Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. VYSKOČIL, Jiří, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ a Štěpán TUČEK. Imunopatologická reakce na oxaliplatinu- kazuistiky. In Klinická onkologie. Sborník abstrakt. XLIII. Brněnské onkologické dny. XXXIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Laboratorní diagnostika v onkologii 2019. Brno 2019, Ročník 32, Supplementum I. Brno, 2019. s. S52.
 2. TUČEK, Štěpán, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, A JUREČKOVÁ, J KRÁLOVÁ, Lukáš POCHOP, Blanka HORVÁTHOVÁ, L SVĚTLÁKOVÁ, Jana HALÁMKOVÁ, Jiří TOMÁŠEK a Igor KISS. Podání vysokodávkovaného metotrexátu na standardním oddělení - zkušenosti pracoviště s náročnou léčbou. Klinická onkologie, Brno: Ambit Media a.s., 2019, s. S91. ISSN 0862-495X.
 3. TOMÁŠEK, Jiří a Štěpán TUČEK. Systémová léčba hepatocelulárního karcinomu. Klinická onkologie, Ambit Media a.s., 2019, s. S88. ISSN 0862-495X.
 4. VYSKOČIL, Jiří, Štěpán TUČEK, Igor KISS, Lenka FĚDOROVÁ, Jiří NEVRLKA a L ZDRAZILOVA-DUBSKA. Type II hypersensitivity reactions after oxaliplatin rechallenge can be life threatening. International Immunopharmacology, Amsterdam, Netherlands: Elsevier, 2019, roč. 74:105728. ISSN 1567-5769. doi:10.1016/j.intimp.2019.105728.Epub2019Jul6.
 5. TUČEK, Štěpán. Vstupy pro enterální výživu - přehled a kazuistika. Klinická onkologie, Ambit Media a.s., 2019, roč. 32, s. S61. ISSN 0862-495X.
 6. 2018

 7. ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Dagmar, Katerina KUBACKOVA, Ladislav DUŠEK, Tomáš TOMÁŠ, Pavel JANÍČEK, Štěpán TUČEK, Jana PRAUSOVA, Igor KISS a Iva ZAMBO. Advantages in Prognosis of Adult Patients with Ewing Sarcoma: 11-years Experiences and Current Treatment Management. PATHOLOGY & ONCOLOGY RESEARCH, DORDRECHT: SPRINGER, 2018, roč. 24, č. 3, s. 623-630. ISSN 1219-4956. doi:10.1007/s12253-017-0291-6.
 8. TUČEK, Štěpán, Miroslav TOMÍŠKA, Petr BENEŠ, Petra HOLEČKOVÁ, Viktor MAŇÁSEK, Gabriela PAZDROVÁ, Věra ANDRÁŠKOVÁ a Věra BENEŠOVÁ. Doporučení pro nutriční péči v onkologii – stručný praktický průvodce. 1. vyd. Praha, 2018. ISBN 978-80-88275-00-8.
 9. TUČEK, Štěpán. Přinos fyzické aktivity při nádorovém onemocnění. In XXXIV. Mezinárodní kongres SKVIMP (2018). 2018.
 10. 2017

 11. ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Dagmar, Štěpán TUČEK, Pavel JANÍČEK, Michal MAHDAL a Pavel ŠLAMPA. Kombinovaná léčba měkkotkáňového sarkomu v oblasti pánve. Rozhledy v chirurgii, Praha: Chirurgie-Servis, 2017, roč. 96, č. 6, s. 263-266. ISSN 0035-9351.
 12. TOMÁŠEK, Jiří a Štěpán TUČEK. Postavení adjuvantní chemoterapie po neoadjuvantní chemoradioterapii u karcinomu rekta. Klinická onkologie, Ambit Media a.s., 2017, roč. 2017, S92. ISSN 0862-495X.
 13. TUČEK, Štěpán, Jiří TOMÁŠEK, Ján PODHOREC a Jana HALÁMKOVÁ. Příčiny malnutrice. Klinická onkologie, Ambit Media a.s., 2017, s. 63. ISSN 0862-495X.
 14. OLIVERIUS, Martin, doc. MUDr., Ph.D a Pavel, doc. MUDr. Ph.D. KOHOUT. Selhání střeva a transplantace tenkého střeva. Recenze knihy. 2017. ISBN 978-80-204-4088-4.
 15. TUČEK, Štěpán. Umírají naši pacienti na podvýživu? Acta medicinae, ERA Média s.r.o., 2017, roč. 6, č. 3, s. 28-32. ISSN 1805-398X.
 16. 2016

 17. PODHOREC, Ján, Jiří TOMÁŠEK, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Štěpán TUČEK, Pavel FABIAN, Michal STANDARA, Jiří VAŠINA a Igor KISS. Dlouhodobá parciální remise metastatického inflamatorního myofibroblastického tumoru pankreatu po chemoterapii - kazuistika pacienta. 2016. s. 2S87. ISSN 0862-495X.
 18. TUČEK, Štěpán. Druhá linie paliativní léčby metastatického kolorektálního karcinomu – teoretické a praktické aspekty. Farmakoterapie, Praha: Farmakon Press, 2016, roč. 12, č. 2, s. 281-288. ISSN 1801-1209.
 19. ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Dagmar, Pavel JANÍČEK, Štěpán TUČEK, Tomáš TOMÁŠ a Lukáš PAZOUREK. Mezioborová spolupráce a centralizace léčby Ewingova sarkomu je nezbytná. Ortopedie, Praha: Mladá fronta, 2016, roč. 10, č. 2, s. 77-80. ISSN 1802-1727.
 20. STAŇKOVÁ, Monika, Tomáš ANDRAŠINA, Jaroslav SEDMÍK, Vlastimil VÁLEK, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ a Štěpán TUČEK. Volumetric analysis versus response evaluation criteria in solid tumors and modified response evaluation criteria in solid tumors in the evaluation of HCC after transarterial chemoembolization. In ESGAR 2016. 2016. doi:10.1007/s13244-016-0502-9.
 21. 2015

 22. TUČEK, Štěpán, Andrea JUREČKOVÁ, Jiří TOMÁŠEK, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Jana HALÁMKOVÁ a Lukáš POCHOP. Antikoagulační léčba a trombembolizmus při léčbě bevacizumabem – opatrnost, či obavy? Klinická onkologie, Praha: ČLS J.E.Purkyně, Ambit Media a.s., 2015, roč. 28(4), s. 293-295. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2015293.
 23. ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Dagmar, Kateřina KUBÁČKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Štěpán TUČEK, Andrea JUREČKOVÁ, Lukáš POCHOP, Petr URIE, Jana PRAUSOVÁ, Jiří TOMÁŠEK a Igor KISS. Ewingův sarkom dospělých: výsledky léčbyv České republice. In XXXIX.Brněnskéonkologické dnyXXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2015.
 24. TOMÍŠKA, Miroslav, Štěpán TUČEK, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Igor KISS. Problematika výživy onkologicky léčeného seniora in Matějovská Kubešová, Kiss a kol.: Geriatrická onkologie. : Mladá fronta a.s., 2015.
 25. RYCHLÍČKOVÁ, Jitka, Štěpán TUČEK, Roman GONĚC a Jiří NAVRÁTIL. Protokol alkalizace moči při podáni vysokodávkovaného metothrexátu z pohledu klinického farmaceuta a lékaře. Brno: Brněnskéonkologické dnyXXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2015., 2015.
 26. STAŇKOVÁ, Monika, Tomáš ANDRAŠINA, Jaroslav SEDMÍK, Vlastimil VÁLEK, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ a Štěpán TUČEK. Přežívání pacientů s hepatocelulárním karcinomem léčených transarteriální chemoembolizací s drug-eluting beads. Česká radiologie, Praha: Galén, 2015, roč. 69, č. 2, s. 106-115. ISSN 1210-7883.
 27. HALÁMKOVÁ, Jana, Štěpán TUČEK, Igor KISS a Marek SVOBODA. SYSTÉMOVÁ LÉČBA NÁDORŮ NEZNÁMÉHO ORIGA. In 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2015.
 28. TUČEK, Štěpán a Jiří TOMÁŠEK. Zásady nutriční péče v onkologii in Tomášek a kol.: Onkologie - minimum pro praxi. : Axonite, 2015. ISBN 978-80-88046-01-1.
 29. 2014

 30. TUČEK, Štěpán a Jiří TOMÁŠEK. Cílená léčba everolimem u karcinomu ledviny. Farmakoterapie, Praha: FARMAKON PRESS, s.r.o., 2014, roč. 2/2014. ISSN 1801-1209.
 31. ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Dagmar, Kateřina KUBÁČKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Štěpán TUČEK, Petr URIE, Jana PRAUSOVA a Rostislav VYZULA. EWING SARCOMA TREATMENT IN ADULTS ACCORDING TO THE PROTOCOL EE 99 AND EWING 2008 - THE CZECH EXPERIENCE. In CTOS 19th Annual Meeting, October 15-18, 2014 at the InterContinental Hotel in Berlin, Germany. 2014.
 32. HALÁMKOVÁ, Jana, Jiří TOMÁŠEK, Štěpán TUČEK, Jiří VAŠINA, Sylva RYBNÍČKOVÁ a Igor KISS. KDY PROVÁDĚT HISTOLOGICKOU VERIFIKACI METASTÁZ PŘI ZNÁMÉM PRIMÁRNÍM ORIGU – JSME SI VŽDY JISTI, CO VLASTNĚ LÉČÍME? In Sborník abstrakt: XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařská zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2014. s. 106-261. ISBN 978-80-86793-32-0.
 33. ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Dagmar a Štěpán TUČEK. Kostní sarkomy a postavení léčby systémové v jejich léčebném algoritmu. Onkologie Solen, 2014, roč. 8(3), s. 124-128. ISSN 1802-4475.
 34. ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Dagmar a Štěpán TUČEK. Mifamurtid. časopis Remedia, Praha: Vydavatelství a nakladatelství Remedia, 2014, roč. 2014,24. ISSN 0862-8947.
 35. TUČEK, Štěpán, Jiří TOMÁŠEK, Andrea JUREČKOVÁ, Jana HALÁMKOVÁ a Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ. Možnosti farmakoterapie u pacientů s karcinomem žaludku. časopis Remedia, Praha: Vydavatelství a nakladatelství Remedia, 2014, roč. 2014, 24. ISSN 0862-8947.
 36. ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Dagmar, Štěpán TUČEK, Andrea JUREČKOVÁ, Lukáš POCHOP a Jiří TOMÁŠEK. PENIS JAKO PRIMÁRNÍ LOKALIZACE EWINGOVA SARKOMU. In Sborník abstrakt: XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařská zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2014. s. 77-232. ISBN 978-80-86793-32-0.
 37. SACHLOVA, Milana, Ondřej MÁJEK a Štěpán TUČEK. Prognostic Value of Scores Based on Malnutrition or Systemic Inflammatory Response in Patients With Metastatic or Recurrent Gastric Cancer. Nutrition and cancer, Abingdon: Routlege journals, Taylor & Francis Ltd, 2014, roč. 66, č. 8, s. 1362-1370. ISSN 0163-5581. doi:10.1080/01635581.2014.956261.
 38. TUČEK, Štěpán, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Andrea JUREČKOVÁ, Lukáš POCHOP, Helena TUŠKOVÁ, Ján PODHOREC, Jana HALÁMKOVÁ a Jiří TOMÁŠEK. PŘÍPAD NEČEKANÉ A TRVAJÍCÍ LÉČEBNÉ ODPOVĚDI U EPITELOIDNÍHO SARKOMU. In Sborník abstrakt: XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařská zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2014. s. 77-232. ISBN 978-80-86793-32-0.
 39. PODHOREC, Ján, Jiří TOMÁŠEK, Igor KISS, Andrea JUREČKOVÁ, Štěpán TUČEK, Jana HALÁMKOVÁ, Lukáš POCHOP a Pavel FABIAN. Regrese metastatického inflamatorního myofibroblastického tumoru pankreatu po chemoterapii- kazuistika. In Sborník abstrakt: XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařská zdravotnické pracovníky. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2014. s. 103-103, 156 s. ISBN 978-80-86793-32-0.
 40. TUČEK, Štěpán a Jiří TOMÁŠEK. Současné postavení sorafenibu v léčbě renálního karcinomu. Farmakoterapie, Praha: FARMAKON PRESS, s.r.o., 2014, roč. 5/2014. ISSN 1801-1209.
 41. ŠACHLOVÁ, Milana, Ondřej MÁJEK a Štěpán TUČEK. VÝZNAM NUTRIČNÍ INTERVENCE PRO PACIENTY S NÁDORY ŽALUDKU. In Sborník abstrakt: XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařská zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2014. s. 60-61, 156 s. ISBN 978-80-86793-32-0.
 42. TUČEK, Štěpán a Jiří TOMÁŠEK. Význam nutriční péče v onkologii. Postgraduální medicína, Praha, 2014, roč. 2014,16, s. 285-291. ISSN 1212-4184.
 43. 2013

 44. HALÁMKOVÁ, Jana, Igor KISS, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Jiří TOMÁŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Zbyněk ČECH, D. BEDNAROVA, Štěpán TUČEK, L. HANAKOVA, Mojmír MOULIS, Jiřina ZAVŘELOVÁ, M. MAN, Petr BENDA, Oldřich ROBEK, Zdeněk KALA a Miroslav PENKA. Clinical impact of PAI 1 4G/5G gene polymorphism in colorectal carcinoma patients. Neoplasma, BRATISLAVA: SLOVAK ACAD SCIENCES, 2013, roč. 60, č. 2, s. 151-159. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2013_020.
 45. TUČEK, Štěpán a Jiří TOMÁŠEK. Koincidence karcinomu ledviny a Gaucherovy choroby. Urologie pro praxi, Praha: Solen s.r.o., 2013, roč. 14, (3), s. 129-130. ISSN 1213-1768.
 46. TUČEK, Štěpán a Jiří TOMÁŠEK. Koincidence karcinomu ledvinya Gaucherovy choroby. Onkologie, 2013, roč. 7(2), s. 92–94. ISSN 0862-495X.
 47. BÍLEK, Ondřej, Štěpán TUČEK, Karel VESELÝ, Pavel FABIAN, Blanka ROBEŠOVÁ, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Radek LAKOMÝ, Marek SVOBODA, A. JUREČKOVÁ, Jana HALÁMKOVÁ, J. KRÁLOVÁ, Lucia ŠIKULÍNCOVÁ, Ján PODHOREC, Jiří TOMÁŠEK, Igor KISS a Rostislav VYZULA. Maligní melanom léčený intenzivní chemoterapií, podobnost histologického obrazu maligního melanomu a nádorů měkkých tkání, kazuistika pacientky. Klinická onkologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 26, č. 1, s. 42-46. ISSN 0862-495X.
 48. JUREČKOVÁ, Andrea a Štěpán TUČEK. Nádory žaludku a trastuzumab: první biologická léčba u karcinomu žaludku - komentář. Onkologie, Solen s.r.o., 2013, s. 97-98. ISSN 1802-4475.
 49. JUREČKOVÁ, Andrea, Jiří TOMÁŠEK, Rostislav VYZULA, Igor KISS, Štěpán TUČEK, Lucia ŠIKULÍNCOVÁ a Ján PODHOREC. Pacient s metastatickým kolorektálním karcinomem léčený multimodálním přístupem. Acta medicinae, Praha, 2013, roč. 2, s. 22-25. ISSN 1805-398X.
 50. ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Dagmar, Beatrix BENCSIKOVÁ, Štěpán TUČEK a Andrea VEČEŘOVÁ. Postavení chemoterapie v léčbě sarkomů měkkých tkání. Farmakoterapie, Praha: Farmakon Press s r.o., 2013, roč. 2013, s. 20-25. ISSN 1801-1209.
 51. TOMÁŠEK, Jiří, Igor KISS, Jiří PRÁŠEK, Ladislav DUŠEK, Štěpán TUČEK, Vlastimil VÁLEK, Rostislav VYZULA, Zdeněk KALA, Iveta ZIMOVÁ, Ján PODHOREC, Jana HALÁMKOVÁ a Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ. The liver function assessment – The indocyanine green retention in correlation with the cholescintigraphic measurement: A retrospective validation study in 107 patients with liver malignancies. In 10 th Gastrointestinal Cancers Symposium, ASCO, ASTRO, SSO, San Francisco, USA. 2013.
 52. 2012

 53. ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Dagmar, Karel VESELÝ, Iva ZAMBO, Štěpán TUČEK, Jiří TOMÁŠEK, Pavel JANÍČEK a Jaromír ČERNÝ. Faktory ovlivňující léčbu konvenčního osteosarkomu u dospělých pacientů. In Marek Svoboda. XXXVI. Brněnské onkologické dny Edukační sborník. Brno: MOU Brno, 2012. s. 156-157, 2 s. ISBN 978-80-86793-23-8.
 54. TUČEK, Štěpán, Ondřej BÍLEK, Jiří TOMÁŠEK, Igor KISS, Lukáš VELECKÝ, Karel VESELÝ, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Jana HALÁMKOVÁ a Lucia ŠIKULÍNCOVÁ. Kolik máme času na diagnostiku ca prsu? Kazuistika fulminantně probíhajícího onemocnění. In Marek Svoboda. XXXVI. Brněnské onkologické dny, Edukační sborník. Brno: MOU Brno, 2012. s. 86-87, 2 s. ISBN 978-80-86793-23-8.
 55. ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Dagmar, Štěpán TUČEK, Jiří TOMÁŠEK, Pavel JANÍČEK a Jaromír ČERNÝ. Léčba Ewingova sarkomu/primitivního neuroektodermálního tumoru dospělých. Onkologie, Olomouc: Solen, 2012, roč. 6, č. 2, s. 91-94. ISSN 1802-4475.
 56. BÍLEK, Ondřej, Štěpán TUČEK, Karel VESELÝ, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jiří TOMÁŠEK a Igor KISS. Maligní melanom léčený intenzivní chemoterapií, podobnost histologického obrazu MM a nádoru měkkých tkání, kazustika. In Marek Svoboda. XXXVI. Brněnské onkologické dny, Edukační sborník. Brno: MOU Brno, 2012. s. 106-107, 2 s. ISBN 978-80-86793-23-8.
 57. ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Dagmar, Karel VESELÝ, Iva ZAMBO, Štěpán TUČEK, Jiří TOMÁŠEK, Pavel JANÍČEK, Jaromír ČERNÝ, Lukáš PAZOUREK, Štěpán ONDRŮŠEK, Iveta SELINGEROVÁ a Andrea JUREČKOVÁ. Prognostické faktory konvenčního osteosarkomu dospělých pacientů. Klinická onkologie, Praha: Ambit Media, a.s., 2012, roč. 25, č. 5, s. 346-358. ISSN 0862-495X.
 58. BAJČIOVÁ, Viera, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Hana BERNATÍKOVÁ, Jan BLATNÝ, Danuše DEMBICKÁ, Jiří DOMANSKÝ, Klára DRÁBOVÁ, Josef CHOVANEC, Leoš KŘEN, Zdenka KŘENOVÁ, Pavel MAZÁNEK, Denisa MENDELOVÁ, Lucie MOUKOVÁ, Peter MÚDRY, Markéta PALÁCOVÁ, Zdeněk PAVELKA, Jaroslav ŠTĚRBA, Jiří TOMÁŠEK, Štěpán TUČEK, Danica ZAPLETALOVÁ, Karel ZITTERBART a Jana ZITTERBARTOVÁ. Vybrané kazuistiky nádorů u adolescentů a mladých dospělých. 1.vyd. Praha: Mladá fronta, 2012. 206 s. Aeskulap. ISBN 978-80-204-2567-6.
 59. HALÁMKOVÁ, Jana, Igor KISS, Jiří TOMÁŠEK, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Štěpán TUČEK a Miroslav PENKA. Význam urokinázy a jejích inhibitorů pro invazi a metastazováni zhoubných nádorů. Vnitřní lékařství, Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2012, roč. 58, č. 2, s. 129-134. ISSN 0042-773X.
 60. 2011

 61. HALÁMKOVÁ, Jana, Igor KISS, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Jiří JARKOVSKÝ, Jiří TOMÁŠEK, Štěpán TUČEK, Lada HANAKOVA, Mojmír MOULIS, Zbyněk ČECH, Jiřina ZAVŘELOVÁ a Miroslav PENKA. Clinical Relevance of uPA, uPAR, PAI 1 and PAI 2 Tissue Expression and Plasma PAI 1 Level in Colorectal Carcinoma Patients. Hepatogastroenterology, 2011, roč. 58, č. 112, s. 1918-1925. ISSN 0172-6390. doi:10.5754/hge10232.
 62. HALÁMKOVÁ, Jana, Igor KISS, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Jiří TOMÁŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Zbyněk ČECH, Štěpán TUČEK, L. HANÁKOVÁ, Mojmír MOULIS, J. ZAVŘELOVÁ, M. MAN, Petr BENDA, Oldřich ROBEK, Zdeněk KALA a Miroslav PENKA. Clinical significance of the plasminogen activator system in relation to grade of tumor and treatment response in colorectal carcinoma patients. Neoplasma, 2011, roč. 58, č. 5, s. 377-385. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2011_05_377.
 63. TOMÁŠEK, Jiří, Vlastimil VÁLEK, Zdeněk KALA, Tomáš ANDRAŠINA, Štěpán TUČEK, Jana HALÁMKOVÁ, Jana KRÁLOVÁ a Jiří PRÁŠEK. Hepatoblastom v dospělosti –pacient s dlouholetou kontrolou nemoci multimodální léčbou. Onkologie, Olomouc: Solen s.r.o., 2011, roč. 5, č. 3, s. 184-186. ISSN 1802-4475.
 64. TOMÁŠEK, Jiří, Štěpán TUČEK a Tomáš ANDRAŠINA. Hepatocelulární karcinom – diagnostika a terapie z pohledu klinického onkologa. Gastroenterologie a hepatologie, Praha: Ambit Media, 2011, roč. 65, č. 3, s. 149-153. ISSN 1804-7874.
 65. TOMÁŠEK, Jiří, Igor KISS, Vlastimil VÁLEK, Zdeněk KALA, Tomáš ANDRAŠINA, Štěpán TUČEK, Jana HALÁMKOVÁ, Jana KRÁLOVÁ, Antonín KRPENSKÝ, Marta ČÍHALOVÁ, Jiří PRÁŠEK a Ondřej BÍLEK. Kazuistika z onkologické praxe:. Brno, 2011. s. 170-172, 342 s. ISBN 978-80-86793-17-7.
 66. ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Dagmar, Jiří TOMÁŠEK, Štěpán TUČEK, Pavel JANÍČEK a Jaromír ČERNÝ. Léčba nádorů skupiny Ewingova sarkomu dospělých - atypická kazuistika 53 letého pacienta. Onkólogia, Bratislava: Solen, 2011, roč. 6, č. 2, s. 108-110. ISSN 1336-8176.
 67. ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Dagmar, Štěpán TUČEK, Jiří TOMÁŠEK, Jana HALÁMKOVÁ a Igor KISS. Mezioborová spolupráce v léčbě sarkomů kostí a měkkých tkání. Medicína a umění, 2011, roč. 2011, č. 3. ISSN 1803-3679.
 68. HALÁMKOVÁ, Jana, Igor KISS, Jiří TOMÁŠEK, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Zbyněk ČECH, Štěpán TUČEK, Lada HANÁKOVÁ a Mojmír MOULIS. Plazminogen aktivátor systém a jeho klinický význam u pacientů s nádorovým onemocněním. Klinická onkologie, 2011, roč. 24, č. 6, s. 418 - 423. ISSN 0862-495X.
 69. HALÁMKOVÁ, Jana, Zdeněk KALA, Jiří TOMÁŠEK, Igor KISS, Šárka BOHATÁ a Štěpán TUČEK. Primární zhoubné nádory jater, žlučníku a žlučových cest. In Vnitřní lékařství. : Grada Publishing, Praha, 2011. s. 585-590. ISBN 978-80-247-2110-1.
 70. TUČEK, Štěpán, Jiří TOMÁŠEK a Jana HALÁMKOVÁ. Principy hormonoterapie v onkologii. In Vnitřní lékařství. : Grada Publishing, Praha, 2011. s. 549-550. ISBN 978-80-247-2110-1.
 71. 2010

 72. TOMÁŠEK, Jiří a Štěpán TUČEK. Bevacizumab: současné postavení v léčbě solidních nádorů. Onkologie, Olomouc: Solen, 2010, roč. 4, č. 3, s. 181-184. ISSN 1802-4475.
 73. TUČEK, Štěpán, Jiří TOMÁŠEK, Jana HALÁMKOVÁ, Igor KISS, Tomáš ANDRAŠINA, Beáta HEMMELOVÁ, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ a Rostislav VYZULA. Bile Duct Malignancies. Klinicka onkologie, 2010, roč. 23, č. 4, s. 231-241. ISSN 0862-495X.
 74. HALÁMKOVÁ, Jana, Jiří TOMÁŠEK, Zdeněk KALA, Štěpán TUČEK, Vlastimil VÁLEK a Igor PENKA. Hepatocelulární karcinom. In Speciální onkologie. Příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. s. 85-88, 4 s. ISBN 978-80-7262-648-9.
 75. KISS, Igor, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Jiří PÁNEK, Vlastimil VÁLEK, Štěpán TUČEK, Beáta HEMMELOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Jaroslav SEDMÍK, Jiří TOMÁŠEK, Jan HLAVSA a Markéta HERMANOVÁ. Karcinomy jater a žlučových cest. In Klinická a radiačná onkológia. 1. vydání. Martin: Osveta, 2010. s. 955-967, 12 s. ISBN 978-80-8063-302-8.
 76. TUČEK, Štěpán, Igor KISS, Jiří TOMÁŠEK, Jana HALÁMKOVÁ, Jana PIJÁČKOVÁ, Ondřej BÍLEK, Robert NOVÁK, L HANÁKOVÁ a Rostislav VYZULA. Kvalita života pacientů při paliativní léčbě pro zhoubný nádor žlučových cest. In Edukační sborník: XXXIV Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2010. ISBN 978-80-86793-15-3.
 77. TUČEK, Štěpán. Malignant Tumours of Bile Ducts : Parametric Processing with Respect to Classic Clinical Goals and Quality of Life. 1.vyd. Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2010. 88 s. ISBN 978-3-8433-5892-7.
 78. ANDRAŠINA, Tomáš, Vlastimil VÁLEK, Jiří PÁNEK, Zdeněk KALA, Igor KISS, Štěpán TUČEK a Pavel ŠLAMPA. Multimodal Oncological Therapy Comprising Stents, Brachytherapy and Regional Chemotherapy for Cholangiocarcinoma. Gut and Liver, 2010, roč. 4, Suppl.1, s. "S82"-"S88". ISSN 1976-2283. doi:10.5009/gnl.2010.4.S1.S82.
 79. TOMÁŠEK, Jiří a Štěpán TUČEK. Nádory neznámého původu. : Česká onkologická společnost, LINKOS, 2010.
 80. TUČEK, Štěpán. Nádory žlčových ciest. In JURGA, Ľudovít. Klinická a radiačná onkológia založená na dôkazoch. : Osveta, 2010. Klinická a radiačná onkológia. ISBN 978-80-8063-302-8.
 81. HALÁMKOVÁ, Jana, Petr BURKOŇ, Jiří TOMÁŠEK, Igor KISS, Štěpán TUČEK a Pavel ŠLAMPA. Současné možnosti léčby karcinomu slinivky břišní. Remedia, Praha, 2010, roč. 20, č. 6, s. 368-372. ISSN 0862-8947.
 82. 2009

 83. NĚMEČEK, Radim, Ilona KOCÁKOVÁ, Ivo KOCÁK, Marek SVOBODA, Radek LAKOMÝ, Alexandr POPRACH, Ondřej SLABÝ, Rudolf NENUTIL, Štěpán TUČEK a Rostislav VYZULA. Cetuximab and irinotecan in metastatic colorectal cancer , drug response and its prediction: retrospective analysis. In Annals of Oncology, 20, Suppl. 7. 2009. ISSN 0923-7534.
 84. ANDRAŠINA, Tomáš, Vlastimil VÁLEK, Štěpán TUČEK a Jana GOMBOŠOVÁ. Cholangiocelulární karcinom – možnosti radiologických intervencí. In Edukační sborník. XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009.
 85. TUČEK, Štěpán, Jiří TOMÁŠEK, Igor KISS, Jana HALÁMKOVÁ a Tomáš ANDRAŠINA. Cholangitis in biliary tract malignancies – facts and experience of diagnosing and treatment. In Edukační sborník. XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky 16. - 18. dubna 2009. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009.
 86. TOMÁŠEK, Jiří, Igor KISS, Vlastimil VÁLEK, Zdeněk KALA, Jana HALÁMKOVÁ, Štěpán TUČEK, Jana KRÁLOVÁ, Petra MUSILOVÁ a Tomáš ANDRAŠINA. Léčba pokročilého, inoperabilního hepatocelulárního karcinomu (HCC) - vlastní zkušenosti. In Edukační sborník. XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009.
 87. KISS, Igor, Jiří TOMÁŠEK, Jaroslav SEDMÍK, Tomáš ANDRAŠINA, Vlastimil VÁLEK, Jana HALÁMKOVÁ, Jana KRÁLOVÁ, Štěpán TUČEK, Ivo NOVOTNÝ, Igor PENKA a Petra MUSILOVÁ. Možnosti léčby nádorů žlučníku a žlučových cest - vlastní zkušenosti. In Edukační sborník. XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009.
 88. 2008

 89. TOMÁŠEK, Jiří, Jana HALÁMKOVÁ, Igor KISS, Štěpán TUČEK a Tomáš ANDRAŠINA. Možnosti systémové léčby HCC - vlastní zkušenosti. In Monotematický deň 2008, Nádory Pečene, Slovenská zdarvotnícka univerzita, Slovenská hepatologická spoločnosť SLS. 2008.
 90. TUČEK, Štěpán, Jiří TOMÁŠEK, Jana HALÁMKOVÁ a Igor KISS. Multimodální mezioborový přístup v léčbě karcinomu žlučníku a žlučových cest – vlastní zkušenosti. In 36. májové hepatologické dni. "Hepatológia '08". 2008.
 91. HALÁMKOVÁ, Jana, Igor KISS, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Zbyněk ČECH, Jiří TOMÁŠEK, Štěpán TUČEK, A. SVOBODNÍK, L. HANÁKOVÁ, Mojmír MOULIS a Miroslav PENKA. Role of Plasminogen Activator Inhibitor Type 1 (PAI 1) its Gene Polymorphism and Urokinase-type Plasminogen Activator (uPA) and Urokinase Plasminogen Activator Receptor (uPAR) in Tumor Tissue in Colorectal Carcinoma Patients. Annals of Oncology, 2008, roč. 19, Suppl. á, s. 321-. ISSN 0923-7534.
 92. HALÁMKOVÁ, Jana, Zbyněk ČECH, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Jiří TOMÁŠEK, Štěpán TUČEK, Adam SVOBODNÍK, Lada HANÁKOVÁ, Mojmír MOULIS, Igor KISS a Miroslav PENKA. Significance of plasminogen activator inhibitor type 1 and its gene polymorphism in colorectal carcinoma patients. In XIXth International congress on fibrinolysis and proteolysis. Vienna, Austria, 2008. s. 142-142, 180 s.
 93. KISS, Igor, Jana HALÁMKOVÁ, Štěpán TUČEK a Jiří TOMÁŠEK. Současné indikace k vysokodávkované chemoterapii s podporou PBSC v léčbě germinálních nádorů varlete. In Edukační sborník. XXXII. Brněnské onkologické dny s XXII. Konferencí pro sestry a laboranty. Brno 2008. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 343-345, 418 s.
 94. TOMÁŠEK, Jiří, Jiří PRÁŠEK, Igor KISS, Jana HALÁMKOVÁ, Štěpán TUČEK, Tomáš ANDRAŠINA a Šárka BOHATÁ. Vyšetření jaterní funkce při léčbě nádorů jater chemoembolizací – pohled onkologa. In ABSTRAKTY Kongres Slovenskej hepatologickej spoločnosti, 36. májové hepatologické dni. Košice, 2008. s. 24-24, 29 s.
 95. 2007

 96. HALÁMKOVÁ, Jana, Jiří TOMÁŠEK, Zbyněk ČECH, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Mojmír MOULIS, Adam SVOBODNÍK, Lada HANÁKOVÁ, Štěpán TUČEK a Petra VODÁKOVÁ. Role plazma hladiny inhibitoru urokinase-typ plazminogen aktivátoru (PAI I), jeho genového polymorfismu a současně inhibitoru urokinase-typ plazminogen aktivátoru (PAI I) a receptoru urokinase-typ plazminogen aktivátoru (uPAR) v nádorové tkáni u pacientů. In KISS, Igor a Miroslav PENKA. XXXI. Brněnské onkologické dny. 2007.
 97. HALÁMKOVÁ, Jana, Jiří TOMÁŠEK, Zbyněk ČECH, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Mojmír MOULIS, Adam SVOBODNÍK, Lada HANÁKOVÁ, Štěpán TUČEK, Petra VODÁKOVÁ, Igor KISS a Miroslav PENKA. Význam plazminogen-aktivátor systému (PAS) se zaměřením na inhibitor urokinase-typ plazminogen aktivátor (PAI 1) a jeho genový polymorfismus u pacientů s kolorektálním karcinomem. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2007. vyd. Olomouc: Rubico, 2007. s. 94-95. ISBN 978-80-7346-078-5.
 98. 2006

 99. TUČEK, Štěpán, Igor KISS a Jiří TOMÁŠEK. Mezioborový přístup k léčbě nádorů extrahepatálních žlučových cest. Retrospektivní hodnocení vlastních výsledků. In Edukační sborník. XXX. Brněnské onkologické dny s XX. Konferencí pro sestry a laboranty. Brno 11.-13.5.2006. Masarykův onkologický ústav. Brno, 2006. s. 182-184, 322 s.
 100. TUČEK, Štěpán. Nádory podjaterní krajiny. In IX. setkání Klubu mladých onkologů. 2006.
 101. 2001

 102. TOMÁŠEK, Jiří, Rostislav VYZULA, Igor KISS, Jana MARKOVÁ, Jan MALÁSKA, Věra TOBOLÍKOVÁ a Štěpán TUČEK. Chronoterapie kombinací cisplatina (5-fluorouracil) leukovorin u metastatického kolorektálního karcinomu, vlastní zkušenosti. In 25. Brněnské onkologické dny a 15. konference SZP s tématikou Medicína založená na důkazech. Ošetřovatelská péče založená na potřebách onkologicky nemocných. Brno, 30.5.-1.6.2001. 2001.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 2. 2020 19:24