Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Enhancement of innovation collaboration via innovation vouchers. In 7th Central European Conference. Flows of resources in the regional economy in the age of digitalisation. Hungary, Sopron: Hungarian Regional Science Association, 2019. s. forthcoming.
 2. KLÍMOVÁ, Viktorie, Vladimír ŽÍTEK a Maria KRÁLOVÁ. How Public R&D Support Affects Research Activity of Enterprises: Evidence from the Czech Republic. Journal of the Knowledge Economy, Springer, 2019, s. forthcoming. ISSN 1868-7865. doi:10.1007/s13132-019-0580-2.
 3. RASZKOVÁ, Soňa a Vladimír ŽÍTEK. Identifikace faktorů (ne-)úspěšnosti regionálních inovačních systémů. In Klímová, V. - Žítek, V.. XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 138-145, 8 s. ISBN 978-80-210-9268-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9268-2019-17.
 4. 2018

 5. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Prostorová koncentrace podnikatelského výzkumu a vývoje. In Klímová, V., Žítek. V.. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 100-107, 8 s. ISBN 978-80-210-8969-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8970-2018-12.
 6. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Smart Specialization Concept as a Way of Regional Innovation Performance Boosting. In Staníčková, M., Melecký, L., Kovářová, E., Dvoroková, K.. Proceedings of the 4th International Conference on European Integration. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2018. s. 739-746, 8 s. ISBN 978-80-248-4169-4.
 7. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Transformation of Old Industrial regions: Inspiration to Regions of Central and Eastern Europe. In ENTRENOVA -ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference. 2018. ISSN 1849-7969.
 8. 2017

 9. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Building of advanced innovation system: the story of the South Moravian Region. In Borseková, K., Vaňová, A., Vitálišová, K.. 6th Central European Conference in Regional Science – CERS, 2017. Engines of Urban and Regional Development. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2017. s. 316-327, 12 s. ISBN 978-80-557-1335-9.
 10. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Dynamic development of innovation system: the story of the South Moravian Region. In 6th Central European Conference in Regional Science: Engines of Urban and Regional Development. 2017.
 11. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Hodnocení naplňování Regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje v roce 2016. Brno: Jihomoravský kraj, 2017. 87 s.
 12. WINKLEROVÁ, Lucie a Vladimír ŽÍTEK. Inovační potenciál regionů jako zrcadlo ekonomické výkonnosti. In Klímová, V., Žítek, V.. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 193-200, 8 s. ISBN 978-80-210-8587-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-24.
 13. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Intensity and Structure of Research and Development in the Czech and Slovak Regions. Interdisciplinary Description of Complex Systems, 2017, roč. 15, č. 1, s. 36-48. ISSN 1334-4684. doi:10.7906/indecs.15.1.3.
 14. KLÍMOVÁ, Viktorie, Vladimír ŽÍTEK a Milan VITURKA. The 20th Jubilee Colloquium on Regional Sciences: A Conference Report. 2017. doi:10.1515/revecp-2017-0011.
 15. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8586-2.
 16. 2016

 17. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Aplikace konceptu regionálních inovačních systémů a implikace pro inovační politiku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 178 s. ISBN 978-80-210-8415-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8416-2016.
 18. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Aplikace konceptu regionálních inovačních systémů a implikace pro inovační politiku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 178 s. ISBN 978-80-210-8415-5.
 19. ŽÍTEK, Vladimír, Viktorie KLÍMOVÁ a Maria KRÁLOVÁ. Assessment of regional innovation systems as an assumption for innovation policy adjustment. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 2016, roč. 2016, 49E, s. 169-186. ISSN 1842-2845.
 20. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Competence centres as a method of innovation cooperation enhancement in the Czech Republic. Ekonomická revue – Central European Review of Economic Issues, 2016, roč. 19, č. 3, s. 77-86. ISSN 1212-3951. doi:10.7327/cerei.2016.09.01.
 21. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Development of Innovation Cooperation via Competence Centres. In Kovářová, E. , Melecký, L., Staníčková, M.. Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. s. 455-462, 8 s. ISBN 978-80-248-3911-0.
 22. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Finanční alokace strukturálních fondů v Českých regionech. In Pána, L.. Nástroje a aktuální problémy regionální politiky. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016. s. 49-57, 9 s. STUDIA (monografie). ISBN 978-80-87472-99-6.
 23. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Identification of Czech Metropolitan Regions: How to improve targeting of innovation policy. Naše gospodarstvo/Our economy, 2016, Volume 62, Issue 1, s. 46-55. ISSN 2385-8052. doi:10.1515/ngoe-2016-0005.
 24. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Identification of knowledge bases: the case of the Czech Republic. Engineering Economics, 2016, roč. 27, č. 5, s. 568-577. ISSN 1392-2785. doi:10.5755/j01.ee.27.5.14276.
 25. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Influence of Competence Centres on the Development of Innovations. In Kovářová, E. , Melecký, L., Staníčková, M.. Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. s. 1130-1137, 8 s. ISBN 978-80-248-3911-0.
 26. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Peripheral innovation systems in the Czech Republic at the level of the NUTS3 regions. Agricultural Economics - Zemědělská ekonomika, 2016, roč. 62, č. 6, s. 260-268. ISSN 0139-570X. doi:10.17221/170/2015-AGRICECON.
 27. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Research Activity in the Czech and Slovak Regions. In Proceedings of the ENTRENOVA - ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference. Zagreb: Udruga za promicanje inovacija i istraživanja u ekonomiji ''IRENET'', 2016. s. 376-383, 8 s. ISSN 1849-7950.
 28. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8272-4.
 29. ŽÍTEK, Vladimír. Změny zaměstnanosti ve výzkumu a vývoji v českých krajích. In Klímová, V., Žítek, V.. XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 289-295, 7 s. ISBN 978-80-210-8273-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-36.
 30. 2015

 31. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Inovační paradox v Česku: ekonomická teorie a politická realita. Politická ekonomie, 2015, roč. 63, č. 2, s. 147-166. ISSN 0032-3233.
 32. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Metropolitan regions as centres of knowledge and innovation creation. In Maja Baćović, Marin Milković, Mirjana Pejić Bach, Sanja Peković. Proceedings of the ENTRENOVA -ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference. Zagreb: Udruga za promicanje inovacija i istraživanja u ekonomiji ''IRENET'', 2015. s. 50-56, 7 s. ISSN 1849-7969.
 33. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Regionální inovační strategie jako cesta k implementaci inovační politiky. In Klímová, V., Žítek, V.. XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 155-160, 6 s. ISBN 978-80-210-7861-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-20.
 34. VITURKA, Milan, Petr HALÁMEK, Viktorie KLÍMOVÁ, Vilém PAŘIL a Vladimír ŽÍTEK. Regionální rozvoj, politika a správa. Díl 1: Regionální rozvoj. Brno: ESF MU, 2015. 242 s.
 35. VITURKA, Milan, Petr HALÁMEK, Viktorie KLÍMOVÁ, Vilém PAŘIL a Vladimír ŽÍTEK. Regionální rozvoj, politika a správa. Díl 2: Politika a správa. další spoluautoři: Labounková Vladimíra, Šich Pavel. Brno: ESF MU, 2015. 218 s.
 36. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. The Competitiveness Index of Czech Regions. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Mendelova univerzita v Brně, 2015, roč. 63, č. 2, s. 693-701. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201563020693.
 37. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Znalostní regiony v Evropě. In Pavla Slavíčková, Jaromír Tomčík. Znalosti pro tržní praxi 2015. Ženy-podnikatelky v minulosti a současnosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. s. 367-375, 9 s. ISBN 978-80-87533-12-3.
 38. 2014

 39. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Excelentní výzkumná infrastruktura v českých krajích. In Maroš, M. - Papcunová, V.. Ekonomika a manažment 2014 – zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozófa v Nitre, 2014. s. 136-144, 9 s. ISBN 978-80-558-0729-4.
 40. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Inovace v sociálním podnikání. In Ľapinová, Erika & Gubalová, Jolana. Vzdelávanie ako determinant rozvoja sociálneho podnikania. Zborník vedeckých štúdií. Banská Bystrica: Belianum, Ekonomická fakulta UMB, 2014. s. 1-5, 5 s. ISBN 978-80-557-0748-8.
 41. ŽÍTEK, Vladimír. Specializace, prostorová koncentrace a diverzifikace v českých a slovenských krajích. In Klímová, V., Žítek, V.. XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Masarykova univerzita. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 326-331, 6 s. ISBN 978-80-210-6840-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-40.
 42. 2013

 43. ŽÍTEK, Vladimír, Viktorie KLÍMOVÁ a Lenka HORKÁ. Metodická úskalí hodnocení regionální konkurenceschopnosti. Ekonomická revue, Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013, roč. 16, č. 1, s. 29-41. ISSN 1212-3951. doi:10.7327/cerei.2013.03.03.
 44. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Position and Development Potential of North-Eastern Baltic Sea Regions. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, LXI, č. 4, s. 1203-1212. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201361041203.
 45. ŽÍTEK, Vladimír. Prostorová segregace ekonomických aktivit. In Klímová, V., Žítek, V.. XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 147-153, 7 s. ISBN 978-80-210-6257-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-17.
 46. VITURKA, Milan, René WOKOUN, Petr TONEV, Vladimír ŽÍTEK a Nikola KREJČOVÁ. The Regional Relationship between Quality of Business and Social Environment: Harmony or Disharmony. Ekonomika a management, Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013, XVI, č. 2, s. 22-40. ISSN 1212-3609.
 47. ŽÍTEK, Vladimír. Způsobilost regionů pro čerpání prostředků v rámci kohezní politiky 2014+. In Jiří Dušek. Aspekty udržitelného rozvoje (v programovacím období 2007-2013 a perspektivy rozvoje 2014-2020). České Budějovice: Vysoká škola regionálních a správních studií, 2013. s. 32-37, 6 s. STUDIA (monografie). ISBN 978-80-87472-46-0.
 48. 2012

 49. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Ekologické inovace jako faktor udržitelného rozvoje. In Rajčák, M. - Kollárová, D.. Trvalo udržateľný rozvoj regiónov a podnikov pomocou inovatívnych a zelených technológií. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. s. 121-135, 15 s. ISBN 978-80-8105-430-3.
 50. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Influence of non-technological innovations on innovation performance evaluation. In Economic and Social Development.1st International Scientific Conference. Book of Proceedings. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2012. s. 338-348, 11 s. ISBN 978-961-6825-49-8.
 51. ŽÍTEK, Vladimír, Viktorie KLÍMOVÁ a Milan VITURKA. Knowledge Infrastructure in Regions as the Quality of Business Environment Factor. Acta academica karviniensia, Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2012, XII, č. 2, s. 159-168. ISSN 1212-415X.
 52. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Netechnické inovace jako kritérium inovační firmy. In Klímová, Viktorie - Źítek, Vladimír. XV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 331-341, 11 s. ISBN 978-80-210-5875-0.
 53. ŽÍTEK, Vladimír, Viktorie KLÍMOVÁ, Lucie KOVÁCSOVÁ a Barbora FEIXOVÁ. Podpora výzkumu a transfer technologií v Jihomoravském kraji. Auspicia, České Budějovice: VŠERS, Filosofický ústav AV ČR, 2012, VIII, č. 1, s. 146-151. ISSN 1214-4967.
 54. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Regional innovation system in the South Moravian Region. E-Leader online, New York: Chinese American Scholars Association, 2012, Neuveden, June 2012, s. nestránkováno. ISSN 1935-4819.
 55. ŽÍTEK, Vladimír. Regionální politika a trvale udržitelný rozvoj. In Udržitelný rozvoj a funkce moderního evropskéhostátu. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2012. s. 26-30, 5 s. Studia. ISBN 978-80-87472-20-0.
 56. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Selected aspects of the innovation environment in the South Moravian and the Moravian-Silesian Regions. In Proceedings of the 1st International Conference on European Integration 2012. Ostrava: VŠB - Technical University, 2012. s. 117-130, 14 s. ISBN 978-80-248-2685-1.
 57. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. XV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 660 s. ISBN 978-80-210-5875-0.
 58. 2011

 59. VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK, Viktorie KLÍMOVÁ a Petr TONEV. Aplication of Microeconomic and Macroeconomic Approach to Evaluating Disparities in the Regional development. Ekonomický časopis, Bratislava: EÚ SAV, 2011, roč. 59, č. 7, s. 655-668. ISSN 0013-3035.
 60. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Eco-Innovations as a Result of Companies’ Innovation Activities. E-Leader online, New York: Chinese American Scholars Association, 2011, Neuveden, June 2011, s. nestránkováno. ISSN 1935-4819.
 61. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Eco-Innovations as a Result of Companies’ Innovation Activities. Refereed CD-ROM of the E-Leader Conference at Zagreb, Croatia, New York: Chinese American Scholars Association, 2011, roč. 2011, June, s. nestránkováno. ISSN 1935-4800.
 62. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Ekoinovace v zemích EU. In Udržitelný rozvoj v podmínkách ekonomické krize. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2011. s. 327-335, 9 s. Studia 1/2011. ISBN 978-80-87472-04-0.
 63. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Hodnocení znalostních ekonomik. In SLANÝ, Antonín. Konkurenceschopnost, růstová výkonnost a stabilita české ekonomiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 131-134, 4 s. ISBN 978-80-210-5656-5.
 64. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Charakteristika znalostních ekonomik v zemích EU. In SLANÝ, Antonín. Konkurenceschopnost, růstová výkonnost a stabilita české ekonomiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 135-142, 8 s. ISBN 978-80-210-5656-5.
 65. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Innovation performance of the Czech Republic. In Madalane Sanita. The Proceedings of Riga Teacher Training and Educational Management Academy’s 6th Young Scientist Conference. Riga: Riga Teacher Training and Educational Management Academy, 2011. s. 115-123, 9 s. ISBN 978-9934-8215-7-8.
 66. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Knowledge economy and knowledge infrastructure. In Tsounis, N. - Vlachvei, A. - Gaetano, M. - Monovasilis, T.. Proceedings of the International Conference On Applied Economics (ICOAE 2011). Greece: TEI of Wester Macedonia Press, 2011. s. 821-828, 8 s. ISBN 978-960-89054-5-0.
 67. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Parametry znalostní ekonomiky v regionech ČR. In SLANÝ, Antonín. Konkurenceschopnost, růstová výkonnost a stabilita české ekonomiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 143-148, 6 s. ISBN 978-80-210-5656-5.
 68. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Rozvoj a podpora ekoinovací v ČR a EU. In Klímová, Viktorie - Žítek, Vladimír. XIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 118-131, 14 s. ISBN 978-80-210-5513-1.
 69. ŽÍTEK, Vladimír, Viktorie KLÍMOVÁ a Milan VITURKA. The Assessment of Knowledge Infrastructure in Regions. In Madalane Sanita. The Proceedings of Riga Teacher Training and Educational Management Academy’s 6th Young Scientist Conference. Riga: Riga Teacher Training and Educational Management Academy, 2011. s. 236-243, 8 s. ISBN 978-9934-8215-7-8.
 70. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. XIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 320 s. ISBN 978-80-210-5513-1.
 71. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Zapojení mladých lidí do vědy a výzkumu. In Klára Bendová, Lucie Vavrysová. Znalosti pro tržní praxi 2011. Nová generace pracovníků (Generace Y). Olomouc: Societas Scientiarum Olomucensis II., 2011. s. 865-876, 12 s. ISBN 978-80-87533-02-4.
 72. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Zapojení mladých lidí do vědy a výzkumu. In Znalosti pro tržní praxi 2011. Nová generace pracovníků (Generace Y). 2011. ISBN 978-80-87533-01-7.
 73. 2010

 74. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Development Potential of NUTS 2 Regions in the European Union. Acta Technica Corviniensis - Bulletin of Engineering, Hunedoara (Romania): University Politehnica Timisoara, 2010, III, č. 4, s. 133-137. ISSN 2067-3809.
 75. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Development Potential of NUTS 2 Regions in the European Union. In Anišič, Zoran. 3rd International Conference on Entrepreneurship, Innovation & Regional Development. Novi Sad, Serbia: University of Novi Sad, 2010. s. 382-388, 869 s. ISBN 978-86-7892-250-3.
 76. ŽÍTEK, Vladimír. Innovation Performance of the Czech Regions. Národohospodářský obzor, Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 10, č. 4, s. 151-173. ISSN 1213-2446.
 77. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Innovation Performance of the Czech Republic. In The 6th International Young Scientist Conference. 2010.
 78. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Inovační výkonnost a podmínky pro inovace. In Konkurenceschopnost a stabilita. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 201-221, 21 s. CVKS. ISBN 978-80-210-5336-6.
 79. VITURKA, Milan, Petr HALÁMEK, Viktorie KLÍMOVÁ, Petr TONEV a Vladimír ŽÍTEK. Kvalita podnikatelského prostředí, regionální konkurenceschopnost a strategie regionálního rozvoje České republiky. Praha: Grada publishing, 2010. 232 s. Ekonomie a podnikání, 1. ISBN 978-80-247-3638-9.
 80. VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK, Viktorie KLÍMOVÁ a Petr TONEV. Model for Evaluation of Business Environment Quality. Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering, Hunedoara (Romania): Faculty of Engineering Hunedoara, 2010, VIII, č. 2, s. 159-164. ISSN 1584-2665.
 81. VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK, Viktorie KLÍMOVÁ a Petr TONEV. Model for Evaluation of Business Environment Quality. In Anišič, Zoran. 3rd International Conference on Entrepreneurship, Innovation & Regional Development. Novi Sad, Serbia: University of Novi Sad, 2010. s. 787-795, 9 s. ISBN 978-86-7892-250-3.
 82. VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK a Viktorie KLÍMOVÁ. Odborný garant konference. In Magnus Regio. Dotační programy, vodohospodářství a inženýrské sítě. 2010.
 83. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Opatření na podporu inovací ve vybraných státech EU. In Konkurenceschopnost a stabilita. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 223-247, 25 s. CVKS. ISBN 978-80-210-5336-6.
 84. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Rozdíly v ekonomické vyspělosti regionů NUTS 2 v Evropské unii. In Klímová, Viktorie. XIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 42-49, 8 s. ISBN 978-80-210-5210-9.
 85. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Rozvoj inovací v ČR. In Konkurenceschopnost a stabilita. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 249-259, 11 s. CVKS. ISBN 978-80-210-5336-6.
 86. ŽÍTEK, Vladimír, Viktorie KLÍMOVÁ a Milan VITURKA. The Assessment of Knowledge iIfrastructure in Regions. In The 6th International Young Scientist Conference. 2010.
 87. 2009

 88. VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK, Viktorie KLÍMOVÁ a Petr TONEV. Ekonomické prostředí a konkurenceschopnost regionů České republiky. In Ekonomické prostředí a konkurenceschopnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 247-316, 70 s. 11/09. ISBN 978-80-210-5056-3.
 89. VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK a Viktorie KLÍMOVÁ. Hodnocení znalostní infrastruktury v regionech. In Úloha univerzít v regionálnom rozvoji. Košice: Univerzita P. J. Šafárika, 2009. s. 230-239, 10 s. ISBN 978-80-7097-791-0.
 90. ŽÍTEK, Vladimír. Innovation support in the Czech Republic and its regional context. In Proceedings of ICEIRD 2009. Thessaloniki: South-East European Research Center, 2009. 10 s. ISBN 978-960-89629-9-6.
 91. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Možnosti spolupráce univerzit s ostatními aktéry regionálního rozvoje (případová studie). In Úloha univerzít v regionálnom rozvoji. Košice: Univerzita P. J. Šafárika, 2009. s. 94-101, 8 s. ISBN 978-80-7097-791-0.
 92. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Possible Ways of Innovation Support in Regions. In International Conference on Applied Business Research ICABR 2009. 2009. ISBN 978-80-7375-324-5.
 93. VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK, Viktorie KLÍMOVÁ a Petr TONEV. Regional Analysis of New EU Member States in the Context of Cohesion Policy. Národohospodářský obzor, Brno, 2009, roč. 9, č. 2, s. 71-90. ISSN 1213-2446.
 94. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Výzkum a vývoj v regionech nových členských států EU. In XII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 66-71, 6 s. ISBN 978-80-210-4883-6.
 95. 2008

 96. ŽÍTEK, Vladimír. Analysis of objectives and measures of innovation policy. Journals International Scientific Publications, Info Invest, 2008, Vol. 2, Part 1, s. 607-617. ISSN 1313-2555.
 97. ŽÍTEK, Vladimír. Analýza struktury regionálních inovačních strategií. In XI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 53-60, 394 s. ISBN 978-80-210-4625-2.
 98. ŽÍTEK, Vladimír. Evaluation of regional innovation performance. In 5th International Conference Developments in Economic Theory and Policy. Bilbao: University of the Basque Country, 2008. s. 1-21.
 99. ŽÍTEK, Vladimír. Hodnocení inovačních výstupů na regionální úrovni. In Národná a regionálna ekonomika VII. Košice: Technická Univerzita v Košiciach, 2008. s. 976-980, 991 s. ISBN 978-80-553-0084-9.
 100. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Je inovační politika cestou ke zvýšení konkurenceschopnosti? In Veřejné politiky a jejich účinnost - determinanty racionálnosti řízení ve veřejném sektoru. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 51-58. ISBN 978-80-7399-345-0.
 101. ŽÍTEK, Vladimír. Lokální pozitiva a negativa rozvoje inovací (v kontextu jejich společenských dopadů). In Podnikateľské modely sociálnej ekonomiky. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2008. s. 1-6, 500 s. ISBN 978-80-8083-663-4.
 102. ŽÍTEK, Vladimír. Možnosti měření regionálních inovačních výstupů. In Analýza regionálních a mikroekonomických aspektů konkurenceschopnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 17-25, 282 s. CVKCE. ISBN 978-80-210-4787-7.
 103. ŽÍTEK, Vladimír a Petr TONEV. Regionální analýza nových členských zemí EU. In Mezinárodní vědecká konference. Karviná: Slezská univerzita, 2008. s. 618-628, 1274 s. ISBN 978-80-7248-504-8.
 104. VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK, Viktorie KLÍMOVÁ a Petr TONEV. Regionální analýza nových členských zemí EU v kontextu kohezní politiky. In Konkurenceschopnost ekonomiky (komparace zemí 10CE). Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 343 – 396, 57 s. CVKCE. ISBN 978-80-210-4725-9.
 105. ŽÍTEK, Vladimír. Regionální dimenze inovační politiky. In Regionalistické perspektívy. Nitra: Slovenská poľnohospodárská univerzita, 2008. s. 1-6, 400 s.
 106. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Regionalní politika. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 107 s. ISBN 978-80-210-4761-7.
 107. 2007

 108. ŽÍTEK, Vladimír. Competitiveness of Czech Regions. In Proceedings of abstracts - Increasing Competitivness of Regional, National and International Markets Development - New Challenges. Ostrava: Faculty of Economics, VŠB-Technical University of Ostrava, 2007. s. 167. ISBN 978-80-248-1458-2.
 109. ŽÍTEK, Vladimír a Lucie ROKOSOVÁ. Cvičebnice k oceňování nemovitostí a přírodních zdrojů. 2. přepr. a rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 98 s. ISBN 978-80-210-4280-3.
 110. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Fungování podnikatelských inkubátorů na Třebíčsku. In X. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 79-84, 6 s. ISBN 978-80-210-4325-1.
 111. ŽÍTEK, Vladimír. Implementation of Innovation Policy in the Czech Republic and its Influences on Growth of Competitiveness. In Mechanisms & Policies in Economics. Athens: ATINER, 2007. s. 91-104, 14 s. Publications. ISBN 978-960-6672-23-1.
 112. ŽÍTEK, Vladimír. Inovativnost v sociálním podnikání - zbytečnost nebo nutnost? In Determinanty sociálneho rozvoja - Sociálne podnikanie V. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2007. s. 85-90. ISBN 978-80-8083-494-4.
 113. ŽÍTEK, Vladimír. Konkurenceschopnost českých regionů. In Proceedings Increasing Competitiveness of Regional, National and International Markets Development - New Challenges. Ostrava: Faculty of Economics, VŠB-Technical University of Ostrava, 2007. s. x, 4 s. ISBN 978-80-248-1457-5.
 114. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Kritéria hodnocení podnikatelských inkubátorů v EU. Acta regionalia et environmentalica, Nitra: Slovenská polnohospodárska univerzita, 2007, roč. 4, 2/2007, s. 45-49. ISSN 1336-5452.
 115. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Podpůrná infrastruktura inovačního podnikání v regionech ČR. Working papers, Brno: Masarykova univerzita, 2007, č. 24. ISSN 1801-4496.
 116. ŽÍTEK, Vladimír. The Role of Science Parks in the Regional Development. In Economy & Business. Bourgas: Science Invest - Bourgas, Bulgaria, 2007. s. 326-342, 17 s. ISBN 978-954-9368-27-7.
 117. ŽÍTEK, Vladimír. Vědeckotechnické parky. In Faktory konkurenceschopnosti (komparace zemí V-4). Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 243-254, 12 s. CVKS. ISBN 978-80-210-4455-5.
 118. 2006

 119. ŽÍTEK, Vladimír. Analýza vybraných veřejných programů podporujících inovace v Jihomoravském kraji. In Inovační potenciál regionů ČR. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 38-42, 5 s. ISBN 80-210-4085-8.
 120. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Assessment of Innovation Performance of Czech Firms. In An Enterprise Odyssey: Integration or Disintegration. Zagreb: University of Zagreb, 2006. s. 254-265, 12 s. ISBN 953-6025-17-5.
 121. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Assessment of Innovation Performance of Czech Firms. In An Enterprise Odyssey: Integration or Disintegration. Zagreb: University of Zagreb, 2006. s. 39-40, 2 s. ISBN 953-6025-18-3.
 122. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Assessment of Public Programmes Co-Finenced from Structural Funds of EU for Support of Innovative Enterprise. In 4th International Conference for Young Researchers of Economics. Gödöllő: Szent István University, 2006. s. 331-338. ISBN 963-9483-67-2.
 123. ŽÍTEK, Vladimír a Lucie ROKOSOVÁ. Cvičebnice k oceňování nemovitostí a přírodních zdrojů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 64 s. ISBN 80-210-3991-4.
 124. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Hodnocení výzkumu, vývoje a inovací v regionech České republiky. In Národná a regionálna ekonomika VI. Košice: Technická Univerzita v Košiciach, 2006. s. 476-485, 492 s. ISBN 80-8073-721-5.
 125. ŽÍTEK, Vladimír. Implementation of innovation policy in the Czech Republic and its influence on growth of competitiveness. In Symposium on Economic Theory, Policy and Applications. Athens: ATINER, 2006. s. 1-14, 14 s.
 126. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Indikátory hodnocení inovačního potenciálu regionů. In Regionalistické perspektívy 2006. Nitra: SPU Nitra, 2006. s. 23-29, 7 s. ISBN 80-8069-723-X.
 127. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Nepřímá podpora pro vznik a rozvoj inovačních a konkurenceschopných podniků. In Regiony - vidiek - životné prostredie. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. s. 213-218, 6 s. ISBN 80-8069-728-0.
 128. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Organizační inovace jako příležitost pro zvýšení konkurenceschopnosti sociálního podniku. In Determinanty sociálneho rozvoja Sociálne podnikanie IV. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2006. s. 174-180, 387 s. ISBN 80-8083-280-3.
 129. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Programová podpora inovačního podnikání jako východisko regionálního výzkumu. In Regionalistické perspektívy 2006. Nitra: SPU Nitra, 2006. s. 31-36, 7 s. ISBN 80-8069-723-X.
 130. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Regionální rozměr podpory rozvoje inovací. In Současné problémy rozvoje regionů a přístup veřejné správy k jejich řešení. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 108-114, 7 s. ISBN 80-210-4148-X.
 131. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Role Inkubátorů při rozvoji podnikání v regionu (case study Třebíčsko). In IX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 42-46, 5 s. ISBN 80-210-4155-2.
 132. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Role podnikatelských inkubátorů při vzniku a rozvoji inovačních firem. In Podmínky podnikatelské úspěsnosti inovace. Praha: Soukromá vysoká škole ekonomických studií, 2006. s. 45-52, 234 s. ISBN 978-80-86744-57-5.
 133. TONEV, Petr, Josef KUNC a Vladimír ŽÍTEK. Typologie krajů ČR z hlediska regionální konkurenceschopnosti. In Inovační potenciál regionů ČR. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 7-11, 5 s. ISBN 80-210-4085-8.
 134. ŽÍTEK, Vladimír, Josef KUNC a Petr TONEV. Vybrané indikátory regionální konkurenceschopnosti a jejich vývoj. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti České ekonomiky, 2006.
 135. 2005

 136. ŽÍTEK, Vladimír. Dopady investičních pobídek na regionální trh práce. In Aktuálne problémy rozvoja vidieka SR. Nitra: Slovenská akademia pôdohospodárskych vied, 2005. s. 93-100, 8 s. ISBN 80-89162-17-7.
 137. ŽÍTEK, Vladimír. Hodnocení účinnosti investičních pobídek. In Veřejná ekonomika a správa 2005. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 2005. s. 185-194. ISBN 80-248-0876-5.
 138. ŽÍTEK, Vladimír. Inovační politika v teorii a praxi. In Teória a prax verejnej správy. Košice: Univerzita P. J. Šafárika, 2005. s. 233-236, 4 s. ISBN 80-7097-637-3.
 139. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Komparativní analýza inovačních politik a inovačních výkonů ve vyspělých státech EU. In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně, 2005. s. 237-243, 7 s. ISBN 80-210-3888-8.
 140. ŽÍTEK, Vladimír. Oceňování nemovitostí a přírodních zdrojů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 128 s. Distanční studijní opora. ISBN 80-210-3653-2.
 141. VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK a Petr TONEV. Regionální předpoklady rozvoje inovací. Brno: CVKS ESF MU, 2005. working paper, 4.
 142. VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK a Petr TONEV. Regionální předpoklady rozvoje inovací. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti České ekonomiky, 2005.
 143. ŽÍTEK, Vladimír. Regionální rozdíly v efektivnosti aktivní politiky zaměstnanosti [Disertační práce]. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 153 s.
 144. ŽÍTEK, Vladimír. Regulace nájemného jako příčina sociálního podnikání, aneb co je přiměřené a spravedlivé. In Determinanty sociálneho rozvoja - Sociálne podnikanie III. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2005. s. 262-269, 8 s. ISBN 80-8083-109-2.
 145. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Současné přístupy k rozvoji inovací v nových členských státech EU. In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně, 2005. s. 79-86, 8 s. ISBN 80-210-3888-8.
 146. VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK, Petr HALÁMEK, Viktorie KLÍMOVÁ a Petr TONEV. Teoreticko-metodologická východiska hodnocení programů podpory regionálního rozvoje. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 132 s. VaV. ISBN 80-210-3639-7.
 147. 2004

 148. ŽÍTEK, Vladimír. Analýza ekonomické efektivnosti aktivní politiky zaměstnanosti v Plzeňském kraji. In Aktivovanie zdrojov trvalo udržateľného rozvoja národného hospodárstva v Slovenskej republike a v krajinách EU. Nitra: Slovenská akademia pôdohospodárskych vied, 2004. s. 253-259, 7 s. ISBN 80-89162-10-X.
 149. ŽÍTEK, Vladimír. Can ALMP change the trends on the labour market? In 3rd International Conference for Young Researchers. Gödöllő: Szent István University, 2004. s. 407-414, 8 s. ISBN 963-9483-44-3.
 150. ŽÍTEK, Vladimír. Identifikace faktorů ovlivňujících efektivnost veřejné správy. In Teória a prax verejnej správy 2004. Košice: Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2004. s. 336-339, 4 s. ISBN 80-7097-595-4.
 151. POLUNCOVÁ, Katarína a Vladimír ŽÍTEK. Konkurencia ako prostriedok zvyšovania efektívnosti politiky zamestnanosti. In Konkurence ve veřejném sektoru, Objektivizace dělby práce mezi státní správou a samosprávou v řízení veřejného sektoru. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 133-138, 6 s. ISBN 80-210-3359-2.
 152. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Nezaměstnanost jako důsledek nízké úrovně malého a středního podnikání. In VII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 73-78, 6 s. ISBN 80-210-3549-8.
 153. ŽÍTEK, Vladimír. Oceňování nemovitostí a přírodních zdrojů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 92 s. ISBN 80-210-3348-7.
 154. ŽÍTEK, Vladimír. Regionální ekonomie a politika. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 170 s. Distanční studijní opora. ISBN 80-210-3478-5.
 155. POLUNCOVÁ, Katarína a Vladimír ŽÍTEK. Territorial aspects of the employment policy. In IMEA 2004 Conference Proceedings. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 465-469, 4 s. ISBN 80-7194-679-6.
 156. POLUNCOVÁ, Katarína a Vladimír ŽÍTEK. Territorial aspects of the employment policy. In IMEA 2004 Collection of Annotations. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 38. ISBN 80-7194-664-8.
 157. ŽÍTEK, Vladimír. Vliv politiky zaměstnanosti na regionální nezaměstnanost. In Regióny - Vidiek - Žitovné prostredie 2004. Nitra: Slovenská poĺnohospodárska univerzita v Nitre, 2004. s. 48-53. ISBN 80-8069-437-0.
 158. ŽÍTEK, Vladimír. Zisk a užitek plynoucí z poskytování služeb zaměstnanosti. In Determinanty sociálneho rozvoja - Sociálne podnikanie II. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2004. s. 214-219, 6 s. ISBN 80-8055-966-X.
 159. 2003

 160. ŽÍTEK, Vladimír a Katarína POLUNCOVÁ. Alokace a distribuce jako předpoklady efektivnosti aktivní politiky zaměstnanosti. In Sociální stát a sociální ekonomie - hrozba, přežitek nebo příležitost? Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2003. s. 174-184. ISBN 80-7044-475-4.
 161. POLUNCOVÁ, Katarína a Vladimír ŽÍTEK. CMA a ekonomická efektivnost aktivní politiky zaměstnanosti a regionální rozdíly. In VI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 127-142, 16 s. ISBN 80-210-3289-8.
 162. ŽÍTEK, Vladimír. Ekonomické a územní aspekty oceňovaní nemovitostí výnosovým způsobem. In VI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 315-320, 6 s. ISBN 80-210-3289-8.
 163. VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK a Petr HALÁMEK. Hodnocení vzdělanostní báze v mikroregionálním kontextu. In Standardizace veřejných služeb jako předpoklad efektivnosti rozvoje regionů. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 124-128, 5 s. ISBN 80-210-3192-1.
 164. HRABALOVÁ, Simona a Vladimír ŽÍTEK. Kvantitativní analýza poskytování veřejných služeb na komunální úrovni. In Veřejná ekonomika a správa 2003. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. s. 13-22. ISBN 80-248-0430-1.
 165. VITURKA, Milan, Jaroslav MARYÁŠ a Vladimír ŽÍTEK. Pracovní faktory. In Regionální vyhodnocení kvality podnikatelského prostředí v České republice. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 28-36, 9 s. případová studie. ISBN 80-210-3304-5.
 166. ŽÍTEK, Vladimír. Regionální komparace a hodnocení výsledků politiky zaměstnanosti. In Sborník z vědecké konference Aktuální otázky rozvoje regionů III: Regionální rozvoj a management ve veřejné správě. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2003. s. .44, 5 s. ISBN 80-213-1089-8.
 167. VITURKA, Milan, Petr TONEV, Petr HALÁMEK, Simona HRABALOVÁ, Josef KUNC, Martin ŠAUER, Jiří VYSTOUPIL, Vladimír ŽÍTEK, Jiří CIBOCH a Jaroslav MARYÁŠ. Regionální vyhodnocení kvality podnikatelského prostředí v České republice. Brno: ESF MU, 2003. 141 s. případová studie. ISBN 80-210-3304-5.
 168. ŽÍTEK, Vladimír, Petr HALÁMEK, Michal BĚHAN a Jiří CIBOCH. Teoreticko-metodologická východiska hodnocení regionálních rozvojových projektů. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 125 s. 55-9808-2003 02/58 14/ESF. ISBN 80-210-3291-X.
 169. ŽÍTEK, Vladimír. Územní a institucionální rámec realizace politiky zaměstnanosti v ČR. In Teoria a prax verejnej spravy 2003. Košice: Univerzita P. J. Šafárika, 2003. s. 114-118, 5 s. ISBN 80-7097-551-2.
 170. ŽÍTEK, Vladimír. Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích. In Účetnictví, daně a mzdy v obci. 1. vydání. Praha: Verlag Dashofer, 2003. s. 1.6.1.1, 12 s. Edice Obce, svazek 1.6. ISBN 80-86229-43-2.
 171. 2002

 172. ŽÍTEK, Vladimír. Analýza nabídkové strany trhu práce - mikroregionální přístup. In Vybrané aspekty kvality podnikatelského prostředí jako výchozího faktoru efektivnosti regionálních rozvojových projektů (případové studie). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 93-106. ISBN 80-210-2813-0.
 173. ŽÍTEK, Vladimír. Metodologická východiska a omezení možnosti hodnocení efektivnosti APZ. In Teoretické a metodologické otázky analýz veřejných výdajových programů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 223-232. ISBN 80-2102816-5.
 174. ŽÍTEK, Vladimír. Possibilities of Assessment the Effectiveness of Active Employment Policy in the Czech Republic. In Employment, unemployment, under-employment. 1st ed. Aberdeen: The Robert Gordon University, 2002. s. 252-264.
 175. ŽÍTEK, Vladimír. Regionální ekonomie a politika I. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 174 s. ISBN 80-210-2767-3.
 176. ŽÍTEK, Vladimír a Svatava NUNVÁŘOVÁ. Úspěšnost realizace aktivní politiky zaměstnanosti (regionální komparace). In V. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU v Brně, 2002. s. 289-300. ISBN 80-210-3008-9.
 177. VITURKA, Milan. Vybrané aspekty kvality podnikatelského prostředí jako výchozího faktoru efektivnosti regionálních rozvojových projektů. Brno: ESF MU, 2002. 169 s. ISBN 80-210-2813-0.
 178. 2001

 179. ŽÍTEK, Vladimír. Financování, efektivnost a regionální rozdíly aktivní politiky zaměstnanosti. In IV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2001. s. 135-145. ISBN 80-210-2748-7.
 180. ŽÍTEK, Vladimír. Možnosti využití aktivní politiky zaměstnanosti jako nástroje stimulace regionálního rozvoje ČR. In The Case Study: Případová studie k problémům regionálního rozvoje ČR. Brno: Vydavatelství MU Brno, 2001. s. 71-78. ISBN 80-210-2572-7.
 181. ŽÍTEK, Vladimír. Obec - základní územní samosprávné společenství občanů. In Cvičebnice otázek ze základů veřejné ekonomiky, veřejné správy a regionální politiky. 3. přepracované a rozšířené. Brno: Masarykova univerzita, ESF, 2001. s. 36-45. ISBN 80-210-2758-4.
 182. ŽÍTEK, Vladimír. Obec - základní územní samosprávné společenství občanů. In Cvičebnice otázek ze základů veřejné ekonomiky, veřejné správy a regionální politiky. 2. rozšířené vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 36-44. ISBN 80-210-2506-9.
 183. ŽÍTEK, Vladimír. Regionální politika. In Cvičebnice otázek ze základů veřejné ekonomiky, veřejné správy a regionální politiky. 3. přepracované a rozšířené. Brno: Masarykova univerzita, ESF, 2001. s. 110-122. ISBN 80-210-2758-4.
 184. ŽÍTEK, Vladimír. Regionální politika. In Cvičebnice otázek ze základů veřejné ekonomiky, veřejné správy a regionální politiky. 2. rozšířené vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 99-110. ISBN 80-210-2506-9.
 185. VITURKA, Milan, Jaroslav MARYÁŠ, Simona HRABALOVÁ a Vladimír ŽÍTEK. Systém územní správy v České republice a její financování na regionální a lokální úrovni. In Případová studie k problémům regionálního rozvoje ČR. Brno: Nakladatelství MU, 2001. s. 25-44. ISBN 80-210-2572-7.
 186. VITURKA, Milan. The case study - Případová studie k problémům regionálního rozvoje ČR. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 123 s. ISBN 80-210-2572-7.
 187. ŽÍTEK, Vladimír. Územní samospráva v ČR v pojetí nového zákona. In Územní samospráva v ČR, Rakousku a SRN. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 16-23. ISBN 80-210-2514-X.
 188. 2000

 189. ŽÍTEK, Vladimír a Svatava NUNVÁŘOVÁ. Efektivnost výdajů na APZ (případová studie absolventské praxe v okresech Blansko a Břeclav v roce 1999). In III. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 187-196. ISBN 80-210-2490-9.
 190. ŽÍTEK, Vladimír. Novela zákona o obcích č. 128/2000 Sb. In HANZALOVÁ, Olga. Aktuální příručka účetnictví pro nevýdělečné organizace. 1. vydání. Praha: Verlag Dashöfer, 2000. s. 3-20-1-1, 32 s. ISBN 80-902247-0-9.
 191. ŽÍTEK, Vladimír. Nový zákon o obcích I. Územní samospráva v praxi, Praha: Verlag Dashöfer, 2000, č. 14, s. 9-20. ISSN 1212-110X.
 192. ŽÍTEK, Vladimír. Nový zákon o obcích II. Územní samospráva v praxi, Praha: Verlag Dashöfer, 2000, č. 15, s. 5-16. ISSN 1212-110X.
 193. 1997

 194. ŽÍTEK, Vladimír. Analýza trhu s byty v Brně [Bakalářská práce]. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 52 + 32 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 4. 2020 13:41