablation synthesis. Laser desorption ionisation time-of-flight mass spectrometry. In International Symposium on Metal Complexes ISMEC 2014. 2014.
  5. PROKEŠ, Lubomír, Michaela VAŇHAROVÁ a Josef HAVEL. Image analysis in remote sensing of soils. In ICRISSM 2014. 2014.
  6. VAŇKOVÁ, Michaela, Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Renata ČOPJAKOVÁ, Lubomír PROKEŠ, Jindřich KYNICKÝ a Viktor KANICKÝ. LA-ICP-MS IN ANALYSIS OF FOSSILIZED SKELETAL REMAINS AND MATERIAL CHANGES. In Euaropean Symposium on Atomic Spectrometry ESAS 2014 & 15th Czech Slovak Spectroscopic Conference. 2014. ISBN 978-80-905704-1-2.
  7. PROKEŠ, Lubomír, Annapurna PAMREDDY, Eladia Maria PEŇA MÉNDEZ, Milan ALBERTI a Josef HAVEL. Laser ablation synthesis of new arsenic phosphides from elemental arsenic and red phosphorus. LDI-TOF Mass Spectrometry. In ESAS 2014. 2014.
  8. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Lubomír PROKEŠ, Pavel SLAVÍČEK, Milan ALBERTI a Josef HAVEL. Laser ablation synthesis of new arsenic tellurides. LDI Time Of Flight Mass Spectrometry. In European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS 2014 & 15th Czech - Slovak Spectroscopic Conference. 2014. ISBN 978-80-905704-1-2.
  9. PROKEŠ, Lubomír, Eladia Maria PEŇA MÉNDEZ, José Elias CONDE, Nagender Reddy PANYALA, Milan ALBERTI a Josef HAVEL. Laser ablation synthesis of new gold arsenides using nano-gold and arsenic as precursors. Laser desorption ionisation time-of-flight mass spectrometry and spectrophotometry. Rapid Communications in Mass Spectrometry. Wiley, 2014, roč. 28, č. 6, s. 577-586. ISSN 0951-4198. doi:10.1002/rcm.6815.
  10. LOUN, Jan, Milan NOVÁK, Radek ŠKODA, Renata ČOPJAKOVÁ, Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ a Lubomír PROKEŠ. Nb-Ta oxide minerals in alluvial placers from Kamakwie, NW Sierra Leone: compositional variations and evolutionary trend. 2014.
  11. ŠVIHLOVÁ, Katarína, Lubomír PROKEŠ, Milan ALBERTI, Petr NĚMEC a Josef HAVEL. Study of amorphous thin films of Ge-As-Se system using laser desorption ionisation time-of-flight mass spectrometry. In European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS 2014 & 15th Czech - Slovak Spectroscopic Conference. 2014. ISBN 978-80-905704-1-2.
  12. KUČA, Martin, Jaroslav BARTÍK, Josef Jan KOVÁŘ, Miriam NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ, Lubomír PROKEŠ a Petr ŠKRDLA. Testing the proposed relative chronology model for the Moravian Late Neolithic using radiometric dating. In Centenary of Jaroslav Palliardi´s Neolithic and Aeneolithic Relative Chronology. 2014.
  13. KUČA, Martin, Jaroslav BARTÍK, Lubomír PROKEŠ, Petr ŠKRDLA, Miriam NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ a Josef Jan KOVÁŘ. Testování hypotéz relativní chronologie mladého neolitu na Moravě ve světle radiokarbonového datování. In International Symposium Centenary of Jaroslav Palliardi ́s Neolithic and Aeneolithic Relative Chronology. Moravské Budějovice. 2014.
  14. KUČA, Martin, Jaroslav BARTÍK, Lubomír PROKEŠ, Petr ŠKRDLA, Miriam NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ a Josef Jan KOVÁŘ. Testování hypotéz relativní chronologie mladého neolitu na Moravě ve světle radiokarbonového datování. In International Symposium Centenary of Jaroslav Palliardi ́s Neolithic and Aeneolithic Relative Chronology. Moravské Budějovice. 2014.
  15. KUMPAN, Tomáš, Jan PETŘÍK a Lubomír PROKEŠ. Zkušební morfometrická studie konodontů rodu Siphonodella: cestou k objektivizaci biostratigrafické identifikace hranice devonu a karbonu? In Moravskoslezské paleozoikum 2014, XVII. ročník. 2014.
  16. VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Michaela, Renata ČOPJAKOVÁ, Radek ŠKODA, Kateřina ŠTĚPÁNKOVÁ, Michaela VAŇKOVÁ, Jan KUTA, Lubomír PROKEŠ, Jindřich KYNICKÝ a Viktor KANICKÝ. 2D elemental mapping of sections of human kidney stones using laser ablation inductively-coupled plasma-mass spectrometry: Possibilities and limitations. Spectrochimica Acta B. Oxford: Elsevier Science Ltd, 2014, roč. 100, October, s. 105-115. ISSN 0584-8547. doi:10.1016/j.sab.2014.08.024.

  2013

  1. JANOTKOVÁ, Ivona, Lubomír PROKEŠ, Tomáš VACULOVIČ, Markéta HOLÁ, Jiří PINKAS, Ilse STEFFAN, Vlastimil KUBÁŇ a Viktor KANICKÝ. Comparison of inductively coupled plasma optical emission spectrometry, energy dispersive X-ray fluorescence spectrometry and laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry in the elemental analysis of agricultural soils. Journal of Analytical Atomic Spectrometry. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2013, roč. 28, č. 12, s. 1940-1948. ISSN 0267-9477. doi:10.1039/C3JA50169H.
  2. WEIDLICH, Tomáš, Lubomír PROKEŠ a Dagmar POSPÍŠILOVÁ. Debromination of 2,4,6-tribromophenol coupled with biodegradation. Central European Journal of Chemistry. Versita, Springer-Verlag, 2013, roč. 11, č. 6, s. 979-987. ISSN 1895-1066. doi:10.2478/s11532-013-0231-6.
  3. VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Michaela, Miriam NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ, Jindřich KYNICKÝ, Lubomír PROKEŠ, Hector NEFF, Andrew Zed MASON, Petr GADAS, Jan KOŠLER a Viktor KANICKÝ. Elemental mapping in fossil tooth root section of Ursus arctos by laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry (LA-ICP-MS). Talanta. Amsterdam: Elsevier Science, 2013, roč. 105, Feb, s. 235-243. ISSN 0039-9140. doi:10.1016/j.talanta.2012.12.037.
  4. VÍTKOVÁ, Gabriela, Lubomír PROKEŠ, Karel NOVOTNÝ, Aleš HRDLIČKA, Jan NOVOTNÝ a Jozef KAISER. Fast Classification of Brick Samples by Combination of Principal Component Analysis and Linear Discriminant Analysis Using Standoff Laser-Induced Breakdown Spectroscopy. In Euro-Mediterranean Symposium on Laser Induced Breakdown Spectroscopy 2013. 2013.
  5. MATOUŠEK, Jakub, Jaroslav BARTÍK, Alžběta ČEREVKOVÁ, Barbora KOSTIHOVÁ, Josef Jan KOVÁŘ, Soňa KROLLOVÁ, Martin KUČA, Pavel NIKOLAJEV, Lubomír PROKEŠ a Jitka ŠTOHANDLOVÁ. Field prospecting of the Únanovka creek basin  (South Moravia, Znojmo District). In Chvojka Ondřej. ARCHEOLOGICKÉ PROSPEKCE A NEDESTRUKTIVNÍ ARCHEOLOGIE v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku. Sborník z konference, Jindřichův Hradec, 6. 3. – 7. 3. 2013, Jindřichův Hradec. 2013. s. 199-206.
  6. WEIDLICH, Tomáš, Anna KREJČOVÁ a Lubomír PROKEŠ. Hydrodebromination of 2,4,6-tribromophenol in aqueous solution using Devarda’s alloy. Monatshefte fuer Chemie, Chemical Monthly. Wien: Springer-Verlag, 2013, roč. 144, č. 2, s. 155-162. ISSN 0026-9247. doi:10.1007/s00706-012-0870-x.
  7. KUČA, Martin, Josef Jan KOVÁŘ, Miriam NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ, Petr ŠKRDLA, Lubomír PROKEŠ, Miroslav VAŠKOVÝCH a Zdeněk SCHENK. Chronologie neolitu na Moravě - předběžné výsledky. In Otázky neolitu a eneolitu našich krajín, Rimavská Sobota, 23.-26.9.2013. 2013.
  8. KUČA, Martin, Josef Jan KOVÁŘ, Miriam NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ, Lubomír PROKEŠ, Miroslav VAŠKOVÝCH a Zdeněk SCHENK. Chronologie neolitu na Moravě - předběžné výsledky. In Otázky neolitu a eneolitu našich krajín - 2013. 2013. ISBN 978-80-89315-48-2.
  9. PROKEŠ, Lubomír, Nagender Reddy PANYALA, Milan ALBERTI, Eladia Maria PEŇA MÉNDEZ, Jose Elias CONDE a Josef HAVEL. Laser ablation synthesis of new gold arsenides using nano-gold and arsenic as precursors. Laser desorption ionisation time-of-flight mass spectrometry. In 65. zjazd chemikov. 2013. ISSN 1336-7242.
  10. ŠVIHLOVÁ, Katarína, Lubomír PROKEŠ, Dana SKÁCELOVÁ, Eladia Maria PEŇA MÉNDEZ a Josef HAVEL. Laser ablation synthesis of new gold tellurides using tellurium and nanogold as precursors. Laser desorption ionisation time-of-flight mass spectrometry. Rapid Commun. Mass Spectrom. Wiley, 2013, roč. 27, č. 14, s. 1600-1606. ISSN 0951-4198. doi:10.1002/rcm.6613.
  11. VOSTROVSKÁ, Ivana a Lubomír PROKEŠ. Model chronologického vývoje sídliště kultury s lineární keramikou v Těšeticích-Kyjovicích „Sutnách“. Studia archaeologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, č. 1, s. 93-135. ISSN 1805-918X.
  12. PROKEŠ, Lubomír, Jan PETŘÍK, Vít BERAN, Marek VLACH, David HUMPOLA, Jaromír ŠMERDA, Michal HLAVICA a Emil SOVA. Možnosti statistické a prostorové analýzy hodnot půdních fosfátů na příkladě sekundárně narušených hrobů z Hodonic a Kyjova. In Ondřej Chvojka. Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku. Sborník z konference, Jindřichův Hradec, 6. 3. – 7. 3. 2013. Jindřichův Hradec: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013. s. 229-236. ISBN 978-80-87311-43-1.
  13. HRDLIČKA, Aleš, Lubomír PROKEŠ, Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Karel NOVOTNÝ, Anna VITEŠNÍKOVÁ, Tereza HELEŠICOVÁ a Viktor KANICKÝ. Provenance study of volcanic glass using 266-1064 nm orthogonal double pulse laser induced breakdown spectroscopy. Chemical Papers. Warsaw: Versita, 2013, roč. 67, č. 5, s. 546-555. ISSN 0366-6352. doi:10.2478/s11696-013-0332-x.
  14. MATOUŠEK, Jakub, Martin KUČA, Lubomír PROKEŠ a Jitka ŠTOHANDLOVÁ. Příspěvek k metodice povrchového sběru : Povrchová prospekce mikroregionu povodí říčky Únanovky. Předběžná analýza výsledků. Studia archaeologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, č. 1, s. 51-69. ISSN 1805-918X.
  15. WEIDLICH, Tomáš, Lenka KRCHOVÁ a Lubomír PROKEŠ. Reduktivní dehalogenace ve vodném roztoku jako metoda bezpečné degradace halogenovaných aromatických sloučenin. In 65. zjazd chemikov. 2013. ISSN 1336-7242.
  16. ŠVIHLOVÁ, Katarína, Lubomír PROKEŠ, Milan ALBERTI, Petr NĚMEC a Josef HAVEL. Study of Ge-As-Se chalcogenide glasses using laser desorption ionisation time-of-flight mass spectrometry. 2013. ISSN 1336-7242.
  17. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Pavel SLAVÍČEK, Annapurna PAMREDDY, Lubomír PROKEŠ a Josef HAVEL. Study of properties of DCSBD plasma treated rabbit fibres. In 5th Central European Symposium on Plasma Chemistry. 2013. ISBN 978-615-5270-04-8.
  18. KUČA, Martin, Jaroslav BARTÍK, Jakub MATOUŠEK, Josef Jan KOVÁŘ, Lubomír PROKEŠ, Alžběta ČEREVKOVÁ, Jitka ŠTOHANDLOVÁ, Soňa KROLLOVÁ, Barbora KOSTIHOVÁ a Pavel NIKOLAJEV. Terénní prospekce povodí říčky Únanovky/Těšetičky, okr. Znojmo. In Archeologická prospekce a nedestruktivní archeologie, Jindřichův Hradec. 2013.
  19. KUČA, Martin, Josef Jan KOVÁŘ, Miriam NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ, Petr ŠKRDLA, Lubomír PROKEŠ, Miroslav VAŠKOVÝCH a Zdeněk SCHENK. Vztah proměn společnosti a klimatu v moravském neolitu. In 9. enviromentální archeologie. 2013. ISBN 978-80-7394-400-1.

  2012

  1. KOVÁŘ, Josef Jan, Lubomír PROKEŠ, Michal HLAVICA, Martin KUČA a Milan VOKÁČ. Březník (okr. Třebíč). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2012, roč. 53, č. 2, s. 139-140. ISSN 1211-7250.
  2. VOSTROVSKÁ, Ivana a Lubomír PROKEŠ. Ceramics from the ‘Sutny’ LBK settlement at Těšetice-Kyjovice, Moravia, Czech Republic : processing and statistical analyses. In Kolář, J.; Trampota, F. Theoretical and Methodological Considerations in Central European Neolithic Archaeology. Proceedings of the ‘Theory and Method in Archaeology of the Neolithic (7th - 3rd millennium BC)’ conference held in Mikulov, Czech Republic, 26th – 28th of October 2. Oxford: Archaeopress, 2012. s. 95-110. ISBN 978-1-4073-0908-8.
  3. PROKEŠ, Lubomír, Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Miriam NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ, Pavel KOUŘIL a Pavel STABRAVA. Diagenetic Changes of Calcified Tissues. Application of LAICPMS and FTIR. In Bone Workshop 2012. 2012.
  4. ŠABATOVÁ, Klára, Eliška KAZDOVÁ, Petr KOČÁR, Martin KUČA, Miriam NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ, Lubomír PROKEŠ, Sandra SÁZELOVÁ a František TRAMPOTA. Ein Befund mit neolithischen Plastiken aus Těšetice-Kyjovice, Mähren : Fundverteilungsanalyse. In Link, Thomas; Schimmelpfennig, Dirk. Taphonomische Forschungen (nicht nur) zum Neolithikum. Fokus Jungsteinzeit 3. Kerpen-Loogh: Welt und Erde Verlag, 2012. s. 201-219. ISBN 978-3-938078-12-9.
  5. VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Michaela, Lubomír PROKEŠ, Jindřich KYNICKÝ, Kateřina ŠTĚPÁNKOVÁ, Michaela VAŇKOVÁ, Tomáš VACULOVIČ a Viktor KANICKÝ. Elemental mapping of urinary calculi fragments by laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry and electron microprobe analysis. ICP Information Newsletter, Inc. Hadley: ICP Information Newsletter, Inc., 2012, roč. 37, č. 9, s. 1448-1449. ISSN 0161-6951.
  6. VÍTKOVÁ, Gabriela, Karel NOVOTNÝ, Lubomír PROKEŠ, Aleš HRDLIČKA, Jozef KAISER, Jan NOVOTNÝ, Radomír MALINA a David PROCHAZKA. Fast identification of biominerals by means of stand-off laser-induced breakdown spectroscopy using linear discriminant analysis and artificial neural networks. Spectrochimica Acta B. Oxford, UK: Elsevier, 2012, roč. 73, JUL, s. 1-6. ISSN 0584-8547. doi:10.1016/j.sab.2012.05.010.
  7. KUČA, Martin, Josef Jan KOVÁŘ, Miriam NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ, Petr ŠKRDLA, Lubomír PROKEŠ, Miroslav VAŠKOVÝCH a Zdeněk SCHENK. Chronologie neolitu na Moravě : předběžné výsledky. Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, 2012, roč. 53, č. 1, s. 51-64. ISSN 1211-7250.
  8. ŠVIHLOVÁ, Katarína, Lubomír PROKEŠ, Dana SKÁCELOVÁ, Eladia Maria PEŇA MÉNDEZ a Josef HAVEL. Laser ablation synthesis of new gold tellurides and adsorption on plasma treated glass or silica surfaces. Laser desorption ionisation time-of-flight mass spectrometry. In Potential and Applications of Surface Nanotreatment of Polymers and Glass: Book of Extended Abstracts. Conference PASNPG. Brno: Masaryk University, 2012. s. 106-108. ISBN 978-80-210-5979-5.
  9. KANICKÝ, Viktor, Karel NOVOTNÝ, Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Tomáš VACULOVIČ, Aleš HRDLIČKA a Lubomír PROKEŠ. Laser-assisted plasma spectrometry techniques - development and applications. In European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS 2012. 2012. ISBN 978-80-223-3292-7.
  10. KUČA, Martin, Josef Jan KOVÁŘ, Miriam NÝVLTOVÁ-FIŠÁKOVÁ, Petr ŠKRDLA, Lubomír PROKEŠ a Miroslav VAŠKOVÝCH. Links between social changes and climatic events during the Neolithic. 2012.
  11. PETŘÍK, Jan, Lubomír PROKEŠ, David HUMPOLA, Zuzana FAJKOŠOVÁ, Martin KUČA, Klára ŠABATOVÁ a Eliška KAZDOVÁ. Pedogeochemical investigation of the Bell Beaker Culture graves from sites Hodonice and Těšetice-Kyjovice, South Moravia. In Kolář, J. - Trampota, F. Theoretical and Methodological Considerations in Central European Neolithic Archaeology Proceedings of the ‘Theory and Method in Archaeology of the Neolithic (7th - 3rd millennium BC)’ conference held in Mikulov, Czech Republic, 26th – 28th of October 20. Oxford: Archaeopress, 2012. s. 45-64. ISBN 978-1-4073-0908-8.
  12. HUŠKOVÁ, Simona, Tomáš VACULOVIČ, Lubomír PROKEŠ, Antonín PŘICHYSTAL a Viktor KANICKÝ. PROVENANCE STUDY OF ARCHAEOLOGICAL RAW MATERIAL USING LA-ICP-MS. In European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS 2012, XXth Slovak - Czech Spectroscopic Conference. 2012. ISBN 978-80-223-3292-7.
  13. PROKEŠ, Lubomír. Prvková analýza dolnověstonické populace Na Pískách. In I. Jarošová; M. Fojtová; Z. Tvrdý. Antropologická analýza raně středověké populace z Dolních Věstonic - Na Pískách. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2012. s. 121-132. ANTHROPOS 34. ISBN 978-80-7028-394-3.
  14. PROKEŠ, Lubomír. Tafonomický výzkum na pohřebišti Hoštice I. In Andrea Matějíčková; Petr Dvořák. Pohřebiště z období zvoncovitých pohárů na trase dálnice D1 Vyškov - Modřice. první. Brno: ÚAPP Brno, 2012. s. 97-111. Pravěk Supplementum 24. ISBN 978-80-86399-84-3.
  15. PROKEŠ, Lubomír, Aleš HRDLIČKA, Anna VITEŠNÍKOVÁ, Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Gabriela VÍTKOVÁ, Karel NOVOTNÝ, Jozef KAISER a Viktor KANICKÝ. Visualization and Classification of Laser Spectrometry Results with some Multivariate Statistical Methods. ICP Information Newsletter. Ramon Barnes, 2012, roč. 37, č. 9, s. 1435-1436. ISSN 0161-6951.
  16. KUČA, Martin, Josef Jan KOVÁŘ, Miriam NÝVLTOVÁ-FIŠÁKOVÁ, Petr ŠKRDLA, Lubomír PROKEŠ a Miroslav VAŠKOVÝCH. Vztah proměn společnosti a klimatických eventů v neolitu. In 31. Otázky neolitu a eneolitu našich zemí Dobřany u Plzně. 2012.

  2011

  1. KUČA, Martin, Petr MATĚJEC a Lubomír PROKEŠ. Alternative ways of representing archaeological finds recorded using manual GPS devices. Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, Brno, 2011, roč. 52, č. 1, s. 43-49. ISSN 1211-7250.
  2. HRDLIČKA, Aleš, Viktor KANICKÝ, Vítězslav OTRUBA, Karel NOVOTNÝ, Lubomír PROKEŠ, Tomáš VACULOVIČ, Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Jozef KAISER, David PROCHAZKA, Jan NOVOTNÝ a Radomír MALINA. Analysis of solid samples surfaces with laser ablation. In Potential and applications of surface nanotreatment of polymer and glass. Book of extended abstracts. 2011.
  3. VITEŠNÍKOVÁ, Anna, Aleš HRDLIČKA, Jozef KAISER, Lubomír PROKEŠ, Karel NOVOTNÝ, Viktor KANICKÝ, David PROCHAZKA, Jan NOVOTNÝ a Radomír MALINA. Bone Remains Contamination Characterisation Using Laser-Induced Breakdown Spectroscopy. In EMSLIBS 2011. 2011.
  4. NOVOTNÝ, Karel, Aleš HRDLIČKA, Jozef KAISER, Gabriela VÍTKOVÁ, Lanxiang SUN, ZhiBo CONG, Lubomír PROKEŠ, Jan NOVOTNÝ, Radomír MALINA, David PROCHAZKA a Hana TOMANČÍKOVÁ. Classification of brick samples by remote laser-induced breakdown spectroscopy - comparative study. In Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXVII. 2011. ISBN 978-85-8006-046-1.
  5. VÍTKOVÁ, Gabriela, Karel NOVOTNÝ, Jozef KAISER, Aleš HRDLIČKA, Laxiang SUN, Z. CONG, Y. XING, Lubomír PROKEŠ, Jan NOVOTNÝ, Radomír MALINA, David PROCHAZKA a Hana TOMANČÍKOVÁ. Comparative Study of Brick Samples Using Two, Echelle-Spectrometer Based Remote Laser-Induced Breakdown Spectroscopy Systems. In North American Symposium on LIBS. 2011.
  6. VÍTKOVÁ, Gabriela, Karel NOVOTNÝ, Lubomír PROKEŠ, Aleš HRDLIČKA a Jozef KAISER. Cultural heritage applications of stand-off Laser-Induced Breakdown Spectroscopy. In 5th International Petroarchaeological Workshop. 2011.
  7. KUČA, Martin, Petr MATĚJEC a Lubomír PROKEŠ. Další možnosti zobrazování zaměřených archeologických nálezů v mapových podkladech. 2011.
  8. HLAVICA, Michal, Jan PETŘÍK, Lubomír PROKEŠ a Klára ŠABATOVÁ. Evaluation of Phosphate Analysis and the Brongers Method of Detecting Decomposed Wood, Human Tissue and Organic Goods in a Bell Beaker Grave at Těšetice-Kyjovice, Czech Republic. Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology (IANSA). Olomouc: Archeological Centre Olomouc, 2011, č. 2, roč. 2, s. 85-94. ISSN 1804-848X.
  9. WEIDLICH, Tomáš a Lubomír PROKEŠ. Facile dehalogenation of halogenated anilines and their derivatives using Al-Ni alloy in alkaline aqueous solution. Central European Journal of Chemistry. Versita, Springer-Verlag, 2011, roč. 9, č. 4, s. 590-597. ISSN 1895-1066.
  10. PROKEŠ, Lubomír, Veronika KONEČNÁ, Aleš HRDLIČKA, Jozef KAISER, Karel NOVOTNÝ, Viktor KANICKÝ, David PROCHAZKA a Radomír MALINA. Identification of metallic artifacts and corrosion or contaminant layers on their surfaces using double pulse laser-induced breakdown spectroscopy. In Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXVII. 2011. ISBN 978-85-8006-046-1.
  11. PROKEŠ, Lubomír, Markéta PROCHÁZKOVÁ, Martin KUČA, David PARMA, Pavel FOJTÍK a David HUMPOLA. Identifikace tmavých smolných hmot z neolitických nálezů na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická. (Studia minora Facultatis philosophicae universitatis brunensis. Series archaeologica.). Brno: Ústav archeologie a muzeologie, FF MU, 2011, M 14-15, č. 1, s. 113-130. ISSN 1211-6327.
  12. KAZDOVÁ, Eliška, Martin KUČA, Klára ŠABATOVÁ, František TRAMPOTA, Lubomír PROKEŠ, Martin HLOŽEK, Jan KOLÁŘ a Jan PETŘÍK. Kyjovice (okr. Znojmo). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2011, roč. 52, č. 1, s. 180-182. ISSN 1211-7250.
  13. HUŠKOVÁ, Simona, Lenka VOŽDOVÁ, Lubomír PROKEŠ, Tomáš VACULOVIČ, Antonín PŘICHYSTAL a Viktor KANICKÝ. LA-ICP-MS as a technique for the quantitative determination of major, minor and trace elements in silicate rock samples – a preliminary study. In 5th Petroachaeological Workshop. 2011.
  14. OLIVÍK, Jan, Lubomír PROKEŠ a Jan PETŘÍK. Morfometrická analýza silicitových šipek v programu R. In Počítačová podpora v archeologii, 10. ročník, Dalešice, 18.-20. 5. 2011. 2011.
  15. MATOUŠEK, Jakub, Martin KUČA, Lubomír PROKEŠ a Jitka ŠTOHANDLOVÁ. Povrchová prospekce mikroregionu Únanovky. In Člověk a jeho životní prostředí v pravěku mikroregionu Těšetice-Kyjovice ve srovnání s dalšími vybranými regiony. 2011.
  16. KANICKÝ, Viktor, Lubomír PROKEŠ, Linda ZAORÁLKOVÁ, Aleš HRDLIČKA, Tomáš VACULOVIČ, Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Antonín PŘICHYSTAL, Andrew Zed MASON a Hector NEFF. Provenance study of obsidian artifacts and raw materials by laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry using multivariate statistical analysis. 2011.
  17. VITEŠNÍKOVÁ, Anna, Lubomír PROKEŠ, Miriam NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ, Eva DROZDOVÁ, Pavel KOUŘIL a Pavel STABRAVA. Studium degradace kosterních pozůstatků pomocí infračervené spektrometrie. 2011. ISBN 978-80-86224-83-1.
  18. HUŠKOVÁ, Simona, Miriam NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ, Omar ŠERÝ, Michaela RAČANSKÁ a Lubomír PROKEŠ. Využití DNA analýzy pro detekci M. tuberculosis u kosterních pozůstatků (poster). In 7. ročník konference evironmentální archeologie. 2011.
  19. VACULOVIČ, Tomáš, Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Lubomír PROKEŠ, Aleš HRDLIČKA, Andrew MASON, Hector NEFF, Antonín PŘICHYSTAL a Viktor KANICKÝ. Využití hmotnostní spektrometrie indukčně vázaného plazmatu s laserovou ablací (LA-ICP-MS) pro studium provenience obsidiánů. 2011.

  2010

  1. KANICKÝ, Viktor, Lubomír PROKEŠ, Linda ZAORÁLKOVÁ, Aleš HRDLIČKA, Tomáš VACULOVIČ, Antonín PŘICHYSTAL, Michaela GALIOVÁ a Karel NOVOTNÝ. Application of laser ablation-based methods and multivariate statistics to provenance studies of artefacts. In 2010 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies. 2010.
  2. WEIDLICH, Tomáš, Lubomír PROKEŠ, Aleš RŮŽIČKA a Zdeňka PADĚLKOVÁ. Condensation of aromatic aldehydes with N,N-dimethylacetamide in presence of dialkyl carbonates as dehydrating agents. Monatshefte fuer Chemie, Chemical Monthly. Wien: Springer-Verlag, 2010, roč. 141, č. 2, s. 205-211, 6 s. ISSN 0026-9247.
  3. HRDLIČKA, Aleš, Lubomír PROKEŠ, Alice STAŇKOVÁ, Karel NOVOTNÝ, Anna VITEŠNÍKOVÁ, Viktor KANICKÝ, Vítězslav OTRUBA, Jozef KAISER, Jan NOVOTNÝ, Radomír MALINA a Kateřina PÁLENÍKOVÁ. Development of a remote laser-induced breakdown spectroscopy system for investigation of calcified tissue samples. Applied Optics. USA: Optical Society of America, 2010, roč. 49, č. 13, s. C16-C20, 5 s. ISSN 0003-6935.
  4. KUČA, Martin, František TRAMPOTA, Eliška KAZDOVÁ, Lubomír PROKEŠ, Jan PETŘÍK, Jan KOLÁŘ a Zuzana FAJKOŠOVÁ. Kyjovice (okr. Znojmo) Sutny. Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2010, roč. 51, 1-2, s. 315-318. ISSN 1211-7250.
  5. GALIOVÁ, Michaela, Jozef KAISER, Francisco FORTES, Karel NOVOTNÝ, Radomír MALINA, Lubomír PROKEŠ, Aleš HRDLIČKA, Tomáš VACULOVIČ, Miriam NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ, Jiří SVOBODA, Viktor KANICKÝ a Javier LASERNA. Multielemental analysis of prehistoric animal teeth by laser-induced breakdown spectroscopy and laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry. Applied Optics. USA: Optical Society of America, 2010, roč. 49, č. 13, s. "C191"-"C199", 9 s. ISSN 0003-6935.
  6. PROKEŠ, Lubomír a Pavla MUSILOVÁ. Pokus o aplikaci infračervené spektrometrie (FTIR) k analýze vápnitého materiálu z pecí z doby římské z Hrubé Vrbky a Mikulovic. In Ján Beljak, Gertrúda Březinová, Vladimír Varsik. Archeológia barbarov 2009. Nitra: Archeologický Ústav SAV Nitra, 2010. 9 s. ISBN 978-80-89315-24-6.
  7. WEIDLICH, Tomáš, Anna KREJČOVÁ a Lubomír PROKEŠ. Study of dehalogenation of halogenoanilines using Raney Al-Ni alloy in aqueous medium at room temperature. Monatshefte fuer Chemie, Chemical Monthly. Wien: Springer-Verlag, 2010, roč. 141, č. 9, s. 1015-1020. ISSN 0026-9247.
  8. GHERDÁN, Katalin, Mária TÓTH, Katalin HERBICH, Mária HAJNALOVÁ, Martin HLOŽEK, Lubomír PROKEŠ, Judit MIHÁLY a Tünde HORVÁTH. Természettudományos megfigyelések a középső és késő rézkori kultúrák fazekasáruin Balatonősződ – Temetői Dűlő lelőhelyen. Archeometriai Műhely. Magyar Nemzeti Múzeum, 2010, roč. 7, č. 1, s. 83-104. ISSN 1786-271X.
  9. KUČA, Martin, Eliška KAZDOVÁ, Šárka HLADILOVÁ, Miriam NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ a Lubomír PROKEŠ. Těšetice-Kyjovice 7. Osídlení kultury s moravskou malovanou keramikou mezi příkopem a vnější palisádou rondelu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 268 s. Těšetice-Kyjovice 7. ISBN 978-80-210-5243-7.

  2009

  1. PROKEŠ, Lubomír. Analysis of the organic substance adhered on a Late Eneolithic silicite artifact from Dolní Sukolom. In Kopacz J., Přichystal A., Šebela L.: Lithic Chipped Industry of the Bell Beaker Culture in Moravia and its East-Central European Context. 1. vyd. Kraków - Brno: Polska Akademia Umiejetności - Archeologický ústav AVČR Brno, 2009. s. 271-274. ISBN 978-83-60183-99-1.
  2. NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ, Miriam, Michaela GALIOVÁ, Jozef KAISER, Francisco Javier FORTES, Karel NOVOTNÝ, Radomír MALINA, Tomáš VACULOVIČ, Lubomír PROKEŠ, Aleš HRDLIČKA, Jiří SVOBODA a Javier LASERNA. Bear diet, seasonality and migration based on chemical multielemental teeth analyses. In 15TH INTERNATIONAL CAVE BEAR SYMPOSIUM. 2009.
  3. NÝVLTOVÁ-FIŠÁKOVÁ, Miriam, Michaela GALIOVÁ, Jozef KAISER, Francisco FORTES, Karel NOVOTNÝ, Radomír MALINA, Lubomír PROKEŠ, Aleš HRDLIČKA, Tomáš VACULOVIČ a Javier LASERNA. Bear diet, seasonality and migration based on chemical multielemental teeth analysis. Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 2009, roč. 50, 1-2, s. 28-35. ISSN 1211-7250.
  4. KANICKÝ, Viktor, Ivona HUBOVÁ, Markéta HOLÁ, Tomáš VACULOVIČ, Jiří PINKAS, Lubomír PROKEŠ a Ilse STEFFAN. Laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry analysis of agricultural soils using the sol-gel technique of pellet preparation. In European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry 2009, Book of Abstracts. 2009.
  5. WEIDLICH, Tomáš, Anna KREJČOVÁ a Lubomír PROKEŠ. Study of reactivity of 4-halogenoanilines with metals and metalic alloys in alkaline aqueous solution at room temperature. Scientific papers of the University of Pardubice. Series A, Faculty of chemical technology. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009, roč. 15, č. 1, s. 129-136. ISSN 1211-5541.
  6. SLOBODNÍK, Marek, Rostislav MELICHAR, Ronald BAKKER a Lubomír PROKEŠ. Typy organických fluid pražské synformy barrandienu mobilizované během variské tektogeneze. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008. Praha: ČGS, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 30-32. ISSN 0514-8057.

  2008

  1. WEIDLICH, Tomáš, Lubomír PROKEŠ, František SOCHA a Petr VAREČKA. Ethylace fenolů s využitím diethylkarbonátu, recyklace rozpouštědel a nakládání s odpadními vodami. In Aprochem 2008. 2008. ISBN 978-80-02-02010-3.
  2. KANICKÝ, Viktor, Markéta HOLÁ, Tomáš VACULOVIČ, Karel NOVOTNÝ, Aleš HRDLIČKA, Lubomír PROKEŠ, Veronika KONEČNÁ, Ivona HUBOVÁ, Linda ZAORÁLKOVÁ, Marie PIŠTĚKOVÁ a Vítězslav OTRUBA. Laser ablation inductively coupled plasma spectrometry in the analysis of selected types of powdered and compact samples. In 9th European Workshop on Laser Ablation in Elemental and Isotopic Analysis. Praha: Centre for Geobiology at University of Bergen, 2008. s. 44.
  3. HRDLIČKA, Aleš, Lubomír PROKEŠ, Karel NOVOTNÝ, Veronika KONEČNÁ, Viktor KANICKÝ a Vítězslav OTRUBA. Spatially resolved laser induced breakdown spectroscopy in orthogonal double pulse configuration and laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry of archaeological findings. Chemické listy. 2008, roč. 102/2008, č. 16, s. s1372−s1375, 4 s. ISSN 1213-7103.
  4. HRDLIČKA, Aleš, Lubomír PROKEŠ, Karel NOVOTNÝ, Viktor KANICKÝ a Vítězslav OTRUBA. Spatially resolved laser induced breakdown spectroscopy of archaeological findings in orthogonal double pulse configuration. In 2nd Central European Symposium on Plasma Chemistry - Book of Extended Abstracts. Brno: Masaryk University, Brno, 2008. s. 148-149.
  5. HRDLIČKA, Aleš, Lubomír PROKEŠ, Veronika KONEČNÁ, Karel NOVOTNÝ, Viktor KANICKÝ a Vítězslav OTRUBA. Surface mapping of archaeological objects using laser ablation inductively coupled plasma mass spectroscopy (LA-ICP-MS) and double pulse laser induced breakdown spectroscopy (LIBS). In 9th European Workshop on Laser Ablation in Elemental and Isotopic Analysis. Praha: Centre for Geobiology at University of Bergen, 2008. s. 44.

  2007

  1. PROKEŠ, Lubomír a Martin HLOŽEK. Identification of Some Adhesives and Wood Pyrolysis Products of Archaeological Origin by Direct Inlet Mass Spectrometry. Chemia Analityczna (Warsaw). 2007, roč. 52, č. 52, s. 700-713. ISSN 0009-2223.
  2. KANICKÝ, Viktor, Tomáš VACULOVIČ, Alice STAŇKOVÁ, Lubomír PROKEŠ, Veronika KONEČNÁ a Karel NOVOTNÝ. Lokální analýza slitin, povrchů a objektů kulturního dědictví plazmovou spektrometrií s využitím laseru. In 37. mezinárodní konference Defektoskopie 2007. Praha: Česká společnost pro nedestruktivní testování, 2007. s. 305-310. ISBN 978-80-214-3504-9.
  3. KUČA, Martin, Milan VOKÁČ a Lubomír PROKEŠ. Mohelno (okr. Třebíč). Přehled výzkumů 48. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2007, roč. 48, č. 1, s. 347-347. ISSN 1211-7250.
  4. KUČA, Martin, Milan VOKÁČ a Lubomír PROKEŠ. Mohelno (okr. Třebíč). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2007, roč. 48, č. 1, s. 316-316. ISSN 1211-7250.
  5. PROKEŠ, Lubomír. Posmrtné změny a jejich význam při interpretaci pohřebního ritu (ke vztahu mezi archeologií a forenzními vědami). 1. vyd. Brno: ÚAM FF MU Brno, 2007. 50 s. Archaeol. mediaev. Moraviana et Silesiana, Suppl 1. ISBN 978-80-239-9599-2.
  6. KANICKÝ, Viktor, Tomáš VACULOVIČ, Markéta HOLÁ, Lubomír PROKEŠ, Veronika KONEČNÁ a Karel NOVOTNÝ. Přímá analýza pevných látek plazmovou spektrometrií s využitím laseru. In Anorganická analýza v životním prostředí, sborník přednášek ze semináře. Český Těšín: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 2007. s. 73-78. ISBN 978-80-86380-41-4.

  2006

  1. PROKEŠ, Lubomír a Martin HLOŽEK. Analýza zbytků zuhelnatělé organické hmoty na starohradištních artefaktech z Kosoře. In Vita archaeologica. Sborník Víta Vokolka. Hradec Králové - Pardubice: Muzeum východních Čech - Východočeské muzeum, 2006. s. 167-170. ISBN 80-85031-68-X.
  2. DROZDOVÁ, Eva. Dietrichsteinové z Mikulova. Výledky antröpologického výzkumu vybraných příslušníků rodu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 271 s. Masarykova univerzita svazek 1. ISBN 80-210-4065-3.
  3. PROKEŠ, Lubomír a Jitka HEGROVÁ. Chemická analýza kosterních pozůstatků příslušníků knížecí rodiny Dietrichsteinů. In Drozdová E.: Dietrichsteinové z Mikulova. Výsledky antropologického výzkumu vybraných příslušníků rodu. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 177-197. ISBN 80-210-4065-3.
  4. PROKEŠ, Lubomír. Identifikace archeologických adheziv hmotnostní spektrometrií. In Aktuální otázky archeologie v regionu severně od Dunaje, Hrušovany nad Jevišovkou, 5.-6. 10. 2006. 2006.
  5. FOJTÍK, Pavel a Lubomír PROKEŠ. Pohřby těhotných žen a fenomém posmrtného "porodu v rakvi". Nález z Prostějova, Okružní ulice, v archeologických analogiích a medicínských souvislostech. Pravěk N.Ř. Brno: ÚAPP Brno, 2006, roč. 14 (2004), s. 225-236. ISSN 80-86399-05-2.

  2005

  1. JANOUŠKOVÁ, Eva, Miroslava KRBŮŠKOVÁ, Irena ŘEHŮŘKOVÁ, Michaela KLÍMOVÁ, Lubomír PROKEŠ a Jiří RUPRICH. Determination of chlordane in foods by gas chromatography. Food Chemistry. 2005, roč. 93, č. 1, s. 161-169. ISSN 0308-8146.
  2. PROKEŠ, Lubomír, Aleš HRDLIČKA, Eva DROZDOVÁ a Viktor KANICKÝ. Postmortální chemické změny kosterních pozůstatků z Dietrichsteinské hrobky v Mikulově. Česká antropologie. Olomouc: Česká společnost antropologická, 2005, roč. 2005, č. 55, s. 92-94. ISSN 0862-5085.
  3. HEGROVÁ, Jitka, Lubomír PROKEŠ, Eva DROZDOVÁ, Josef BLÁHA a Viktor KANICKÝ. Prvková analýza vlasů z období středověku a raného novověku. Česká antropologie. Olomouc: Česká společnost antropologická, 2005, roč. 2005, č. 55, s. 42-44. ISSN 0862-5085.

  2004

  1. PROKEŠ, Lubomír, Michaela VYSTRČILOVÁ, Andrej SHBAT, Viktor KANICKÝ a Vítězslav OTRUBA. Chemická analýza kosterních pozůstatků z františkánského kláštera v Uherském Hradišti (Příspěvek k identifikaci pozůstatků biskupa Jana Filipce). In Ve službách archeologie V. Brno, 2004. s. 259-269. ISBN 80-7275-051-8.
  2. PROKEŠ, Lubomír, Eva JANOUŠKOVÁ, Miroslava KRBŮŠKOVÁ, Michaela KLÍMOVÁ, Irena ŘEHŮŘKOVÁ a Jiří RUPRICH. The monitoring of indicator polychlorinated biphenyls in fish products in 1999-2003in the Czech republic. Advances and Applications of Chromatography in Industry. Bratislava: Central European Group for Separation Sc, 2004, roč. 2004, s. M07, 1 s. ISSN 1335-8413.

  2003

  1. KANICKÝ, Viktor, Karel NOVOTNÝ, Markéta HOLÁ, Tomáš VACULOVIČ, Aleš HRDLIČKA, Lubomír PROKEŠ, Miloš HALÚZKA a Vítězslav OTRUBA. Prvková analýza pevných vzorků plazmovou spektrometrií s využitím laseru. In Sborník abstrakt 12. Spektroskopické konference. Praha: Spektroskopická Společnost Jana Marka Marci, 2003. s. 21-21.

  2002

  1. HRDLIČKA, Aleš a Lubomír PROKEŠ. An application of routine software tools in the field of optical emission spectrometry - common laser ablation and plasma diagnostics. In Chemometrics VI. Brno, 2002. s. P38, 1 s. ISBN 80-210-2918-8.
  2. PROKEŠ, Lubomír a Aleš HRDLIČKA. Analýza kosterních pozůstatků metodami plazmové spektrometrie - dosavadní výsledky a perspektivy. Ceská antropologie. Olomouc: Česká společnost antropologická, 2002, roč. 52, s. 52-53. ISSN 0862-5085.
  3. PROKEŠ, Lubomír, Viktor KANICKÝ a Vítězslav OTRUBA. Elemental analysis of the skeletal remains of two Moravian population groups from the Great Migration Period. Chemické listy. 2002, roč. 96, Symposia, s. S308, 4 s. ISSN 0009-2770.

  2001

  1. PROKEŠ, Lubomír, Vítězslav OTRUBA a Viktor KANICKÝ. ICP-AES analýza kosterních pozůstaků z archeologických výzkumů. In Anorganická analýza v životním prostředí. 1. vyd. Český Těšín: 2 THETA, 2001. s. 32-40. ISBN 80-86380-09-2.

  2000

  1. VOKÁČ, Milan, Martin KUČA a Lubomír PROKEŠ. Březník (okr. Třebíč). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, 2000, roč. 42, č. 1, s. 131. ISSN 1211-7250.

  1999

  1. JANDERA, Pavel, David KOMERS, Lukáš ANDĚL a Lubomír PROKEŠ. Fitting competitive adsorption isotherms to the distribution data in normal phase systems with binary mobile phases. Journal of Chromatography A. 1999, roč. 831, č. 2, s. 131 -148. ISSN 0021-9673.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 2. 2024 13:29