Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. LARSEN, Anna, Marie LILJA, Knud STURIDSSON, Marek BLATNÝ, Michal HRDLIČKA, Andrew STICKLEY a Vladislav RUCHKIN. Bulimia symptoms in Czech youth : prevalence and association with internalizing problems. EATING AND WEIGHT DISORDERS-STUDIES ON ANOREXIA BULIMIA AND OBESITY. NEW YORK: SPRINGER, 2020, roč. 25, č. 6, s. 1543-1552. ISSN 1124-4909. doi:10.1007/s40519-019-00790-w.
 2. VAZSONYI, Alexander T., Dana LIU, Julia BEIER a Marek BLATNÝ. Neighborhood effects on internalizing and externalizing problems, and academic competence: a comparison of Roma and non-Roma adolescents. International Journal of Public Health. Basel (Switzerland): Springer, 2020, roč. 65, č. 8, s. 1383-1392. ISSN 1661-8556. doi:10.1007/s00038-020-01425-z.
 3. BLATNÝ, Marek, Martin JELÍNEK a Terezie OSECKÁ. Osobnostní prediktory generativity v rámci Cloningerova modelu temperamentu a charakteru : rys sebepřesažení predikuje generativní jednání. Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav, Akademie věd ČR, 2020, roč. 64, č. 4, s. 413-420. ISSN 0009-062X.
 4. VACLAVIKOVÁ, Ivana, Lenka SELECKÁ, Slávka DEMUTHOVÁ, Marek BLATNÝ a Michal HRDLIČKA. The Predictive Importance of Selected Protective Factors against Different Types of Antisocial Behavior Manifested by Adolescent Boys and Girls. Studia Psychologica. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2020, roč. 62, č. 2, s. 138-147. ISSN 0039-3320. doi:10.31577/sp.2020.02.796.
 5. 2019

 6. HRDLIČKA, Michal, Jan SANDA, Tomáš URBÁNEK, Martin KUDR, Iva DUDOVÁ, Štěpánka KICKOVÁ, Lenka POSPÍŠILOVÁ, Markéta MOHAPLOVÁ, Alice MAULISOVÁ, Pavel KRSEK, Martin KYNCL, Marek BLATNÝ a Vladimír KOMAREK. Diffusion Tensor Imaging And Tractography In Autistic, Dysphasic, And Healthy Control Children. Neuropsychiatric Disease and Treatment. New Zealand: Dove Medical Press, 2019, roč. 15, 3 October 2019, s. 2843-2852. ISSN 1176-6328. doi:10.2147/NDT.S219545.
 7. MIČKOVÁ, Zuzana a Marek BLATNÝ. Rodinné vzťahy v súvislosti so somatickou symptomatológiou v období adolescencie. Česká a slovenská psychiatrie. Galén, 2019, roč. 115, č. 5, s. 207-214. ISSN 1212-0383.
 8. 2018

 9. MILLOVÁ, Katarína a Marek BLATNÝ. Objective and subjective work characteristics and their relation to successful development of adults in a society after macrosocial transition. Studia paedagogica. Masarykova univerzita, 2018, roč. 23, č. 2, s. 59-75. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2018-2-5.
 10. MILLOVÁ, Katarína, Marek BLATNÝ, Iva POLÁČKOVÁ ŠOLCOVÁ a Martin JELÍNEK. Psychometrické charakteristiky českých verzí vybraných dotazníků generativity: vnitřní konzistence a faktorová struktura. Československá psychologie. 2018, roč. 62, č. 2, s. 119-142. ISSN 0009-062X.
 11. 2017

 12. KOUTNÁ, Veronika, Martin JELÍNEK, Marek BLATNÝ a Tomáš KEPÁK. Predictors of Posstraumatic Stress and Posttraumatic Growth in Childhood Cancer Survivors. Cancers. 2017, roč. 9 (3), č. 26, s. 1-11. ISSN 2072-6694. doi:10.3390.
 13. BLAŽKOVÁ, Tereza, Marek BLATNÝ, Martin JELÍNEK, Veronika KOUTNÁ a Tomáš KEPÁK. Zvládání u dětí a dospívajících po léčbě onkologického onemocnění a jeho vztah k výskytu depresivní symptomatologie. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, 2017, roč. 61, č. 1, s. 43-57. ISSN 0009-062X.
 14. 2016

 15. VAZSONYI, Alexander T., Gabriela KŠIŇANOVÁ, Albert KŠIŇAN a Marek BLATNÝ. An empirical test of self-control theory in Roma adolescents. JOURNAL OF CRIMINAL JUSTICE. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2016, roč. 44, s. 66-76. ISSN 0047-2352. doi:10.1016/j.jcrimjus.2015.12.004.
 16. HŘEBÍČKOVÁ, Martina, Martin JELÍNEK, Marek BLATNÝ, Cyril BROM, Iva BUREŠOVÁ, Sylvie GRAF, Tereza MEJZLÍKOVÁ, Alexander T VAZSONYI a Kateřina ZÁBRODSKÁ. Big Five Inventory: Základní psychometrické charakteristiky české verze BFI-44 a BFI-10. Ceskoslovenska Psychologie. PRAGUE 1: Academia, 2016, roč. 60, č. 6, s. 567-583. ISSN 0009-062X.
 17. MILLOVÁ, Katarína a Marek BLATNÝ. Generativita v současném empirickém výzkumu. Československá psychologie. 2016, roč. 60, č. 6, s. 609-621. ISSN 0009-062X.
 18. SMOLÍK, Filip, Marek BLATNÝ, Martin JELÍNEK, Katarína MILLOVÁ a Veronika SOBOTKOVÁ. Vocabulary skills in adulthood: longitudinal relations with cognitive and personality measures across the life-span. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, 2016, roč. 50, č. 2, s. 97-105. ISSN 0009-062X.
 19. 2015

 20. MILLOVÁ, Katarína, Marek BLATNÝ a Martin JELÍNEK. Factors of positive social functioning in the context of transforming societies: Results of the Brno Longitudinal Study on Life-Span Human Development. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, 2015, roč. 59, s. 47-55. ISSN 0009-062X.
 21. BLATNÝ, Marek a Katarína MILLOVÁ. Introduction. In Marek Blatný. Personality and well-being across the life-span. London, UK: Palgarve Macmillan, 2015. s. 1-4. ISBN 978-1-137-43995-6.
 22. MILLOVÁ, Katarína a Marek BLATNÝ. Personality Development: Systems Theories. In J. D. Wright. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. 2nd. ed. Amsterdam: Elsevier, 2015. s. 879-883. Volume 17. ISBN 978-0-08-097087-5. doi:10.1016/B978-0-08-097086-8.23035-3.
 23. BLATNÝ, Marek, Katarína MILLOVÁ, Martin JELÍNEK a Terezie PILÁTOVÁ OSECKÁ. Personality predictors of successful development. In Marek Blatný. Personality and well-being across the life-span. London, UK: Palgarve Macmillan, 2015. s. 109-133, 24 s. ISBN 978-1-137-43995-6.
 24. BLATNÝ, Marek, Katarína MILLOVÁ, Martin JELÍNEK a Terezie PILÁTOVÁ OSECKÁ. Personality predictors of successful development: Toddler temperament and adolescent personality traits predict well-being and career stability in middle adulthood. PLOS ONE. Public Library of Science, 2015, roč. 10, č. 4, s. 1-21. ISSN 1932-6203. doi:10.1371%2Fjournal.pone.0126032.
 25. MILLOVÁ, Katarína a Marek BLATNÝ. Úspěšný vývoj jako celoživotní proces: příklad Brněnského longitudinálního výzkumu. In Miroslava Bozogáňová, Miroslava Kopaničáková, Jozef Výrost. Sociálne procesy a osobnosť 2014. Človek a spoločnosť. Košice: Spoločenskovedný ústav SA Košice, 2015. s. 344-353, 9 s. ISBN 978-80-89524-18-1.
 26. 2014

 27. BLATNÝ, Marek, Terezie PILÁTOVÁ OSECKÁ, Martin JELÍNEK a Katarína MILLOVÁ. Brněnská longitudinální studie celoživotního vývoje člověka: 50 let existence. In Marek Blatný. Člověk v kontextech celoživotního vývoje. Brno: Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., 2014. s. 17-38. ISBN 978-80-86174-18-1.
 28. BLATNÝ, Marek, Martin JELÍNEK a Katarína MILLOVÁ. Factors of Positive Functioning in the Context of Transforming Societies: Results of the Brno Longitudinal Study Life-Span Human Development. In What's Next for Democratic Capitalism? Social and Systemic Problems of Central European Democracies. 2014.
 29. KOUTNÁ, Veronika, Marek BLATNÝ, Tomáš KEPÁK, Martin JELÍNEK a Tereza BLAŽKOVÁ. Sociální opora dětí a adolescentů po léčbě onkologického onemocnění v porovnání s dětmi a adolescenty z běžné populace. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, 2014, roč. 58, č. 4, s. 326-339. ISSN 0009-062X.
 30. 2013

 31. BLATNÝ, Marek. Člen Odborné komise pro společenské a humanitní vědy Rady vlády pro výzkun, vývoj a inovace. 2013.
 32. BLATNÝ, Marek. Člen Rady Psychologického ústavu AV ČR, v.v.i. 2013.
 33. BLATNÝ, Marek. Člen Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. 2013.
 34. MILLOVÁ, Katarína a Marek BLATNÝ. Human development in the context of society in transition: Sample of Brno Longitudinal Study on Life-Span Development. In The 1st World Conference on Personality. 2013.
 35. BLATNÝ, Marek. Member of Board of Scientific Affairs EFPA (European Federation of Psychologists' Associations). 2013.
 36. BLATNÝ, Marek. Member of Standing Committee for the Humanities of European Science Foundation. 2013.
 37. MILLOVÁ, Katarína, Alena SLEZÁČKOVÁ a Marek BLATNÝ. Silné stránky charakteru v kontextu strategií zvládání života. In Alena Slezáčková. Sborník příspěvků z 1. konference pozitivní psychologie v ČR CPPC 2012. 1. vyd. Brno: Muni Press, 2013. s. 65-72. ISBN 978-80-210-6575-8.
 38. KOUTNÁ, Veronika, Marek BLATNÝ, Tomáš KEPÁK, Martin JELÍNEK a Tereza BLAŽKOVÁ. Social Support of Chidlhood Cancer Survivors and Heatlhy Children: Are There Any Differences? In 15th World Congress of Psycho-Oncology and Psychosocial Academy. 2013. doi:10.1111/j.1099-1611.2013.3394.
 39. KOUTNÁ, Veronika, Marek BLATNÝ, Tomáš KEPÁK, Martin JELÍNEK a Tereza BLAŽKOVÁ. Sociální opora dětí a adolescentů po léčbě onkologického onemocnění. In Sociální procesy a osobnost. 2013.
 40. 2012

 41. MILLOVÁ, Katarína, Alena SLEZÁČKOVÁ, Marek BLATNÝ a Martin JELÍNEK. Antecedents and correlates of self-assessed health: A longitudinal perspective. In International Society for the Study of Behavioural Development 2012: biennial meeting. 2012.
 42. MILLOVÁ, Katarína, Marek BLATNÝ a Martin JELÍNEK. Career orientation and its early antecedents in the context of longitudinal research. In International Society for the Study of Behavioural Development 2012: biennial meeting. 2012.
 43. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Iva SOLCOVA, Marek BLATNÝ, Katarína MILLOVÁ a Martin JELÍNEK. Psychological and environmental correlates and antecedents of Sense of coherence. In 6th European Conference on Positive Psychology, Moscow, Russia, 2012. 2012.
 44. SNOPEK, Mojmír, Veronika HUBLOVÁ, Michaela PORUBANOVÁ a Marek BLATNÝ. Psychometric properties of the Temperament and Character Inventory-Revised (TCI-R) in Czech adolescent sample. Comprehensive Psychiatry. 2012, roč. 53, č. 1, s. 71-80. ISSN 0010-440X. doi:10.1016/j.comppsych.2011.01.008.
 45. KÁROVÁ, Šárka, Kristína TÓTHOVÁ, L. TŘÍLETÁ, Martin JELÍNEK, Tomáš KEPÁK, Marek BLATNÝ a Marcela BENDOVÁ. Psychosociální potřeby a kvalita života zdravých sourozenců onkologicky nemocných dětí. In XXII. Konferencia detských hematológov a onkológov Českej a Slovenskej republiky : 19.-21. október 2012, Bratislava. 2012. ISBN 978-80-89305-25-4.
 46. MILLOVÁ, Katarína, Marek BLATNÝ a Alena SLEZÁČKOVÁ. Silné stránky charakteru v kontextu strategií zvládání života. In 1. Konference pozitivní psychologie v ČR. 2012.
 47. SOBOTKOVÁ, Veronika, Marek BLATNÝ, Martin JELÍNEK a Katarína MILLOVÁ. Stabilita osobnosti mezi adolescencí a střední dospělostí: osobnostní rysy a sebehodnocení. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012. s. 91-95. ISBN 978-80-88910-40-4.
 48. MILLOVÁ, Katarína a Marek BLATNÝ. Vývoj člověka v kontextu společnosti procházející významnou změnou (tranzicí). In Peter Halama, Róbert Hanák, Radomír Masaryk. Sociálne procesy a osobnosť 2012. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava, 2012. s. 96-101. ISBN 978-80-88910-40-4.
 49. 2011

 50. BLATNÝ, Marek, Katarína MILLOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ, Martin JELÍNEK a Iva ŠOLCOVÁ. Antecedents and correlates of Sense of Coherence: A longitudinal perspective. In Second World Congress on Positive Psychology. 2011.
 51. MILLOVÁ, Katarína, Marek BLATNÝ, Martin JELÍNEK a Iva ŠOLCOVÁ. Charakteristiky kariérní orientace z hlediska 50letého longitudinálního výzkumu. In K. Bartošová, M. Čerňák, P. Humpolíček, M. Kukaňová, A. Slezáčková. Sociální procesy a osobnost, Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty. Brno: Tribun EU, 2011. s. 197-200. ISBN 978-80-263-0029-8.
 52. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Marek BLATNÝ, Katarína MILLOVÁ a Martin JELÍNEK. Longitudinal view of the psychological correlates and antecedents of subjectively assessed psychosomatic problems. In 25th European Health Psychology Conference. “Engaging with Other Health Professions: Challenges and Perspectives”. 2011. ISSN 0887-0446.
 53. SNOPEK, Mojmír, Veronika HUBLOVÁ, Marek BLATNÝ a Martin JELÍNEK. Osobnostní koreláty životní spokojenosti a sebehodnocení u adolescentů: rodové rozdíly. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 2011, roč. 55, č. 6, s. 521-533. ISSN 0009-062X.
 54. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Marek BLATNÝ, Martin JELÍNEK, Tomáš KEPÁK, Irena VLČKOVÁ a Veronika SOBOTKOVÁ. Personal Growth in Adults With Chronically Ill Child. In Second World Congress on Positive Psychology. 2011.
 55. BLATNÝ, Marek, Veronika SOBOTKOVÁ, Katarína MILLOVÁ, Martin JELÍNEK a Iva ŠOLCOVÁ. Personality predictors and correlates of Sense of coherence: A longitudinal perspective. In The 12th European Congress of Psychology. 2011.
 56. MILLOVÁ, Katarína, Marek BLATNÝ a Martin JELÍNEK. Predictors of career orientation: 50-year longitudinal study. In The 12th European Congress of Psychology. 2011.
 57. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Katarína MILLOVÁ, Marek BLATNÝ a Martin JELÍNEK. Psychologické prediktory a koreláty subjektivně vnímaných zdravotních potíží: longitudinální perspektiva. In K. Bartošová, M. Čerňák, P. Humpolíček, M. Kukaňová, A. Slezáčková. Sociální procesy a osobnost. Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty. Sborník příspěvků. (Conference Proceedings). 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2011. s. 274-278. ISBN 978-80-263-0029-8.
 58. BLATNÝ, Marek, Tomáš KEPÁK, Irena VLČKOVÁ, Martin JELÍNEK, Kristína TÓTHOVÁ, Milan PILÁT, Alena SLEZÁČKOVÁ, Veronika SOBOTKOVÁ, Kateřina BARTOŠOVÁ, Hana HRSTKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Quality of life of childhood cancer survivors: handicaps and benefits. Československá psychologie. Praha: PsU AV ČR, 2011, roč. 55, č. 2, s. 112-125. ISSN 0009-062X.
 59. HRDLIČKA, Michal, Jan VODIČKA, Markéta HAVLOVIČOVÁ, Tomáš URBÁNEK, Marek BLATNÝ a Ivana DUDOVÁ. Significant Differences in Perceived Odor Pleasantness Found in Children with ASD. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2011, roč. 41, č. 4, s. 524-527. ISSN 0162-3257. doi:10.1007/s10803-010-1084-x.
 60. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Jana JAMRICHOVÁ, Marek BLATNÝ, Martin JELÍNEK a Tomáš KEPÁK. The differences in aspects of parent-child interactions in healthy and oncologically ill children. In 25th European Health Psychology Conference. “Engaging with Other Health Professions: Challenges and Perspectives”. 2011. ISSN 0887-0446.
 61. KEPÁK, Tomáš, Marek BLATNÝ, Martin JELÍNEK a Jaroslav ŠTĚRBA. The severity of late effects influences quality of life of childhood cancer survivors depending on developmental stage. In PEDIATRIC BLOOD & CANCER, Vol.57; Issue 5; 849-850. 2011. ISSN 1545-5009.
 62. 2010

 63. BLATNÝ, Marek, Martin JELÍNEK, Katarína MILLOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. From GABA to meaning in life. In 15th European Conference on Personality, Brno. 2010. ISBN 978-80-86174-16-7.
 64. TÓTHOVÁ, Kristína, Silvie LOUBALOVÁ, Tomáš KEPÁK, Irena VLČKOVÁ, Marek BLATNÝ a Jaroslav ŠTĚRBA. Kvalita života u dětí po léčbě onkologického onemocnění - The Brno Quality Of Life Longitudinal Study Of Oncological Pediatric Patients ("QOLOP"). Praha: Medical Heatlhworld, a.s., 2010. s. 59. ISBN 978-80-904002-6-9.
 65. BLATNÝ, Marek, Martin JELÍNEK, Katarína MILLOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Od kyseliny gamaaminomáselné k životnímu smyslu. In Sociálne procesy a osobnosť 2010. 2010.
 66. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Posttraumatic growth in parents of childhood cancer patients. In BLATNÝ, Marek, Martin JELÍNEK, Irena VLČKOVÁ a Tomáš KEPÁK. 5th European Conference on Positive Psychology, Copenhagen, Denmark. 2010.
 67. BLATNÝ, Marek, Katarína MILLOVÁ, Martin JELÍNEK a Terezie OSECKÁ. Životní smysluplnost: Osobnostní souvislosti a antecedenty. Československá psychologie. Praha: Academia, 2010, roč. 54, č. 3, s. 225-234. ISSN 0009-062X.
 68. 2009

 69. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Marek BLATNÝ, Martin JELÍNEK, Tomáš KEPÁK, Irena VLČKOVÁ a Milan PILÁT. Health behaviour and posttraumatic growth in parents of childhood cancer survivors. Psychology & Health. Pisa: Routledge Taylor & Francis Group, 2009, roč. 24, č. 1, s. 366-367. ISSN 0887-0446.
 70. KEPÁK, Tomáš, Jitka RADVANSKÁ, Viera BAJČIOVÁ, Marek BLATNÝ, Hana HRSTKOVÁ, Josef KUŘE, Vladimír MIHÁL, Jan STARÝ, Vratislav ŠMELHAUS, Jaroslav ŠTĚRBA a Josef KOUTECKÝ. Jedinci v dlouhodobé remisi po ukončení léčby pro nádorové onemocnění dětského věku: vyléčení a následná péče. Prohlášení z ERICE. Klinická onkologie. Brno, 2009, roč. 22, č. 2, s. 77-79. ISSN 0862-495X.
 71. KÁROVÁ, Šárka, Marek BLATNÝ a Marcela BENDOVÁ. Psychosociální potřeby zdravých sourozenců onkologicky nemocných dětí aneb " zapomenuté děti". Československá psychologie. 2009, roč. 53, č. 2, 9 s. ISSN 0009-062X.
 72. KEPÁK, Tomáš, Marek BLATNÝ, Alena SLEZÁČKOVÁ, Irena VLČKOVÁ, Kristína TÓTHOVÁ, Martin JELÍNEK, Hana BERANTÍKOVÁ, Milan PILÁT, Šárka KÁROVÁ, P. NAVRÁTILOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA a Hana HRSTKOVÁ. Qolop - the Brno quality of life longitudial study or paediatric oncology patients. In PEDIATRIC BLOOD & CANCER; 53(5), 754-754. 2009. ISSN 1545-5009.
 73. KOLÁŘOVÁ, Kateřina, Marek BLATNÝ a Tomáš KOHOUTEK. Vztah mezi sebepojetím a zvládáním zátěže. In L. Golecká, J. Gurňáková, I. Ruisel (Eds.). Sociálne procesy a osobnosť 2008. Zborník z konferencie. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2009. s. s. 655 – 663, 9 s. ISBN 978-80-88910-26-8.
 74. 2008

 75. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Marek BLATNÝ, Tomáš KEPÁK, Irena VLČKOVÁ, Milan PILÁT, M. JELÍNEK, P. NAVRÁTILOVÁ a Šárka KÁROVÁ. Brno Quality of Life Longitudinal Study in Pediatric Oncology Patients ( QOLOP). Posttraumatic growth in parents of childhood cancer survivors. In IV. European Conference on Positive Psychology, Opatia - Croatia, Abstact book. 2008.
 76. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Marek BLATNÝ, Tomáš KEPÁK, Irena VLČKOVÁ, Martin JELÍNEK, Milan PILÁT, Šárka KÁROVÁ a Petra NAVRÁTILOVÁ. Brno Quality of Life Longitudinal Study in Pediatric Oncology Patients (QOLOP). Results from the second year of the study. In IV. European Conference on Positive Psychology. 2008.
 77. KEPÁK, Tomáš, Marek BLATNÝ, Alena SLEZÁČKOVÁ, Irena VLČKOVÁ, M. JELÍNEK, Milan PILÁT, Šárka KÁROVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. "Cure is not enough" - The Brno Quality of Life Longitudinal Study of Pediatric Oncology Patients ( QOLOP): Results from the second year of the study. In SIOP Berlin, 40th Congres of International Society of Paediatric Oncology, Abstract book. 2008.
 78. MILLOVÁ, Katarína, Marek BLATNÝ a Tomáš KOHOUTEK. Demanding life situations in university students: gender aspect. Social Processes & Personality. 2008, roč. 1, č. 1, s. 12 - 19.
 79. BLATNÝ, Marek, Tomáš KEPÁK, Irena VLČKOVÁ, Martin JELÍNEK, Petra NAVRÁTILOVÁ, Milan PILÁT, Šárka KÁROVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Effects of childhood malignancy treatment on quality of life: preliminary results of the Qolop project. In Quality of Life in the Context of Health and Illness. Brno: MSD, s. r.o., 2008. s. 37-41. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-073-9.
 80. BLATNÝ, Marek, Tomáš KEPÁK, Martin JELÍNEK, Alena SLEZÁČKOVÁ, Irena VLČKOVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ, Milan PILÁT, Šárka KÁROVÁ, Hana HRSTKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Effects of childhood malignancy treatment on quality of life: Preliminary results of the QOLOP project. Social Processes and Personality. 2008, roč. 1, č. 1, s. 10-15, 5 s. ISSN 1802-8853.
 81. BLATNÝ, Marek, Tomáš KEPÁK, Irena VLČKOVÁ, Martin JELÍNEK, Alena SLEZÁČKOVÁ, Milan PILÁT, Petra NARÁTILOVÁ, Šárka KÁROVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA a Hana HRSTKOVÁ. Následky léčby dětských nádorových onemocnění a jejich vliv na kvalitu života: výsledky z prvního roku projektu QOLOP. In 18. Konfernece dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky. 2008. ISBN 978-807177-009-1.
 82. MILLOVÁ, Katarína, Marek BLATNÝ a Tomáš KOHOUTEK. Osobnostné aspekty zvládania záťaže. E-psychologie [online]. 2008, roč. 2, č. 1, s. 1 - 8. ISSN 1802-8853.
 83. KOLÁŘOVÁ, Kateřina, Marek BLATNÝ a Tomáš KOHOUTEK. Osobnostní souvislosti zvládání zátěže. SPFFBU. Řada psychologická (P). Annales Psychologici. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 56, P 12, s. 67-77. ISSN 1211-3522.
 84. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Marek BLATNÝ, Tomáš KEPÁK, Irena VLČKOVÁ, Martin JELÍNEK, Milan PILÁT, Petra NAVRÁTILOVÁ a Šárka KÁROVÁ. Posttraumatický rozvoj osobnosti rodičů onkologicky nemocných dětí.Posttraumatický rozvoj osobnosti rodičů onkologicky nemocných dětí. In Sborník příspěvků z Psychologických dnů v Olomouci 2008. Olomouc: UP Olomouc, 2008. 1 s.
 85. ŘEHULKA, Evžen, Oliva ŘEHULKOVÁ, Marek BLATNÝ a Jiří et al. MAREŠ. Quality of Life in the Contexts of Health and Illness. první. Brno: MDS, s. r. o., 2008. 162 s. ISBN 978-80-7392-073-9.
 86. SMÉKAL, Vladimír a Hana HOBZOVÁ. Quality of life in the old age. In ŘEHULKOVÁ, Oliva, Evžen ŘEHULKA, Marek BLATNÝ a Jiří et al. MAREŠ. Quality of life in the context of health and illness. 1st edition. Brno: MSD, 2008. s. 120-129. ISBN 978-80-7392-073-9.
 87. VAĎUROVÁ, Helena. Quality of Life of Cancer Children Caregivers. In ŘEHULKA, Evžen, Oliva ŘEHULKOVÁ, Marek BLATNÝ a Jiří MAREŠ. Quality of Life in the Contexts of Health and Illness. první. Brno: MDS, s. r. o., 2008. s. 42-48, 6 s. ISBN 978-80-7392-073-9.
 88. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Marek BLATNÝ, Tomáš KEPÁK, Irena VLČKOVÁ, Martin JELÍNEK, Milan PILÁT, Šárka KÁROVÁ a Petra NAVRÁTILOVÁ. Sociální a emocionální kvalita života dětí po léčbě onkologického onemocnění. Předběžné výsledky z projektu QOLOP. In Sborník přednášek z celostátní konference psychologie zdraví. Brno: ČMPS, sekce psychologie zdraví, 2008.
 89. KEPÁK, Tomáš, Marek BLATNÝ, Irena VLČKOVÁ, Milan PILÁT, Martin JELÍNEK, Petra NAVRÁTILOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ, Šárka KÁROVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. The Brno Quality of Life Longitudinal Study of Paediatric Oncology Patients (Qolop). In Children & Cancer: Care and Prevention: Proceedings of the 1st IRCCC Workshop. Thessaloniki, Greece: The University of Sheffield, 2008. 13 s. ISBN 978-960-89629-8-9.
 90. BLATNÝ, Marek, Tomáš KEPÁK, Irena VLČKOVÁ, Milan PILÁT, M. JELÍNEK, Alena SLEZÁCKOVÁ a Petra NAVRÁTILOVÁ. The Brno Quality of Life Longitudinal Study of Pediatric Oncology Patients (QOLOP) - Results from the pilot study. In XXIX. International Congress of Psychology., Berlin - Germany, Abstract book. 2008.
 91. KOLÁŘOVÁ, Kateřina, Marek BLATNÝ a Tomáš KOHOUTEK. Vztah mezi sebepojetím a zvládáním zátěže (poster). In Sociálne procesy a osobnosť 2008. Zborník z konferencie. 2008. ISBN 978-80-88910-26-8.
 92. MILLOVÁ, Katarína a Marek BLATNÝ. Záťažové situácie u vysokoškolských študentov: genderové hľadisko (poster). In Konferencia "Sociálne procesy a osobnosť 2008". 2008.
 93. 2007

 94. BLATNÝ, Marek, Tomáš KEPÁK, Irena VLČKOVÁ, Milan PILÁT, Martin JELÍNEK, Alena SLEZÁČKOVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ, Šárka KÁROVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Kvalita života dětí po léčbě nádorového onemocnění: současné poznatky a směry výzkumu. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava: VÚDPaP, 2007, roč. 42, č. 4, s. 291-306. ISSN 0555-5574.
 95. VLČKOVÁ, Irena, Tomáš KEPÁK, Milan PILÁT a Marek BLATNÝ. Kvalita života dětí po léčbě onkologického onemocnění - The Brno Quality of Life Longitudinal Study of Oncological Pediatric Patients ( qolop ). In Publikováno ve sborníku abstrakt XXI. Olomoucké hematoonkologické dny s mezinárodní účastí. Olomouc: Rubico, 2007.
 96. KEPÁK, Tomáš, Marek BLATNÝ, Irena VLČKOVÁ, Milan PILÁT, Pavel MAZÁNEK, Šárka KÁROVÁ, Peter MÚDRY, Hana HRSTKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup. Výsledky pilotní studie projektu QOLOP. In Publikováno v Edukačním sborníku MOÚ. Brno: XXXI. Brněnské onkologické dny, 2007. s. 151-152.
 97. KEPÁK, Tomáš, Marek BLATNÝ, Irena VLČKOVÁ, Šárka KÁROVÁ, Milan PILÁT, Pavel MAZÁNEK, Peter MÚDRY, Jaroslav ŠTĚRBA a Hana HRSTKOVÁ. Následky léčby dětských nádorových onemocnění v oblasti neurokognitivních funkcí a jejich vliv na kvalitu života. Pediatrie pro praxi. Solen, s r.o., 2007, roč. 8, č. 6, s. 353-357, 4 s. ISSN 1213-0494.
 98. MILLOVÁ, Katarína, Marek BLATNÝ a Tomáš KOHOUTEK. Osobnostné súvislosti zvládania záťaže. In Sociální procesy a osobnost 2007 (sborník příspěvků). Brno: Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2007. s. 317-321. ISBN 978-80-7392-016-6.
 99. MILLOVÁ, Katarína, Marek BLATNÝ a Tomáš KOHOUTEK. Osobnostné súvislosti zvládania záťaže (poster). In Konference "Sociální procesy a osobnost". 2007.
 100. VLČKOVÁ, Irena, Milan PILÁT, Tomáš KEPÁK a Marek BLATNÝ. Psychosociální následky onkologické léčby u dětí a dospívajících. In Publikováno ve sborníku abstrakt 17. Konference dětských onkologů a hematologů. Hradec Králové: NUCLEUS HK, 2007. 3 s.
 101. HUMPOLÍČEK, Pavel, Mojmír SVOBODA a Marek BLATNÝ. Sociální procesy a osobnost 2007. Sborník příspěvků. Brno: MSD spol. s r.o., 2007. 435 s. ISBN 978-80-7392-016-6.
 102. 2006

 103. BLATNÝ, Marek, Martin JELÍNEK a Terezie PILÁTOVÁ OSECKÁ. Vztah mezi dětským temperamentem a dospělou osobností: předběžné výsledky 40leté studie. Zprávy - psychologický ústav. Brno: Psychologický ústav AVČR, 2006, roč. 12, č. 2.
 104. 2005

 105. BLATNÝ, Marek, Martin JELÍNEK a Terezie PILÁTOVÁ OSECKÁ. Možnosti predikce dospělé osobnosti na základě údajů z dětství a dospívání: hlavní výsledky Brněnského výzkumu celoživotního vývoje člověka. In Psychológia pre život - alebo ako je potrebná metanoia. Bratislava: SPS pri SAV a Pelikán, 2005.
 106. BLATNÝ, Marek, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Vladimír KEBZA a Iva ŠOLCOVÁ. Psychosociální souvislosti osobní pohody. Brno: Vydavatelství MSD, 2005. 109 s. Masarykova univerzita, svazek č.1. ISBN 80-86633-35-7.
 107. BLATNÝ, Marek. rizikového chování vývoje dětí a dospívajících: hlavní témata a implikace pro další výzkum. Československá psychologie. 2005, roč. 49, č. 6, s. 524-539. ISSN 0009-062X.
 108. ZÁBRODSKÁ, Kateřina a Marek BLATNÝ. Rodová přesvědčení a rodové aspekty sebepojetí u adolescentních dívek a chlapců. Příspěvek k výzkumu rodových norem. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2005, č. 1, s. 30-42, 12 s. ISSN 0555-5574.
 109. BLATNÝ, Marek a Terezie PILÁTOVÁ OSECKÁ. Subjective Perception of Personal Change. In Narrative, Memory & Everyday Life. Huddersfield: University of Huddersfield Press, 2005. s. 59-67.
 110. 2004

 111. BALAŠTÍKOVÁ, Veronika, Marek BLATNÝ a Tomáš KOHOUTEK. Aspekty sebepojetí jako determinanty výběru strategií zvládání u adolescentů. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 2004, roč. 48, č. 5, s. 410-415. ISSN 0009-062X.
 112. BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK a Marek BLATNÝ. Life Satisfaction of Adolescents in Relation to their Value Orientation. In Psychology and Health. Oxfordshire, United Kingdom: Brunner-Routledge, 2004. s. 21-22. ISSN 0887-0446.
 113. BLATNÝ, Marek, Ivo ČERMÁK, Martin JELÍNEK, Terezie PILÁTOVÁ OSECKÁ, Dalibor VOBOŘIL a Tomáš URBÁNEK. Manuál Brněnského výzkumu celoživotního vývoje osobnosti. Zprávy – Psychologický ústav Brno. Brno: PSÚ AVČR, 2004, roč. 10, č. 4.
 114. BLATNÝ, Marek, Martin JELÍNEK, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Personality Correlates of Self-Esteem and Life Satisfaction. Studia Psychologica. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2004, roč. 46, č. 2, s. 97 - 104. ISSN 0039-3320.
 115. BLATNÝ, Marek a Tomáš URBÁNEK. Stabilita a změny osobnosti v adolescenci: Analýza na úrovni osobnostních typů. Československá psychologie. Praha: Academia, 2004, XLVIII, č. 4, s. 289-297. ISSN 0009-062X.
 116. BLATNÝ, Marek, Martin JELÍNEK a Terezie PILÁTOVÁ OSECKÁ. Stabilita osobnosti mezi adolescencí a střední dospělostí: rysy osobnosti a sebepojetí. In Sociálne procesy a osobnosť. Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2004.
 117. 2003

 118. BALAŠTÍKOVÁ, Veronika, Marek BLATNÝ a Tomáš KOHOUTEK. Aspekty Já jako determinanty výběru copingových strategií. In Sociální procesy a osobnost - sborník příspěvků. Brno: Psychologický ústav FF MU, 2003. s. 13-14. ISBN 80-86633-09-8.
 119. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK a Marek BLATNÝ. Optimismus adolescentů ve vztahu k jejich hodnotovým preferencím. In Práca a jej kontexty. Bratislava: SAV, 2003. s. 68-75. ISBN 80-88982-75-8.
 120. JELÍNEK, Martin, Helena KLIMUSOVÁ a Marek BLATNÝ. Stabilita a trendy vývoje inteligence u dětí ve věku 3-15 let. Československá psychologie. Praha: AV ČR, 2003, roč. 47, č. 5, s. 392-404. ISSN 0009-062X.
 121. KOHOUTEK, Tomáš, Marek BLATNÝ a Miroslav BRÉDA. Zdravotní stesky, copingové strategie a kognitivně-emoční typologie osobnosti: analýza vzájemných souvislostí. In Sociální procesy a osobnost. Brno: Psychologický ústav FF MU, 2003. s. 159-168. ISBN 80-86633-09-8.
 122. BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK a Marek BLATNÝ. Životní spokojenost adolescentů ve vztahu k jejich hodnotovým orientacím. In Sborník z konference Sociální procesy a osobnost. Brno: Psychologický ústav FF MU, 2003. s. 19-30. ISBN 80-86633-09-8.
 123. 2002

 124. HRDLIČKA, Michal, Robert KULÍSEK, Lukáš PROPPER, Jiří LISÝ, Tomáš BELŠAN, Jiří NEUWIRTH, Vladimír KOMÁREK, Marek BLATNÝ a Tomáš URBÁNEK. Dětský autismus a jiné pervazivní poruchy: Vztah autistické psychopatologie k vybraným mozkovým strukturám. Československá psychologie. Praha: Academia, 2002, roč. 46, č. 4, s. 289-298. ISSN 0009-062X.
 125. BLATNÝ, Marek, Tomáš KOHOUTEK a Petra JANUŠOVÁ. Dimensionality of coping encounter and its relationship to appraisal and personality. 11th European Conference on Personality, 2002. ISBN 3-936142-78-5.
 126. BLATNÝ, Marek, Tomáš KOHOUTEK a Petra JANUŠOVÁ. Situačně kognitivní a osobnostní determinanty chování v zátěžové situaci. Československá psychologie. Praha: AV ČR, 2002, roč. 46, č. 2, s. 97-108. ISSN 0009-062X.
 127. 2001

 128. BLATNÝ, M. Osobnostní determinanty sebehodnocení a životní spokojenosti: mezipohlavní rozdíly. Československá psychologie. 2001, roč. 45, č. 6.
 129. BLATNÝ, M. Sebepojetí v osobnostním kontextu. Brno: Psychologický ústav AV ČR a vydavatelství Masarykovy univerzity, 2001. ISBN 80-210-2747-9.
 130. BLATNÝ, M., Mojmír SVOBODA, I. RUISEL a J. VÝROST. Sociální procesy a osobnost 2000. Sborník příspěvků. Brno: Psychologický ústav AV ČR a vydavatelství Masarykovy Univerzity, 2001. 242 s. ISBN 80-210-2680-4.
 131. 2000

 132. MORÁŇ, M., J. SIEGELOVÁ, Z. KADAŇKA, Z. FIŠER, G. CORNELISSEN, F. HALBERG a M. BLATNÝ. Circadian variability of blood pressure and heart rate in patients with sleep apnoea syndrome. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2000, roč. 63, č. 3, s. 147-151.
 133. MORÁŇ, Miroslav, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk KADAŇKA, Bohumil FIŠER, G. CORNELISSEN, F. HALBERG a Marek BLATNÝ. Cirkadiánní variabilita krevního tlaku a srdeční frekvence u pacientů se syndromem spánkové apnoe. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2000, roč. 63, č. 3, s. 147-151. ISSN 1210-7859.
 134. MORÁŇ, M., Z. KADAŇKA a M. BLATNÝ. Kvalita spánku u pacientů se syndromem spánkové apnoe a její ovlivnění léčbou trvalým přetlakem, vztah k hypertenzní chorobě. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2000, roč. 63, č. 4, s. 209-214.
 135. BLATNÝ, Marek a Helena KLIMUSOVÁ. Sociální procesy a osobnost 2000: sborník abstrakt. Zprávy - Psychologický ústav Brno. 2000, roč. 6, č. 2.
 136. 1999

 137. HRDLIČKA, Michal a Marek BLATNÝ. Analýza osudu: život a dílo Leopolda Szondiho. Česká a slovenská psychiatrie. 1999, roč. 95, č. 5, s. 312-323.
 138. HRDLIČKA, M., Marek BLATNÝ, M. MORÁŇ a I. MAŇASOVÁ. Elektrokonvulzivní terapie a souběžná léčba psychofarmaky:účinnost kombinace. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 1999, roč. 95, č. 4, s. 201-211. ISSN 0069-2336.
 139. BLATNÝ, Marek. Jasnost sebepojetí jako mediátor vztahu mezi temperamentovými vlastnostmi osobnosti a sebehodnocením a životní spokojeností. Zpravy psychologického ústavu AV ČR Brno. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 1999, roč. 5.roč., č. 4. ISSN 1211-8818.
 140. URBÁNEK, Tomáš. Metodologické otázky zpracování testu sémantického výběru: předběžné sdělení. In BLATNÝ, Marek a Mojmír SVOBODA. Sociální procesy a osobnost 99': Sborník příspěvků. Brno: Masarykova universita, 1999. s. 178-184.
 141. BLATNÝ, Marek. Metody výzkumu sebepojetí. In Heller, D.- Sewdláková, M. - Vodičková, L.: Kvantitativní a kvalitativní výzkum v psychologii. 1. vyd. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 1999. s. 140 - 144. ISBN 80-86174-03-4.
 142. BLATNÝ, Marek a Mojmír SVOBODA. Sociální procesy a osobnost 99. Výzkumné zprávy PsÚ AV ČR. Brno, 1999, roč. 5, č. 3. ISSN 1211-8818.
 143. BLATNÝ, Marek a Mojmír SVOBODA. Sociální procesy a osobnost 99. In sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 1999. ISBN 80-210-2228-0.
 144. BLATNÝ, Marek a L. SEJBALOVÁ. Struktura sebepojetí introvertů a extravertů. In Blatný, M. - Svoboda, M.(ed.): Sociální procesy a osobnost ´99: sborník příspěvků. Brno: Vydavatelství MU, 1999. s. 12 - 17. ISBN 80-210-2228-0.
 145. BLATNÝ, Marek, Liduška OSECKÁ a M. HRDLIČKA. Vztah diskrepance mezi reálným a ideálním Já k sebehodnocení u introvertů a extravertů. In Blatný, M. - Svoboda, M. (ed.): Sociální procesy a osobnost ´99: sborník příspěvků. Brno: Vydavatelství MU, 1999. s. 7 - 11. ISBN 80-210-2228-0.
 146. 1998

 147. SVOBODA, Mojmír a Sabina MEGOVÁ. Agresivita a imaginace - empirické ověřování souvislostí. In SVOBODA, Mojmír a Marek BLATNÝ. Sociální procesy a osobnost 99. Sborník příspěvků z konference. Brno: MU Brno, 1998. s. 167-171. ISBN 80-210-2005-9.
 148. HRDLIČKA, M., M. MORÁŇ, Tomáš URBÁNEK, Marek BLATNÝ a I. MAŇASOVÁ. Elektrokonvulzivní terapie a souběžná léčba psychofarmaky: vztah psychofarmak k paroxysmální aktivitě. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 1998, roč. 94, č. 5, s. 263-271. ISSN 0069-2336.
 149. HRDLIČKA, M., M. MORÁŇ a Marek BLATNÝ. Možnosti užití EEG u elektrokonvulzivní terapie. Časopis lékařů českých. Praha: ČLS JEP, 1998, roč. 137, č. 20, s. 628-631. ISSN 0008-7335.
 150. BLATNÝ, Marek, Liduška OSECKÁ a Petr MACEK. Osobnostní předpoklady spokojenosti: temperament a zaměřenost. In Sborník příspěvků z konference Sociální procesy a osobnost. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 13-18.
 151. MACEK, Petr, Marek BLATNÝ a Liduška OSECKÁ. Osobnostní předpoklady spokojenosti: temperament a zaměřenost. Výzkumné zprávy PsÚ AV ČR. Brno, 1998, roč. 4, č. 6, s. 1-3. ISSN 1211-8818.
 152. BLATNÝ, Marek, Petr MACEK a Liduška OSECKÁ. Osobnostní předpoklady spokojenosti: temperament a zaměřenost. In Sociální procesy a osobnost: sborník příspěvků z konference. Brno: M. Svoboda, M. Blatný, 1998. s. 13-18. ISBN 80-210-2005-9.
 153. HRDLIČKA, M. a Marek BLATNÝ. Proměny osobnosti v zátěži duševní nemoci. In Sborník příspěvků z konference Sociální procesy a osobnost. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 50-54. ISBN 80-210-2005-9.
 154. ŘEHULKOVÁ, O., Petr MACEK, Marek BLATNÝ a Liduška OSECKÁ. Temperament a sociální opora jako prediktory sebehodnocení. In Sborník příspěvků z konference Sociální procesy a osobnost. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 154-162. ISBN 80-210-2002-9.
 155. ŘEHULKOVÁ, Oliva, Petr MACEK, Marek BLATNÝ a Liduška OSECKÁ. Temperament a sociální opora jeko prediktory sebehodnocení adolescentů. In Sociální procesy a osobnost: sborník příspěvků z konference. Brno: FF MU, 1998. s. 154-161. ISBN 80-210-2005-9.
 156. ŘEHULKOVÁ, Oliva, Petr MACEK, Marek BLATNÝ a Liduška OSECKÁ. Temperament a sociální opora jeko prediktory sebehodnocení adolescentů. Výzkumné zprávy PsÚ AV ČR. Brno, 1998, roč. 4, č. 6, s. 36. ISSN 1211-8818.
 157. OSECKÁ, Liduška a Marek BLATNÝ. Vztah mezi popisy temperamentových typů a temperamentovými dimenzemi. In Sborník příspěvků z konference Sociální procesy a osobnost. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 128-134. ISBN 80-210-2005-9.
 158. BLATNÝ, Marek a Liduška OSECKÁ. Zdroje sebehodnocení a životní spokojenosti: osobnost a strategie zvládání. Československá psychologie. Praha: AV ČR, 1998, roč. 42, č. 5, s. 385-394. ISSN 0009-062X.
 159. BLATNÝ, Marek, Liduška OSECKÁ a M. HRDLIČKA. Zdroje sebehodnocení u temperamentových typů. Československá psychologie. Praha: AV ČR, 1998, roč. 42, č. 4, s. 297-305. ISSN 0009-062X.
 160. 1997

 161. BLATNÝ, Marek. Osobnost a životní spokojenost u chlapců a dívek. Výzkumné zprávy PsÚ AV ČR. Brno, 1997, roč. 3, č. 6, s. 1-8. ISSN 1211-8818.
 162. OSECKÁ, Liduška a Marek BLATNÝ. Struktura globálního vztahu k sobě: analýza Rosenbergovy škály sebehodnocení - replikace. Československá psychologie. Praha: AV ČR, 1997, roč. 41, č. 6, s. 481-486. ISSN 0009-062X.
 163. BLATNÝ, Marek a Liduška OSECKÁ. The relationship between global self-assessment and temperament and interpersonal personality chracteristics. Studia psychologica : [časopis pre základný výskum v psychologických vedách]. Bratislava: Slovak Academic Press, 1997, roč. 39, č. 1, s. 39-44. ISSN 0039-3320.
 164. BLATNÝ, Marek a Liduška OSECKÁ. Vztah sebehodnocení a struktury významu já. Československá psychologie. Praha: AV ČR, 1997, roč. 41, č. 4, s. 314-322. ISSN 0009-062X.
 165. 1996

 166. HRDLIČKA, M., M. MORÁŇ, J. VACHUTKA, Marek BLATNÝ a J. ROZINKOVÁ. EEG in electroconvulsive therapy: Is more intensive paroxysmal activity associated with higher therapeutic response? Neuropsychobiology. Německo-Švýcarsko-Rakousko, 1996, roč. 33, s. 138-141.
 167. HRDLIČKA, M., M. MORÁŇ, J. VACHUTKA, Marek BLATNÝ a J. ROZINKOVÁ. EEG koreláty terapeutického účinku elektrokonvulzivní léčby. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 1996, roč. 92, č. 1, s. 32-40. ISSN 0069-2336.
 168. BLATNÝ, Marek. The personality determinants of self-esteem. In Murray White (ed.): Self-esteem solutions. Cambridge: Daniels publishing, 1996. s. 103. ISBN 1-85467-271-1.
 169. BLATNÝ, Marek a Liduška OSECKÁ. Vliv temperamentových a interpersonálních charakteristik osobnosti na složky sebepojetí. In Sborník k 60.výročí časopisu Psychologie. Brno: Psychologický ústav AV, 1996. s. 163-175. ISBN 80-902089-0-8.
 170. 1995

 171. ŘEHULKOVÁ, O., Marek BLATNÝ a Liduška OSECKÁ. Adolescents´coping styles: A relation to the temperament. Studia psychologica : [časopis pre základný výskum v psychologických vedách]. Bratislava: Slovak Academic Press, 1995, roč. 37, č. 3, s. 159-161. ISSN 0039-3320.
 172. ČERMÁK, Ivo a Marek BLATNÝ. Personality indicators of aggression and moral disengagement. Studia psychologica : [časopis pre základný výskum v psychologických vedách]. Bratislava: Slovak Academic Press, 1995, roč. 1995, č. 3, s. 199-201. ISSN 0039-3320.
 173. BLATNÝ, Marek a Ivo ČERMÁK. Personality indicators of aggression and moral disengagement. Studia psychologica : [časopis pre základný výskum v psychologických vedách]. Bratislava: Slovak Academic Press, 1995, roč. 37, č. 3, s. 199-201. ISSN 0039-3320.
 174. OSECKÁ, Liduška, Marek BLATNÝ a O. ŘEHULKOVÁ. The effect of temperament on the structured of the meaning of interpersonal behavior. Studia psychologica : [časopis pre základný výskum v psychologických vedách]. Bratislava: Slovak Academic Press, 1995, roč. 37, č. 5, s. 317-323. ISSN 0039-3320.
 175. HRDLIČKA, M., M. MORÁŇ, J. ROTTOVÁ, E. HORKÁ, J. NOVOTNÁ a Marek BLATNÝ. Zkušenosti s přístrojem Thymatron TM DG při stanovení délky elektrokonvulze. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 1995, roč. 91, č. 2, s. 82-87. ISSN 0069-2336.
 176. 1994

 177. BLATNÝ, Marek. Rosenbergova škála sebehodnocení: struktura globálního vztahu k sobě. Československá psychologie. Praha: AV ČR, 1994, roč. 38, č. 6, s. 481-488. ISSN 0009-062X.
 178. ČERMÁK, Ivo a Marek BLATNÝ. Rozdíly v percepci determinant dětského agresívního chování mezi dětmi a jejich rodiči. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava: VÚ detskej psychológie a patopsychológie, 1994, roč. 29, č. 4, s. 306-313. ISSN 0555-5574.
 179. 1993

 180. BLATNÝ, Marek, Liduška OSECKÁ a Petr MACEK. Sebepojetí v současné kognitivní a sociální psychologii. Československá psychologie : Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 1993, roč. 36, č. 6, s. 444-454. ISSN 0009-062X.
 181. MACEK, Petr, Liduška OSECKÁ a Marek BLATNÝ. Semantic structure of adolescents actual, ideal, and unwanted self. In Studia Minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis, I27, 111-121. 1993.
 182. 1992

 183. MACEK, Petr, Liduška OSECKÁ a Marek BLATNÝ. A structure of self-concept of Czechoslovak adolescents. In A preprint regarding the poster on the Third European Workshop on Adolescence, Bologna,. 1992.
 184. MACEK, Petr, Liduška OSECKÁ a Marek BLATNÝ. Adolescents self-concept, identity, and view on the present and future time. In Poster presented at "5th European Conference on Developmental Psychology", Seville, Spain, September 6-9, Abstracts, p. 325. 1992.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 6. 2021 00:47