Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. BOCHNÍČEK, Zdeněk. Padající pružina. Praha: MatfyzPress, 2020. s. 26-34. ISBN 978-80-7378-432-4.
 2. 2019

 3. BOCHNÍČEK, Zdeněk. Vzhůru do oblak. Hradec Králové: Nakladatelství Univerzity Hradec Králové, Gaudeamus, 2019. s. 20-29. ISBN 978-80-7435-770-1.
 4. 2018

 5. BOCHNÍČEK, Zdeněk. Jednoduché výpočty ve fyzice živé přírody. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018. s. 48-53. ISBN 978-80-7394-719-4.
 6. BOCHNÍČEK, Zdeněk. Klasické experimenty z mechaniky s neklasickým měřením. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 14-18. ISBN 978-80-261-0797-2.
 7. 2017

 8. BOCHNÍČEK, Zdeněk. Několik příkladů využití elektronických snímačů mechanických veličin při výuce. In Renata Holubová. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 22. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. s. 63 - 69, 6 s. ISBN 978-80-244-5226-5.
 9. VLČKOVÁ, Kateřina, Milada RABUŠICOVÁ, Zdeněk BOCHNÍČEK a Vladimír JŮVA. Sebehodnoticí zpráva Masarykovy univerzity: Oblast vzdělávání Učitelství. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 100 s.
 10. 2016

 11. BOCHNÍČEK, Zdeněk. Několik poznámek o povrchovém napětí. In Tomáš Miléř, Jan Válek. Veletrh nápadů učtelů fyziky 21, sborník z konference,. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 15-20, 5 s. ISBN 978-80-210-8465-0.
 12. 2015

 13. BOCHNÍČEK, Zdeněk. Linear halogen bulb as a powerful light source for physics experiments. European Journal of Physics. IOP Publishing, 2015, roč. 36, č. 6, s. "nestránkováno", 16 s. ISSN 0143-0807. doi:10.1088/0143-0807/36/6/065001.
 14. 2014

 15. BOCHNÍČEK, Zdeněk. Experimental study of sudden solidification of supercooled water. Physics Education. Bristol, United Kingdom: IOP Publishing, 2014, roč. 49, č. 3, s. 326-331. ISSN 0031-9120. doi:10.1088/0031-9120/49/3/326.
 16. BOCHNÍČEK, Zdeněk. Metody aktivního učení ve výuce fyziky na Přírodovědecké fakultě MU. In Vladimír Vochozka. Veletrh nápadů učtelů fyziky 19, sborník z konference. Plzeň: ZČU Plzeň, 2014. s. 31-35. ISBN 978-80-261-0439-1.
 17. BOCHNÍČEK, Zdeněk a Pavel KONEČNÝ. Thermal sensitive foils in physics experiments. Physics Education. Bristol, United Kingdom: IOP Publishing, 2014, roč. 49, č. 4, s. 419-424. ISSN 0031-9120. doi:10.1088/0031-9120/49/4/419.
 18. 2013

 19. BOCHNÍČEK, Zdeněk. A Carbon Nanotube Cable for a Space Elevator. The Physics Teacher. American Association of Physics Teachers, 2013, roč. 51, č. 8, s. 462-464. ISSN 0031-921X. doi:10.1119/1.4824936.
 20. BOCHNÍČEK, Zdeněk. Jaké je maximální zrychlení osobního automobilu? In Zdeněk Bochníček. Veletrh nápadů učtelů fyziky 18, sborník z konference. Hradec Králové: MU Brno, 2013. s. 14-18. ISBN 978-80-7435-372-7.
 21. BOCHNÍČEK, Zdeněk, Jaromír HALIŠKA, Zuzana KOBÍKOVÁ, Oldřich ŠIMONÍK, Peter KRUPKA, Olga ROTREKLOVÁ, Tomáš PAPÍRNÍK, Aleš MAREČEK, Vladimír HERBER a Jiří HERMAN. Na pomoc pedagogické praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 132 s. ISBN 978-80-210-6302-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6302-2013.
 22. BOCHNÍČEK, Zdeněk. Teplocitlivé fólie ve fyzikálních experimentech. 1. vyd. Bratislava: Knižné a edičné centrum FMFI UK, Bratislava, 2013. s. 74-82. ISBN 978-80-8147-015-8.
 23. BOCHNÍČEK, Zdeněk. The visualization of infrared radiation using thermal sensitive foils. Physics Education. Bristol, United Kingdom: IOP Publishing, 2013, roč. 48, č. 5, s. 607-615. ISSN 0031-9120. doi:10.1088/0031-9120/48/5/607.
 24. BOCHNÍČEK, Zdeněk a Pavel KONEČNÝ. Thermal sensitive foils in physics experiments. In ICPE-EPEC 2013, The International Conference on Physics Education, Book of Abstracts. 2013. ISBN 978-80-7378-243-6.
 25. 2011

 26. BOCHNÍČEK, Zdeněk. Lidské tělo ve vakuu. In Renata Holubová. Veletrh nápadů učtelů fyziky 16, konferenční sborník. Olomouc: UP Olomouc, 2011. s. 27-32. ISBN 978-80-244-2894-9.
 27. 2009

 28. BOCHNÍČEK, Zdeněk. Experimentální studium náhlého zamrznutí podchlazené vody. In Zdeněk Bochníček. Veletrh nápadů učtelů fyziky 14, konferenční sborník. Brno: MU Brno, 2009. s. 33-37. ISBN 978-80-210-5022-8.
 29. BOCHNÍČEK, Zdeněk a Zdeněk NAVRÁTIL. Veletrh nápadů učitelů fyziky 14 - konferenční sborník. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 14 - konferenční sborník. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 270 s. ISBN 978-80-210-5022-8.
 30. 2008

 31. BOCHNÍČEK, Zdeněk. An amateur video camera as a detector of infrared radiation. Physics Education. Bristol, United Kingdom: IOP Publishing, 2008, roč. 43, č. 1, s. 51-56. ISSN 0031-9120.
 32. BOCHNÍČEK, Zdeněk a Jiří STRUMIENSKÝ. Pokusy s utrafialovým a infračerveným zářením. In Karel Rauner. Veletrh nápadů učtelů fyziky 13, konferenční sborník. Plzeň: ZČU Plzeň, 2008. s. 195-203, 7 s. ISBN 978-80-7043-728-5.
 33. KELAR, Lukáš, Vilma BURŠÍKOVÁ a Zdeněk BOCHNÍČEK. Preparation and characterisation of carbon films prepared from HMDSZ/methane/nitrogen or hydrogen mixture using PECVD. In CESPC II - Book of extended abstracts. Brno, Czech Republic: Masaryk University, Brno, 2008. s. 106-107.
 34. KELAR, Lukáš, Vilma BURŠÍKOVÁ a Zdeněk BOCHNÍČEK. Preparation and characterisation of carbon films prepared from HMDSZ/Methane/Nitrogen or Hydrogen mixture using PECVD. In 2nd Central European Symposium on Plasma Chemistry. 2008.
 35. BURSIKOVA, Vilma, Pavel STAHEL, Jaroslav SOBOTA, Jan GROSSMAN, Tomas FORT, Zdenek BOCHNICEK, Petr KLAPETEK, Jiri BURSIK a Vratislav PERINA. Study of thermal stability of Silicon, Oxygen and/or Nitrogen containing Diamon-like Carbon coatings. In 2nd conference on New Diamond and Nano Carbons 2008. 2008.
 36. 2007

 37. BOCHNÍČEK, Zdeněk a Jiří STRUMIENSKÝ. Pokusy s termocitlivými fóliemi. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 12, sborník z konference. Praha: MFF UK, Praha, JČMF, Prometheus, 2007. s. 16-20. ISBN 978-80-7196-352-3.
 38. BURŠÍKOVÁ, Vilma, Jiří BURŠÍK, Zdeněk BOCHNÍČEK, Petr KLAPETEK, Josef HAVEL, V. PEŘINA, Olga BLÁHOVÁ, J. SOBOTA a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Preparation and characterisation of nanostructured diamond-like carbon films. In 8th International Balkan Workshop on Applied Physics. 2007. ISBN 978-973-614-391-5.
 39. BOCHNÍČEK, Zdeněk. Why can we see visible light? Physics Education. 2007, roč. 42, č. 1, s. 37-40. ISSN 0031-9120.
 40. 2006

 41. BOCHNÍČEK, Zdeněk. Jak naše oči vidí. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 11, sborník z konference. Olomouc: UP Olomouc, 2006. s. 58-63. ISBN 80-244-1491-0.
 42. 2005

 43. BOCHNÍČEK, Zdeněk. Amatérská videokamera jako detektor infračerveného záření. In Veletrh nápadů učitelů fyziky, sborník z konference. Praha: MFF UK, 2005. s. 38 - 42. ISBN 80-7196-331-3.
 44. 2004

 45. BOCHNÍČEK, Zdeněk. PtSi formation on silicon substrate. In ČECHAL, Jan, Tomáš ŠIKOLA a Jan KRČMÁŘ. 22nd European Crystallographic Meeting, Abstracts. Budapest, Hungary: ECM 22, 2004. s. 279. ISBN 9639319406.
 46. BOCHNÍČEK, Zdeněk, Jan ČECHAL a Tomáš ŠIKOLA. X-ray reflection study of early stages of Pt silicide formation. In 7th Bienal Conference on High Resolution X-ray Diffraction and Imaging, Book of abstracts. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 2004. s. P7, 1 s.
 47. 2003

 48. SOBOTA, J., Zdeněk BOCHNÍČEK a Václav HOLÝ. Friction and wear properties of C-N/MeNx nanolayer composites. Thin Solid Films. Oxford, UK: Elsevier science, 2003, roč. 94, č. 12, s. 155-159. ISSN 0040-6090.
 49. BOCHNÍČEK, Zdeněk. Kam s klestím aneb ekologické hnutí na scestí. Vesmír. Praha: Vesmír, 2003, roč. 82, č. 1, s. 32-34. ISSN 0042-4544.
 50. CHUSHKIN, Y., M. ULMEANU, S. LUBY, E. MAJKOVÁ, I. KOSTIC, Pavel KLANG, Václav HOLÝ, Zdeněk BOCHNÍČEK, M. GIERSIG, M. HILGENDORFF a T. H. METZGER. Structural study of self-assembled Co nanoparticles. Journal of Applied Physics. USA: American Institute of Physics, 2003, roč. 94, č. 12, s. 7743-7748. ISSN 0021-8979.
 51. BOCHNÍČEK, Zdeněk. Vypouštění odpadu a vypuštěná informace. Vesmír. Praha: Vesmír, 2003, roč. 82, č. 2, s. 67. ISSN 0042-4544.
 52. 2002

 53. BOCHNÍČEK, Zdeněk. Zajímavá učebnice fyziky. Vesmír. Praha: Vesmír, 2002, roč. 81, č. 6, s. 350. ISSN 0042-4544.
 54. 2001

 55. SOBOTA, Jaroslav, Zdeněk BOCHNÍČEK, Václav HOLÝ, G. SORENSEN a H. JENSEN. C-N/MeN nanocomposite coatings, deposition and testing of performance. Surface and coating technology. New York: ELSEVIER, 2001, roč. 142, č. 142, s. 590-595. ISSN 0257-8972.
 56. BOCHNÍČEK, Zdeněk. Energetická abeceda platí pro každého. Lidové noviny. Praha: Lidové noviny, 2001, roč. 14, č. 77, s. 20. ISSN 0862-5921.
 57. BOCHNÍČEK, Zdeněk. Energetická abeceda pro začátečníky. Lidové noviny. Praha: Lidové noviny, 2001, roč. 14, č. 53, s. 19-20. ISSN 0862-5921.
 58. DANIEL, A.;, Václav HOLÝ, Y. ZHUANG, T. ROCH, J. GRENZER, Zdeněk BOCHNÍČEK a G. BAUER. GID study of strains in Si due to patterned SiO2. J. Phys. D: Appl. Phys. Velká Britanie: IOP Publishing Ltd, 2001, roč. 34, 10A, s. A197, 6 s. ISSN 0022-3727.
 59. VÁVRA, Ivo, J. DERER a Zdeněk BOCHNÍČEK. Interdiffusion in superconducting Nb/Si multilayers. In Proceedings of 4th International Symposium on Metallic Multilayers, June 2001. Aachen, Germany, 2001. s. 444.
 60. SOBOTA, Jaroslav, G. SORENSEN, H. JENSEN, Zdeněk BOCHNÍČEK a Václav HOLÝ. Nanocomposite Coatings Used as Hard Solid Lubricants. In Proceedings of the International Conference on Metalurgical Coatings and Thin Films. San Diego, California: MRS, 2001. s. 1.
 61. BOCHNÍČEK, Zdeněk. Následky Černobylu se zveličují. Lidové noviny. Praha: Lidové noviny, 2001, roč. 14, č. 100, s. 18. ISSN 0862-5921.
 62. BOCHNÍČEK, Zdeněk a Ivo VÁVRA. Thermal stability of partially crystalline Nb/Si multilayers. J. Phys. D: Appl. Phys. 2001, roč. 34, 10A, s. A214, 5 s. ISSN 0022-3727.
 63. 2000

 64. BOCHNÍČEK, Zdeněk a Ivo VÁVRA. Interdiffusion in amorphous Nb/Si multilayers. Materials Letters. Amsterdam, Holandsko: Elsevier Science, 2000, roč. 45, č. 2, s. 120-124. ISSN 0167-577X.
 65. BOCHNÍČEK, Zdeněk. Jaderná energetika, rizika a alternativy. Školská fyzika. Plzeň: PF ZÚ Plzeň, 2000, roč. 6, č. 2, s. 21-27. ISSN 1211-1511.
 66. 1999

 67. BOCHNÍČEK, Zdeněk, Ivo VÁVRA a Václav HOLÝ. Thermal stability of amorphous Nb/Si multilayers studied by x-ray reflection. Bulletin Krystalografické společnosti Materials Structure. 1999, roč. 6, č. 1, s. 57. ISSN 1211-5895.
 68. 1998

 69. BOCHNÍČEK, Zdeněk. Optika CD přehrávače. Školská fyzika. Plzeň: Pedagogická fakulta v Plzni, 1998, roč. 5, č. 2, s. 9-18. ISSN 1211-1511.
 70. KORYTÁR, Dušan, C. FERRARI a Zdeněk BOCHNÍČEK. X-ray multiple-beam analysis in high-resolution diffractometry of III-V heterostructures. Journal of Applied Crystallography. 1998, roč. 31, č. 4, s. 570-573. ISSN 0021-8898.
 71. 1996

 72. BOCHNÍČEK, Zdeněk. Chůze z pohledu fyziky. Školská fyzika : praktický časopis pro učitele fyziky. Plzeň: Pedagogická fakulta v Plzni, 1996, roč. 3, č. 4, s. 53-56. ISSN 1211-1511.
 73. JERGEL, Matej, Václav HOLÝ, Zdeněk BOCHNÍČEK, Eva MAJKOVÁ a Štefan LUBY. Interface evolution after thermal treatment of Tungsten/ Silicon multilayers. Acta Crystallographica A, Suppl. 1996, roč. 52, -, s. 1-467. ISSN 0108-7673.
 74. VÁVRA, I., Václav HOLÝ, Josef KUBĚNA a Zdeněk BOCHNÍČEK. Thermal Stability of SIS Tunnel Junction with Silicon Barrier. Czechoslovak Journal of Physic, Suppl. S2. 1996, roč. 46(1996), S2, s. 675-676.
 75. JERGEL, Matej, Zdeněk BOCHNÍČEK, Eva MAJKOVÁ, S. LUBY a R. SENDERÁK. Thermally activated interface shift in the Tungsten/Silicon multilayers. Applied Physics Letters. 1996, roč. 69, s. 919-921. ISSN 0003-6951.
 76. JERGEL, Matej, Václav HOLÝ a Zdeněk BOCHNÍČEK. X-ray studies of surfaces and interfaces. Bulletin Krystalografické společnosti Materials Structure. 1996, roč. 3, č. 3, s. 261. ISSN 1211-5895.
 77. 1995

 78. JANČA, Jan, P. KRYŠTOF, Karel NAVRÁTIL, Zdeněk BOCHNÍČEK a Petr NĚMEC. Deposition and characterization of organosilicon thin films from TEOS+O2 gas mixture. Acta Physica Univesitatis Comenianae. Bratislava, 1995, roč. 36, č. 5, s. 57. ISSN 80-22306460.
 79. JANČA, Jan, Karel NAVRÁTIL, Zdeněk BOCHNÍČEK a V. PEŘINA. Depozice a charakterizace organosilikonových tenkých vrstev ze směsi TEOS+O2. Czechoslovak Journal of Physics. Praha: Academia, 1995, roč. 45, č. 10, s. 851-862. ISSN 0011-4626.
 80. JANČA, Jan, Karel NAVRÁTIL a Zdeněk BOCHNÍČEK. Depozice a charakterizace tenkých vrstev připravených ze směsi TEOS+O2 ve vf plazmatu. In 17th Symp. on Plasma Physics and Technology. Praha: ČVUT, 1995. s. 275-277. ISBN 80-010-1344-8.
 81. BOCHNÍČEK, Zdeněk, Václav HOLÝ, G. WOLF, H. STANZL a J. GEBHARDT. High Resolution x-ray diffractometry of ZnTe layers at elevated temperatures. Journal of Applied Physics. 1995, roč. 78, č. 2, s. 862-867. ISSN 0021-8979.
 82. 1993

 83. BOCHNÍČEK, Zdeněk, Václav HOLÝ a Josef KUBĚNA. Denuded zone depth studied by x-ray diffraction. 3rd scientific and busines conference SILICON 92. 1993, roč. 1992, č. 1, s. 44-45.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 1. 2022 12:56