Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. BARANOVÁ, Petra a Ivana MÁROVÁ. Psychosocial characteristics of twice-exceptional students in combination of specific learning disabilities and intellectual giftedness. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. ICERI2022 Proceedings. Seville, Spain: IATED Academy, 2022. s. 7191-7198, 7 s. ISBN 978-84-09-45476-1. doi:10.21125/iceri.2022.1828.
 2. BARANOVÁ, Petra a Ivana MÁROVÁ. Psychosocial characteristics of twice-exceptional students in combination of specific learning disabilities and intellectual giftedness. In 15th annual International Conference of Education, Research and Innovation. 2022.
 3. BARANOVÁ, Petra, Ivana MÁROVÁ a Petr KACHLÍK. Současné zahraniční studie fenoménu dvojí výjimečnosti. Pedagogická orientace. 2022. ISSN 1211-4669.
 4. RŮŽIČKOVÁ, Alena, Ivana JŮZOVÁ a František CHMELÍK. The Role of Volunteers in a Swimming Organization for Persons with Disabilities. HEALTHCARE. SWITZERLAND: MDPI, 2022, roč. 10, č. 11, s. 2149. ISSN 2227-9032. doi:10.3390/healthcare10112149.
 5. 2021

 6. MÁROVÁ, Ivana, Helena VAĎUROVÁ a M. MÄKINEN. Equitable access to higher education for students with disabilities and students from marginalized groups in Nepal - EATHEN Project. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. ICERI2021 Proceedings. Valencia, Spain: IATED Academy, 2021. s. 330-336. ISBN 978-84-09-34549-6. doi:10.21125/iceri.2021.0137.
 7. MÁROVÁ, Ivana a Nikol VICHERKOVÁ. Rizika ve vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a strategie jejich zvládání. 2021.
 8. MÁROVÁ, Ivana. Stimulace percepčně kognitivních funkcí v předškolním věku jako prevence vzniku specifických poruch učení. In Mezinárodní konference pro inkluzi osob se speciálními vzdělávacími potřebami - ICIPSEN 2021. 2021.
 9. BARANOVÁ, Petra, Ivana MÁROVÁ a Petr KACHLÍK. The issue of identification and assessment of twice-exceptional students. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. ICERI2021 Proceedings. Valencia, Spain: IATED Academy, 2021. s. 5536-5542. ISBN 978-84-09-34549-6. doi:10.21125/iceri.2021.1251.
 10. BARANOVÁ, Petra, Ivana MÁROVÁ a Petr KACHLÍK. The issue of identification and assessment of twice-exceptional students. In ICERI2021 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation. 2021.
 11. 2020

 12. MÁROVÁ, Ivana, Karel PANČOCHA, Petr KACHLÍK a Nikol BENDOVÁ. Sekundární příznaky zdravotního postižení z pohledu mezinárodních a tuzemských studií. In VIII. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY XXI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami VIII. Konference mladých vědeckých pracovníků. 2020.
 13. 2019

 14. MÁROVÁ, Ivana a Lucie KEDROŇOVÁ. Inkluzivní vzdělávání z pohledu pedagogů. In Inclusive Education from the teacher´s perspective. 2019.
 15. BARANOVÁ, Petra a Ivana MÁROVÁ. Specifika vzdělávání žáků s dvojí výjimečností na prvním stupni. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 80 s. ISBN 978-80-210-9560-1.
 16. BARANOVÁ, Petra a Ivana MÁROVÁ. Specifika vzdělávání žáků s dvojí výjimečností na prvním stupni. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 121 s. ISBN 978-80-210-9560-1.
 17. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Barbora CHLEBORADOVÁ, Veronika JÁNSKÁ, Petr KACHLÍK, Petr KOPEČNÝ, Michaela KRISTLOVÁ, Štěpánka LAUKOVÁ, Martina MALENOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Jiří MARTINEC, Jarmila MÁTLOVÁ, Eva MATULOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Kristýna PIPALOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Dita ŠIMÁČKOVÁ, Dagmar TRCHALÍKOVÁ, Mária VINDIŠOVÁ, Věra VOJTOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Tady jsme! Kazuistické studie ve speciální pedagogice - speciální pedagog a jeho role. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 250 s. ISBN 978-80-210-9562-5.
 18. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Barbora CHLEBORADOVÁ, Veronika JÁNSKÁ, Petr KACHLÍK, Petr KOPEČNÝ, Michaela KRISTLOVÁ, Štěpánka LAUKOVÁ, Martina MALENOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Jiří MARTINEC, Jarmila MÁTLOVÁ, Eva MATULOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Kristýna PIPALOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Dita ŠIMÁČKOVÁ, Dagmar TRCHALÍKOVÁ, Mária VINDIŠOVÁ, Věra VOJTOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Tady jsme! Kazuistické studie ve speciální pedagogice - speciální pedagog a jeho role. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 258 s. ISBN 978-80-210-9562-5.
 19. 2018

 20. HARAKCHIYSKA, Tsvetelina, Teresa PESSOA, Dana ZÁMEČNÍKOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva TRNOVÁ, Martha MOTTELSON, Johnny BALTZEREN, Jinghui YANG, Shujie QU, Liping LIU a Surong LI. Learner-centred Teaching Manual. A Training Pack for University Teaching Staff. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University, 2018. ISBN 978-80-210-9058-3.
 21. HARAKCHIYSKA, Tsvetelina, Teresa PESSOA, Dana ZÁMEČNÍKOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva TRNOVÁ, Martha MOTTELSON, Johnny BALTZEREN, Jinghui YANG, Shujie QU, Liping LIU a Surong LI. Learner-centred Teaching Manual. A Training Pack for University Teaching Staff. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2018. ISBN 978-80-210-9057-6.
 22. HARAKCHIYSKA, Tsvetelina, Teresa PESSOA, Dana ZÁMEČNÍKOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva TRNOVÁ, Martha MOTTELSON, Johnny BALTZEREN, Jinghui YANG, Shujie QU, Liping LIU a Surong LI. Learner-centred Teaching Manual. A Training Pack for University Teaching Staff. 1st edition. Brno: Masaryk University, 2018. ISBN 978-80-210-9057-6.
 23. 2017

 24. MÁROVÁ, Ivana. Factors influncing secondary school choice in students with specific learning disabilities. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. ICERI2017. IATED, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN: IATED Academy, 2017. s. 755-762. ISBN 978-84-697-6957-7.
 25. MÁROVÁ, Ivana. Faktory ovlivňující volbu střední školy u žáků se specifickými poruchami učení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 130 s. ISBN 978-80-210-8886-3.
 26. MÁROVÁ, Ivana. Faktory ovlivňující volbu střední školy u žáků se specifickými poruchami učení. In V. Olomoucké speciálněpedagogické dny. 2017.
 27. MÁROVÁ, Ivana. Faktory ovlivňující volbu střední školy u žáků se specifickými poruchami učení. první. Brno: MU, 2017. 130 s. ISBN 978-80-210-8886-3.
 28. MÁROVÁ, Ivana, Karel PANČOCHA a Petr KACHLÍK. Sekundární příznaky zdravotního postižení v mezinárodních studiích. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2017, roč. 156, č. 8, s. 437-444. ISSN 0008-7335.
 29. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Ivana MÁROVÁ, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Tsvetelina HARAKCHIYSKA, Johnny BALTZERSEN, Teresa PESSOA a Nato CHIKHLADZE. Sustainable Learner-Centred Teaching - Advanced Resources for Georgia and China / STAR Project. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. ICERI2017 Proceedings. IATED, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN: IATED Academy, 2017. s. 7096-7101. ISBN 978-84-697-6957-7.
 30. HORÁKOVÁ, Radka, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Jana BLÁHOVÁ, Bronislava BUBENÍČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Barbora KULIHOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATĚJÍČKOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Jana SEDLÁČKOVÁ, Milada TAICHOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN, Jan VROŽINA, Dana ZÁMEČNÍKOVÁ a Barbora CHLEBORADOVÁ. Vzdělávání a podpora dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí. první. Brno: MU, 2017. 311 s. ISBN 978-80-210-8915-0.
 31. HORÁKOVÁ, Radka, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Jana BLÁHOVÁ, Bronislava BUBENÍČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Barbora KULIHOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATEJIČKOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Jana SEDLÁČKOVÁ, Milada TAICHOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN, Jan VROŽINA, Dana ZÁMEČNÍKOVÁ a Barbora CHLEBORADOVÁ. Vzdělávání a podpora dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 311 s. ISBN 978-80-210-8915-0.
 32. 2016

 33. MÁROVÁ, Ivana. Contemporary Czech and Swedich Elementary School – Comparison of selected aspects. In EAPRIL. EAPRIL 2015 Proceedings. 2016. s. 539-549. ISSN 2406-4653.
 34. MÁROVÁ, Ivana a Lenka SLEPIČKOVÁ. „Líbí se mi řešit věci jako dospělý“ – Global Storylines jako forma globálního vzdělávání. LIFELONG LEARNING- CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Mendelova univerzita v Brně, 2016, roč. 6, č. 1, s. 9-25. ISSN 1804-526X. doi:10.11118/lifele201606019.
 35. MÁROVÁ, Ivana. Profesní orientace a předprofesní příprava žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - komparace vybraných faktorů v prostředí českých a švédských škol. In IV. Olomoucké speciálněpedagogické dny. 2016.
 36. MÁROVÁ, Ivana. Světlé a stinné stránky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve švédských školách. Komenský. PdF Masarykova univerzita, 2016, roč. 140, č. 4, s. 49-53. ISSN 0323-0449.
 37. 2015

 38. MÁROVÁ, Ivana. Contemporary Czech and Swedish school - Overview of selected aspects of educational systems. In European Association for Practitioner Research on Improving Learning in education and professional practice. 2015.
 39. MÁROVÁ, Ivana. Role pedagoga ve švédském vzdělávacím systému. In Slovensko-české fórum doktorandov špeciálnej pedagogiky. 2015.
 40. MÁROVÁ, Ivana. Secondary school choice in students with disability in Swedish school environment. In 7th Symposium on International Special Education. 2015.
 41. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Lenka GAJZLEROVÁ, Kateřina GRUBEROVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Nora JÁGEROVÁ, Kristýna KEHAROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Ivana MÁROVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Petra PISKOVÁ, Lucia PLEVOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Helena VAĎUROVÁ a Pavlína WINKLEROVÁ. Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 367 s. ISBN 978-80-210-8098-0.
 42. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Lenka GAJZLEROVÁ, Kateřina GRUBEROVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Nora JÁGEROVÁ, Kristýna KEHAROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Ivana MÁROVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Petra PISKOVÁ, Lucia PLEVOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Helena VAĎUROVÁ a Pavlína WINKLEROVÁ. Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 367 s. ISBN 978-80-210-8098-0.
 43. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Lenka GAJZLEROVÁ, Kateřina GRUBEROVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Nora JÁGEROVÁ, Kristýna KEHAROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Ivana MÁROVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Petra PISKOVÁ, Lucia PLEVOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Helena VAĎUROVÁ a Pavlína WINKLEROVÁ. Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 367 s. ISBN 978-80-210-8098-0.
 44. MÁROVÁ, Ivana, Karel PANČOCHA a Dagmar PŘINOSILOVÁ. Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků základních škol speciálních. Speciální pedagogika. Praha: Univerzita Karlova, 2015, roč. 25, č. 2, s. 123-134. ISSN 1211-2720.
 45. 2014

 46. MÁROVÁ, Ivana, Karel PANČOCHA a Dagmar PŘINOSILOVÁ. Burnout syndrome in Teachers of Special schools in the South Moravia Region in Czech Republic. In EAPRIL 2014 Conference. 2014.
 47. MÁROVÁ, Ivana a Lenka SLEPIČKOVÁ. Development of participatory teaching in Czech schools: Global Storylines method in practice. In EAPRIL 2014. 2014. doi:.
 48. MÁROVÁ, Ivana a Lenka SLEPIČKOVÁ. Global Storylines jako nástroj výchovy a vzdělávání. In Pedagogický výzkum - Spojnice mezi teorií a praxí. 2014. ISBN 978-80-86768-91-5.
 49. VRUBEL, Martin, Karel PANČOCHA, Renée GRENAROVÁ, Robin HORÁK, Nora JÁGEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Marta KOZDAS, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Ivana MÁROVÁ, Jarmila MATOCHOVÁ, Jana PAVELKOVÁ, Petra SEGEŤOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Marie VÍTKOVÁ a Petr VYBÍRAL. Inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 167 s. ISBN 978-80-210-7541-2.
 50. VRUBEL, Martin, Karel PANČOCHA, Renée GRENAROVÁ, Robin HORÁK, Nora JÁGEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Marta KOZDAS, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Ivana MÁROVÁ, Jarmila MATOCHOVÁ, Jana PAVELKOVÁ, Petra SEGEŤOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Marie VÍTKOVÁ a Petr VYBÍRAL. Inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 167 s. ISBN 978-80-210-7541-2.
 51. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Kristýna BALÁTOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Lenka BÁRTOVÁ, Kristýna BĚLOHLÁVKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Lenka HRICOVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Kateřina JISKROVÁ, Barbora KITTLEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Nela LEŠKANIČOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATĚJÍČKOVÁ, Eva Valerie MAXOVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Martina PUDIŠOVÁ, Tereza SÝSOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Lucie ŠPIČÁKOVÁ, Zuzana TIHELKOVÁ, Simona TOMANOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 456 s. ISBN 978-80-210-7530-6.
 52. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Kristýna BALÁTOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Lenka BÁRTOVÁ, Kristýna BĚLOHLÁVKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Lenka HRICOVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Kateřina JISKROVÁ, Barbora KITTLEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Nela LEŠKANIČOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATĚJÍČKOVÁ, Eva Valerie MAXOVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Martina PUDIŠOVÁ, Tereza SÝSOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Lucie ŠPIČÁKOVÁ, Zuzana TIHELKOVÁ, Simona TOMANOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 456 s. ISBN 978-80-210-7530-6.
 53. MÁROVÁ, Ivana. Professional orientation in integrated children with physical disability: Results of a probe from Sweden. In Bundesweites doktoranden kolloquium Liepzig. 2014.
 54. 2013

 55. MÁROVÁ, Ivana. Role podporovaného zaměstnávání při začleňování osob se zdravotním postižením na volný trh práce z pohledu uživatelů služby. In SAYOUD SOLÁROVÁ, Kateřina a Martin VRUBEL a kolektiv. Facilitátory a bariéry v inkluzivním vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 203-212. ISBN 978-80-210-6674-8.
 56. MÁROVÁ, Ivana. Role podporovaného zaměstnávání při začleňování osob se zdravotním postižením na volný trh práce z pohledu uživatelů služby. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 278-287. ISBN 978-80-210-6515-4.
 57. 2012

 58. PŘINOSILOVÁ, Dagmar a Ivana MÁROVÁ. Analýza výskytu syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků základních škol speciálních v Jihomoravském kraji. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 117-144. ISBN 978-80-210-5941-2.
 59. PŘINOSILOVÁ, Dagmar a Ivana MÁROVÁ. Analýza výskytu syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků základních škol speciálních v Jihomoravském kraji. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012. ISBN 978-80-7315-231-4.
 60. MÁROVÁ, Ivana. Osobní spokojenost v zaměstnání u pedagogických pracovníků základních škol speciálních v Jihomoravském kraji. In PANČOCHA, K. Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 47-57. ISBN 978-80-210-6101-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 2. 2023 10:24