Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. USTOHAL, Libor, Michaela MAYEROVÁ, Kateřina HORSKÁ, Marie OBDRŽÁLKOVÁ, Hana CRHOVÁ, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Hemodynamic and white blood cells parameters in patients with first-episode psychosis: a pilot longitudinal study. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice. ABINGDON: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2021, roč. 1, AUG 2021, s. 1-4. ISSN 1365-1501. doi:10.1080/13651501.2021.1962357.
 2. 2018

 3. ČEŠKOVÁ, Eva a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Kognitivní dysfunkce u deprese. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, 2018, roč. 62, č. 4, s. 396-404. ISSN 0009-062X.
 4. 2017

 5. USTOHAL, Libor, Lenka ALBRECHTOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Marie HOJGROVÁ, Petra ŠTROCHOLCOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Nikotinismus u schizofrenie a možnosti jeho léčby. 2017. ISSN 1211-7579.
 6. USTOHAL, Libor, Michaela MAYEROVÁ, Veronika HUBLOVÁ, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Risperidone increases the cortical silent period in drug-naive patients with first-episode schizophrenia: A transcranial magnetic stimulation study. Journal of Psychopharmacology. London, UK: SAGE Publications, 2017, roč. 31, č. 4, s. 500-504. ISSN 0269-8811. doi:10.1177/0269881116662650.
 7. 2016

 8. HAVELKA, David, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL a Eva ČEŠKOVÁ. Cognitive impairment and cortisol levels in first-episode schizophrenia patients. Stress : The International Journal on the Biology of Stress. Taylor&Francis, 2016, roč. 19, č. 4, s. 383-389. ISSN 1025-3890. doi:10.1080/10253890.2016.1193146.
 9. HUBLOVÁ, Veronika, Libor USTOHAL, Iva STEHNOVÁ a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Psychobiologická teorie v kontextu poruch osobnosti a well-being. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2016, roč. 17, 1e, s. e17-e25, 9 s. ISSN 1213-0508.
 10. HUBLOVÁ, Veronika, Iva STEHNOVÁ, Libor USTOHAL a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Temperament a charakter u schizofrenie. Česká a slovenská psychiatrie. Galén, 2016, roč. 112, č. 4, s. 165-171, 6 s. ISSN 1212-0383.
 11. 2015

 12. HAVELKA, David, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL a Eva ČEŠKOVÁ. Cortisol level and memory functioning in first episode schizophrenia. In Eleventh symposium on catecholamines and other neurotransmitters in stress. 2015.
 13. STEHNOVÁ, Iva, Monika SISROVÁ, Libor USTOHAL, Veronika HUBLOVÁ, Dagmar BERÁNKOVÁ a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Neurokognitivní dysfunkce u schizofrenie. Česká a slovenská psychiatrie. Galén, 2015, roč. 111, č. 4, s. 194-200. ISSN 1212-0383.
 14. STEHNOVÁ, Iva, Monika SISROVÁ, Veronika HUBLOVÁ, Dagmar BERÁNKOVÁ, M. KOZELSKÝ, Helena MASLAŇÁKOVÁ a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Neuropsychologický výkon u pacientů s první epizodou schizofrenie. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 3, s. 328-334. ISSN 1210-7859.
 15. HUBLOVÁ, Veronika, Miroslav FILIP, Iva STEHNOVÁ, Libor USTOHAL, Helena MASLAŇÁKOVÁ a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Profil osobnosti u 1. epizody schizofrenie a jeho vztah k psychopatologii a kognitivním funkcím. 2015. ISSN 1212-0383.
 16. ČEŠKOVÁ, Eva a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. První epizody schizofrenie. In 16. celostátní konference biologické psychiatrie: Optimalizace diagnostiky a léčby. 2015. ISSN 1211-7579.
 17. SVOBODA, Mojmír, Eva ČEŠKOVÁ a Hana KUČEROVÁ. Psychopatologie a psychiatrie pro psychology. Vydání třetí. Praha: Portál, 2015. 320 s. ISBN 978-80-262-0976-8.
 18. ČEŠKOVÁ, Eva, David HAVELKA a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Vztah kognice a kortizolémie u prvních epizod schizofrenie. 2015. ISSN 1212-0383.
 19. 2014

 20. SISROVÁ, Monika, Iva STEHNOVÁ, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ a Dagmar BERÁNKOVÁ. Cognitive functions in patients with acute phase of bipolar disorder. In XVI World Congress of Psychiatry. 2014.
 21. PŘIKRYL, Radovan a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Jak číst výsledky klinických studií srovnávající dlouhodobě působící injekční a perorální antipsychotika v léčbě schizofrenie. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Galén, 2014, roč. 110, č. 5, s. 259-263. ISSN 1212-0383.
 22. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Jiří JARKOVSKÝ, Veronika HUBLOVÁ, Michaela MAYEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Repetitive transcranial magnetic stimulation reduces cigarette consumption in schizophrenia patients. PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2014, roč. 49, March, s. 30-35. ISSN 0278-5846. doi:10.1016/j.pnpbp.2013.10.019.
 23. USTOHAL, Libor, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL, Iva STEHNOVÁ, Veronika HUBLOVÁ, Michaela MAYEROVÁ, Simona VENCLÍKOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Repetitivní transkraniální magnetická stimulace v léčbě depresivní poruchy- randomizovaná, jednoduše slepá, antidepresivy kontrolovaná studie. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2014, roč. 77, č. 5, s. 602-607. ISSN 1210-7859.
 24. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Veronika HUBLOVÁ, Michaela MAYEROVÁ, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Severe acute dystonia/akathisia after paliperidone palmitate application - a case study. International Journal of Neuropsychopharmacology. New York: Cambridge University Press, 2014, roč. 17, č. 2, s. 341-342. ISSN 1461-1457. doi:10.1017/S1461145713001260.
 25. 2013

 26. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Simona VENCLÍKOVÁ, Michaela MAYEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. A detailed analysis of the effect of repetitive transcranial magnetic stimulation on negative symptoms of schizophrenia: A double-blind trial. Schizophrenia Research. Amserdam: Elsevier Science, 2013, roč. 149, 1-3, s. 167-173. ISSN 0920-9964. doi:10.1016/j.schres.2013.06.015.
 27. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Jitka HÜTTLOVÁ, Radek MAREČEK, Michal MIKL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Jiří VANÍČEK a Eva ČEŠKOVÁ. Brain Functional Connectivity of Male Patients in Remission After the First Episode of Schizophrenia. Human Brain Mapping. USA: Wiley Periodicals, Inc., 2013, roč. 34, č. 3, s. 726-737. ISSN 1065-9471. doi:10.1002/hbm.21469.
 28. VRZALOVÁ, Michaela, Eva ČEŠKOVÁ, Jan PIVNIČKA, Radovan PŘIKRYL, Libor USTOHAL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Brněnské zkušenosti s monitorováním plazmatických hladin clozapinu (CLO) a olanzapinu (OLA). In Česko-slovenský psychofarmakologický sjezd Lázně Jeseník. 2013. ISSN 1211-7579.
 29. PŘIKRYL, Radovan a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Can Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Be Considered Effective Treatment Option for Negative Symptoms of Schizophrenia? Journal of ECT. USA: Lippincott Williams and Wilkins, 2013, roč. 29, č. 1, s. 67-74. ISSN 1095-0680. doi:10.1097/YCT.0b013e318270295f.
 30. STEHNOVÁ, Iva, Monika SISROVÁ, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Libor USTOHAL a Dagmar BERÁNKOVÁ. Kognitivní fungování pacientů s první epizodou schizofrenie. In III.Konference Neuropsychiatrického fóra. 2013.
 31. SISROVÁ, Monika, Iva STEHNOVÁ, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL a Libor USTOHAL. Kognitivní funkce u pacientů s bipolární afektivní poruchou. 2013. ISSN 1211-7579.
 32. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Michaela VRZALOVÁ, Iva STEHNOVÁ, Pavel THEINER a Jana HÁJKOVÁ. Léčba dospělých pacientů s ADHD pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS) - pilotní data. 2013.
 33. MAYEROVÁ, Michaela, Radovan PŘIKRYL, Libor USTOHAL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Léčebné traktorie u pacientů s první epizodou psychózy. 2013. ISSN 1211-7579.
 34. MAYEROVÁ, Michaela, Libor USTOHAL, Radovan PŘIKRYL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Iva STEHNOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Metabolic parameters in patients with first episode of schizophrenia: 7-year follow-up study. In DGPPN congress Berlín. 2013.
 35. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Michaela MAYEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Metabolický syndrom a schizofrenie. In XIIIth Psychopharmacological Symposium Smolenice. 2013. ISSN 1337-446X.
 36. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Michaela MAYEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Nefarmakologická léčba schizofrenie. In XIIIth Psychopharmacological Symposium Smolenice. 2013. ISSN 1337-446X.
 37. PŘIKRYL, Radovan, Miroslava KHOLOVÁ, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Prevalence of remission and recovery in schizophrenia in the Czech Republic. Comprehensive Psychiatry. Philadelphia: W B SAUNDERS CO-ELSEVIER INC, 2013, roč. 54, č. 7, s. 1111-1116. ISSN 0010-440X. doi:10.1016/j.comppsych.2013.05.006.
 38. MAYEROVÁ, Michaela, Libor USTOHAL, Iva STEHNOVÁ, Radovan PŘIKRYL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Response to antipsychotic treatment in first episode schizophrenia patients and its predictive value to subsequent response. In Konference biologické psychiatrie, Luhačovice. 2013. ISSN 1211-7579.
 39. PŘIKRYL, Radovan, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Michaela VRZALOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Andrea SOCHOROVÁ. Vliv repetitivní transkraniální magnetické stimulace na nikotinismus u schizofrenie: otevřená studie. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 109, č. 2, s. 64-69. ISSN 1212-0383.
 40. STEHNOVÁ, Iva, Monika SISROVÁ, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL a Libor USTOHAL. Vybrané neuropsychologické charakteristiky u pacientů s první epizodou schizofrenie. In 55.čsl.psychofarmakologická konference, Jeseník. 2013. ISSN 1211-7579.
 41. 2012

 42. PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana a Marek PREISS. Cognitive Deficit in Mental and Neurological Disorders. New York: Nova Publishers, 2012. 454 s. Psychology Research Progress. ISBN 978-1-60741-957-0.
 43. PŘIKRYL, Radovan, Michal MIKL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Libor USTOHAL, Tomáš KAŠPÁREK, Radek MAREČEK, Michaela VRZALOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Jiří VANÍČEK. Does repetitive transcranial magnetic stimulation have a positive effect on working memory and neuronal activation in treatment of negative symptoms of schizophrenia? Neuroendocrinology Letters. Stockholm: MAGHIRA & MAAS PUBLICATIONS, 2012, roč. 33, č. 1, s. 101-108. ISSN 0172-780X.
 44. PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL a Libor USTOHAL. Does repetitive transcranial magnetic stimulation have a positive effect on working memory and neuronal activation in treatment of negative symptoms of schizophrenia? In kongres CINP 2012, Stockholm, poster. 2012.
 45. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Silva TRONEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Libor USTOHAL, Simona VENCLÍKOVÁ a Michaela VRZALOVÁ. Dynamics of neurological soft signs and its relationship to clinical course in patients with first-episode schizophrenia. Psychiatry Research. Clare: Elsevier Ireland, 2012, roč. 200, 2-3, s. 67-72. ISSN 0165-1781. doi:10.1016/j.psychres.2012.03.008.
 46. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Monika SISROVÁ, Iva STEHNOVÁ, Simona VENCLÍKOVÁ, Michaela VRZALOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Emotional side effects after high-frequency rTMS of the right dorsolateral prefrontal cortex in an adult patient with ADHD and comorbid depression. Psychiatria danubina. Zagreb: Medicinska naklada Zagreb, 2012, roč. 24, č. 1, s. 102-103. ISSN 0353-5053.
 47. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Silva TRONEROVA, Tomáš KAŠPÁREK, Michaela VRZALOVÁ a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Lze predikovat efekt antipsychotické léčby měřením neurologických měkkých příznaků? 2012.
 48. STEHNOVÁ, Iva, Monika SISROVÁ, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ a Dagmar BERÁNKOVÁ. Mnestické a pozornostní funkce u pacientů s první atakou schizofrenie. In Peter Halama, Róbert Hanák, Radomír Masaryk. Sociálne procesy a osobnosť 2012. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012. s. 156-158 s., 3 s. ISBN 978-80-88910-40-4.
 49. PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana a Mabel RODRIGUEZ. Možnosti rehabilitace kognitivních funkcí. Psychiatry News. Praha: Stada Pharma, 2012, roč. 2, č. 1, s. 14-18. ISSN 1805-3912.
 50. PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana. Neuropsychologické nálezy u úzkostných poruch. In Civilizace, čas a duševní poruchy : sborník příspěvků IX. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí. první. Brno: Tribun EU, 2012. s. 76-79. ISBN 978-80-263-0243-8.
 51. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Michaela VRZALOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ a Iva STEHNOVÁ. Psychofarmakologická léčba schizofrenie na Psychiatrické klinice LF MU a FN Brno v roce 2010. In 54. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník. 2012.
 52. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation: A New Option to Manage Negative Symptoms of Schizophrenia. In Schizophrenia Research: Recent Advances. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2012. s. 359-380. Mental Illnesses and Treatments. ISBN 978-1-61942-459-3.
 53. PŘIKRYL, Radovan, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Michaela VRZALOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Role of Long-Acting Injectable Second-Generation Antipsychotics in the Treatment of First-Episode Schizophrenia: A Clinical Perspective. Schizophrenia Research and Treatment. USA: Hindawi Publishing Corporation, 2012, roč. 2012, Feb, s. "nestránkováno", 7 s. ISSN 2090-2085. doi:10.1155/2012/764769.
 54. MICHALČÁKOVÁ, Radka, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Petra ALEXOVÁ, Martina JEŽKOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Iva STEHNOVÁ. Subjektivně vnímané pozornostní obtíže a výkon v pozornostních testech. In Psychiatrie. 2012. ISSN 1211-7579.
 55. 2011

 56. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Amisulpride therapeutic dose-induced asymptomatic bradycardia. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry. 2011, roč. 35, č. 1, s. 290-290. ISSN 0278-5846. doi:10.1016/j.pnpbp.2010.10.006.
 57. MICHALČÁKOVÁ, Radka, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Petra BALABÁNOVÁ, Martina JEŽKOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Diagnostické možnosti zkoušky vizuální pozornosti: Validizace metody – zohlednění faktoru věku. In Psychiatrie. 2011. ISSN 1211-7579.
 58. PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana, Iva STEHNOVÁ a Monika SISROVÁ. Dynamika kognitivního deficitu u schizofrenie. In Společně na cestě k moderní psychiatrii. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2011. s. 28-34. ISBN 978-80-263-0039-7.
 59. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Effect of Electroconvulsive Therapy on Cortical Excitability in a patient With Long-Term Remission of Schizophrenia: A Transcranial Magnetic Stimulation Study. Journal of ECT. USA: Lippincott Williams and Wilkins, 2011, roč. 27, č. 1, s. "E9"-"E11", 3 s. ISSN 1095-0680. doi:10.1097/YCT.0b013e3181dbf785.
 60. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Jitka ŘEHULOVÁ, Radek MAREČEK, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ a Jiří VANÍČEK. Functional Connectivity in Remission after the First Episode of Schizophrenia. In 19th European Congress of Psychiatry EPA. 2011.
 61. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Michaela VRZALOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Change of cortical inhibition in patients with first episode of schizophrenia. In 15th World Congress of Psychiatry, Buenos Aires. 2011.
 62. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Michaela VRZALOVÁ, Monika SISROVÁ, Iva STEHNOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Kortikální inhibice u schizofrenie - TMS studie. In 87. fyziologické dni, Bratislava. 2011.
 63. PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL a Libor USTOHAL. Liší se mozková aktivita dle úspěšnosti léčby repetitivní transkraniální magnetickou stimulací rTMS? In 53.česko-slovenská ppsychofarmakologická konference. 2011. ISSN 1211-7579.
 64. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ a eva CESKOVA. New treatment possibilities – rTMS. 2011.
 65. PŘIKRYL, Radovan, Michal MIKL, Tomáš KAŠPÁREK, Libor USTOHAL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Nové aspekty stimulace prefrontálního kortexu u schizofrenie. 2011. ISSN 1211-7579.
 66. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Occurrence of Robust Psychotic Symptoms Aftes Initial rTMS Treatment Session. Journal of ECT. USA: Lippincott Williams and Wilkins, Inc., 2011, roč. 27, č. 3, s. 265-266. ISSN 1095-0680. doi:10.1097/YCT.0b013e3181f665bc.
 67. USTOHAL, Libor, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL, Petra BARTOŇOVÁ, Michal ČERNÍK, Simona VENCLÍKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Ovlivnění kognitivních funkcí u pacientů s depresivní poruchou pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace. In 53. konference ČNPS v Jeseníku. 2011. ISSN 1211-7579.
 68. USTOHAL, Libor, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL a Eva ČEŠKOVÁ. Ovlivnění kognitivních funkcí u pacientů s depresivní poruchou pomocí rTMS. In Psychiatrie časopis pro moderní psychiatrii, 15, suppl. 1, od s. 47-47. 2011. ISSN 1211-7579.
 69. PŘIKRYL, Radovan, Michal MIKL, Tomáš KAŠPÁREK, Libor USTOHAL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Simona VENCLÍKOVÁ, Michaela VRZALOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Prefrontální stimulace a její neuronální koreláty u schizofrenie. 2011. s. 73-76. ISBN 978-80-263-0039-7.
 70. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Monika SISROVÁ, Iva STEHNOVÁ, Simona VENCLÍKOVÁ, Michaela VRZALOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Psychické nežádoucí účinky vysokofrekvenční rTMS pravého dorsolaterálního prefrontálního kortexu u dospělého pacienta s ADHD. In Češková Eva, Přikryl Radovan, Kašpárek Tomáš. Společně na cestě k moderní psychiatrii. Brno: knihovnicka.cz, 2011. s. 218-220. ISBN 978-80-263-0039-7.
 71. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in the treatment of depressive disorder. Activitas Nervosa Superior Rediviva. Praha: Collegium Internationale Activitatis N.S, 2011, roč. 53, č. 1, s. 3-13. ISSN 1337-933X.
 72. USTOHAL, Libor, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Simona VENCLÍKOVÁ, Petra BARTOŇOVÁ, Michal ČERNÍK a Eva ČEŠKOVÁ. Terapie depresivní poruchy repetitivní transkraniální magnetickou stimulací (rTMS). 2011. vyd. Brno, 2011. s. 142-145. ISBN 978-80-263-0039-7.
 73. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Simona VENCLÍKOVÁ, Michaela VRZALOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. The change of brain activity caused by repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with negative symptoms of schizophrenia. In 10th World Congress of Biological Psychiatry, Prague. 2011.
 74. 2010

 75. PREISS, Marek, Lenka KRÁMSKÁ, Eliška DOČKALOVÁ, M. HOLUBOVÁ a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Attentional networks in euthymic patients with unipolar depression. European psychiatry. Paris, France: Elsevier, 2010, roč. 25, č. 2, s. 69-74. ISSN 0924-9338. doi:10.1016/j.eurpsy.2009.08.007.
 76. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Michal MIKL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Brain activation patterns during rTMS treatment of schizophrenia. In 2nd Conference of the Schizophrenia-International-Research-Society (SIRS). 2010. ISSN 0920-9964. doi:10.1016/j.schres.2010.02.873.
 77. PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana, Helena FEJFAROVÁ, Petra BARTOŇOVÁ a Radovan PŘIKRYL. Cognitive deficit in schizophrenia and its remediation. In 2nd Scizophrenia International Research Society Conference. 2010. ISSN 0920-9964.
 78. PREISS, Marek, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Jiří LUKAVSKÝ a Petr SOS. Cognitive deficits in hospitalized and never hospitalized remitted unipolar depressive patients. European Journal of Psychiatry. Zaragoza, 2010, roč. 24, č. 3, s. 129-135. ISSN 0213-6163.
 79. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Iva ČERMÁKOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Effect of sequential frontotemporal repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) on schizophrenia. Activitas Nervosa Superior Rediviva. 2010, roč. 52, č. 1, s. 37-41. ISSN 1337-933X.
 80. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Jan TUČEK a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Effect of sequential frontotemporal repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) on schizophrenia. 2010.
 81. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Michal MIKL, Lenka HAVLÁSKOVÁ, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Petr KRUPA. fMRI v hodnocení vštípivosti a rekognice informací u schizofrenie. In 52. česko-slovenská psychofarmakologická konference. Psychiatrie, 14(Suppl.1), 27. 2010. ISSN 1211-7579.
 82. KAŠPÁREK, Tomáš, Jitka ŘEHULOVÁ, Radovan PŘIKRYL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Michal MIKL a Eva ČEŠKOVÁ. Funkční konektivita prefrontálního kortexu v remisi po první epizodě schizofrenie. In 52. česko-slovenská psychofarmakologická konference. Psychiatrie, 14(Suppl.1), 27-28. 2010. ISSN 1211-7579.
 83. PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana, Marek PREISS, Petra BARTOŇOVÁ a Radovan PŘIKRYL. Kognitivní výkon u depresivní poruchy. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2010, roč. 11, č. 2, s. 6-58, 52 s. ISSN 1213-0508.
 84. PŘIKRYL, Radovan a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Kombinace antipsychotik a jejich postavení v léčbě schizofrenie. Psychiatrie pro praxi. Praha: Solen, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 15-17. ISSN 1213-0508.
 85. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Outcome in first-episode schizophrenia: 7-year follow-up. In 27th CINP Congress Meeting 2010. 2010. ISSN 1461-1457.
 86. FEJFAROVÁ, Helena, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Libor USTOHAL a Petra BARTOŇOVÁ. Počítačová kognitivní remediace u pacientů se schizofrenií. In Duševní porucha a kvalita péče. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2010. s. 75-78. ISBN 978-80-7399-958-2.
 87. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Risperidone mediated modification of cortical inhibition. 2010. ISSN 1461-1457.
 88. ČEŠKOVÁ, Eva a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Schizofrenie jako komplexní onemocnění. 2010. ISSN 0457-4214.
 89. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Lenka HAVLÁSKOVÁ, Iva ČERMÁKOVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Srovnání účinnosti antidepresiv a rTMS (vlastní data). In Psychiatrie. 2010, roč. 14, Suppl. 1, s. 18. 2010. ISSN 1211-7579.
 90. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Lenka HAVLÁSKOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Unipolar Sequential fronto-temporal repetitive transcranial magnetic stimulation in the treatment of schizophrenia. 2010. ISSN 0920-9964.
 91. FEJFAROVÁ, Helena, Petra BARTOŇOVÁ, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Veronika HUBLOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Výsledky efektivnosti tréninku kognitivních funkcí u pacientů se schizofrenií na Psychiatrické klinice v Brně. In Psychiatrie. 2010, roč. 14, Suppl. 1, s. 44. 2010. ISSN 1211-7579.
 92. MICHALČÁKOVÁ, Radka, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Martina JEŽKOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Zkouška vizuální pozornosti – příspěvek k validizaci metody (pilotní studie). 2010. ISSN 1211-7579.
 93. 2009

 94. PŘIKRYL, Radovan a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Adherence a postoje pacientů k medikaci antipsychotiky. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2009, roč. 10, č. 4, s. 171-174, 5 s. ISSN 1213-0508.
 95. PREISS, Marek, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Jiří LUKAVSKÝ a Hana ŠTĚPÁNKOVÁ. Cognitive deficits in euthymic phase of unipolar depression. Psychiatry Research. Netherlands: Elsevier Ireland, 2009, roč. 2009, č. 169, s. 235-239. ISSN 0165-1781.
 96. KUČEROVÁ, Hana a Radovan PŘIKRYL. Deprese - kognitivní porucha?! In Acta Aphasiologica III. Brno: TA-Service, s.r.o., 2009. s. 20-24, 4 s. ISBN 978-80-904020-1-0.
 97. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Daniel SCHWARZ, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Radek MAREČEK, Michal MIKL, Jiří VANÍČEK a Eva ČEŠKOVÁ. Gray matter morphology and the level of functioning in one-year follow-up of first-episode schizophrenia patients. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry. Elsevier, 2009, roč. 33, č. 8, s. 1438-46, 9 s. ISSN 0278-5846.
 98. NAVRÁTILOVÁ, Petra, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ a Libor USTOHAL. Klinicky významná změna kognitivního výkonu při léčbě antidepresivy. In Psychiatrie, suplplementum 1. 2009. 1 s. ISSN 1211-7579.
 99. PŘIKRYLOVÁ-KUČEROVÁ, Hana, Petra NAVRÁTILOVÁ a Helena FEJFAROVÁ. Kognitivní deficit u schizofrenie a možnosti jeho remediace. In Stálost a proměny biologické psychiatrie. Praha: Tigis, 2009. s. 22-23. ISSN 1211-7579.
 100. PREISS, Marek, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ a Eliška DOČKALOVÁ. Kognitivní funkce u pacientů s depresivní poruchou v remisi - hlavní výsledky projektu. Praha: Tigis spol. s.r.o., 2009. s. 207-210. ISSN 1211-7579.
 101. NAVRÁTILOVÁ, Petra, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Lenka HAVLÁSKOVÁ, Libor USTOHAL a Radovan PŘIKRYL. Kognitivní výkon u deprese: související faktory. In Psychiatrie, (Suppl. 2), 87-88. 2009. ISSN 1211-7579.
 102. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Simona VENCLÍKOVÁ, Lenka HAVLÁSKOVÁ, Richard BARTEČEK a Eva ČEŠKOVÁ. Léčba obsedantně-kompulzivní poruchy repetitivní transkraniální magnetickou stimulací. In Psychiatrie, supplementum 1. 2009. vyd. Praha: Tigis spol. s.r.o., 2009. s. 50-50. ISSN 1211-7579.
 103. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Lenka HAVLÁSKOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Modification of cortical inhibition by paliperidone or risperidone: preliminary results. In EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY. 2009. ISSN 0924-977X. doi:10.1016/S0924-977X(09)70896-X.
 104. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Paliperidon mediated modification of cortical inhibition. Neuroendocrinology Letters. 2009, roč. 2009, č. 30, s. 396-399. ISSN 0172-780X.
 105. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. První epizody schizofrenie: 7-leté prospektivní sledování. Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor). Bratislava: Obzor, 2009, roč. 2009, suppl. 3, s. 31-31. ISSN 0862-0350.
 106. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Jan TUČEK, Simona VENCLÍKOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Terapeutické využití repetitivní transkraniální magnetické stimulace v psychiatrii. In Psychiatrie – časopis pro moderní psychiatrii. Tigis, 2009. 2 s. ISSN 1211-7579.
 107. 2008

 108. SAND, Phillip, Berthold LANGGUTH, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. A putative DRD3 schizophrenia risk haplotype deconstructed. Biological Psychiatry. USA: Society of Biological Psychiatry, 2008, roč. 63, č. 3, s. e21-e22, 2 s. ISSN 0006-3223.
 109. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Aggression in first-episode schizophrenia. Primary Care and Community Psychiatry. Londýn: Informa Healthcare, 2008, roč. 13, č. 3, s. 134-137. ISSN 1746-8841.
 110. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ, Daniel SCHWARZ, Radek MAREČEK, Jiří VANÍČEK a Eva ČEŠKOVÁ. Baseline gray matter volume in later good and poor functioning schizophrenia patients in one-year follow-up after the first episode schizophrenia. In 1st Schizophrenia International Research Society Conference. 2008. ISBN 0920-9964.
 111. PREISS, Marek, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Jiří LUKAVSKÝ a Hana ŠTĚPÁNKOVÁ. Cognitive deficits in the euthymic phase of unipolar depression. Psychiatry Research. Netherlands: Elsevier Ireland, 2008, roč. 169, č. 169, s. 235-239. ISSN 0165-1781.
 112. PŘIKRYL, Radovan a Hana KUČEROVÁ. Cognitive dysfunction associated with diabetes mellitus. In Poverty Alleviation: 21st Cebtury Issues and Challenges. Nova Science Publishers, Inc. USA: Nova Science Publishers, Inc, 2008. s. 171-185. Poverty Alleviation: 21st Cebtury Issues and Chall. ISBN 978-1-60456-034-3.
 113. KUČEROVÁ, Hana, Petra NAVRÁTILOVÁ, Marek PREISS a Michal ČERNÍK. Deprese z pohledu neuropsychologa. In Deprese z různých úhlů pohledu III. 1. vydání. Praha: Galén, 2008. s. 145-175. G281030. ISBN 978-80-7262-547-5.
 114. NAVRÁTILOVÁ, Petra, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Helena FEJFAROVA a Veronika HUBLOVÁ. Depressive disorder: cognitive impairment and related factors. In XIV World Congress of Psychiatry. 2008. ISSN 1212-0383.
 115. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Libor USTOHAL a Eva ČEŠKOVÁ. First episode schizophrenia: neurological soft signs and their relationship to one-year outcome. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam: Elsevier, 2008, roč. 18, suppl. 4, s. 392-392. ISSN 0924-977X.
 116. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Michal MIKL, Radek MAREČEK, Hana KUČEROVÁ, Libor USTOHAL, Simona VENCLÍKOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Petr KRUPA. Funkční mozkové koreláty spojené s účinností rTMS na negativní příznaky schizofrenie. In Psychiatrie. 2008, Suppl. 1, s. 34-35. 2008. ISSN 1211-7579.
 117. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Has high frequency repetitive transcranial magnetic stimulation therapeutic potential in schizophrenia? In 26th Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum Congress (CINP). 2008. ISSN 1461-1457.
 118. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Insight in first-episode schizophrenia. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice. 2008, roč. 12, č. 1, s. 36-40. ISSN 1365-1501.
 119. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Insight in first-episode schizophrenia. In DPGN Congress, Berlín. 2008.
 120. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Insight in first-episode schizophrenia. Der Nervenarzt. Berlín: Springer, 2008, roč. 79, suppl. 4, s. 178-178. ISSN 0028-2804.
 121. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Simona VENCLÍKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ a Monika VEČEŘOVÁ. Kazuistika pacienta opakovaně léčeného pomocí rTMS pro negativní příznaky schizofrenie. In Psychiatrie. 2008, Suppl. 1, s. 37-38. 2008. ISSN 1211-7579.
 122. PREISS, Marek, Hana KUČEROVÁ, Eliška DOČKALOVÁ a Hana ŠTĚPÁNKOVÁ. Kognitivní funkce u pacientů s unipolární depresivní poruchou v remisi. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2008, roč. 12, supl.3, s. 1-5, 6 s. ISSN 1211-7579.
 123. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Petra NAVRÁTILOVÁ, Helena FEJFAROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. LONGITUDINAL STUDY OF COGNITIVE DEFICIT IN THE FIRST EPISODE SCHIZOPHRENIA. In st Schizophrenia International Research Society Conference. 2008. ISBN 0920-9964.
 124. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Simona VENCLÍKOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Long-term efficacy of repetitive TMS in the treatment of negative symptoms of schizophrenia. In european Neuropsychopharmacology. Barcelona: ECNP, 2008. s. 468-469. ISSN 0924-977X.
 125. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Eva ČEŠKOVÁ, Hana KUČEROVÁ, Radek MAREČEK, Michal MIKL, Daniel SCHWARZ a Jiří VANÍČEK. Morfologie mozku predikuje globální funkční úroveň v průběhu jednoletého sledování pacientů s první epizodou schizofrenie. In 50. Česko-Slovenská Psychofarmakologická konference. 2008. ISBN 1211-7579.
 126. KAŠPÁREK, Tomáš, Hana KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL, Eva ČEŠKOVÁ, Michal MIKL a Petr KRUPA. Morphology of fronto-temporal Regions and Word Generation in First-episode Schizophrenia. Activitas Nervosa Superior. Praha: Neuroscientia o.s., 2008, roč. 50, č. 4, s. 88-90. ISSN 1802-9698.
 127. PŘIKRYL, Radovan a Hana KUČEROVÁ. Negativní příznaky schizofrenie. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2008, roč. 104, č. 7, s. 350-355. ISSN 1212-0383.
 128. ČEŠKOVÁ, Eva, Hana KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Neuropsychiatrie - spojení mezi neurologií a psychiatrií. In 1. Slovenský neuropsychiatrický kongres, Bratislava, SK. 2008.
 129. FEJFAROVÁ, Helena, Petra NAVRÁTILOVÁ, Hana KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL a Eva ČEŠKOVÁ. Neuropsychological aspects of cognitive deficit in patients with first episode schizophrenia. In XIV World Congress of Psychiatry, Česká a slovenská psychiatrie, 2008;104(10), 1257. 2008. ISSN 1212-0383.
 130. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Libor USTOHAL, Simona VENCLÍKOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Monika VEČEŘOVÁ. Ovlivnění kognitivního deficitu schizofrenie pomocí repetitivní transkraniální magnetickou stimulací. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2008, roč. 104, č. 4, s. 161-166. ISSN 1212-0383.
 131. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Petra NAVRÁTILOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Libor USTOHAL. Ovlivnění kognitivního deficitu u nemocných s depresivní poruchou pomocí rTMS v podmínkách jednoduše slepé, randomizované studie. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2008, roč. 104, č. 5, s. 224-229. ISSN 1212-0383.
 132. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL a Libor USTOHAL. Procognitive effect of repetitive transcranial magnetic stimulation and its influence on psychopathology andcognitive function in depression. In 26th Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum Congress (CINP). 2008. ISSN 1461-1457.
 133. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Libor USTOHAL, Petra NAVRÁTILOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Procognitive effect of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in depression. In WPA. 2008. ISBN 1212-0383.
 134. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Petra NAVRÁTILOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Vítězslav PÁLENSKÝ a Michal ČERNÍK. Profil a průběh kognitivního deficitu u pacientů s první episodou schizofrenie během jednoho roku. In Psychiatrie. 2008, Suppl. 1, s. 31. 2008. ISSN 1211-7579.
 135. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Prognosis of first-episode schizophrenia. In Regionální CINP Bratislava. 2008.
 136. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Prognosis of first-episode schizophrenia. In Regional CINP Congress. Bratislava, 2008.
 137. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Psychopatology and testosterone in males with first episode schizofrenia. In Program and Abstracts CINP Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum Regional meeting Asia. Kuala Lumpur Malaysia: Malaysian Psychiatric Association, 2008. s. 16-16.
 138. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL a Hana KUČEROVÁ. Psychopatology and testosterone in males with first-episode schizophrenia. In Regionální kongres CINP, Malajsie, Kuala Lumpur. 2008.
 139. USTOHAL, Libor, Hana KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL, Simona VENCLÍKOVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) and its influence on psychopathology and cognitive functions in patients with depressive disorder. In XIV World Congress of Psychiatry, Česká a slovenská psychiatrie, 2008;104(10), 1234. 2008. ISSN 1212-0383.
 140. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Libor USTOHAL, Hana KUČEROVÁ, Simona VENCLÍKOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Treatment of negative symptoms of schizophrenia using repetitive transcranial magnetic stimulation in a double blind study. Schizophrenia Research. Elsevier, 2008, roč. 99, 1-3, s. 380-381. ISSN 0920-9964.
 141. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Simona VENCLÍKOVÁ, Libor USTOHAL, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Jan TUČEK. Treatment of negative symptoms of schizophrenia using tms. In XIV World Congress of Psychiatry, Česká a slovenská psychiatrie, 2008;104(10), 478. 2008. ISSN 1212-0383.
 142. 2007

 143. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Aggressivity in first-episode schizophrenia. In Australian and New Zealand Journal of Psychiatry - Abstract book. 41, suppl. 2. Melbourne, Austrálie: Informa Healthcare, 2007. s. 195-195. ISBN 0004-8674.
 144. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Simona SKOTÁKOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Augmentace antipsychotik repetitivní transkraniální magnetickou stimulací vede k ústupu negativních příznaků schizofrenie. Česká a slovenská Psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2007, roč. 103, č. 2, s. 80-84. ISSN 1212-0383.
 145. PREISS, Marek, Hana KUČEROVÁ, Hana ŠTĚPÁNKOVÁ, P. ŠÓŠ, J. LUKAVSKÝ a R. KAWACIUKOVA. Cognitive deficits in unipolar depression during remission - Auditory Verbal Learning Test findings. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2007, roč. 11, č. 11, s. 79-83. ISSN 1211-7579.
 146. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Petra NAVRÁTILOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Cognitive function in patients with first episode of schizophrenia: longitudinal study. Schizophrenia Bulletin. Oxford University Press, 2007, roč. 33, č. 2, s. 565-565. ISSN 0586-7614.
 147. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ a Petra NAVRÁTILOVÁ. Cognitive Functioning in First-episode Schizophrenic Patients: A Longitudinal Study. In Cognitive Disorders Research Trends (editor: H. C. Sentowski). New York, USA: Published by Nova Science Publishers, 2007. s. 85-115. DNLM: 1.Cognition Disorders. WM 204 C6763 2007. ISBN 978-1-60021-566-7.
 148. KUČEROVÁ, Hana. Členka organizačního výboru. 13: Česko-slovenský psychiatrický sjezd Brno, 2007.
 149. KUČEROVÁ, Hana. Depresivní porucha z pohledu neuropsychologa. In Kurz kognitivních poruch Neurologické kliniky LF MU a FNuSA Brno. 2007.
 150. KUČEROVÁ, Hana. Dynamics of cognitive function, psychopathology and their relationships in depression. In Symposium ECP Praha. 2007.
 151. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Simona SKOTÁKOVÁ a Jan TUČEK. High frequency rTMS in the treatment of negative symptoms of schizophrenia: double blind randomised study. Schizophrenia Bulletin. Oxford University Press, 2007, roč. 33, suppl. 2, s. 454-454. ISSN 0586-7614.
 152. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Simona SKOTÁKOVÁ, Hana KUČEROVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ, Michal ČERNÍK a Eva ČEŠKOVÁ. High-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation and its influence on negative symptoms of schizophrenia. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science B.V., 2007, roč. 17, č. 1, s. 74-74. ISSN 0924-977X.
 153. PŘIKRYL, Radovan, Simona SKOTÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Hana KUČEROVÁ a Libor USTOHAL. Influencing negative symptoms of schizophrenia with repetitive transcranial magnetic stimulation: a case study. Acta Neuropsychiatrica. Australia: Blackwell Publishing, 2007, roč. 19, č. 2, s. 53-55. ISSN 0924-2708.
 154. KUČEROVÁ, Hana. Je kognitivní deficit příčinou nízkého náhledu u schizofrenie? In 49. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník. 2007.
 155. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Martina KUNOVSKÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ, Michal ČERNÍK, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Je kognitivní deficit příčinou nízkého náhledu u schizofrenie? Psychiatrie. Praha: Tigis, s.r.o, 2007, roč. 11, č. 1, s. 18-19. ISSN 1211-7579.
 156. PREISS, Marek, Hana KUČEROVÁ a Hana ŠTĚPÁNKOVÁ. Kognitivní deficit u unipolární depresivní poruchy: kvalita a kvantita. In Sborník abstrakt.VI. mezinárodní konference - Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Olomouc, 2007. 1 s.
 157. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ a Michal ČERNÍK. Kognitivní funkce u prvních epizod schizofrenie. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2007, roč. 11, suppl. 1, s. 13-13. ISSN 1211-7579.
 158. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Simona VENCLÍKOVÁ, Libor USTOHAL, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Léčba negativních příznaků schizofrenie pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace v podmínkách dvojitě zaslepené studie. Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, roč. 103, suppl. 1, s. 15-15. ISSN 1212-0383.
 159. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Petra NAVRÁTILOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Možnosti ovlivnění kognitivního deficitu u schizofrenie. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2007, roč. 11, suppl. 1, s. 13-13. ISSN 1211-7579.
 160. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Nedostatek náhledu a nonkompliance a jejich vzájemný vztah u schizofrenie. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS J.E. Purkyně, 2007, roč. 103, č. 7, s. 336-340. ISSN 1212-0383.
 161. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Neurological soft signs and their relationship to 1-year outcome in first-episode schizophrenia. European Psychiatry. Elsevier, 2007, roč. 2007, č. 22, s. 499-504, 5 s. ISSN 0924-9338.
 162. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. One-year follow-up of patients with first-episode schizophrenia (comparison between remitters and non-remitters). Neuropsychiatric Disease and Treatment. New Zealand: Dove Medical Press, 2007, roč. 3, č. 1, s. 153-160. ISSN 1176-6328.
 163. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Petra NAVRÁTILOVÁ, Michal ČERNÍK, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Procognitive effect of repetitive transcranial magnetic stimulation in depression. In Australian and New Zealand Journal of Psychiatry - Abstract Book. 41, suppl. 2. Melbourne, Australia: Informa healthcare, 2007. s. 388-388. ISBN 0004-8674.
 164. NAVRÁTILOVÁ, Petra, Eva ČEŠKOVÁ, Radovan PŘIKRYL a Hana KUČEROVÁ. Profil a dynamika kognitivního výkonu při léčbě antidepresivy (pilotní studie). česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2007, roč. 103, č. 4, s. 168-174. ISSN 1212-0383.
 165. PŘIKRYL, Radovan a Hana KUČEROVÁ. Repetitive transcranial magnetic stimulation as a new technique for treatment of negative symptoms of schizophrenia. Acta Psychiatrica Scandinavica. Blackwell Publishing, 2007, roč. 2007, č. 117, s. 78-79. ISSN 0001-690X.
 166. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL a Magda KREJČÍŘOVÁ. Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS), depresivní porucha a kognitivní funkce. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2007, roč. 103, č. 6, s. 285-290, 15 s. ISSN 1212-0383.
 167. PŘIKRYL, Radovan, Simona SKOTÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Hana KUČEROVÁ a Vítězslav PÁLENSKÝ. Six-month alleviation from negative schizophrenic symptoms after repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS): a single case study report. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2007, roč. 11, č. 1, s. 21-23. ISSN 1211-7579.
 168. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Simona VENCLÍKOVÁ, Libor USTOHAL, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Treatment of negative symptoms of schizophrenia using repetitive transcranial magnetic stimulation in a double-blind, randomized controlled study. Schizophrenia Research. Elsevier, 2007, roč. 95, č. 95, s. 151-157. ISSN 0920-9964.
 169. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Vítězslav PÁLENSKÝ, Libor USTOHAL a Simona SKOTÁKOVÁ. Vývoj náhledu na onemocnění v prvních letech po propuknutí schizofrenie. Psychiatrie. Praha: Tigis s.r.o., 2007, roč. 11, suppl. 1, s. 18-18. ISSN 1211-7579.
 170. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Michal ČERNÍK a Vítězslav PÁLENSKÝ. Změny kognitivních funkcí v průběhu roku po propuknutí schizofrenie. Čes. a slov. Psychiat. 2007, roč. 103, č. 1, s. 14-21. ISSN 1212-0383.
 171. 2006

 172. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Michal MIKL, Eva ČEŠKOVÁ, Petr KRUPA, Petra NAVRÁTILOVÁ a Michal ČERNÍK. Aplikace zobrazovacích metod u prvních epizod schizofrenie. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2006, roč. 11, č. 3, s. 67-67. ISSN 1211-7579.
 173. NAVRÁTILOVÁ, Petra, Michal ČERNÍK, Hana KUČEROVÁ a Radovan PŘIKRYL. Dynamika kognitivní dysfunkce při léčbě antidepresivy. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2006, roč. 10, suppl. 1, s. 17-17. ISSN 1211-7579.
 174. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ a Michal ČERNÍK. Dynamika kognitivního deficitu a jeho vztah k psychopatologii u prvních epizod schizofrenie. Psychiatrie. Praha: TIGIS s.r.o., 2006, roč. 10, č. 1, s. 27-27. ISSN 1211-7579.
 175. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Dynamika psychopatologie u prvních epizod schizofrenie. In Psychiatria pre prax. Bratislava: Meduca, s. r. o., 2006. s. 21 - 21.
 176. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Michal MIKL, Petr KRUPA a Vítězslav PÁLENSKÝ. Face processing in first episode schizophrenia: A FMRI study. The International Journal of Neuropsychopharmacology. Paris: Cambridge University Press, 2006, roč. 9,suppl.1, č. 6, s. 201-202. ISSN 1461-1457.
 177. ČEŠKOVÁ, Eva, Hana KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Radovan PŘIKRYL. Farmakoterapie kognitivní dysfunkce u schizofrenie. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2006, roč. 102, č. 1, s. 13-17. ISSN 1212-0383.
 178. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Simona SKOTÁKOVÁ, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. High frequency rTMS in the treatment of negative symptoms of schizophrenia: series of three case reports. Schizophrenia Research. Elsevier, 2006, roč. 81, suppl. 1, s. 103-103. ISSN 0920-9964.
 179. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Daniel SCHWARZ, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Hipokampus, morfologie mozku a schizofrenie. Časopis lékařů českých. Praha: ČLS JEP, 2006, roč. 145, 7., s. 544-547. ISSN 0008-7335.
 180. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ, Daniel SCHWARZ, Eva ČEŠKOVÁ a Petr KRUPA. Hodnocení velikosti hipokampu u schizofrenie - zkušenosti z brněnské kliniky. Česká a slovenská Psychiatrie. 2006, roč. 102, č. 2, s. 73-79. ISSN 1212-0383.
 181. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Michal MIKL, Eva ČEŠKOVÁ, Petr KRUPA a Vítězslav PÁLENSKÝ. Impaired hippocampal function in first-episode schizophrenia. In Final Program and book of Abstracts. Tallin, Estonia: Univerzity of Tartu, Tallin, Estonia, 2006. s. 59-59.
 182. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Daniel SCHWARZ, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Implications of hippocampal morphology in first-episode schizophrenia. In Final program and book of abstracts, Central/East European CINP Regional Meeting. Tallinn, Estonia: Tartu university press, 2006. s. 42.
 183. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Simona SKOTÁKOVÁ. Influencing negative symptoms of schizophrenia with repetitive transcranial magnetic stimulation: a pilot study. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam (The Netherlands): Elsevier, 2006, roč. 16, suppl. 4, s. 444-445. ISSN 0924-977X.
 184. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Simona SKOTÁKOVÁ, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Infuencing of negative symptoms of schizophrenia using repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS): preliminary data. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2006, roč. 11, č. 1, s. 67-68. ISSN 1211-7579.
 185. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ a Michal ČERNÍK. Is there any procognitive effect of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in depression? The International Journal of Neuropsychopharmacology. Paris: Cambridge University Press, 2006, roč. 9,suppl.1, č. 6, s. 192-192. ISSN 1461-1457.
 186. PREISS, Marek, Hana KUČEROVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ a Michal ČERNÍK. Kognitivní deficit u depresivní poruchy. In Neuropsychologie v psychiatrii. Praha: Grada Publishing, 2006. s. 235-268, 33 s. Avicenum. ISBN 80-247-1460-4.
 187. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Kompliance v klinické praxi. In Nemocná duše - nemocný mozek: Klinická zkušenost a fakta. Praha, ČR: PhDr. Lubomír Houdek, nakladatelství Galén, Na Bělidle 34, 150 00 Praha, 2006. s. 16 - 19. ISBN 80-7262-420-2.
 188. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Neurological soft signs, clinical symptoms and treatment reactivity in patients suffering from first episode schizophrenia. Journal of Psychiatric Research. Elsevier, 2006, roč. 2006, č. 40, s. 141-146. ISSN 0022-3956.
 189. PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ a Michal ČERNÍK. Neuropsychological profile of cognitive functions in patients with depressive disorder and schizophrenia. Schizophrenia Research. Elsevier, 2006, roč. 81, suppl. S, s. 240-241. ISSN 0920-9964.
 190. PREISS, Marek a Hana KUČEROVÁ. Neuropsychologie v neurologii. Praha: Grada, 2006. 362 s. Psyché. ISBN 80-247-0843-4.
 191. PREISS, Marek a Hana KUČEROVÁ. Neuropsychologie v psychiatrii. Praha: Grada, 2006. 411 s. Psyché. ISBN 80-247-1460-4.
 192. ČEŠKOVÁ, Eva, Petra NAVRÁTILOVÁ, Libor USTOHAL a Hana KUČEROVÁ. Pharmacoresistant depression and combinations of antidepressants. Farmakorezistentní deprese v kombinaci s antidepresivy. In CINP Regional meeting Final program and Book of Abstracts. Tallin, Estonia: University of Tartu Tallin, 2006. s. 26-27.
 193. ČEŠKOVÁ, Eva a Hana KUČEROVÁ. Psychopatologie a psychiatrie. První. Praha: Portál, Klapkova 2, 182 00 Praha 8, 2006. 317 s. 1301. ISBN 80-7367-154-9.
 194. SVOBODA, Mojmír, Eva ČEŠKOVÁ a Hana KUČEROVÁ. Psychopatologie a psychiatrie pro psychology. první. Praha: Portál, 2006. 320 s. prvni vydani. ISBN 80-7367-154-9.
 195. KUČEROVÁ, Hana. Psychoterapie. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů: portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity/online/. Brno: Portál lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 2006. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotni. ISBN 1801-6103.
 196. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Daniel SCHWARZ, Hana KUČEROVÁ, Michal MIKL, Eva ČEŠKOVÁ a Petr KRUPA. Reduction of prefrontal gray matter volume in first-episode schizophrenia independent of risperidon treatment. The International Journal of Neuropsychopharmacology. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2006, suppl. 1, č. 9, s. 224. ISSN 1461-1457.
 197. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Simona SKOTÁKOVÁ. rTMS and its influence on negative symptoms of schizophrenia - three case studies. In Collegium Internationale Neuro-psychopharmacologicum - final program and Book of Abstracts. Tallinn, Estonia: University of Tartu Tallinn Estonia, 2006. s. 78-78.
 198. PŘIKRYL, Radovan a Hana KUČEROVÁ. Schizofrenie. Multimediální podpora výuky klinických oborů: portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. dostupný z www. portal.med.muni.cz, 2006. ISSN 1801-6103.
 199. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Hana KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Libor USTOHAL a Ivana PALČÍKOVÁ. Stimulace prefrontálního kortexu a léčba negativních příznaků schizofrenie. Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2006, roč. 2006, č. 8, s. 416-422, 6 s. ISSN 1212-0383.
 200. PREISS, Marek, Erika DUŠÁNKOVÁ, Petr ŠÓŠ, Hana KUČEROVÁ, Hana ŠTĚPÁNKOVÁ, Yvona HENDRYCHOVÁ a Věra STRUNZOVÁ. Variabilita výkonu u pacientů s depresivní poruchou během hospitalizace a v období remise. psychiatrie. praha: Tigis, 2006, roč. 10, supl. 3, s. 50-53. ISSN 1211-7579.
 201. 2005

 202. PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Assessment and dynamics of neuropsychological profile in patients with depressive and schizophrenic disorders: Out first experiences. Schizophrenia Bulletin. Anglie: Oxford University Press, 2005, roč. 31, č. 2, s. 346-347. ISSN 0586-7614.
 203. KAŠPÁREK, Tomáš, Eva ČEŠKOVÁ, Hana KUČEROVÁ a Radovan PŘIKRYL. Cognitive dysfunction of the first-episode schizophrenia men treated with electroconvulsion therapy. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam (The Netherlands): Elsevier, 2005, roč. 15, suppl. 3, s. S504-505, 2 s. ISSN 0924-977X.
 204. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Comparison between respondres and nonresponders in first-episode schizophrenia. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam, The Netherlands: Elservier Science B.V., 2005, roč. 3, č. 15, s. 492-493. ISSN 0924-977X.
 205. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Petra NAVRÁTILOVÁ a Michal ČERNÍK. Depression and Schizophrenia - is the same from the view of neuropsychological profile? In IX. Congreso MUndial sobre Trastornos de Personalidad. 2005. 1 s.
 206. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Michal ČERNÍK, Petra NAVRÁTILOVÁ a Lenka MITYSKOVÁ. Diagnosis and evaluation: Profile of personality and cognitive functions in patients with alcohol abuse. In IX. Congreso Mundial sobre Trastornos de Personalidad. Argentina, 2005. 1 s.
 207. KAŠPÁREK, Tomáš, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL, Eva ČEŠKOVÁ, Josef ŠPAČEK, Marek MECHL a Marta ONDRUŠOVÁ. Frontal and temporal systems are linked with acute and one-year treatment of first schizophrenia episode. Schizophrenia Bulletin. Anglie: Oxford University Press, 2005, roč. 31, č. 2, s. 394-394. ISSN 0586-7614.
 208. PŘIKRYL, Radovan, Simona SKOTÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. High frequency repetitive transcranial magnetic stimulation in the treatment of negative symptoms of schizophrenia: case study. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam: Elsevier, 2005, roč. 2005, č. 15, s. 506-506. ISSN 0924-977X.
 209. KUČEROVÁ, Hana, Petra NAVRÁTILOVÁ a Michal ČERNÍK. Klinické vyšetřování paměti a pozornosti. Psychiatrie časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2005, roč. 9, suppl. 1, s. 45-45. ISSN 1211-7579.
 210. ČEŠKOVÁ, Eva, Hana KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Radovan PŘIKRYL. Kognitivní dysfunkce u neuropsychiatrických onemocnění /Abstrakt/. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2005, roč. 9, č. 1, s. 23. ISSN 1211-7579.
 211. PREISS, Marek, David HOLUB, Zuzana ŘÍHOVÁ a Hana KUČEROVÁ. Návrh baterie pro vyšetření kognitivních funkcí u schizofrenie. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2005, roč. 9, č. 2, s. 161-163. ISSN 1211-7579.
 212. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Simona SKOTÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ a Michal ČERNÍK. Neuromodulační ovlivnění kognitivního deficitu u schizofrenního onemocnění. Psychiatrie. Praha: TIGIS, 2005, roč. 9, č. 2, s. 23-24. ISSN 1211-7579.
 213. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ a Vítězslav PÁLENSKÝ. Nové cíle schizofrenie - dosažení remise a zajištění kompliance /Abstrakt/. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2005, roč. 9, č. 1, s. 16. ISSN 1211-7579.
 214. PŘIKRYL, Radovan a Hana KUČEROVÁ. Occurence of epileptic paroxysm during repetitive transcranial magnetic stimulation treatment. Journal of Psychopharmacology. London, UK: SAGE Publications, 2005, roč. 19, č. 3, s. 313-313. ISSN 0269-8811.
 215. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Michal MIKL, Zuzana STUDENÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Petr KRUPA. Porucha paměti a aktivace hipokampu u první epizody schizofrenie. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2005, roč. 9, č. 2, s. 97-98. ISSN 1211-7579.
 216. KUČEROVÁ, Hana, Petra NAVRÁTILOVÁ a Michal ČERNÍK. Poruchy paměti u nemocných s první epizodou schizofrenie: vlastní data. Psychiatrie. Paha: Tigis, 2005, roč. 9, suppl. 1, s. 64-65. ISSN 1211-7579.
 217. KUČEROVÁ, Hana, Petra NAVRÁTILOVÁ a Michal ČERNÍK. Poruchy paměti u nemocných s první epizodou schizofrenie: vlastní data. Psychiatrie časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2005, roč. 9, suppl. 1, s. 64-65. ISSN 1211-7579.
 218. KUČEROVÁ, Hana, Martina KUNOVSKÁ, Radovan PŘIKRYL, Petra NAVRÁTILOVÁ a Michal ČERNÍK. Profil kognitivního poškození u schizofrenních pacient a pacient s depresivní poruchou. eská a slovenská psychiatrie. Praha, 2005, roč. 101, č. 8, s. 412-421. ISSN 1212-0383.
 219. KUČEROVÁ, Hana, Martina KUNOVSKÁ, Radovan PŘIKRYL, Petra NAVRÁTILOVÁ a Michal ČERNÍK. Profil kognitivního poškození u schizofrenních pacientů a pacientů s depresivní poruchou. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2005, roč. 101, č. 8, s. 412-421. ISSN 1212-0383.
 220. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Profil kognitivních funkcí u nemocných s depresivní a schizofrenní poruchou - první zkušenosti. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2005, roč. 9, č. 2, s. 27-27. ISSN 1211-7579.
 221. PŘIKRYL, Radovan, Simona SKOTÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Martin PERNA a Eva ČEŠKOVÁ. První zkušenosti s využitím rTMS v léčbě negativních příznaků schizofrenie. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2005, roč. 9, č. 2, s. 48-48. ISSN 1211-7579.
 222. ČEŠKOVÁ, Eva a Hana KUČEROVÁ. Psychologie pro lékaře - jaká forma a jak mnoho? In Sborník přednášek - I. celofakultní konference o studiu na lékařské fakultě MU Brno. Brno, 2005. s. 39-40. ISBN 80-210-3680-X.
 223. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ a Vítězslav PÁLENSKÝ. Psychopatologie a efekt léčby u prvních epizod schizofrenie. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2005, roč. 10, č. 4, s. 16-16. ISSN 1211-7579.
 224. SKOTÁKOVÁ, Simona, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Petra NAVRÁTILOVÁ, Michal ČERNÍK, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. rTMS a negativní příznaky schizofrenie: první výsledky pilotní studie. Psychiatrie časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2005, roč. 9, č. 2, s. 105-106. ISSN 1211-7579.
 225. SAND, Phillip, Berthold LANGGUTH, G. HAJAK, Martin PERNA, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, C. KICK, P. STOERTEBECKER a P. EICHHAMMER. Screening for Neuroligin 4 (NLGN4) truncating and transmembrane domain mutations in schizophrenia. Schizophrenia Research. 2005, roč. 85, 2-3, s. 277-278. ISSN 0920-9964.
 226. ČEŠKOVÁ, Eva, Hana KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Radovan PŘIKRYL. Současné možnosti ovlivnění poruchy paměti u schizofrenie. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2005, roč. 9, č. 2, s. 29-30. ISSN 1211-7579.
 227. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ a Michal ČERNÍK. Souvisí kognitivní deficit s psychopatologií u prvních epizod schizofrenie? In Psychiatrie pre prax. Bratislava: Medical education, 2005. s. 15. ISSN 1213-0508.
 228. KAŠPÁREK, Tomáš, Eva ČEŠKOVÁ, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ, Boleslav PROKEŠ, Josef ŠPAČEK a Marta ONDRUŠOVÁ. Souvislosti velikosti hipokampu u prvních epizod schizofrenie: MRI volumetrická studie. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2005, roč. 101, č. 4, s. 199-206, 7 s. ISSN 0069-2336.
 229. HOLUB, David, Hana KUČEROVÁ, Lucie MOTLOVÁ, Zuzana ŘÍHOVÁ a Marek PREISS. Vyšetření kognitivních funkcí u schizofrenie: Má pokus o sjednocení vyšetřovacích metod význam pro klinickou praxi? Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2005, roč. 10, č. 1, s. 38-40. ISSN 1211-7579.
 230. KAŠPÁREK, Tomáš, Hana KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL, Daniel SCHWARZ, Eva ČEŠKOVÁ a Petr KRUPA. Vztah mezi poruchou paměti a strukturální patologií hipokampu u první epizody schizofrenie: MRI studie - vlastní data. Psychiatrie. Praha: TIGIS, 2005, roč. 9, suppl. 2, s. 50-51. ISSN 1211-7579.
 231. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Michal MIKL, Eva ČEŠKOVÁ, Petr KRUPA, Petra NAVRÁTILOVÁ a Michal ČERNÍK. Zobrazení funkce hipokampu u prvních episod schizofrenie. Psychiatria pre prax. Bratislava: Meduca, 2005, roč. 2005, S1, s. 15-15. ISSN 1335-9584.
 232. 2004

 233. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Vítězslav PÁLENSKÝ, Eva ČEŠKOVÁ a Petr KRUPA. Aktivace hippokampu u první epizody schizofrenie. In Česká psychiatrie a svět. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. s. 224-225. ISBN 80-7262-273-0.
 234. ČEŠKOVÁ, Eva, Alexandra ŠULCOVÁ, Pavel THEINER, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Andrea CEJPKOVÁ, Pavla HAVLÍKOVÁ, Lucie PILAŘOVÁ a Leoš LANDA. Central/East European C.I.N.P. Regional Meeting. 2004.
 235. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Cognitive dysfunction in the first episode of schizophrenia. In Abstract Book ICP 2004. 2004.
 236. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Cognitive dysfunction in the first episode of schizophrenia. In INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY, 39(5-6), 127-127. 2004. ISSN 0020-7594.
 237. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Cognitive dysfunction in the first episode of schizophrenia. The International Journal of Neuropsychopharmacology. CINP Congress, June 20-24,2004,Paris: Cambridge University Press, 2004, roč. 7, č. 7, s. 227-227. ISSN 1461-1457.
 238. PERNA, Martin, Hana KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL a Eva ČEŠKOVÁ. Cognitive functions, depression and repetitive transcranial magnetic stimulation. 2004.
 239. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Michal MIKL, Vítězslav PÁLENSKÝ a Petr KRUPA. Encoding and hippocampal activation in patients with first-episode schizophrenia: a fMRI study. Neuropsychopharmacologia Hungarica. Budapest, 2004, roč. 6, č. 1, s. 42-43. ISSN 1419-8711.
 240. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Petr KRUPA a JIří VANÍČEK. Encoding in patients with first-episode schizophrenia: an fMRI trial. The International Journal of Neuropsychopharmacology. CINP Congress, June 20-24,2004,Paris: Cambridge University Press, 2004, roč. 7, č. 7, s. 394-394. ISSN 1461-1457.
 241. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Martin PERNA, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Galantamin v léčbě schizofrenie. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2004, roč. 8, Suppl. 1, s. 37. ISSN 1211-7579.
 242. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ, Petr KRUPA, Eva ČEŠKOVÁ a Michal MIKL. Galantamine added to olanzapine improves prefrontal cortex functioning in schizophrenia: a case fMRI study. Psychiatrie. Praha: TIGIS, 2004, roč. 8, suppl. 4, s. 28-29. ISSN 1211-7579.
 243. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Martin PERNA, Simona SKOTÁKOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. High frequency rTMS in the treatment of depression. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2004, roč. 8, č. 1, s. 40-40. ISSN 1211-7579.
 244. KAŠPÁREK, Tomáš, Eva ČEŠKOVÁ, Radovan PŘIKRYL, Boleslav PROKEŠ, Hana KUČEROVÁ, Josef ŠPAČEK, Marta ONDRUŠOVÁ a Marek MECHL. Hippocampal volumometric changes in first-episode schizophrenia. Neuropsychopharmacologia Hungarica. Budapest, 2004, roč. 2004, suppl. 1, s. 32-33. ISSN 1419-8711.
 245. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Is there association between soft signs and clinical picture in schizophrenia? European Neuropsychopharmacology. Nice: ECNP, 2004, roč. 13, č. 1, s. 72-73. ISSN 0924-977X.
 246. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a S. TRONNEROVA. Neurological soft signs, symptoms and treatment response in first-epsode schizophrenia. The International Journal of Neuropsychopharmacology. CINP Congress, June 20-24,2004,Paris: Cambridge University Press, 2004, roč. 7, Suppl. 1, s. 249-250. ISSN 1461-1457.
 247. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Neuropsychological profile of patients with first episode schizophrenia. Neuropsychopharmacologia Hungarica. Budapest: Hungarian Association of Psychopharmacology, 2004, roč. 6, suppl. 1, s. 35-36. ISSN 1419-8711.
 248. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Neuropsychological profile of patients with first-episode of schizophrenia. In Neuropchopharmacologia Hungarica. VI. Hungary: Neuropsychopharmacologia Hungarica, 2004. s. 35-36.
 249. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Ověření a posouzení dynamiky profilu kognitivních funkcí u nemocných s depresivní a schizofrenní poruchou. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2004, roč. 8, suppl. 1, s. 15-15. ISSN 1211-7579.
 250. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Problematika kognitivního deficitu. Psychiatrie. Praha: Tigis, s.r.o, 2004, roč. 8, suppl. 1, s. 15-15. ISSN 1211-7579.
 251. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, M. PERNA, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Repetitive transcranial magnetic stimulation and obsessive-compulsive disorder /OCD/. Clinical Neurophysiology. Ireland: Elsevier, 2004, roč. 115, č. 8, s. 1953-1953. ISSN 1388-2457.
 252. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ a Martin PERNA. Repetitivní transkraniální magnetická stimulace a obsedantně kompulsivní porucha: kazuistické pozorování. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2004, roč. 8, č. 1, s. 36-38. ISSN 1211-7579.
 253. KUČEROVÁ, Hana a Radovan PŘIKRYL. rTMS a kognitivní funkce (kazuistické sdělení). In Česká Psychiatrie,sborník V.sjezdu ČLS JEP. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. s. 123-124. ISBN 80-7262-273-0.
 254. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Martin PERNA, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. rTMS a obsedantně kompulzivní porucha. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2004, roč. 8, č. 1, s. 49. ISSN 1211-7579.
 255. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Soft signs in patients with first - episode schizophrenia. Neuropsychopharmacologia Hungarica. Budapest, 2004, VI, č. 1, s. 19-20. ISSN 1419-8711.
 256. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Současnost a budoucnost zobrazovacích metod v neuropsychiatrii. Časopis lékařů českých. Praha: Česká společnost J.E.Purkyně, 2004, roč. 143, č. 2, s. 80-83. ISSN 0008-7335.
 257. KAŠPÁREK, Tomáš, Hana KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL, Eva ČEŠKOVÁ, Miroslav ROBEŠ, Vlasta OBROVSKÁ a Josef KAŠPÁREK. Vliv galantaminu na kognitivní a negativní příznaky schizofrenie: série kazuistik. In Česká psychiatre a svět. Sborník přednášek a abstrakt V. sjezdu České psychiatrické společnosti. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. s. 96-98. ISBN 80-7262-273-0.
 258. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Martin PERNA, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Zkušenosti s rTMS u depresivní poruchy. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2004, roč. 8, č. 1, s. 45. ISSN 1211-7579.
 259. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Josef ŠPAČEK a Boleslav PROKEŠ. Změny objemu hippokampu a neuropsychologický profil prvních epizod schizofrenie. In Česká psychiatre a svět. Sborník přednášek a abstrakt V. sjezdu České psychiatrické společnosti. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. s. 99-99. ISBN 80-7262-273-0.
 260. 2003

 261. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, P. KRUPA, J. VANÍČEK, L. PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Hipokampus z pohledu FMRI (Česko-slov.psychofarm.konf. 4.-8.1.2003,Jeseník). Psychiatrie. Praha: Tigis, 2003, roč. 7, č. 1, s. 40-41. ISSN 1211-7579.
 262. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ a Martin PERNA. Kognitivní deficit a depresivní porucha (Část 1.). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, roč. 99, č. 8, s. 430 - 433. ISSN 1212-0383.
 263. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ a Josef ŠPAČEK. Neurologické měkké příznaky a kognitivní dysfunkce u schizofrenie. Psychiatrie. Praha: Tigis, s.r.o, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 51-53. ISSN 1211-7579.
 264. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Marta ONDRUŠOVÁ. Souvisí měkké neurologické příznaky s klinickým obrazem u schizofrenie! Psychiatrie časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2003, roč. 7, č. 2003, s. 108-109. ISSN 1211-757.
 265. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Marta ONDRUŠOVÁ, Pavel DRYBČÁK a Miroslav LORENC. The Cognitive Dysfunction in the First Episode of Schizophrenia. Schizophrenia Research. 2003, roč. 2003, 1, suppl, s. 178. ISSN 0920-9964.
 266. PREISS, Marek, Klára VRANÁ, Hana KUČEROVÁ, Daniel KOŘÍNEK a Mabel RODRIGUEZ. Tvorba rodokmenu - pokus o neuropsychologickou zkoušku (pilotní studie). Psychiatrie. Praha: Tigis, 2003, roč. 7, č. 4, s. 272-276, 4 s. ISSN 1211-757.
 267. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Eva ČEŠKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Martin PERNA. Vlastní zkušenosti s vyšetřováním kognitivních funkcí u depresivní poruchy. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, roč. 99, č. 8, s. 442-445. ISSN 1212-0383.
 268. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Vlastní zkušenosti s vyšetřováním kognitivních funkcí u depresivní poruchy (2.část). česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2003, roč. 2003, č. 8, s. 442-445, 5 s. ISSN 1212-0383.
 269. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Eva ČEŠKOVÁ, Hana KUČEROVÁ, P. KRUPA a J. VANÍČEK. Změny objemu hipokampu u prvních epizod schizofrenie (Česko-slov. psychofarm.konfer., 4.-8.1.2003, Jeseník). Psychiatrie. Praha: Tigis, 2003, roč. 7, č. 1, s. 25-26. ISSN 1211-7579.
 270. 2002

 271. KUČEROVÁ, Hana, Josef ŠPAČEK, Tomáš KAŠPÁREK a Radovan PŘIKRYL. Kognitivní funkce u prvních atak schizofrenie. In Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii. Galén. Praha: Galén, 2002. s. 126-128. ISBN 80-7262-16.
 272. 2001

 273. KUČEROVÁ, Hana [psycholog]. Vývoj postojů a očekávání k výkonu povolání policisty. Edited by Eva Komárková. 2001. 127 s., [7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 1. 2022 09:15