Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. GÁL, Roman. Intraoperační tekutinový management-lze ERAS protokol použít i v neurochirurgii? In Colours of Sepsis 2024. 2024.

  2023

  1. GÁL, Roman, Kamil VRBICA a Ondřej HRDÝ. Anestezie u neurodegenerativních onemocnění. In Tomáš Vymazal. Anesteziologie (nejen) k atestaci. 2., přepracované a doplněné. Praha: Grada Publishing, 2023. ISBN 978-80-271-3898-2.
  2. HUDEC, Jan, Tereza PROKOPOVÁ, Martina KOSINOVÁ a Roman GÁL. Anesthesia and Perioperative Management for Surgical Correction of Neuromuscular Scoliosis in Children: A Narrative Review. Journal of Clinical Medicine. Basel: MDPI, 2023, roč. 12, č. 11, s. 1-13. ISSN 2077-0383. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/jcm12113651.
  3. GÁL, Roman, Ondřej HRDÝ, Kamil VRBICA, Jan HUDEC, Andrej MRLIAN a Martin SMRČKA. Brain Tissue Oxygen Levels as a Perspective Therapeutic Target in Traumatic Brain Injury. Retrospective Cohort Study. The Journal of Critical Care Medicine. MAZOVIA: SCIENDO, 2023, roč. 9, č. 1, s. 12-19. ISSN 2393-1809. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/jccm-2023-0001.
  4. VRBICA, Kamil, Jan HUDEC, Ondřej HRDÝ, Michal GALKO, Hana HORALKOVA, Regina DEMLOVÁ, Michaela KUBELOVÁ, Martin REPKO a Roman GÁL. Effect of Prophylactic Fibrinogen Concentrate In Scoliosis Surgery (EFISS): a study protocol of two-arm, randomised trial. BMJ Open. London: BMJ Publishing Group, 2023, roč. 13, č. 5, s. 1-8. ISSN 2044-6055. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2022-071547.
  5. HRDÝ, Ondřej, Miloš DUBA, Andrea DOLEZELOVA, Ivana ROŠKOVÁ, Martin HLAVATÝ, Rudolf TRAJ, Vít BÖNISCH, Martin SMRČKA a Roman GÁL. Effects of goal-directed fluid management guided by a non-invasive device on the incidence of postoperative complications in neurosurgery: a pilot and feasibility randomized controlled trial. PERIOPERATIVE MEDICINE. London: BMC, 2023, roč. 12, č. 1, s. 1-9. ISSN 2047-0525. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1186/s13741-023-00321-3.
  6. HUDEC, Jan, Martina KOSINOVÁ, Ondřej HORÁK, Martin REPKO a Roman GÁL. Challenging anesthesia of the patient on ketogenic diet therapy scheduled for scoliosis surgery under motor evoked potentials monitoring: a case report. JOURNAL OF ANESTHESIA. TOKYO: SPRINGER, 2023, roč. 37, č. 5, s. 815-817. ISSN 0913-8668. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00540-023-03226-z.
  7. HRDÝ, Ondřej, Kamil VRBICA, Marek KOVÁŘ, Tomáš KORBIČKA, Radka ŠTĚPÁNOVÁ a Roman GÁL. Incidence of muscle wasting in the critically ill: a prospective observational cohort study. SCIENTIFIC REPORTS. BERLIN: NATURE PORTFOLIO, 2023, roč. 13, č. 1, s. 1-7. ISSN 2045-2322. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/s41598-023-28071-8.
  8. KELLER, Filip, Helena ANTONI, Petra MINARČÍKOVÁ, Ondřej HRDÝ a Roman GÁL. Mucormycosis in a Severe Trauma Patient Treated with a Combination of Systemic Posaconazole and Topical Amphotericin B—Case Report. Antibiotics. BASEL: MDPI, 2023, roč. 12, č. 10, s. 1-7. ISSN 2079-6382. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/antibiotics12101489.
  9. GÁL, Roman. Nová doporučení pro léčbu TBI. In Colours of Sepsis 2023. 2023.
  10. GÁL, Roman. Otok mozku. In Colours of Sepsis 2023. 2023.
  11. GÁL, Roman, Ondřej HRDÝ a Kamil VRBICA. Pacient s onkologickým onemocněním. In Tomáš Vymazal. Anesteziologie (nejen) k atestaci. 2., přepracované a doplněné. Praha: Grada Publishing, 2023, s. 975-987. ISBN 978-80-271-3898-2.
  12. PROKOPOVÁ, Tereza, Kateřina RUSINOVÁ, Roman GÁL, Petr ŠTOURAČ, Andrea POKORNÁ a Jan MALÁSKA. The impact of the first palliative care in ICU course in Czechia. In Euroanesthesia 2023. 2023. ISSN 0265-0215.
  13. HUDEC, Jan, Martina KOSINOVÁ, Kamil HUDÁČEK, Hana ZELINKOVÁ, Martin REPKO a Roman GÁL. The influence of depth of anaesthesia on motor evoked potentials monitoring during scoliosis surgery in children and adolescents (SCOL study): pilot data from a prospective observational study. In Euroanaesthesia 2023. 2023. ISSN 0265-0215.
  14. HRDÝ, Ondřej, Kamil VRBICA, Miloš DUBA, Martin SMRČKA a Roman GÁL. The positive effect of brain tissue oxygen monitoring on long term outcomes in severe traumatic brain injury. In 14th Biennial World Congress on Brain Injury. 2023.
  15. VRBICA, Kamil, Kateřina VANÍČKOVÁ, Ondřej HRDÝ, Martin DOLEČEK, Eva VAŠÍNOVÁ, Dominika MIKLIŠOVÁ a Roman GÁL. Vliv podání fibrinogenu v přednemocniční péči na jeho hladinu u pacientů s polytraumatem přijatých na urgentní příjem Fakultní nemocnice Brno. In XXIX. kongres ČSARIM. 2023. ISSN 1214-2158.

  2022

  1. GÁL, Roman. Dětské polytrauma. 2022. ISBN 978-80-271-2561-6.
  2. MALÁSKA, Jan, Jan STAŠEK, Frantisek DUSKA, Martin BALIK, Jan MACA, Jan HRUDA, Tomas VYMAZAL, Olga KLEMENTOVA, Jan ZATLOUKAL, Tomas GABRHELIK, Pavel NOVOTNY, Regina DEMLOVÁ, Jana KUBÁTOVÁ, Jana UNAR VINKLEROVÁ, Adam SVOBODNÍK, Milan KRATOCHVÍL, Jozef KLUČKA, Roman GÁL a Mervyn SINGER. Effect of dexamethasone in patients with ARDS and COVID-19 (REMED trial)-study protocol for a prospective, multi-centre, open-label, parallel-group, randomized controlled trial. Trials. London: BMC, 2022, roč. 23, č. 1, s. 1-15. ISSN 1745-6215. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1186/s13063-021-05963-6.
  3. GÁL, Roman. Eliminace CO2 na KARIM. In Colours of Sepsis 2022. 2022.
  4. GÁL, Roman. KDP pro perioperační péči. 2022.
  5. HELÁN, Martin, Jan MALÁSKA, Josef TOMANDL, Jiří JARKOVSKÝ, Kateřina HELÁNOVÁ, Klára BENEŠOVÁ, Michal ŠITINA, Milan DASTYCH, Tomáš ONDRÚŠ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Roman GÁL, Petr LOKAJ, Marie TOMANDLOVÁ a Jiří PAŘENICA. Kinetics of Biomarkers of Oxidative Stress in Septic Shock: A Pilot Study. Antioxidants. Basel: MDPI, 2022, roč. 11, č. 4, s. 1-13. ISSN 2076-3921. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/antiox11040640.
  6. GÁL, Roman. Novinky v neuromonitoraci. In XXVIII Kongres ČSARIM. 2022.
  7. VRBICA, Kamil, Kateřina VANÍČKOVÁ, Ondřej HRDÝ a Roman GÁL. The importance of point-of-care testing for direct oral anticoagulants in bleeding patient with an unclear medical history. In 66th annual meeting of Society of thrombosis and Hemostasis Research GTH 2022. 2022.
  8. VRBICA, Kamil, Kateřina VANÍČKOVÁ, Ondřej HRDÝ a Roman GÁL. Využití point of care testu DOAC Dipstick® u krvácející pacientky s podezřením na užívání přímého perorálního antikoagulancia. In XXVIII. kongres ČSARIM. 2022.

  2021

  1. GÁL, Roman, Kamil VRBICA a Ondřej HRDÝ. Anestezie u neurodegenerativních onemocnění. In Tomáš Vymazal. Anesteziologie (nejen) k atestaci. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2021, s. 870-879. ISBN 978-80-271-1230-2.
  2. GÁL, Roman, Ondřej HRDÝ a Kamil VRBICA. Anestezie u onkologického pacienta. In Tomáš Vymazal. Anesteziologie (nejen) k atestaci. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2021, s. 879-892. ISBN 978-80-271-1230-2.
  3. GÁL, Roman, Iveta ZIMOVÁ, Helena ANTONI, Petra MINARČÍKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Lukáš HRUBAN a Ondřej HRDÝ. Delivery of a Healthy Baby from a Brain-Dead Woman After 117 Days of Somatic Support: A Case Report. American Journal of Case Reports. Melville: INT SCIENTIFIC INFORMATION, INC, 2021, roč. 22, MAY 2021, s. 1-7. ISSN 1941-5923. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.12659/AJCR.930926.
  4. HUDEC, Jan, Martina KOSINOVÁ, Kamil HUDÁČEK a Roman GÁL. Difficult airway management – can we change practice against guidelines? In 17th World Congress of Anaesthesiologists. 2021. ISSN 0003-2999.
  5. MALÁSKA, Jan, Jan STAŠEK, Frantisek DUSKA, Martin BALIK, Jan MACA, Jan HRUDA, Tomáš VYMAZAL, Olga KLEMENTOVA, Jan ZATLOUKAL, Tomas GABRHELIK, Pavel NOVOTNY, Regina DEMLOVÁ, Jana KUBÁTOVÁ, Jana VINKLEROVÁ, Adam SVOBODNÍK, Milan KRATOCHVÍL, Jozef KLUČKA, Roman GÁL a Mervyn SINGER. Effect of dexamethasone in patients with ARDS and COVID-19-prospective, multi-centre, open-label, parallel-group, randomised controlled trial (REMED trial): A structured summary of a study protocol for a randomised controlled trial. TRIALS. London: BMC, 2021, roč. 22, č. 1, s. 1-4. ISSN 1745-6215. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1186/s13063-021-05116-9.
  6. HRDÝ, Ondřej, Miloš DUBA, Martin HLAVATÝ, Rudolf TRAJ, Vít BÖNISCH, Ivana ROŠKOVÁ, Martin SMRČKA, Roman GÁL a Andrea DOLEŽALOVÁ. Effect of goal-directed fluid management guided by non-invasive device on incidence of postoperative complications in neurosurgery A protocol for pilot study. Medicine: Case Reports and Study Protocols. Wolters Kluwer, 2021, roč. 2, č. 9, s. 1-7. ISSN 2691-3895. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/MD9.0000000000000142.
  7. HRDÝ, Ondřej, Kamil VRBICA, Marek KOVÁŘ, Tomáš KORBIČKA a Roman GÁL. Intra- and interobserver agreement of rectus femoris cross-sectional area in critically ill patients. MINERVA ANESTESIOLOGICA. Turin: EDIZIONI MINERVA MEDICA, 2021, roč. 87, č. 4, s. 494-495. ISSN 0375-9393. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.23736/S0375-9393.20.15149-6.
  8. VRBICA, Kamil, Kateřina VANÍČKOVÁ, Ondřej HRDÝ a Roman GÁL. Point of Care Testing of Direct Oral Anticoagulants in Patients with Stroke at the Emergency. In 7th Congress of the European Academy of Neurology, 2021. 2021.
  9. VRBICA, Kamil, Kateřina VANÍČKOVÁ, Ondřej HRDÝ a Roman GÁL. Point of Care Testing of Direct Oral Anticoagulants in Patients with Stroke at the Emergency. In 7th Congress of the European Academy of Neurology. 2021. ISSN 1351-5101. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/ene.14968.
  10. VRBICA, Kamil, Ondřej HRDÝ, Kateřina VANÍČKOVÁ a Roman GÁL. Successful Implementation of Internal Recommendations for the Treatment of Life-Threatening Bleeding at the University Hospital Brno Emergency Department. In 17th World congress of Anaesthesiologists. 2021. ISSN 0003-2999. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1213/01.ane.0000791544.44545.82.
  11. HUDEC, Martin, Vojtěch BRÁZDIL, Martin RADVAN, Lumír KOC, Jan KAŇOVSKÝ, Roman GÁL, Jan SEKERKA a Petr KALA. Tropheryma whipplei jako původce infekční endokarditidy. Cor et Vasa Case Reports. Brno: Česká kardiologická společnost, z. s., 2021, roč. 2021, č. 4, s. 12-15. ISSN 2571-0648.
  12. HRDÝ, Ondřej, Kamil VRBICA, Marek KOVÁŘ, Tomáš KORBIČKA, Igor SAS a Roman GÁL. Variability of Ultrasound Measurement of Cross-Sectional Area of Rectus Femoris Muscle in Critically Ill Adult Patients. 2021. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1213/01.ane.0000791544.44545.82.
  13. PROKOPOVÁ, Tereza, Kamil VRBICA, Jan HUDEC, Jan DVOŘÁČEK, Roman GÁL a Jan MALÁSKA. Zhodnocení implementace simulační výuky do specializačního vzdělávání lékařů před absolvováním základního kmene. Anesteziologie a intenzivní medicína. Olomouc: Solen, s.r.o., 2021, roč. 32, č. 2, s. 74-81. ISSN 1214-2158. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.36290/aim.2021.009.
  14. SOVA, Marek, Eduard NEUMAN, Václav VYBÍHAL, Tomáš SVOBODA, Miloš DUBA, Milena KOŠŤÁLOVÁ, K. PROCHÁZKOVÁ, A. DOLEŽELOVÁ, Petr KYJAS, Jaroslav DUBA, Roman GÁL, Marián SANDECKÝ, Pavel FADRUS a Martin SMRČKA. 15 roků a 100 awake kraniotomií ve FN Brno. In Výroční kongres České neurochirurgické splečnosti 2020,2021, 13.-15. 10. 2021, České Budějovice. 2021. ISBN 978-80-907857-3-1.

  2020

  1. HRDÝ, Ondřej, Kamil VRBICA, Eva STRAŽEVSKÁ, Petr SUK, Lenka SOUČKOVÁ, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Igor SAS a Roman GÁL. Comparison of continuous versus intermittent enteral nutrition in critically ill patients (COINN): study protocol for a randomized comparative effectiveness trial. Trials. London: BioMed Central, 2020, roč. 21, č. 1, s. 1-10. ISSN 1745-6215. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1186/s13063-020-04866-2.

  2018

  1. MEIXNEROVÁ, Ivana, Martin HUSER, Dagmar SEIDLOVÁ, Petr JANKŮ, Petr ŠTOURAČ a Roman GÁL. Porovnání incizionální a epidurální analgezie v léčbě pooperační bolesti po císařském řezu. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2018, roč. 83, č. 3, s. 182-187. ISSN 1210-7832.

  2017

  1. HRDÝ, Ondřej, Eva STRAŽEVSKÁ, Petr SUK, Robert VACH, Radim KARLÍK, Jiří JARKOVSKÝ, Igor SAS a Roman GÁL. Central venous catheter-related thrombosis in intensive care patients - incidence and risk factors: A prospective observational study. Biomedical Papers, Olomouc: Palacky University. Olomouc: Palacky University, 2017, roč. 161, č. 4, s. 369-373. ISSN 1213-8118. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/bp.2017.034.
  2. PAŘÍZEK, Tomáš, Roman GÁL, Petr ŠTOURAČ, René URBANEC, Tomáš VYMAZAL a Vladimír ČERNÝ. Preanesthesia evaluation by using digital/telemedicine technologies in the Czech Republic - are our patients ready and willing to it? In Euroanaesthesia 2017. 2017. ISSN 0265-0215.
  3. PAŘÍZEK, Tomáš, Roman GÁL, Jarmila HLOŽKOVÁ, Pavel NEUMANN, Josef ŠKOLA, Roman ŠKULEC, Petr ŠTOURAČ, René URBANEC, Tomáš VYMAZAL a Vladimír ČERNÝ. Předanestetické vyšetření s využitím mobilních komunikačních technologií – jsou naši pacienti připraveni: Prospektivní observační multicentrická průřezová studie. Anesteziologie & intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 28, č. 4, s. 226-231. ISSN 1214-2158.
  4. SMRČKA, Martin a Roman GÁL. The Use of Hypothermia in Neurosurgery. In Neurologia Croatica. Split, Croatia, 2017, s. 24-25. ISSN 1331-5196.

  2016

  1. GÁL, Roman. Anestezie a pooperační péče v hrudní chirurgii. 2016. ISBN 978-80-204-3755-6.
  2. MRLIAN, Andrej, Martin SMRČKA, Roman GÁL a Eduard NEUMAN. Multimodální monitoring u pacientů po těžkém poranění mozku. In Brněnské neurochirurgické dny. 2016.

  2015

  1. ŠTOURAČ, Petr, Tereza HRADILOVÁ, Eva STRAŽEVSKÁ, Pavel TURČÁNI, Alena ŠTOURAČOVÁ, Petr JANKŮ, Jana SKŘIČKOVÁ a Roman GÁL. Eclampsia as a cause of secondary non-obstructive central sleep hypoventilation. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2015, roč. 80, č. 1, s. 16-19. ISSN 1210-7832.

  2014

  1. MRLIAN, Andrej, Roman GÁL a Martin SMRČKA. Brain tissue oxygen directed management and outcome in the patients with severe traumatic brain injury. In EANS 2014. 2014.
  2. ŠTOURAČ, Petr, Hana HARAZIM, Marta STODŮLKOVÁ, Martin HUSER, Ivo KŘIKAVA, Petr JANKŮ, Olga HAKLOVA, Lubomír HAKL, Roman ŠTOUDEK, Roman GÁL a Pavel ŠEVČÍK. Comparison of parturient – controlled remifentanil with epidural bupivacain and sufentanil for labour analgesia: Randomised controlled trial. Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacký, Olomouc Czech Republic. Olomouc: Palacký University, 2014, roč. 158, č. 2, s. 227-232. ISSN 1213-8118. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/bp.2012.073.
  3. PAŘENICA, Jiří, Jan MALÁSKA, Jiří JARKOVSKÝ, Kateřina HELÁNOVÁ, Petr JABANDŽIEV, Jaroslav MICHÁLEK, Zuzana VESELKOVÁ, Simona LITTNEROVÁ, Lenka KUBKOVÁ, Roman GÁL, Pavel ŠEVČÍK, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Jiří LITZMAN, Zdeňka ČERMÁKOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Dynamika hladiny interleukinu 6 u pacientů v septickém a kardiogenním šoku a u pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2014, roč. 60, č. 2, s. 114-122. ISSN 0042-773X.
  4. ŠTOURAČ, Petr, Eliška KUCHAŘOVÁ, Ivo KŘIKAVA, Roman MALÝ, Martina KOSINOVÁ, Hana HARAZIM, Olga SMÉKALOVÁ, Ivana BÁRTÍKOVÁ, Roman ŠTOUDEK, Petr JANKŮ, Martin HUSER, Kristýna WÁGNEROVÁ, Olga HAKLOVÁ, Lubomír HAKL, Daniel SCHWARZ, Hana ZELINKOVÁ, Simona LITTNEROVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Roman GÁL a Pavel ŠEVČÍK. Establishment and evaluation of post caesarean acute pain service in a perinatological center: retrospective observational study. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2014, roč. 79, č. 5, s. 363-370. ISSN 1210-7832.
  5. ŠTOURAČ, Petr, Martina KOSINOVÁ, Hana HARAZIM, Olga SMÉKALOVÁ, Roman ŠTOUDEK a Roman GÁL. Experience-based teaching of acute medicine for extra motivated medical students and young physicians – 4th Emergency Medicine Course and 6th AKUTNĚ.CZ Congress. MEFANET Journal. Brno: Facta Medica, 2014, roč. 2, č. 2, s. 79-82. ISSN 1805-9163.
  6. SAS, Igor, Eva STRAŽEVSKÁ, Ondřej HRDÝ a Roman GÁL. Kandidová sepse jako komplikace u pacienta s polytraumatem. Anesteziologie & intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 25, č. 3, s. 212-215. ISSN 1214-2158.
  7. ŠTOURAČ, Petr, Dagmar SEIDLOVÁ, Ivana BÁRTÍKOVÁ, Eliška KUCHAŘOVÁ, Petr JANKŮ, Ivo KŘIKAVA, Martin HUSER, Kristýna WÁGNEROVÁ, Olga HAKLOVÁ, Lubomír HAKL, Roman ŠTOUDEK, Martina KOSINOVÁ, Daniel SCHWARZ, Hana ZELINKOVÁ, Pavel ŠEVČÍK a Roman GÁL. Srovnání opioidní a neopioidní analgezie po císařském řezu v celkové anestezii – prospektivní observační studie. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: ČLS JE Purkyně Praha, 2014, roč. 25, č. 1, s. 8-16. ISSN 1214-2158.
  8. ŠTOURAČ, Petr, Roman GÁL, Olga SMÉKALOVÁ, Hana HARAZIM, Martina KOSINOVÁ a Zuzana MARKUSEKOVÁ. VI. konference AKUTNĚ.CZ. 2014.

  2013

  1. ŠTOURAČ, Petr, Martina KOSINOVÁ, Ivana BÁRTÍKOVÁ, Jozef KLUČKA, Ivo KŘIKAVA, Roman ŠTOUDEK, Hana HARAZIM, Martin HUSER, Petr JANKŮ a Roman GÁL. Aktivní reverze nervosvalové blokády rokuroniem podáním sugammadexu u císařského řezu v celkové anestezii – série kazuistik. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 24, č. 3, s. 163-168. ISSN 1214-2158.
  2. ŠTOURAČ, Petr, Hana HARAZIM, Daniel SCHWARZ, Ivo KŘIKAVA, Martin KOMENDA, Roman ŠTOUDEK, Olga SMÉKALOVÁ, Martina KOSINOVÁ, Richard HŮLEK, Jan MALÁSKA, Radim ŠUSTR, Ivo ŠNÁBL, Ladislav DUŠEK a Roman GÁL. AKUTNE.CZ algorithms and SEPSIS-Q scenarios as interactive tools for problem based learning sessions in medical education. MEFANET Journal. Brno: Facta Medica, 2013, roč. 1, č. 2, s. 61-73. ISSN 1805-9163.
  3. KOSINOVÁ, Martina, Petr ŠTOURAČ, Milan ADAMUS, Dagmar SEIDLOVÁ, Ivo KŘIKAVA, Iva BÁRTÍKOVÁ, Jozef KLUČKA, Roman ŠTOUDEK, Petr JANKŮ, Karel HEJDUK, Tomáš PAVLÍK a Roman GÁL. Porovnání vlivu použití rokuronia a sukcinylcholinu v rámci bleskového úvodu do celkové anestezie u císařského řezu na parametry poporodní adaptace novorozence - randomizovaná jednoduše zaslepená prospektivní intervenční studie. In XX. kongres ČSARIM 2013. 2013. ISSN 1214-2158.
  4. KŘIKAVA, Ivo, Petr ŠTOURAČ a Roman GÁL. Sugammadex – up to date 2013. In Anesteziologie a intenzivní medicína. 2013. ISSN 1214-2158.
  5. ŠTOURAČ, Petr, Ivo KŘIKAVA, Judita SEIDLOVÁ, Eva STRAŽEVSKÁ, Martin HUSER, Lukáš HRUBAN, Petr JANKŮ a Roman GÁL. Sugammadex in a parturient with myotonic dystrophy. British Journal of Anaesthesia. OXFORD: Oxford University Press, 2013, roč. 110, č. 4, s. 657-658. ISSN 0007-0912. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/bja/aet037.
  6. SMRČKA, Martin, Andrej MRLIAN a Roman GÁL. The role of mild hypothermia in the treatment of the patients after severe head injuries. Clinical Neuroscience. 2013, roč. 66, 3-4, s. 136-136.
  7. ŠTOURAČ, Petr, Martina KOSINOVÁ, Hana HARAZIM, Olga SMÉKALOVÁ a Roman GÁL. 5th AKUTNE.CZ Congress. MEFANET Journal. Brno: Facta Medica, 2013, roč. 1, č. 2, s. 82-84. ISSN 1805-9163.

  2012

  1. ŠTOURAČ, Petr, Hana HARAZIM, Marta STODŮLKOVÁ, Martin HUSER, Ivo KŘIKAVA, Roman ŠTOUDEK, Olga HAKLOVÁ, Lubomír HAKL, Roman GÁL a Pavel ŠEVČÍK. Comparison of Parturient Controlled Remifentanil With Epidural Bupivacain and Sufentanil for Labour Analgesia: Randomised Controlled Trial. In ANESTHESIOLOGY 2012 ASA Annual Meeting. 2012.
  2. GÁL, Roman, Martin SMRČKA, Martin SLEZÁK, Martina COLONOVÁ a Andrej MRLIAN. Mild hypothermia therapy for patients with severe brain injury: clinical study. In the International Brain Injury Association's Ninth World Congress on Brain Injury Read More: http://informahealthcare.com/toc/bij/26/4-5. 2012.
  3. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Ondřej NAVRÁTIL, Eduard NEUMAN, Andrej MRLIAN, Kamil ĎURIŠ a Roman GÁL. Monitoring of tissue oxymetry and cerebral blood flow for the detection and the treatment of cerebral. In Congress of Neurological Surgeons, Annual Meeting 2012. 2012.
  4. PAŘENICA, Jiří, Jan MALÁSKA, Jiří JARKOVSKÝ, Jolana LIPKOVÁ, Milan DASTYCH, Kateřina HELÁNOVÁ, Jiří LITZMAN, Josef TOMANDL, Simona LITTNEROVÁ, Jana ŠEVČÍKOVÁ, Roman GÁL, Pavel ŠEVČÍK, Jindřich ŠPINAR a Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ. Soluble ST2 levels in patients with cardiogenic and septic shock are not predictors of mortality. EXPERIMENTAL & CLINICAL CARDIOLOGY. Kanada: Pulsus Group Inc, 2012, roč. 17, č. 4, s. 205-209. ISSN 1205-6626.
  5. GÁL, Roman a Igor SAS. Využití želatiny v anesteziologii a intenzivní péči - evropská doporučení. In 14. postgraduální kurz Sepse a MODS. 2012.
  6. GÁL, Roman, Andrej MRLIAN, Martin SMRČKA a Eduard NEUMAN. Význam monitoringu hladin tkáňového kyslíku a jeho korelace v rámci multimodálního monitoringu u pacientů po těžkém poranění mozku. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti ČLS. 2012. ISBN 978-80-260-3111-6.
  7. SMRČKA, Martin, Roman GÁL a Andrej MRLIAN. Význam přímého měření oxygenace mozkové tkáně pro cílenou terapii a zlepšení výsledků léčby pacientů s těžkým kraniocerebrálním poraněním. In 5. Brněnské neurochirurgické dny. 2012.
  8. GÁL, Roman. Želatina v anesteziologii a intenzivní medicíně. In 15. sympozium CSBM. 2012.

  2011

  1. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Ondřej NAVRÁTIL, Eduard NEUMAN, Andrej MRLIAN a Roman GÁL. Monitoring tkáňového kyslíku a CBF v mozku pro detekci a léčbu mozkové ischemie u pacientů po těžkém subarachnoidálním krvácení. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti : Sborník abstrakt. 2011.
  2. SUCHOMELOVÁ, Hana, Petr ŠTOURAČ, Marta STODŮLKOVÁ, Ivo KŘIKAVA, Martin HUSER, Petr JANKŮ, Roman GÁL a Pavel ŠEVČÍK. Rodičkou řízená porodní analgezie remifentailem jako alternativa epidurální analgezie. In Anestezie a intenzivní medicína. 2011, 22, č. 5. 2011, s. 288. ISSN 1214-2158.
  3. ČUNDRLE, Ivan, Helena ONDRÁŠKOVÁ, Petra MINARČÍKOVÁ, Iveta ZIMOVÁ, Roman GÁL, Hana HORÁLKOVÁ a Martina MOKRÁ. The comparison of fibrinogen levels assessment carried out by TEG and the conventional Clauss method. In Transfusion Alternatives in Transfusion Medicine: 12th Annual NATA Symposium. 2011. ISSN 1778-428X.
  4. MALÝ, Roman, Roman GÁL, Igor SAS, Pavel ŠEVČÍK a Dalibor PACÍK. Užití trombelastografie při monitorování změn koagulačního profilu během akutní normovolemické hemodiluce u pacientů podstupujících operaci radikální prostatektomie. Anesteziologie a intenzivní medicína. ČLS JEP, 2011, roč. 2011, č. 6, s. 366. ISSN 0862-4968.
  5. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011, 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.

  2010

  1. ČUNDRLE, Ivan, Helena ONDRÁŠKOVÁ, R. CHALOUPKA a Roman GÁL. Assessment of the impact of the OrthoPAT cell saver on the morphology of erythrocytes. In Transfusion Alternatives in Transfusion Medicine 11 (Suppl. 2). 2010, s. 27. ISSN 1778-428X.
  2. DUBA, Jaroslav, Roman GÁL a T. SVOBODA. Awake - Anesteziologická technika pro resekce tumoru eloquentního kortexu. In IV. Žilinské neurochirurgické dni. 2010.
  3. GÁL, Roman. Hypotermie - její místo a perspektivy v léčbě SCI. In XVII. Kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. 2010.
  4. ŠTOURAČ, Petr, Alena ŠTOURAČOVÁ, Roman ŠTOUDEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Pavel TURČÁNI, Jitka SMUTNÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Pavel ŠEVČÍK a Roman GÁL. Influence of palliative endobronchial treatment on blood gases in general anaesthesia with high-frequency jet ventilation. 2010.
  5. SMÉKALOVÁ, Olga, Ivo KŘIKAVA, Petr ŠTOURAČ, Roman GÁL a Pavel ŠEVČÍK. Ruptura aorty u těhotné pacientky s Turnerovým syndromem. In XVII. Kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Sborník abstrakt. Občanské sdružení ČSARIM 2007-2010, 2010, s. 41. ISBN 978-80-254-7942-1.
  6. MALÝ, Roman, Roman GÁL, Azat CHAMZIN a J. PESKA. Thrombelastography during an acute normovolemic hemodilution in patient undergoing radical retropubic prostatectomy. Bratislavské Lekárske Listy. Bratislava, 2010, roč. 111, č. 9, s. 518-521. ISSN 1336-0345.
  7. MRLIAN, Andrej, Martin SMRČKA, Miloš DUBA, Roman GÁL a Pavel ŠEVČÍK. Využití kontinuálního monitoringu průtoku krve mozkem po těžkém mozkovém poranění. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010, roč. 73, č. 6, s. 711-715. ISSN 1210-7859.
  8. SEIDLOVÁ, Dagmar, Roman GÁL a I. SUCHÁNEK. 40x na operačním sále. Specifika anesteziologické péče u popálených. In Sborník abstrakt XVI. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010. ISBN 978-80-210-5290-1.

  2009

  1. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Pavel ŠEVČÍK, Michal MAŠEK, Zdeněk KADAŇKA, Blanka VEPŘEKOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Roman GÁL, Dagmar SEIDLOVÁ a Helena ONDRÁŠKOVÁ. Akutní stavy v geriatrii. 1. vyd. Praha: Galén, 2009, 233 s. akutní medicína, geriatrie. ISBN 978-80-7262-620-5.
  2. SEIDLOVÁ, Dagmar, Helena ONDRÁŠKOVÁ, Roman GÁL, Pavel ŠEVČÍK a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Anesteziologická problematika v geriatrii. In Akutní stavy v geriatrii. První vydání. Praha: Galén, 2009, s. 39-47. ISBN 978-80-7262-620-5.
  3. JURÁŇ, Vilém, Martin SMRČKA, Karel SVOBODA, Pavel FADRUS, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Roman GÁL. Indikace dekompresivní kraniektomie u traumat mozku. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 72/105, č. 5, s. 439-445. ISSN 1210-7859.
  4. OTEVŘEL, Filip, Viktor AGALAREV a Roman GÁL. Komplexní neuromonitoring a patofyziologické aspekty. In Kurz intenzivní medicíny IPVZ. 2009.
  5. GÁL, Roman. Léčba nitrolební hypertenze, řízená hypotermie. In Kurz intenzivní medicíny IPVZ. 2009.
  6. ĎURIŠ, Kamil, Martin SMRČKA, Pavel ŠEVČÍK, Roman GÁL, Vilém JURÁŇ, Eduard NEUMAN, Marek SOVA, Václav VYBÍHAL a M. KÝR. Možnosti využití tkáňové oxymetrie v detekci vyzospazmů u pacientů po SAK. Anesteziologie & Intenzivní medicína. ČLS J.E.Purkyně Praha, 2009, roč. 20, č. 2, s. 102-106. ISSN 1214-2158.
  7. GÁL, Roman. Neurointenzivní péče u pacientů se SAK. In Seminář Neurochirurgické kliniky. 2009.
  8. ČUNDRLE, Ivan, Helena ONDRÁŠKOVÁ, Roman GÁL a Bronislav STIBOR. Splanchnic perfusion during induced hypotension and ANH in spinal surgery. In 10th Annual NATA Symposium - Transfusion Alternatives in Transfusion Medicine 2009, 11 (Suppl. 1), s. 26. ISSN 1295-9022. 2009.
  9. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, Vilém JURÁŇ, Roman GÁL a Olga BAUDYŠOVÁ. The Use of Brain Tissue Oxymetry in Patients after SAH. In XIV World Congress of Neurological Surgery - Scientific Program and Handouts. Rolling Meadows, USA: American Association of Neurological Surgeons, 2009, s. 2849-2849.
  10. GÁL, Roman, Martin SLEZÁK, Iveta ZIMOVÁ, Ivan ČUNDRLE, Helena ONDRÁŠKOVÁ a Dagmar SEIDLOVÁ. Therapeutic hypothermia after out-of-hospital cardiac arrest with the target temperature 34-35°C. Bratislava Medical Journal - Bratislavské lékarske listy. 2009, roč. 110, č. 4, s. 222-225. ISSN 0006-9248.
  11. MALÝ, Roman, Roman GÁL, Pavel ŠEVČÍK, Dalibor PACÍK, Azat CHAMZIN a Petr KLIKA. Vliv akutní normovolemické hemodiluce na oběhový systém pacientů podstupujících radikální prostatektomii. In Edukační sborník XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno, 2009, s. 304-305.
  12. MALÝ, Roman, Roman GÁL, Pavel ŠEVČÍK, Dalibor PACÍK a Azat CHAMZIN. Vliv akutní normovolemické hemodiluce na oběhový systém pacientů podstupujících radikální prostatektomii. In XXXIII. Brněnské onkologické dny. 2009.
  13. ŠTOURAČ, Petr, J. SMUTNÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Roman ŠTOUDEK, Pavel TURČÁNI, Anna HRAZDIROVÁ a Roman GÁL. Vliv paliativního endobronchiálního výkonu v celkové anestézii s vysokofrekvenční tryskovou ventilací na hodnoty krevních plynů. In XVI. národní kongres ČSARIM - Anesteziologie a intenzivní medicína 2009, 20 (5), s. 281. ISSN 1214-2158. 2009.
  14. ŠTOURAČ, Petr, J. SMUTNÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Roman ŠTOUDEK, Pavel TURČÁNI, Anna HRAZDIROVÁ a Roman GÁL. Vliv paliativního endobronchiálního výkonu v celkové anestézii s vysokofrekvenční tryskovou ventilací na hodnoty krevních plynů. In XVI. ČSARIM 2009 - Sborník abstrakt. 2009. ISBN 978-80-254-5367-4.

  2008

  1. GÁL, Roman. Acute normovolemic haemodilution for management of blood loss during radical prostatectomy. Bratislavské lekárské listy. Bratislava, 2008, roč. 109, č. 3, s. 144-146. ISSN 0006-9248.
  2. GÁL, Roman. Acute normovolemic haemodilution for management of blood loss during radical prostatectomy. In The 14th World Congress of Anaesthesiologists - Abstract Book. 2008.
  3. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Martin MAN, Igor PENKA, Roman GÁL, Barbora GARAJOVÁ a Iveta ZIMOVÁ. Akutní komplikace pseudocyst pankreatu. In VIII. Brněnský pankreatologický den. 2008.
  4. GÁL, Roman a Martin SMRČKA. Anestezie u operací mozkových aneuryzmat. In Novinky v anesteziologii a intenzivní medicíně. 1. vyd. Praha: Galén , s.r.o., 2008, s. 48-51. Určeno odborné veřejnosti, 1. vydání. ISBN 978-80-7262-589-5.
  5. GÁL, Roman a Martin SMRČKA. Anestezie u operací mozkových aneuryzmat. In Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti 2008. 2008, s. 48-51. ISBN 978-80-7262-589-5.
  6. DUBA, J., Roman GÁL a Tomáš SVOBODA. Celková anestezie s bdělou fází u neurochirurgických výkonů. Anest. Intenziv. Med. 2008, roč. 19, č. 5, s. 248-251. ISSN 1214-2158.
  7. ŠTOURAČ, Petr, Roman ŠTOUDEK, Klára ČÍŽKOVÁ, Roman GÁL a Pavel ŠEVČÍK. Cesta k certifikaci dle ISO 9001:2000 v podmínkách Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno. In Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti 2008. 1. vyd. Brno: Galén, 2008, s. 291-292. ISBN 978-80-7262-589-5.
  8. PENKA, Igor, Zdeněk KALA, Vlastimil VÁLEK, Igor KISS, Roman GÁL, Jiří DOLINA, Jiří TŮMA a Marta ČÍHALOVÁ. Hlavní otázky interdisciplinární spolupráce v chirurgické léčbě ložiskového postižení jater. In Edukační sborník. XXXII. Brněnské onkologické dny. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008, s. 297-298. ISBN 978-80-86793-11-5.
  9. JURÁŇ, Vilém, Martin SMRČKA, Karel SVOBODA, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Roman GÁL. Indikace dekompresivní kraniektomie u traumat mozku. In Brněnské neurochirurgické dny - Abstrakta - čtvrtek. Brno: Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU, 2008, 1 s.
  10. GÁL, Roman a Martin SMRČKA. Mild hypothermia for intracranial aneurysm surgery. Bratislavské Lekárske Listy. Bratislava, Slovensko: Slovak Academic Press, s.r.o., Bratislav, 2008, roč. 109, č. 2, s. 66-70. ISSN 0006-9248.
  11. MALÝ, Roman, Roman GÁL a Dalibor PACÍK. Minimalizace krevních ztrát u pacientů podstupujících radikální prostatektomii na Urologické klinice FN Brno. In Sborník XXXII. Brněnských onkologických dnů. Brno, 2008, s. 354-354.
  12. NEUMAN, Eduard, Martin SMRČKA, Roman GÁL a René JURA. Mírná řízená hypotermie jako neuroprotektivní metoda při pozdních ischemických komplikacích v resuscitační péči u pacientů s těžkým spontánním subarachnoidálním krvácením při ruptuře aneuryzmatu. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, č. 2, s. 180-187. ISSN 1210-7859.
  13. MRLIAN, Andrej, Miloš DUBA, Martin SMRČKA, Kamil ĎURIŠ, Eduard NEUMAN, Pavel ŠEVČÍK a Roman GÁL. Multimodální monitoring u intenzivně léčených pacientů po těžkém poranění mozku a netraumatickém subarachnoidálním krvácení. In Brněnské neurochirurgické dny - Abstrakta - pátek. Brno: Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, 2008, 1 s.
  14. MALÁSKA, Jan, Filip OTEVŘEL, Marek OTEVŘEL, Jan MAŇOUŠEK, Katarína MURIOVÁ, Pavol ŠÚST, Jaroslav MICHÁLEK, Roman GÁL a Pavel ŠEVČÍK. Myokardiální dysfunkce v sepsi. In Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti 2008. 2008. vyd. Neuveden: Galén, 2008, s. 138-142. ISBN 978-80-7262-589-5.
  15. GÁL, Roman a Martin SMRČKA. Neuroprotective Use of Mild Hypothermia During Intracranial Aneurysm Surgery. In Therapeutic Temperature Management Congress. Barcelona: Spain Neurosurgical Society, 2008.
  16. GÁL, Roman. Neuroprotektivní použití mírné hypotermie. In Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti 2008. 2008, s. 107-109. ISBN 978-80-7262-58-5.
  17. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, Eduard NEUMAN, Vilém JURÁŇ, Olga BAUDYŠOVÁ a Roman GÁL. The Use of Brain Tissue Oxymetry in Patients After SAH. Journal für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie. Gablitz: Krause a Pachernegg GmbH, 2008, roč. 9.Jahrgang, č. 1, s. 9. ISSN 1608-1587.
  18. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, Eduard NEUMAN, Milan VIDLÁK, Karel MÁCA a Roman GÁL. Tissue oxymetry monitoring and detection of vasospasms in SAH patients. In Contress of Neurological Surgeons 2008 Annual Meeting. Orlando, USA: CNS University of Neurosurgery, 2008, 1 s.
  19. SVATOŇ, Roman, Martin MAN, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Roman GÁL, Iveta ZIMOVÁ a Barbora GARAJOVÁ. Výsledky resekční léčby pankreatu u geriatrických pacientů. In VIII. Brněnský pankreatologický den. 2008.
  20. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, Eduard NEUMAN, Roman GÁL a Pavel ŠEVČÍK. Využití tkáňové oxymetrie v neurointenzivní péči. In Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti 2008. 1. vydání. Praha: Galén, 2008, 7 s. Určeno odborné veřejnosti, 1. vydání. ISBN 978-80-7262-589-5.

  2007

  1. GÁL, Roman. Acute Normovolemic Haemodilution For Management Of Blood Loss During Radical Prostatectomy. In ASEAN Journal of Anaesthesiology – Abstracts of the 15th ASEAN Congress of Anesthesiologists. Neuveden: Neuveden, 2007, s. 43-44.
  2. STRAŽEVSKÁ, Eva, Petr ŠTOURAČ, Roman GÁL, Radek PEJČOCH, Alena ŠEVČÍKOVÁ a Alena ŠTOURAČOVÁ. Akutní descendentní mediastinitida - retrospektiva zkušeností intenzivistických a chirurgických. In Sborník přednášek - 9. postgraduální kurz sepse. 1. vyd. Ostrava: ČSFPS, 2007, 2 s. ISBN 978-80-239-8932-8.
  3. ČUNDRLE, Ivan, Helena ONDRÁŠKOVÁ, Roman GÁL, Bronislav STIBOR, Dagmar SEIDLOVÁ a R. ČUMLIVSKI. Bezkrevní medicína - přínos nebo schizma? In XIV. Národní kongres ČSARIM - Sborník abstrakt. Praha: Galén, 2007, s. 53. ISBN 978-80-7262-510-9.
  4. ŠTOURAČ, Petr, Eva STRAŽEVSKÁ, Pavel TURČÁNI, Alena ŠTOURAČOVÁ, Roman ŠTOUDEK a Roman GÁL. EKLAMPSIE JAKO PŘÍČINA CENTRÁLNÍ NEOBSTRUKČNÍ SPÁNKOVÉ HYPOVENTILACE -. In Sborník abstrakt XIV. národní kongres ČSARIM. 1. vyd. Praha: Galén, 2007, s. 181-181. ISBN 978-80-7262-510-9.
  5. ONDRÁŠKOVÁ, Helena, M. HANSLIANOVÁ, Iveta ZIMOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ a Roman GÁL. Listérie - ojedinělý původce abscesu mozku. In Sborník přednášek - 9. postgraduální kurz sepse. Ostrava, 2007, s. 5.
  6. SMRČKA, Martin, Olga BAUDYŠOVÁ, Vilém JURÁŇ, Milan VIDLÁK, Vladimír SMRČKA a Roman GÁL. Lumbar Disc Surgery in Regional Anesthesia - 40 Years of Experience. In Spine and Peripheral Nerves - Scientific program. Pheonix, Arizona: American Association of Neurological Surgeons, 2007, s. 322.
  7. GÁL, Roman, Martin SMRČKA, Petr ŠTOURAČ, Eva STRAŽEVSKÁ a Eduard NEUMAN. Měření tkáňového kyslíku v mozku jako součást multimodálního monitorování: kazuistiky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost, 2007, roč. 70/103, č. 5, s. 562-566. ISSN 1210-7859.
  8. GÁL, Roman, Martin SMRČKA, Pavel ŠTOURAČ, Eva STRAŽEVSKÁ a Eduard NEUMAN. Měření tkáňového kyslíku v mozku jako součást multimodálního monitorování: kazuistiky. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 70/103, č. 5, s. 562-566. ISSN 1210-7859.
  9. SEIDLOVÁ, Dagmar, Martin SLEZÁK, Helena ONDRÁŠKOVÁ, Iveta ZIMOVÁ a Roman GÁL. Model ošetření maxilofaciálního poranění v rámci polytraumat. In XIII. Brněnský traumatologický den. 2007.
  10. SMRČKA, Martin, Roman GÁL, Milan VIDLÁK, Vilém JURÁŇ, Olga BAUDYŠOVÁ a Kamil ĎURIŠ. Možnosti využití tkáňové oxymetrie v léčbě pacientů po subarachnoidálním krvácení. In Pracovní dny České a slovenské neurochirurgické společnosti ČLS JEP. Špindlerův Mlýn: Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové, 2007, s. 51-52. ISBN 978-80-239-8990-8.
  11. ŠTOURAČ, Petr, Helena ONDRÁŠKOVÁ, Alena ŠTOURAČOVÁ, Roman ŠTOUDEK a Roman GÁL. OPAKOVANÁ SRDEČNÍ ZÁSTAVA JAKO KOMPLIKACE REIMPLANTACE TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY – KAZUISTIKA. In Sborník abstrakt XIV. národní kongres ČSARIM. 1. vyd. Praha: Galén, 2007, s. 179-179. ISBN 978-80-7262-510-9.
  12. ŠTOUDEK, Roman, Eva STRAŽEVSKÁ, Alena ŠTOURAČOVÁ, Petr ŠTOURAČ, Pavel ŠEVČÍK a Roman GÁL. PANKREATICKÁ PSEUDOCYSTA JAKO PŘÍČINA VZNIKU TĚŽKÉ PNEUMONIE. In Sborník abstrakt XIV. národní kongres ČSARIM. 1. vyd. Praha: Galén, 2007, s. 177-177. ISBN 978-80-7262-510-9.
  13. SMRČKA, Martin, Vladimír PŘIBÁŇ, Filip OTEVŘEL a Roman GÁL. Patofyziologie mozkové ischemie. Brno: LF MU Brno, 2007, 66 s.
  14. SMRČKA, Martin, Milan VIDLÁK, Vilém JURÁŇ, Kamil ĎURIŠ, Olga BAUDYŠOVÁ a Roman GÁL. Perioperative multimodal monitoring - first experiences. Acta Neurochirurgica. Wien, 2007, roč. 2007, I-CCXXVII, s. 157-157. ISSN 0001-6268.
  15. SMRČKA, Martin, Roman GÁL, Milan VIDLÁK, Vilém JURÁŇ, Kamil ĎURIŠ, Olga BAUDYŠOVÁ a Karel MÁCA. Perioperative Multimodal Monitoring in Cerebral Aneurysma. In 13th Interim Meeting, The 12th Asian-Australasian Congress of Neurological Surgeons. 2007.
  16. SMRČKA, Martin, Roman GÁL, Milan VIDLÁK, Vilém JURÁŇ, Kamil ĎURIŠ, Olga BAUDYŠOVÁ a Karel MÁCA. Perioperative Multimodal Monitoring in Cerebral Aneurysms. In sborník abstrakt - 12th Asian-Australasian Congress of Neurological Surgeons. Nagoya, Japan: World Federation of Neurosurgical Societies, 2007, s. 1002-1002.
  17. ĎURIŠ, Kamil, Martin SMRČKA, Roman GÁL, Milan VIDLÁK, Vilém JURÁŇ a Olga BAUDYŠOVÁ. Peroperační multimodální monitoring - první zkušenosti. In Sborník abstrakt - Konference mladých lékařů. Brno: FN U svaté Anny, Brno, 2007, s. 14-14.
  18. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, Vilém JURÁŇ, Milan VIDLÁK a Roman GÁL. Peroperační multimodální monitoring - první zkušenosti. In Kuncův memoriál 2007. Praha: Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze a Subkatedra neurochirurgie IPVZ, 2007, s. 40.
  19. ONDRÁŠKOVÁ, Helena, Ivan ČUNDRLE, Iveta ZIMOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Jan MALÁSKA a Roman GÁL. Prokrvení splanchnické oblasti u kriticky nemocných je prediktorem funkce jater. In XIV. Národní kongres ČSARIM - Sborník abstrakt. Praha: Galén, 2007, s. 128. ISBN 978-80-7262-510-9.
  20. ČUNDRLE, Ivan, Roman GÁL, Helena ONDRÁŠKOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. Regionální anestézie – žádné převratné změny. In Česko – slovenský kongres regionální anestézie – Abstrakta. 2007, s. 48.
  21. ŠTOURAČ, Petr, Eva STRAŽEVSKÁ, Iveta ZIMOVÁ, Michal PISÁR, Pavel ŠEVČÍK a Roman GÁL. Rok provozu lúžek centralizované intenzivní péče na KARIM LF MU a FN Brno. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: ČLS JE Purkyně Praha, 2007, roč. 18/2007, č. 4, s. 227-230. ISSN 1214-2158.
  22. STAŠEK, Jan, Filip OTEVŘEL, Eva STRAŽEVSKÁ, Roman GÁL, Pavel ŠEVČÍK a Martin SMRČKA. Subarachnoidální krvácení – standardy léčby v intenzivní péči. In XIII. Žaludovy dny - Sborník přednášek. 2007, s. 25-26.
  23. ONDRÁŠKOVÁ, Helena, Petra MINARČÍKOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Iveta ZIMOVÁ a Roman GÁL. Úskalí anestezie u traumat obličejového skeletu. In XIII. Brněnský traumatologický den. 2007.
  24. ŠTOURAČ, Petr, Jaroslav BOUDNÝ, Alena ŠTOURAČOVÁ a Roman GÁL. Zajištění centrálního žilního řečiště hemodialyzační kanylou - přístupy, komplikace a jejich řešení. In Strategie péče o cévní přístupy. Brno: Aesculap academy, 2007.

  2006

  1. GÁL, Roman a Bronislav STIBOR. Acute normovolemic haemodilution and preoperative autologous blood donation for management of blood loss during radical prostatectomy. In Surgical Challenges - XXXV ICS World Congress. Thailand: Neuveden, 2006, s. 419.
  2. GÁL, Roman a Bronislav STIBOR. Acute Normovolemic Haemodilution and Preoperative Autologous Blood Donation for Management of Blood Loss During Radical Prostatectomy. In XXXV World Congress of the International College of Surgeons. Bologna, Italy: Medimond, International Proceedings, 2006, s. 113-116. ISBN 88-7587-304-6.
  3. GÁL, Roman. Anestezie u chirurgie jater. Vlastimil Válek, Zdeněk Kala, Igor Kiss a kolektiv. In Maligní ložiskové procesy jater: Diagnostika a léčba včetně minimálně invazivních metod. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2006, s. 280. ISBN 80-247-0961-9.
  4. GÁL, Roman, Bronislav STIBOR a Zdeněk KALA. Anesthesia Management of Major Hepatic Resections Without Application of Allogeneic Blood. In Transfusion Alternatives in Transfusion Medicine - Abstracts. 2006, s. 66-67.
  5. GÁL, Roman. Člen komise. IGA FN Brno, 2006.
  6. STIBOR, Bronislav, Roman GÁL, Eva STRAŽEVSKÁ a Dalibor PACÍK. Low-Dose Erythropoietin With Preoperative Autologous Blood Donation and Acute Normovolemic Hemodilution in Radical Prostatectomy: A Prospective Randomized Study. Transfusion Alternatives in Transfusion Medicine. 2006, roč. 8, 1 Suppl., s. 74. ISSN 1295-9022.
  7. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Karel MÁCA, Roman GÁL, Olga BAUDYŠOVÁ a Milan VIDLÁK. Mírná hypotermie s multimodální monitorací jako perioperační neutoprotektivní metoda v neurochirurgii. 2006.
  8. GÁL, Roman a Martin SMRČKA. Neuroprotektivní použití mírné hypotermie během intrakraniální chirurgie mozkových aneuryzmat. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, roč. 69/102, č. 5, s. 371-375. ISSN 1210-7859.
  9. SEIDLOVÁ, Dagmar, Helena ONDRÁŠKOVÁ, Jelka VRASTYAKOVÁ, Roman GÁL, Martin PETRENKO a Miroslav PENKA. Nová startovací pozice při léčbě embolie plodovou vodou? Kazuistika. In Sborník přednášek - 13. kongres ČSARIM. 2006, s. 217.
  10. ŠTOURAČ, Petr, Jana SKŘIČKOVÁ a Roman GÁL. Obstrukce obou hlavních bronchů metastázou maligního melanomu v průběhu paliativního endobronchiálního výkonu - kazuistika. In Umělá plicní ventilace - souhrn přednášek. 2006, 4 s. ISBN 80-86313-17-4.
  11. JURÁŇ, Vilém, Martin SMRČKA, Eduard NEUMAN a Roman GÁL. První zkušenosti s využitím monitorace tkáňového kyslíku v mozku během operace aneuryzmat mozkových tepen a v časném pooperačním období. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, roč. 69/102, Suppl. 3, s. 35-36. ISSN 1210-7859.
  12. GÁL, Roman. Předsednictví - sekce Varia, XIII. Kongres ČSARIM, Plzeň. 2006.
  13. ŠTOURAČ, Petr, Jana SKŘIČKOVÁ, Roman GÁL a Roman ŠTOUDEK. Řešení raritní komplikace endobronchiální léčby - kazuistika. In Sborník přednášek - 13. kongres ČSARIM. 2006, s. 250-251.
  14. KŘIKAVA, Ivo, Jindřich VOMELA, Pavel ŠEVČÍK a Roman GÁL. Využití paravertebrální blokády pro videothorakoskpii u vysoce rizikové pacientky - kazuistika. In Hradecké sympozium regionální anestezie. 1. vyd. Hradec Králové: Skopec František RNDr.,CSc. - Nucleus HK, 2006. ISBN 80-86225-97-6.
  15. SMRČKA, Martin, Roman GÁL, Tomáš SVOBODA, Miloš DUBA a Eduard NEUMAN. Význam monitorace tkáňového kyslíku v mozku pro detekci a léčbu vazospazmů u pacientů po těžkém subarachonidálním krvácení. FN Brno, 2006.

  2005

  1. GÁL, Roman a Martin SMRČKA. Neuroprotective use of mild hypothermia for aneurysma surgery. European Journal of Anaesthesiology. Cambridge: Cambridge University, 2005, roč. 22, Suppl. 36, s. A1, 2 s. ISSN 0265-0215.
  2. SMRČKA, Martin, Milan VIDLÁK, Karel MÁCA, Vladimír SMRČKA a Roman GÁL. The influence of mild hypothermia on ICP, CPP and outcome in patients with primary and secondary brain injury. Acta Neurochirurgica. Wien, Austria: Springer-Verlag, 2005, roč. 2005, Suppl 95, s. 273-275. ISSN 0001-6268.

  2004

  1. GÁL, Roman, Ivan ČUNDRLE, B. STIBOR, Zdeněk KALA a V PROCHÁZKA. Anesteziologický postup s vyloučením podání alogenních krevních derivátů v průběhu velkého resekčního výkonu na játrech - kazuistika. Anesteziologie & Intenzivní medicína. ČLS J.E.Purkyně Praha, 2004, roč. 15, č. 2, s. 81-83. ISSN 1214-2158.
  2. SMRČKA, Martin, Vladimír SMRČKA, Vilém JURÁŇ a Roman GÁL. Operační řešení aneurysmat v mírné hypotermii. In Pracovní dny České neurochirurgické společnosti 2004. Liberec: NCH oddělení, Neurocentrum Liberec, 2004, s. 34-35.
  3. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, René JURA, Roman GÁL a Vladimír SMRČKA. The Influence of Mild Hypothermia on the Incidence of Vasospasms in Patients After Severe Subarachnoid Hemorrhage. In Hypothermia for Acute Brain Damage. Tokyo, Japan: Springer-Verlag Tokyo, 2004, s. 225-228. Nottfallmedizin, XI. ISBN 4-431-21034-2.
  4. SMRČKA, Martin, Milan VIDLÁK, Karel MÁCA, Vladimír SMRČKA a Roman GÁL. The Use of Mild Hypothermia in the Prevention of the Secondary Brain Injury. In Hypothermia for Acute Brain Damage. Tokyo, Japan: Springer-Verlag, Tokyo, 2004, s. 251-254. Nottfallmedizin, XI. ISBN 4-431-21034-2.
  5. DUBA, J., A.S. SAHELY, Roman GÁL, J MACH a Ivan ČUNDRLE. Využití blokády cervikálního plexu pro karotickou endarterektomii vlevo u pacienta s úplným uzávěrem pravostranných tepen zásobujících mozek - kazuistika. Anesteziologie & Intenzivní medicína. ČLS J.E.Purkyně Praha, 2004, roč. 15, č. 5, s. 229-231. ISSN 1214-2158.

  2003

  1. SMRČKA, Martin, Karel MÁCA, Vilém JURÁŇ, Milan VIDLÁK, Vladimír SMRČKA, Jiří PRÁŠEK a Roman GÁL. Cerebral blood flow detected on SPECT in patients with posttraumatic transtentorial herniation. In Clinical Neuroscience. Pécs: Hungarian Neurosurgical Society, 2003, s. 200-200.
  2. SMRČKA, Martin, Milan VIDLÁK, Karel MÁCA, Vladimír SMRČKA a Roman GÁL. Effect of mild hypothermia therapy in patients with severe primary brain injury. Posttraumatic Brain Contusions and Lacerations. In Abstrakt book. Rimini: Italian Society for Neurosurgery, 2003, s. 25-25.
  3. GÁL, Roman, Ivan ČUNDRLE a Martin SMRČKA. Jugular oximetry during mild hypothermia therapy in patients with severe brain injury. Journal of Neurotrauma. Mary Ann Liebert, Inc. publishers, 2003, roč. 20, č. 10, s. 1062-1062. ISSN 0897-7151.
  4. GÁL, Roman, Ivan ČUNDRLE, Bronislav STIBOR a Martin SMRČKA. Mild hypothermia therapy during neurosurgical procedures. In Congress Proceedings. Sun City: African Society of Anaesthesiologists, 2003, s. 368-368.
  5. KALA, Zdeněk, Roman GÁL, Vladimír PROCHÁZKA, Petr KYSELA, Alena BULIKOVÁ, Ivoš TRUBÁK a I. ZIMOVÁ. Minimalizace krevních ztrát u velkých jaterních resekcí. In Současné možnosti v diagnostice a léčbě primárních a sekundárních nádorů jater - Abstrakta. 1. vyd. Plze%n: Euroverlag s.r.o., 2003, s. 19. ISBN 80-7177-794-3.
  6. SMRČKA, Martin, Karel MÁCA, Vilém JURÁŇ, Roman GÁL a Jiří PRÁŠEK. "No-reflow" phenomenon as a cause of hypoperfusion after severe head injury? Bratislavské Lékárské Listy. Bratislava, SR: LF UK Bratislava, 2003, roč. 104, 7-8, s. 236-238. ISSN 0006-9248.
  7. SMRČKA, Martin, René JURA, Vilém JURÁŇ, Bronislav STIBOR, Roman GÁL a Ivan ČUNDRLE. Vliv mělké hypotermie na incidenci a závažnost vazospazmů u pacientů po těžkém subarachnoidálním krvácení. IGA MZ ČR, 2003.

  2002

  1. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ a Roman GÁL. A lateral supraorbital approach as an alternative to a classical pterional approach. A technical note. In Neuro-ski - Abstrakta. Harrachov: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Neurologická klinika, 2002, s. 43.
  2. SMRČKA, Martin, Karel MÁCA, Milan VIDLÁK, Vladimír SMRČKA, J. PRÁŠEK a Roman GÁL. Cerebral perfusion pressure and spect in patients after craniocerebral injury with transtentorial herniation. Acta Neurochirurgica. Wien, 2002, roč. 2002, č. 81, s. 73-75. ISSN 0001-6268.
  3. GÁL, Roman, Ivan ČUNDRLE a Martin SMRČKA. Deliberate mild hypothermia for treatment of severe brain injury. In Journal of Neurotrauma. Tampa, Florida, USA, 2002, s. 162. Volume 19, Number 10. ISSN 0897-7151.
  4. SNRČKA, Martin, Ondřej NAVRÁTIL, Roman GÁL a J. BŘÍNEK. Hypo - 1 device for controled Hypothermia in the intensive Care for a neurosurgical Patient - first clinical Experiences. In Sjezd České a Slovenské neurochirurgické společnosti s mezinárodní účastí - abstrakta. Opočno: Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové, 2002, s. 10.
  5. SVOBODA, Tomáš, Ondřej NAVRÁTIL, Martin SMRČKA, Roman GÁL a J. BŘÍNEK. HYPO-1 Device for Controlled Hypothermia in the Intensive Care for a Neurosurgical Patient - First Clinical Experiences. In Acta Neurochirurgica. Newcastle, United Kingdom: 7th Congress in Newcastle-upon-Tyne, 2002, s. 34.
  6. GÁL, Roman, Ivan ČUNDRLE, Martin SMRČKA a Karel MÁCA. Jugular bulb oximetry during mild hypothermia therapy in severely head-injured patients. Harrachov: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Neurologická klinika, 2002, 1 s.
  7. GÁL, Roman, Iveta ZIMOVÁ a Martin SMRČKA. Monitorace saturace venózní krve jugulárního bulbu kyslíkem během řízené hypotermie u pacientů s těžkým poraněním mozku. Čes. a Slov. Neurol. Neurochir. Praha, 2002, roč. 65/98, č. 2, s. 126-127. ISSN 1210-7859.
  8. SMRČKA, Martin, Karel MÁCA, Vilém JURÁŇ, Milan VIDLÁK, Vladimír SMRČKA, Jiří PRÁŠEK a Roman GÁL. Prognostic value of spect in patients with posttraumatic transtentorial herniation. In Journal of Neurotrauma. Tampa, Florida, USA, 2002, s. 133. Volume 19, Number 10. ISSN 0897-7151.
  9. SMRČKA, Martin, Tomáš SVOBODA a Roman GÁL. The Use of Mild Hypothermia in the Prevention of the Secondary Brain Injury. In Acta Neurochirurgica. Newcastle, United Kingdom: 7th Congress in Newcastle-upn-Tyne, 2002, s. 33. ISSN 0001-6268.

  2001

  1. SMRČKA, Martin, Olga BAUDYŠOVÁ, Vilém JURÁŇ, Milan VIDLÁK, Roman GÁL a Vladimír SMRČKA. Lumbar Disc Surgery in Regional Anaesthesia - 40 years of Experience. Acta Neurochirurgica. Wien, Austria: Springer-Verlag, 2001, roč. 2001, č. 143, s. 377-381. ISSN 0001-6268.
  2. GÁL, Roman, Ivan ČUNDRLE, B. STIBOR a Martin SMRČKA. Mild hypothermia for treatment of severe brain injury. In The 8th World Congress of Intensive and Critical Care Medicine. Sydney, Australia: World Congress of Intensive and Critical Care Medicine, 2001, s. 212.
  3. GÁL, Roman, Ivan ČUNDRLE, Martin SMRČKA, Karel MÁCA, Tomáš SVOBODA a Pavel FADRUS. Mild hypothermia therapy for patients with severe head injury. In Neuro-ski. Harrachov: FN Hradec Králové, 2001, s. 40. ISBN 80-238-3650-1.

  2000

  1. SMRČKA, Martin, Milan VIDLÁK, Karel MÁCA, Roman GÁL a Ivan ČUNDRLE. Řízená hypotermie a multimodální monitoring u pacientů po těžkém poranění mozku. IGA MZ ČR, 2000.

  1999

  1. STIBOR, Bronislav, Ivan ČUNDRLE a Roman GÁL. The use of erythropoietin and red blood cell count optimalization in radical prostatectomy. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 1999, 1 s. Anaesteziologie,Intenzivmedicin,Notfallmedicin,34. ISBN 1430-7790.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 5. 2024 00:19