Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. WILDMANNOVÁ, Mirka. členka Kontrolní Rady Grantové agentury České republiky. Grantová agentura České republiky, 2019 - 2019.
 2. WILDMANNOVÁ, Mirka. Kvalita života seniorů. In Kvalita života seniorů. první. Brno: Centrum JARNÍ, o.p.s., 2019. s. 1-64. 1. ISBN 978-80-905683-5-8.
 3. WILDMANNOVÁ, Mirka a Kristýna ZÁRUBOVÁ. Od sociálních inovací k advokacii (se zaměřením na město Brno). In Ing. Viktorie Klímová, Ph.D. ,Ing Vladimír Žítek, Ph.D. XXII. International Colloquium on Regional Sciences. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2019. s. 724-731. ISBN 978-80-210-9268-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9268-2019-91.
 4. WILDMANNOVÁ, Mirka. „Síťování stakeholderů v oblasti sociální ekonomiky a uplatnění znevýhodněných skupin s důrazem na OZP na pracovním trhu“. první. Brno: Komora sociálních podniků, Jihomoravský kraj, 2019. 63 s. 1. ISBN 978-80-905683-6-5.
 5. WILDMANNOVÁ, Mirka. Social Policy After the Financial Crisis. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy : the Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe. NISPAcee - Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe, 2019, roč. 12, č. 1, s. 223-226. ISSN 1337-9038. doi:10.2478/nispa-2019-0011.
 6. WILDMANNOVÁ, Mirka. SOUVISLOSTI TECHNOLOGICKÝCH INOVACÍ A SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ. In Tomáš Löster, Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. Reproduction of Human Capital - mutual links and connections. první. Praha: University of Economics, Prague, 2019. s. 453-463. ISBN 978-80-245-2329-3.
 7. KOTÝNKOVÁ, Magdaléna a Mirka WILDMANNOVÁ. The Changing European Labour Market and its Consequences on Social Expenditure System. In Petra Dvořáková. Proceedings of the 23rd International Conference: Current Trends in Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2019. s. 115-121. ISBN 978-80-210-9257-0.
 8. KOTÝNKOVÁ, Magdaléna a Mirka WILDMANNOVÁ. What welfare state development can be expected in the future? In Tomáš Löster, Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. Reproduction of Human Capital - mutual links and connections. Praque: University of Economics, 2019. s. 202 - 210. ISBN 978-80-245-2329-3.
 9. 2018

 10. WILDMANNOVÁ, Mirka a Vendula NOVÁČKOVÁ. Aktuální trendy v zaměstnávání vězňů. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií o.p.s., 2018, roč. 15, 2/2018, s. 130 - 139. ISSN 1214-4967.
 11. WILDMANNOVÁ, Mirka. Barriers and opportunities for the development of social entrepreneurship: Case Study of Czech Republic. Journal of Economic and Social Development. Bologna: Filodiritto Publisher, 2018, roč. 5/1, první, s. 51-58. ISSN 1849-6628.
 12. WILDMANNOVÁ, Mirka. HOW TO SUPPORT SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AT THE REGIONAL LEVEL? In Loster, T; Langhamrova, J; Vrabcova, J. 10th International Scientific Conference on Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connections (RELIK). Praha: OECONOMICA PUBLISHING HOUSE, UNIV ECONOMICS, PRAGUE, 2018. s. 491-502. ISBN 978-80-245-2238-8.
 13. WILDMANNOVÁ, Mirka. How to Support the Development fo Social Business? In Eva Ardielli. Development and Administration of Border Areas of the Czech Republic and Poland, Conference Proceedings. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2018. s. 302-310. ISBN 978-80-248-4229-5.
 14. WILDMANNOVÁ, Mirka. Jaké jsou možnosti rodin s dětmi na trhu práce? In Mgr. Vladimír Barák. Sociální politika 2018 - hodnoty, vize, trendy. první. Praha: OECONOMICA, 2018. s. 109 - 116. ISBN 978-80-245-2291-3.
 15. KOTÝNKOVÁ, Magdaléna a Mirka WILDMANNOVÁ. PUBLIC EXPENDITURE IN THE LIGHT OF THE GRADUAL CHANGES IN THE EUROPEAN LABOUR MARKET. In Stejskal, J., Křupka, J. PUBLIC ADMINISTRATION 2018. 1. vyd. Pardubice: Pardubice: University of, 2018. s. 117-125. ISBN 978-80-7560-161-2.
 16. WILDMANNOVÁ, Mirka. Sociální inovace jako základní prvek rozvoje sociálního podniku. In Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vyd. Brno: MUNI PRESS, 2018. s. 740-747. ISBN 978-80-210-8969-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8970-2018-98.
 17. WILDMANNOVÁ, Mirka. Vzdělávání vedoucích úředníků - zvláštní část. Praha: RENTEL a.s., 2018. 32 s.
 18. WILDMANNOVÁ, Mirka. WHAT BARRIERS PREVENT SOCIAL ENTERPRISES FROM IMPLEMENTING INNOVATION? Socioekonomické a humanitní studie. Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - Ambis, a.s., 2018, roč. 8, 2/2018, s. 61-72. ISSN 1804-6797.
 19. WILDMANNOVÁ, Mirka. WORK-LIFE BALANCE IN THE PRACTICE OF PUBLIC ADMINISTRATION. In Tomáš Löster, Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. RELIK 2018. 1. vyd. Praha: VŠE Praha, 2018. s. 435-445. ISBN 978-80-245-2281-4.
 20. 2017

 21. WILDMANNOVÁ, Mirka. BARRIERS AND POTENTIAL CHALLENGES IN THE DEVELOPMENT OF SOCIAL BUSINESSES IN THE CZECH REPUBLIC. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration. Pardubice: University of Pardubice, 2017, roč. 25, č. 2, s. 234-243. ISSN 1211-555X.
 22. WILDMANNOVÁ, Mirka. Barriers to the Development of the Operations of Social Enterprises in the Czech Republic. In Matějová, L. Proceedings of the 21st International Conference Current Trends in Public Sector. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 418-424. ISBN 978-80-210-8448-3.
 23. WILDMANNOVÁ, Mirka. Jak Česko (ne)dohání západni Evropu. In Odborná debata. 2017.
 24. WILDMANNOVÁ, Mirka. JAK PODPOROVAT SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ NA KRAJSKÉ ÚROVNI? In Tomáš Löster, Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. Sborník příspěvků z 10. ročníku mezinárorní vědecké konference RELIK 2017. Prague: University of Economics, Prague, 2017. s. 491-502. ISBN 978-80-245-2238-8.
 25. WILDMANNOVÁ, Mirka. Příklady dobré praxe sociálních inovací v projektech s mezinárodním přesahem. In Sociální podnikání a sociální inovace v praxi. 2017.
 26. WILDMANNOVÁ, Mirka. Social Innovations in Practice? Case study in Czech Republic. In Public Economics and Administration 2017. Proceedings of the 12th International Scientific Conference. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava, 2017. s. 370-375. ISBN 978-80-248-4131-1.
 27. WILDMANNOVÁ, Mirka. Sociální bydlení. In Samosprávy 2017 - sdružení územních samospráv. 2017.
 28. WILDMANNOVÁ, Mirka. Sociální inkubátor jako nástroj rozvoje regionální a inovační politiky. In Ing. Viktorie Klímová, Ph.D. a Ing Vladimír Žítek, Ph.D. 20TH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON REGIONAL SCIENCES. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 444-450. ISBN 978-80-210-8586-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-57.
 29. WILDMANNOVÁ, Mirka. Sociální podniky při řešení zaměstnanosti znevýhodněných osob na trhu práce. In Sociální podnikání. 2017.
 30. 2016

 31. WILDMANNOVÁ, Mirka. Blank spots in social business activities (case study at the local level). In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 20th International Conference. 20. vyd. Brno: Masaryk University, 2016. s. 432-440. ISBN 978-80-210-8082-9.
 32. WILDMANNOVÁ, Mirka. CESTA OD SOCIÁLNÍ EKONOMIKY K SOCIÁLNÍMU PODNIKÁNÍ V ČR. In EUBA Bratislava. 25 let transformace centrálně plánovaných ekonomik: zkušenosti a perspektivy. 1. vyd. Bratislava: EUBA Bratislava, 2016. 12 s.
 33. WILDMANNOVÁ, Mirka. Cílové skupiny sociálního podnikání. In Sociální ekonomika a společenská odpovědnost v praxi. Brno: Garance Brno, spol. s r.o., 2016. s. 2-7. MK R E 22657.
 34. WILDMANNOVÁ, Mirka a Milan VENCLÍK. Hnací síly a bariéry úspěchu inovačních technologií v ČR. In Klímová, V., Žítek V. 19th International Colloquium on Regional Sciences. 1. vyd. Brno: MASARYKOVA UNIV, ZEROTINOVO NAM 9, BRNO 601 77, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 333-340. ISBN 978-80-210-8273-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-42.
 35. WILDMANNOVÁ, Mirka. HUMAN CAPITAL - BASIC ELEMENT OF THE SUCCESS OF INNOVATION TECHNOLOGIES. In Slavíčková, P.. Knowledge for Market Use 2016: Our Interconnected and Divided World. 1. vyd. Olomouc: Societas Scientiarum Olomucensis II, 2016. s. 593-599. ISBN 978-80-87533-14-7.
 36. WILDMANNOVÁ, Mirka. Kongresový cestovní ruch v ČR: hnací síly a bariéry. In Kolektiv autorů. Region in the Development of Society 2016. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. s. 1065-1072. ISBN 978-80-7509-459-9.
 37. WILDMANNOVÁ, Mirka. Prof. Doc. Ing. Yvonne Strecková, CSc. (1934–2006). In UNIVERSITAS. první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 56. 01. ISSN 1211-3387.
 38. WILDMANNOVÁ, Mirka a Milan VENCLÍK. Realizace procesu inovačních technologií v Jihomoravském kraji. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 49, 01/49, s. 17-22. ISSN 1211-3387.
 39. ŠPAČEK, David, Milan Jan PŮČEK, Juraj NEMEC, Filip HRŮZA, Eduard BAKOŠ a Mirka WILDMANNOVÁ. ŘÍZENÍ ZNALOSTÍ - metodika pro podporu nastavení vnitřních procesů. 2016.
 40. WILDMANNOVÁ, Mirka. Social business in the Czech Republic – new approach to employment. In Proceedings of International Scietific Conference of Business Economics Management and Marketing 2016. International Scientific Conference of Business Economics Management and Marketing 2016. 1. vyd. Brno: Brno:Masaryk University, 2016. s. 67-73. ISBN 978-80-210-8348-6.
 41. WILDMANNOVÁ, Mirka. Sociální ekonomika. 1. vyd. Brno: Komora sociálních podniků, Jihomoravský kraj, 2016. 4 s. 1. ISBN 978-80-905683-4-1.
 42. WILDMANNOVÁ, Mirka. SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ: NOVÁ DIMENZE ŘEŠENÍ PRO SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ OSOBY NA TRHU PRÁCE (PŘÍPADOVÁ STUDIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE). In VŠE Praha. Sociální politika 2016 - nové výzvy v nejisté době. 1. vyd. Praha: VŠE Praha, 2016. s. 160-169. ISBN 978-80-245-2172-5.
 43. WILDMANNOVÁ, Mirka. Sociální podniky a zaměstnávání znevýhodněných osob na trhu práce v České republice. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií o.p.s., 2016, roč. 3,4/2016, XIII, s. 93-100. ISSN 1214-4967.
 44. WILDMANNOVÁ, Mirka. THE ROLE OF SOCIAL ENTERPREUNERSHIP IN PUBLIC ADMINISTRATION. In Stejskal, J., Křupka, J. Proceedings of the 11th International Scientific Conference "Public Administration 2016". 1. vyd. Pardubice: University of Pardubice, 2016. s. 284-292. ISBN 978-80-7560-040-0.
 45. WILDMANNOVÁ, Mirka. UNIQUE INNOVATIVE INFRASTRUCTURE – START-UP OF THE INNOVATIVE TECHNOLOGY PROCESS IN CZECH REPUBLIC. In Stakic, AJ., Kurecic, P. and Damir Dobrinic. International Scientific Conference on Economic and Social Development. 1. vyd. Belgrade: VARAZDIN DEVELOPMENT & ENTREPRENEURSHIP AGENCY, MIHANOVICEVA 4, VARAZDIN, 00000, CROATIA, 2016. s. 175-180. ISSN 1849-7535.
 46. ŠPAČEK, David, Milan Jan PŮČEK, Juraj NEMEC, Filip HRŮZA, Eduard BAKOŠ a Mirka WILDMANNOVÁ. ÚZEMNÍ ROZVOJ A EXTERNÍ SUBJEKTY - metodika pro podporu zapojování externích subjektů. 2016.
 47. WILDMANNOVÁ, Mirka. Věcný záměr zákona o sociálním podnikání. In Sociální ekonomika a společenská odpovědnost v praxi. 1. vyd. Brno: Garance Brno, spol. s r.o., 2016. s. 10-14. MK R E 22657.
 48. WILDMANNOVÁ, Mirka. VLIV FINANČNÍ KRIZE NA POJISTNÉ MODELY V SOCIÁLNÍCH SYSTÉMECH. In VŠE Praha. RELIK 2016. 1. vyd. Praha: VŠE Praha, 2016. s. 395-405. ISBN 978-80-245-2166-4.
 49. 2015

 50. WILDMANNOVÁ, Mirka. Day Care – What to Do with This Tool of Elderly Care? In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. CURRENT TRENDS IN THE PUBLIC SECTOR RESEARCH. 19 th. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 359-366. ISBN 978-80-210-7532-0.
 51. WILDMANNOVÁ, Mirka. EUROPEAN SOCIAL MODEL – IS SUSTAINABLE? In RELIK 2015. I. Praha: VŠE Praha, 2015. s. 395-405. ISBN 978-80-245-2112-1.
 52. WILDMANNOVÁ, Mirka. New trends in employment policy: social entrepreneurship. In Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. 11th Annual International Scientific Conference on Public Economics and Administration. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 217-222. ISBN 978-80-248-3839-7.
 53. WILDMANNOVÁ, Mirka. Nové trendy v zabezpečení sociálních rizik v ČR (zhodnocení vybraných reforem v sociálním zabezpečení). In Předmět Sociální politika, Katedra sociálneho rozvoja a práce, Národohospodářská fakulta EU Bratislava. 2015.
 54. WILDMANNOVÁ, Mirka. Problems of public service providers at the municipal level (day care). In SVSE Znojmo s.r.o. New Trends 2015. 1. vyd. Znojmo: SVSE Znojmo, 2015. s. 278-286. ISBN 978-80-87314-76-0.
 55. KOTÝNKOVÁ, Magdaléna a Mirka WILDMANNOVÁ. PUBLIC EXPANDITURE IN THE LIGHT OF THE ONGOING CHANGES IN THE EUROPEAN LABOUR MARKET. In Machová, Tichá. ECONOMIC POLICY IN THE EUROPEAN UNION MEMBER COUNTRIES. Proceedings of the 13th International Scientific Conference. první. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2015. s. 297-303. ISBN 978-80-248-3796-3.
 56. WILDMANNOVÁ, Mirka. ROLE STÁTU V HARMONIZACI PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA. In Pavla Slavíčková, Jaromír Tomčík, Katedra aplikované matematiky, Olomouc. Knowledge for Market Use 2015: Women in Business in the Past and Present. I. Olomouc: Societas Scientiarum Olomucensis, 2015. s. 1108-1116. ISBN 978-80-87533-12-3.
 57. WILDMANNOVÁ, Mirka. Sociální podnik – řešení nezaměstnanosti? In Katedra sociálního rozvoje a práce, Trexima Bratislava. Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015. 1. vyd. Bratislava: Národohospodářská fakulta EU Bratislava, 2015. s. 563-570. ISBN 978-80-225-4078-0.
 58. WILDMANNOVÁ, Mirka a Milan VENCLÍK. UNIQUE INNOVATIVE INFRASTRUCTURE = SUCCESSFUL START-UP OF THE INNOVATIVE TECHNOLOGY PROCESS IN THE SOUTH MORAVIAN REGION. In Klimova, V, Žitek, V. 18TH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON REGIONAL SCIENCES. 1. vyd. BRNO: Masarykova univerzita, 2015. s. 195-202. ISBN 978-80-210-7861-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-26.
 59. WILDMANNOVÁ, Mirka. What is the future of public expenditure in the European countries? In Oleg Deev, Veronika Kajurová, Jan Krajíček. European Financial Systems 2015. 1. vyd. Masarykova univerzita Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 678-685. ISBN 978-80-210-7153-7.
 60. 2014

 61. WILDMANNOVÁ, Mirka. Členka Kontrolní rady Grantové agentury České republiky. Grantová agentura České republiky, 2014 - 2018.
 62. WILDMANNOVÁ, Mirka. European Social Model–A Parting of Ways? Journal of Business and Economics. New York: Academic Star Publishing Company, 2014, roč. 5, č. 7, s. 951-957. ISSN 2155-7950.
 63. WILDMANNOVÁ, Mirka. Evropský sociální fond - nástroj řešení nezaměstnanosti v Evropě? In Mendelova univerzita v Brně. Region v rozvoji společnosti. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. s. 986 - 996. ISBN 978-80-7509-139-0.
 64. WILDMANNOVÁ, Mirka a Ladislav PRŮŠA. Financování sociálních služeb v ČR ve světle legislativy EU. Ekonomické rozhl\ady : Vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave'. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014, roč. 43, č. 4, s. 507-515. ISSN 0323-262X.
 65. PRŮŠA, Ladislav a Mirka WILDMANNOVÁ. Funding Social Services in the Czech Republic in the Light of EU Legislation. In Oleg Deev, Veronika Kajurová, Jan Krajíček. European Financial Systems 2014. 1. vyd. Masarykova univerzita Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 492-498. ISBN 978-80-210-7153-7.
 66. WILDMANNOVÁ, Mirka. Je rezidenční péče synonymem pro kvalitní život seniorů? Universitas - revue Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 26-31. ISSN 1211-3387.
 67. WILDMANNOVÁ, Mirka. Nové trendy v zabezpečení sociálních rizik v ČR (zhodnocení vybraných reforem v sociálním zabezpečení). In Předmět Sociální politika, Katedra sociálneho rozvoja a práce, Národohospodářská fakulta EU Bratislava. 2014.
 68. WILDMANNOVÁ, Mirka. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA – BUDOUCÍ TREND V PÉČI O SENIORY? In Univerzita Pardubice. Veřejná správa 2014. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 348 - 356. ISBN 978-80-7395-828-2.
 69. WILDMANNOVÁ, Mirka. PODMÍNKY ŽIVOTA SENIORŮ V REZIDENČNÍ PÉČI. Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014, VIII, č. 1, s. 114-123. ISSN 1804-9095.
 70. WILDMANNOVÁ, Mirka. Poskytovatelé pečovatelské služby - překážky a možnosti. In Public Relations a jeho význam pro budování značky poskytovatele sociálních služeb. 2014.
 71. WILDMANNOVÁ, Mirka. Role regionů ve 3. tisíciletí. In Role regionů ve 3. tisíciletí. 1. vyd. Brno: Nadační fond Vranov, 2014. s. 80-87, 272 s. Sborník přednášek Role regionů ve 3. tisíciletí. ISBN 978-80-905683-1-0.
 72. WILDMANNOVÁ, Mirka. Současné problémy profesionální pěstounské péče. In SVSE Znojmo. 9th International scientific conference New Trends 2014. 9th Conference. Znojmo: SVSE Znojmo, 2014. s. 299-305. ISBN 978-80-87314-67-8.
 73. WILDMANNOVÁ, Mirka. The End of Infant Homes in the Czech Republic? Asian Journal of Humanities and Social Studies. USA: Asian Online Journals, 2014, roč. 02, č. 05, s. 680-684. ISSN 2321-2799.
 74. WILDMANNOVÁ, Mirka. VYŘEŠÍ OPERAČNÍ PROGRAMY EU NEZAMĚSTNANOST V EVROPĚ? Sociálno-ekonomický obzor. Bratislava: recenzovaný on-line časopis, 2014, roč. 2, č. 2, s. 70-86. ISSN 1339-2387.
 75. 2013

 76. WILDMANNOVÁ, Mirka. Determinanty poskytované péče v zařízení sociálních služeb. In Machová, Uhrová. Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 707-719. ISBN 978-80-248-3094-0.
 77. WILDMANNOVÁ, Mirka. European Social Model - A Parting of Ways? In Tomas Bata University Zlin. FINANCE AND THE PERFORMANCE OF FIRMS IN SCIENCE, EDUCATION, AND PRACTICE. 1. vyd. Zlín: Tomas Bata University Zlin, 2013. s. 819 - 826. ISBN 978-80-7454-246-6.
 78. WILDMANNOVÁ, Mirka. K problematice náhradní rodinné péče v ČR. Sociálno-ekonomický obzor. Bratislava: recenzovaný on-line časopis, 2013, roč. 1, č. 3, s. 63-73. ISSN 1339-2387.
 79. WILDMANNOVÁ, Mirka. Rezidenční péče - hrozba nebo šance pro kvalitní život seniorů? In Katedra sociálního rozvoje a práce, Trexima Bratislava. Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce. 1. vyd. Bratislava: Národohospodářská fakulta EU Bratislava, 2013. s. 687-700. ISBN 978-80-225-3637-0.
 80. WILDMANNOVÁ, Mirka. Současné trendy v bydlení seniorů. In Petr Tománek, Ivana Vaňková. Veřejná ekonomika a správa 2013. 1. vyd. Ostrava: VSB TU Ostrava, 2013. s. 370-379. ISBN 978-80-248-3225-8.
 81. WILDMANNOVÁ, Mirka. What is true for the European social model - rigor or generosity? In CURRENT TRENDS IN THE PUBLIC SECTOR RESEARCH. 2013. ISBN 978-80-210-6077-7.
 82. 2012

 83. WILDMANNOVÁ, Mirka. Ceny umění očima ekonoma. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 02, č. 201202, s. 49-50. ISSN 1211-3387.
 84. WILDMANNOVÁ, Mirka. Česká republika – štědrý sociální stát? In Národohospodářská fakulta EU Bratislava. Czech Republic – generous welfare state ? 1. vydání. Bratislava: Národohospodářská fakulta EU Bratislava, 2012. s. 703-714. ISBN 978-80-225-3398-0.
 85. WILDMANNOVÁ, Mirka. Členka Kontrolní rady GA ČR. Grantová agentura ČR, 2012.
 86. ŠKARABELOVÁ, Simona a Mirka WILDMANNOVÁ. The Influence of the Method of Data Collection on the Validity of Findings from the Field of Social Services. In Spalkova, D Furova, L. MODERN AND CURRENT TRENDS IN THE PUBLIC SECTOR RESEARCH. 1. vydání. BRNO: MASARYKOVA UNIV, 2012. s. 278-283. ISBN 978-80-210-5822-4.
 87. 2011

 88. WILDMANNOVÁ, Mirka. členka Kontrolní rady Grantové agentury ČR. Kontrolní rada Grantové agentury ČR, 2011.
 89. ŠKARABELOVÁ, Simona a Mirka WILDMANNOVÁ. Vliv zákona o sociálních službách na metody financování neziskových organizací. In Tománek, Petr - Vaňková Ivana. Veřejná ekonomika a správa 2011. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2011. s. 38-39. ISBN 978-80-248-2465-9.
 90. 2009

 91. JAHODA, Robert a Mirka WILDMANNOVÁ. Důchodový systém jako součást sociální politiky a přijetí Eura v ČR? In CIBÁKOVÁ, V.; MALÝ, I. a kol. Veřejná správa v kontextu přípravy a vstupu státu do eurozóny. Vyd. 1. Brno: ESF MU, 2009. s. 104-117. IGP 5/2007-GA. ISBN 978-80-210-4979-6.
 92. WILDMANNOVÁ, Mirka. HODNOCENÍ VZTAHU DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE A ZAMĚŘENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ĆR. In Sociální politika součstnosti v kontextu protiřečení doby. první. Bratislava: Národohospodářská fakulta EU v Bratislavě, 2009. 6 s. ISBN 978-80-225-2701-9.
 93. WILDMANNOVÁ, Mirka. KVALITA LIDSKÉHO POTENCIÁLU STARŠÍCH LIDÍ. In Reprodukce lidského kapitálu. První. Praha: VŠE v Praze, nakladatelství Eoconomica, 2009. s. 24-33. ISBN 978-80-245-1434-5.
 94. WILDMANNOVÁ, Mirka. Probační a mediační služba ČR efektivní nápad nebo černá díra zákona? In ESF MU Brno. Bíá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru. 1. vyd. Brno: knihovnička.cz, 2009. s. 287-294. ISBN 978-80-7399-657-4.
 95. WILDMANNOVÁ, Mirka. Provision of seniors´ needs in housing in Czech Republic. In Актуальнi питання реформування житлово-комунального господарств. Doněck: Donbaská národní akademie stavebnictví a architektury, 2009. s. 16-18.
 96. WILDMANNOVÁ, Mirka. Role neziskových organizací v odvětví sociálních služeb v ČR. Ekonomické rozhl'ady : Vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2009, XXXVIII, č. 1, s. 114-129, 15 s. ISSN 0323-262X.
 97. 2008

 98. WILDMANNOVÁ, Mirka. členka redakční rady Universitas - Revue Masarykovy univerzity. 2008.
 99. WILDMANNOVÁ, Mirka. Determinanty kvality v poskytování sociálních služeb. In Veřejné politiky a jejich účinnost - determinanty raciálnosti řízení ve veřejném sektoru (sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře). 1. vyd. Brno: ESF MU, 2008. s. 220-227, 7 s. ISBN 978-80-7399-345-0.
 100. WILDMANNOVÁ, Mirka. Kvalita sociálních služeb jako podmínka úspěšnosti nestátních neziskových organizací. In NOVOTNÝ, J. a M. LUKEŠ. Faktory úspěchu nestátních neziskových organizací. 1. vydání. Praha: Nakladatelsví Oeconomica, 2008. 10 s. Řada B, GAČR 402/06/0686. ISBN 978-80-245-1473-4.
 101. WILDMANNOVÁ, Mirka. Má sociální politika vliv na přijetí Eura v ČR? In CIBÁKOVÁ, V., MALÝ, I. A KOL. Tvorba efektívneho modelu verejnej správy po zavedení eura. První. Bratislava: VŠEMvs, 2008. s. 141-151, 10 s. IGP 5/07-GA 2008. ISBN 978-80-89143-72-6.
 102. JAHODA, Robert, Jiří ŠPALEK, Mirka WILDMANNOVÁ a Martin KŘIVÁNEK. Možnost zavedení "opt out" - vyvázání se ze základního povinného důchodového pojištění. Brno: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2008. 105 s. HR 164/07.
 103. WILDMANNOVÁ, Mirka. Možnosti sociálního systému při zabezpečování krizových situací. In Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při řešení mimořádných událostí. Brno: ESF MU a MF ČR, 2008. s. 173-180. ISBN 978-80-210-4671-9.
 104. WILDMANNOVÁ, Mirka. Otevřené otázky regionálního trhu práce (na příkladu Jihomoravského kraje). In Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v EU: důsledky a nové výzvy pro národní a tegionální trhy práce. 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2008. s. 156-162. ISBN 978-80-7248-466-9.
 105. WILDMANNOVÁ, Mirka. POŽADAVKY NA ZAPOJENÍ MODERNÍCH EVROPSKÝCH NÁSTROJŮ DO OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE. In Hospodárska a sociálna politika EU III.- aktuálne otázky. 1. vyd. EU v Bratislavě: EU Bratislava, 2008. s. 55-61. ISBN 978-80-225-2553-4.
 106. WILDMANNOVÁ, Mirka. Příprava projektu - Sociálně ekonomický podnik v Brně. In Podnikatelské modely sociální ekonomiky. první. Banská Bystrica: Ekonomická fakulty UMB, 2008. s. 122-129, 7 s. ISBN 978-80-8083-663-4.
 107. ŠKARABELOVÁ, Simona a Mirka WILDMANNOVÁ. The share of nonprofit organisations in the provision of selected public services: culture and social services. In The Third Sector and Sustainable Social Change: New Frontiers for Research. 2008.
 108. WILDMANNOVÁ, Mirka. Účinnost kontrolních systémů v oblasti sociálního zabezpečení. In Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 90 - 96, 6 s. ISBN 978-80-7194-978-7.
 109. 2007

 110. WILDMANNOVÁ, Mirka. Analýza efektivnosti poskytování sociálních služeb v ČR. In Aktuální otázky rozvoje regionů 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 435-440. ISBN 80-7194-882-9.
 111. WILDMANNOVÁ, Mirka. členka redakční rady Universitas - Revue Masarykovy univerzity. 2007.
 112. REKTOŘÍK, Jaroslav, Vladimír HYÁNEK, Ivan MALÝ a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. druhé aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. 309 s. Ekonomie. ISBN 978-80-86929-29-3.
 113. WILDMANNOVÁ, Mirka. Hodnocení kvality a financování poskytovatelů sociálních služeb v ČR. In Determinanty sociálneho rozvoja. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2007. s. 125-134, 7 s. ISBN 978-80-8083-494-4.
 114. WILDMANNOVÁ, Mirka. Kam směřuje nová koncepce zajištění sociálních služeb v ČR? In Economic Theory and Practice Today and Tomorrow II. 2007. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2007. s. 82-89, 7 s. ISBN 978-80-8083-203-2.
 115. WILDMANNOVÁ, Mirka. Mění cíle Lisabonské strategie přístup k redistribučním procesům české sociální politiky? Acta Facultatis Aerarii Publici. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2007, roč. 3/2006, č. 2, s. 71-82, 11 s. ISSN 1336-5797.
 116. WILDMANNOVÁ, Mirka. Mění cíle Lisabonské strategie přístup k redistribučním procesům české sociální politiky? ACTA AERARII PUBLICI. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB, 2007, roč. 3, č. 2, s. 205-217. ISSN 1336-5797.
 117. WILDMANNOVÁ, Mirka. Podíl poskytovatelů různých právních forem na zabezpečování sociálních služeb v ČR (pro zdravotně handicapované). In Hospodárska a sociálna politika EU - aktuálne otázky. 2007. vyd. Bratislava: EU v Bratislavě, 2007. s. 53-60, 7 s. ISBN 978-80-225-2351-6.
 118. WILDMANNOVÁ, Mirka. Podíl neziskových organizací v oblasti sociálních služeb. Brno: Masarykova univerzita, 2007.
 119. WILDMANNOVÁ, Mirka. Postavení nestátních neziskových organizací v sociálních službách. In Problematika zabezpečování veřejných služeb. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007. s. 173-181. ISBN 978-80-7399-030-5.
 120. WILDMANNOVÁ, Mirka. Postavení poskytovatelů v sociálních službách. In Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe. první. Univerzita Pardubice: Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, 2007. s. 77-84, 7 s. ISBN 978-80-7395-025-5.
 121. WILDMANNOVÁ, Mirka. Požadavek na kriterium kvality v sociálních službách:naplňování personálních standardů v oblasti odborného rozvoje pracovníků. In Liberecké ekonomické fórum. první. TU v Liberci: Technická univerzita v Liberci, 2007. s. 650-656, 171 s. ISBN 978-80-7372-244-9.
 122. WILDMANNOVÁ, Mirka. Požadavky na modernizaci vořejné sociální správy. In SVŠE. Nové trendy - nové nápady 2007. SVSE Znojmo. Znojmo: SVŠE ve Znojmě, 2007. s. 153-160, 6 s. ISBN 978-80-903914-2-0.
 123. WILDMANNOVÁ, Mirka. Sociální služby. In HYÁNEK, Vladimír, Zuzana PROUZOVÁ a Simona ŠKARABELOVÁ. Neziskové organizace ve veřejných službách. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 129-152, 23 s. ISBN 978-80-210-4423-4.
 124. WILDMANNOVÁ, Mirka. Veřejné služby ve zdravotnictví. In HYÁNEK, Vladimír, Zuzana PROUZOVÁ a Simona ŠKARABELOVÁ. Neziskové organizace ve veřejných službách. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 179-197, 18 s. ISBN 978-80-210-4423-4.
 125. 2006

 126. WILDMANNOVÁ, Mirka. Analýza přechodu zdravotnických zařízení jako příspěvkových organizací na akciové společnosti (příklad Jihomoravského kraje). In Institucionální změny ve sféře veřejných neziskových organizací - dopady, problémy zkušenosti. první. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 172-183, 11 s. ISBN 80-210-3956-6.
 127. WILDMANNOVÁ, Mirka. Mění cíle Lisabonské strategie přístup k redistribučním procesům české sociální politiky? ACTA AERARII PUBLICI. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB, 2006, roč. 3, č. 2, s. 205-217. ISSN 1336-5797.
 128. WILDMANNOVÁ, Mirka. Reforma v sociálních službách - efektivní nástroj v moderním pojetí sociálního státu. In Role a problémy veřejného sektoru v moderním sociálním státě. první. Brno: MU ESF, 2006. s. 153-157. ISBN 80-210-4086-6.
 129. WILDMANNOVÁ, Mirka. Sociální ekonomika podniku - nová výzva pro definování moderní sociální ekonomiky. In Sociální ekonomika a sociální podnik jako nástroj veřejných politik. 1. vyd. Ústí nad Labem: UJEP, 2006. s. 60-66, 6 s. ISBN 80-7044-819-9.
 130. WILDMANNOVÁ, Mirka. Sociální výdaje České republiky v podmínkách Lisabonské strategie. In Európske financie - teória, politika, prax. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2006. s. 96-106, 9 s. ISBN 80-8083-335-4.
 131. WILDMANNOVÁ, Mirka. Současné změny v zabezpečení rodin s dětmi. MU Brno: Masarykova universita, 2006.
 132. WILDMANNOVÁ, Mirka. Vliv migrační politiky na sociální systém v ČR. In Znalostná ekonomika - nové výzvy pre národohospodársku vedu. Bratislava: Národohospodárska fakulta Ekonomickej university v Bratislave, 2006. s. 122-128, 6 s. ISBN 80-225-2249-X.
 133. WILDMANNOVÁ, Mirka. Zaměření veřejné správy pro NUTS II - Jihovýchod. In Veřejná správa 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 435-440, 5 s. ISBN 80-7194-882-9.
 134. 2005

 135. WILDMANNOVÁ, Mirka. člen redakční rady revue Masarykovy univerzity Universitas. 2005.
 136. WILDMANNOVÁ, Mirka. Sociální politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 131 s. 1. ISBN 80-210-3657-5.
 137. WILDMANNOVÁ, Mirka. Základy sociální politiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 139 s. ISBN 80-210-3652-4.
 138. 2004

 139. WILDMANNOVÁ, Mirka. Koordinace informačního systému v poskytování dávek státní sociální podpory po vstupu do EU. In Teória a prax verjnej správy 2004. 1 vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, 2004. s. 210-217, 6 s. ISBN 80-225-1851-4.
 140. WILDMANNOVÁ, Mirka. Koordinační pravidla a komunikace v systému sociální ochrany po vstupu do EU. In Public Adminstration 2004. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 394-400. ISBN 80-7194-684-2.
 141. WILDMANNOVÁ, Mirka. Nové trendy v poskytování sociálních služeb. In Konkurence ve veřejném sektoru. Objektivizace dělby práce mezi státní správou a samosprávou v řízení veřejného sektoru. první. Brno: Masarykaova univerzita v Brně, 2004. s. 301-309, 8 s. ISBN 80-210-3359-2.
 142. WILDMANNOVÁ, Mirka. Problém ekonomického rozvoje Jihomoravského kraje ve vztahu k nezaměstnanosti. In Konkurenceschopnost regionu - rozvoj lidských zdrojů. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2004. s. 156-166, 9 s. ISBN 80-7194-684-2.
 143. WILDMANNOVÁ, Mirka. Problém optimalizace sociálních služeb ve vybraném regionu a její vliv na sociální podnikání. In Detrminanty sociálneho rozvoja - Sociálne podnikanie II:. II. Bynská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, 2004. s. 38-43, 5 s. ISBN 80-8055-966-X.
 144. ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Slovník veřejných financí. První. Brno: MU, 2004. 67 s. ISBN 80-210-3614-1.
 145. WILDMANNOVÁ, Mirka. Vstup do EU a předpokládané kroky v sociální politice. In Hospodárska a socialna politika v predvstupovom procese. Bratislava: NHF Ekonomická univerzita Bratislava, 2004. s. 208-213. ISBN 80-225-1851-4.
 146. WILDMANNOVÁ, Mirka. Vybrané problémy sociální politiky a trhu práce v Jihomoravském kraji. Brno: Masarykova univerzita, 2004. Universitas : Revue Masarykovy univerzity v Brně.
 147. 2003

 148. WILDMANNOVÁ, Mirka. Nové trendy v nastavení sociální kvality. In Tranzitívne ekonomiky v procese europskej integrácie. První. Bratislava: NHF Ekonomická univerzita Bratislava, 2003. s. 121-125, 4 s. ISBN 80-225-1406-3.
 149. WILDMANNOVÁ, Mirka. Nové trendy v nastavení sociální kvality. In Tranzitívne ekonomiky v procese europskej integrácie. První. Bratislava: NHF Ekonomická univerzita Bratislava, 2003. s. 121-125, 4 s. ISBN 80-225-1406-3.
 150. WILDMANNOVÁ, Mirka. Problematika nastavení standardů v sociálních službách. In Standardizace verejných služeb jako predpoklad efektivnosti rozvoje regionu. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 109-115, 6 s. ISBN 80-210-3192-1.
 151. WILDMANNOVÁ, Mirka. Problematika zavedení standardů kvality sociálních služeb a převod kompetencí v souvislosti s reformou veřejné správy. In Reforma veřejné správy a veřejných financí a faktory efektivnosti rozvoje regionů. 1.vydání. Brno: MU Brno, 2003. s. 48-56. ISBN 80-210-3074-7.
 152. WILDMANNOVÁ, Mirka. Sociální politika v ČR a v jihomoravském regionu. In Rozvoj veřejného sektoru v ČR a SR. První. Brno-Bratislava: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 67-71. Odborné publikace pracovníků ESF. ISBN 80-210-3268-5.
 153. 2002

 154. REKTOŘÍK, Jaroslav, Bohuslav BINKA, Vladimír HYÁNEK, Ivan MALÝ, Jan ŠELEŠOVSKÝ, Simona ŠKARABELOVÁ, Jiří ŠPALEK, Dagmar ŠPALKOVÁ, Mirka WILDMANNOVÁ a Jiří WINKLER. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2002. 268 s. ISBN 80-86119-60-2.
 155. WILDMANNOVÁ, Mirka. Lze vytvořit v ČR udržitelný důchodový systém? Universitas : Revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2002, roč. 2002, č. 3, s. 9-18. ISSN 1211-3384.
 156. WILDMANNOVÁ, Mirka. Sociální politika na komunální a regionální úrovni. In Jak řídit kraj, město, obec. III. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 6-14. Rukověť územní samosprávy. ISBN 80-210-2956-0.
 157. WILDMANNOVÁ, Mirka. Vytvoření udržitelného důchodového systému v ČR. In Specifika transformačního procesu ČR. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 97-116. Závěrečná etapa výzkumného úkolu. ISBN 80-210-2783-5.
 158. 2001

 159. WILDMANNOVÁ, Mirka a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Územní samospráva v ČR, Rakousku a SRN. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 139 s. ISBN 80-210-2514-X.
 160. WILDMANNOVÁ, Mirka. Vybraná rizika financování důchodového zabezpečení. In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. s. 612-623. ISBN 80-210-2537-9.
 161. 2000

 162. SIROVÁTKA, Tomáš, Mirka WILDMANNOVÁ a Andrea BUBNOVÁ. Česká rodina a sociální dávky. Pohledy. Praha: ČMKOS, 2000, VIII, č. 2, s. 8-12. ISSN 1213-3973.
 163. WILDMANNOVÁ, Mirka, Tomáš SIROVÁTKA a Andrea BUBNOVÁ. Česká rodina a sociální dávky. In Česká sociální politika na prahu 21. století. 1. vydání. Brno: MU, 2000. s. 53-71. ISBN 80-210-2307-4.
 164. WILDMANNOVÁ, Mirka. Je bezúročná půjčka pouze mimořádným opatřením? In URBIS 2000 Sborník přednášek doprovodného programu. 1.vydání. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000. s. 50 - 54. ISBN 80-7194-194-8.
 165. WILDMANNOVÁ, Mirka. Předpokládané změny ve vybraných oblastech sociální politiky v ČR. In Programy evropských studií na východoevropských univerzitách - zkušenosti a perspektivy. 1. vydání. Brno: MU, 2000. s. 222-229. ISBN 80-210-2420-8.
 166. 1999

 167. WINKLER, Jiří a Mirka WILDMANNOVÁ. Evropské pracovní trhy a průmyslové vztahy. 1. vydání. Brno: Ekopress, 1999. 115 s. ISBN 80-7226-195-9.
 168. WILDMANNOVÁ, Mirka, Tomáš SIROVÁTKA a Andrea BUBNOVÁ. K některým otázkám a perspektivám transformace sociální politiky v ČR. In Česká společnost na konci tisíciletí 2. 1. vydání. Praha: KAROLINUM, 1999. s. 35-54. ISBN 80-7184-825-5.
 169. WILDMANNOVÁ, Mirka. Sociální politika na komunální úrovni. In Územní samospráva v ČR, SR a Rakousku. 1. vydání. Brno: MU, 1999. s. 50-56. ISBN 80-210-2254-X.
 170. 1998

 171. WILDMANNOVÁ, Mirka. Bytová politika. Praha: Verlag Dashofer, 1998. Územní samospráva v praxi.
 172. WILDMANNOVÁ, Mirka. Ekonomika sociálního zabezpečení a služeb. 1,. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 139 s. ISBN 80-210-1891-7.
 173. WINKLER, Jiří a Mirka WILDMANNOVÁ. Evropské pracovní trhy a průmyslové vztahy. 1. vydání. Brno: PC DIR, 1998. 107 s. EU. ISBN 80-7226-195-9.
 174. WILDMANNOVÁ, Mirka. Politika sociálního zabezpečení a rodinná politika. Praha: Verlag Dashofer, 1998. Územní samospráva v praxi.
 175. WILDMANNOVÁ, Mirka. Sociální politika na komunální úrovni. In Příručka pro zastupitele měst a obcí. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 83-88. ISBN 80-210-1939-5.
 176. 1997

 177. WILDMANNOVÁ, Mirka. Hlavní kroky v systému transformace soc. zabezpečení. In K aktuálním otázkám ekonomiky ČR. Brno: VUT FP Brno, 1997. s. 86-92.
 178. WILDMANNOVÁ, Mirka. Hlavní kroky v transformaci sociálního zabezpečení. Brno: Masarykova univerzita, 1997. Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně.
 179. WILDMANNOVÁ, Mirka. Oficiální hranice chudoby z hlediska mezinárodního porovnání. In Sborník prací ESF MU. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 70-83. ISBN 80-210-1713-9.
 180. WILDMANNOVÁ, Mirka. Výdajová položka - sociální zabezpečení. In Objektivizace výdajů z veř. rozpočtů. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 185-194. ISBN 80-210-1639-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 6. 2021 10:41